BuG 357 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 11 mei 2017
   
BuG 357 on-line                              Printversie (4p)

Tewerkstelling Lokale Besturen groeit met 1,2% in 2016
   
Als enkel de binnenlandse tewerkstelling wordt geteld dan
stijgt de tewerkstelling met 1,6% en  dit is 4x meer dan 2015.
Brussel is de sterkste stijger met +3,1%, een aanduiding
dat pendelaars die met pensioen gaan meer en meer
vervangen worden door  inwoners van Brussel en
die tendens zal zich in de toekomst doorzetten.

    
Update Verschaevebericht 356 van 09/01/2017: De uitspraak mbt Louis Vos hieronder is niet terecht gezien de inspanningen en engagementen van Louis Vos voor Herinnering en naar collaboratie,  de N-VA verwijzing stoelt enkel op een beeldvorming waar geen partijpolitieke werkelijkheid aan beantwoordt. De kwaadheid, ook al is ze terecht, is niet altijd een goede raadgever. En ook nog: De lafheid van politici wanneer ze te schande staan, zie Knack 09/05/2017

Update KUL, bericht 355: Enkel Bericht 355 werd door de KUL-server rejected, het kan door de 186 KUL-correspondenten nog geconsulteerd worden langs
 BuG 355 on-line 
     

De jaarlijkse tewerkstellingscijfers van de RSZ-PPO, zeg maar de Rijksdienst voor  Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden zijn als 'le nouveau Beaujolais est arrivť', een voorsmaakje van statistisch materiaal dat er elk midjaar aankomt. Met deze tewerkstellingscijfers van de Provinciale en Lokale besturen wordt ook de temperatuur gemeten van de tewerkstellingsevolutie die in de lift zit. Het is ook een voorsmaakje gegeven van de gedetailleerde RSZ-cijfers die er in juni aankomen.

Vorig jaar luidde de titel van het lentebericht:  Met de N-VA krijgen de lokale besturen meer zuurstof: +0,7%. Nu zou deze titel kunnen luidden: Met de N-VA stijgt deze tewerkstelling in 2016 tot 1,2%. En als enkel het binnenland wordt bekeken bij de lokale besturen verdubbelt de stijging tot 1,6%. Maar we moeten oppassen omdat de ironie van dit soort titels niet altijd begrepen wordt.

In dit bericht beperken we ons tot de algemene evolutie met detail per gewest en maken we het onderscheid tussen de tewerkstellingsevolutie bij de Provinciale en de Lokale besturen.

1. Algemene evolutie tussen 31/12/2008 en 31/12/2016 in BelgiŽ

Evolutie tewerkstelling RSZ-PPO
Jaar Aantal Evolutie %
2008 348.741    
2009 356.284 7.543 2,2%
2010 360.634 4.350 1,2%
2011 362.858 2.224 0,6%
2012 366.878 4.020 1,1%
2013 363.292 -3.586 -1,0%
2014 361.738 -1.554 -0,4%
2015 364.392 2.654 0,7%
2016 368.783 4.391 1,2%


+ 1,2% is een forse tewerkstellingsgroei met 4.391 jobs, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2015. Deze evolutie is in tegenspraak met alles wat beleidsmatig werd vooruit gezet mbt sanering, niet vervanging van wie op pensioen gaat enz.. In welke segmenten deze groei zich voordoet zal meer in detail gedocumenteerd worden in volgende berichten, met een update van het detail van de tewerkstelling en evolutie tussen 2012 en 2016 voor alle 936 Nace-codes, en dit voor elke gemeente. Dan zal ook de vergelijkijking mogelijk zijn tussen plaats van tewerkstelling en woonplaats van het personeel van Provinciale en Lokale Overheden.

2. Onderscheid Provinciale en Lokale besturen

De groei bij de Lokale besturen wordt nog sprekender wanneer het onderscheid gemaakt wordt tussen Provinciale en Lokale overheden. Voor Provincies wordt enkele rekening gehouden met de overheden, niet met het (al erg beperkte) Provinciale onderwijs.
   

RSZ-PPO-tewerkstelling  Provincie en Lokaal
Jaar Provincie Lokaal Totaal % Provincie
1. Aantallen        
2012 10.976 355.902 366.878 3,0%
2013 10.784 352.508 363.292 3,0%
2014 10.744 350.994 361.738 3,0%
2015 10.639 353.753 364.392 2,9%
2016 10.397 358.386 368.783 2,8%
2. Evolutie        
2013 -192 -3.394 -3.586  
2014 -40 -1.514 -1.554  
2015 -105 2.759 2.654  
2016 -242 4.633 4.391  
2. Evolutie %        
2013 -1,7% -1,0% -1,0%  
2014 -0,4% -0,4% -0,4%  
2015 -1,0% 0,8% 0,7%  
2016 -2,3% 1,3% 1,2%  

        
Vooreerst dient de tewerkstelling in de Provinciale overheden niet overdreven te worden, 2,8% in 2016. Wie daar veel sanerings- of zogezegde efficiŽntiewinst wil boeken draait zichzelf een rad voor de ogen. Maar de afbouw is ingezet, met 242 in 2016.

Door de daling van het personeelsbestand in de provincies is de tewerkstellingsgroei in de Lokale Besturen geen 4.391 maar 4.633 tewerkstellingsplaatsen.

3. Evolutie tewerkstelling RSZ-PPO per gewest

Voortgaande op onze vroegere analyses zou bij de vervanging van oudere door jongere generaties en de druk op de arbeidsmarkt de tewerkstelling van Brusselaars  in de Lokale Besturen in Brussel sterker moeten stijgen. Dat is meteen een erg interessante oefening als de tewerkstelling per gewest wordt onder ogen genomen, hier komt ze.

Bij de tewerkstelling per gewest worden uiteraard de werknemers van openbare besturen die in het buitenland wonen niet meegeteld (2.290 in 2016).
  

RSZ-PPO tewerkstelling per gewest 2012-2016
1. Aantallen Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
31/12/2012 195.343 30.990 138.924 365.257
31/12/2013 192.706 30.858 137.690 361.254
31/12/2014 190.435 30.946 138.199 359.580
31/12/2015 190.188 31.227 139.598 361.013
31/12/2016 192.698 32.202 141.593 366.493
2. Evolutie        
2013 -2.637 -132 -1.234 -4.003
2014 -2.271 88 509 -1.674
2015 -247 281 1.399 1.433
2016 2.510 975 1.995 5.480
3. Evolutie %        
2013 -1,3% -0,4% -0,9% -1,1%
2014 -1,2% 0,3% 0,4% -0,5%
2015 -0,1% 0,9% 1,0% 0,4%
2016 1,3% 3,1% 1,4% 1,5%


Het meest opvallende gegeven is de forse groei in het Brussels gewest, +3,1% hetgeen de hypothese bevestigt dat meer en meer jobs in het lokale bestuur worden aangeboden aan Brusselaars, of dat het aanbod (of de claim) vanuit de andere gewesten vermindert omdat zij zelf onder druk komen voor hun eigen arbeidsmarkt. Het is een evolutie die zich het komende decennium jaar op jaar zal versterken.

Met wat vertraging tegenover het Brussels en Waals gewest springen de lokale besturen in het Vlaams gewest mee op de kar van de tewerkstellingsgroei in de Lokale besturen. Want in Vlaanderen is de afbouw in de provincies het sterkst van alle gewesten, en dit wordt dus meer dan gecompenseerd door de Vlaamse lokale besturen.

De tewerkstelling van in het binnenland wonende werknemers van Lokale Besturen stijgt met 1,5% forser dan het algemene cijfer. Het aantal dat vanuit het buitenland werkt in een lokaal bestuur in BelgiŽ is statistisch of in de administratieve registratie sterker gedaald tav 2015.

4. RSZ-PPO tewerkstelling, onderscheiden naar Provincie en Lokaal bestuur per gewest

In Brussel is geen gouverneur actief en wie er voor de Provincies werkt doet dzt in andere provincies. Ook hier is Brussel verarmd door geen Provinciebestuur te hebben gekregen na de splitsing van de provincie Brabant. Verder valt het op dat in WalloniŽ in verhouding tot hun bevolking de provinciebesturen 2,5x zo sterk zijn uitgebouwd dan in het Vlaamse gewest. En in het Vlaams gewest is de Provinciale tewerkstelling 8x zo sterk afgenomen dan in WalloniÍ met -0,6.
 

Provincies - RSZ-PPO tewerkstelling 2012-2016
1. Aantallen Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
31/12/2012 4.408 43 6.525 10.976
31/12/2013 4.390 49 6.345 10.784
31/12/2014 4.286 44 6.414 10.744
31/12/2015 4.249 42 6.348 10.639
31/12/2016 4.049 41 6.307 10.397
2. Evolutie        
2013 -18 6 -180 -192
2014 -104 -5 69 -40
2015 -37 -2 -66 -105
2016 -200 -1 -41 -242
3. Evolutie %        
2013 -0,4% 14,0% -2,8% -1,7%
2014 -2,4% -10,2% 1,1% -0,4%
2015 -0,9% -4,5% -1,0% -1,0%
2016 -4,7% -2,4% -0,6% -2,3%

Om een correcte inschatting te maken van de reŽle evolutie van de tewerkstelling in de lokale besturen naar gewest, moet men zich dus baseren op onderstaand overzicht:
 

Lokale Besturen - RSZ-PPO tewerkstelling 2012-2016
1. Aantallen Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
31/12/2012 190.935 30.947 132.399 354.281
31/12/2013 188.316 30.809 131.345 350.470
31/12/2014 186.149 30.902 131.785 348.836
31/12/2015 185.939 31.185 133.250 350.374
31/12/2016 188.649 32.161 135.286 356.096
2. Evolutie        
2013 -2.619 -138 -1.054 -3.811
2014 -2.167 93 440 -1.634
2015 -210 283 1.465 1.538
2016 2.710 976 2.036 5.722
3. Evolutie %        
2013 -1,4% -0,4% -0,8% -1,1%
2014 -1,2% 0,3% 0,3% -0,5%
2015 -0,1% 0,9% 1,1% 0,4%
2016 1,5% 3,1% 1,5% 1,6%

Tewerkstellingsgroei van 1,6%, dat is 4x zo sterk dan in 2015. Brussel behoudt haar stijgingspercentage gezien de tewerkstelling voor Provincies quasi nihil is en allicht enkel bestaat uit Brusselaars die voor een Vlaamse of Waalse provincie werken.

Deze evolutie is dus een kers op de taart die volgens sommige partijen met teveel overheidsbeslag is omkleedt. Maar best is the real facts onder ogen te zien, in plaats van onterecht z'n wensen in de werkelijkheid weerspiegeld te zien.

Jan Hertogen, socioloog