BuG 333 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 28 juni 2016
   
BuG 333 on-line                              Printversie (6p)

Maakt Brexit van het Verenigd Koninkrijk een emigratieland?


 

   

% Britten per gemeente. Op 't beeld klikken voor een interactieve kaart
   

Vooraf: Met de vakantie voor de deur en vele updates en BuGs op de plank toch maar enkele elementen aangeven mbt de Brexit. "Jobs, jobs, jobs, kan het wat minder" staat wel al hoog in de steigers, toch mag de meiboom nog eventjes wachten. De midzomernacht, oorspronkelijk gevierd op 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper, is ook de 6de verjaardag van de roof die een zekere onderzoeksrechter, in afspraak met enkele acolieten uit een duistere belangengroep organiseerde op de 475 vertrouwelijke meldingen aan Peter Adriaenssens mbt hun wedervaren in kerkelijke middens, decennia geleden. In 1945 hebben honderden Belgen de Midzomernacht in Zweden beleefd, een aantal weken na hun overtocht van het toen noch nazistische Duitsland naar Trelleborg op 2 mei, in de Rode Kruis boten van graaf Bernadotte, de Magdalena en de Lilli Mathiessen. Dat was een dag voor Engelse vliegtuigen de 2de grootste scheepsramp ooit veroorzaakten, door tegen een drievoudige melding van her Rode Kruis aan Engelse officieren in, drie schepen met uitsluitend krijgsgevangenen aan boord te kelderen. 8.000 krijgsgevangen, die jaren gevangenschap in kampen en dodenmarsen overleefd hadden werden met raketten bestookt, door laagvliegende Engelse jagers in het water gemitrailleerd, door SS-ers op de vlucht in de enige reddingsboten afgemaakt. Hitlerjeugd en de volksstorm sloegen met schoppen de aan wal komende uitgeputte gevangen neer, en dit alles enkele uren voor de 'bevrijding'. Minstens honderd Belgen lieten er het leven. Enkele honderden Belgen werden in de dagen voor het bombardement uit de Cap Arcona en de Thielbeck gehaald naast Nederlanders en Fransen om naar Zweden gevoerd te worden. Russen en Polen moesten op de schepen blijven. Ook een groep gevangenen uit Blankenburg die uit een schuur in Sarau werden opgepikt. Een van deze overlevenden, Karel Daems, heeft z'n verhaal opgeschreven, en dat is nu terug te vinden op getuigen.be, Een jaar om nooit te vergeten. En voor wie het gehad heeft met de kamp'literatuur' raden we de lezing aan van een uitspraak van  Louis Paul Boon kort na de oorlog.
  


Jonge Belgische mannen en vrouwen, overlevenden van Neuengamme
en RavensbrŁck, die terug van de vrijheid en van het leven leren
genieten aan het meer van Markaryd op midzomernacht 1945,

zo luidt het onderschrift in het boek Maurice van Erald de Wachter.


Maar het gaat dus over de Brexit.
 
Komt de geschiedenis om de hoek kijken?
 
Zal de exit van het Verenigd Koninkrijk te vergelijken zijn met de kiesoverwinning van de NSDAP in 1933 in Duitsland? Aan de reacties van het 'gewone volk' te horen en het extreem rechts discours met een amalgaam van leugens en xenofobie zou men er beginnen aan denken. Een belangrijk verschil is dat de economisch/financiŽle krachten zich in 1933 openlijk achter de NSDAP en Hitler geschaard hebben. Zien wat de economische en financiŽle centra in het Verenigd Koninkrijk zullen doen.
 
Een opstand van de jongeren en de gedeclasseerden?

 
Of zal het Verenigd Koninkrijk desintegreren en (eindelijk) de opstand van jongeren gaan kennen (was er een mei 68 in Londen bv) die eventueel een revolutionair perspectief kan openen als ze zich weet te verbinden met de 'arbeidende klasse' voorzover deze zich kan onttrekken aan de fascistische demagogie waarin ze nu gevangen zit.
 
Of zoals een Blogger in het VK enige tijd terug stelde: 'This is the last 'fuck you' from the baby boomers. They took the secure corporate and government jobs with the guaranteed pay rises and final salary pension schemes and benefitted from property they bought cheap and sold dear. They burnt the bridges behind them by colluding with the dismantling of the very things that had brought them prosperity. Their last act will be to burn the economy before they die.'
 
Of betaalt het Verenigd Koninkrijk de prijs van niet bezette mogendheid in WO2

 
De generatiewisseling in het VK, dwz de vervanging van de huidige 50-64 jarigen door de aankomende generatie 10-24 jarigen de komende 15 jaar op de Britse arbeidsmarkt, heeft van alle Europese landen de meest beperkte impact, zie BuG 274 on-line voor de impact generatiewisseling in alle landen van de wereld.
  


 

 
Telkens wordt geteld en berekend in een gegeven jaar wat de generatiewisseling zal zijn de komende vijftien jaar. In 2015 bv is het komende negatieve saldo -5% en maximaal -12% in 2025. Dit is maar de helft van wat in BelgiŽ gebeurde en 1/4 van de toestand in Duitsland. De hoge druk op de arbeidsmarkt op het vasteland zal de inwoners van het Verenigd Koninkrijk de komende 15 jaar aanzetten om te emigreren. Wat niet wil zeggen dat de immigratie in het VK zal stilvallen, integendeel. Jongeren zullen geen werk vinden in het VK maar de huizen zullen wel vrijkomen door het overlijden van de babyboomers (zie eerste grafiek, en dat is meteen de cruciale factor voor immigratie).
 
In Duitsland is het negatief saldo op de generatiewisseling het grootst omdat er in Duitsland een dubbele babyboom geweest is na de oorlog, deze van de nog aanwezig Duitsers en van de 12 miljoen ontheemden die naar Duitsland terug zijn moeten keren. Deze ontheemden zelf zorgen nu al voor een verhoogd sterftecijfer maar hun kinderen van de oorlog zitten in de babyboom.
 
Groot BrittanniŽ daarentegen heeft maar een beperkte babyboom gekend, omdat zij niet bezet geweest zijn en de procreatie er z'n gewone gang gegaan is. Daarom is er minder druk om de komende decennia immigratie om economische redenen een plaats te geven, dwz het is gemakkelijker om hierover xenofoob te zijn. Voor de jongeren is het perspectief op tewerkstelling dus meer problematisch dan op het vasteland, en de Brexit zal deze situatie doen accelereren en tot een opstand/en of immigratie van de jongeren leiden.
 
Conclusie, migratie naar Engeland zal vergemakkelijken omdat de andere Europese landen hun controle op Engelandvaarders meer en meer zullen laten varen. De Engelse jongeren zullen massaal migreren omdat hun tewerkstellingskansen sowieso al lager waren dan deze van andere landen en omdat Europa behoefte heeft aan deze, in het VK gevormde arbeidskrachten de komende decennia.
 
Waarom eens niet, naast al de economische, politieke en financiŽle duiding ook een onderbouwd demografisch perspectief openen op deze en gene evoluties, ondermeer de Brexit en de vraag "Zal de Brexit van het Verenigd Koninkrijk een emigratieland maken?"
 
De inwoners met een VK achtergrond in BelgiŽ.

 
In BuG 326 on-line wordt voor elke nationaliteit in BelgiŽ het % gegeven van migratieachtergrond voor deze nationaliteit. Voor het Verenigd Koninkrijk ziet dat er zo uit:Verenigd Koninkrijk

 

Op het kaartje klikken voor een interactieve kaart.


23.947 vreemdelingen met nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk. Als rekening gehouden wordt met Britten die Belg geworden zijn en hun nageslacht dan zijn het er 42.508 op 01/01/2015.

Hoeveel Britten zijn in het recente verleden Belg geworden?

De meeste inwoners van het Verenigd Koninkrijk die Belg willen worden hebben geen speciale verdiensten nodig, dwz moeten geen beroep doen op de niet meer bestaande naturalisatiewetgeving. De gewone Belgwordingsprocedures volstaan voor de meesten van deze 'vreemdelingen' om de Belgische nationaliteit aan te nemen.  
 


 


De laatste dertig jaar zijn er in totaal 3.695 Britten Belg geworden, of gemiddeld zo'n 106 per jaar. In 1992 was er een piek en ook in 2001/2002 regulariseerden wat meer Britten hun jarenlange aanwezigheid in BelgiŽ door een Belgwording.


Een (nieuw) fenomeen altijd best bekijken in een historisch perspectief, dat is met deze grafieken meteen meegegeven.

Dat gestudeerde mensen in de media en commentatoren allerhande elementair demografisch materiaal negeren, niet begrijpen of gewoonweg onder mat vagen is moeilijk te begrijpen. Maar wie wijs wil zijn kan het (nog) altijd worden.

Jan Hertogen, socioloog