BuG 358 – Bericht uit het Gewisse – 19 mei 2017
   
BuG 358 on-line                             Printversie (10p)

Wonen en werken in het Lokaal Bestuur per gemeente
Evolutie 2015-2016 wonen/werken en % wonen op totaal werken

Of hoe de werkelijkheid omgekeerd is aan wat men wil doen
geloven, dwz in plaats van afbouw lokaal bestuur is er uitbouw
als gevolg van terechte administratieve zorg voor het welzijn
en de  tewerkstelling, mede door de syndicale waakzaamheid.

     
Tabel RSZ-PPO 2015-2016, woonplaats                         
Tabel RSZ-PPO 2015-2016, werkplaats                         
Tabel RSZ-PPO, vergelijking wonen werken 2016            
Tabel RSZ-PPO, evolutie-% wonen en werken 2015-2016

Ter info:
link naar Bericht 10 On-line van herinneringmemoire.be
   

Vanaf 1 januari 2017 wordt de statistische dienst van de RSZ-PPO onderdeel van de ruimere RSZ-statistiek waar ook de federale overheid een onderdeel van is. En dus zal er ook moeten betaald worden om de RSZ-PPO statistiek in de toekomst te verwerven. Maar nu kunnen we voor iedereen deze interessante en belangwekkende gegevens nog gratis toeleveren.

Belangrijker is evenwel dat er voor 2015-2016 weer een vergelijking mogelijk is tussen tewerkstelling in Lokale Besturen per gemeente. In 2015 zijn er nogal wat administratieve verschuivingen geweest tussen gemeenten als gevolg van de reorganisatie van de Brandweer en de Civiele Bescherming. Op enkele uitzonderingen na kan per gemeente opnieuw de evolutie 2015-2016 onder ogen genomen worden. Voor sommige gemeenten is onduidelijk waar bepaalde schommelingen vandaan komen. Dat kan duidelijker worden wanneer de sectoren en nacecodes wordt gedetailleerd, maar dat is voor een volgende BuG.

In dit bericht worden vier elementen onder ogen genomen, telkens in een vergelijkingsperspectief 2015 en 2016:

1. Tewerkstelling Lokaal Bestuur volgens woonplaats van de lokale ambtenaren

Hoeveel contractuele en vastbenoemde ambtenaren actief in het lokaal bestuur wonen in de gemeente? Het gaat dus om inwoners van een gemeente die in de eigen gemeente of in een andere gemeente  actief zijn in een Lokaal Bestuur. De gegevens voor 2015 en 2016 worden naast elkaar geplaatst met de evolutie in aantal en % tav 2015. Deze gegevens kunnen per gewest en provincie geselecteerd worden en in oplopende of aflopende zin gesorteerd. Heel interessant voor wie de evolutie in z'n gemeente en in andere gemeenten wil nagaan van de tewerkstelling in het lokale openbare ambt. Weg met de perceptie of de alternative fact, de echte werkelijkheid en evolutie kan onder ogen genomen, en die komt soms verrassend uit de hoek.

Zie tabel: RSZ-PPO 2015-2016, woonplaats

2. Tewerkstelling Lokaal bestuur volgens werkplaats van de lokale ambtenaren

Hoeveel contractuele en vastbenoemde ambtenaren die actief zijn in de Provincie of een Plaatselijke Openbare Overheid werken in de gemeente. Zowel inwoners van de gemeente als van andere gemeenten vinden we hier terug. Steden of gemeenten die een centrumfunctie hebben of waar Brandweer of Politiezones gehuisvest zijn zullen als gevolg hiervan een groter personeelsaantal hebben in de Lokale Besturen. Ook hier kan de evolutie 2015-2016 nagegaan en per gewest of provincie geselecteerd en gesorteerd worden.

Zie tabel: RSZ-PPO 2015-2016, werkplaats

3. Vergelijking wonen en werken lokale ambtenaren per gemeente voor 2016

Voor 2016 wordt per gemeente berekend hoeveel % van de er werkende lokale ambtenaren er ook wonen. Het geeft een algemene aanduiding van hoe dicht de lokale ambtenaren bij de gemeente van hun werk staan. Een echte vergelijking kan evenwel maar echt gemaakt worden wanneer per subsector deze aantallen naast elkaar gezet worden. Maar een centraal gegeven hier is of gemeentepersoneel en OCMW-personeel dat in de gemeente werkt er ook woont bv. Dit detail is voor een volgende BuG. Nu wordt enkel de algemene vergelijking gemaakt.

Zie tabel: RSZ-PPO, vergelijking wonen werken 2016

4. % Evolutie  2015-2016 tewerkstelling lokale ambtenaren volgens woon- en werkplaats

Tenslotte dient ook de vergelijking gemaakt tussen de evolutie van lokale besturen van wie er woont en wie er werkt tussen 2015 en 2016. Wanneer er vele inwoners, bv zoals in Gingelom, in andere gemeenten aan de slag gaan in het lokale bestuur aldaar, dan stijgt het aantal wonenden in Gingelom gevoelig, terwijl dat een stuk minder het geval zal zijn voor het aantal werkenden. Maar niet geklaagd in Gingelom, zij staan aan de kop in Limburg van de gemeenten waar het aantal er woonachtige lokaal overheid het sterkst is gestegen, nl. met 10%.

Zie tabel RSZ-PPO, evolitie-% wonen en werken 2015-2016

Noot 1.: Bonte, burgemeester van Vilvoorde stelt vast vanuit Aarhus dat Marokkaanse politieagenten van Vilvoorde in Brussel werken, omwille van de betere premies. Deze agenten wonen dus in Vilvoorde en worden meegeteld in de statistiek van wonen. Werkend in Brussel worden ze meegeteld in het Lokaal Bestuur Brussel, dwz waar ze bij één van de zes politiezones zijn geregistreerd.

Noot 2. Alle tabellen zijn bewaard in volgorde van de gemeentenaam zodat het opzoeken van een gemeente gemakkelijk is. Langs de kolomhoofding kan een selectie gemaakt volgens gewest of provincie en daarna gesorteerd in oplopende of aflopende zin. Door een gebied in te zwarten en te plakken op een word- of elk ander document krijgt men een tabel zoals hieronder.

Noot 3. In elke tabel worden onderaan de subtotalen per gewest en provincie in tabel gebracht, alsmede het totaal voor België. De gewestelijke totalen liggen in deze verwerking wat lager dan deze in vorige BuG gepubliceerd, maar Brussel blijft excelleren in de groei van tewerkstelling van Brusselaars in het lokaal bestuur met +2;7%, ook wat werkplaatsen betreft is de stijging 1,9%, hetgeen logisch is gezien de stijging van de bevolking.

Enkele selecties copy-pasted (Limburg, Antwerpen, Vlaams gewest en Luik), commentaar kan de aandachtige observator er zelf wel bij bedenken en het verder uitzoeken door de tabellen te exploreren.

1. Limburg

1.1. Limburgse gemeenten, woonplaats, evolutie lokale ambtenaren 2015-2016

Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur  2015-2016 volgens woonplaats en gemeente
Gew. Prov. Code Naam 2015 2016 Evolutie Evol. %
Vl Limb 71017 Gingelom 242 267 25 10,3%
Vl Limb 73109 Voeren 102 112 10 9,8%
Vl Limb 72025 Neerpelt 271 289 18 6,6%
Vl Limb 72038 Hechtel-Eksel 314 330 16 5,1%
Vl Limb 73098 Wellen 197 207 10 5,1%
Vl Limb 73107 Maasmechelen 910 951 41 4,5%
Vl Limb 71047 Opglabbeek 346 360 14 4,0%
Vl Limb 71002 As 297 309 12 4,0%
Vl Limb 71011 Diepenbeek 787 815 28 3,6%
Vl Limb 72029 Overpelt 347 358 11 3,2%
Vl Limb 71069 Ham 288 296 8 2,8%
Vl Limb 71053 Sint-Truiden 1.158 1.185 27 2,3%
Vl Limb 73066 Riemst 408 417 9 2,2%
Vl Limb 71022 Hasselt 2.391 2.441 50 2,1%
Vl Limb 73006 Bilzen 1.070 1.090 20 1,9%
Vl Limb 71067 Zutendaal 287 292 5 1,7%
Vl Limb 73022 Heers 190 193 3 1,6%
Vl Limb 73001 Alken 325 330 5 1,5%
Vl Limb 71070 Heusden-Zolder 752 763 11 1,5%
Vl Limb 72020 Lommel 919 932 13 1,4%
Vl Limb 72030 Peer 502 509 7 1,4%
Vl Limb 71057 Tessenderlo 518 523 5 1,0%


Voor alle andere gemeenten, zie tabel: RSZ-PPO 2015-2016, woonplaats

  
1.2. Limburgse gemeenten, werkplaats, evolutie lokale ambtenaren 2015-2016
 

Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur  2015-2016 volgens werkplaats en gemeente
Gew. Prov. Code Naam 2015 2016 Verschil Evol. %
Vl Limb 73001 Alken 145 156 11 7,6%
Vl Limb 73109 Voeren 69 74 5 7,2%
Vl Limb 71053 Sint-Truiden 984 1.024 40 4,1%
Vl Limb 72020 Lommel 791 816 25 3,2%
Vl Limb 71017 Gingelom 165 170 5 3,0%
Vl Limb 73098 Wellen 71 73 2 2,8%
Vl Limb 72030 Peer 549 564 15 2,7%
Vl Limb 71022 Hasselt 4.594 4.717 123 2,7%
Vl Limb 71037 Lummen 379 389 10 2,6%
Vl Limb 71020 Halen 115 118 3 2,6%
Vl Limb 72037 Hamont-Achel 171 175 4 2,3%
Vl Limb 73066 Riemst 176 180 4 2,3%
Vl Limb 72004 Bree 279 285 6 2,2%
Vl Limb 71016 Genk 5.692 5.812 120 2,1%
Vl Limb 73040 Kortessem 218 222 4 1,8%
Vl Limb 73032 Hoeselt 112 114 2 1,8%
Vl Limb 71034 Leopoldsburg 372 378 6 1,6%
Vl Limb 73083 Tongeren 1.325 1.346 21 1,6%
Vl Limb 72038 Hechtel-Eksel 161 163 2 1,2%
Vl Limb 71066 Zonhoven 276 279 3 1,1%
Vl Limb 71067 Zutendaal 97 98 1 1,0%
Vl Limb 72029 Overpelt 202 204 2 1,0%

Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO 2015-2016, werkplaats

1.3. Vergelijking wonen en werken Limburgse gemeenten in lokale besturen  2016
 

Wonen en werken Lokaal Bestuur 2016 per gemeente - Top wonen>werken
Gew. Prov. Code Naam Wonen Werken % Wonen
Vl Limb 71002 As 309 80 386%
Vl Limb 71047 Opglabbeek 360 110 327%
Vl Limb 73028 Herstappe 3 1 300%
Vl Limb 71067 Zutendaal 292 98 298%
Vl Limb 72040 Meeuwen-Gruitrode 450 152 296%
Vl Limb 73098 Wellen 207 73 284%
Vl Limb 73032 Hoeselt 307 114 269%
Vl Limb 71066 Zonhoven 677 279 243%
Vl Limb 73066 Riemst 417 180 232%
Vl Limb 71045 Nieuwerkerken (Hasselt) 188 87 216%
Vl Limb 73001 Alken 330 156 212%
Vl Limb 71069 Ham 296 140 211%
Vl Limb 71011 Diepenbeek 815 400 204%
Vl Limb 72038 Hechtel-Eksel 330 163 202%
Vl Limb 71020 Halen 237 118 201%
Vl Limb 72003 Bocholt 308 154 200%

   

Wonen en werken Lokaal Bestuur 2016 per gemeente - Top wonen<werken
Gew. Prov. Code Naam Wonen Werken % Wonen
Vl Limb 71016 Genk 2497 5812 43%
Vl Limb 71022 Hasselt 2441 4717 52%
Vl Limb 72025 Neerpelt 289 366 79%
Vl Limb 73083 Tongeren 1180 1346 88%
Vl Limb 72030 Peer 509 564 90%
Vl Limb 71034 Leopoldsburg 376 378 99%
Vl Limb 71037 Lummen 416 389 107%
Vl Limb 72020 Lommel 932 816 114%
Vl Limb 71053 Sint-Truiden 1185 1024 116%
Vl Limb 73107 Maasmechelen 951 785 121%
Vl Limb 72021 Maaseik 782 609 128%
Vl Limb 72037 Hamont-Achel 225 175 129%
Vl Limb 73040 Kortessem 286 222 129%
Vl Limb 71004 Beringen 955 712 134%
Vl Limb 71070 Heusden-Zolder 763 568 134%
Vl Limb 71057 Tessenderlo 523 383 137%
Vl Limb 72018 Kinrooi 347 254 137%
Vl Limb 72004 Bree 416 285 146%

 
Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO, vergelijking wonen werken 2016
 
1.4. Evolutie tewerkstelling lokaal bestuur wonen en werken 2015-2016
 

Evolutie-% Wonen en werken Lokaal Bestuur 2015-2016 per gemeente
Gew. Prov. Code Naam Wonen Werken
Vl Limb 73001 Alken 1,5% 7,6%
Vl Limb 73109 Voeren 9,8% 7,2%
Vl Limb 71053 Sint-Truiden 2,3% 4,1%
Vl Limb 72020 Lommel 1,4% 3,2%
Vl Limb 71017 Gingelom 10,3% 3,0%
Vl Limb 73098 Wellen 5,1% 2,8%
Vl Limb 72030 Peer 1,4% 2,7%
Vl Limb 71022 Hasselt 2,1% 2,7%
Vl Limb 71037 Lummen -2,8% 2,6%
Vl Limb 71020 Halen 0,9% 2,6%
Vl Limb 72037 Hamont-Achel -3,0% 2,3%
Vl Limb 73066 Riemst 2,2% 2,3%
Vl Limb 72004 Bree -0,7% 2,2%
Vl Limb 71016 Genk -1,4% 2,1%
Vl Limb 73040 Kortessem -0,3% 1,8%
Vl Limb 73032 Hoeselt -1,3% 1,8%
Vl Limb 71034 Leopoldsburg 0,5% 1,6%
Vl Limb 73083 Tongeren 0,3% 1,6%
Vl Limb 72038 Hechtel-Eksel 5,1% 1,2%
Vl Limb 71066 Zonhoven 0,1% 1,1%
Vl Limb 71067 Zutendaal 1,7% 1,0%

 
Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO, evolitie-% wonen en werken 2015-2016

  
2. Provincie Antwerpen

2.1. Kop Antwerpse gemeenten, woonplaats, evolutie lokale ambtenaren 2015-2016
 

Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur  2015-2016 volgens woonplaats en gemeente
Gew. Prov. Code Naam 2015 2016 Evolutie Evol. %
Vl Antw 13004 Beerse 498 543 45 9,0%
Vl Antw 12025 Mechelen 1.996 2.114 118 5,9%
Vl Antw 13023 Merksplas 233 246 13 5,6%
Vl Antw 11002 Antwerpen 13.491 14.094 603 4,5%
Vl Antw 13025 Mol 1.124 1.172 48 4,3%
Vl Antw 11040 Schoten 1.167 1.216 49 4,2%
Vl Antw 11025 Lint 300 311 11 3,7%
Vl Antw 13012 Herenthout 246 255 9 3,7%
Vl Antw 11052 Wommelgem 420 433 13 3,1%
Vl Antw 13001 Arendonk 372 383 11 3,0%
Vl Antw 13046 Vosselaar 277 285 8 2,9%
Vl Antw 13010 Grobbendonk 315 324 9 2,9%
Vl Antw 11057 Malle 426 438 12 2,8%
Vl Antw 11016 Essen 435 447 12 2,8%
Vl Antw 12002 Berlaar 304 312 8 2,6%
Vl Antw 11009 Brecht 903 926 23 2,5%
Vl Antw 13003 Balen 641 657 16 2,5%
Vl Antw 11038 Schelle 330 338 8 2,4%
Vl Antw 13037 Rijkevorsel 264 270 6 2,3%
Vl Antw 11037 Rumst 488 499 11 2,3%
Vl Antw 11018 Hemiksem 450 459 9 2,0%

Voor alle andere gemeenten, zie tabel: RSZ-PPO 2015-2016, woonplaats

2.2
. Kop Antwerpse gemeenten, werkplaats, evolutie lokale ambtenaren 2015-2016

Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur  2015-2016 volgens werkplaats en gemeente
Gew. Prov. Code Naam 2015 2016 Verschil Evol. %
Vl Antw 11040 Schoten 780 858 78 10,0%
Vl Antw 13037 Rijkevorsel 180 195 15 8,3%
Vl Antw 11024 Kontich 287 308 21 7,3%
Vl Antw 11052 Wommelgem 359 385 26 7,2%
Vl Antw 11004 Boechout 156 165 9 5,8%
Vl Antw 12025 Mechelen 2.514 2.650 136 5,4%
Vl Antw 11057 Malle 326 343 17 5,2%
Vl Antw 13023 Merksplas 152 159 7 4,6%
Vl Antw 12040 Willebroek 545 570 25 4,6%
Vl Antw 13046 Vosselaar 132 138 6 4,5%
Vl Antw 12035 Sint-Katelijne-Waver 456 475 19 4,2%
Vl Antw 11018 Hemiksem 231 240 9 3,9%
Vl Antw 11056 Zwijndrecht 401 416 15 3,7%
Vl Antw 11002 Antwerpen 23.001 23.799 798 3,5%
Vl Antw 11025 Lint 206 213 7 3,4%
Vl Antw 13025 Mol 944 974 30 3,2%
Vl Antw 13004 Beerse 421 434 13 3,1%
Vl Antw 11030 Niel 100 103 3 3,0%
Vl Antw 11038 Schelle 139 143 4 2,9%
Vl Antw 13001 Arendonk 370 380 10 2,7%
Vl Antw 13016 Hulshout 188 193 5 2,7%
Vl Antw 13044 Vorselaar 113 116 3 2,7%
Vl Antw 13006 Dessel 162 166 4 2,5%
Vl Antw 11035 Ranst 493 505 12 2,4%
Vl Antw 13012 Herenthout 144 147 3 2,1%
Vl Antw 12007 Bornem 391 399 8 2,0%

   
Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO 2015-2016, werkplaats

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest


3.1. Brusselse gemeenten, woonplaats, evolutie lokale ambtenaren 2015-2016
 

Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur  2015-2016 volgens woonplaats en gemeente
Gew. Prov. Code Naam 2015 2016 Evolutie Evol. %
Br Br 21014 Sint-Joost-ten-Node 631 689 58 9,2%
Br Br 21006 Evere 1.029 1.110 81 7,9%
Br Br 21004 Brussel 5.551 5.829 278 5,0%
Br Br 21015 Schaarbeek 2.720 2.830 110 4,0%
Br Br 21012 Sint-Jans-Molenbeek 2.660 2.767 107 4,0%
Br Br 21002 Oudergem 961 996 35 3,6%
Br Br 21003 Sint-Agatha-Berchem 921 951 30 3,3%
Br Br 21016 Ukkel 1.751 1.782 31 1,8%
Br Br 21013 Sint-Gillis 1.338 1.359 21 1,6%
Br Br 21001 Anderlecht 3.263 3.310 47 1,4%
Br Br 21010 Jette 2.116 2.141 25 1,2%
Br Br 21011 Koekelberg 602 609 7 1,2%
Br Br 21005 Etterbeek 1.056 1.067 11 1,0%
Br Br 21009 Elsene 1.652 1.665 13 0,8%
Br Br 21017 Watermaal-Bosvoorde 789 793 4 0,5%
Br Br 21007 Vorst (Brussel-Hoofdstad) 1.579 1.587 8 0,5%
Br Br 21019 Sint-Pieters-Woluwe 755 757 2 0,3%
Br Br 21008 Ganshoren 831 826 -5 -0,6%
Br Br 21018 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.148 1.134 -14 -1,2%

Voor alle andere gemeenten, zie tabel: RSZ-PPO 2015-2016, woonplaats

3.2. Brusselse gemeenten, werkplaats, evolutie lokale ambtenaren 2015-2016
   

Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur  2015-2016 volgens werkplaats en gemeente
Gew. Prov. Code Naam 2015 2016 Verschil Evol. %
Br Br 21019 Sint-Pieters-Woluwe 3.240 3.527 287 8,9%
Br Br 21006 Evere 1.728 1.879 151 8,7%
Br Br 21015 Schaarbeek 3.185 3.406 221 6,9%
Br Br 21014 Sint-Joost-ten-Node 1.052 1.117 65 6,2%
Br Br 21008 Ganshoren 441 455 14 3,2%
Br Br 21012 Sint-Jans-Molenbeek 3.140 3.231 91 2,9%
Br Br 21003 Sint-Agatha-Berchem 499 512 13 2,6%
Br Br 21002 Oudergem 666 681 15 2,3%
Br Br 21013 Sint-Gillis 1.598 1.630 32 2,0%
Br Br 21011 Koekelberg 444 449 5 1,1%
Br Br 21007 Vorst (Brussel-Hoofdstad) 1.332 1.347 15 1,1%
Br Br 21004 Brussel 20.623 20.826 203 1,0%
Br Br 21009 Elsene 2.469 2.488 19 0,8%
Br Br 21018 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.338 1.348 10 0,7%
Br Br 21001 Anderlecht 2.919 2.928 9 0,3%
Br Br 21005 Etterbeek 3.621 3.616 -5 -0,1%
Br Br 21017 Watermaal-Bosvoorde 708 701 -7 -1,0%
Br Br 21010 Jette 1.161 1.144 -17 -1,5%
Br Br 21016 Ukkel 2.423 2.284 -139 -5,7%


Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO 2015-2016, werkplaats

3.3. Vergelijking wonen en werken Brusselse gemeenten in lokale besturen  2016

Wonen en werken Lokaal Bestuur 2016 per gemeente
Gew. Prov. Code Naam Wonen Werken % Wonen
Br Br 21010 Jette 2.141 1.144 187%
Br Br 21003 Sint-Agatha-Berchem 951 512 186%
Br Br 21008 Ganshoren 826 455 182%
Br Br 21002 Oudergem 996 681 146%
Br Br 21011 Koekelberg 609 449 136%
Br Br 21007 Vorst (Brussel-Hoofdstad) 1.587 1.347 118%
Br Br 21017 Watermaal-Bosvoorde 793 701 113%
Br Br 21001 Anderlecht 3.310 2.928 113%
Br Br 21012 Sint-Jans-Molenbeek 2.767 3.231 86%
Br Br 21018 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.134 1.348 84%
Br Br 21013 Sint-Gillis 1.359 1.630 83%
Br Br 21015 Schaarbeek 2.830 3.406 83%
Br Br 21016 Ukkel 1.782 2.284 78%
Br Br 21009 Elsene 1.665 2.488 67%
Br Br 21014 Sint-Joost-ten-Node 689 1.117 62%
Br Br 21006 Evere 1.110 1.879 59%
Br Br 21005 Etterbeek 1.067 3.616 30%
Br Br 21004 Brussel 5.829 20.826 28%
Br Br 21019 Sint-Pieters-Woluwe 757 3.527 21%

  
Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO, vergelijking wonen werken 2016


3.4. Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur wonen en werken Brusselse gemeenten 2015-2016
   

Evolutie-% Wonen en werken Lokaal Bestuur 2015-2016 per gemeente
Gew. Prov. Code Naam Wonen Werken
Br Br 21019 Sint-Pieters-Woluwe 0,3% 8,9%
Br Br 21006 Evere 7,9% 8,7%
Br Br 21015 Schaarbeek 4,0% 6,9%
Br Br 21014 Sint-Joost-ten-Node 9,2% 6,2%
Br Br 21008 Ganshoren -0,6% 3,2%
Br Br 21012 Sint-Jans-Molenbeek 4,0% 2,9%
Br Br 21003 Sint-Agatha-Berchem 3,3% 2,6%
Br Br 21002 Oudergem 3,6% 2,3%
Br Br 21013 Sint-Gillis 1,6% 2,0%
Br Br 21011 Koekelberg 1,2% 1,1%
Br Br 21007 Vorst (Brussel-Hoofdstad) 0,5% 1,1%
Br Br 21004 Brussel 5,0% 1,0%
Br Br 21009 Elsene 0,8% 0,8%
Br Br 21018 Sint-Lambrechts-Woluwe -1,2% 0,7%
Br Br 21001 Anderlecht 1,4% 0,3%
Br Br 21005 Etterbeek 1,0% -0,1%
Br Br 21017 Watermaal-Bosvoorde 0,5% -1,0%
Br Br 21010 Jette 1,2% -1,5%
Br Br 21016 Ukkel 1,8% -5,7%

Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO, evolitie-% wonen en werken 2015-2016

4. Vlaams gewest

4.1. Vlaamse gemeenten: tewerkstelling lokaal bestuur naar woonplaats 2015-2016
 

Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur  2015-2016 volgens woonplaats en gemeente
Gew. Prov. Code Naam 2015 2016 Evolutie Evol. %
Vl Vl. Br. 24094 Rotselaar 416 480 64 15,4%
Vl W. Vl 34043 Spiere-Helkijn 44 50 6 13,6%
Vl W. Vl 33016 Mesen 15 17 2 13,3%
Vl Limb 71017 Gingelom 242 267 25 10,3%
Vl Vl. Br. 24008 Bekkevoort 178 196 18 10,1%
Vl Limb 73109 Voeren 102 112 10 9,8%
Vl Antw 13004 Beerse 498 543 45 9,0%
Vl Vl. Br. 24041 Hoegaarden 203 220 17 8,4%
Vl W. Vl 36012 Moorslede 226 244 18 8,0%
Vl W. Vl 37010 Oostrozebeke 191 205 14 7,3%
Vl W. Vl 33039 Heuvelland 185 198 13 7,0%
Vl O. Vl 45057 Zingem 204 218 14 6,9%
Vl O. Vl 42026 Wichelen 440 470 30 6,8%
Vl Limb 72025 Neerpelt 271 289 18 6,6%
Vl Antw 12025 Mechelen 1.996 2.114 118 5,9%
Vl Vl. Br. 23047 Machelen (Halle-Vilvoorde) 494 523 29 5,9%
Vl Vl. Br. 24028 Geetbets 172 182 10 5,8%
Vl Antw 13023 Merksplas 233 246 13 5,6%
Vl W. Vl 36019 Staden 309 325 16 5,2%
Vl Limb 72038 Hechtel-Eksel 314 330 16 5,1%
Vl Limb 73098 Wellen 197 207 10 5,1%
Vl W. Vl 31042 Zuienkerke 119 125 6 5,0%
Vl O. Vl 44040 Melle 384 403 19 4,9%
Vl W. Vl 31033 Torhout 627 656 29 4,6%
Vl W. Vl 36007 Ingelmunster 240 251 11 4,6%
Vl Limb 73107 Maasmechelen 910 951 41 4,5%
Vl Antw 11002 Antwerpen 13.491 14.094 603 4,5%
Vl Vl. Br. 24137 Glabbeek 187 195 8 4,3%
Vl Antw 13025 Mol 1.124 1.172 48 4,3%
Vl O. Vl 41081 Zottegem 855 891 36 4,2%
Vl Antw 11040 Schoten 1.167 1.216 49 4,2%
Vl W. Vl 34009 Deerlijk 241 251 10 4,1%
Vl O. Vl 44029 Knesselare 169 176 7 4,1%
Vl Vl. Br. 24009 Bertem 295 307 12 4,1%
Vl Limb 71047 Opglabbeek 346 360 14 4,0%
Vl Limb 71002 As 297 309 12 4,0%

Voor alle andere gemeenten, zie tabel: RSZ-PPO 2015-2016, woonplaats

4.2. Evolutie tewerkstelling Lokaal Bestuur wonen en werken Vlaamsegemeenten 2015-2016

Evolutie-% Wonen en werken Lokaal Bestuur 2015-2016 per gemeente
Gew. Prov. Code Naam Wonen Werken
Vl Vl. Br. 24094 Rotselaar 15,4% 45,8%
Vl W. Vl 34043 Spiere-Helkijn 13,6% 26,3%
Vl Vl. Br. 24008 Bekkevoort 10,1% 23,1%
Vl Vl. Br. 23077 Sint-Pieters-Leeuw -2,1% 18,2%
Vl W. Vl 36006 Hooglede 1,6% 11,1%
Vl Antw 11040 Schoten 4,2% 10,0%
Vl W. Vl 35006 Ichtegem -2,1% 9,7%
Vl W. Vl 33021 Poperinge 3,5% 8,5%
Vl Antw 13037 Rijkevorsel 2,3% 8,3%
Vl Limb 73001 Alken 1,5% 7,6%
Vl Antw 11024 Kontich -0,3% 7,3%
Vl Limb 73109 Voeren 9,8% 7,2%
Vl Antw 11052 Wommelgem 3,1% 7,2%
Vl Vl. Br. 23098 Drogenbos -3,7% 6,9%
Vl W. Vl 34013 Harelbeke -0,4% 6,8%
Vl Vl. Br. 23044 Liedekerke 1,9% 6,6%
Vl Vl. Br. 23023 Galmaarden 1,8% 6,0%
Vl Antw 11004 Boechout -2,2% 5,8%
Vl W. Vl 31042 Zuienkerke 5,0% 5,7%
Vl O. Vl 44029 Knesselare 4,1% 5,6%
Vl O. Vl 42026 Wichelen 6,8% 5,5%
Vl W. Vl 33039 Heuvelland 7,0% 5,5%
Vl O. Vl 41034 Lede 0,2% 5,5%
Vl O. Vl 44036 Lovendegem 0,3% 5,4%
Vl Antw 12025 Mechelen 5,9% 5,4%
Vl W. Vl 31022 Oostkamp 1,0% 5,3%
Vl W. Vl 34042 Zwevegem 2,9% 5,2%
Vl Antw 11057 Malle 2,8% 5,2%
Vl O. Vl 41011 Denderleeuw 2,8% 5,1%
Vl W. Vl 34023 Kuurne 3,8% 5,1%
Vl O. Vl 42028 Zele 1,8% 5,0%


Voor alle andere gemeenten, zie tabel RSZ-PPO, evolitie-% wonen en werken 2015-2016
 
5. Provincie Luik - Evolutie tewerkstelling Wonen/Werken 2015-2016

Evolutie-% Wonen en werken Lokaal Bestuur 2015-2016 per gemeente
Gew. Prov. Code Naam Wonen Werken
Wl Luik 64047 Lijsem 6,6% 24,1%
Wl Luik 64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 0,0% 21,6%
Wl Luik 64065 Saint-Georges-sur-Meuse 10,4% 21,4%
Wl Luik 63038 Jalhay 4,5% 20,7%
Wl Luik 64021 Crisnée 5,5% 15,0%
Wl Luik 63057 Olne -7,1% 12,5%
Wl Luik 61063 Verlaine 3,1% 12,5%
Wl Luik 62119 Blégny -0,9% 8,4%
Wl Luik 61039 Marchin 6,0% 8,3%
Wl Luik 63080 Weismes 4,8% 8,3%
Wl Luik 62027 Dalhem 0,3% 7,3%
Wl Luik 63058 Pepinster 4,5% 6,8%
Wl Luik 61079 Anthisnes 2,1% 6,7%
Wl Luik 63035 Herve 3,6% 6,6%
Wl Luik 63087 Burg-Reuland 0,0% 6,3%
Wl Luik 61048 Ouffet -2,4% 5,6%
Wl Luik 62022 Chaudfontaine 7,8% 5,4%
Wl Luik 63023 Eupen 1,1% 5,3%
Wl Luik 64034 Hannuit 1,6% 5,1%
Wl Luik 63045 Lierneux 2,8% 4,9%
Wl Luik 62120 Flémalle 5,2% 4,9%
Wl Luik 63046 Limburg 0,8% 4,8%
Wl Luik 62026 Comblain-au-Pont 1,9% 4,5%
Wl Luik 63020 Dison 1,6% 4,5%
Wl Luik 64076 Faimes 1,0% 4,3%
Wl Luik 63088 Plombières 4,3% 4,3%
Wl Luik 61072 Wanze -0,3% 4,1%
Wl Luik 63013 Bütgenbach 0,0% 4,1%
Wl Luik 64029 Geer 1,4% 3,3%
Wl Luik 61010 Burdinne -2,5% 3,2%
Wl Luik 63084 Welkenraedt 5,9% 2,9%
Wl Luik 62051 Herstal 0,8% 2,9%
Wl Luik 62015 Beyne-Heusay 0,2% 2,7%
Wl Luik 63001 Amel 4,3% 2,6%
Wl Luik 62038 Fléron 0,0% 2,4%
Wl Luik 63049 Malmedy 4,0% 2,0%
Wl Luik 62118 Grâce-Hollogne -1,8% 1,9%
Wl Luik 64015 Braives 10,6% 1,6%
Wl Luik 63086 Trois-Ponts -0,7% 1,6%
Wl Luik 61031 Hoei 2,4% 1,6%
Wl Luik 62006 Awans -0,2% 1,4%
Wl Luik 61012 Clavier -3,2% 1,3%
Wl Luik 62003 Ans -0,1% 1,2%
Wl Luik 61019 Ferrières 5,4% 1,2%
Wl Luik 61068 Villers-Le-Bouillet 3,5% 1,1%
Wl Luik 61043 Nandrin 2,1% 1,0%
Wl Luik 62060 Juprelle -1,5% 1,0%
Wl Luik