BuG 291 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  26 oktober 2015
   
BuG 291 on-line                                   Printversie (13p)

Tabel met erkenning asielvragen 2008-2014 voor alle nationaliteiten
Merkel leerde genereus asielbeleid bij De Block en Francken
  
Hoogste behandelde asielvraag bij Russen en GuineŽrs, hoogste
erkenning bij Afghanen, Irakezen, Syriers, GuineŽrs, en Russen.

Tabel: Toekenning en weigering beschermingstatuut en nationaliteit 2008-2014
met sorteringsmogelijkheid alle nationaliteiten naar jaar, dossiers, personen,
erkenning, erkennings%, totalen naar (sub)continenten en grafiekenopmaak

 

Bescherminstatuut, regularisatie en uit Wachtregister 2008-2014
Jaar Bescherming Regularisatie Totaal Uit wachtreg. (1)
2008 3.727 8.369 12.096 12.748
2009 3.067 14.830 17.897 15.501
2010 3.737 24.199 27.936 22.195
2011 5.341 9.509 14.850 10.813
2012 5.773 4.412 10.185 5.394
2013 6.420 1.901 8.321 7.459
2014 8.262 680 8.942 8.275
Totaal 36.327 63.900 100.227 82.385
Maggie de Block, 2011-2014      
(1) Bij regularisatie zijn ook personen begrepen zonder verblijfsrecht 
die niet in het Wachtregister zaten, vandaar het verschil in de totalen
Het naast elkaar plaatsen is indicatief en niet 'wiskundig'. Erkende
asielvragen kunnen zich pas in een volgend jaar inschrijven in een
gemeente, overlijden of niet meer in het land zijn.  

De toekenningen beschermingstatuut zijn in 1 legislatuur bijna ver-
drievoudigd. Perceptie en werkelijkheid zijn 2 verschillende zaken.
Merkel (en de vluchtelingen) he
bben er hun voordeel uit gehaald.

Asielaanvragen zijn ťťn zaak, toekenning van het beschermingstatuut een andere. De asielaanvragen tussen 2000 en september 2015 zijn uitvoerig behandeld en gedocumenteerd in BuG 290 on-line. Asielaanvragen en de beslissing erover lopen in de tijd uiteen. Na de vraag hangt het van veel factoren af wanneer een beslissing genomen wordt over het aanvraagdossier. Door het tijdsverschil is het niet mogelijk na te gaan hoeveel aanvragen in een bepaald jaar uiteindelijk tot een erkenning geleid hebben.Door aanlevering van het detail van de beschermingsbeslissingen en weigeringen per nationaliteit tussen 2008 en 2014 zijn we uitzonderlijk blij niet alleen de asielvraag maar nu ook de asielbeslissingen per nationaliteit in beeld te kunnen brengen.

Tabel: Toekenning en weigering beschermingstatuut en nationaliteit 2008-2014.

In de tabel worden gegevens gedetailleerd per nationaliteit voor aantal dossiers en aantal betrokken personen, in aantallen, % erkenning en % op de totalen, met sorteermogelijkheid in opgaanden en neergaande zin voor elk element en met opmaak van grafieken voor elk land langs twee muisklikken.

1. Maar eerst de top tien asielvragen in Duitsland, Nederland en BelgiŽ tot 30/09/205


Voor de geÔnteresseerde observator nog eerst de actuele top 10 lijst van asielaanvragen 01-09/2015 voor Duitsland, BelgiŽ en Nederland.

 

Asielvraag Duitsland  01-09/2015, aantal en feitelijk erkennings%

Rang

Tot 10

Aantal

%

Erkennings%

Erk. Aant.

1

SyriŽ

70.501

25,6%

91,2%

64.297

2

Albanie

44.431

16,2%

0,2%

89

3

Kosovo

31.446

11,4%

0,4%

126

4

Afghanistan

15.999

5,8%

44,3%

7.088

5

Irak

15.268

5,6%

88,7%

13.543

6

ServiŽ

14.390

5,2%

0,1%

14

7

MacedoniŽ

7.385

2,7%

0,5%

37

8

Eritrea

7.321

2,7%

83,0%

6.076

9

Pakistan

5.069

1,8%

11,6%

588

10

Onbekend

4.555

1,7%

72,8%

3.316

 

Ander

58.558

21,3%

21,0%

12.321

 

Totaal

274.923

100,0%

39,1%

107.495

 

Tot. Oost-Europees

97.652

35,5%

0,3%

266

 

 

 

 

 

 

Asielvraag Nederland  01-09/2015, aantal en feitelijk erkennings%

Rang

Tot 10

Aantal

%

Erkennings%

Erk. Aant.

1

SyriŽ

16.655

47,6%

 

 

2

Eritrea

6.446

18,4%

 

 

3

Staatloos

2.991

8,6%

 

 

4

Irak

1.186

3,4%

 

 

5

Afghanistan

919

2,6%

 

 

6

SomaliŽ

645

1,8%

 

 

7

Iran

531

1,5%

 

 

8

Onbekend

416

1,2%

 

 

9

Kosovo

551

1,6%

 

 

10

OekraÔne

442

1,3%

 

 

 

Ander

4.176

11,9%

 

 

 

Totaal

34.958

100,0%

 

 

 

Tot. Oost-Europees

993

2,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

Asielvraag BelgiŽ 01-09/2015, aantal en feitelijk erkennings%

Rang

Tot 10

Aantal

%

Erkennings%

Erk. Aant.

1

Irak

6.158

27,7%

 61,9%

 

2

SyriŽ

4.154

18,7%

 85,0%

 

3

Afghanistan

2.237

10,0%

 57,9%

 

4

SomaliŽ

1.576

7,1%

 48,3%

 

5

Rusland

577

2,6%

 19,4%

 

6

Andere/Onb./staatloos

563

2,5%

59,1%

 

7

Guinee

545

2,4%

 28,7%

 

8

Kosovo

433

1,9%

 9,1%

 

9

Congo DR

430

1,9%

 16,2%

 

10

AlbaniŽ

370

1,7%

 12,9%

 

 

Ander

5.223

23,5%

 

 

 

Totaal

22.266

100,0%

 

 

 

Tot. Oost-Europees

1.380

6,2%

 

 

 
In vergelijking met de jaren onder 'socialistisch beleid' mag het asielbeleid onder De Block (Open VLD) en Francken (N-VA) genereus genoemd worden, en dat heeft niets met de Syrische vluchtelingen van doen die maar voor 18,7% aanwezig waren in de asielaanvragen voor 2015, die nog allemaal moeten beslist worden trouwens. Maar een 1.000 tal sans papiers beoogden recent in Brussel, zij komen onder druk te staan met de vluchtelingendynamiek vanuit SyriŽ. Of worden zij ook met mondjesmaat erkend om humanitaire redenen zoals het geval (geweest) is met de enkele honderden Afghanen die vasthoudend hun verblijfrecht hebben nagestreefd. Het hoeft niet altijd een (collectieve) regularisatie te zijn, dat is allicht voor een volgende regering.
 
2. Vluchtelingencrisis, een 'luchtbel'?
 
Wie de 5 km tussen Turkije en Griekenland kan overbruggen en naar midden Europa wil gaan krijgt in z'n spoor meer dan de helft inschuivers of meelopers, die nu al massaal de opvangplaatsen in Duitsland 'ontvluchten' omdat ze geen kans op erkenning maken, in BelgiŽ bieden ze zich al enkele jaren niet meer aan. Ook hier volgt Merkel het Belgische voorbeeld. En Beieren, ja daar komen de vluchtelingen toe maar worden meteen naar andere Lšnder verscheept (zie hieronder). Het betreft hier de officiŽle cijfers van de BAMF en niet iedereen is al ingeschreven, maar zoals gezegd, zal dit allicht zoals reeds aangegeven, een stuk minder zijn dan de politie bij het binnenkomen heeft genoteerd. Ook bij de vluchtelingencrisis is er sprake van luchtbellen, en Merkel weet dat maar al te goed. In Beieren is men wat langzamer van begrip.
   

Geregistreerde asielaanvragen Duitsland per land 01-09/2015 (BAMF)

Rang

Land

Asiel

Bevolking

% asiel

 /1000

1

Mecklenburg-Vorpommern

9.754

1.596.505

0,61%

6,1

2

Saarland

5.687

990.718

0,57%

5,7

3

Berlin

19.367

3.421.829

0,57%

5,7

4

Bremen

3.611

657.391

0,55%

5,5

5

Hamburg

8.836

1.746.342

0,51%

5,1

6

Brandenburg

11.529

2.449.193

0,47%

4,7

7

Sachsen

18.609

4.046.385

0,46%

4,6

8

Sachsen-Anhalt

10.171

2.244.577

0,45%

4,5

9

ThŁringen

9.508

2.160.840

0,44%

4,4

10

Schleswig-Holstein

10.818

2.815.955

0,38%

3,8

11

Bayern

45.867

12.604.244

0,36%

3,6

12

Rheinland-Pfalz

14.091

3.994.366

0,35%

3,5

13

Baden-WŁrttemberg

36.564

10.631.278

0,34%

3,4

14

Hessen

20.160

6.045.425

0,33%

3,3

15

Niedersachsen

25.389

7.790.559

0,33%

3,3

16

Nordrhein-Westfalen

53.475

17.571.856

0,30%

3,0

 

Deutschland

303.436

80.767.463

0,38%

3,8

 
3. Beslissing over asielaanvragen in BelgiŽ tussen 2008 en 2014

Meestal zijn de gegevens maar bekend per dossier, enkel Eurostat geeft voor BelgiŽ het algemene totaal van asielaanvragers, dus in personen. In de tabel zijn evenwel zowel dossiers als personen verwerkt en dit per nationaliteit. Het verleden wordt hier dus volledig ingehaald en de toekomst van de gegevenspublicatie en de de toegang ertoe verzekerd.

Zodus, als de gehele periode 2008 tot 31/2/2014 wordt bekeken, welke land heeft het meeste aanvragen beoordeeld gezien. Uiteraard beantwoorden hier asielaanvragen aan over verschillende jaren maar hier gaat het dus om aanvragen die tussen 2008 en 2014 beslist zijn: bescherming of weigering.

De landen zijn geordend volgens aantal behandelde aanvragen tussen 2008 en 2014. De Russische aanvragen staan aan de kop voor, toch verwonderlijk, Guinee. Het aantal goedgekeurde aanvragen zet Afghanistan, Irak, en dan toch al SyriŽ aan de kop voor Guinee en Rusland.
   

Bescherming en weigering asielvraag personen 2008-2014 Perso-
Land Bescherming Weigering Totaal % erkend per dos.
Rusland 2.711 10.202 12.913 21,0% 1,8
Guinee 4.010 7.118 11.128 36,0% 1,3
Afghanistan 6.281 4.412 10.693 58,7% 1,2
Kosovo 879 7.746 8.625 10,2% 1,7
Congo (DR) 1.230 6.220 7.450 16,5% 1,2
Irak 4.521 2.753 7.274 62,2% 1,2
ServiŽ 675 5.652 6.327 10,7% 1,8
ArmeniŽ 97 4.937 5.034 1,9% 1,4
SyriŽ 4.172 671 4.843 86,1% 1,3
MacedoniŽ 84 3.739 3.823 2,2% 1,7
AlbaniŽ 518 3.174 3.692 14,0% 1,5
Rwanda 940 2.091 3.031 31,0% 1,2
Kameroen 565 2.061 2.626 21,5% 1,1
Iran 980 1.541 2.521 38,9% 1,2
Pakistan 176 2.126 2.302 7,6% 1,1
Turkije 473 1.729 2.202 21,5% 1,2
China 1.358 587 1.945 69,8% 1,1
Senegal 400 1.354 1.754 22,8% 1,1
SomaliŽ 821 883 1.704 48,2% 1,3
Onbepaald 981 691 1.672 58,7% 1,2
GeorgiŽ 45 1.535 1.580 2,8% 1,3
Togo 220 1.319 1.539 14,3% 1,1
MauritaniŽ 280 1.001 1.281 21,9% 1,1
Ivoorkust 217 1.007 1.224 17,7% 1,1
Bangladesh 24 1.183 1.207 2,0% 1,0
Burundi 332 860 1.192 27,9% 1,3
Angola 66 1.061 1.127 5,9% 1,3
BosniŽ-Herzegovina 43 1.065 1.108 3,9% 1,6
Andere landen 3.228 15.523 18.751 17,2% 1,3
Totaal 36.327 94.241 130.568 27,8% 1,3

 
Een volledige lijst van behandelde aanvragen naar personen is op te roepen langs Lijst nationaliteiten asielbescherming en weigering personen 2008-2014.

Een grafisch beeld voor de toekenning beschermingstatus voor 7 landen kan voor elk onderdeel van de tabel opgemaakt worden, hieronder een voorbeeld:


4. Met de grafische functie de evolutie in elk land in beeld

Door de rij van een land te kopiŽren en te plakken in het blad Grafieken (2 muisklikken) worden automatisch volgende grafieken gegenereerd, voor Congo DR bv. waarin duidelijk wordt dat de beschermingsstatus maar met mondjesmaat wordt toegekend aan de inwoners van de oud-kolonie. Ook langs gewone immigratie is de inwijking minimaal en teruglopend. Is toekennen van verblijfsrecht evenwel geen herstel van de dwangarbeid, de plundering en de onderdrukking van de ouders en voorouders van de inwoners van Congo DR?
   


 

 

Voor elk land kunnen dus op een wip deze grafieken gegenereerd worden. Voor wie wat thuis is in excel kan zelf onbeperkt grafieken toevoegen. Nog enkele voorbeelden.

Syrie  

 


Irak


 

 
Afghanistan
 


 


China

 

 
ArmeniÍ

 

  
4. % beslissing over asielaanvragen naar personen per (sub)continent op totaal

De beschermingsstatus wordt voor 52,7% van de aanvragen toegekend aan asielvragers van Aziatische landen (Afghanistan, Irak, SyriŽ enz.), voor 29% aan Zwart-Afrikaanse landen en voor 13,9% aan Oost-Europese landen. Deze laatsten zullen langzaam maar zeker minder aanwezig zijn in de asielstatistieken. De Westerse landen zijn weinig verduldig met de inwoners van de oude 'communistische landen' waarvan ze zo vasthoudend de ondergang hebben nagestreefd en waarvan ze de consequenties niet (verder) willen dragen.

In de Staat van de Welvaartstaat wordt het bilan opgemaakt van de ineenstorting van het 'reŽle communisme' en de staat van het reŽle kapitalisme. Deze uitmuntende conferentie onder voorzitterschap van Jozef Pacolet,d wordt elke 5 jaar door het HIVA-KULeuven georganiseerd in opdracht van de EZA, Europšisches Zentrum fŁr Arbeitnehmerfragen, een door de Europese unie ondersteunde organisatie voor werknemersvragen. 25 landen van de EU van de EU waren aanwezig, enkel GB, Ierland en Malta waren niet aanwezig maar alle Oost-Europese landen waren op post. Ze verzamelden 2 volle dagen in het Iers-college in Leuven om de staat van hun sociale bescherming en sociale zekerheid in hun landen in kaart te brengen. Deze uiterst verhelderende douche in het reŽle kapitalisme, met Herman Van Rompuy als ťťn van de openers en Vandeurzen met een poging een Vlaamse regionale sociale bescherming perspectief te geven, was geen enkel woord in de media waard. Hopelijk verschijnen binnenkort alle inleidingen op de site van het HIVA.
  


Met oud rector Dillemans, Jef Pacolet en Herman Van Rompuy te midden de
glunderende deelnemers. Ook Willy Peirens van Okra, volgde alle sessies.

We verhelen niet dat we van de gelegenheid gebruik maakten om Herman Van Rompuy proficiat te wensen met zijn uitstekende coaching van Angela Merkel. Maar daar heb ik niets mee te maken, dat doet ze zelf. Dat is zeker, zeg ik, maar zij past alle gekende Belgische oplossingen en tactieken toe die jij haar gedurende 5 jaar geleerd heb, dat is er duidelijk aan te zien, bedankt daarvoor.
    

Beslssingen asielaanvraag 2008-2014 op totaal
  % personen
Beslissing Bescherm Geweigerd Totaal
Continent op totaal op totaal op totaal
Totaal 100,0% 100,0% 100,0%
  Europa 13,9% 37,2% 30,7%
       West 0,0% 0,1% 0,0%
       Oost 13,9% 37,2% 30,7%
  Afrika 30,3% 33,8% 32,8%
       Noord 1,3% 3,1% 2,6%
       Zwart 29,0% 30,7% 30,2%
  AziŽ 52,7% 27,8% 34,7%
  Amerika 0,2% 0,3% 0,3%
       Noord 0,0% 0,0% 0,0%
       Midden 0,1% 0,1% 0,1%
       Zuid 0,1% 0,1% 0,1%
  OceaniŽ 0,0% 0,0% 0,0%
  Andere 2,9% 0,9% 1,4%

  
En ook voor de (sub)continenten kunnen grafieken aangemaakt, bv Oost-Europa


 

 

Alle cijfers en grafieken zijn verder te exploreren langs de tabel:
Toekenning en weigering beschermingstatuut en nationaliteit 2008-2014
met sorteringsmogelijkheid alle nationaliteiten naar jaar, dossiers, personen,
erkenning, erkennings%, totalen naar (sub)continenten en grafiekenopmaak


Jan Hertogen, socioloog