BuG 345 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 17 november 2016
   
BuG 345 on-line                                      Printversie (17p)
 
'Nieuwkomers' en % 1999-2015 voor alle nationaliteiten

RoemeniŽ trekt de kop, SyriŽ volgt en Marokko, Nederland,
Frankrijk, Polen, Bulgarije en Spanje zitten in het peloton28,1% van de 67.433 Nieuwkomers in 2015 zijn moslims.
Dat is hetzelfde % als over de gehele periode 1999-2015Tabel:
Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2015 in BelgiŽ
 

Zoals steeds is deze BuG een pareltje, hoe minder aandacht er aan gegeven wordt in de media hoe hoger de kwaliteit. Maar oppassen voor zelfbeklag, het is de castratie van het intellect. Dat bewijst de pietendiscussie in hoofde van wie er de triomf van het populisme in ziet. Alsof democratie maar kan gedijen als racisme en koloniaal denken in de doofpot blijven en enkel voer zijn voor afgebotte geesten  Zodus hier onze parel(s) voor de zwijnen?

Het uiterst concrete en gediversifieerde materiaal van de statistische dienst van BelgiŽ laten ons toe van 1999 tot 01/01/2016 na te gaan welke nationaliteiten als 'nieuwkomers' het land zijn binnengekomen, of als kind van een reeds aanwezige vreemdeling in de burgerlijke stand als vreemdeling werd ingeschreven. Het gaat dus niet alleen over de 'immigratie' en het migratiesaldo maar ook over het natuurlijk saldo bij de vreemdelingen (geboorten-overlijdens). Ook wordt dus rekening gehouden met de erkende vluchtelingen, het saldo van de ambtelijke schrappingen en herinschrijvingen. Dit overzicht wordt dus gemaakt voor elke in BelgiŽ aanwezige nationaliteit in een tijdsreeks van 1999 tot 01/01/2016, dus beginnend voor 'snel-Belgwet' en met verrekening van de reeds toenemende erkende vluchtelingen in 2015, ook al waren deze laatsten 'maar' goed voor 13% van de bijkomende vreemdelingen, maar dat is in vorige BuG al uitvoerig uit de doeken gedaan.

1. Meteen maar beginnen met de top 10 van de 'nieuwkomers' dus naar nationaliteit:


 RoemeniŽ aan de kop met 9.341, dubbel zoveel als SyriŽ met 4.843, en
ver boven Marokko dat met 3.978 in de middenmoot verdwijnt. Turkije is
dan met 746 al een hele tijd uit de top 10 verdwenen en staat 19de.


Voor we overgaan tot het in beeld brengen van de 'Landenfiches' die voor elke in BelgiŽ aanwezige nationaliteit kunnen aangemaakt worden, nog deze 'plezante' grafiek die elkeen kan begrijpen. Op 01/01/2015 zijn er voor elke nationaliteit een aantal vreemdelingen. In de loop van een jaar verkrijgen een aantal onder hen de Belgische nationaliteit. Wat is nu de top tien van landen die procentueel het meeste hun nationaliteit van vreemdeling naar Belg wisselen, en dat alles in een evolutieperspectief van 1999 tot 01/01/2016. 

Wie z'n ogen niet kan geloven moet beseffen dat naast de fors verminderde immigratie van Polen, Marokkanen en vooral Turken (ze staan zelfs niet meer in de top tien) er tientallen andere nationaliteiten zijn uit de oude Sovjet-Unie die na jaren geduldig wachten, aanschuiven aan de tafel der Belgen. Ook voor hen geldt het credo dat na enkele jaren de beperkende maatregelen enkel een verschuiving in tijd blijken. Ook de 25.000 naturalisaties die volgens het oude systeem nog in wacht staan zullen de Belgwording nog voor jaren mede bepalen. En zoals te zien is zitten die fors mee in de lift.

Voor elk onderdeel en voor elk jaar kan met een muisklik de volgorde van landen bepaald worden in opgaande of neergaande zin. Zodus, we kunnen het niet laten, de top tien van de degenen die BelgiŽ verlaten, de 'buitengaanders'.


Groot-BrittanniŽ trekt de kop met een negatief saldo van -183 'buitengaanders', ook voor IsraŽl met -14 is het niet de grote uittocht geweest.

2. Een set van 4 grafieken en 2 tabellen per land, in 2 muisklikken

Beginnen met de situatie voor BelgiŽ, dan worden meteen de huidige aantallen in een tijdsperspectief geplaatst.

Tabellen met de cijferevolutie per jaar en gecumuleerd van Vreemdelingen, Belgwordingen en Nieuwkomers.

Algemeen totaal Evolutie per jaar
Jaar Vreemd. Evolutie Belgw. Nieuwkomers
1999 891.980 5.130 24.119 29.249
2000 897.110 -35.425 61.878 26.453
2001 861.685 -14.951 62.881 47.930
2002 846.734 3.343 46.314 49.657
2003 850.077 10.210 33.633 43.843
2004 860.287 10.575 34.659 45.234
2005 870.862 29.611 31.412 61.023
2006 900.473 31.688 31.790 63.478
2007 932.161 39.287 35.945 75.232
2008 971.448 41.812 37.637 79.449
2009 1.013.260 44.404 32.708 77.112
2010 1.057.664 61.600 34.246 95.846
2011 1.119.264 49.758 29.786 79.544
2012 1.169.022 26.043 38.612 64.655
2013 1.195.065 19.540 34.801 54.341
2014 1.214.605 40.681 18.726 59.407
2015 1.255.286 40.362 27.071 67.433
2016 1.295.648      
Algemeen totaal Samengetelde evolutie
Jaar   Evolutie Belgw. Nieuwkomers
1999   5.130 24.119 29.249
2000   -30.295 85.997 55.702
2001   -45.246 148.878 103.632
2002   -41.903 195.192 153.289
2003   -31.693 228.825 197.132
2004   -21.118 263.484 242.366
2005   8.493 294.896 303.389
2006   40.181 326.686 366.867
2007   79.468 362.631 442.099
2008   121.280 400.268 521.548
2009   165.684 432.976 598.660
2010   227.284 467.222 694.506
2011   277.042 497.008 774.050
2012   303.085 535.620 838.705
2013   322.625 570.421 893.046
2014   363.306 589.147 952.453
2015   403.668 616.218 1.019.886

 
Het aantal 'vreemdelingen' is op 17 jaar tijd met 403.668 gestegen, vooral ook omdat het aantal Belgwordingen vertraagd is tot 616.218 in dezelfde periode. Samen vormen ze met 1.019.881 het aantal 'nieuwkomers', iedereen inbegrepen, ook de geboorten bij de vreemdelingen die reeds in BelgiŽ verbleven.

Beide tabellen worden in twee grafieken weergegeven, de ene per jaar, de andere gecumuleerd.

Grafieken in een tijdsevolutie weerspiegelen het beleid, of beter gezegd, de beperkte of tijdelijke impact ervan. En belangrijker nog, ze laten toe vooruit te zien op de toekomst, zonder dat deze van beleid zal afhangen. De intrinsieke dynamiek is belangrijker dan de mate waarin men controle probeert te krijgen. De werkelijkheid leren 'lezen' om vooruit te zien naar de toekomst, en er zich dan ook op voorbereiden is belangrijker dan z'n wensen of gedachten voor werkelijkheid nemen. Want dat is het kenmerk en ook het bedrog van het 'populisme', of wie met populisme politieke sier en resultaat wil behalen.

Tot 2005 was er evenwicht tussen het aantal nieuwkomers en het aantal Belgwordingen. De bijkomende 'vreemdelingen' werden gecompenseerd door de Belgwordingen. Na 2005 komt er een deficit, dwz het aantal vreemdelingen stijgt tot 2011, zonder dat er een equivalent van Belgwordingen is. Het belangrijkste gevolg is een 'democratisch deficit'. De bevolking stijgt zonder dat er een evenwaardige groei is in de politieke deelname, met de Belgwording als belangrijkste ticket. Wie de mond vol heeft over democratie is de eerste om de deelname aan de democratie te beknotten of te beperken. Maar niet geklaagd. Binnen enkele jaren zal, forser dan ooit, het aantal Belgwordingen stijgen en de achterstand ingehaald worden, zoals Dyab Abou Jahjah in z'n nieuwe boek beklemtoont. Nationalisme en populisme staan aan de verliezende kant, enkel de acceptatie van het verschil en de diversiteit, en het samen knokken voor een betere wereld voor iedereen heeft toekomst en zal overwinnen.

     


De afbraak van de democratie wordt mooi geÔllustreerd met bovenstaande grafiek. Het aantal Belgwordingen wordt berekend als % tav de vreemdelingen op 1 januari van elk jaar. Maar de omslag is in 2015 al begonnen, en zal zich volgens ons vooruitzicht een aantal jaren doorzetten.

3. De evolutie van de Nieuwkomers uit enkele landen

We halen deze grafiek uit de tabel nadat we met twee muisklikken de twee tabellen en vier grafieken gegenereerd hebben, zie tabel Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2015 in BelgiŽ.

De nieuwkomers vormen de optelling van de aantallen vreemdelingen+de Belgwordingen. Als de het aantal vreemdelingen daalt kan dan samengaan met een stijging van de Belgwordingen. In dat geval blijft het aantall nieuwkomers gelijk. De erste grafiek hieronder is al een nadenkertje omdat de Italianen tot 2009 meer 'buitengaanders' had dan nieuwkomers, dus negatief was. In 2009 stond de evolutie van het aantal vreemdelingen nog op negatief maar waren er meer Belgwordingen, dwz Italianen die in 2009 Belg werden zodat het saldo, nl het aantal nieuwkomers op 0 kwam en sindsdien langzaam steeg.De Bankencrisis zorgde dus voor een langzaam hernemen van de Italiaanse immigratie.

Een andere opvallende evolutie is Turkije waar de Nieuwkomers volledig opgedroogd zijn.

ItaliŽ - per jaar

Marokko - per jaar


Turkije - per jaar

Nederland - per jaar

Frankrijk - per jaar

Congo DR

Rwanda - per jaar

Kameroen - per jaar

Nigeria - per jaar

RoemeniŽ - per jaar

Bulgarije - per jaar

Polen - per jaar

Rusland- per jaar

ArmeniŽ - per jaar

Afghanistan - per jaar

Irak - per jaar

SyriŽ - per jaar

Filippijnen - per jaar

 Thailand - per jaar

Kirgistan - per jaar

Oezbekistan - per jaar

Tadzjikistan - per jaar

MacedoniŽ - per jaar

AlbaniŽ - per jaar

Kosovo - per jaar


4. Evolutie Nieuwkomers volgens content en regio

Onderaan de tabel kan met twee muisklikken ook een overzicht gemaakt worden van de Nieuwkomers, Belgwordingen en evolutie Vreemdelingen voor elk continent en subcontinent. We beginnen met een globaal overzicht van de nieuwkomers in aantal en %.
    

Continent 2015 Nieuwko-mers 1999-2015
Algemeen totaal 100,0% 100,0%
1. Europa 53,7% 50,2%
    West-Europa 23,0% 21,1%
    Oost-Europa 30,7% 29,0%
2. Niet-Europa 46,3% 50,1%
    1. AziŽ 20,9% 17,8%
    Turkije 1,1% 4,3%
    Andere 19,8% 13,6%
    2. Afrika 19,9% 27,1%
    Noord-Afrika 8,1% 14,6%
    Sub-Saharaans 11,8% 12,4%
    3. Amerika 2,3% 3,2%
    4. OceaniŽ 0,0% 0,1%
    Vl, Onbekend 3,2% 2,0%


Over 18 jaren gezien is de verdeling van Nieuwkomers uit Europa en van buiten Europa juist fifty/fifty. Het aandeel van Europa in 2015 is tav het verleden gestegen tot 53,7% vooral door de vermindering van de Nieuwkomers uit Noord-Afrika en Turkije. de stijging uit AziŽ heeft dit niet kunnen compenseren.

Europa per jaar

West-Europa per jaar

Oost-Europa per jaar

Niet-Europa per jaar

AziŽ (buiten Turkije) per jaar

Noord-Afrika  per jaar

Sub-Saharaans Afrika per jaar

Noord-Amerika per jaar

Midden-Amerika per jaar

Zuid-Amerika per jaar

 
5. Aantal en % moslims bij de nieuwkomers 1999-2015

Voortgaande op de PEW-percentages in de herkomstlanden, gecorrigeerd met de laÔciseringgraad zoals blijkt uit het Duits onderzoek bij 5000 moslims in 2008 kan het aantal en % moslims bij de nieuwkomers berekend worden met onderscheid naar subcontinent. Voor de % per land die gebruikt worden, zie tabel Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2015 in BelgiŽ

Voor 2015 geeft dit volgend beeld:
   

Continent Nieuwko-mers 2015 Moslims bij nieuwko-mers 2015 % moslims bij nieuw-kom. 2015
Algemeen totaal 67.433 18.951 28,1%
1. Europa 36.230 1.426 3,9%
    West-Europa 15.505 55 0,4%
    Oost-Europa 20.725 1.371 6,6%
2. Niet-Europa 31.203 17.525 56,2%
    1. AziŽ 14.099 9.022 64,0%
    Turkije 746 640 85,8%
    Andere 13.353 8.382 62,8%
    2. Afrika 13.416 8.102 60,4%
    Noord-Afrika 5.490 4.751 86,5%
    Sub-Saharaans 7.926 3.351 42,3%
    3. Amerika 1.556 28 1,8%
    Noord-Amerika 57 0 0,1%
    Midden Amerika 381 0 0,1%
    Zuid Amerika 1.118 28 2,5%
    4. OceaniŽ -7 0 3,1%
    Onbekend 2.139 372 17,4%

  
Voor de gehele periode 1999-2015 komt volgend beeld tot stand:
   

Continent Nieuwko-mers 1999-2015 Moslims bij Nieuwko-mers 1999-2015 % Moslims op Nieuw-komers 1999-2015
Algemeen totaal 1.019.884 287.681 28,2%
1. Europa 510.073 23.807 4,7%
    West-Europa 214.893 934 0,4%
    Oost-Europa 295.180 22.872 7,7%
2. Niet-Europa 509.811 263.874 51,8%
    1. AziŽ 181.130 99.517 54,9%
    Turkije 43.231 37.084 85,8%
    Andere 137.899 62.432 45,3%
    2. Afrika 275.079 160.559 58,4%
    Noord-Afrika 148.750 128.923 86,7%
    Sub-Saharaans 126.329 31.635 25,0%
    3. Amerika 32.838 270 0,8%
    Noord-Amerika 2.598 43 1,7%
    Midden Amerika 6.041 5 0,1%
    Zuid Amerika 24.199 222 0,9%
    4. OceaniŽ 527 8 1,5%
   Onbekend 20.237 3.521 17,4%

 
In onderstaande grafieken wordt evolutie 1999-2015 weergegeven:

Evolutie aantal moslims bij de Nieuwkomers in BelgiŽ

Evolutie bij de nieuwkomers uit de belangrijkste herkomstregio's


Evolutie % moslims bij de Nieuwkomers in BelgiŽ


Het aantal moslims bij de nieuwkomers de laatste 17 jaar omvat 1/3 van de momenteel aanwezige moslims in BelgiŽ. Daarmee zijn zij definitief deel van de Belgische samenleving en hebben zij, als alle burgers, recht op godsdienstbeleving ťn financiering zoals gewaarborgd door de grondwet. Zoals reeds aangegeven wordt door een vertraging van de Belgwording een democratisch deficit opgebouwd dat meer en meer Belgische inwoners uitsluit van deelname aan de verkiezingen, toch het pronkstuk van de democratie. 


6. Voor wie het technisch te moeilijk oogt of is om de fiche voor een land op te maken, willen wij die service graag geven, info@npdata.be met opgave van het gewenste land.

Het aantal nieuwkomers per land voor gewest, provincie en gemeente is in voorbereiding.

Jan Hertogen, socioloog