BuG 354 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 16 maart 2017
   
BuG 354 on-line                                  Printversie (9p)

B
elgwording in 2016 op het hoogste niveau sinds 2001


Naturalisaties waren altijd al maar een klein deel van de Belgwording,
of hoe de politiek inzet op de marge terwijl het essentiŽle doorgaat. Maar
de genaturaliseerde van 90 jaar zal wel een glaasje gedronken hebben.
  
En wat perfect voorzienbaar was is ook gebeurd: een verschuiving in
de tijd van het belangrijkste 'integratie'-instrument, de Belgwording

Tabel
Lijst 3.505 genaturaliseerden in 2016          
Tabel
Belgwordingen 1945-2015 naar Nationaliteit


Er mag weer eens gelachen worden. Na Van Cauter nu ook Sarah Smeyers huilend aan de parlementaire toog (en in De Afspraak), er zijn opnieuw of nog altijd teveel Belgwordingen, en we dachten dat enkel nog inwoners met een uitzonderlijke verdienste de Belgwording konden verdienen, 99 aanvragen in 2016.

Er zijn dus volgens cijfers van het Rijksregister 41.459 Belgwordingen geteld in 2016, Belg worden is even gemakkelijk als lid worden van een sportclub, snottert Sarah Smeyers, dat zullen de sportclubs niet graag horen. Dat de OESO zegt dat de verwerving van de nationaliteit de beste manier is voor integratie en alle inwoners verzekert van dezelfde rechten en plichten, dat is voor deze N-VA epigonen iets wat blijkbaar niet in hun politieke kraam past.

Zoals reeds ten uitvoerige titel in voorbije BuG's aangekaart is de recente wijziging in de wetgeving op nationaliteitsverwerving enkel een doorschuiven naar de toekomst geweest, een politiek pestgedrag waar blijkbaar geen eind aan komt, zonder impact op de langere termijn. Want wie Belg wil worden zal het hoe dan ook kunnen doen. De pesters zullen in 2019 de rekening gepresenteerd krijgen.

In De Morgen van 05/03/2017 wist men geen weg met de cijfers van de Belgwordingen in 2017. Dan maar de paniek van de Van Cauters en co ventileren: "Opstoot schijnerkenning van kinderen", oeps,  maar schijnerkenningen van kinderen, daar moest zelfs Theo Francken hartelijk om lachen:"Heeft er niks mee te maken. De verklaring is dat de cijfers van het vorige jaar niet kloppen", in 2014 en 2015 schommelden deze rond de 25.000 zo meldt de Morgen. En Francken is blijkbaar ook de tel kwijt.

Zodus, hoe staat het met de naturalisaties en de inperking van de aanvragen tot 'naturalisatie', het koninginnenstuk van achterlijk beleid? En hoe is de evolutie van de Belgwordingen, het koninginnenstuk van vooruitziend beleid?

Onderstaande grafieken gaan tot 2015 voort op de 'geverifieerde' cijfers door de AD SEI, het officiŽle statistische bureau. Zoals geweten zijn de cijfers die door het Rijksregister worden vrijgegeven nog niet geverifieerd en liggen ze altijd wat hoger dan de uiteindelijke cijfers. Maar voor 2015 en voorgaande jaren zijn de cijfers dus ok en die van 2016 liggen met 41.459 in de telling van het rijksregister beduidend hoger, met alle klaagzangen en absurdistische voorstellen van Sarah Smeyers tot gevolg.

1.  Naturalisaties, de cijfers van 1996 tot 2016

Zoals elk jaar stelde het secretariaat van de commissie naturalisaties in de Kamer de cijferreeksen ter beschikking.
    

Aanvragen, Naturalisatiebeslissingen, Publicatie SB 1996 -2016
Commis-sies Aan-vragen Gunstig Verwor-     pen Beslist % Gun-   stig Publica-tie SB
1996 10.488 2.472 118 2.590 95% 524
1997 10.693 7.494 682 8.176 92% 6.502
1998 12.279 10.001 829 10.830 92% 9.456
1999 12.302 7.169 1.128 8.297 86% 6.063
2000 18.578 11.543 1.968 13.511 85% 10.340
2001 11.128 9.352 768 10.120 92% 10.723
2002 11.950 6.207 2.885 9.092 68% 8.444
2003 11.680 5.906 2.088 7.994 74% 4.208
2004 12.200 5.258 2.449 7.707 68% 6.708
2005 14.020 6.802 3.310 10.112 67% 6.649
2006 13.560 4.591 2.205 6.796 68% 6.093
2007 13.866 7.191 1.022 8.213 88% 8.276
2008 12.618 10.194 4.616 14.810 69% 7.882
2009 12.752 2.121 1.473 3.594 59% 4.433
2010 13.437 3.958 1.779 5.737 69% 3.958
2011 13.104 4.208 1.596 5.804 73% 687
2012 18.731 4.838 4.461 9.299 52% 6.462
2013 2.573 8.122 3.440 11.562 70% 8.168
2014 113 3.305 1.748 5.053 65% 3.005
2015 71 2.663 1.384 4.047 66% 4.814
2016 99 3.505 1.488 4.993 70% 3.505
Totaal 226.242 123.395 39.949 163.344 76% 123.395
Nog af te handelen beslissingen op 01/03/2017:   16.180


Enkele grafieken om de evoluties in beeld te brengen:
  


 


Aantal nog te nemen beslissingen: 16.180, daarmee is de commissie nog enige tijd zoet. De impact van het opdrogen van naturalisatieaanvragen en -beslissingen is van relatief kleiner belang omdat ze in 2016 bv maar 8% van de Belgwordingen omvatten en de vreemdelingen langs de andere wegen hun beslissing tot Belgwording (gaan) nemen en doorzetten.


Gunstige beslissingen en publicatie in het Staatsblad

  

Wat in deze overvloed aan cijfers wat versmacht wordt is dat een Belgwording en vooral ook de naturalisatie om individuele personen gaat met een grote verantwoordelijkheidszin en een grote verwachting om de nationaliteit van BelgiŽ aan te nemen.

We hebben er speciaal voor de lezers van npdata.be de publicatie van de 'genaturaliseerden' in  het Staatsblad op nageslagen en deze lijsten afgepunt naar nationaliteit en leeftijd. Wat is de top 25 van landen van genaturaliseerden in 2016. Deze lijst is niet representatief voor de naturalisaties in hun geheel maar het geeft toch een zekere inkijk. Hierbij de link naar de volledige lijst van 3.505 genaturaliseerden in 2016.
  

Land Aantal
Marokko 545
Congo DR 260
Guinee 167
Russische Federatie 164
RoemeniŽ 151
Turkije 145
Irak 124
Kosovo 102
ArmeniŽ 99
Bulgarije 93
Kameroen 85
AlbaniŽ 83
Polen 82
Iran 81
Rwanda 79
Algerije 71
Afghanistan 69
China 55
Mali 51
Kazachstan 42
Niger 42
Libanon 39
Ecuador 38
ServiŽ 35
SyriŽ 35
Togo 35
Burundi 34
Ivoorkust 34
Pakistan 34
Georgie 33
MacedoniŽ 29
Griekenland 28
OekraÔne 28
BraziliŽ 26
KirgieziŽ 26
MauritaniŽ 26
India 25


Meer dan gelijk welk ander land zijn vooral de Belgische inwoners uit Congo (DR) de dupe van het rabiaat inhakken op de naturalisatieprocedure. Vooral voor deze Sub-Saharanen, zoals zwarten volgens het Minderhedenforum dienen genoemd, is de annulatie van de naturalisatieprocedure een steek in het hart. Want wie is meer met Beverbonden en heeft er historische banden mee dan de Congolezen. Welke politieke partij heeft in 2019 de moed om deze weg naar Belgwording in al z'n glorie te herstellen?

Naar leeftijd toe moet rekening gehouden met de enorme vertraging (jaren!) van de afhandeling de regularisatieaanvragen. Er zijn trouwens nog 16.180 beslissingen te nemen. Hieronder de grafiek naar leeftijd:De jongste genaturaliseerde is in 2016 19 jaar, de oudste 90 jaar, maar de piek zit duidelijk tussen 30 en 55 jaar, volwassenen die weten waar ze mee bezig zijn en die als Belg mee verantwoordelijkheid willen nemen voor het land. Dit engagement en het beroep doen op de naturalisatieprocedure in het verleden is vernietigd door de procedure enkel open te stellen voor wie 'uitzonderlijke verdiensten heeft op vlak van sport, cultuur en wetenschap. Dat is ongemeen of zeg maar gemeen discriminerend tav van elke 'gewone burger', het plebs.

Zoals nu blijkt is het opheffen van de naturalisatieprocedure voor N-VA (en eventueel anderen) een stap om de algemene regeling van Belgwording (verder) aan te tasten en te beperken. Het doel is voor deze krachten duidelijk: (verdere) apartheid en ongelijkheid in de rechtspositie opleggen aan wie als vreemdeling in dit land leeft en er als Belg wil toe behoren. Het is de langzame gang naar een apartheid die inwoners van BelgiŽ uitsluit van het stemrecht. Maar het mag elkeen een troost zijn dat het 'te laat is' om de klok terug te draaien, mede dank zij de migratie en de Belgwordingen in het verleden, hťt integratie-instrument dat de toekomst en het vreedzaam samenleven waarborgt.

2. 1.173.890 Belgwordingen na 1945

In 2016 wordt het hoogste aantal Belgwordingen bereikt na de historische piek van 2001 met de verandering van de nationaliteitsverwerving van 1999. Dat is misschien niet de 'verdienste' van het voorbije beleid terzake, maar het is er wel het gevolg van. Het beleid was vooral gericht op de relatief onbelangrijke naturalisatiewetgeving en op de verlenging van wachtperiode om Belgwording aan te vragen, hetgeen enkel tot uitstel geleid heeft. In 2015 is het aantal Belgwordingen terug beginnen stijgen, en dat zal het de volgende jaren allicht blijven doen, zoals uit hiernavolgende grafieken blijkt.
 

Belgwording 1996-2016
Jaar  Belgwording
1996 24.581
1997 31.687
1998 34.034
1999 24.196
2000 61.980
2001 62.982
2002 46.417
2003 33.709
2004 34.754
2005 31.512
2006 31.860
2007 36.063
2008 37.710
2009 32.767
2010 34.635
2011 29.786
2012 38.612
2013 34.801
2014 18.726
2015 27.071
2016 41.459


Het grafisch beeld hieronder van de de evolutie van de Belgwordingen na 1945 toont in 1985 een piek waar vooral Italianen Belg werden. In 1992 werden de nieuwe migraties  verder op het schip van de Belgwording gezet. In 2000 en 2001 zijn het dan vooral de Marokkanen en Turkse vreemdelingen die volwaardige burgers worden op basis van een gewijzigde nationaliteitswetgeving in 1999. De toenmalige regering, zonder de CD&V heeft toen onder Verhofstadt geanticipeerd op de toekomst. Het was de regularisatie van migranten die de decennia voordien de steden hebben herbevolkt en die met wat ten onrechte misprijzend de 'snelBelg' wet werd genoemd, en hen tot volwaardige Belgen heeft gemaakt.

  


 


De piek van Nieuwkomers in 2010 heeft zich nog bijlange niet vertaald in Belgwordingen, een integratieproces dat niet alleen wenselijk maar ook onontkoombaar is. Het is een 'historische' evolutie die op regelmatige tijdstippen in de Belgische geschiedenis is af te lezen uit bovenstaande grafiek.

Eventjes de tabel gefatsoeneerd van alle Belgwordingen na WO2 tot 01/01/2016, en dit per nationaliteit. In de Tabel Belgwordingen 1945-2015 naar Nationaliteit kan dit alles nauwgezet geŽxploreerd worden. We hernemen hier enkel de kop van de tabel in aflopend aantal voor landen met meer dan 10.000 Belgwordingen na 1945.
   .

Belgwordingen 1945-2015 naar Land van herkomst in aantal en % op het totaal
Land 1945-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1945-2015 % Ev. 10/15
Marokko 211.602 7.380 7.035 7.879 5.926 2.408 3.170 245.400 20,9% -57%
Italie 169.617 2.833 3.697 3.203 1.856 1.199 1.067 183.472 15,6% -62%
Turkije 116.786 2.760 2.359 2.517 1.857 691 843 127.813 10,9% -69%
Frankrijk 72.741 717 638 903 973 586 647 77.205 6,6% -10%
Nederland 44.244 641 495 961 1.272 705 993 49.311 4,2% 55%
Congo (DR) 32.688 1.603 1.158 1.936 1.526 713 1.061 40.685 3,5% -34%
JoegoslaviŽ (FR) 21.874 634 599 743 668 304 416 25.238 2,1% -34%
Algerije 20.093 739 584 863 638 325 466 23.708 2,0% -37%
Spanje 20.708 232 245 410 379 266 443 22.683 1,9% 91%
Duitsland 16.777 247 224 293 227 126 144 18.038 1,5% -42%
TunesiŽ 15.925 354 282 369 275 180 227 17.612 1,5% -36%
Polen 12.421 523 394 729 888 742 1.136 16.833 1,4% 117%
Russie 9.426 1.641 1.032 1.439 1.541 658 969 16.706 1,4% -41%
Griekenland 10.776 144 160 328 201 136 118 11.863 1,0% -18%
Rwanda 8.846 442 298 558 509 185 358 11.196 1,0% -19%
RoemeniŽ 6.402 395 356 777 1.155 824 1.192 11.101 0,9% 202%
Ver. Koninkrijk 10.316 111 114 99 141 110 127 11.018 0,9% 14%
India 8.932 423 264 345 288 214 312 10.778 0,9% -26%
Pakistan 8.448 605 440 449 341 172 310 10.765 0,9% -49%
Andere landen 172.094 11.759 9.353 13.771 14.154 8.231 13.128 242.490 20,7% 12%
Totaal 990.716 34.183 29.727 38.572 34.815 18.775 27.127 1.173.915 100,0% 100%
                   

1,2 miljoen Belgwordingen, waarbij de Marokko, ItaliŽ, Turkije de laatste vijf jaar hun aantal Belgwordingen meer dan halveren, ondermeer door het uitstel en ook de beperking van de Belgwordingsmogelijkheden. Deze vreemdelingen komen dus in wacht. En enkele landen zoals Nederland zien hun aantal met 50% stijgen, Spanje en Polen verdubbelen en Roemenen verdrievoudigen. Voor alle andere landen samen is er stijging met 12% Belgwordingen de laatste vijf jaar.

Het detail voor elk land kan er op nageslagen worden in de tabel. En alle kolommen kunnen in opgaande of neergaande zin gesorteerd worden. Langs de alfabetische sortering kunnen vlug de gegevens over een  land gevonden worden.

En voor de echte connaisseurs, hierbij nog een speciaal opgemaakte npdata-tabel per continent en subcontinent voor 2015: Belgwordingen, nieuwkomers, vreemdelingen en migratieachtergrond op een rij in aantallen ťn procenten, lik jullie vingers:
  

Belgie: Belgwording, Nieuwkomers, Vreemdelingen, Migratieachtergrond 2015
    Belg
wording
Nieuwko
mers
Vreemde
lingn
Migratie
achtergr. 

% Belg
wording

% Nieuw
komers
% Vreem
delingen

% Migratie
achtergr.

Wereld 27.071 67.445 1.295.660 3.205.228 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
   1. Europa 10.032 34.592 927.140 1.689.625 37,1% 51,3% 71,6% 52,7%
       1. West-Europa 3.779 13.867 683.528 1.340.608 14,0% 20,6% 52,8% 41,8%
       2. Oost-Europa 6.253 20.725 243.612 349.017 23,1% 30,7% 18,8% 10,9%
   2. Niet-Europees 17.039 32.853 368.520 1.515.604 62,9% 48,7% 28,4% 47,3%
       2. AziŽ 5.997 14.095 135.427 531.198 22,2% 20,9% 10,5% 16,6%
           1. Turkije 843 746 36.650 268.509 3,1% 1,1% 2,8% 8,4%
           2. Ander AziŽ 5.154 13.349 98.777 262.689 19,0% 19,8% 7,6% 8,2%
       3. Afrika 9.190 15.051 182.221 841.357 33,9% 22,3% 14,1% 26,2%
           1. Noord-Afrika 3.926 5.301 99.896 591.745 14,5% 7,9% 7,7% 18,5%
           2. Sub-Sahar. Afr. 5.264 9.750 82.325 249.611 19,4% 14,5% 6,4% 7,8%
       4. Amerika 1.044 1.556 37.011 83.898 3,9% 2,3% 2,9% 2,6%
          1. Noord-Amerika 198 57 14.187 20.833 0,7% 0,1% 1,1% 0,6%
          2. Midden-Amerika 166 381 4.093 13.209 0,6% 0,6% 0,3% 0,4%
          3. Zuid-Amerika 680 1.118 18.731 49.856 2,5% 1,7% 1,4% 1,6%
       5. OceaniŽ 15 -8 966 1.406 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
       Onbekend 793 2.159 57.745 57.745 2,9% 3,2% 4,5% 1,8%

  
Zulk een tabel, met daarbij het detail voor elke nationaliteit kan per gemeente, arrondissement, provincie en gewest aangemaakt worden langs BuG 347 on-line, Migratie, gedaan met feitenvrije politiek en meningen.

Over de gehele periode na WO2 beschouwd is BelgiŽ er in geslaagd de nieuwe immigraties langs de Belgwording  te integreren in de Belgische samenleving. Het geeft uitdrukking van de 'acceptatie' die van de staat uitgaat naar wie in BelgiŽ definitief verblijf wil houden, van welk land hij ook afkomstig is. De politiekers moeten nu zelf nog de mentale klik maken om tot een werkelijke 'beleidsacceptatie' te komen en gelijkberechtiging van alle inwoners structureel te verankeren. Of dient er gewerkt, zoals DINA in Rotterdam aan een Brochure inburgering voor beleidsmakers die hen helpt om de diverse samenleving te aanvaarden?

Jan Hertogen, socioloog