BuG 290 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 08 oktober 2015
   
BuG 290 on-line                                     Printversie (8p)

Asielaanvragen in BelgiŽ per nationaliteit van 2000 tot 2015
"Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen",Emmanuel Kant
 
Wanneer een vrijgeleide voor Syrische vluchtelingen?
Zal een 'triage' van vluchtelingen de stroom doen opdrogen,
of is dit al aan de gang zodat de cijferhysterie kan stoppen,
of is het nog maar de stilte voor de storm die zal komen?
  
Tabel: Asielvragen in BelgiŽ 2000-2015 per nationaliteit

 
Update: Alexander Van Leuven heeft eindelijk z'n begeleidende tekst bezorgd over de Mechelse strategie tav radicalisering. Het is een factor is waarom in Mechelen geen Marokkanen, moslims of anderen naar SyriŽ trekken om er een verloren strijd te vechten of er onder de, nu ook Russische bombardementen  uit vliegtuigen en cruiseraketten de dood te vinden. Zien of het dodental er hoger zal liggen dan bij de Oostfrontstrijders (10%) aan het Oostfront. Ook toen waren deze 'idealisten' verliezers tav de Russen. Zie BuG 285 on-line, Waarom trekken zij (niet) ten "Strijde", update.   

De Gedachte 1.
Een 'opinie'(onderzoek) heeft nog nooit de wereld of beleid veranderd. Opinieonderzoeken is selffulfilling wetenschap om eigen (voor)oordeel te ventileren en te affirmeren. Zo kon Elchardus z'n afkeer van 'niet gecontroleerde immigratie' en 'mislukte integratie' publiek ventileren. Opinies die 70 tot 90% van de mening van een onderzoekspopulatie betreffen wijzen op inadequate of weinig verfijnde vraagstelling en zijn so wie so al niet relevant, laat staan interessant. Vragen stellen naar de toekomst zonder de respondent te informeren/confronteren bv met het groeiende negatief saldo van de generatiewisselling in de actieve bevolking en met de demografische noodzaak van een sterker groeiende immigratie, het zijn zoveel gemiste kansen om onderzoek beleids- en maatschappelijk relevant te maken. Waar gaat het naartoe als opinieonderzoek enkel nog verstarde en achterhaalde opvattingen ondersteunt. Waar blijf een/de nieuwe generatie van relevant en betekenisvol sociologisch onderzoek voor mens en samenleving? Op 2 dagen tijd passeren 5 verschillende sociologen in diverse Duitse nieuwsprogramma's. Is de sociologie dood in Vlaanderen? Een lezing van Emmanuel Todd, Wie is Charlie? Xenofobie en de nieuwe middenklasse, zie artikel in De Morgen 07/10/2015, zou misschien Elchardus en z'n medewerkers, de jongeren en wie weet, misschien ook Wim Van Roy met z'n nieuwe boek, Waarover niemand spreekt, tot zichzelf en tot de wereld brengen.
 
De Gedachte 2. Nogal wiedes dat de SyriŽrs meer vluchten voor Assad dan voor IS. Zij vechten dan ook niet tegen IS, op de YPG (adept van PKK met het communalisme) na. Wie de gewapende macht van een soevereine staat wederstreeft riskeert het bloedbad, niet omdat de staatsmacht wreedaardig is maar omdat zij haar legitieme macht en soevereiniteit aanwendt vanuit het monopolie van het wapengebruik. Wie de opstand organiseert moet winnen anders wordt het onverantwoord zoals nu het geval is in SyriŽ. Rusland ( en ook China) hebben dat van meet af aan begrepen. Alleen Amerika en het Westen zagen hun kans schoon om na Afghanistan, Irak en LibiŽ, nu ook een andere Midden-Oostenstaat te destabiliseren. Dat Europa hierin  Amerika blind gevolgd is en nu voor de opkuis moet zorgen is de ironie van de zelf gekozen machteloosheid. En dit op een openblik dat Amerika zich keert tegen de BRIC landen, het TTIP aan Europa opdringt en de voedselsubsidies van de UNHRC boycot zodat de honger nu ook de vluchtelingen uit de vluchtelingenkampen verdrijft, het komt hen blijkbaar allemaal goed uit. Zodanig dat Joachim Gauck spoorslags naar Obama trekt om wat weerwerk te bieden. Merkel ziet het allemaal gebeuren en zegt, zoals bij de Griekse exit plot,  wir schaffen das, voor de 2de maal herhaald bij Anna  Will op 07/10/2015 op het 1ste Duitse net, na haar dubbelspeech met haar beste vriend en pleitbezorger Hollande voor de Europese setting in Straatsburg. Nu de MaziŤre in feite ontheven is van z'n gepruts en nu Merkel zelf bevoegd is als kanselier om de vluchtelingen meubelen te redden, zal ze dat met verve doen. Dat heeft haar coach, Herman van Rompuy nog eens mogen uitleggen in Ter Zake op 08/10/2015. Iemand die in het marxisme is opgevoed zoals Merkel in de DDR, laat dat nooit achter zich, net zoals de oude katholieken hun 'jezuÔetenstreken' niet kunnen laten, zoals Emmanuel Todd vaststelt. Oef, dat lucht op.

BuG 290 - Tabel: Asielvragen in BelgiŽ 2000-2015 per nationaliteit

1. Telling asielvragen in BelgiŽ, het snelste van Europa

BelgiŽ is het snelst met de telling het aantal asielvragen in een mooie tabel volgens nationaliteit. Spijtig genoeg geven zij vanaf 2012 niet meer de lijst met erkende vluchtelingen per nationaliteit, enkel voor een telkens wisselende 'top 10'. Maar goed, hun lijst met aanvragen per nationaliteit laat toe de tijdsreeks van npdata vanaf 2000 aan te vullen, waarbij 2015 voortgaat op het aantal tot september gedeeld door 9 maal 12.

Voor wie de publicatie wil opvolgen voor BelgiŽ, Duitsland en Nederland, hierbij de linken naar de betreffende diensten:

- Belgie:      Commissatiaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
- Duitsland:  BAMF - Asyl Deutschland.
- Nederland: Immigratie en Naturalisatiedienst Nederland

2. 15 of 16 jaar gelden, een wereld van verschil.


De Standaard journalist Peter De Lobel in DS van 06/10/2015 geeft nog een mooi voorbeeld van perspectiefverdraaiing. In het kader van de Francken-records stelt Peter het hoogste aantal asielaanvragen vast in 15 jaar, terwijl dat maar de helft is van de hoogste asielvraag als de referteperiode 16 jaar zou bedragen. Een jaartje korter terugkijken is een record, een jaartje verder iets meer dan de helft.

  

 
4. Asielaanvragen per nationaliteit 2000-2015: Tabel Asielvraag 2000-2015 per nationaliteit
 
Neem de cijfers zelf ter hand en doe zoals Kant zegt: "Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen". De evolutie van de asielvraag van 2000 tot 2015 per nationaliteit, nergens anders te vinden dan op npdata. Voor 2015 werd het aantal tot september 2015 gedeeld door 9 en vermenigvuldigd met 12. Allicht zal in de wintermaanden een stabilisatie van de aanvragen optreden rond het gemiddelde van de eerste 9 maanden. Alle gegevens zijn per jaar beschikbaar in aantallen en % op het totaal. Ook worden overzichten bijgeleverd per continent en deelcontinent, zie Asielvraag 2000-2015 per nationaliteit. In de tabel kan op elk jaar in opgaande of neergaande zin gesorteerd worden, zowel voor aantallen als percentages.

De tabel laat toe ook de aandacht, behoudens naar SyriŽrs en Irakezen, te laten gaan naar Zwart Afrika en dan niet alleen de oorlogslanden zoals SomaliŽ. Ook wordt duidelijk dat naast de immigratie ook de asielvraag van de oud-koloniŽn zo beperkt (gehouden) wordt terwijl er wat te zeggen is voor een Belgisch verblijfsrecht uit Congo, Rwanda en Burundi voor wie er om vraagt. Ook de voorbije evolutie van de asielvragen uit Oost-Europa zijn van belang, zeker omdat ze sterk afwijken van de situatie in Duitsland. En de asielvragen uit andere landen van AziŽ laten zien dat deze in feite per land minimaal, maar allen samen toch niet onbelangrijk zijn.

5. De Asielvraag kent vooralsnog in BelgiŽ geen extreme stijging

Wie cijfers geeft van week op week, een daling met 43% wist Francken fier te melden half september, van maand op maand of zelfs van jaar op jaar, maakt meestal zichzelf wat wijs. Vandaar een overzicht van 1986-2015 wat het totaal van de asielaanvragen betreft. In de grafiek geven we ook vanaf 2000 het totaal zonder Irakezen en de Irakese asielvragen apart in beeld gebracht. Blijkbaar heeft iedereen zich laten verrassen door een verhoogde Irakese asielvraag die voor hen evenwel de Belgische deur verregaand zal sluiten. Hebben de Irakezen geoordeeld dat de kans zich aandiende om met de Syrische boot mee te schuiven?

  


Als de Irakezen uit het totaal gelicht worden en apart in beeld komen is er wel degelijk sprake van een stijging in 2015, maar doorgerekend voor 2015 zou het pas de 4de piek zijn van asielaanvragen sinds 30 jaar. Maken we even abstractie van de onnuttige en door het Westen en Amerika geprovoceerde oorlog tegen SyriŽ, en nemen we ook de Syriers apart in de grafiek, dan zou de asielvraag zich in zeer kalme wateren bevinden (zie grafiek hieronder. Bij het huidige toekenningspercentage van asiel aan SyriŽrs van meer dan 90% kan men eigenlijk, zoals in Duitsland, wel de grenzen openen voor SyriŽrs en de overtocht rechtstreeks vanuit de Syrische vluchtelingen kampen organiseren. Het zal allicht de enige manier blijken om een einde te maken aan het pokerspel om SyriŽ, waar vooralsnog enkel het fascistische Daesh van profiteert, en een diplomatieke oplossing met alle partijen (op Daesh na, behoudens als het zich onvoorwaardelijk overgeeft, zoals Duitsland in WO2) tot stand komt.

  


Gecombineerd met de op til staande Europese 'triages' van 'oorlogsvluchtelingen en anderen en uitzetting van niet erkenden zou het in BelgiŽ en ook in Europa wel eens vlug gedaan kunnen zijn met met 'de grote instroom' . Voor BelgiŽ zal dat niet veel effect hebben omdat het aantal Oost-Europese asielvragen al verregaand uitgedoofd is, terwijl in Duitsland het aandeel van de Oost-Europeanen nog boven de SyriŽrs uitstaken als asielvragers, terwijl hun verblijfskansen practisch nihil zijn. En kunnen Francken en de N-VA dan weer wat rustiger ademen? Of zal het de stilte voor de storm zijn? Ook hier geldt dat een gedetailleerd inzicht, per nationaliteit in het verleden,  minstens het heden beter kan doen begrijpen. En de informatie over landen met een kleinere instroom is hoe dan ook betekenisvol voor wie instaat voor opvang, begeleiding, zeker wanneer verblijfsrecht verworven wordt.

6. Cijferhysterie rond vluchtelingen of stilte voor de storm?

Na de piek in 1993, 2000 en 2011 lijkt in BelgiŽ dus een 4de piek ingezet, maar als de Irakezen even (zoals in de werkelijkheid) 'on hold' gezet worden, dan moet de groeiende tendens zich de komende maanden nog wel bewijzen. De cijferhysterie in Duitsland, al begonnen met de 800.000 van De MaziŤre, en verder aangedikt door Bild naar 1,5 miljoen hebben eerder het cachet van onkunde en politiek opbod dan van werkelijkheid. De BAMF telde tussen januari en augustus 2015 253.000 geregistreerde aanvragen. Zien wat het voor september geeft. Maar als je zoals Bild doet, voor elke asielvraag een x-factor van 4 tot 6 gebruikt dan kom je aan 1,5 miljoen. Jochen Oltmer stelt in z'n interview in Die Welt 21/09/2015 dat slechts 1 op 3 van de asielvragers tot nu toe in Duitsland ook effectief gebleven zijn, een x-factor van 2 is allicht realistischer. Of is het in Duitsland ook de stilte voor de storm? De werkelijkheid zal in BelgiŽ, Duitsland of elders iedereen tot de orde roepen in deze of gene zin. Maar ook hier is een opvolging van de 'officiŽle cijfers' elementair, maar tot nu toe mag iedereen blijkbaar zomaar wat zeggen of publiceren.

7. Enkele doorsnedes van de asielvragers in BelgiŽ de laatste 16 jaar.

7.1. De asielvragen per continent: AziŽ, Afrika en Oost-Europa

Dalende asielvraag uit Oost-Europa, stabiliserende tot licht stijgende vraag uit Afrika en de recente piekvraag uit AziŽ.

 

 

7.2. De evolutie van de 4 hoogste asielvragen 2000-2015

De weerslag van de Syrische exodus piekt in 2015 ook al vormen zij slechts 18,3% van de asielvragers in september 2015 in BelgiŽ. SomaliŽ als enige oorlogsland uit Zwart Afrika piekt eveneens en,  Afghanistan na de daling vanaf 2012 is terug stijgend, allicht omdat het meeschuift in de asielboot van de Syrische vluchtelingen. Maar wat De Wever de Bagdad-Brussel express noemt hadden z'n N-VA ministers samen met de veiligheidsdiensten toch best/beter zien aankomen. Verrast worden door iets wat je had moeten zien aankomen is niet de beste reclame voor je beleidswerk, behoudens als het is om de cijfers van de uitwijzing verder alle records te doen breken
J

  


7.3. Asielvragen uit andere Aziatische landen (
zonder Irak, SyriŽ en Afghanistan)

Buiten de drie vermelde Aziatische landen met de hoogste asielaanvraag is het interessant na te gaan hoe het gesteld is met andere Aziatische landen. Na de piek en de gevoelige instroom van ArmeniŽrs in 2009 en de piek van Pakistan in 2011 hebben de andere Aziatische landen zich gestabiliseerd tussen 250 en 500 asielaanvragen per jaar. Ook de asielaanvragen van Turken is tot onder de 250 gezakt. Maar zoals geweten, als volkeren of bevolkingsgroepen gebombardeerd worden is de neerslag in de asielaanvragen nooit ver weg. Alles bijeen zijn deze andere Aziatische aanvragen toch niet onbelangrijk omdat een weliswaar ongekend deel er verblijfsrecht uit put en aanwezig zullen zijn in de bevolking.

  


7.4. Asielvraag uit Noord- en Zwart-Afrika


Soms is er nogal verwarring over de allicht in de bevolking te hoog ingeschatte asielaanvragen van Marokkanen en andere inwoners van de Maghreb. Deze laatste vormen maar een beperkt deel van de asielaanvragen uit Afrika. Tussen 2007 en 2011 is er een opbouw geweest naar een piek van meer dan 7.000 aanvragen uit Zwart Afrika die na een daling tot 5.200 in 2014 terug gestegen is tot 6.000. Heel wat Zwart-Afrikanen hebben de laatste decennia verblijfsrecht verworven in BelgiŽ en dat is ook zichtbaar in de grotere steden en hun rand. Hier zou het zeker interessant zijn de erkenningen als vluchteling en de andere nieuwkomers te kunnen onderscheiden.7.5. Hoogste asielvraag uit  Zwart Afrika

Als nagegaan wordt uit welke landen van Zwart Afrika asielvragers komen valt vooral de piek op  van Guinea in 2011 en de wisselende instroom van aanvragen uit de oud kolonie Congo DR die in 2015 een waar dieptepunt bereikt. Moeilijk te begrijpen voor een land dat zoveel opgebracht heeft en opbrengt voor BelgiŽ en dat extreem geleden heeft onder de Belgische kolonisatie. Van herstel, in bv een fonds voor vergoeding van de dwang- en slavenarbeid, of een rechtstreekse toegang tot het Belgische grondgebied is geen sprake. Misschien iets voor Movement X om in the picture te zetten in hun verder graven naar de kolonisatie of voor de Huizen van De Mens, dit naar aanleiding van hun tentoonstelling in Leuven over de Benelux NN-Gevangenen in Hameln waar ook aandacht gegeven wordt aan de perverse gevolgen van de kolonisatie van Congo, meer speciaal de dwang- en slavenarbeid.

 


7.6. Asielvragen uit Noord- Afrikaanse landen

Behoudens de piek van Algerijnse aanvragen in 2001 situeren de asielaanvragen van alle Noord-Afrikaanse landen zich onder de 200, het licht stijgende Marokko inbegrepen.
 

 
7.7. Asielvragen uit Oost-Europese landen

Tenslotte het indrukwekkende afschrikeffect van Maggie de Block op de Oost-Europese landen, dat zich blijkbaar met de jaren versterkt.

       


8. Na boom met Maggie De Block, explodering erkenning vluchtelingen met Francken?

Het belangrijkste effect van Maggie De Block is niet zozeer de impact op Oost-Europa maar de fenomenale stijging van het aantal erkenningen van vluchtelingen: tot 6.146 in 2014 of een stijging met factor 2,5 ten aanzien van de 2303 in 2009. Onder de N-VA staatssecretaris Francken zou de stijging wel eens een verdubbeling kunnen betekenen in 2015 tav 2014, of hoe op een jaar tijd de N-VA echt staat voor verandering wat asiel en migratie betreft, want ook de immigratie (zonder rekening te houden met asiel) zat in 2014 weer  in de lift. En allicht zal dat voor 2015 niet anders zijn, want dan worden de erkende asielzoekers, voor de Belgische statistieken, meegerekend als immigrant, hetgeen de stijgende tendens van immigratie in 2014 zal versterken.

   

     


9. Wanneer gegevens over erkenning vluchtelingen per nationaliteit?

Op basis van een overzicht van erkenning per nationaliteit kan nagegaan worden hoeveel nieuwkomers per nationaliteit langs het vluchtelingenstatuut en hoeveel langs immigratie bijkomen. Tussen 2009 en 2011 werden de erkenningscijfers voor alle landen gepubliceerd, vanaf 2012 niet meer. Op basis van deze cijfers zijn we nagegaan wat het erkennings% was voor de aanvragen per nationaliteit tussen 2007 en 2009 en de erkenningen tussen 2009 en 2011, zodat ook de wachttijd indicatief werd meegerekend. Bij beschikbaarheid van grotere tijdsreeksen kan hier een grotere exactheid bekomen worden. Ofwel dient men per jaar de erkenningen per nationaliteit, bv van 2000 tot 2015 te publiceren of beschikbaar te stellen. Op die basis is het mogelijk om de erkende asielvraag en de andere nieuwkomers per nationaliteit in beeld te brengen. Misschien kan iemand er eens een parlementaire vraag over stellen om deze informatie te bekomen.
 
In de tabel Vergelijking asielvraag-erkenning 2007-2011, kan men exploreren wat dit geeft. Bij percentages boven 100% (Noord-Korea en Palestina) betreft het landen met een hoger aantal asielvragen van voor 2007 die niet in berekening meegenomen worden.
 
Jen Hertogen, socioloog