BuG 317 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 30 maart 2016
   
BuG 317 on-line                                Printversie (19p)

% UVW-werklozen en Volledige Leefloners per gemeente

    Tabel:
UVW 2000-2015 en Volledig Leefloon 2013-2015 Gemeenten

Sortering per gemeente en gewest in volgorde van % UVW, Volledig
leefloon en totaal voor de 15-24 jarigen is met een muisklik mogelijk.
Hieronder  Brussel (UVW+Leefloon samen), onder punt 10 zijn linken
naar lijsten van alle gemeenten per gewest voor UVW en Leefloon.

Gemeente

2013

2014

2015

SINT-JANS-MOLENBEEK 13,6% 13,4% 12,7%
SCHAARBEEK 10,8% 9,9% 9,5%
SINT-JOOST-TEN-NODE 11,2% 9,9% 9,4%
EVERE 9,3% 8,9% 8,0%
VORST 10,5% 8,1% 7,8%
BRUSSEL 9,2% 8,5% 7,7%
ANDERLECHT 9,8% 8,9% 7,5%
SINT-GILLIS 8,7% 7,3% 6,3%
KOEKELBERG 9,1% 8,2% 5,6%
ETTERBEEK 7,6% 5,7% 5,4%
JETTE 6,6% 5,7% 4,8%
ELSENE 5,5% 5,0% 4,7%
SINT-AGATHA-BERCHEM 6,4% 4,8% 4,4%
GANSHOREN 4,9% 4,1% 3,4%
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 4,8% 4,1% 3,3%
OUDERGEM 3,8% 3,9% 3,1%
WATERMAAL-BOSVOORDE 3,9% 3,2% 3,1%
UKKEL 4,2% 3,3% 2,6%
SINT-PIETERS-WOLUWE 2,7% 2,5% 2,0%

   
1. Correctie: de opmaak van de tabellen en grafieken over het aantal UVW werklozen en aantal Volledige Leefloners per gemeente heeft toegelaten een fout te ontdekken in de verdeling van Leefloners 2015 per gewest. Er is dus wel een vermindering van aantal UVW 15-24 jaar met -0,8% maar een stjging van leefloners in Brussel met +0,3% zodat er op een jaar tijd een daling is met  -5%, UVW en volledige leefloners 15-24 jaar samengenomen. De verbeterde gegevens zijn ingebracht in BuG 316 on-line.

2. Definitie: Bij Vergoede Werklozen rekenen we elkeen die langs de werkloosheidskas van de RVA een vergoeding krijgt, met daarin het onderscheid tussen vergoede werkende werklozen en vergoede niet-werkende werklozen. UVW, dwz Uitkeringsgerechtigde Volledig Werklozen zijn vergoede, niet-werkende werklozen.
 
3. Bronnen. Voor de opmaak van een overzicht per gemeente van de evolutie van de UVW-werklozen, de Uitkeringsgerechtigde Volledige werklozen met werkloosheidsuitkering en beschikbaar voor de arbeidsmarkt tussen 2000 en 2015, wordt gebruik gemaakt van de speciaal opgemaakte RVA-statistiek met het gemiddeld aantal UVW in elk jaar. Dit aantal verschilt van het aantal dat is gebruikt voor het overzicht per gewest in BuG 316, dat voortging op het aantal op 31/12 van elk jaar. Bij stijgend aantal in de loop van een jaar ligt het gemiddelde voor een jaar lager dan dit op het einde van een jaar wat voor 2015 dus het geval is. Vandaar het (beperkte) verschil tussen de aantallen en % in dit bericht en het vorige. De aantallen en % Volledige Leefloontrekkers per gemeente zijn hetzelfde en betreffen het aantal in december van 2013 tot 2015.

4. UVW-per gemeente 2000-2015

In een tijdsevolutie van 15 jaar wordt het % UVW (Uitkeringsgerechtigde Volledig Werklozen) berekend voor de 15-24 jarigen, de 25-64 jarigen en het totaal, de 15-64 jarigen. Daarmee worden volgende evoluties duidelijk:
 
 1. De hoogte van de werkloosheid in 2000, de piek van 2003 en de daling tot 2008.
 2. Na de stijging in 2009 de forse(re) daling tot nu toe
 
In feite wordt, tot op het niveau van de gemeente, de impact van de generatiewisseling zichtbaar die een alsmaar kleiner overschot van jongeren in de arbeidsmarkt pompt, ook al is er nog een overschot tot 2008. Na 2009 gaat deze evolutie verder, dwz een alsmaar kleinere instroom van jongeren die de alsmaar verhogende uitstroom uit de arbeidsmarkt niet kan compenseren zodat de werkloosheid van de jongeren drastisch vermindert.
   
Deze evoluties en dynamieken hebben trouwens in wezen niets te maken met de toestand van de economie (behoudens de bankenkrisis gedurende drie jaren) of met het gevoerde beleid. Beleid heeft wel impact om mensen van sociale naar bestaanszekerheid te stoten, met een zeer lage financiŽle opbrengst voor de overheid, inperking van de koopkracht en afbraak van de sociale systemen.
    
Het doorschuiven van jongeren naar het leefloon is op een dubbele wijze contraproductief. Het houdt jongeren verder af van de alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt en het duwt een groep jongeren buiten de zekerheidssystemen zodat de overgang naar armoede, criminaliteit en zeg ook maar radicalisering gemakkelijker wordt.
 
Wie durft dit decadente beleid, dat begonnen is in de vorige regering, terug te schroeven en langs de sociale- en bestaanszekerheidssystemen, de weg naar de economische beroepsactiviteit van jongeren open te maken, en dit zonder onderscheid van afkomst en religie.

Technische noot. Enkel voor gemeenten met minstens 10 UVW 15-24 jarigen werden door de RVA de aantallen opgegeven, onder de 10 werd om privacyredenen geen aantal vermeld. Dit was het geval voor 25 van de 589 gemeenten. Voor deze gemeenten worden uiteraard geen grafieken gegenereerd.
  
5. Volledig Leefloon per gemeente
 

In welke mate is het Leefloon een opvang voor de verminderde werkloosheid als gevolg van bv de restrictieve bepalingen over de werklozen in 'wachttijd' na hun studies. Dat kan tot op het gemeentelijke niveau nagegaan worden voor de periode 2013 tot 2015. Door een samentelling van het % UVW en Volledig Leefloon wordt deze mogelijke doorschuiving zichtbaar in elke gemeente, provincie en gewest.
 
6. Opbouw van een format voor het komende decennium

Met deze tabellen en grafieken wordt een format op punt gesteld dat de evolutie van essentiŽle aantallen en %-ges in een tijdsperspectief kan zetten, zowel naar het verleden, als jaar na jaar naar de toekomst. Het laat toe de foutmarges en eventuele bug's te detecteren en te corrigeren.

7. Vergelijking evolutie werkloosheid in enkele geselecteerde gemeenten

7.1. Brussel: 10 gemeenten met de grootste daling van UVW werkloosheid 15-24 jarigen:

Op 15 jaar tijd gaat het om een daling van minstens 60% tav de vergelijkbare leeftijdsgroep 15-24 jarigen


Deze grafiek vormt een apart werkblad in de tabel. Door de gegevens te wisselen kan voor andere gemeenten een vergelijking opgemaakt worden, dit kan gebeuren in het blad 'Vergelijking'. De gegevens kunnen gekopieerd worden vanuit blad grafiek 1, kolom AT tot BF, en geplakt als 'waarden' op rij 13.

7.2. Vergelijking enkele Vlaamse gemeenten

We doen dit, bij wijze van voorbeeld, hieronder voor enkele Vlaamse gemeenten:
      

   
7.3. En de evolutie voor enkele grotere steden naast elkaar gezet:


8. Presentatie alle grafieken per gemeente, provincie, gewest, land

Door het kopiŽren van ťťn record, nl een gemeente in het blad gegevens, en het plakken van deze lijn in het blad grafiek 1 worden automatisch 17 grafieken gegenereerd. Hieronder worden ze alle gepresenteerd voor een gemeente met een korte toelichting van de betekenis van de grafiek. Wie een set wil krijgen van een specifieke gemeente met een korte commentaar kan dit aanvragen aan info@npdata.be.

Gent - Een gemeente met een middenpositie in het Vlaams gewest en illustratief voor het Vlaamse gewest in vergelijking met andere grote steden.

8.1. Aantal UVW-werklozen 15-24 jaar, 25-64 jaar en totaal (bovenste lijn)Het volume UVW-werkloosheid 15-24 jarigen (lichtblauw)wordt in profiel gezet met de 25-64 jarigen (donker blauw). De bovenste lijn geeft de evolutie van de globale UVW-werkloosheid 15-64 jaar.

8.2. Gecumuleerd  % UVW-werklozen 15-24 jaar en 25-64 jaarDezelfde gegevens maar nu uitgezet als een % op de respectievelijk bevolking. In Gent begint het % werklozen bij de 15-24 jarigen te dalen vanaf 2003, voor de 25-64 jarigen pas in 2005 en het blijft ook doorlopen op een hoger niveau. Daar is nog geen sprake van negatief saldo op de generatiewisseling, die wordt maar jaar na jaar zichtbaar(der) bij de  15-24 jarigen, weliswaar na een onderbreking door de bankencrisis.

8.3. Vergelijking cumul % UVW-15-24 jaar Gent (gemeente) en evolutie in BelgiŽDe evolutie van de UVW 15-24 jarigen in Gent (of elke ander gemeente die men selecteert) wordt in deze grafiek automatisch vergeleken met de evolutie in BelgiŽ (Gele lijn). Gent plooit zich volledig naar het Belgische gemiddelde vanaf 2007.

8.4. Vergelijking Gent (Gemeente) met de evolutie in de gewesten

Elke geselecteerde gemeente wordt zo automatisch vergeleken met de evolutie in de gewesten, zowel het gewest waartoe de gemeente behoort als met dit van de andere gewesten, en dit zowel voor de UVW 15-24 jarigen, als de 25-64 jarigen en het totaal. Gent (de gemeente) wordt in groene kleur aangegeven).

  

       

     


De evolutie bij de 15-24 jarigen de laatste jaren is het meest sprekend. Brussel en Gent komen bv op hetzelfde niveau. Dat is veel minder het geval bij de 25-64 jarigen, waar Brussel boven de Waalse en ver boven de Vlaamse scores blijft.
 
8.5. Evolutie UVW in % tav het voorgaande jaar 

 


De stijging van de UVW-werkloosheid voor alle leeftijden bij de bankencrisis in 2008 en de nacrisis in 2012 is duidelijk zichtbaar (lichtblauwe lijn). De bevolkingsevolutie krijgt in Gent een dip in 2012, herneemt voor de +25 maar stabiliseert voor de 15-24, mede als gevolg van de generatiewisseling.

8.6. Cumulatieve evolutie % UVW tav 2003
 


 

  


Bij de UVW-15-24 jaar is daling expliciet en diepgaand, de bevolkingsstijging is gematigd en na 2012 gestabiliseerd. Bij de 25-64 jarigen is de bevolkingsstijging sterker en de werkloosheid wisselend maar stabiel. Hier wordt het beeld van een grootstad, met relatief hoge migratieachtergrond weergegeven. Een vergelijking tussen steden en gemeenten is interessant en kan eenvoudig door elkeen gebeuren langs de tabel.

9. Doorschuiving van UVW 15-24 jarigen naar Volledig Leeftoon in deze groep?

9.1. UVW 15-24 jaar en Volledig Leefloon 2013-2015

Wat is de evolutie van het aantal volledige leefloners bij de 15-24 jarigen en wordt de daling van de UVW 15-24 niet compenseerd door een stijging van het aantal volledige Leefloners? Hierbij de evolutie voor Gent.Tussen 2013 en 2015 is er een daling van UVW 15-24 jaar van 3,9% naar 3,0%, of -0,9%. In dezelfde periode stijgt het aantal leeffloners van 1,9 naar 2,2% of +0,3%, of 1/3 van de daling. Samen is er dus een daling met -0,6%, of met afronding van -0,7% voor Gent.

9.2. Samentelling UVW 15-24 jaar en Volledig Leefloon 2013-20159.3. UVW 15-24 jaar en Volledig Leefloon 2013-2015 Gent, vergeleken met gewesten     

   


De daling van UVW 15-24 en Volledig Leefloon zet zich een weinig sterker door in Gent dan in het Vlaams gewest, maar sterker in Brussel dan in Gent, alhoewel het sterkst in WalloniŽ. In een oogopslag wordt duidelijk wat de positie is van een gemeente in vergelijking met het eigen gewest en de andere gewesten.

Langs de tabel UVW 2000-2015 en Volledig Leefloon 2013-2015 Gemeenten kunnen in 2 muisklikken bovenstaande 17 grafieken gegenereerd worden. Een uniek data bestand met opgave van de basistabellen en met de mogelijkheid om evoluties, ondermeer van gecumuleerde UVW 15-24, 24-64 en 15-64 jaar van gemeenten onderling te vergelijken. Ook de lijsten met rangorde per gemeente zoals onder punt 10, kunnen eenvoudig opgemaakt worden.

10. Gemeenten volgens aantal UVW-15-24, Volledig Leefloon 15-24 en hun totaal

Voor de volledige lijst van gemeenten in aflopende orde voor de leeftijdsgroep 15-24 jarigen:

Lijst Vlaams gewest UVW,          Lijst Vlaams gewest Volledig leefloon     Lijst UVW+VLL samen
Lijst Brussels gewest UVW,        Lijst Brussels gewest Volledig leefloon    Lijst UVW+VLL samen
Lijst Waals gewest UVW,            Lijst Waals gewest Volledig leefloon       Lijst UVW+VLL samen


Hieronder hernemen we enkel de kop van de lijsten voor UVW en Volledig Leefloon 15-24 samen.

10.1. Vlaams Gewest, UVW-15-24 en Volledig Leefloon 15-24 samengenomen
   

Gemeente 2013 2014 2015
OOSTENDE 6,1% 6,4% 6,4%
TURNHOUT 5,1% 5,4% 5,7%
GENT 5,8% 5,4% 5,1%
MAASMECHELEN 7,0% 6,6% 5,0%
ANTWERPEN 5,2% 4,9% 4,7%
BLANKENBERGE 5,8% 5,8% 4,7%
MIDDELKERKE 3,8% 5,3% 4,7%
GENK 6,1% 5,5% 4,6%
WILLEBROEK 5,0% 4,7% 4,5%
DILSEN-STOKKEM 4,8% 4,6% 4,4%
ZELZATE 4,6% 4,7% 4,4%
DE PANNE 4,6% 4,4% 4,3%
WERVIK 4,2% 3,7% 4,3%
BREDENE 4,4% 4,2% 4,2%
RONSE 5,4% 4,8% 4,1%
HOUTHALEN-HELCHTEREN 5,5% 5,0% 4,1%
TONGEREN 4,9% 4,9% 4,1%
BERINGEN 4,7% 4,4% 4,1%
GEETBETS 3,6% 3,3% 4,1%
BOOM 4,8% 4,3% 4,0%
NIEUWPOORT 3,7% 4,0% 4,0%
MECHELEN 4,3% 4,0% 4,0%
LEOPOLDSBURG 6,2% 4,5% 3,9%
AS 4,2% 4,0% 3,9%
MENEN 4,2% 4,1% 3,9%
HEUSDEN-ZOLDER 4,7% 4,1% 3,8%
GISTEL 2,7% 3,5% 3,8%
SINT-NIKLAAS 4,3% 4,0% 3,8%
TIENEN 4,4% 4,5% 3,8%
IZEGEM 3,9% 4,2% 3,8%
LINTER 3,2% 3,4% 3,6%
ROESELARE 3,7% 3,7% 3,6%
EEKLO 4,3% 4,0% 3,5%
ZWIJNDRECHT 4,8% 4,4% 3,5%
VILVOORDE 3,2% 3,1% 3,4%
GEEL 3,7% 3,5% 3,4%
LAAKDAL 3,3% 3,4% 3,4%
HERENTALS 4,4% 3,7% 3,3%
LIER 3,8% 3,6% 3,3%
DIEST 4,3% 4,1% 3,3%
TORHOUT 2,6% 3,5% 3,3%
BREE 3,3% 3,3% 3,3%
OLEN 4,4% 4,2% 3,3%
ICHTEGEM 2,9% 2,8% 3,3%
WETTEREN 3,8% 4,0% 3,3%

  
10.2. Brussels Gewest, UVW-15-24 en Volledig Leefloon 15-24 samengenomen

Gemeente 2013 2014 2015
SINT-JANS-MOLENBEEK 13,6% 13,4% 12,7%
SCHAARBEEK 10,8% 9,9% 9,5%
SINT-JOOST-TEN-NODE 11,2% 9,9% 9,4%
EVERE 9,3% 8,9% 8,0%
VORST 10,5% 8,1% 7,8%
BRUSSEL 9,2% 8,5% 7,7%
ANDERLECHT 9,8% 8,9% 7,5%
SINT-GILLIS 8,7% 7,3% 6,3%
KOEKELBERG 9,1% 8,2% 5,6%
ETTERBEEK 7,6% 5,7% 5,4%
JETTE 6,6% 5,7% 4,8%
ELSENE 5,5% 5,0% 4,7%
SINT-AGATHA-BERCHEM 6,4% 4,8% 4,4%
GANSHOREN 4,9% 4,1% 3,4%
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 4,8% 4,1% 3,3%
OUDERGEM 3,8% 3,9% 3,1%
WATERMAAL-BOSVOORDE 3,9% 3,2% 3,1%
UKKEL 4,2% 3,3% 2,6%
SINT-PIETERS-WOLUWE 2,7% 2,5% 2,0%10.3. Waals Gewest, UVW-15-24 en Volledig Leefloon 15-24 samengenomen
 

Gemeente 2013 2014 2015
LA LOUVIERE 14,4% 13,6% 12,1%
COLFONTAINE 14,9% 14,1% 11,8%
QUIEVRAIN 15,1% 13,4% 11,8%
MANAGE 13,7% 13,2% 11,7%
HOEI 13,6% 12,3% 11,4%
DISON 13,5% 12,0% 11,3%
FONTAINE-L'EVEQUE 11,7% 11,5% 11,2%
BOUSSU 13,1% 12,0% 10,9%
QUAREGNON 12,7% 11,0% 10,9%
LUIK 12,5% 11,6% 10,8%
CHIMAY 11,2% 9,5% 10,2%
BERGEN 12,7% 11,6% 10,2%
COUVIN 12,9% 11,5% 10,2%
DOUR 12,1% 10,6% 9,9%
BINCHE 12,9% 11,3% 9,9%
MORLANWELZ 11,8% 11,1% 9,9%
HENSIES 11,3% 10,9% 9,8%
ERQUELINNES 12,8% 11,5% 9,8%
CHARLEROI 12,6% 11,3% 9,7%
HASTIERE 11,3% 8,3% 9,7%
VERVIERS 11,4% 10,7% 9,6%
FARCIENNES 14,9% 11,6% 9,5%
SERAING 13,0% 11,7% 9,4%
COURCELLES 12,1% 10,3% 9,3%
CHATELET 13,3% 11,0% 9,3%
ENGIS 10,6% 10,2% 9,2%
FRAMERIES 11,3% 10,4% 9,2%
SAMBREVILLE 11,4% 10,1% 9,1%
ANDERLUES 11,7% 11,9% 9,1%
HONNELLES 9,2% 9,0% 8,9%
DINANT 11,8% 10,0% 8,9%
MERBES-LE-CHATEAU 10,1% 11,0% 8,8%
HERSTAL 10,0% 9,0% 8,8%
BELOEIL 9,7% 10,3% 8,7%
BEAUMONT 10,3% 9,3% 8,7%
MOMIGNIES 11,7% 9,9% 8,5%
SPA 8,6% 10,0% 8,5%
CHAPELLE-LEZ-HERLAIM. 10,3% 9,6% 8,4%
VIROINVAL 11,5% 9,6% 8,3%
BERNISSART 9,3% 9,0% 8,1%
ESTINNES 11,9% 10,6% 8,0%
WANZE 8,2% 8,1% 8,0%
Jan Hertogen, socioloog

Voor opmerkingen, correcties en suggesties, info@npdata.be