BuG 286 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 18 september 2015
   
BuG 286 on-line                                       Printversie (13p)

Moslims in BelgiŽ per gewest, provincie en gemeente
Evolutie 2011, 2013 en 2015

Tabel:
Moslims in BelgiŽ: aantal en % per gemeente, provincie, gewest
Gemeentekaart:
Gemeentekaart met % moslims per gemeente           Voor methodologie, PEW en het Duits onderzoek
zie update 2013, BuG 239  en update 2011, BuG 139 en

het artikel voor La pensťe et les Hommes BuG 157 on-line

     
In BelgiŽ is het verboden om officieel naar de godsdienstbeoefening te vragen. Ook in enquÍtes komt dit amper aan bod. Best zo kan men denken want de officiŽle registratie van joden in WO2, ondermeer ook in samenwerking met de Jodenraad heeft desastreuze gevolgen gehad. Er daarom maar van afzien om de verbeelding enigszins in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid wat aantal en % moslims betreft? Vooralsnog hebben we dat niet gedaan.

De 100 miljoen moslims van OrbŠn

Wat de 100.000 moslims betreft van Orban die Europa zullen overspoelen en een meerderheid gaan vormen: hij gaat hierbij voort op een cijfer dat door Marine Le Pen recent werd geciteerd, zogezegd uit een EU-document van 20 jaar geleden. Daarin zou staan dat Europa behoefte zou hebben aan 153 miljoen migranten om de veroudering  van de bevolking te compenseren. Een Frans programma, dat zich specialiseert in de ontmaskering van foutieve gegevens, achterhaalde dat het hier gaat om een recent document van de Verenigde Naties dat aangaf dat de komende veroudering zou meebrengen dat er 150 miljoen immigranten zullen nodig zijn om de toekomstige veroudering op te vangen. Daarin is uiteraard geen sprake van moslims of vluchtelingen. Orban heeft in z'n hoofd maar uitgemaakt dat 2/3 ervan moslims zouden zijn. de MaziŤre, binnenland-minister van Duitsland maakt korte metten met de opmerking van Orban, in het programma van Anne Will op de NDR, met ook aanwezig de binnenlandministers van Oostenrijk en Luxemburg. Moslims, en dan nog, zei hij, iedereen heeft recht om in Europa te wonen. Misschien iets voor Annelies Beck, om ook eens de binnenlandministers van Oostenrijk, BelgiŽ en Luxemburg samen in debat te brengen op Terzake.

De dumping van 500.000 joden door OrbŠn

Wat Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen betreft lijkt me volgende overweging relevanter. Ze beroepen zich op hun 'christelijke' basis, enkel omdat zij er in WO2 in geslaagd zijn, onder verantwoordelijkheid van het nationaalsocialisme en met actieve medewerking van de bevolking en de administraties, de joden af te voeren naar vernietigingskampen en gedaan te maken met de eeuwenoude sociale, culturele, politieke en economische aanwezigheid van 500.000 joden in Hongarije, 3 miljoen joden in Polen en honderdduizenden in Estland, Letland, Litouwen, OekraÔne enz. Hun boodschap aan de wereld luidt nu: door een samenspel van de geschiedenis zijn alle joden uit onze landen verdwenen, ge ziet van hier dat we nu moslims, ook in meerderheid semieten, gaan binnenlaten in onze christelijke landen..

1. Methode voor de berekening aantal en % moslims (update van punt 1.3 en 1.4)

1. 1. Basis is de telling van vreemdelingen en Belgwordingen en de berekening van een natuurlijk- en migratiesaldo van deze Belgwordingen op Belgisch niveau en dit per nationaliteit.
1. 2. Voor gewest, provincie en gemeente toepassen van deze sleutels voortgaande op het aantal vreemdelingen en dit per nationaliteit. Dit leidt tot een zekere overschatting in de grote steden en een onderschatting in wat daarbuiten ligt, gezien de beperking op het aantal Belgwordingen. Wanneer deze terug aan de gang zullen schieten, een onontkoombaarheid, zal deze methode (weer) meer in evenwicht komen. Doordat de afwijking tav de werklelijkheid slechts enkele procentpunten bedraagt, en verwaarloosbaar is per nationaliteit achten we deze methode tot nader order valabel. Of het rijksregister of de wetenschap moest meer cijfers beschikbaar stellen, of de officiŽle wetenschap kan hier misschien eens van zich laten horen, op een andere manier dan dat ze in het verleden gedaan hebben.
1.3. Op deze aantallen migratieachtergrond per nationaliteit het % moslims toepassen in de herkomstlanden van de migraties zoals geteld door het PEW-instituut. Op deze %'s werden det laÔciserings% toegepast zoals beschikbaar langs het Duitse onderzoek van 2008 mbt de moslimaanhorigheid, onderscheiden voor de vreemdelingen en voor wie de nationaliteit verworven heeft. Voor vreemdelingen wordt 83,0% van het PEW-% moslims voor een land toegepast, voor de Belg gewordenen 72,5%. Deze %'s werde constant gehouden voor de onderzochte jaren, niet omdat er geen verdere laÔcisering zou zijn maar omdat er een verdergaande instroom is van nieuwe immigranten. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen zullen we niet nalaten deze toe te passen. Wie werd in het Duits onderzoek als moslim beschouwd? Degenen die islam antwoordden op de vraag of men een godsdienst toebehoorde en welke, men kon vrij aangeven welke godsdienst dat was. 83% van de 'etnische' Marokkaanse vreemdelinge gaven islam op als godsdienst, en 72,5% van de Marokkanen dien de Duitse nationaliteit hadden aangenomen. Ook voor de Turken waren deze laÔciseringpercentages gelijklopend alsmede voor de meerderheid van de andere nationaliteiten. Er werd niet gevraagd of men ook 'pratikerend was, een godsdienst pratikeren' peilt naar een andere dimensie van de godsdienstbeleving en deze valt buiten het kader om het toebehoren tot een godsdienst, in deze islam, na te gaan. Voor verdere info over de methodologie, zie de vorige onderzoeksverslagen voor 2011 en 2013 op npdata.be.
1.4. Bleef nog het probleem van 'Westerse' landen waar ook een bepaald % moslims wonen, bv. Nederland 5,5%. Dat % kan bezwaarlijk toegepast worden op alle Nederlanders in BelgiŽ ook al neemt bv het aantal Nederlandse of Spaanse Marokkanen toe. Van het door PEW opgegeven % wordt voor Westerse landen 1/10 genomen, dus voor Nederlanders 0,55% van de in BelgiŽ aanwezige Nederlandse vreemdelingen, waarop zoals bij de andere landen, de laÔcisering wordt toegepast. De Belg geworden Nederlandse Marokkanen vallen er dus buiten wegens niet aanwezig, dwz van een Nederlander geworden Marokkaan gaan we ervan uit dat hij niet meer Belg zal worden.
1.5.Deze methode is vanaf 2011 toegepast zodat voor 2011, 2013 en nu ook voor 01/01/2015 de berekening kan gemaakt. Het gaat dus niet om een telling van individuen per gemeente, maar om de toepassing van een methode die tot nader order de best mogelijke inschatting van aantal en % moslims in de gemeenten, provincies, gewesten en rijk toelaat.

2. Aantal en % moslims per provincie, gewest en Rijk

Tabel: Moslims in BelgiŽ: aantal en % per gemeente, provincie, gewest

Zie ook de gemeentekaart voor % moslims per gemeente in BelgiŽ, in stijgende % van groen tot  rood  Na openen van de gemeentekaart met % moslims kan de kaart groter gemaakt worden met groter detail, op de gemeente klikken om te zien hoeveel het % bedraagt.
 

De tabel is eenvoudig van opmaak: voor elk jaar wordt het bevolkingsaantal, het aantal moslims en % gegeven. Langs de +jes bovenaan de tabel kan met elk jaar sluiten zodat de % 2011, 2013, 2015 naast elkaar komen te staan.

Evoluties kunnen niet zomaar geŽxtrapoleerd, ook bij moslims treedt veroudering op of remigratie. En zoals gezegd, de methode kan de vertraging van de Belgwording met vooral impact in steden niet volledig opvangen. Er ook rekening mee houden dat de evolutie telkens 2 jaren omvat, en als er al een tijdslijn getrokken wordt, deze minstens vanaf 2011 laten beginnen.
  

  1/01/2015 % Per
Gemeente Bevolking Moslims % moslims gewest/Pr
BelgiŽ 11.209.044 781.887 7,0% 100,0%
  Vlaams Gewest 6.444.127 329.749 5,1% 42,2%
  Brussels Gewest 1.175.173 277.867 23,6% 35,5%
  Waals Gewest 3.575.641 174.136 4,9% 22,3%
     Antwerpen 1.813.282 136.024 7,5% 17,4%
     Vlaams-Brabant 1.114.299 40.838 3,7% 5,2%
     West-Vlaanderen 1.178.996 24.790 2,1% 3,2%
     Oost-Vlaanderen 1.477.346 73.742 5,0% 9,4%
     Limburg 860.204 54.356 6,3% 7,0%
     Brussels Gewest 1.175.173 277.867 23,6% 35,5%
     Waals-Brabant 393.700 10.254 2,6% 1,3%
     Henegouwen 1.335.360 75.781 5,7% 9,7%
     Luik 1.080.688 73.844 6,8% 9,4%
     Luxemburg 278.748 4.959 1,8% 0,6%
     Namen 487.145 9.298 1,9% 1,2%


Het aantal moslims in BelgiŽ, zonder rekening te houden met het wachtregister asiel, bedraagt 781.887 of 7,0% van de bevolking, die gestegen is en op 01/01/2015 11.209.044 bedraagt.  In het Vlaams gewest zijn er 5,1% moslims, in WalloniŽ 4,9% en in het Brussels gewest 23,6%. Maar met 42,2% wonen de moslims het meest in het Vlaams gewest, 1/3 van de moslims wonen in het Brussels gewest.

Op Belgisch niveau stijgt het aantal moslims op 4 jaar, volgens deze berekening van 6,3% naar 7,0%, van 4,5% naar 5,1%®in het Vlaams gewest, van 4,4% naar 4,9% in het Waals en 22,4% naar 23,6% in het Brussels gewest. Relatief gezien vindt in Brussel de laagste stijging plaats.
 

  1/01/2011 1/01/2013 1/01/2015
Gemeente % moslims % moslims % moslims
BelgiŽ 6,3% 6,5% 7,0%
  Vlaams Gewest 4,5% 4,7% 5,1%
  Brussels Gewest 22,4% 22,6% 23,6%
  Waals Gewest 4,4% 4,5% 4,9%
     Antwerpen 6,6% 6,9% 7,5%
     Vlaams-Brabant 3,1% 3,3% 3,7%
     West-Vlaanderen 1,6% 1,8% 2,1%
     Oost-Vlaanderen 4,4% 4,5% 5,0%
     Limburg 6,0% 5,9% 6,3%
     Brussels Gewest 22,4% 22,6% 23,6%
     Waals-Brabant 2,3% 2,3% 2,6%
     Henegouwen 5,0% 5,2% 5,7%
     Luik 6,2% 6,3% 6,8%
     Luxemburg 1,5% 1,5% 1,8%
     Namen 1,7% 1,7% 1,9%


3. Aantal en % moslims per gemeente 2011, 2013, 2015

In de tabel
Moslims in BelgiŽ: aantal en % per gemeente, provincie, gewest kan geselecteerd worden op gewest en dan de gemeenten ordenen in oplopende of aflopende zin. We kopiŽren hieronde de kop van de tabel per gewest met de gemeenten in aflopende zin. Sommige gemeenten stabiliseren, dat komt ondermeer doordat het oudere migraties betreft met overlijdens en remigratie van moslims.

3.1. Vlaams gewest
  

Gemeente % moslims % moslims % moslims
Beringen 17,3% 18,7% 20,9%
Heusden-Zolder 19,0% 18,9% 19,6%
Antwerpen 16,7% 17,5% 18,8%
Vilvoorde 15,0% 16,2% 17,2%
Genk 17,9% 16,3% 16,5%
Maasmechelen 14,1% 13,9% 14,9%
Mechelen 14,5% 14,2% 14,7%
Houthalen-Helchteren 13,5% 12,9% 14,2%
Gent 12,7% 12,6% 13,7%
Zele 10,0% 11,2% 12,6%
Ronse 11,8% 11,6% 12,2%
Willebroek 9,2% 10,0% 11,5%
Lokeren 10,3% 10,4% 11,2%
Machelen (Halle-Vilvoorde) 9,5% 10,2% 11,0%
Boom 10,2% 9,8% 10,7%
Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) 7,9% 8,8% 9,8%
Leopoldsburg 8,5% 8,9% 9,0%
Zaventem 6,8% 6,8% 8,0%
Drogenbos 4,9% 6,1% 7,7%
Temse 5,9% 6,4% 7,4%
Leuven 6,6% 6,6% 7,2%
Grimbergen 5,3% 5,7% 6,7%
Kortrijk 5,2% 5,6% 6,3%
Turnhout 5,0% 5,4% 6,3%
Sint-Pieters-Leeuw 4,3% 5,2% 6,2%
Kuurne 3,6% 4,9% 6,1%
Lier 5,0% 5,4% 6,1%
Diest 5,4% 5,3% 5,6%
Wemmel 4,6% 4,5% 5,6%
Borsbeek 4,2% 4,9% 5,4%
Zelzate 3,5% 5,0% 5,3%
Oostende 3,6% 4,5% 5,3%
Hasselt 4,6% 4,8% 5,3%
Hamme (Dendermonde) 4,9% 5,0% 5,2%
Asse 3,9% 4,4% 5,1%
Aalst (Aalst) 4,0% 4,4% 5,1%

  
De oude mijngemeenten met veel Turkse inwijking zoals Beringen en Heusden-Zolder trekken met 20% de kop van het % moslims in Vlaamse gemeenten, voor Antwerpen, Vilvoorde en Mechelen. Ook Genk, Maasmechelen en Houthalen-Helchteren en Gent staan nog in de top tien voor Zele, Ronse, Willebroek, Lokeren en Boom.

In het Vlaamse gewest zijn er maar een beperkt aantal gemeenten die boven het gemiddelde uitkomen, zodat er sprake is van een zeker concentratie van moslims in een beperkt aantal gemeenten, zoals ook in de
gemeentekaart zichtbaar is.

3.2. Brussels gewest

In Brussel zijn enkele gemeenten moeilijk meetbaar gezien de omvang van de migratieachtergrond. Op enkele cijfers na, die mede afhangen van de evolutie van het aantal vreemdelingen/Belgwordingen, is de evolutie logisch en consistent. Ook hier laat de oudere migratie met overlijdens en remigratie zich voelen.
 

  2011 2013 7/07/1905
Gemeente % moslims % moslims % moslims
Sint-Joost-ten-Node 47,0% 43,7% 45,0%
Sint-Jans-Molenbeek 39,1% 38,5% 41,2%
Schaarbeek 37,2% 37,1% 37,3%
Brussel 29,3% 29,8% 31,0%
Anderlecht 27,6% 28,6% 30,2%
Koekelberg 26,6% 27,8% 28,4%
Sint-Gillis 25,1% 24,7% 24,4%
Vorst (Brussel-Hoofdstad) 22,1% 21,9% 23,1%
Evere 15,0% 16,6% 17,9%
Jette 16,1% 15,5% 17,3%
Ganshoren 14,4% 14,8% 16,5%
Sint-Agatha-Berchem 13,1% 14,7% 15,8%
Elsene 14,3% 14,5% 14,8%
Etterbeek 11,8% 11,9% 12,8%
Sint-Lambrechts-Woluwe 6,1% 6,5% 7,7%
Oudergem 5,4% 5,6% 6,7%
Ukkel 6,1% 6,1% 6,6%
Sint-Pieters-Woluwe 3,7% 4,0% 4,7%
Watermaal-Bosvoorde 3,5% 3,9% 4,6%

    
Sint Joost-ten-Node telt met 45,0% het meeste moslims tussen haar bewoners. Molenbeek met 41,2%  komt nog boven de 40% uit, Schaarbeek telt 37,3% moslims maar dan gaat het naar 30,2% voor Anderlecht en 24,4% voor Sint-Gilis, 23,1% in Vorst. In Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Ukkel, Sint-Pieters-Wolwe en Watermaal-Bosvoorde ligt het aantal lager dan 8%.

3.3. Waals gewest


Luik en Charleroi springen er in WalloniŽ bovenuit maar in dezelfde grootteorde als Antwerpen.
  

  2011 2013 7/07/1905
Gemeente % moslims % moslims % moslims
Farciennes 25,4% 26,0% 29,0%
Luik 16,3% 16,9% 17,7%
Charleroi 14,3% 15,2% 16,3%
Verviers 12,8% 13,2% 13,8%
Saint-Nicolas (Luik) 12,2% 12,3% 13,6%
Dison 13,4% 12,3% 13,3%
Herstal 9,0% 10,4% 11,7%
Ch‚telet 9,9% 10,2% 11,2%
Aiseau-Presles 9,4% 8,9% 9,8%
Hensies 8,2% 8,1% 9,6%
Ottignies-Louvain-la-Neuve 7,1% 7,7% 8,2%
Seraing 7,0% 7,4% 8,1%
Quaregnon 8,2% 7,4% 7,9%
Wezet 7,9% 7,7% 7,8%
Bergen 6,1% 6,4% 7,7%
Ans 5,7% 6,3% 7,5%
Quiťvrain 4,0% 5,5% 6,2%
Flťron 4,6% 5,3% 6,1%
Anderlues 5,3% 5,1% 6,0%
La LouviŤre 5,2% 5,3% 5,8%
Manage 5,8% 5,2% 5,7%
Eupen 5,3% 5,3% 5,7%
Courcelles 4,8% 4,7% 5,5%
Fontaine-líEvÍque 4,6% 4,7% 5,3%
Kelmis 5,9% 5,5% 5,2%
Beyne-Heusay 4,7% 4,5% 4,9%
Tubeke 4,4% 4,6% 4,9%
Namen 3,9% 4,0% 4,4%
Gr‚ce-Hollogne 4,1% 4,1% 4,3%
Bastenaken 3,6% 3,7% 4,2%
Waver 3,3% 3,5% 4,2%
Colfontaine 4,0% 3,8% 4,1%
Boussu 3,8% 3,2% 4,1%

 
Farcienne vertoont een concentratie moslims van 29%, Luik, en Charleroi liggen met 17,7% en 16,3% iets onder het niveau van Antwerpen. Na Verviers en Dison met 13% zijn het enkel Ch‚telet en Herstal die boven de 10% blijven.

Ook hier is het maar een beperkt aantal gemeenten die boven het gemiddelde voor WalloniŽ uitkomen, zodat er sprake is van een zekere concentratie van moslims in enkele gemeenten.

Evolutie

De evolutie is niet van aard om vlug een moslimmeerderheid te geven, in BelgiŽ, Vlaamse steden of Brussel. Zelfs in de meest doorgedreven extrapolaties zal Brussel de komende decennia maximaal 30% moslimaanwezigheid kennen. Ook moslims gaan dood als ze ouder worden.

Schap

Voor de rest kan iedereen, afhankelijk van z'n vooroordeel of bekommernis er wel z'n eigen commentaar bij verzinnen. Het materiaal lag op het schap, we geven het graag ter beschikking van iedereen, ook van Orban en wie in zijn voetsporen de geschiedenis wil uitvegen.

Jan Hertogen, socioloog