BuG 302 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 6 januari 2016
   
BuG 302 on-line                                Printversie (10p)

Loop van de bevolking, Belgen en Vreemdelingen apart.
Geen 45.000 maar 24.014 Belgen emigreerden in 2014,
zoals het VRT-programma De Wereldsteden vermeldde.
  
12.483 Belgen werden ambtelijk geschrapt wegens niet meer
aanwezig in een Belgische gemeente, het totaal "geŽmigreer-
den" is intussen gedaald van 45.845 in 2009 tot 36.497 in 2014.
 
De loop van de bevolking, onderscheiden in Belgen en Vreemdelingen,
unieke en nergens gepubliceerde of te vinden gegevens, nu in een wip
beschikbaar met al het bronmateriaal en een veelheid aan grafieken.

Update: het volume van de bestanden is tot 1/3 teruggebracht,
hetgeen het downloaden vergemakkelijkt, inhoud is = gebleven


Tabel 1:
Belgen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015                   
Tabel 2:
Vreemdelingen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015       
Tabel 3: Loop van de bevolking, Totaal, 1989-2015                                        
Tabel 4:
Vergelijking Loop bevolking Belgen, Vreemdelingen 1989-2015          

Exploreer de tabellen, kopieer een gemeente, gewest, provincie  en ga
naar de blz met de grafieken en laat het beeld z'n inhoud aan je vrijgeven.
Toch een illustratie: Waarom in Oostende de bevolking niet groeit.
   

Vooraf. Theo Francken zal nu al de geschiedenis ingaan als de staatssecretaris die de meeste asielvragers een verblijfsticket heeft gegeven in BelgiŽ, niet als degene die in 2015 1.014 Irakezen heeft doen teruggaan (een "'implosie van Iraakse asielaanvragen", dwz het aantal is het 20-voud van de vrijwillige terugkeerders het jaar voordien of 20 keer meer dan de 58 het jaar voordien). Maar In 2015 zullen 30.000 vluchtelingen erkenning bekomen, ook een goed aantal Irakezen, en dat is 10x meer dan in 2010 en nog 5x meer dan in de beste dagen van De Block. En het is nog niet gedaan. In 2016 zou hij wel eens de opdracht moeten geven aan de gemeenten om geen 5.000 bijkomende asielvragers op te vangen zoals nu in het recente spreidingsplan, maar 25.000 of meer. De restrictievere asielpolitiek in de Noordse-landen zal zorgen voor een doorschuifeffect waarbij BelgiŽ sterker in Beeld zal komen. Of Francken als kandidaat-burgemeester de 'Marokkaan' zal kunnen verslaan in AziŽ aan de Dijle, is nog maar de vraag. Misschien kunnen de Chinezen voor hem het verschil maken in deze bakermat van het maoÔsme in Vlaanderen (zie Antwoord op de radicalisering door 't Maoisme, de dochters van de spilfiguren indertijd trekken nu mee de spoorstaking in WalloniŽ)). Alleszins boeiend om volgen hoe N-VA nu al overgaat op de operatie sauve qui peut. Jan Jambon staat intussen voor de opdracht 'law and order" te herstellen in Molenbeek. In een gemeente die, zoals alle andere trouwens, 15% woningen heeft waar niemand gedomicilieerd is moet de vraag gesteld: "Woont hier niemand". In feite is de opkuisoperatie een soort razzia waarbij een specifiek publiek bevraagd wordt, evenwel zonder huiszoekingsbevel, of kunnen de ambtenaren of politie zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot de woning? Of de Molenbekenaren en kanaalbewoners dat zomaar over zich zullen laten gaan is maar de vraag. Mayeur zet zich toch al schrap. Een opstand van de Brusselaars zou wel eens het feit van 2016 kunnen worden.

"Wat zouden we zonder migratie zijn" stelden we wat retorische de vraag. Andrť Lambrecht, van
www.adrass.net stuurde twee tekstjes door, Refugiťs en Immigration-Viellissement als antwoord op deze vraag. We brengen deze visie graag onder de aandacht.

Emigrerende Belgen. Maar het het ging over de "emigrerende" Belgen gaan. In het overigens wat rommelige programma, de Wereldsteden',VRT 03/01/2016 werd 45.000 genoemd als aantal Belgen dat jaarlijks emigreert, dwz het land verlaat om zich al of niet tijdelijk in het buitenland te vestigen. Dit wordt vastgesteld, hetzij door de burgerlijke stand waar de betrokken Belg dit is komen melden, hetzij door de vaststelling van de politie, tot drie maal toe, dat iemand niet meer op z'n adres verblijft en ook niet elders in een andere gemeente is ingeschreven. Dan neemt de gemeenteraad een formele beslissing om deze persoon te schrappen en wordt hij de facto als 'geŽmigreerd' beschouwd, zonder dat men weet naar waar of waaraf. Als over 45.000 gesproken werd in het TV-programma dan is het met inbegrip van de 12.483 ambtelijk geschrapte Belgen. Samen met de 24.014 aan de burgerlijk stand gemelde emigraties gaat het dan om 36.497geŽmigreerde Belgen in 2014. Dat is ook heel wat minder dan de 45.000 uit het VRT-programma. Dat was het aantal in 2009, en de research van de Vrt is niet verder gegaan dan 6 jaar geleden, zonder daarbij dus onderscheid te maken tussen verhuis naar het buitenland en schrapping.
   

Belgen - Emigratie naar aard 1989-2014
  Uitwijking nr buitenland Ambtelijke schrapping Emigratie % emigratie op totaal
1989 14.009 6.134 20.143 30%
1990 13.609 6.769 20.378 33%
1991 13.217 9.995 23.212 43%
1992 12.808 7.130 19.938 36%
1993 12.360 7.861 20.221 39%
1994 13.934 7.394 21.328 35%
1995 14.446 8.070 22.516 36%
1996 14.664 8.207 22.871 36%
1997 15.846 14.311 30.157 47%
1998 16.331 15.322 31.653 48%
1999 16.927 16.474 33.401 49%
2000 17.965 17.742 35.707 50%
2001 17.767 19.746 37.513 53%
2002 17.493 20.735 38.228 54%
2003 18.454 21.729 40.183 54%
2004 17.656 23.060 40.716 57%
2005 17.898 24.703 42.601 58%
2006 18.401 24.189 42.590 57%
2007 19.024 26.591 45.615 58%
2008 20.786 27.082 47.868 57%
2009 17.850 27.995 45.845 61%
2010 18.648 12.613 31.261 40%
2011 19.466 14.307 33.773 42%
2012 22.063 13.346 35.409 38%
2013 22.077 13.803 35.880 38%
2014 24.014 12.483 36.497 34%

  
In 2010 is er een spectaculaire daling van het aantal schrappingen bij de Belgen, en een lichte bij de effectieve emigraties van Belgen naar het buitenland. Dat kan gedeeltelijk afhangen van de ijver van de politiediensten of van ambtelijke richtlijnen of veranderingen waar we het raden naar hebben. Of is het de instructie om schrappingen en herinschrijvingen die in hetzelfde jaar gebeuren niet meer in rekening te brengen? Zaak is dat de buitenlandse emigraties van Belgen elk jaar licht toenemen. Daarin speelt zeker de toename mee van het aantal Belgen met migratieachtergrond die op latere leeftijd naar hun land van herkomst verhuizen, of daar voor enige tijd verblijven, zoals bv voor de Italianen (al) het geval is en ook zal gebeuren of aan het gebeuren is voor Belgen van Marokkaanse en Turkse afkomst. We hebben de statistieken opgevraagd van landen waarnaar Belgen emigreren, en meteen dan ook maar de vreemdelingen, in een tijdsreeks van de laatste jaren, wie ze ons kan bezorgen zijn we dankbaar.

En als voorsmaakje van de kracht van de nieuwe tabellen het overzicht van Schrappingen bij Belgen en Vreemdelingen voor BelgiŽ. De grafiefen komen uit
Tabel 4: Vergelijking Loop bevolking Belgen, Vreemdelingen 1989-2015.
   

BelgiŽ: Ambtelijke schrapping Belgen en Vreemdelingen

BelgiŽ: Ambtelijke Herinschrijving Belgen en Vreemdelingen


Ambtelijke schrapping is geen nieuw fenomeen, en is vooral stijgend bij vreemdelingen na 2011, hetgeen mede voortkomt uit een een hogere administratieve controle. Het betreft evenwel altijd inwoners die rechtsgeldig in BelgiŽ mogen verblijven. De herinschrijving is daarom ook enkele een administratieve handelingen en geen beslissing over het verblijfsrecht.

BelgiŽ: Saldo Ambtelijke Schrapping/Herinschrijving Belgen en Vreemdelingen


Voor de Belgen is het saldo constant negatief op een erg laag niveau, voor de vreemdelingen is het stijgend ook al was er in 2014 een stabilisatie. Hiermee is ook de context aangegeven waarbinnen de enkele geschrapte SyriŽstrijders dient gesitueerd alsmede een deel van de 'opkuisactie' die Jan Jambon zal uitvoeren in de Kanaalzone in Brussel.

Voor elke gemeenten kunnen deze en ande

1. Loop van de bevolking 1989-2015

Voor de loop van de bevolking Belgen en vreemdelingen samen, zie BuG 293 on-line, met de Tabel 3 Loop van de bevolking, Totaal, 1989-2015  waarin men bij selectie van een gemeente meteen 64 grafieken krijgt die elk onderdeel van naaldje tot draadje illustreren.
 
2. Loop van de bevolking onderscheiden tussen Belgen en Vreemdelingen
 

Het is al van enkele jaren geleden dat we nog de gegevens konden verkrijgen om in de loop van de bevolking het onderscheid te maken tussen Belgen en Vreemdelingen. Het materiaal voor een update tot 01/01/2015 is ons bezorgd en verwerkt, het ligt al enkele maanden op de plank. We willen het bij het begin van dit jaar graag serveren omdat het toelaat met grotere nuance en inzicht de bevolkingsbewegingen te begrijpen en dit voor elke gemeente. Want ook al is de loop van de bevolking met onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen gekend op het niveau van het gewest en het Rijk, het is vooral op het niveau van de gemeente dat ze een instrument van beleid kunnen worden. Voor gemeenten is het uiteraard mogelijk om langs de eigen registraties hier inzicht in te verwerven, maar dikwijls zonder te kunnen terugvallen op een tijdsreeks die, zoals wij ze nu aanbieden, teruggaat tot 1989.

Tabel 1: Belgen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015, met 24 grafieken
Tabel 2:
Vreemdelingen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015 met 24 grafieken

In 24 grafieken wordt daarbij de relatieve evolutie van Belgen enerzijds en Vreemdelingen anderzijds voor 1989-2015 in beeld gebracht voor elk onderdeel van de loop van de bevolking: natuurlijk saldo met geboorten en overlijden, migratiesaldo met emi- en immigratie, die op hun beurt opgesplist worden in buitenlandse migraties, schrapping en herinschrijving, en de overkomst en teruggang naar het register asiel. En dit alles met het detail voor de gewesten, provincies, arrondissementen en de gemeenten. Wie wil of biedt meer?
 
3. Vergelijking van elke bevolkingsdynamiek tussen Belgen en Vreemdelingen

De kerngegevens van deze tabel worden nu opgemaakt met onderscheid Belgen, Vreemdelingen en het totaal naast elkaar gezet, zie

Tabel 4: Vergelijking Loop bevolking Belgen, Vreemdelingen 1989-2015 met 24 grafieken

Waar overlijden de meeste inwoners, waar de meeste geboorten, waar de hoogste immigratie, emigratie, overgangen uit het asielregister en dit alles onderscheiden voor Belgen, vreemdelingen en het totaal. Ook zijn er bv 'Belgen' die overkomen uit het wachtregister asiel, bv na huwelijk met een Belg of wanneer een asielzoeker erkend is, Belg werd en z'n kinderen uit het Wachtregister ook Belg werden.
 
4. Een illustratie: Oostende - Waarom groeit de bevolking zo weinig?

Een socio-demografisch profiel van Oostende kan er op nageslagen worden in BuG 300 on-line en de tabel 44 gemeenten in 24 facetten. Het is best ook altijd het beeld van de bevolkingsevolutie na 1830 van een gemeente in beeld te brengen. De tabel Bevolkingsevolutie 1830-2015 per gemeente is geupdated. Best is dus de volledige evolutie in beeld te houden

  


Uitgezet tegen de Belgische evolutie van de bevolking zoals HLN dat doet in haar module ĎDe hoeveelste Belgí (zie 
HLN tool)  geeft voor elke gemeente een interessante informatie. De postcode ingeven en je krijgt voor elke gemeente een vergelijkende tabel bevolkingsevolutie gemeente en deze van BelgiŽ.


Om een beeld te krijgen van de grote dynamieken in de loop van de bevolking de laatste 25 jaar is het best te vertrekken van het totaal Belgen en Vreemdelingen samen (zie
tabel in BuG 293 on-line om daarna deze dynamieken voor Belgen en Vreemdelingen apart onder ogen te nemen.
 


Natuurlijk, migratie, verhuis- en bevolkingssaldo voor de totale bevolking in Oostende

Er is een lichte bevolkingsgroei, sinds 2011 in dezelfde mate veroorzaakt door migratie- en verhuissaldo, genoeg om de bevolkingsdaling langs het negatieve natuurlijk saldo op te vangen. Het betreft hier Ďcumulatieve cijfers, na 1989 telkens opgeteld en omgezet in een % tav de bevolking in 1989.
   

Oostende - Totale bevolking

  
Als we de Belgen en de Vreemdelingen apart nemen kunnen verschillen gedetecteerd:

Oostende - Belgen
Uit de tabel: Belgen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015

He migratiesaldo van de Belgen daalt en blijft onder 0%, het verhuissaldo is sinds 2006 gelijk. Als de Belgen apart genomen worden zou de Belgische bevolking met 8% gedaald zijn. Het is dank zij dit positieve verhuissaldo dat de bevolkingsdaling zich niet sterker heeft doorgezet bij de Belgen. Het zijn dan allicht de oudere Belgische bevolkingsgroepen die naar Oostende getrokken zijn, maar die motor is stilgevallen. Als de gegevens per jaar bekeken worden kan dit duidelijker vastgesteld:
 

Oostende - Vreemdelingen
Uit de
Vreemdelingen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015

Een bevolkingsstijging van de vreemdelingen met 500% tav 1989 (een vervijfvoudiging), vooral langs migratie, met een stabilisering vanaf 2011 gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van binnenlandse verhuis van vreemdelingen naar Oostende. Het natuurlijk saldo van vreemdelingen is in Oostende de laatste 25 jaar constant op 0, dwz niet meer overlijdens dan geboorten, met pas een licht positief geboortesaldo de laatste jaren.

Elk van deze elementen kan apart onder ogen genomen en apart vergeleken tussen Belgen en Vreemdelingen. Hier het aantal overlijdens, geboorten en het natuurlijk saldo.


Oostende - Belgen: Natuurlijk saldo per jaarOostende - Vreemdelingen: Natuurlijk Saldo Belgen


Ook op 25 jaar bekeken zijn de aantallen wat vreemdelingen betreft verwaarloosbaar, ook al gaan de geboorten lichtjes omhoog. Dat het geen oudere immigranten zijn die naar Oostende trekken en er overlijden is ook duidelijk.

Een zelfde vergelijking kan gebeuren wat het Schrappingssaldo betreft tussen Belgen en Vreemdelingen. Ambtelijke schrappingen worden beschouwd als emigratie, dwz verhuis naar het buitenland, herinschrijving na schrapping in een volgend jaar als immigratie. Schrapping en herinschrijving in een zelfde jaar worden niet meegeteld.


Oostende - Belgen: Schrappingssaldo per jaarOostende - Vreemdelingen: Schrappingssaldo per jaar


De schrappingen bij vreemdelingen zijn in 2014 dubbel zo hoog als bij Belgen terwijl het tot 2010 bijna driemaal zo hoog was bij Belgen dan bij vreemdelingen.


Oostende - Belgen - Buitenlandse emigratie en schrapping in een beeld


Ook voor Oostende is duidelijk dat de 'emigratie' van Belgen naar het buitenland maar een fractie is van de totale emigratie, met inbegrip van de ambtelijke schrapping. Dit beeld kan voor elke gemeente eenvoudig gegenereerd worden

Evoluties bij Belgen en Vreemdeling rechtstreeks vergeleken.

Elk van deze elementen kan apart onder ogen genomen en apart vergeleken tussen Belgen en Vreemdelingen, voortgaande op
Tabel: Loop bevolking Belgen, Vreemdelingen, Totaal 1989-2015, zo bv het natuurlijk saldo bij Belgen en vreemdelingen:

Natuurlijk saldo vergeleken


Oostende - Overlijdens per jaar, Belgen en VreemdelingenOostende - Overlijdens per jaar, Belgen en VreemdelingenOostende - Natuurlijk saldo per jaar, Belgen en Vreemdelingen:


Schrappingssaldo vergeleken tussen Belgen en Vreemdelingen
 

Oostende - Ambtelijke schrappingen per jaar, Belgen en VreemdelingenOostende - Schrappingssaldo per jaar, Belgen en Vreemdelingen

 
Verhuissaldo

Oostende: Verhuissaldo per jaar, Belgen en Vreemdelingen


Voor een kustgemeente toch wel een verhelderende grafiek, zeker omdat de dalende tendens van het verhuissaldo, zelfs negatief in 2012 en ook in 2014 voor de Belgen, beetje bij beetje gecompenseerd wordt door Vreemdelingen.
 
En zoals gezegd, voor elke gemeente kan men in een oogopslag de loop van de bevolking in al haar onderdelen onder de loupe nemen voor Belgen, Vreemdelingen en het Totaal.

  
Tabel 1:
Belgen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015                   
Tabel 2:
Vreemdelingen, loop van de bevolking per gemeente, 1989-2015       
Tabel 3: Loop van de bevolking, Totaal, 1989-2015                                        
Tabel 4:
Vergelijking Loop bevolking Belgen, Vreemdelingen 1989-2015          


Jan Hertogen socioloog