BuG 342 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 13 oktober 2016
   
BuG 342 on-line                                  Printversie (10p)

Tremelo heeft dezelfde demografie als Duitsland
of Antwerpen in 1991. De stuiptrekkingen zijn altijd rechts:
Vlaams Blok, Pegida of de vrouwtjesputters van Tremelo,
alleen mťt immigratie ligt er voor hen een toekomst open.

Geen 0,5% van vreemde herkomst maar 5,4% in Tremelo,
volgens de Vlaamse integratiemonitor is dat zelfs 7,9%.
Enkel 1 op 10 van vreemde herkomst is moslim in Tremelo

Update:

Ook Machteld Libert bestaat het in De Afspraak van 13/10/2016 om
over 0,5% allochtonen in Tremelo te spreken (ook DM en DS), ter-
wijl in de Pano-reportage het duidelijk over 0,5% moslims ging,
zonder tegenspraak van de burgemeester, die niet beter weet. En
Schols + researchers zetten dat niet recht, ook niet na deze BuG.


En Dario fo heeft een liedje gemaakt, oa over Tremelo, in
1972 in Mistero Buffo gecreerd,
in 1983 in Utrecht opgevoerd

In 14 grafieken wordt Tremelo socio-demografisch gefilleerd.

   
Geen wereldverbeteraars maar wereldverkankeraars

De inwoners van Tremelo, die aan het woord kwamen toch, lijden ostentatief aan sociale depressie, en ze zijn er nog fier op ook. Het zijn geen wereldverbeteraars maar wereldverkankeraars die elkaar opjutten in een opbod van racistisch en xenofoob verbaal geweld. De burgemeester zou zich best eens beraden welke 'sociale' therapie hij hier tegenover kan stellen. De linksen hebben het weeral gedaan, veel te tolerant en niet kijkend naar de arbeiders die zich onder hun ogen in de modder begeven en er zich nog altijd in wentelen.

Maar dat is niet de aanleiding voor deze snelBuG. Dat is de mededeling van burgemeester Dams van Tremelo aan de De Morgen journalist, zie DM 13/10/2016. Volgens hem zijn er in Tremelo 0,5% van vreemde herkomst en dat is voor hem genoeg zo. Een korte 'factcheck'  p basis van dde npdata berekening toont dat in Tremelo 5,8% van de bevolking een migratieachtergrond heeft. 0,5% van de bevolking heeft een moslimachtergrond, zoals wij voor de Pano-programma mochten documenteren, cijfer dat zij trouwens overgenomen hebben. Elkeen kan het % moslims in z'n gemeente nagaan langs het interactief kaartje, zie
Gemeentekaart met % moslims per gemeente 


Ook DS van 13/10/2016 heeft het over 0,5%  'Allochtonen' terwijl het in de pano-uitzending over 'moslims' ging. 1 op tien inwoners van vreemde herkomst in Tremelo is moslim. En dat levert enkele opgewonden en uitzinnige TremeloŽnaren op. 0,5 van de inwoners van Tremelo is moslim.

Het demografische gat van Tremelo: zo groot als dat van Duitsland

Een tweede factcheck betreft de leeftijdsverdeling in Tremelo, de generatiewisseling (10-24 jarigen tav van de 50-64 jarigen en de check 25, de 0-24 jarigen tav de 4-64 jarigen. Kwestie om te zien welk gat in Tremelo zal ontstaan in de wisseling van generaties de komende 5 tot 25 jaar. En dat ziet er echt niet goed uit.

Tremelo heeft zowat de demografie van Duitsland, dat voor een ware ramp staat als het niet door immigratie ingevuld wordt. En zoals het Vlaams Blok in 1991, en Pegida in Duitsland zo heb je nu ook de 'mondige' TremeloŽnaar' die moord en brand schreeuwt overor een evolutie die onontkoombaar is. Zij geven uitdrukking aan verregaande sociale onaangepastheid in het vooruitzicht van een toekomst die juist door het kleurrijke de diversiteit van Tremelo zal behouden voor verval en sociaal-economische teruggang. Het depressieve van deze reactie uit zich in de voorkeur om nog liever te verdwijnen dan in diversiteit te moeten samenleven. Het een een noodkreet van de Tremelose bevolking aan de goegemeente: help ons de evoluerende werkelijkheid te aanvaarden en onze waarden en normen, deze van de verlichting en van het christendom (remember pater Damiaan) niet op te offeren aan racisme, xenofobie, maatschappelijke uitsluiting en erger. Dat pater Damiaan hun bede naar hulp en toeverlaat zal verhoren.

Maar goed, terug naar de werkelijkheid van alle dag in Tremelo. Op enkele minuten hebben we volgende grafieken over Tremelo samengebracht, die trouwens door elke journalist kunnen gesignaleerd en uitvoerig aan de Panoramaredactie gedocumenteerd. Deze kunnen voor elke andere gemeente in BelgiŽ eenvoudig samengesteld worden.

De bevolking van Tremelo naar migratioeachtergrond

Tremelo heeft 791 inwoners of 5,4% met een een migratieachtergrond van 51 verschillende nationaliteiten. 0,46% van haar inwoners is in de berekening van npdata.be moslim. Allicht heeft de burgemeester Dams, het door panorama genoemde % van 0,5% moslims voor inwoners met migratieachtergrond genomen, het zijn er tien maal zo veel natuurlijk. Van welke nationale achtergrond:

Aantal en % migratieachtergrond - Tremelo - 2015
Cont. Code Landen Migratie-achtergr. % Migr. Acht.gond
WE 129 Nederland 259 1,76%
OE 139 Polen 42 0,29%
WE 128 ItaliŽ 41 0,28%
WE 112 Verenigd Koninkrijk 39 0,26%
WE 109 Spanje 36 0,24%
WE 103 Duitsland 36 0,24%
OE 124 RoemeniŽ 33 0,22%
AZ 249 ArmeniŽ 29 0,20%
Naf 354 Marokko 29 0,19%
AZ 235 Thailand 25 0,17%
AZ 218 China 23 0,16%
AZ 214 Filipijnen 20 0,14%
WE 123 Portugal 15 0,11%
Zam 513 BraziliŽ 13 0,09%
ZA 325 Zuid-Afrika 11 0,07%
OE 145 Rusland 10 0,07%
Onb 711 Onbekend 9 0,06%
AZ 251 Afghanistan 8 0,06%
OE 115 Hongarije 7 0,05%
OE 106 Bulgarije 7 0,05%
AZ-TK 262 Turkije 7 0,04%
WE 105 Oostenrijk 6 0,04%
AZ 258 Libanon 6 0,04%
WE 111 Frankrijk 6 0,04%
OE 143 OekraÔne 5 0,04%
Naf 351 Algerije 5 0,04%
AZ 208 IndonesiŽ 5 0,03%
OE 101 AlbaniŽ 4 0,03%
ZA 306 Congo (Dem. Rep.) 4 0,03%
AZ 255 Iran 4 0,03%
OE 149 BosniŽ-Herzegowina 4 0,02%
    Andere 43 0,29%
    Totaal Migratieacht. 791 5,4%
    Totale bevolking  14.751 100,0%
    Moslims 68 0,46%

 
Marokkaanse met 0,19% en Turkse met  0,04% migratieachtergrond vormen samen een kwart van een % inwoners in z'n gemeente die het vooral van Nederlanders en andere EU landen moet hebben. Holland boven zeggen ze in Tremelo als het over 'allochtonen gaat'. En dat willen we zo houden. Ook de 'negers' van de Vlaams Belanger uit de reportage zijn ver ter zoeken, alsmede andere sub-Saharaanse inwoners (het nieuwe woord voor 'zwarten').

Nog meegeven dat in Tremelo 3,0% 'vreemdelingen' wonen. Bij 'migratieachtergrond worden zowel vreemdelingen, Belg geworden vreemdelingen  (na wo2) als hun kinderen meegeteld. Maar zelfs de vreemdelingen, in hoofdzaak Nederlanders, Duitsers, Britten, Spanjaarden en Italianen, naast Polen en Roemenen worden door de Burgemeester blijkbaar vergeten.

De Integratiemonitor van de Vlaamse regering spreekt over 7,9% van vreemde herkomst

Deze cijfers zijn een onderschatting tav van het uitstekende instrument van de integratiemonitor:in het Rapport over Tremelo - 2016, voor iedereen beschikbaar trouwens, staat  7,9% personen van buitenlandse herkomst. Het verschil komt voort uit het feit dat het in Tremelo om (zeer) oude migraties gaat van vooral Europeanen. Er staat in tabel blz 4 ook vermeld dat van de door hen getelde 7,9% buitenlandse herkomst er 3,0% niet Belgen zijn, (vreemdelingen dus), 1,9% vreemdelingen die Belg geworden zijn en 2,9% als Belg geboren uit Belg geworden vreemdelingen.

Waarom burgemeester Dams z'n eigen cijfers van de burgerlijke stand niet kan lezen, gegevens die aan de basis liggen van deze integratiemonitor is een raadsel. Dat hij met verkeerde cijfers z'n bevolking bevestigt in racisme en xenofobie tav van een dramatische demografische toekomst van z'n gemeente mag hem aan ontslag doen denken.

Hoeveel 'nieuwkomers' in Tremelo?

Het gaat hier zowel over vreemdelingen met verblijfsrecht in BelgiŽ die naar Tremelo verhuizen als over vreemdelingen die vanuit het buitenland naar Tremelo verhuizen.


Wordt Tremelo overrompeld door asielvragers en erkende vluchtelingen?

Tremelo


Er bevinden zich  4 asielzoekers in het wachtregister Asiel  in Tremelo einde 2015. In  2014 en 2015 zijn er telkens 14 erkende vluchtelingen in Tremelo zich komen inschrijven als bewoner. Tremelo wordt dus meer en meer de place to be voor vluchtelingen en andere immigranten, gezien de huizen er omwille van de veroudering in stijgende lijn beginnen vrij te komen. Dat enkel bewoners in paniek slaan en hun gastvrije masker, zoals Jacqueline, afgooien, dat is gewoon meer van hetzelfde, de reflex van wie weet dat hij/zij verloren heeft en niet weet wat hij/zij te winnen heeft.

De bevolking van Tremelo: snel stijgend en nog sneller verouderend


Er is er een lichte bevolkingsdaling die is ingezet in 2013 en in 2015, -15 inwoners, bedraagt. Alle grote evoluties beginnen met een kleintje. Het zit dus al drie jaar niet goed met bevolkingsevolutiee in Tremelo met de bevolkingsevolutie. Begin van de 'grote daling'? Het zou wel eens kunnen, en dan zullen de leegkomende huizen vlug bewoond worden door verhuizers en immigranten.  Eindelijk opnieuw leven in Tremelo! Maar ook in 1914, 1980 en 2000 was er een bevolkingsstabilisatie. Zie hoe het nu verder gaat. We zullen het volgen.


De bevolkingssamenstelling naar leeftijd.

Uitgezet naar leeftijd en % in elk leeftijdsjaar wordt de echte dramatiek van Tremelo duidelijk, zoals trouwens in vele landelijke gemeenten en kleinere steden het geval is.:


 

De babyboom komt er aan in BelgiŽ, maar in Tremelo is ze extreem in aantal en de komende 10 ŗ 15 jaar zal er een ware ravage gebeuren in de bevolking op arbeidsleeftijd. Met verloop van tijd leggen die er ook het bijltje bij neer en zullen een massa woningen vrijkomen waar de verhuizers uit de steden en de nieuwe immigratie maar al te graag hun plaats zullen innemen. Dat  is de echte toekomst van Tremelo, de stuiptrekkingen die Tremelo nu vertoont, hierin opgefokt of ondersteund door beleidsvoerders, zullen zoals het Vlaams Belang en extreem rechts een 'fait divers' worden in de geschiedenis van deze gemeente (en het land).

Wie het verleden niet begrijpt en niet vooruit kan kijken in de toekomst is gedoemd om ongelukkig te zijn in het heden. Wie help Tremelo?

De generatiewisseling in Tremelo (10-24 jarigen tav de 50-64 jarigen

Vergeleken met Duitsland ziet het er in Tremelo  zo uit:


Niet zo erg als in Duitsland is in Tremelo voluit de evolutie bezig naar een alsmaar stijgend tekort in de generatiewisseling. De berekening geeft telkens in een jaar aan wat het tekort zal zijn de komende 15 jaar. Duitsland staat nu voor het begin van een terugval tot 45% tekort, in Tremelo gaat dat nu naar de -30%.

De wisseling 25 in Tremelo (0-24 jarigen tav de 40-64 jarigen)

In deze grafiek worden de huidige 0 jarigen onder de 40 jarigen gezet en zo oplopende naar oudere leeftijd. In de tweede grafiek wordt het saldo op deze wisseling uitgedrukt in %: het tekort zal, bekeken van rechts naar links, oplopen tot 45%. Nieuwe geboortes zullen pas achteraf, na 25 jaar, effect ressorteren. Enkel verhuis naar Tremelo (van vroegere immigranten uit de steden) en nieuwe immigratie zal Tremelo levenskrachtig kunnen houden.
 


 

Loop van de bevolking:

Jaarlijkse evolutie van het natuurlijk-, verhuis- en migratiesaldo 1989-2015 in Tremelo geeft een uitzonderlijk helder beeld over Tremelo de laatste 25 jaar (over en,lke gemeente trouwens, zie tabel Loop van de bevolking 01/01/1989-01/01/2016

 

Tremelo - Evolutie per jaar

 


Tremelo kampt met een chronisch tekort in een natuurlijk saldo, dat op 25 jaar zorgde voor 5% verlies van haar bevolking. Allicht door de ingebakken exclusiviteit van de gemeentelijke burgerlijke stand is het immigratiesaldo er extreem laag gebleven. Op 25 jaar maar een verhoging langs nieuwkomers uit het buitenland van 3%. Dat betekent dat de aanwezige migratie er vooral een is van voor 25 jaar geleden, Belg geworden en kinderen van Belg geworden Nederlanders, Duitsers, Britten, Spanjaarden en Italianen. Maar deze migraties hebben het geboortecijfer niet kunnen opkrikken en als maar meer TremeloŽnaars zitten aan te schuiven of te wachten op hun pensioen, en om in Tremelo of elders hun stek voor de oude dag te bouwen waarnaar ze zullen verhuizen. En hun oude woningen, tsja, die komen vrij voor de meest biedende, en dat zouden of zullen wel eens de vermaledijde Belgen met (niet-Europese) migratieachtergrond kunnen zijn. Die er alleszins ook winkels zullen openen of overnemen, andere dan groentewinkels of kebabzaken.

En de TremeloŽnaars kunnen zich troosten met de gedachte dat in de nabijgelegen bejaardenhuizen, Armonea met zijn waar bejaardenparadijs in opbouw in Zoerle Parwijs, dat het juist de gehate vreemdelingen en moslims zullen zijn, die hen zullen verschonen en voor een glimlach zorgen in hun oude dag.

Tremelo behoort tot de 2de of zeg misschien al de 3de rand rond Brussel en de tweede rand rond Antwerpen. Tot nu zorgde vooral het positief verhuissaldo voor de bevolkingsgroei in Tremelo. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, behoudens dat de immigratie nu wel het negatieve natuurlijk saldo zal compenseren.

Dank zij de verhuis van inwoners van vreemde afkomst naar Tremelo en vanuit het buitenland heeft Tremelo de komende decennia een toekomst. Vlaams Belang, Pegida-achtige reflexen en een oudere generatie die voor zichzelf de ondergang wenst dat is het 'klassiek' probleem. Maar niemand zal de onontkoombaar kleurrijke samenleving, en de good-feeling kunnen weghouden. En een de  overheid ondersteunde collectieve sociale therapie zou de geboortepijnen enigszins kunnen verzzachten bij een bevolking die enkel terug wil vallen op haar eigen ingebeelde werkelijkheden.

De ouderdom of jonkheid van de huizen en wooneenheden in Tremelo

En laat ons eens naar de samenstelling van het huizenbestand in Tremelo kijken.Tremelo


60% van de woningen in Tremelo is gebouwd na 1970, 30% na 1990. Dat wijst op een kapitaalkrachtige bevolking die voldoende oud was om geld gespaard te hebben.

Het aantal woningen zonder domicilieverblijf van een inwoner is een goede aanduiding voor toerismewoningen of tweede verblijf. Dat ligt in Tremelo op 8% hetgeen laag is, en betreft vooral de oudere woningent. Aan de kust is dat bv meer dan de helft en soms zelfs meer dan 60%.


TremeloIn de laatste grafiek wordt de bouwevolutie van woningen na WO2 in beeld gebracht (meer dan een verzevenvoudiging) terwijl de woningen zonder domicilie verblijf maar zeer beperkt gegroeid zijn. Vooral voor toeristische gemeenten of gemeenten met veel immigratie zijn deze grafieken erg interessant. Ze zijn trouwens op een wip beschikbaar voor elke gemeente.

Is Tremelo een 'residentiŽle' gemeente, dwz waar mensen elders werken? (15-64 jarigen)

Voor 2012 zag de situatie er zo uit. In de tijd is er weinig evolutie in deze cijfers. We wachten op nieuwe cijfers van de pendel om ze te updaten.

  


Slechts 636 van de 5.649 werkenden tussen 15-64 jaar woonachtig in Tremelo werken er ook, alle andere vinden buiten de gemeente werk. Daarentegen zijn er 1.257 die vanuit andere gemeenten in Tremelo komen werken. Maar welk statuut hebben de inwoners van Tremelo in % op de 15-64 jarigen?

      


3,2% werklozen en 0,2% bestaanszekerheid, een werkzaamheisgraad van 68,5%, bestaande uit 6,6% inwoners die in de gemeente zelf werken, 5,7% die in andere gemeenten werken en 10,2 zelfstandigen. Samen bereiken ze een werkzaamheidsgraad van 68,5%, een stuk hoger dan het Belgische gemiddelde van 61,5%. Tenslotte is  28,1% van de 15-24 jarigen in Tremelo niet actief waarvan een goed aantal scholieren en studenten. werken  Maar deze groep zal dus opdrogen en alsmaar minder de uistromende beroepsbevolking kunnen vervangen.

Slotoverweging:

Wie deze BuG tot hier gelezen heeft zal vaststellen dat de research en commentaar in Media erg mager is en onvermogend of onwillig om een context te geven die toelaat een en ander te plaatsen, te relativeren en vooral ook het perspectief op de toekomstige evoluties te openen.

Maar ook dat geen enkel universitair centrum, professor of onderzoeker deze elementaria van de socio-demografie verzamelt, bijhoudt, onderzoekt en alert in de media aan de orde stelt. Misschien moet er een nieuwe generatie onderzoekers en professoren komen met migratieachtergrond die dit materiaal valoriseren. We staan graag tot hun beschikking om zowel de bronnen, de verwerkingsmethode als de analyse door te geven.

Ook is het moeilijk te begrijpen dat de studiedienst van de Vlaamse regering een Burgemeester zomaar onzin laat verkopen, 0,5% van m'n bevolking is allochtoon en daarmee hebben we het gezien, terwijl zij zelf, op basis van het rijksregister, dus op basis van de gegevens van de burgerlijke stand van Tremelo uitkomt op 7,9% van vreemde herkomst. En dat media dit zo maar overnemen en niet de Pano-uitzending valoriseren die het had over 0,5% moslims en niet 'migratieachtergrond' of vreemde afkomst.

Jan Hertogen
, socioloog