BuG 295 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 26 november 2015
   
BuG 295 on-line                                      Printversie (12p)

Antwerpen, de kop van Jut voor rechts/extreem-rechts
TE LAAT, zo treuren ze in alle staten,  Antwerpen is verloren en
dus ook de strijd voor Vlaanderen, moet daarom Brussel kapot?
   
72,3 % 0-6 jarigen van vreemde herkomst in Antwerpen, per district.
% Marokkaanse, Turkse, vreemde afkomst in 62 Antwerpse buurten
59% migratieachtergrond bij de -50 jarigen in Antwerpen in 2015

  
Vooraf drie statements:

Statement 1.
"Het is De Wever die z'n ministers verplicht tot extreme reacties op mogelijk maar niet aan te tonen gevaar, om zo het beeld te geven in het buitenland van BelgiŽ als "failed state", dť reden waarom ze mee regeringsverantwoordelijkheid opgenomen hebben." - T.a.v. een geÔnteresseerde.
Statement 2. "In wezen gaat het niet zozeer om een oorlog tegen het terrorisme in BelgiŽ maar om maatregelen die tegen Brussel als dusdanig gericht zijn, om haar toekomst te beschadigen. Dat is te begrijpen door de invloed die de NV-A langs haar regeringsdeelname kan hebben langs haar ministers, (Leger, Binnenlandse zaken en Migratie), en hun overtuiging dat BelgiŽ niet (meer) levensvatbaar is met het huidige Brussel en de PS aan de macht in Brussel en WalloniŽ. Dat is de inzet van het huidige 'oorlogsspel' met Bart De Wever die achter de schermen aan de touwtjes trekt." - T.a.v. de correspondent van Der Spiegel in Brussel.
Statement 3. "Gaat het in deze om terrorisme geÔnspireerd door buitenlandse ideologieŽn of over terrorisme van de (Belgische) staat tegn de bevolking dat ondermeer Brussel lamlegt en wil beschadigen o.l.v. haar 3 NV-A veiligheidsministers (Wie Brussel lam legt zal Vlaanderen oogsten) en dat zich voorbereidt voor het Ďechteí gevaar, nl opstanden van het volk voor een andere politiek?" - T.a.v. een kennis.

"TE LAAT", zo treurt rechts/extreem rechts in kettingmails, Antwerpen is verloren

Alles wat rechts en vals is is in paniek, Te Laat is de titel van de laatste kettingmail die op ons bord belandde en de vraag van een trouwe lezer, zijn die cijfers juist Jan. Jawel zeg ik, ze komen van mij, dwz ik heb ze betrokken van het beste onderzoeksbureau in de wereld, nl het Stadsobservatiecentrum in Antwerpen, zie Buurtmonitor Antwerpen . Enkele maanden eerder stelde Etienne Vermeersch me dezelfde vraag, kloppen deze cijfers, jawel ze komen van mij, ze zijn gepubliceerd in BuG 262 on-line, en er is niets mis mee. ATV heeft er een reportage aan gewijd, meer nog, ik heb de cijfers berekend voortgaande op hun vraag een half jaar geleden.

Zodus gans de rechterkant van rechts tot extreem rechts wordt verblind door de harde cijfers, of meer nog door de harde werkelijkheid achter de cijfers, TE LAAT zo bazuinen te in het rond, in hoofdletters, het is gebeurd, les jeux sont faits. Gebruikers van Seniorennet laten nogal eens een mesthoop achter van waaruit regelmatig een aantal van deze haatmails vertrekken, gretig opgepikt door de intelligentsia van rechts/extreemrechts. Of zijn het deze 'intelligentsia' die ze rondsturen en belanden ze zo op Seniorennet? We geven 'hun' cijfers hieronder, die een copy-paste zijn van wat ATV uitzond en die ze, zonder bron vermelding evenwel, heeft overgenomen van BuG 262  van npdata.be.
    

Migratieachtergrond 0-6 jaar Antwerpen
  Borgerhout  81,4%
  Antwerpen stad  79,8%
  Deurne  75,3%
  Hoboken  69,8%
  Merksem  68,5%
  Berchem  60,9%
  Wilrijk  59,8%
  Ekeren  29,1%
  Poldergemeenten  21,7%
Totaal Antwerpen 72,3%

 
De reportage op  ATV is niet meer op te roepen, enkel de overname van enkele cijfers in HLN van 21/03/2015. Omdat de Antwerpse cijfers wat verscholen zaten in BuG 262 achter de Amazigh-info hernemen wij het onderdeel dat over de jeugd van Antwerpen gaat. En ook omdat de inleiding op Seniorennet doet als of het hier om 'top secret' gaat: "Hierbij de officiŽle cijfers betreffende het percentage van vreemde kinderen (migranten) tot en met 6 jaar, die geboren en woonachtig zijn  Antwerpen. Deze cijfers werden openbaar gemaakt door de TV-zender ATV en staan dus buiten elke discussie.  Het heeft me ten zeerste verbaasd dat deze cijfers in het openbaar werden bekendgemaakt want zowel op de Rode VRT als in alle dag- en weekbladen, worden zulke cijfers angstvallig doodgezwegen en als racistische propaganda bestempeld. "
 
Uit BuG 262: De toekomst van Antwerpen is divers, Marokkaans en 'Berbers'
 
De toekomst van een stad de komende decennia kan men ondermeer aflezen uit de samenstelling van de 0 tot 6 jarigen en hun evolutie de laatste ' jaren. Onder hen zeker kinderen die ook 'Berbers' als taal zullen leren, naast het Nederlands, het Marokkaans Arabisch en voor enkele het 'schoon' Arabisch, naast het Frans, Engels, Duits, enz.

Laat je ogen even over onderstaande tabel lopen en het %ge van aantal 0-6 jarigen in de verschillende districten van Antwerpen tot je doordringen. Binnen 12 jaar zijn de huidige 6 jarigen de 18-jarigen die hogere studies zullen aanvatten. Ook in de districten met vooralsnog een beperktere aanwezigheid van inwoners met migratieachtergrond zullen Borgerhout en Antwerpen-district volgen.
 

Antwerpen: 0-6 jr - Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 79,3% 80,7% 81,0% 81,4%
 Antwerpen 77,4% 79,4% 80,0% 79,8%
 Deurne 70,5% 72,6% 74,2% 75,3%
 Hoboken 66,4% 67,6% 68,1% 69,8%
 Merksem 60,9% 63,9% 66,4% 68,5%
 Berchem 58,7% 60,1% 60,1% 60,9%
 Wilrijk 54,3% 57,3% 60,0% 59,8%
 Ekeren 27,5% 29,2% 53,5% 29,1%
 Bezali 24,2% 21,5% 21,7% 21,7%
 Antwerpen 69,0% 71,0% 71,9% 72,3%

  
Bron en methodologie:
Buurtmonitor Antwerpen (zie 'kubussen') die een uiterst gedetailleerd beeld geven op basis van rijksregistergegevens over de bevolkingssamenstelling van de stad op 01/01 van elk jaar sinds 2012, en dit op het niveau van de districten, de buurten, de statistische sectoren, voor alle nationaliteiten naar nationaliteit en Herkomst, naar geslacht en leeftijd. De cijfers van de Buurtmonitor Antwerpen zijn met inbegrip van de inwoners uit het Wachtregister Asiel (4.652 op 01/01/2014).

In vergelijking met de telling van Migratieherkomst in de recent gepubliceerde Vlaamse Integratiemonitor 2015 (een juweeltje) en de eigen berekening door npdata.be geeft de Buurtmonitor Antwerpen een minimale aanduiding van de herkomstsituatie en -evolutie. Dat heeft te maken met methodologische verschillen waar we hier nu niet op ingaan.
 
Dezelfde tabel kan gegeven worden voor de inwoners van Marokkaanse afkomst, 0-6 jarigen.

Antwerpen: 0-6 jr - Marokkaanse Herk. per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 43,7% 43,2% 43,5% 43,1%
 Hoboken 30,4% 30,5% 30,7% 29,2%
 Deurne 27,4% 27,7% 27,8% 27,5%
 Wilrijk 16,2% 18,5% 19,3% 19,8%
 Antwerpen 20,0% 19,9% 20,0% 19,7%
 Merksem 16,1% 16,6% 17,2% 18,0%
 Berchem 13,0% 12,9% 13,5% 13,6%
 Bezali 5,5% 5,0% 4,9% 5,7%
 Ekeren 3,3% 3,6% 2,9% 3,2%
 Antwerpen 22,7% 22,8% 23,0% 22,8%


Merk de stabilisatie van het aandeel van Marokkaanse afkomst in de jongste leeftijdsklasse in Antwerpen.

Vreemde Herkomst in de Antwerpse districten 2011-2015
 

Antwerpen: Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 56,5% 57,8% 58,8% 59,6%
 Antwerpen 53,5% 55,1% 56,1% 56,7%
 Deurne 36,6% 39,0% 40,9% 42,7%
 Hoboken 35,8% 37,5% 39,3% 40,6%
 Berchem 34,0% 35,3% 36,2% 36,7%
 Merksem 29,4% 31,8% 34,1% 36,0%
 Wilrijk 28,1% 29,9% 31,5% 32,6%
 Ekeren 12,0% 12,6% 13,4% 14,2%
 Bezali 12,9% 12,9% 13,3% 13,8%
 Antwerpen 41,8% 43,5% 44,8% 45,8%

  
In een evolutieperspectief is komt de volgende dynamiek tot uiting:
  

Antwerpen: Evolutie% vreemde Herkomst per district
  12/13 13/14 14/15 12/15
 Merksem 7,9% 7,4% 5,5% 15,9%
 Wilrijk 6,3% 5,1% 3,7% 11,8%
 Deurne 6,5% 4,8% 4,5% 11,7%
 Ekeren 5,5% 5,8% 5,9% 11,5%
 Hoboken 4,6% 4,9% 3,3% 9,7%
 Berchem 3,7% 2,6% 1,4% 6,4%
 Antwerpen 2,9% 1,8% 1,1% 4,8%
 Borgerhout 2,4% 1,7% 1,3% 4,2%
 Bezali 0,2% 3,4% 3,3% 3,6%
 Antwerpen 4,1% 3,0% 2,2% 7,2%

  
Er is een inhaalbeweging bezig in de districten die tot nu maar een gemiddeld inwonersaantal met migratieachtergrond hadden.  De daling in de aangroei in 2015 heeft vooral te maken met het verminderd aantal in het Wachtregister Asiel in Antwerpen.
  
% van Vreemde Herkomst per leeftijdscategorie in 2015.
 

Antwerpen per district: Vreemde Herkomst naar leeftijd 01/01/2015
  0-6 jr 6-11jr 12-17jr 18-24jr 25-39jr 40-64jr 65-79jr 80+jr Totaal
 Antwerpen 80% 80% 77% 68% 62% 50% 23% 9% 59,6%
 Bezali 22% 28% 25% 21% 13% 11% 6% 1% 56,7%
 Ekeren 29% 29% 20% 16% 17% 11% 4% 2% 42,7%
 Merksem 68% 64% 53% 44% 49% 26% 8% 3% 40,6%
 Hoboken 70% 67% 61% 50% 53% 29% 11% 5% 36,7%
 Wilrijk 60% 58% 47% 40% 45% 25% 9% 5% 36,0%
 Berchem 61% 61% 56% 50% 45% 32% 12% 5% 32,6%
 Borgerhout 81% 81% 79% 74% 65% 51% 24% 11% 14,2%
 Deurne 75% 73% 65% 55% 57% 32% 8% 4% 13,8%
 Totaal 72% 71% 64% 57% 56% 37% 14% 6% 45,8%


Enkel de 40 en 50+ houden rechts en extreem rechts nog recht in Antwerpen. Dat De Wever uitdrukkelijk appelleert aan de restanten van het Extreem Rechts en de historische frustratie van de oude Belgen wordt hier pijnlijk geÔllustreerd.

Evolutie Vreemde Herkomst in Antwerpen: 3 onderscheiden projecties

Zoals reeds aangegeven zijn de gegevens van de Buurtmonitor Antwerpen (BM Antw.) een minimale situatie vergeleken met de Integratiemonitor (IM VL G) en ook met de eigen berekening van npdata.be. Naast elkaar gezet geeft dat volgend beeld, in vet de gekende gegevens, inn schuine druk de lineaire projectie voortgaande op de gekende gegevens.

  

Vreemde Herkomst volgens 3 bronnen
Jaar BM Antw IM VL G Npdata
2008     39,7%
2009   37,5%  
2010   39,0%  
2011   41,0% 43,8%
2012 41,8% 43,0%  
2013 43,5% 44,5% 48,1%
2014 44,8% 46,0% 49,3%
2015 45,8% 48,0% 51,0%
2016 47,3% 49,7% 52,6%
2017 48,6% 51,4% 54,3%
2018 49,9% 53,2% 55,9%

  
De meest uitgebreide reeks is deze van de Vlaamse gemeenschap die voor alle gemeenten in Vlaanderen dit soort tabellen in beeld brengt, een unieke documentatie, zie Vlaamse Integratiemonitor 2015. In 2018 zou bij extrapolitie 53,2% van de Antwerpse bevolking van Vreemde Herkomst zijn, tegenover 46% in 2014, een verschil van 3,1% met de Buurtmoinitor Antwerpen. Bij npdata wordt dit verschil nog een beetje uitvergroot omdat hier alle inwoners van vreemde afkomst mee in de berekening worden betrokken, weliswaar volgens een andere methode.

Vreemde Herkomst en % Marokkaanse en Turkse afkomst in de 62 'Buurten' in Antwerpen

De kubussen van  Buurtmonitor Antwerpen laten toe voor elke Buurt en voor elke nationaliteit het aantal van vreemde herkomst te bepalen, en dit nog onderscheiden naar geslacht en leeftijd (in 8 en in 10 categorieŽn.
 

Antwerpen: Vreemde Herkomst per buurt met detail Marokkans en Turks - 01/01/2015
 Buurt Totaal Belg. Herk. Vreemde Herk. % Marok-kaans % Turks % Vreemde herkomst
 Nieuw  Zuid 282 58 224 35,1% 14,2% 79,4%
 Stuivenberg 19.583 4.549 15.034 24,7% 10,7% 76,8%
 Centraal Station 7.721 1.962 5.759 10,2% 1,1% 74,6%
 Kiel 19.989 5.481 14.508 33,0% 12,0% 72,6%
 Borgerhout Intra Muros Noord 15.753 4.465 11.288 42,0% 1,4% 71,7%
 Amandus  Atheneum 20.217 6.313 13.904 7,2% 7,0% 68,8%
 Luchtbal 5.696 1.877 3.819 24,8% 3,0% 67,0%
 Borgerhout Intra Muros Zuid 14.529 4.848 9.681 34,3% 0,8% 66,6%
 Dam 4.737 1.613 3.124 24,8% 3,8% 65,9%
 Stadspark 13.089 4.618 8.471 1,0% 0,5% 64,7%
 Deurne Noord 20.804 8.574 12.230 19,3% 4,9% 58,8%
 Haringrode 10.537 4.407 6.130 2,8% 1,3% 58,2%
 Oud  Merksem 9.487 3.989 5.498 15,8% 5,0% 58,0%
 Valaar 10.780 5.369 5.411 20,2% 8,2% 50,2%
 Hoboken  Noord 15.612 7.898 7.714 19,6% 10,9% 49,4%
 Universiteitsbuurt 5.511 2.796 2.715 2,1% 1,0% 49,3%
 Brederode 12.134 6.259 5.875 8,3% 13,1% 48,4%
 Oud  Berchem 15.973 8.374 7.599 9,7% 10,8% 47,6%
 Zurenborg 5.473 2.924 2.549 8,6% 0,4% 46,6%
 Tentoonstellingswijk 4.855 2.609 2.246 13,8% 4,2% 46,3%
 Deurne Dorp  Gallifort 13.055 7.262 5.793 14,2% 2,4% 44,4%
 Linkeroever 15.498 8.680 6.818 8,4% 1,0% 44,0%
 Zuid 8.643 4.900 3.743 4,4% 5,7% 43,3%
 Historisch Centrum 6.139 3.514 2.625 2,3% 0,7% 42,8%
 Deurne Zuid West 16.212 9.333 6.879 15,7% 1,9% 42,4%
 Hoboken  Centrum 13.122 7.608 5.514 18,0% 6,7% 42,0%
 Borgerhout E2tra Muros 15.884 9.326 6.558 13,4% 1,3% 41,3%
 SintAndries 6.295 3.745 2.550 6,3% 0,9% 40,5%
 Theaterbuurt Meir 6.386 3.866 2.520 2,1% 0,8% 39,5%
 Middelheim 2.557 1.571 986 4,8% 1,6% 38,6%
 Groenenhoek 11.105 6.978 4.127 9,4% 4,8% 37,2%
 Kruininge  Bremweide 2.093 1.319 774 6,5% 4,3% 37,0%
 SchoonbroekRozemaai 4.661 2.979 1.682 7,5% 2,7% 36,1%
 Eilandje 2.264 1.449 815 1,9% 1,1% 36,0%
 Markgrave 6.332 4.063 2.269 5,5% 3,6% 35,8%
 Nieuwdreef 6.715 4.429 2.286 6,4% 5,0% 34,0%
 Harmonie 5.865 3.939 1.926 1,5% 0,8% 32,8%
 Hoogte 5.254 3.548 1.706 3,0% 1,8% 32,5%
 Merksem  Heide 11.845 8.037 3.808 7,0% 3,5% 32,1%
 Deurne Oost 14.832 10.124 4.708 6,8% 1,6% 31,7%
 Oosterveld  Elsdonk 8.201 5.636 2.565 3,8% 2,0% 31,3%
 Petroleum  Zuid 13 9 4 15,4% 0,0% 30,8%
 Deurne Vlieghaven 213 152 61 3,8% 4,7% 28,6%
 Lambrechtshoeken 10.816 7.802 3.014 3,2% 3,7% 27,9%
 Haven Antwerpen 58 42 16 0,0% 0,0% 27,6%
 Nieuw  Kwartier Oost 9.806 7.232 2.574 2,3% 1,8% 26,2%
 Deurne Zuid Oost 10.169 7.522 2.647 5,3% 0,7% 26,0%
 Hoboken  Zuidoost 4.246 3.147 1.099 10,4% 3,9% 25,9%
 Nieuw  Kwartier West 5.976 4.483 1.493 2,3% 1,2% 25,0%
 Wilrijk Centrum 9.888 7.517 2.371 5,6% 1,5% 24,0%
 Tuinwijk 4.707 3.615 1.092 3,4% 2,5% 23,2%
 Hoboken  West 4.804 3.747 1.057 8,3% 1,9% 22,0%
 Koornbloem 3.283 2.601 682 5,7% 1,4% 20,8%
 Neerland 3.088 2.577 511 3,8% 0,8% 16,5%
 Ekeren Centrum 11.385 9.586 1.799 1,2% 1,3% 15,8%
 Polder 9.810 8.395 1.415 2,8% 0,2% 14,4%
 Donk 6.363 5.465 898 1,2% 0,4% 14,1%
 Mariaburg 3.553 3.131 422 0,5% 0,3% 11,9%
 Leugenberg 1.484 1.318 166 0,1% 0,7% 11,2%
 Lillo 36 32 4 0,0% 0,0% 11,1%
 Rivierenhof 26 24 2 0,0% 0,0% 7,7%
 Haven Bezali 2 2 0 0,0% 0,0% 0,0%
             
             
Totaal 516.010 279.833 236.177 12,2% 4,1% 45,8%

 
Van de 516.010 inwoners in Antwerpen (Wachtregister inbegrepen) op 01/01/2015 zijn er 62.724 van Marokkaanse Herkomst, voortgaande op 80% Amazigh wonen er 50.180 'Berbers' in Antwerpen. In BelgiŽ waren in 2013 442.044 inwoners met Marokkaanse migratieachtergrond, waarvan 206.158 in het Brusselse gewest, men kan zelf bereken hoeveel Amazigh er in BelgiŽ wonen, afhankelijk van de sleutel die men toepast, 3/4 of 80%.
 
Wordt De Wever gek van de dagelijkse update van Vreemde Herkomst door z'n staddiensten?
 
Wie als burgemeester dagelijks de update van zulk een cijfers toegeleverd krijgt, hem bezorgd door de meest performante demografische stadsdienst van BelgiŽ en misschien wel van Europa, zou van minder depressief worden, zeker voor wie het Vlaams nationalisme hoog in het vaandel plaatst. De enige uitweg voor De Wever in Antwerpen is nog enkele van de schamele Vlaams Belangstemmen te winnen om eventueel nog, zoals in 2012 met de hakken over de sloot te geraken, maar misschien niet genoeg snelheid meer hebben om overeind te blijven en dan in het water te vallen.
 
Dat z'n spindoctors en z'n staf hem van het kastje naar de muur sturen en hem gedateerd en gedegradeerd materiaal toeleveren van koloniale antropologen om nu de Amazigh aan te pakken als bron van alle kwaad, dat wijst op een diepgaande en niet meer te helen malaise.
 
De migratie heeft Antwerpen van de ontvolking gered
 
Dat de migratie mislukt is, dat de verkeerde immigranten zijn aangetrokken is je reinste prietpraat van een burgemeester, die als het al niet van hemzelf afhangt, zich laat informeren door een staf die hun imaginaire voor werkelijkheid nemen en van de migratiegeschiedenis niets begrepen hebben. Misschien moet De Wever gewoon eens luisteren naar z'n kwalitatief hoogstaand ambtenarenpersoneel om terug met de voeten op de grond te komen. Of is het de aard zelf van het Vlaams Nationalisme dat het liever zwevend ten onder gaat dan met de voeten op de grond iets bereikt voor alle inwoners die tot Antwerpen en Vlaanderen behoren?

Voor wie zich verder wil verdiepen in de migratiegeschiedenis in Antwerpen, een stad die in 1970 aan het uitsterven was en die pas in 2000 haar 2de adem heeft kunnen vinden, zie het artikel Zonder migratie was Antwerpen een spookstad op Newsmonkey en ook op DWM. De immigranten, vooral dan de Noord-Afrikaans, Marokkaanse en Amazigh immigratie in Antwerpen heeft de in alsmaar groter getale vrijkomende woningen bezet om de stad te doen overleven en voor zichzelf een beter leven op te bouwen.


Tussen 1920 en 2000 halveerde de bevolking in district Antwerpen
 


Tussen 1970 en 2000 daalde bevolking Antwerpen stad met 106.626,
de immigratie had 3 decennia nodig om deze daling in te halen.

 
Welke verschuivingen in stemplicht tussen 2012 en 2018?

Van de 305.306 stemplichtigen in 2012 waren er nog 235.797 Ďoude Belgení en 69.509 met migratieachtergrond. In 2018 zullen er 24.385 Ďoude Belgení minder zijn en 27.734 meer met migratieachtergrond zodat de verhouding van stemplichtigen (rekening houdend met een beperkt aantal ingeschreven vreemdelingen) 211.411 Ďoude Belgení en 97.243 met migratieachtergrond zal bedragen. De evolutie van bijkomende 18-jarigen gebeurt langzamer dan in de eerste berekening tot uiting kwam, maar het betreft 10% van het kiespubliek waarvan het stemgedrag het verschil kan maken.

In feite is De Wever burgemeester van een voor hem reeds verloren stad. En wanneer de NV-A in de komende parlementsverkiezingen de verzamelde klassieke partijen niet opzij kan zetten is het ook daar voor hem en NV-A bekeken zaak. In de geschiedenis krijgt men dikwijls maar ťťn kans om het te verinneweren, en die is men voluit aan het nemen.

Uitleiding

We komen nog op Antwerpen terug, op basis van een nieuwe bron, de KJruispuntbank sociale zekerheid, waar ook de Studiedienst van de Vlaamse regering haar gegevens betrekt voor de opmaak van de excellente Integratiemonitor. Deze kruispuntdank laat evenwel toe een historisch beeld te geven van migratieachtergrond per leeftijd. We geven als voorgift 2 tabelletjes:

 

Op 5 jaar tijd stijgt het aantal -50 jarigen met migratieachtergrond ( het grootste deel van het kiespubliek) van 50 naar 59% in Antwerpen, de 50+ met migratieachtergrond stijgen van 14 naar 19%.

De foto voor 2014 met de leeftijdsverdeling maakt het plastischer


  
Merk de bevolkingsineenstorting na 1980, ondanks de immigratie die na 1980 pas goed op gang kwam. Sinds 10 jaar is dat gekeerd. Jaar na jaar zullen deze generaties doorschuiven en de NV-A minimaliseren en op termijn marginaliseren. NV-A heeft geen toekomst in Antwerpen, zelfs niet als BelgiŽ gebroken wordt of er zo iets als een Vlaamse Staat tot stand zou komen. Vanuit het 1ste verdiep komt alleen nog de grootspraak van de verliezer.

Jan Hertogen, socioloog