BuG 310 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 24 februari 2016
   
BuG 310 on-line                                   Printversie (13p)
   
Express 24/02/2016: Als Brussel het centrum van
jihadisme is, wat is het Vlaamse gewest dan?...


Provincie Namen levert grootste aantal SyriŽgangers

met 18 per 10.000 moslims of 1 per 547 er wonende moslims. (1)

In Vlaams gewest 6, in Brussels gewest 7 per 10.000 moslims.
In Vlaams Brabant zijn er 10 SyriŽgangers per 10.000 moslims,
in de provincie Antwerpen 8, in West-Vlaanderen 7 per 10.000.
Afgemeten aan aantal moslims is er een grote gelijklopendheid
tussen Vlaams en Brussels gewest, Vlaamse en Brussels steden.


Aantal SyriŽgangers -
Op de kaart klikken voor actieve kaart

 
Vilvoorde 40 op10.000 moslims, Molenbeek 12 en Antwerpen 10.
Op een lager niveau leveren kleinere gemeenten verhoudings-
gewijs veel meer SyriŽgangers: Galmaarden 1 op 38 moslims,
Geetbets 1 op 48, Kinrooi 1 op 218, Oostende 1 op 753 moslims.

Voor Molenbeek is dat 1 per 837 moslims, voor Antwerpen 1 per
1.037, Verviers 1 per 761, Grimbergen  1 per 613, Maaseik 1 per
266, Vilvoorde 1 per 269 moslims en Borsbeek 1 per 141 moslims.
Gegevens voor alle gemeenten zijn te vinden in de tabellen
hieronder. In Mechelen zijn er 0 op 11.740 moslims SyriŽganger
terwijl toch 14,2% van de bevolking er moslim is.


Aantal SyriŽgangers per 10.000 moslims - Op kaart klikken

 
Wie uit de provincie Namen en Antwerpen vertrekt naar SyriŽ
is er in 70% van de gevallen nog aanwezig, in het Brusselse
gewest is dat  57%. In WalloniŽ is de terugkeer het hoogst
evenals het aantal vertrekkers wiens vertrek gefaald is.

Tabel zoals bezorgd als antwoord op de vraag van Koen
Metsu, het betreft "SyriŽgangers" in volgende categorieŽn:
cat 1: in SyriŽ, 2: op weg, 3: teruggekeerd, 4: gefaald vertrek
 

Aantallen SyriŽgangers hebben maar betekenis in verhouding tot het aantal moslims in een gemeente, regio of in BelgiŽ. Ook in de internationale vergelijking wordt deze verhouding altijd in acht genomen. Doordat per gemeente een aanduiding kan gegeven worden van het aantal moslims is het mogelijk per gemeente, provincie en gewest een genuanceerder beeld te geven en na te gaan hoeveel SyriŽgangers er zijn per 10.000 inwoners en hoeveel moslims er aanwezig zijn in de gemeente per SyriŽganger.   Doordat het soms om kleine aantallen gaat zowel in aantal SyriŽgangers of aantal moslims in een gemeente moet het algemeen kader altijd voor ogen gehouden worden.

1. Aantal moslims, evolutie per gewest en provincie en wat achtergrondinfo.

Voor aantal en % moslims voor alle 589 gemeente in BelgiŽ, zie BuG 286 on-line met tabellen en gemeentekaarten.
   

Aantal moslims in 2011/2013/2015
  2011 2013 2015
BelgiŽ 685.684 716.478 781.887
  Vlaams Gewest 281.230 296.973 329.749
  Brussels Gewest 250.541 260.902 277.867
  Waals Gewest 153.705 158.602 174.136
     Antwerpen 115.971 123.354 136.024
     Vlaams-Brabant 33.348 36.017 40.838
     West-Vlaanderen 18.316 21.305 24.790
     Oost-Vlaanderen 63.127 65.841 73.742
     Limburg 50.468 50.457 54.356
     Brussels Gewest 250.541 260.902 277.867
     Waals-Brabant 8.890 9.066 10.254
     Henegouwen 66.475 68.510 75.781
     Luik 65.994 68.559 73.844
     Luxemburg 4.110 4.179 4.959
     Namen 8.236 8.288 9.298

     

% moslims op de bevolking 201/2013/2015
  2011 2013 2015
BelgiŽ 6,3% 6,5% 7,0%
  Vlaams Gewest 4,5% 4,7% 5,1%
  Brussels Gewest 22,4% 22,6% 23,6%
  Waals Gewest 4,4% 4,5% 4,9%
     Antwerpen 6,6% 6,9% 7,5%
     Vlaams-Brabant 3,1% 3,3% 3,7%
     West-Vlaanderen 1,6% 1,8% 2,1%
     Oost-Vlaanderen 4,4% 4,5% 5,0%
     Limburg 6,0% 5,9% 6,3%
     Brussels Gewest 22,4% 22,6% 23,6%
     Waals-Brabant 2,3% 2,3% 2,6%
     Henegouwen 5,0% 5,2% 5,7%
     Luik 6,2% 6,3% 6,8%
     Luxemburg 1,5% 1,5% 1,8%
     Namen 1,7% 1,7% 1,9%


Nog meegeven dat deze berekeningen van aantal moslims mede gevaloriseerd worden door Cismodoc, het centrum voor moslimstudies en documentatie aan de ULB in Louvain-La-Neuve.

Voor achtergrond over "waarom SyriŽgangers vertrekken" en "wat houdt hen er van af" zie het verslag van de debatavond van Sharaf Mechelen in BuG 285 on-line. Daar staat ondermeer volgende beginoverweging: 25 jaar Vilvoorde hebben ons de stelselmatige gemeenschapsafbraak doen meemaken van alles wat de Marokkaanse en de moslimbevolking en vooral jongeren een identiteit kon geven. Zelforganisaties, Integratiecentrum Mikst, voetbalclub (Amal), het jeugdhuis aan het huidige Tuchthuis, alles moest en ging eraan in Vilvoorde, terwijl intussen de immigratie vanuit het buitenland en vooral vanuit Brussel van Marokkanen in Vilvoorde toenam. Maar alles wat Frans en daarbij vreemd en Marokkaans was mocht zich niet organiseren, elk gemeenschapsleven en gezamenlijkheid moest verhinderd of afgebroken worden. Vilvoorde is momenteel met 16,5% de stad met op 01/01/2015 het hoogste % inwoners met Marokkaanse achtergrond, voor Mechelen met 15,2% en Antwerpen met 12;9%. Voor een socio-demografisch profiel van de Kanaalgemeenten en de Deradicaliserings-gemeenten, zie BuG 300 on-line.
 
2. Kerngegevens voor BelgiŽ, gewest en provincie

Het aantal SyriŽgangers is gebaseerd op het antwoord van Minister Jambon op de vraag van Koen Metsu.

2.1. Aantal in de bevolking, aantal moslims en SyriŽgangers

Aantal - Bevolking, moslims en SyriŽgangers 2015
  Bevolking Moslims SyriŽgang
BelgiŽ 11.099.554 781.887 451
  Vlaams Gewest 6.375.246 329.749 195
  Brussels Gewest 1.170.233 277.867 197
  Waals Gewest 3.519.648 174.136 59
     Antwerpen 1.777.779 136.024 105
     Vlaams-Brabant 1.076.731 40.838 40
     West-Vlaanderen 1.240.217 24.790 17
     Oost-Vlaanderen 1.406.820 73.742 15
     Limburg 873.699 54.356 18
     Brussels Gewest 1.170.233 277.867 197
     Waals-Brabant 397.047 10.254 2
     Henegouwen 1.314.261 75.781 14
     Luik 1.078.815 73.844 26
     Luxemburg 254.147 4.959 0
     Namen 475.378 9.298 17

 
2.2. % Moslims naast aantal SyriŽgangers, per 10.000 moslims en 1 per x moslims

Naast de berekening van 1 SyriŽganger per 10.000 moslims kan ook de berekening gemaakt hoeveel moslims er zijn per SyriŽganger. In onderstaande tabel is de berekening verkeerdelijk gebeurd op het aantal moslims in 2013. Bij de herberekening op aantal moslims 2015 (grotere noemer) verlaag het aantal per 10.000 gemiddeld met een eenheid, zonder de onderlinge verhoudingen tussen gewesten en provincies te wijzigen.
   

% moslims, SyriŽgangers,  per 10.000 moslims (1)
  % moslims SyriŽgang /10.000
BelgiŽ 7,0% 451 6
  Vlaams Gewest 5,1% 195 7
  Brussels Gewest 23,6% 197 8
  Waals Gewest 4,9% 59 4
     Antwerpen 7,5% 105 9
     Vlaams-Brabant 3,7% 40 12
     West-Vlaanderen 2,1% 17 7
     Oost-Vlaanderen 5,0% 15 2
     Limburg 6,3% 18 4
     Brussels Gewest 23,6% 197 8
     Waals-Brabant 2,6% 2 2
     Henegouwen 5,7% 14 2
     Luik 6,8% 26 4
     Luxemburg 1,8% 0 0
     Namen 1,9% 17 21


Namen springt er  bovenuit met 21 per 10.000 moslims. Ook al gaat het om een beperkte groep moslims, het aantal vertrekkers ligt 3x boven het gemiddelde en is het 3 dubbele van Brussel en 6x dit van WalloniŽ. Het Brussels en het Vlaamse gewest zijn gelijklopend, terwijl Vlaams Brabant het dubbele aantal SyriŽgangers levert van het Belgische gemiddelde, vooral door Vilvoorde, ook al is daar de laatste 2 jaar niemand meer vertrokken dank zij de patronage door Mechelen en het jeugdhuis Rojm, en de radicale ommekeer in het gemeentelijke beleid (zie beginoverweging hierboven).

Update: Herberekening aantal SyriŽgangers per 10.000 op het aantal moslims in 2015
        

% moslims, SyriŽgangers,  per 10.000 moslims, 1 per x moslims
  % moslims SyriŽgang /10.000 1 per
BelgiŽ 7,0% 451 6 1.734
  Vlaams Gewest 5,1% 195 6 1.691
  Brussels Gewest 23,6% 197 7 1.410
  Waals Gewest 4,9% 59 3 2.951
     Antwerpen 7,5% 105 8 1.295
     Vlaams-Brabant 3,7% 40 10 1.021
     West-Vlaanderen 2,1% 17 7 1.458
     Oost-Vlaanderen 5,0% 15 2 4.916
     Limburg 6,3% 18 3 3.020
     Brussels Gewest 23,6% 197 7 1.410
     Waals-Brabant 2,6% 2 2 5.127
     Henegouwen 5,7% 14 2 5.413
     Luik 6,8% 26 4 2.840
     Luxemburg 1,8% 0 0  
     Namen 1,9% 17 18 547

 
Voor 1 SyriŽganger zijn er 1.734 moslims in BelgiŽ of anders gezegd op 1.734 moslims in BelgiŽ is er ťťn vertrekker naar SyriŽ.
Voor Brussel is dat 1 op 1.410, voor het Vlaams gewest 1 op 1.691, voor de provincie Antwerpen 1 op 1.295 en voor de provincie Namen 1 op 547.

2.3. % op totaal bevolking, moslims en SyriŽgangers per gewest en provincie
   

% bevolking, moslims, SyriŽgangers op totalen
  Bevolking Moslims SyriŽgang
BelgiŽ 100,0% 100,0% 100,0%
  Vlaams Gewest 57,4% 42,2% 43,2%
  Brussels Gewest 10,5% 35,5% 43,7%
  Waals Gewest 31,7% 22,3% 13,1%
     Antwerpen 16,0% 17,4% 23,3%
     Vlaams-Brabant 9,7% 5,2% 8,9%
     West-Vlaanderen 11,2% 3,2% 3,8%
     Oost-Vlaanderen 12,7% 9,4% 3,3%
     Limburg 7,9% 7,0% 4,0%
     Brussels Gewest 10,5% 35,5% 43,7%
     Waals-Brabant 3,6% 1,3% 0,4%
     Henegouwen 11,8% 9,7% 3,1%
     Luik 9,7% 9,4% 5,8%
     Luxemburg 2,3% 0,6% 0,0%
     Namen 4,3% 1,2% 3,8%

 
Het relatieve aandeel van de gewesten en de provincies in de bevolking, de moslims en de SyriŽgangers levert een interessant beeld op. Globaal volgen, behoudens Vlaams Brabant en Namen, de SyriŽgangers het aandeel moslims, ook wat het Brussels gewest betreft. Niets speciaals aan de hand dus in Brussel dat kan pronken met de 21ste plaats als leefbare stad in de lijst van 240 wereldsteden.
 
2.4. Aandeel in SyriŽ, onderweg, teruggekeerd, mislukte tocht
 

Aantal In SyriŽ, Op weg, Terug, er niet geraakt 
  In SyriŽ Op weg Terug Mislukt Totaal
BelgiŽ 269 6 117 59 451
  Vlaams Gewest 133 3 36 23 195
  Brussels Gewest 112 2 59 24 197
  Waals Gewest 24 1 22 12 59
     Antwerpen 74 2 16 13 105
     Vlaams-Brabant 27 0 8 5 40
     West-Vlaanderen 10 0 7 0 17
     Oost-Vlaanderen 9 1 3 2 15
     Limburg 13 0 2 3 18
     Brussels Gewest 112 2 59 24 197
     Waals-Brabant 0 0 0 2 2
     Henegouwen 5 1 6 2 14
     Luik 7 0 12 7 26
     Luxemburg 0 0 0 0 0
     Namen 12 0 4 1 17

  

Aantal In SyriŽ, Op weg, Terug, er niet geraakt 
  In SyriŽ Op weg Terug Mislukt Totaal
BelgiŽ 60% 1% 26% 13% 100%
  Vlaams Gewest 68% 2% 18% 12% 100%
  Brussels Gewest 57% 1% 30% 12% 100%
  Waals Gewest 41% 2% 37% 20% 100%
     Antwerpen 70% 2% 15% 12% 100%
     Vlaams-Brabant 68% 0% 20% 13% 100%
     West-Vlaanderen 59% 0% 41% 0% 100%
     Oost-Vlaanderen 60% 7% 20% 13% 100%
     Limburg 72% 0% 11% 17% 100%
     Brussels Gewest 57% 1% 30% 12% 100%
     Waals-Brabant 0% 0% 0% 100% 100%
     Henegouwen 36% 7% 43% 14% 100%
     Luik 27% 0% 46% 27% 100%
     Luxemburg          
     Namen 71% 0% 24% 6% 100%


Meer dan 2/3 van de Vlaamse SyriŽgangers zijn nog in SyriŽ aanwezig, tegenover 57% uit Brussel, waar 30% al is teruggekeerd, voor WalloniŽ is dat 34%. Wie vanuit WalloniŽ vertrekt naar SyriŽ mislukt in 20% van de gevallen, tegenover 12% in de twee andere gewesten. Opvallend is ook dat diegenen die uit de provincies Namen en Antwerpen vertrekken er in 70% van de gevallen nog aanwezig zijn.

3. Gemeenten met % moslims en SyriŽgangers en per 10.000 moslims en 1 per x moslims
 

Volgorde van % moslims, aantal SyriŽgangers/10.000 en 1 per
  % moslims SyriŽgang. /10.000 1 SyriŽgang. per
Sint-Joost-ten-Node 45,0% 7 6 1.756
Sint-Jans-Molenbeek 41,2% 47 13 837
Schaarbeek 37,3% 31 6 1.577
Brussel 31,0% 47 9 1.157
Anderlecht 30,2% 19 6 1.850
Farciennes 29,0% 2 7 1.639
Koekelberg 28,4% 1 2 6.105
Sint-Gillis 24,4% 7 6 1.761
Vorst  23,1% 6 5 2.119
Beringen 20,9% 1 1 9.386
Heusden-Zolder 19,6% 1 2 6.420
Antwerpen 18,8% 93 10 1.037
Evere 17,9% 6 10 1.150
Luik 17,7% 6 2 5.796
Jette 17,3% 6 8 1.459
Vilvoorde 17,2% 27 40 269
Ganshoren 16,5% 1 3 3.966
Genk 16,5% 6 6 1.797
Charleroi 16,3% 3 1 11.033
Sint-Agatha-Berchem 15,8% 3 9 1.264
Maasmechelen 14,9%   0  
Elsene 14,8% 7 6 1.789
Mechelen 14,7%   0  
Houthalen-Helchteren 14,2% 1 3 4.354
Verviers 13,8% 10 14 761
Gent 13,7% 7 2 4.940
Saint-Nicolas (Luik) 13,6%   0  
Dison 13,3% 3 16 672
Etterbeek 12,8% 3 5 1.991
Zele 12,6% 1 4 2.628
Ronse 12,2%   0  
Herstal 11,7% 1 2 4.614
Willebroek 11,5% 1 4 2.924
Ch‚telet 11,2%   0  
Lokeren 11,2% 1 2 4.519
Machelen  11,0%   0  
Boom 10,7%   0  
Subtotaal   355    
Andere gemeenten   96    
Totaal   451   1.734

  
Er is niet altijd een verband tussen hoog % moslims in een gemeente en groot aantal vertrekkers naar SyriŽ.

4. Volgorde met aantal SyriŽgangers , aantal per 10.000, 1 per x moslims
 
De lijst van gemeenten in volgorde van aantal SyriŽgangers met opgave van % moslims en het aantal SyriŽgangers per 10.000 moslims en de berekening van 1 SyriŽganger per  x aantal moslims in de gemeente.
 

Volgorde aantal SyriŽgangers, % moslims, /10.000 en 1 per aantal mosl.
  % moslims Syrie /10.000 1 SyriŽgang/
Antwerpen 19% 93 10 1.037
Sint-Jans-Molenbeek 41% 47 13 837
Brussel 31% 47 9 1.157
Schaarbeek 37% 31 6 1.577
Vilvoorde 17% 27 40 269
Anderlecht 30% 19 6 1.850
Verviers 14% 10 14 761
Sint-Joost-ten-Node 45% 7 6 1.756
Sint-Gillis 24% 7 6 1.761
Elsene 15% 7 6 1.789
Gent 14% 7 2 4.940
(Brussel-Hoofdstad) 23% 6 5 2.119
Evere 18% 6 10 1.150
Luik 18% 6 2 5.796
Jette 17% 6 8 1.459
Genk 16% 6 6 1.797
Kortrijk 6% 5 12 955
Oostende 5% 5 16 753
Menen 4% 5 45 262
Grimbergen 7% 4 19 613
Borsbeek 5% 4 79 141
Maaseik 4% 4 38 266
Charleroi 16% 3 1 11.033
Sint-Agatha-Berchem 16% 3 9 1.264
Dison 13% 3 16 672
Etterbeek 13% 3 5 1.991
Bergen 8% 3 5 2.438
Ukkel 7% 3 6 1.790
La LouviŤre 6% 3 7 1.553
Farciennes 29% 2 7 1.639
Sint-Niklaas  10% 2 3 3.639
Sint-Lambr.-Woluwe 8% 2 6 2.076
Eupen 6% 2 20 543
Wemmel 6% 2 28 439
Hasselt 5% 2 6 2.026
Dilbeek 4% 2 14 825
Geldenaken 2% 2 80 117
Kapellen 1% 2 81 143
Koekelberg 28% 1 2 6.105
Beringen 21% 1 1 9.386
Heusden-Zolder 20% 1 2 6.420
Ganshoren 16% 1 3 3.966
Houthalen-Helchteren 14% 1 3 4.354
Zele 13% 1 4 2.628
Herstal 12% 1 2 4.614
Willebroek 11% 1 4 2.924
Lokeren 11% 1 2 4.519
Aiseau-Presles 10% 1 10 1.058
Leuven 7% 1 2 7.072
Oudergem 7% 1 6 2.190
Sint-Pieters-Leeuw 6% 1 6 2.054
Zelzate 5% 1 16 668
Dilsen-Stokkem 5% 1 12 941
Mortsel 4% 1 10 1.130
Namen 4% 1 2 4.912
Tienen 4% 1 10 1.396
Roeselare 4% 1 6 2.114
Moeskroen 3% 1 6 1.856
Bilzen 3% 1 10 1.010
Edegem 3% 1 22 609
Gembloux 3% 1 14 718
Geel 3% 1 10 1.075
Sambreville 2% 1 18 643
Schoten 2% 1 16 761
Welkenraedt 2% 1 61 213
Deinze 2% 1 19 595
Oudenaarde 2% 1 19 562
Kinrooi 2% 1 48 218
HastiŤre 2% 1 138 93
Bredene 1% 1 49 240
Herve 1% 1 55 204
Beveren  1% 1 23 542
Esneux 1% 1 102 143
Ranst 1% 1 74 204
Leuze-en-Hainaut 1% 1 86 128
Geetbets 1% 1 271 48
Jemeppe-sur-Sambre 1% 1 83 131
Galmaarden 0% 1 348 38
Neuprť 0% 1 249 41


5. Alfabetische volgorde gemeenten: % moslims, SyriŽgangers, per 10.000, 1 per x moslims.

Hieronder de alfabetische lijst van gemeenten met minstens ťťn geregistreerde SyriŽganger.
 

Gemeenten:  % moslims, aantal SyriŽgangers, /10.000 en 1 per x moslims
  % moslims Syrie /10.000 1 SyriŽgang/
Aiseau-Presles 10% 1 10 1.058
Anderlecht 30% 19 6 1.850
Antwerpen 19% 93 10 1.037
Bergen 8% 3 5 2.438
Beringen 21% 1 1 9.386
Beveren (Sint-Niklaas) 1% 1 23 542
Bilzen 3% 1 10 1.010
Borsbeek 5% 4 79 141
Bredene 1% 1 49 240
Brussel 31% 47 9 1.157
Charleroi 16% 3 1 11.033
Deinze 2% 1 19 595
Dilbeek 4% 2 14 825
Dilsen-Stokkem 5% 1 12 941
Dison 13% 3 16 672
Edegem 3% 1 22 609
Elsene 15% 7 6 1.789
Esneux 1% 1 102 143
Etterbeek 13% 3 5 1.991
Eupen 6% 2 20 543
Evere 18% 6 10 1.150
Farciennes 29% 2 7 1.639
Galmaarden 0% 1 348 38
Ganshoren 16% 1 3 3.966
Geel 3% 1 10 1.075
Geetbets 1% 1 271 48
Geldenaken 2% 2 80 117
Gembloux 3% 1 14 718
Genk 16% 6 6 1.797
Gent 14% 7 2 4.940
Grimbergen 7% 4 19 613
Hasselt 5% 2 6 2.026
HastiŤre 2% 1 138 93
Herstal 12% 1 2 4.614
Herve 1% 1 55 204
Heusden-Zolder 20% 1 2 6.420
Houthalen-Helchteren 14% 1 3 4.354
Jemeppe-sur-Sambre 1% 1 83 131
Jette 17% 6 8 1.459
Kapellen (Antwerpen) 1% 2 81 143
Kinrooi 2% 1 48 218
Koekelberg 28% 1 2 6.105
Kortrijk 6% 5 12 955
La LouviŤre 6% 3 7 1.553
Leuven 7% 1 2 7.072
Leuze-en-Hainaut 1% 1 86 128
Lokeren 11% 1 2 4.519
Luik 18% 6 2 5.796
Maaseik 4% 4 38 266
Menen 4% 5 45 262
Moeskroen 3% 1 6 1.856
Mortsel 4% 1 10 1.130
Namen 4% 1 2 4.912
Neuprť 0% 1 249 41
Oostende 5% 5 16 753
Oudenaarde 2% 1 19 562
Oudergem 7% 1 6 2.190
Ranst 1% 1 74 204
Roeselare 4% 1 6 2.114
Sambreville 2% 1 18 643
Schaarbeek 37% 31 6 1.577
Schoten 2% 1 16 761
Sint-Agatha-Berchem 16% 3 9 1.264
Sint-Gillis 24% 7 6 1.761
Sint-Jans-Molenbeek 41% 47 13 837
Sint-Joost-ten-Node 45% 7 6 1.756
Sint-Lambrechts-Woluwe 8% 2 6 2.076
Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) 10% 2 3 3.639
Sint-Pieters-Leeuw 6% 1 6 2.054
Tienen 4% 1 10 1.396
Ukkel 7% 3 6 1.790
Verviers 14% 10 14 761
Vilvoorde 17% 27 40 269
Vorst (Brussel-Hoofdstad) 23% 6 5 2.119
Welkenraedt 2% 1 61 213
Wemmel 6% 2 28 439
Willebroek 11% 1 4 2.924
Zele 13% 1 4 2.628
Zelzate 5% 1 16 668

 
6. Volgorde 1 SyriŽganger per aantal moslims, 1 per 10.000 moslims, % moslims

De volgorde van gemeenten volgens het aantal SyriŽgangers per 10.000 moslims geeft een interessant beeld onderaan de tabel. Ook al gaat het om kleine aantallen, verhoudingsgewijze zitten Molenbeek en Brussel in de middenmoot en enkel Vilvoorde springt er atypisch uit omwille van haar geschiedenis van continue en structurele gemeenschapsafbraak, ondermeer ook onder het burgemeesterschap van Courtois en Dehaene, en voor een goed stuk ook met de Sp.a in de coalitie.
 

Volgorde aantal SyriŽgangers/10.000 moslims, 1 per x  moslims en % moslims
  Syrie /10.000 1 per % moslims
Charleroi 3 1 11.033 16,3%
Beringen 1 1 9.386 20,9%
Leuven 1 2 7.072 7,2%
Heusden-Zolder 1 2 6.420 19,6%
Koekelberg 1 2 6.105 28,4%
Luik 6 2 5.796 17,7%
Gent 7 2 4.940 13,7%
Namen 1 2 4.912 4,4%
Lokeren 1 2 4.519 11,2%
Herstal 1 2 4.614 11,7%
Houthalen-Helchteren 1 3 4.354 14,2%
Ganshoren 1 3 3.966 16,5%
Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) 2 3 3.639 9,8%
Willebroek 1 4 2.924 11,5%
Zele 1 4 2.628 12,6%
Bergen 3 5 2.438 7,7%
Vorst (Brussel-Hoofdstad) 6 5 2.119 23,1%
Etterbeek 3 5 1.991 12,8%
Oudergem 1 6 2.190 6,7%
Hasselt 2 6 2.026 5,3%
Sint-Gillis 7 6 1.761 24,4%
Genk 6 6 1.797 16,5%
Elsene 7 6 1.789 14,8%
Sint-Lambrechts-Woluwe 2 6 2.076 7,7%
Anderlecht 19 6 1.850 30,2%
Sint-Joost-ten-Node 7 6 1.756 45,0%
Sint-Pieters-Leeuw 1 6 2.054 6,2%
Moeskroen 1 6 1.856 3,3%
Ukkel 3 6 1.790 6,6%
Roeselare 1 6 2.114 3,5%
Schaarbeek 31 6 1.577 37,3%
Farciennes 2 7 1.639 29,0%
La LouviŤre 3 7 1.553 5,8%
Jette 6 8 1.459 17,3%
Sint-Agatha-Berchem 3 9 1.264 15,8%
Brussel 47 9 1.157 31,0%
Evere 6 10 1.150 17,9%
Tienen 1 10 1.396 4,1%
Bilzen 1 10 1.010 3,2%
Mortsel 1 10 1.130 4,5%
Geel 1 10 1.075 2,8%
Aiseau-Presles 1 10 1.058 9,8%
Antwerpen 93 10 1.037 18,8%
Dilsen-Stokkem 1 12 941 4,7%
Kortrijk 5 12 955 6,3%
Sint-Jans-Molenbeek 47 13 837 41,2%
Verviers 10 14 761 13,8%
Gembloux 1 14 718 2,9%
Dilbeek 2 14 825 4,0%
Oostende 5 16 753 5,3%
Schoten 1 16 761 2,2%
Zelzate 1 16 668 5,3%
Dison 3 16 672 13,3%
Sambreville 1 18 643 2,3%
Oudenaarde 1 19 562 1,8%
Deinze 1 19 595 2,0%
Grimbergen 4 19 613 6,7%
Eupen 2 20 543 5,7%
Edegem 1 22 609 2,9%
Beveren (Sint-Niklaas) 1 23 542 1,1%
Wemmel 2 28 439 5,6%
Maaseik 4 38 266 4,2%
Vilvoorde 27 40 269 17,2%
Menen 5 45 262 4,0%
Kinrooi 1 48 218 1,8%
Bredene 1 49 240 1,4%
Herve 1 55 204 1,2%
Welkenraedt 1 61 213 2,2%
Ranst 1 74 204 1,1%
Borsbeek 4 79 141 5,4%
Geldenaken 2 80 117 1,7%
Kapellen 2 81 143 1,1%
Jemeppe-sur-Sambre 1 83 131 0,7%
Leuze-en-Hainaut 1 86 128 0,9%
Esneux 1 102 143 1,1%
HastiŤre 1 138 93 1,6%
Neuprť 1 249 41 0,4%
Geetbets 1 271 48 0,8%
Galmaarden 1 348 38 0,4%

 
Update: Dat in Charleroi maar 1 op de 10.000 moslims, dwz 3 SyriŽgangers zijn op 20.048 moslims is wel het ultieme bewijs dat de keuze om naar SyriŽ te gaan niets te maken heeft met afkomst, geloof of sociale ongelijkheid, discriminatie of gebrek aan perspectief. Het is een keuze van meerderjarigen voor een project dat tot de dood gedoemd is. En zulk een keuze is van alle tijden, zoals het in WO 2 de keuze was van de Oostfrontstrijders. Ze wordt in de huidige tijden door 1 op 1.734 moslims gemaakt.

Grimbergen, Borsbeek, Oostende en Kortrijk vallen op door hun relatief hoog aantal SyriŽgangers.

7. Enkele gemeentekaarten

7.1. Aantal SyriŽgangers per gemeente

Laag tot hoog is van groen tot rood. In de witte vlakken zijn geen vertrekkers geregistreerd. Bij aanklikken komt men op een actieve kaart waar per gemeente de aantallen zichtbaar worden bij aanklikken van een gemeente.
   


Aantal SyriŽgangers -
Op de kaart klikken voor actieve kaart

 
7.2. Aantal SyriŽgangers per 10.000 moslims

Laag tot hoog is van groen tot rood. In de witte vlakken zijn geen vertrekkers geregistreerd. Bij aanklikken komt men op een actieve kaart waar per gemeente de aantallen SyriŽgangers per 10.000 moslims zichtbaar worden bij aanklikken van een gemeente.Aantal SyriŽgangers per 10.000 moslims - Op kaart klikken


Je moet maar moslim in Galmaarden, Geetbets, Kinrooi of Ranst zijn.

Slotoverweging:

Hoe komt het dat in het Vlaams gewest bijna evenveel SyriŽgangers zijn bij de moslims als in het Brussels gewest, ook als men aparte steden zoals Antwerpen, Vilvoorde, Molenbeek en Brussel stad bekijkt? In Brussel is de concentratie aan moskees groter en ook gevarieerder dan in het Vlaamse gewest. In het Vlaamse gewest wonen de moslims daarbij ook veel meer gespreid over alle gemeenten. En toch heeft Brussel en vooral Molenbeek het 'gedaan', terwijl zij op het vlak van aantal SyriŽganger meegaan in de mainstream en niet atypisch zijn. Als Molenbeek en Brussel het centrum van het jihadisme zijn dan gaat dit ook op voor het Vlaamse gewest. Het antwoord op de vraag van N-VA-er Koen Metsu aan z'n partijgenoot Jan Jambom laat toe daar een genuanceerd beeld van te krijgen. Hopelijk kunnen de geesten zich conformeren aan deze werkelijkheid.

Jan Hertogen
, Socioloog

(1) Aantal per 10.000 voor provincie en gewest is berekend op aantal moslims in 2013. Bij berekening op aantallen 2015 ligt het aantal  per 10.000 een eenheid lager maar de onderlinge verschillen zijn dezelfde.