BuG 301 – Bericht uit het Gewisse – 2 januari 2016
   
BuG 301 on-line                                  Printversie (1p)

Na de Briljant-68 het Pareltje:
De hoeveelste inwoner van België ben jij?


Het Pareltje, De hoeveelste inwoner van België ben jij?zie Het Laatste Nieuws 02/01/2016

2016 neemt wel een vliegende start. Het Laatste Nieuws publiceert vandaag haar module „De hoeveelste Belg ben jijj?“ een pareltje, opgemaakt “door Het Laatste Nieuws in samenwerking met socioloog Jan Hertogen op basis van bevolkingscijfers van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium“.

Voor de toegang tot de berekening, zie Het Laatste Nieuws 02/01/2016

De module berekent de hoeveelste Belg je bent na het ontstaan van België in 1830, rekening houdend met geboorten en immigratie tot op de dag van vandaag. Ze laat tevens toe om een inzicht te krijgen in de leeftijdsverdeling in elke gemeente en vooral ook de evolutie van de bevolking in elke gemeente, afgezet tegen deze van de Belgische bevolking in z'n geheel. Het is dé sleutel om te begrijpen waarom immigratie een onmisbaar element is geweest in de instandhouding van de steden, een inzicht dat blijkbaar uiterst moeizaam tot de geesten wil doordringen. Het Laatste Nieuws kan misschien hier de weg wijzen aan politici en al degenen die maar wat uit hun nek kletsen als het om migratie gaat.

In feite berekent Het Laatste Nieuws dus niet alleen „De Hoeveelste Belg ben jij“ maar ook „De Hoeveelste inwoner van België ben jij“. Dus ook de inwoners met migratieachtergrond kunnen als datum de dag van hun eerste inschrijving bij de burgerlijke stand in België ingeven en ook de vreemdelingen kunnen ingeven wanneer ze in België geboren zijn. Zij zitten allemaal mee in de database op basis waarvan de hoeveelste Belg/inwoner van België berekend wordt.

Ook de vergelijking van de bevolkingsevolutie van je gemeente en van België is erg interessant. Voor de stedelijke gemeenten is meteen duidelijk dat na 1970 er een sterke bevolkingsvermindering is geweest, vooral voor Antwerpen was deze extreem. En de bevolkingsdaling is gecompenseerd door de migratie die er pas na drie decennia in geslaagd is de bevolkingsvermindering te stoppen en ze langzaam om te keren. „Wat zouden we zonder migratie zijn“ is misschien een vervolg op het boek van Jaak Brepoels „Wat zouden we zonder het werkvolk zijn“. En dan nog iemand vinden voor „Wat zouden we zonder de Non-Profit zijn“, een onderdeel dat Brepoels anderhalve regel waard is. Update: Na herlezing vinden we, op aansporing van Jaak, evenwel geen melding van onstaan van de Witte Woede in 1988, de Sociale Maribel als wél geslaagde lastenvermindering, het 'historisch akkoord met Vogels over harmonisring van de unieke barema's in Welzijn, de regularisering DAC, de eindeloopbaanregeling (32urenweek voor de 55+), Non-Profit als dam tegen commercialisering enz.

In de leeftijdsverdeling per gemeente wordt de eigen plaats in de leeftijdsorde duidelijk, hoeveel inwoners zijn jonger of ouder, hoeveel zijn er 0-4 jaar, hoeveel 100 jaar en meer, hoeveel vrouwen, hoeveel mannen. En zoals gezegd, dit niet alleen voor de Belgen maar voor alle inwoners van België, vreemdelingen en Belg geworden inwoners en hun nageslacht inbegrepen. En interessant is ook om deze bevolkingsevolutie en verdeling na te gaan voor andere gemeenten (in te geven langs een postcode). En ook voor andere personen uit je familie en omgeving en voor geneologisch onderzoek.

De Diamant-68, zie
44 gemeenten in 24 facetten

Er is een kleine update gebeurd: bij de verzameling Gewesten en België zijn onder een +je de provincies en de 19 gemeenten toegevoegd zodat gemakkelijker kan vergeleken worden met de gewesten. En zie nog eens naar facet 8,  het % 0-1 jarigen, echt een eyeopener – niet voor niets wil De Wever Antwerpen groter maken om het aantal van Vreemde Herkomst te verdunnen
.

Jan Hertogen, socioloog