BuG 300 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 1 januari 2016
   
BuG 300 on-line                                Printversie (13p)
 
Doorlichting van 44 gemeenten uit 24 oogpunten
'n briljant met 68 facetten, tabel: 44 gemeenten in 24 facetten



Enkele nieuwjaarsoverwegingen, zie hieronder

1. Beschouwing van Albert Van Hoey, overlevende Buchenwald/Dora
2. Mutti: "Zie komst vluchtelingen als een kans"
3. De Arabier van de Toekomst.
4. Nieuwjaarswens van Lothar uit Berlijn, de Ubuntu
5. Cyriel Verschaevestraat, de wens van Louis vervuld in 2016?

Een briljant met 68 facetten, zo kunnen we de nieuwe BuG met bijgaande tabel wel noemen, 44 facetten in de kroon, waarbij elk facet een gemeente vertegenwoordigt, en 24 facetten met de kenmerken van de gemeente in het paviljoen, de onderkant van een briljant die meestal in een punt uitkomt. Elk van de 24 facetten belicht een kenmerk van de gemeente. Deze kenmerken worden in 90 deelfacetten geconcretiseerd. Vanuit de kroon kunnen de 44 gemeenten in verschillende verzamelingen tegen het licht gehouden worden en hun lichtsterkte kan vergeleken worden voor elk van de 24 facetten en 90 deelfacetten. Hieronder de verschillende verzamelingen:

1. De Smart-cities in BelgiŽ, de 20 eerste op de lijst
2. De 9 Homans-gemeenten met een deradicaliseringsbudget in Vlaanderen
3. De 9 grote steden met meer dan 100.000 inwoners in BelgiŽ
4. De 13 centrumsteden in Vlaanderen
5. De 8 Jambon-gemeenten behorend tot het 'Kanaal'-plan die dienen 'opgekuist'
6. De 19 Brusselse gemeenten naast elkaar
7. De totalen per gewest en BelgiŽ
8. De 10 Belgische provincies en het Brussels Hoofdstedelijk gewest naast elkaar
9. Alle 44 gemeenten in alfabetische orde zodat ze gemakkelijk teruggevonden worden.

Molenbeek was het eerste facet dat geslepen werd en het is de referentiegemeente die in de tabel 44 gemeenten in 24 facetten altijd in beeld blijft. Hieronder het beginbeeld van de tabel (zonder Molenbeek).



Volgende gemeenten, waarvan sommige in verschillende verzameling terugkomen, zijn deel van de briljant:
 

De 44 gemeenten per Gewest  in alfabetische volgorde
Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest
Aalst Anderlecht Bergen
Antwerpen Brussel Charleroi
Brugge Elsene Doornik
Gent Etterbeek La LouviŤre
Genk Evere Luik
Hasselt Ganshoren Namen
Kortrijk Jette Verviers
Leuven Koekelberg Seraing
Maaseik Oudergem  
Mechelen Schaarbeek  
Menen St-Agatha-Berchem  
Oostende St-Gillis  
Sint-Niklaas St-Jans-Molenbeek  
Roeselare St-Joost-ten-Node  
Turnhout St-Lambrechts-Woluwe  
Vilvoorde St-PieterWoluwe  
Zele Ukkel  
  Vorst   
  Watermaal-Bosvoorde  


 De 24 facetten vallen samen nog uiteen in 90 deelfacetten met elk specifieke en voor alle gemeenten vergelijkbare info. De omschrijving is kort maar allicht voldoende duidelijk om er verder geen toelichting meer te (moeten) bij geven.  We geven de concrete info voor 3 gemeenten, het Brussels gewest en BelgiŽ. Enkele elementen zijn toegevoegd, ondermeer de opvang van vluchtelingen en het spreidingsplan, onderscheiden naar opvang Fedasil enerzijds en de Locale Opvanginitiatieven (zie punt 23) en ook het % verschuiving in stemmen van Oude Belgen naar Nieuwe Belgen (punt 9) werd duidelijker in beeld gebracht. Ook het % van zwart Afrikaanse en Oost-Europese afkomst werd toegevoegd (punt 10). En speciaal voor Jan Jambon werd de ambtelijke schrapping, herinschrijving en het schrappingssaldo tussen 1989 en 2015 voor elke gemeente vermeld. En niet onbelangrijk is de vaststelling onder punt 14 dat in BelgiŽ bv in 14% van de woningen niemand gedomicilieerd is, in Molenbeek is dat 15%, dus op het Belgische gemiddelde. En onder punt 8 werd de wisselleeftijd toegevoegd waarop inwoners van Vreemde Herkomst meer dan de helft van de bevolking uitmaken. Voor alle gemeenten wordt daarbij ook het % 0 tot 1 jarigen gegeven dat van vreemde herkomst is, uitermate interessant voor de toekomst, echt een eyeopener Ė niet voor niets wil De Wever Antwerpen groter maken om het aantal van Vreemde Herkomst te verdunnen.
 
De Kruispuntbank Sociale Zekerheid is een uitermate sterke informatiebron die ook in de tijd de evoluties van Vreemde Herkomst haarscherp in beeld brengt. Het is niet evident er de weg n te vinden maar wie er problemen mee heeft willen we graag helpen.
   

Socio-demografisch profiel van 4 gemeenten, Brussel Hoofstedelijk Gewest en BelgiŽ
Gemeenten en verzamelingen Molen- Ver- Ant- Bruss. BelgiŽ
 Info met betrekking tot de verzamelingen beek viers werpen gewest  
   Rang "Smart cities"      20 17  
   Centrumsteden Vaams gewest (CS)     CS    
   % SyriŽgangers op 15-35 jarige man. moslims     0,3%    
   Bedrag deradicalisering gemeenten in Ä     82.300    
  1. Bevolking (2015) 95.576 55.356 513.570 1.175.173 11.209.044
       Evolutie 1970-2000 4% -10% -18% -11% 6%
       Evolutie 2000-2015 34% 4% 15% 23% 9%
       Evolutie 2010-2015 8% 0% 6% 8% 3%
  2. Gemiddelde leeftijd 35 40 39 37 41
  3. Verhouding -15 jarigen op 65+ 2,1 1,1 1,1 1,5 0,9
        % -15 25% 19% 19% 20% 17%
         % 65+ 12% 17% 17% 13% 18%
  4. Saldo op de generatiewisseling  40% 3% -1% 11% -13%
         % 10-24 jarigen 20% 19% 17% 17% 17%
         % 50-64 jarigen 14% 19% 17% 16% 20%
  5. Loop en evolutie bevolking 1989-2015 39% 3% 9% 21% 13%
       % Natuurlijk saldo, cumul tava 1989 27% 6% 6% 13% 4%
           % geboortes 56% 36% 35% 40% 31%
           % overlijden 29% 29% 29% 28% 27%
       % Migratiesaldo, cumul tav 1989 48% 15% 22% 35% 9%
           % immigratie 81% 35% 53% 93% 29%
           % emigratie 34% 20% 31% 58% 20%
       % Verhuissaldo, cumul tav 1989 -36% -18% -19% -28% 0%
  6. Schrappingsaldo 1989-2015, in % tav 1989 -11% -4% -8% -17% -4%
       % Ambtelijke schrapping 24% 13% 17% 30% 9%
       % Herinschrijving na schraping 13% 9% 9% 12% 5%
  7. % Nieuwkomers 1989-2015 in % bev. 1989 57% 17% 29% 42% 12%
      % Evolutie Belgische Belgen -18% -14% -21% -21% 1%
  8. Vreemde Herkomst (2014, Rijksregister) 81% 40% 46% 69% 28%
       % Vreemdelingen 28% 12% 20% 34% 11%
       % Belgen 72% 88% 80% 66% 89%
       % Belgen van vreemde herkomst 73% 32% 32% 54% 19%
       % Belgen van Belgische herkomst 27% 68% 68% 46% 81%
       Wisselleeftijd Vreemde Herkomst +1/2 64 14 40 59 -
       % Vreemde Herkomst op 0 tot 1 jaar 94% 61% 72% 87% 45%
      Aantal x Vreemde Herkomst 0-1 jr tav Alg. 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6
  9. Evolutie % 18+ Vreemde herk. 2012-2018 7% 9% 9% 7% 4%
      % 18+ Vreemde herkomst 2012 73% 65% 36% 63% 24%
      % 18+ Vreemde herkomst 2018 80% 74% 45% 70% 28%
10. % Marokkaanse migratieachtergr. e.a. 2015 40,2% 7,7% 13,3% 18,6% 4,3%
      % Turkse migratieachtergrond 4,5% 5,6% 4,8% 5,0% 2,3%
      % Italiaanse migratieachtergrond 5,8% 4,4% 1,0% 7,8% 4,1%
      % Syrische, Afgh. of Iraakse achtergrond 1,1% 0,3% 1,8% 0,7% 0,3%
      % Zwart Afrikaans 8,3% 4,8% 4,1% 7,0% 2,1%
      % Oost-Europees 8,1% 3,4% 6,6% 10,5% 2,9%
11. % Moslims (2015) - voortgaande op npdata 41% 14% 19% 24% 7%
12. Inkomens (2013) - Netto na belasting / Inw. 8.288 9.267 11.665 10.381 13.029
      Gemiddeld inkomen voor belasting 10.069 11.356 15.050 13.525 17.019
      Gemiddelde gemeentebelasting 126 136 251 219 275
      Evolutie nettoinkomen op 5 jaar 4,5% 2,6% 6,5% 7,4% 11,8%
13. m2 sport- en recreatieinfrastructuur 1,6 7,3 6,6 3,7 19,4
      m2 recreatie/sport buiten/bewoner 1,2 5,8 3,0 2,2 7,4
      m2 recreatie/sport binnen/bewoner 0,4 1,6 3,6 1,5 12,0
14.  % Eigenaars van de woning (Census 2011) 37% 41% 52% 38% 66%
      % woningen gebouwd voor 1970  72% 79% 74% 78% 61%
      % woningen zonder domicilie 15% 15% 17% 16% 14%
      % woningen zonder centrale verwarm. 6% 9% 9% 5% 14%
15. Aantal inwoners 15-64 jaar naar activiteit 59.846 35.750 324.707 770.693 7.246.907
       % Werkenden  43% 48% 58% 48% 61%
           - % bewoners 15-64 die er ook werken 5% 18% 29% 7% 13%
           -  % bewoners die buiten de gem. werken 31% 24% 21% 32% 38%
           - % Zelfstandigen in de gemeente 7% 6% 8% 10% 10%
       % Werklozen  19% 17% 10% 14% 8%
       % Niet-actieven  34% 35% 32% 38% 31%
16. Pendel-in tav wie er woont en ook werkt 7,1 2,0 1,6 10,5 2,8
17. % Zelfstandigen op woon+werkend in gem. 58% 25% 22% 58% 42%
18. % Werkenden bij 15-24 jarigen (2012) 20% 22% 29% 20% 28%
       % werklozen bij 15-24 jarigen 14% 16% 11% 11% 9%
       % niet-actieven bij 15-24 jarigen 66% 61% 60% 70% 64%
       Werkloosheidsgraad: werkl./(wkd+werkl.) 41% 42% 27% 35% 24%
19.  Werkend bij cultuur, sport, recr./1.000 inw. 0,4 0,8 1,9 0,9 1,2
20. Politie wonend in gemeente/1.000 inw.  1,7 2,3 2,2 1,5 3,1
       Politie werkend in Provincie per 1.000 inw. 5,4 3,2 3,1 5,4 3,1
       % Politie wonend tav werkend (gem. Prov.) 32% 72% 73% 28% 100%
21. % Leefloners op de bevolking (2014) 4,2% 2,9% 0,9% 2,6% 0,9%
        Volledige leefloners 3,1% 2,2% 0,7% 1,9% 0,6%
        Gedeeltelijke leefloners 1,1% 0,7% 0,2% 0,7% 0,3%
22. Aantal wachtregister asiel/1.000 01/01/2015 16 13 6 10 4
       Uit Wachtregister in 2014/1000 inwoners 1,7 1,2 1,0 1,5 0,9
       % Uit Wachtregister 2014 op Wachtregister 11% 9% 17% 15% 21%
23. Opvang asielzoekers 2015/1.000 inwoners 0,4 0,9 0,9 3,6 3,6
       Aantal Opvang Fedasil en partners-12/2015 0,1 0,6 0,6 3,2 3,2
           Collectieve opvang 0,0 0,0 0,4 2,7 2,4
           Lokale Opvang Initiatieven (Berekend) 0,1 0,6 0,2 0,5 0,8
       Speidingsplan 2016/1.000 inwoners 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
24. Criminaliteitsgraad (2014) 9,3 10,4 13,9 13,5 8,6
       Criminaliteitsgraad + (Tr, pdl, sp., st.) 9,1 9,5 12,0 10,7 7,9
       Evolutie crimigraad in % tav 2000 -27% -29% -6% -22% -12%
       Evolutie crimigraad in % tav 2010 -25% -28% -19% -23% -12%
       Evolutie crimigraad in % tav 2013 -11% -9% -14% -13% -6%

 
Een briljant met 68 facetten: Tabel 44 gemeenten in 24 facetten. De tabel kan langs links geopend worden per facet. Tezelfdertijd kan bovenaan elke verzameling apart geopend worden. Wie een specifieke  gemeente zoekt kan langs de verzameling gemeenten in alfabetische volgorde onmiddellijk de gemeente vinden.

Het samenbrengen van alle gegevens voor een gemeente vraagt heel wat werk. Wie voor een andere gemeente de 90 deelfacetten wil kennen kan het laten weten. Bij een volgende update nemen we ze mee, jan@hertogen.be.
    
 
Nieuwjaarsoverwegingen                                                                                                              
Boven

1. Beschouwing van Albert Van Hoey, overlevende Buchenwald/Dora

Albert Van Hoey is voorzitter van de Vriendenkring Dora, Ellrich, Blankenburg en vele andere bijkampen. Hij is ook verantwoordelijke uitgever van het driemaandelijks Bulletin met telkens een rijke inhoud die wat meer in de aandacht mag gebracht en waar men zich ook op kan abonneren. Het heeft ons altijd benieuwd hoe overlevenden van de nazi-barbarie, de in een recent verleden gans Europa militair beheerste over de huidige situatie denken. Wij hernemen hier het begin van het redactioneel artikel van z'n hand uit het Dora bulletinnr 15-4: "Het jaar 2015 werd in de berichtgeving grotendeels beheerst door negatieve mededelingen over de 'vluchtelingenstroom', de 'terreur'aanslagen' en het 'klimaatprobleem'. Onze Dora-Vriendenkring beel aandacht aan de 70ste verjaaardag van de bevrijding van de verschrikkelijke naziconcentratiekampen en ze ondernam in dat kader een succesvolle 'pelgrimage'. Een pluspunt was de talrijke aanwezigheid van zeer geÔnteresseerde jongeren. In contrast daarmee moeten we vaststellen dat, ondanks de lessen van het verleden, een andere jeugd zich heeft laten indoctrineren tot misdadig optreden. Onschuldige slachtoffers worden zomaar vermoord, zonder dat ze daartoe aanleiding gaven en dikwijls, onbegrijpelijk, ook ten koste van de eigen toekomst van deze 'moordenaars'."

2. Mutti:
"Zie komst vluchtelingen als een kans"

In DS van 31/12/2015 de boodschap van Merkel: "Zie komst vluchtelingen als een kans". Dat is wat anders dan  dat het een 'leugen' zou zijn, en dat de voorbij migraties niets bijgebracht hebben. Zonder migratie zou er nu sprake zijn van het verkommerd stadje Antwerpen. Vluchtelingen en de komende immigratie van enkele miljoenen bijkomende inwoners in Duitsland is niet alleen een kans, maar ook een sociaal-demografische noodzaak. In 2008 maakte ik bij nieuwjaarswensen- van Solidair ook volgende overweging: "Het DDR-socialisme drie generaties Ďmarxistischí geschoolden heeft opgeleverd die meer en meer het politieke, economische en culturele leven in Duitsland doordesemen". Ook voor BelgiŽ zal de immigratie de komende decennia een waarborg zijn voor verdere welvaart en een levenskrachtig perspectief op economisch, politiek en cultureel vlak. Het stemt alleszins tot tevredenheid dat we in 2015 deze vaststellingen en analyse wetenschappelijk (verder) hebben kunnen onderbouwen en er de dynamieken van hebben kunnen detecteren, illustreren en toepassen op alle landen van de wereld.
 
3. "De Arabier van de Toekomst"

De Arabier van de toekomst, deel 2, (500.000 exemplaren verkocht in Frankrijk) was m'n nieuwjaarscadeau, de strip van Riad Sattouf, SyriŽr met een Franse moeder, met een kindsheid in LibiŽ en SyriŽ die hij in z'n strips beschrijft. Een interessante kijk in het hart en het verleden van de SyriŽrs, waarvan er vele nu BelgiŽ vervoegd hebben. Of zij (ook) met de strips zullen kunnen lachen als ze voldoende Frans en Nederlands geleerd hebben is maar de vraag, ik denk het niet. Ook de strips van Sattouf over z'n alter ego, Pascal Brutal zal hen zeker enige moeite kosten, met ondermeer een toekomstbeeld van Antwerpen in de Benelanden. "In een nabije toekomst... hebben Vlaanderen en Nederland zich verenigd in de Benelanden (p.3). Geert Wilders is president van de Benelanden, het hyperliberalisme regeert en het sociaal darwinisme bepaalt het klimaat (blz 19). De Benelanden zijn het speelterrein van een generatie complexloze roofdieren die enkel belust is op geld (p 45). Desondanks biedt ťťn man weerstand in deze modderpoel. Die man is pas een echte vent: met een paar Adidas baskets aan de voeten en een zilveren armband aan de pols met daar "Pascal" in gegraveerd", uit Pascal Brutal, man van de toekomst.

4. Nieuwsjaarswens van Lothar uit Berlijn, de Ubuntu

   


"Heute ist die gute Alte Zeit  von morgen!". Hoffend das die Entwicklung in 2016 nicht von meinem  historischen Skepsis Łberholt wird.

Lothar.
 
5. Cyriel Verschaevestraat, de wens van Louis vervuld in 2016?

Louis belt me. Z"eg Jan weet ge dat aan de Kerk in Breendonk nogal tijd het bordje hangt met de Cyriel Verschaevestraat? Neen. En dat er nog 3 andere gemeenten zijn met een Cyriel Verschaeve straat. Kan je daar iets aan doen, dat die weg gaan, dat was een collaborateur. Nu ik aan m'n broers denk die bij de Zwarte Hand waren en die thuis werden opgepakt, ik was toen 11 jaar, ik heb het onder m'n ogen zien gebeuren hier in Ruisbroek, kan ik dat weer niet meer verdragen. M'n ene broer Rik hebben ze z'n nagels uitgetrokken in Breendonk en vreselijk gefolterd. Samen met Frans is hij naar Sonnenburg gevoerd en daar is Rik aan de gevolgen van z'n mishandeling in Breendonk vrij snel gestorven. Frans is nog naar WolfenbŁttel gevoerd maar daar is ook hij van ontbering en mishandeling gestorven. Kan er nu niemand iets doen om die Cyriel Verschaevestraat weg te doen, zeker in Breendonk?"Na m'n bezoek aan de tentoonstelling over de bevrijding van de Belgen in kazerne Dossin, en de Breendonk-tentoonstelling over de tocht van Levy en Aelgoet in het spoor van de Amerikanen bij de bevrijding van de kampen, heb ik zelf vastgesteld dat Cyriel Verschaeve nog met een straatnaam bedacht wordt in Breendonk evenals in Zoersel, Lanaken en Kapellen-op-den-Bos.

Cyriel Verschaeve was niet de eerste de beste. De VMO, die het kan weten, ze hebben hem in 1973 geŽxhumeerd van Oostenrijk naar Alveringem waar ze hem nog jaarlijks 'eren', geeft volgende beschrijving van z'n leven en collaboratie: "Bij de Duitse inval gelooft Verschaeve dat "Het Uur van Vlaanderen" is aangebroken. Hij collaboreert volop en raakt geassocieerd met de radicale Groot-Duitse beweging (DeVlag en de SS). Als overtuigd anticommunist kiest hij onvoorwaardelijk en tot het bittere einde de kant van de oostfrontstrijders. Na zijn vlucht naar Duitsland in augustus 1944 vindt hij eind april 1945 een onderkomen in Solbad Hall in Oostenrijk. De krijgsraad te Brugge veroordeelt hem in december 1946 bij verstek ter dood."


Cyriel Verschaeve bij een van z'n redevoeringen

  
Welke burgemeester, welke partijen, welke bevolking kan aanvaarden dat voor deze man langs een straatnaam de eer bewezen wordt. Wie maakt daar een eind aan in Breendonk, Zoersel, Lanaken en Kapellen-op-den-Bos.?

Jan Hertogen, socioloog