BuG 332 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 22 juni 2016
   
BuG 332 on-line                            Printversie (26p)

   
Vooraf 1. BuG 330 on-line was opwarmer voor de Loop 1989-2015,  voldoende voor Radio Centraal Antwerpen om een live interview de ether in te sturen op 07/06/2016: Herbeluister, Samenvatting
Vooraf 2. en wie de valorisatie Tewerkstelling heeft gemist, zie DS17/06/2016

Vooraf 3. Evolutie bevolking in elke gemeente 1830-2016, met na selecteren, automatische opmaak drie grafieken, tabel: Bevolkingsevolutie 1830-2016 alle gemeenten in BelgiŽ
Vooraf 4. Deelgenomen aan een tentoonstelling over de NS-Justitie in de gevangenis van Kruemmede in Bochum, waar honderden Belgen gevangen zaten, zie website dat een beeld geeft van de gehele tentoonstellen met tientallen Belgen in beeld: www.getuigen.be/kruemmede
         

589 gemeenten demografisch gefileerd in 48 grafieken,
de Loop van de Bevolking van 01/01/1989 tot 01/01/2016
   
31.806 grafieken, alle parameters per jaar en evolutie 1989-2016
en dit alles in 1 tabel:
Loop van de bevolking 01/01/1989-01/01/2016
Kies Gemeente, Arrond., Prov., Rijk in de kolom E langs pijltje

Loop van de bevolking met aparte grafieken voor geboorten, overlijdens,
verhuis in en uit, migratie van en naar buitenland, erkenning asiel, ambte-
lijke uit- en herinschrijving, totaal inwijking, uitwijking, Belgwording, asiel
aanvragen, totale bevolking met en zonder asiel, en voor alles de saldi

Alle onderdelen van de Loop van de Bevolking op een rij
voor elk van de 27 jaren tussen 01/01/1989 en 01/01/2016

Bevolking op 01/01
Geboorten
Overlijdens
Natuurlijk saldo
Verhuis In
Verhuis uit
Verhuis-saldo
Inwijking buitenland
Uit wachtregister asiel
Herinschrijving na ambtelijke schrapping
Totaal Immigratie
Uitwijking buitenland
Terug naar Wachtregister asiel
Ambtelijke schrapping
Totaal Emigratie
Saldo buitenlandse inwijking
Saldo migratie
Saldo uit/in Wachtregister asiel
Saldo ambtelijke schrapping /herinschrijving
Inwijking
Uitwijking
In/Uit-saldo
Bijgekomen (Geboorten+Immigratie+Verhuis in)
Afgenomen (Overlijden+Emigratie+Verhuis uit)
Evolutie  zonder statistische aanpassing
Statistische  Aanpassing
Evolutie bevolking
Belg naar vreemdeling
Vreemdeling naar Belg
Saldo Belg/Vreemdelingwording
Bevolking op 31/12
Uit wachtregister asiel
Asielregister op 01/01
Asielregister op 31/12
Evolutie asielregister
Evolutie vreemdelingen + asielregister
Totaal bevolkingsevolutie
Totaal reguliere bevolking op 31/12


Bronbestand: FOD Economie: loop van de bevolking per gemeente          
Npdata tabel: Bevolkingsevolutie 1830-2016 alle gemeenten in BelgiŽ      
 
Maak in twee klikken een selectie van de Gemeente, Arrondissement,
Provincie, Gewest en Rijk en de 48 grafieken worden gegenereerd.

Elk van de de 9 blz grafieken bevat een set van 6 grafieken. De
2de set is nog niet aangemaakt omdat het aantal vreemdelingen
per gemeente nog niet gekend is. Dat is voor een volgende BuG
.


Overzicht 54 grafieken in 9 sets ban 6 grafieken, met als voorbeeld Antwerpen

Grafiekset 1: Natuurlijk-, migratie-, verhuis- en bevolkingssaldo -
Antwerpen

De grafieken in lichtblauw aangeduid worden hieronder bij wijze van voorbeeld geÔllustreerd.

-
Evolutie per jaar natuurlijk, migratie, verhuis en bevolkingssaldo 1989-2015
-
% evolutie op bevolking per jaar natuurlijk, migratie, verhuis en bevolkingssaldo1989-2015
- Cumul evolutie natuurlijk, migratie, verhuis en bevolkingssaldo 1989-2015
-
% cumul evolutie op bevolking natuurlijk, migratie, verhuis en bevolkingssaldo1989-2015
- Evolutieoverzicht in aantal met integratie van de npdata-gegevens van oude Belgen en
  natuurlijk/migratiesaldo op 1989 met inwerking evolutiegegevens vanaf 1989 tot 2015
- Evolutieoverzicht in % op de bevolking 1989-2015

Grafiekset 2: Vreemdelingen, Belgen en nieuwkomers -
Nog niet beschikbaar

- Evolutie vreemdelingen en nieuwkomers per jaar 1989-2015
- Cumul evolutie vreemdelingen en nieuwkomers 1989-2015
- Evolutie nieuwkomers, Belgen, bevolking per jaar 1989-2015
- Cumul evolutie nieuwkomers, Belgen, bevolking 1989-2015
- In % op bevolking: evolutie nieuwkomers, Belgen, bevolking per jaar 1989-2015
- In % op bevolking:cumul evolutie nieuwkomers, Belgen, bevolking 1989-2015

Grafiekset 3: Inschrijving, uitschrijving, evolutie vreemdelingen/nieuwkomers - Antwerpen

- Geboorten, immigratie, asielerkenning, herinschrijving per jaar 1989-2015
- %  bevolking: geboorten, immigratie, asielerkenning, herinschrijving per jaar 1989-2015
- Overlijden, emigratie, herinschrijving asiel, schrapping per jaar 1989-2015
- % op de bevolking: overlijden, emigratie, herinschrijving asiel, schrapping 1989-2015
- Bevolkingsevolutie Belgen en Vreemdelingen
- Bevolkingsevolutie: inwoners op 01/01/1989 en cumul nieuwkomers 1989-2015

Grafiekset 4:
 Immigratie, emigratie, wachtregister asiel - Antwerpen

- Buitenlandse immigratie, emigratie en migratiesaldo per jaar 1989-2015
- Cumul buitenlandse immigratie, emigratie en migratiesaldo  1989-2015
- Uit wachtregister asiel, herinschrijving in wachtregister en saldo per jaar 1989-2015
- Cumul Erkenning uit wachtregister asiel 1999-2015
- % bevolking: Cumul buitenlandse immigratie, emigratie en migratiesaldo  1999-2015
- %  bevolking:Cumul Erkenning uit wachtregister asiel 1999-2015

Grafiekset 5: Ambtelijke schrapping/Herinschrijving - Antwerpen

- Ambtelijke schrapping, herinschrijving en saldo per jaar 1989-2015
- Cumul ambtelijke schrapping, herinschrijving en saldo 1989-2015
- % op de bevolking: ambtelijke schrapping, herinschrijving en saldo per jaar 1989-2015
- Immigratie, emigratie en migratiesaldo per jaar 1989-2015
- Cumul immigratie, emigratie en migratiesaldo per jaar 1989-2015
- % op de bevolking: emigratie, emigratie en migratiesaldo per jaar 1989-2015

Grafiekset 6: Detail Natuurlijk en Verhuissaldo - Antwerpen

- Geboorten, Overlijden en Natuurlijk saldo per jaar 1989-2015
- Cumul Geboorten, Overlijden en Natuurlijk saldo 1989-2015
- % op de bevolking: geboorten, Overlijden en Natuurlijk saldo 1989-2015
- Verhuis in, uit en verhuissaldo per jaar 1989-2015
- Cumul Verhuis in, uit en verhuissaldo 1989-2015
- % op de bevolking: Verhuis in, uit en verhuissaldo 1989-2015

Grafiekset 7: Immigratie en emigratie naar aard - Antwerpen

- Volumegrafiek immigratie naar aard per jaar 1989-2015
- Cumul Volumegrafiek naar aard  immigratie 1989-2015
- % op de bevolking: Volumegrafiek immigratie naar aard per jaar 1989-2015
- Volumegrafiek emigratie naar aard per jaar 1989-2015
- Cumul Volumegrafiek naar aard  emigratie 1989-2015
- % op de bevolking: Volumegrafiek emigratie naar aard per jaar 1989-2015

Grafiekset 8:  Elementen bijkomende en afnemende bevolking - Antwerpen

- Geboorte en immigratie vergeleken per jaar 1989-2015
- Cumul Geboorte en immigratie vergeleken per 1989-2015
- % op de bevolking: cumul Geboorte en immigratie vergeleken 1989-2015
- Overlijden en emigratie vergeleken per jaar 1989-2015
- Cumul Overlijden en emigratie vergeleken 1989-2015
- % op de bevolking: Cumul overlijden en emigratie vergeleken 1989-2015

Grafiekset 9: Binnen- en buitenlandse migratie en bevolkingsevolutie - Antwerpen

- Binnen- en buitenlandse migratie en bevolkingsevolutie per jaar 1989-2015
- Cumul Binnen- en buitenlandse migratie en bevolkingsevolutie 1989-2015
- % bevolking: Cumul Binnen- en buitenlandse migratie en bevolkingsevolutie 1989-2015
- Bevolkingsevolutie zonder en met wachtregister asiel 1989-2015
- Erkenning asiel 1997-2015 en wachtregister asiel 2012--2015
- Verhuissaldo (saldo binnenlandse migratie) 1989-2015

   
Hieronder een voorbeeld van 2 van de 48 grafieken voor BelgiŽ,
 de drie gewesten, de 17 steden met meer dan 80.000 inwoners
en enkele andere in aantal en gecumuleerd % bevolking 1989.
De linken brengen je rechtstreeks naar de grafieken hieronder,
langs
Boven kom je terug bij onderstaande tabel..
     

Gemeente 1/01/2015 1/01/2016 Evolutie Evolutie%
BelgiŽ 11.209.044 11.267.910 58.866 0,5%
Vlaams gewest 6.444.127 6.477.804 33.677 0,5%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.175.173 1.187.890 12.717 1,1%
Waals Gewest 3.589.744 3.602.216 12.472 0,3%
Antwerpen                             513.570 517.042 3.472 0,7%
Gent                                     253.266 257.029 3.763 1,5%
Charleroi                               202.480 202.182 -298 -0,1%
Luik                                     195.968 196.970 1.002 0,5%
Brussel                                  175.534 178.552 3.018 1,7%
Schaarbeek                               131.030 132.590 1.560 1,2%
Brugge                                   117.886 118.053 167 0,1%
Anderlecht                               116.332 117.412 1.080 0,9%
Namen                                    110.646 110.632 -14 0,0%
Leuven                                   98.376 99.288 912 0,9%
Sint-Jans-Molenbeek                      95.576 96.586 1.010 1,1%
Bergen                                   95.231 94.964 -267 -0,3%
Elsene                                   84.754 85.541 787 0,9%
Mechelen                                 83.975 84.523 548 0,7%
Aalst                                    83.709 84.329 620 0,7%
Ukkel                                    81.280 81.944 664 0,8%
La LouviŤre                              80.375 80.430 55 0,1%
Vilvoorde 42.418 43.017 599 1,4%
Denderleeuw 19.556 19.688 132 0,7%
Genk 65.463 65.691 228 0,3%
Provincie Limburg 860.204 863.425 3.221 0,4%
Provincie West-Vlaanderen 1.178.996 1.181.828 2.832 0,2%

    
BelgiŽ - 11.267.910
inwoners op 01/01/2016 - Boven

  Na beperkte terugval zorgt migratie voor stabilisering van bevolkingsgroei,
en compenseert in 2015 de terugval van het natuurlijk saldo.

Op 27 jaar: Bevolking +13,5%, 2/3 langs migratie, 1/3 langs natuurlijk saldo.
Totale bevolkingsaangroei is soms hoger dan de delen omdat bij de delen
de statistische aanpassing uit de aard zelf niet is meegerekend.

 
Vlaams gewest - 6.477.804
inwoners op 01/01/2016 - Boven
Ook hier zorgt migratie voor bevolkingsstabilisatie en compenseert de daling
natuurlijk saldo. De instroom vanuit ander gewesten is licht stijgend.

Bevolking Vlaams gewest +13,2%, waarvan +6,9% migratie,
+3,8% natuurlijk saldo en +2,4% verhuissaldo
 
Brussels gewest - 1.187.890
 inwoners op 01/01/2016 - Boven

De Brusselse bevolkingsontwikkeling volgt de immigratie bij stabiel
natuurlijk saldo en stabiel negatief verhuissaldo, nu -13.336.

Brussels gewest +22,4%: migratie +36,2%, natuurlijk saldo +13,6%, verhuis
uit -29,2%
(Het verschil met totaal komt voort uit statistische aanpassingen)

Waals gewest - 3.602.216 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Het natuurlijk saldo zakt onder nul en is het laagst sinds 27 jaar,
immigratie volgt de nationale trend maar slaagt er enkel in
bevolkingsstijging een weinig af te remmen.

Van alle gewesten de laagste bevolkingsaangroei met 11,2%, die vooral
voortkomt uit verhuis naar het Waalse gewest vanuit andere gewesten.
Natuurlijk saldo na 27 jaar maar 1/2 van Vlaams en 1/6 Brussels gewest.

 
17 gemeenten met meer dan 80.000 inwoners

Voor elk van de gemeenten eerst de evolutie per jaar in aantallen, en vervolgens de gecumuleerde evolutie in % tav 01/01/1989, dus op 27 jaar.
    

Antwerpen - 517.042 inwoners op 01/01/2016 - Boven

Zelfs immigratie slaagt er amper in om de daling van de bevolkingsgroei
tegen te gaan, zeker als het natuurlijk saldo daalt. Enkel het verminderen
van het negatief verhuissaldo zorgt in Antwerpen voor bevolkingssoelaas


22% immigranten bijgekomen sinds 1989, 19% verhuisd uit Antwerpen, na
2004 een stijgend natuurlijk saldo, recente afzwakking bevolkingsstijging.

Gent - 257.079 inwoners op 01/01/2016
- Boven

 Voor het eerst sinds 2001 zijn er in Gent weer meer mensen die naar
dan er uit Gent verhuizen. Samen met een hernemende immigratie
wordt het opnieuw verlagend natuurlijk saldo gecounterd.

Het migratiesaldo compenseert sinds 2004 de stijgende stadsvlucht uit Gent.
Enkel verhogend natuurlijk saldo zorgt voor de bevolkingstoename in Gent.
 
Charleroi - 202.189 inwoners op 01/01/2016
- Boven

  Grillige demografische bewegingen in Charleroi. De bevolkingsafname
als gevolg van minimale immigratie, rond 0 fluctuerend natuurlijk saldo en
vooral het negatief verhuissaldo doen de stad ter plaatse trappelen.
Enkel een verhoging van de immigratie zal voor Charleroi soelaas brengen.

Laag en nog afzwakkend migratiesaldo, grote verhuis uit, natuurlijk saldo 0

Luik - 196.970 inwoners op 01/01/2016
- Boven

   Negatief verhuissaldo, vanaf 2005 minimaal natuurlijk saldo, migratiesaldo
dat na 2010 afzwakt en in 2014 herneemt, bevolking daalde in 2014, in 2015 +

De laatste 27 jaar is de bevolking in Luik niet gestegen, natuurlijk saldo over
de ganse lijn quasi nul, enkel immigratie heeft de stad recht gehouden,
gezien 20% van de bevolking de stad verlaten heeft sinds 1989.
  
Brussel - 178.552 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Vooral na 2006 kende Brussel een piek in het migratiesaldo in 2009 met een
terugval tot 2013 om dan terug te hernemen. Natuurlijk saldo langzaam stijgend
en negatief verhuissaldo dat in 2014 even minderde maar dan terugviel.

Op 27 jaar is door immigratie de bevolking met 50% gestegen, daarbij nog
het natuurlijk saldo met bijna +20%, maar in dezelfde periode is door het
negatieve verhuissaldo de bevolking met 42% verminderd zodat er
uiteindelijk een bevolkingsstijging van 29,4% overbleef.
   
Schaarbeek - 132.590 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Zelfde dynamiek als Brussel, en vele andere Brusselse gemeenten.

Immigratie +40% maar afzwakkend, hoog natuurlijk saldo, maar verhogende
verhuis uit, tot bijna 50% in 27 jaar, zorgt voor recente bevolkingsstabilisatie.
Enkel bevolkingsstijging langs het natuurlijk saldo.

Brugge - 118.053 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Grote op en af van verhuissaldo in en uit, waarop de bevolkingsevolutie
meedanst. Het dalend natuurlijk saldo wordt gecompenseerd door migratie.

Op een erg laag niveau is migratie de belangrijkste dynamiek, met een
negatief gecumuleerd natuurlijk saldo en een globaal negatief verhuissaldo.
Wat zou Brugge zonder migranten zijn, in 2012 is de bevolkingsevolutie +
 
Anderlecht - 117.412 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Met enige variatie het Brusselse evolutiebeeld, weliswaar met een stijgend
negatief verhuissaldo, in evenwicht met het natuurlijk saldo, het gevolg
daarvan is dat enkel de migratie zorgt voor een bevolkingsstijging

De bevolkingsstijging van +31% is uitsluitend het gevolg van de migratie.
 
Namen - 110.632 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Negatief verhuissaldo is een constante, gecompenseerd door migratie met
een kwakkelend natuurlijk saldo. Alles samen een uiterst beperkte
bevolkingsstijging van 7,5% die dan nog stabiliseerde de laatste jaren.


Leuven - 99.288 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Naar demografische dynamiek ogen Namen en Leuven gelijk maar
in Leuven op een dubbel niveau van bevolkingsstijging, migratiesaldo, en
het 4-voudige van het negatieve verhuissaldo, wat Leuven betreft
typisch voor een studentenstad.

 Gecumuleerd natuurlijk saldo van 11,5% ligt 5x hoger dan Namen.
 
Sint-Jans-Molenbeek - 96.586 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Opvallend toch het stabiele natuurlijke saldo sinds 2008. Zijn het de jonge
gezinnen die zorgen voor het alsmaar forser wordende negatief verhuissaldo?

Migratie blijft de belangrijkste demografische factor, ook al zwakt deze de
laatste twee jaren af, zodat de bevolkingsstijging sterk is afgezwakt.
 
Bergen - 94.964 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Natuurlijk saldo nul, remigratie, dwz voorbije immigraties gaan terug naar
het land van afkomst tot 2000, pas na 2000 herneemt positief migratiesaldo.
Zoals in 1998 neemt de bevolking in 2015 in Mons af, opvallend.


Gecumuleerd is de uiterst lage groei van het natuurlijk saldo de
enige constante tendens, de dip van verhuisuitstroom, en vooral de
emigratiedip met als dieptepunt in 2003, heeft belangrijkste impact
op de bevolkingsevolutie, waarvan de stijging in 2015 is gekelderd.
 
Elsene - 85.541 inwoners op 01/01/2016
- Boven

 Brusselse studentenstad met hoog migratiesaldo en zeer hoog negatief
verhuissaldo, meer dan 50% minder inkomende dan uitgaande verhuis.

Beperkt natuurlijk saldo dat evenwel instaat voor de beperkte bevol-
kingsaangroei (voor Brussel toch), migratie en verhuissaldo zijn gelijk.
 
Mechelen - 84.523 inwoners op 01/01/2016
- Boven

De dip in het negatief verhuissaldo van 2011 beloofde niet veel goeds voor
de Mechelse bevolkingsontwikkeling. Maar in 2012 en 2013 was het verhuis-
saldo in evenwicht, de migratie hernam en natuurlijk saldo stabiliseerde.

Verhuissaldo nam in 2011 een duik maar is toch nog 6%. De bevolkings-
stijging is vooral zaak van een atypisch hoog natuurlijk saldo van +8%,
gecombineerd met een hoog migratiesaldo geeft een bevolking +12%.
 
Aalst - 84.329 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Een stad met alle demografische parameters in positief, typisch voor
de eerste en tweede rand rond Brussel, omdat verhuis vanuit Brussel vooral
naar de rand gebeurt. Samen met een beperkt migratiesaldo en een
slepend natuurlijk saldo, oudere bevolking zorgt voor een groeiend aantal
overlijdens, is er, tav 15 jaar geleden een forse bevolkingsstijging.

Tussen 2012 en 2015 een bevolkingsgroei van +10% in Aalst. De verhuis
naar Aalst begint in 2007, natuurlijk saldo wordt positief in 2011.
 
Ukkel
- 91.944 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Immigratie, vooral van Fransen, negatief natuurlijk saldo (oudere bevolking)
beperkt verhuissaldo geven een relatief beperkte bevolkingsstijging.

 
La LouviŤre - 80.430 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Demografische dynamieken op een erg laag niveau, met vooral een negatief
verhuissaldo, dat enkele jaren positief wordt en dan weer negatief.


De daling van de al zeer beperkte immigratie wordt gecompenseerd door
de stijging van het verhuissaldo, en met een dalend natuurlijk saldo
wordt een bevolkingsdaling in 2015 nog  juist voorkomen.

 
Enkele andere gemeentes en provincies

Even interessant is de jaarlijkse evolutie voor de belangrijkste parameters migratie-, natuurlijk en verhuissaldo en hoe deze drie tesamen de bevolkingsevolutie beÔnvloeden. Het voorbeeld van Vilvoorde bv.

Vilvoorde - 43.017 inwoners op 01/01/2016 - Boven

Beperkt natuurlijk- en migratiesaldo maar vooral vanaf 1996 een hoog
en pas recent wat afzwakkende verhuis in. Vilvoorde is geen migratie-
gemeente (behoudens voor de oude Spaanse en Portugese migratie)
maar wel een verhuisgemeente voor Brusselse uitwijkelingen.
 

Vilvoorde is 30% gegroeid sinds 1989, het natuurlijk saldo versterkt.

Denderleeuw - 19.688
inwoners op 01/01/2016 - Boven
Zoals in Aalst en de 2de rand wordt het verhuissaldo na 2000 positief,
en staan de andere demografische parameters op positief.

Denderleeuw is de tweede rand rond Brussel en vertoont dezelfde
opbouw als Vilvoorde, maar waar het in Vilvoorde inwijking is van
Noord-Afrikaanse afkomst is het hier sub-Saharaanse Brusselse inwijking.
De bevolkingstijging is extreem +15,5%, van 2,5% in 2004 tot +18% in 2015.
 
Genk - 65.691 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Afnemend natuurlijk saldo, dat gecumuleerd op hoog niveau blijft, volledig
complementair met een afnemend negatief verhuissaldo, zodat enkel het
migratiesaldo voor een bevolkingsstijging zorgt

Een typisch Limburgs beeld - beperkte migratie, afnemend natuurlijk
saldo, en overwegend verhuis naar andere gemeenten (in Limburg)

Limburg - 863.425 inwoners op 01/01/2016
- Boven

Laag verhuissaldo, beperkt migratie- en dalend natuurlijk saldo in de Stille
Kempen, dat toch een bevolkingstijging van16% laat zien, omdat er even-
veel naar Limburg verhuizen als er uit weggaan.

Deze bevolkingsstijging van 16% is het dubbele van West-Vlaanderen.


 West-Vlaanderen - 1.181.828
inwoners op 01/01/2016 - Boven

Behoudens een lage verhuis naar West-Vlaanderen en een zeer beperkt
migratiesaldo is het zowat demografische stilstand in West-Vlaanderen.
De veroudering en het massaal vrijkomen van woningen de komende decennia
zullen van West-Vlaanderen de migratie-provincie van de toekomst maken.


Zeer beperkt en afnemend natuurlijk saldo, lage en pas recent groeiend
migratiesaldo, verhuis naar West-Vlaanderen doet bevolking beperkt stijgen


Zodus, dat waren 50 van de 31.806 grafieken in beeld gebracht, voor de andere zie tabel Loop van de bevolking 01/01/1989-01/01/2016

Sterft Belgie uit, dwz zal veroudering het natuurlijk saldo verder omlaag halen?

Dat is overdreven natuurlijk. Overlijdens en geboorten in grafiek tonen volgende evolutie:

BelgiŽ

Overlijdens, het hoogste in 27 jaar. De voorbije migraties worden oud,
en de aankomende babyboomgeneratie die niet in pijn wil sterven,
zal het aantal overlijdens in een zekere periode doen stijgen.

 
Veel meer en dit voor alle gemeenten, arrondissementen, provincies en gewesten in BelgiŽ in
tabel: Loop van de bevolking 01/01/1989-01/01/2016 waar uiteraard ook alle cijfergegevens terug te vinden zijn in nu al 3.165.750 cellen.
 
Wie voor z'n gemeente of provincie een korte commentaar wenst bij de demografische evolutie kan dit altijd aanvragen bij info@npdata.be.

 
Jan Hertogen, socioloog