BuG 340 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 26 september 2016
   
BuG 340 on-line                                         Printversie (7p)

OESO Migration Outlook 2016 van 19/09/2016: Download of Online
Iets van gehoord? Met een fiche van elk land en een analyse
van asiel en migratie. Andere jaren was dit altijd 'nieuws'.

Werkenden in BelgiŽ: loontrekkend/zelfstandig 2010-2015
 Leeftijdsverdeling en % 45+, 50+, 55+ en 60+ naar statuut
voor alle 916 deelsectoren volgens de NACE-code 5 digit

 Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2010-2015            
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 per gewest  
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 naar leeftijd  


 

Tewerkstelling in Brussels gewest is  meer erzelfstandigd.
De zelfstandigen staan voor een (na)babyboomuitstroom,
startups en nieuwe zelfstandigen bieden geen tegengewicht:

   

51% van zelfstandige geneesheren en paramedici bv is 50+:

Een leeftijdsverdeling zoals bij de spoorwegen,
binnen tien jaar is de helft met pensioen of 65+


Bron: Alle verwerkte gegevens betreffen officiŽle RSZ, RSZ-PPO en RSVZ gegevens naar woonplaats.

Het moest er toch eens van komen, een tabel met de evolutie van de werkenden voor de 916 Nacecodes ťn per gewest, en daarbij voor 2015 volgens leeftijd met onder meer aantal en % 45+, 50+, 55+ en 60+. Deze twee supertabellen, nog nooit zo aangemaakt en ook nergens anders beschikbaar zijn het neusje van de zalm, of beter nog het wangetje van de forel.

Op vraag van een geachte professor van de KUL hadden we die al gereedgemaakt zodat ze nu voor elkeen ter beschikking kunnen komen.

Wie in BuG 331 on-line en BuG 336 on-line de loontrekkenden en in BuG 334 on-line de zelfstandigen in hoofdbezigheid al geŽxploreerd heeft kan nu, in ťťn tabel, alle gegevens samen vinden, dwz zowel de loontrekkenden als de zelfstandigen in hoofdbezigheid voor de 916 Nacecodes en alle tussenliggende aggregaten, maar, en dat is dus nieuw, het totaal van loontrekkenden en zelfstandigen voor elk van de 916 Nacecodes.

Tevens is het % berekend binnen elk van de Nacecodes van het % loontrekkenden en het % zelfstandigen in hoofdbezigheid op het totaal van de werkenden. Nooit is dit gegeven al berekend geweest, laat staan gepubliceerd. Maar nu wel dus.

Voor de tabellen zie:

Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2010-2015 (voor zelfstandigen is Nacecode bekend vanaf 2010)
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 per gewest
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 naar leeftijd

Van elke tabel een illustratie:

1. Werkenden naar loontrekkend/zelfstandig 2010-2015
    Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2010-2015

BelgiŽ - Werkenden 15-64 jaar 916 NACE-code 5 digit en subtotalen 2010-2015
Sector Sectie NACE-5 Omschrijving 2010 2014 2015 ev.14/15 14/15 ev.10/15 ev.10/15
Totaal Werkenden per Nace-code 4.387.745 4.430.604 4.468.122 37.518 0,8% 80.377 1,8%
      1. Primaire sector   70.372 67.328 69.331 2.003 3,0% -1.041 -1,5%
      2. Secundaire sector 864.171 824.117 818.493 -5.624 -0,7% -45.678 -5,3%
      3. Tertiaire sector     1.880.792 1.921.909 1.952.674 30.765 1,6% 71.882 3,8%
      4. Quartaire sector   1.563.115 1.593.506 1.602.895 9.389 0,6% 39.780 2,5%
      Nacecode onbekend 9.295 23.744 24.729        
  1. Loontrekkenden   3.722.319 3.741.690 3.766.790 25.100 0,7% 44.471 1,2%
      1. Primaire sector   16.631 16.628 16.856 228 1,4% 225 1,4%
      2. Secundaire sector 763.205 716.431 707.459 -8.972 -1,3% -55.746 -7,3%
      3. Tertiaire sector     1.487.686 1.530.436 1.557.632 27.196 1,8% 69.946 4,7%
      4. Quartaire sector   1.454.797 1.478.195 1.484.843 6.648 0,4% 30.046 2,1%
      Nacecode onbekend              
  2. Zelfstandigen in Hoofdberoep 665.426 688.914 701.332 12.418 1,8% 35.906 5,4%
      1. Primaire sector 53.741 50.700 52.475 1.775 3,5% -1.266 -2,4%
      2. Secundaire sector 100.966 107.686 111.034 3.348 3,1% 10.068 10,0%
      3. Tertiaire sector 393.106 391.473 395.042 3.569 0,9% 1.936 0,5%
      4. Quartaire sector 108.318 115.311 118.052 2.741 2,4% 9.734 9,0%
      Nacecode onbekend 9.295 23.744 24.729 985      
  3. % Loontrekkend op werkenden 84,8% 84,5% 84,3%        
  4 % Zelfstandigen op werkenden 15,2% 15,5% 15,7%        
      1. Primaire sector 76,4% 75,3% 75,7%        
      2. Secundaire sector 11,7% 13,1% 13,6%        
      3. Tertiaire sector 20,9% 20,4% 20,2%        
      4. Quartaire sector 6,9% 7,2% 7,4%        
      Nacecode onbekend 100,0% 100,0% 100,0%        


De teller van de jobgroei tussen 31/12/2014 en 31/12/2015 staat op 37.518, waarvan 25.100 loontrekkenden en 12.418 zelfstandigen (in hoofdberoep), in totaal +0,8%. Tussen 2010 en 2015 is de jobgroei 1,8%, waarvan +1,2% voor loontrekkenden (+44.471) en +5,2% zelfstandigen (35.906).

Even interessant is het % zelfstandigen in de tewerkstelling in de diverse sectoren:

3/4 in de primaire sector, dwz dat 3/4 van de landbouwers zelfstandig is en een kwart loontrekkend.
In de secundaire sector is er een een groei van het aandeel zelfstandigen van 11,7% naar 13,6%. Hun aantal stijgt sneller dan de loontrekkenden in de secundaire sector daalt.

In de tertiaire sector zijn de zelfstandigen het meest aanwezig op een constante wijze, nl. 20,9% in 2010 en 20,2% in 2015.

In de Quartaire sector is de aanwezigheid beperkt, 7,4% in 2015. Het verdere detail kan in de tabel nagegaan worden. Geneesheren zijn bv voor 65% zelfstandigen, paramedisch personeel (verpleegkundigen, kinesisten enz) voor 29%. 35% van de geneesheren (specialisten inbegrepen) werken in loondienst evenals 71% van de paramedici.

Voor elke van de NACE-catgorieŽn kan dit aandeel nagegaan worden, en ook de evoluties van 2010-2015

2. Werkenden 2015 naar loontrekkend en zelfstandig per gewest
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 per gewest

Voor het eerst worden per gewest loontrekkenden en zelfstandigen in verhouding gesteld tot het aantal werkenden op 31/12/2015.Wonenden in het Buitenland zijn hier weggelaten.
 
Deze vaststelling zich zich door voor alle deelsectoren, ook voor geneesheren en paramedici. Men kan zich afvragen of de bronnen wel correct zijn of goed gelezen en geÔnterpreteerd. Vandaar hierbij de originele tabellen van de RSVZ naar Nace-code, gewest en geslacht. Update 27/09/2016: De bronnen waren dus niet goed gelezen, de cijfers voor zelfstandigen in Brussel en WalloniÍ waren gewissels, waarvoor onze verontschuldiging.
 

    NACE Uitleg Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
1. Totaal Werkenden 2.725.574 385.019 1.278.402 4.388.995
2. Totaal loontrekkenden 2.295.311 304.347 1.091.914 3.691.572
    1. RSZ-werknemers 2.105.109 273.120 952.298 3.330.527
    2. RSZ-PPO-werknemers 190.202 31.227 139.616 361.045
3. Zelfstandigen in hoofdberoep (1) 430.263 80.672 186.488 697.423
      1. Primaire sector 34.453 1.080 17.712 53.245
      2. Secundaire sector 61.258 20.285 28.315 109.858
      3. Tertiaire sector     248.211 44.595 99.274 392.080
      4. Quartaire sector 69.193 10.966 37.744 117.903
      Nacecode-onbekend 17.148 3.746 3.443 24.337
4. % Loontrekkenden op werkenden 84,2% 79,0% 85,4% 84,1%
5. % Zelfstandigen op werkenden 15,8% 21,0% 14,6% 15,9%
Bevolking     6.477.804 1.187.890 3.602.216 11.267.910


Ongeacht het aantal of aandeel, hoe is de verdeling van de zelfstandigen tussen de verschillende gewesten voor de diverse sectoren en Nace-codes.
 

    NACE Uitleg   Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
1. Totaal Werkenden   62,1% 8,8% 29,1% 100,0%
2. Totaal loontrekkenden   62,2% 8,2% 29,6% 100,0%
    1. RSZ-werknemers   63,2% 8,2% 28,6% 100,0%
    2. RSZ-PPO-werknemers   52,7% 8,6% 38,7% 100,0%
3. Zelfstandigen in hoofdberoep (1)   61,7% 11,6% 26,7% 100,0%
      1. Primaire sector   64,7% 2,0% 33,3% 100,0%
      2. Secundaire sector   55,8% 18,5% 25,8% 100,0%
      3. Tertiaire sector       63,3% 11,4% 25,3% 100,0%
      4. Quartaire sector   58,7% 9,3% 32,0% 100,0%

  

Op 100 werkenden in BelgiŽ wonen er 11,2% 8,8% in het Brussels gewest: 8,2% van de loontrekkenden en liefst 26,7% 11,6% van de zelfstandigen. De tewerkstelling in Brussel is over meer verzelfstandigd ten koste van reguliere tewerkstelling als loontrekkende, en dit vooral door de pendel naar Brussel die Brussel, wat inkomensverwerving betreft al decennia leegzuigt. Door de generatiewisseling zal daar eindelijk (misschien) verandering in komen wanneer Vlaanderen een grotere behoefte zal krijgen aan werkkrachten door haar deficit op de generatiewisseling..

3. Werkenden naar loontrekkend en zelfstandig per leeftijd, met aantal/% 45+, 50+, 55+ en 60+
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 naar leeftijd

Waar zal de babyboomuitstroom het sterkste toeslaan en met welke dynamiek. Dat is voor elk statuut, sector en Nacecode af te lezen uit het % 45+, 50+, 55+ en 60+.

39% van de werkenden is 45+, een kwart 50+. Bij de zelfstandigen is dat 52% 50+ en 36% of meer dan 1/3 is 50+. Vooral in de primaire sector, bij de landbouwers zijn er 46% of bijna de helft die al 50+ zijn.

Hetzelfde beeld bij de geneesheren (Huisartsen en specialisten samen want de RSVZ maakt geen onderscheid bij de ingifte van deze categorieŽn). De helft van de geneesheren en paramedici in zelfstandig statuut zijn meer dan 50 jaar, bijna 2/3 is 45+. en meer dan 1/3 (45%) van de 42.746 zelfstandige geneesheren, verpleegkundigen en kinesisten is meer dan 55 jaar.

Er is niet alleen een langzame drainage van het zelfstandig naar het werknemers statuut in de gezondheids- en welzijnssectoren, er is de het komende decennium een zich cumulerende uitstroom van zelfstandigen uit deze beroepen.

 

Aantal werknemers 15-64 jaar naar leeftijd en statuut per NACE-code - 31/12/2015
    NACE Omschrijving BelgiŽ 45+ 45+ 50+ 55+ 60+
Werkenden     4.468.122   39% 26% 14% 4%
      1. Primaire sector 69.331   55% 40% 23% 9%
      2. Secundaire sector 818.493   42% 28% 13% 4%
      3. Tertiaire sector 1.952.674   40% 26% 14% 4%
      4. Quartaire sector 1.602.895   35% 25% 13% 4%
  Nacecode onbekend 24.729   24% 14% 6% 2%
1. Loontrekkenden   3.766.790   41% 28% 14% 4%
      1. Primaire sector 16.856   35% 23% 11% 4%
      2. Secundaire sector 707.459   43% 28% 13% 3%
      3. Tertiaire sector 1.557.632   37% 24% 12% 3%
      4. Quartaire sector 1.484.843   45% 32% 17% 4%
  Nacecode onbekend 0          
    1. RSZ-loontrekkenden 3.403.662   40% 27% 14% 3%
    2. RSZ-PPO-loontrekkenden 363.128   50% 35% 19% 5%
2. Zelfstandigen in Hoofdberoep 701.332   52% 36% 21% 8%
      1. Primaire sector 52.475   61% 46% 27% 11%
      2. Secundaire sector 111.034   48% 32% 18% 7%
      3. Tertiaire sector 395.042   53% 37% 21% 8%
      4. Quartaire sector 118.052   51% 37% 23% 10%
  O - Openbaar bestuur en defensie 250   100% 95% 71% 34%
  P - Onderwijs 6.812   37% 25% 14% 5%
  Q - Gezondheidszorg en maats dienst. 42.746   63% 51% 35% 16%
       1. Gezondheidszorg 42.408   63% 51% 35% 16%
       2. Maatschappelijke dienst 338   99% 89% 59% 28%
  R - Kunst, amusement en recreatie 14.818   47% 32% 18% 7%
  S - Overige diensten 53.349   43% 28% 15% 6%
  T - Huishouden, werkgever  77   97% 81% 48% 18%


Voor elk beroep in elk statuut is het mogelijk om met twee muisklikken twee grafieken aan te maken, een in aantallen en een in % per leeftijd. Door dezelfde grafiek aan te maken in zelfde sector voor zelfstandigen, loontrekkenden, met onderscheid RSZ en RSZ-PPO krijgt men een haarfijn beeld van de leeftijdsverdeling en het groeiende gewicht van de generatiewisseling de komende twee decennia.
    

Zelfstandigen in Hoofdberoep

Op termijn staan de zelfstandigen voor een desaster. De startups en
nieuwe zelfstandigen bieden hiervoor geen tegengewicht.

In de tabel worden automatisch 6 grafieken aangemaakt, oa deze
met de % leeftijdsverdeling Zelfstandigen en Loontrekkenden

   
Werkenden: Gezondheidszorg


Zelfstandigen: Gezondheidszorg


51% van de zelfstandige gezondheidswerkers is 50+

 
Loontrekkend: Gezondheidszorg


Gezondheidszorg: Zelfstandig en Loontrekkend


Loontrekkend RSZ: Gezondheidszorg


Loontrekkend RSZ-PPO (lokale besturen): Gezondheidszorg

 

Grafieken: Bij ingifte van een deelsector zelfstandigen wordt automatisch de vergelijking gemaakt met de equivalente sector bij loontrekkenden en dit in aantal en %. Zo komen met twee muisklikken een set van 6 grafieken ter beschikking. Verder kan, voor elke deelsector bij loontrekkenden zowel het totaal als de leeftijdsverdeling voor RSZ en RSZ-PPO apart grafisch voorgesteld worden.

Nu het 'overheidsbeslag' weer op tafel komt en men opnieuw zal weigeren de vermogens en hun opbrengsten af te romen, is het zaak om de groeiende publieke dienstverlening te beveiligen, wetende ook dat de behoefte aan publieke dienstverlening zal stijgen, dat het aandeel van het loontrekkend werk in de publieke dienstverlening zal stijgen en dat de generatiewisseling de werkloosheid zal opdrogen en het beroep op de bestaanszekerheid zal verminderen. Allemaal redenen om de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid niet alleen intact te houden maar verder uit te bouwen. Deze evoluties zijn trouwens de 'naft' voor de economische motor die voor meer dan de helft bestaat uit de publieke dienstverlening ondermeer omdat zij het meest zekere onderdeel zijn van de toegevoegde waarde in de Belgische samenleving.

Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2010-2015
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 per gewest
Tabel Loontrekkenden en Zelfstandigen 2015 naar leeftijd

Met deze tabellen, die niet aangemaakt worden door het Planbureau, Nationale Bank, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of de Ronde Tafel van de tewerkstelling - ze worden wel sinds jaar en dag ook naar deze instanties opgestuurd - kan de bevolking en haar belangenverdedigers accurater dit belang verdedigen. Wie specifieke toepassingen of extracties wil kan deze altijd aanvragen bij info@npdata.be

Jan Hertogen, socioloog