BuG 284 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 15 augustus 2015
   
BuG 284 on-line                                       Printversie (8p)

Asiel: de boks in de maag van Hongarije
update van de Eurostatistiek tussen 2000-2015,
bevolking, vreemdelingen, nieuwkomers, asiel
voor alle landen van West- en Oost-Europa
 

Tabel: Nieuwkomers en Asiel Europese landen 2000-2014

Rechtstreeks naar de inhoud van BuG 284

 
De gedachte(n zijn niet vrij) 1:
De oppervlakte weergeven zonder naar de diepte gaan of naar de diepte gaan en niet meer bovenkomen. Geen van de 2 is aan te bevelen, maar naar de diepte gaan en af en toe adem happen en slag voor slag vooruitgaan, zo kan je npdata misschien het best omschrijven. De media zitten nog al eens in het eerste vakje. Hendrik Vos in Terzake van 14/08/2015 misschien in het 2de. Maar alle beetjes helpen.

De Standaard geeft, het mag gezegd, prachtige overzichten in DS 15/08/2015. Alleen zoekt men tevergeefs naar het aantal asielzoekers per gemeente volgens Rijksregistergegevens, toch geen verdachte bron en iets wat de bevolking ten zeerste interesseert. In deze aantallen, zoals gepubliceerd door npdata.be in BuG 283  zitten ook de Fedasilcentra tot 01/01/2015. Deze centra worden trouwens mooi in beeld gebracht door DS. De asielopvang per gemeente wordt evenwel door verschillende gemeenten au serieux genomen. Luc Martens, voorzitter van de VVSG en burgemeester van Roeselare nam het mee in z'n perspectiefplan voor 1% vluchtelingenopvang in z'n gemeente, zie DM 12/09/2015. Ook Apache, als vierde macht verslikte zich in de Rijksregistercijfers zoals deze al 4 jaar verwerkt worden door npdata, ze werden volledig buiten beeld gehouden in hun artikel "Niemand weet hoeveel asielzoekers BelgiŽ telt", alsof de Rijksregistergegevens, die ook door Eurostat bevestigd worden, zie verder, niet meetellen. Ook De Wereld Morgen hoeft deze cijfers niet, na 7 berichten, wordt het 8ste over de Duitse blokkage, wel op hun home-page gezet. Dat er geen grafieken of tabellen meer op DWM in een artikel kunnen gepost worden doet ook al geen goed. En Newsmonkey draait verder door, zonder dat op redactionele artikels kan gereageerd worden, dat is voor de Zoo, Newsmonkey 14/08/2015. Is dat voldoende om ontgoocheld te zijn in de nieuwsgaring en nieuwsgeving, in het nieuwe Canvas, in de digitale journalistiek? Doe wel en zie niet om, of nog, "in een dichtgegroeide kloof zal een trotse olijfboom groeien", zoals een auteur schreef als opdracht in het boek
De Jihadkaravaan.

De gedachte 2. Wir schaffen es, (aber ohne Ost-Europšische Asylwerber?) Voor de cijferbron zie Asyl Deutschland.
  

Asielvraag Duitsland  01 tem 08/2015, aantal en feitelijk erkennings%
Rang Tot 10 Aantal Erkennings% Erk. Aantal
1 SyriŽ 55.587 21,6% 88,5% 49.194
2 Albanie 38.245 14,9% 0,2% 76
3 Kosovo 33.824 13,2% 0,3% 101
4 ServiŽ 20.864 8,1% 0,1% 21
5 Afghanistan 13.120 5,1% 43,1% 5.655
6 Irak 13.629 5,3% 89,0% 12.130
7 MacedoniÍ 10.244 4,0% 0,4% 41
8 Eritrea 6.039 2,4% 80,4% 4.855
9 Pakistan 4.183 1,6% 11,8% 494
10 Nigeria 3.977 1,5% 5,8% 231
  Ander 57.226 22,3% 26,1% 14.957
  Totaal 256.938 100,0% 38,7% 99.435
  Tot. Oost-Europees 103.177 40,2% 0,2% 240


Nooit aan gedacht waarom Duitsland echt z'n grenzen controleert? Het overzicht van asielvragers op 31/08/2015, dus tot 2 weken geleden, geeft een mogelijk antwoord. Het toont dat 40,2% van de 256.038 asielaanvragen in Duitsland van Oost-Europa komen, in volgorde van AlbaniŽ, Kosovo, ServiŽ, MacedoniŽ, niet toevallig landen waarin of waarlangs de bootvluchtelingen passeerden. Het leek blijkbaar een goed moment om mee in de Vluchtelingenkaravaan te schuiven en hun kans voor asiel in Duitsland te wagen. Na het bezoek van Maggie De Block aldaar weten ze dat ze niet naar BelgiŽ moeten komen. In de top 10 voor BelgiŽ figureren slechts 1,2% aanvragen uit Oost-Europa, uit Rusland en dan zijn het allicht nog Tsjechenen.

Oost-Europeanen zijn blijkbaar nog altijd niet afgekickt van de implosie van het 'communisme', en Duitsland is nog altijd niet voorbereid om de naweeŽn van de, mede door hen bewerkstelligde implosie op te vangen. Voor wat hoort wat, wie afbreekt of bombardeert moet voorbereid zijn op langdurige schokgolven of nawerkingen. De erkenningskans van Oost-Europese asielvragers is 0,2%, dat is 1 op 500, of, toegepast op Oost-Europese asielaanvragen uit de top 10 van 2015 tot eind augustus, is dat 240 op 103.177. Wir schaffen es, doelt dan ook mede op de terugwijzing van de 99,8% Oost-Europeanen die dus niet voor asiel in aanmerking komen. en dan hebben we het nog niet over de tienduizenden die nog in Duitsland op de afhandeling van hun asieldossier wachten, of die zonder papieren in Duitsland overleven. Dus Deutschland schaft es, maar de asielstroom moest even vertraagd worden om duidelijk te maken dat het 'inschuiven' van Oost-Europeanen moest stoppen of onder controle komen. Wie af en toe Duitse nieuwsprogramma's volgt, van hogere kwaliteit dan het gedowngrade Canvas, had dit al lang begrepen.

De Gedachte 3. Syrische vluchtelingen in Duitsland, BelgiŽ en Nederland in 2015 (tot 08/2015)

Syrische vluchtelingen in Duitsland.
Met 55.587 zijn de Syrische vluchtelingen goed voor 21,6% van de asielaanvragen in Duitsland in 2015. In augustus 2015 was dat 30,2%. Maar ook in augustus 2015 waren het er met 33,3% Oost-Europese asielvragen, enkel de top 10 meegerekend, nog altijd meer dan de weliswaar groeiende asielvraag van Syriers, zie Asyl Deutschland.
Syrische vluchtelingen in BelgiŽ. Ook in BelgiŽ zijn de Syrische vluchtelingen maar goed voor 15,8% van de aanvragen in 2015, 19,8% in augustus 2015, dus licht stijgend. In diezelfde maand waren er wel 2.160 asielaanvragen van Irakezen of 46,7%, meer dan dubbel zoveel als van Syrische vluchtelingen. In totaal hebben zich voor 2015 al 3.951 Irakezen aangeboden voor asiel in BelgiŽ, dat is 1/4 van alle aanvragen. Maar opvallend is toch dat meer dan de helft van deze Irakese aanvragen in 2015 in augustus gebeurd zijn. De erkenningskans zal hiermee voor Irak allicht ineenstorten, de aanwezigheid van een Irakese asielvrager in De Afspraak ten spijt. Zie voor de maandelijkse overzichten voor BelgiŽ tot en met augustus 2015, CGVS.
Syrische vluchtelingen in Nederland. In Nederland is het aantal asielaanvragen tot 31/07 van Syriers 39,2% in 2015. In juli zelf was dit 47,4% op een totaal van 4.873. Het aantal asielaanvragen ligt in Nederland trouwens in dezelfde lijn als in BelgiŽ. Voor de Nederlandse gegevens, zie Immigratie en Naturalisatiedienst Nederland.

De Gedachte 4. Dat Theo Francken de preopvangcrisis doelbewust of volledig onwetend, kies maar wat het ergste is, heeft uitgelokt zou wat meer in het licht mogen gesteld. Francken heeft de basisregel van de CaissiŤres genegeerd: als er een wachtrij is aan de kassa moet deze zo vlug mogelijk voortgeholpen worden, zoniet gaan alle klanten in de rij, en met een doorlopende kassa niemand. Het is dus 100% goed voor iedereen of 100% slecht voor iedereen. Theo Francken durft zich sinds de wachtrijen aan het WTC niet meer vertonen aan de kassa van warenhuizen.

De Gedachte 5.
En wat te denken van Dieter Zetschke, topman Mercedes over de vluchtelingen in Duitsland: ĎWie het verleden kent, mag hen niet wegsturen. Wie het heden ziet, kan hen niet wegsturen. Wie aan de toekomst denkt, zal hen niet wegsturení. Vooral dat laatste weegt door, alhoewel het historisch perspectief nobel is. Mercedes, zoals tienduizenden andere bedrijven in Duitsland beseft maar al te goed dat hun industrieel vermogen en potentieel mee opgebouwd is door de slaven- en dwangarbeid onder het nationaalsocialisme. Duitsland heeft trouwens na WO2, 12 miljoen 'ontheemde Duitsers' moeten opvangen, nadat zij zelf 8 miljoen inwoners verloren in de oorlogsdestructie.


En dan BuG 284: Wat te kiezen?

Uit alle beschikbare materiaal dat in wacht staat is het moeilijk kiezen. Het bijna voleindigd verslag van de wondere en kwalitatief hoogstaande avond over 'radicalisering' "
Wat brengt hen tot de "Strijd" en wat houdt hen er van af? van 11 september 2015 in Mechelen, in organisatie van Sharaf, moet dus even wachten. We pikken nu een tabel op die juist geupdated is en die Mo-magazine indertijd een bron van grote kennis noemde, maar ze stamde dus al uit 2011, zie BuG 148, met een beperkte update in 2013, zie BuG 248

Update Europese migratie, nieuwkomers en asielstatistiek

1. Eurostat-cijfers, bronnen

Eurostat geeft uitvoerig cijfers vrij over evolutie van de bevolking, vreemdelingen, nationaliteitsverwerving en asiel, zie Eurostat-Bevolking en Eurostat Asiel. Alle hier verwerkte gegevens komen uit deze bronnen.

Npdata heeft de evolutie 2000-2014, asiel 2015, in ťťn tabel gebundeld: Nieuwkomers en Asiel Europese landen 2000-2014

Bij Eurostat liggen deze gegevens verspreid over  5 verschillende tabellen. En wat Eurostat niet heeft, nl. het aantal nieuwkomers in elk Europees land, is in deze tabel wťl aanwezig. De evolutie van het aantal vreemdelingen in een land geeft niet meer adequaat de evolutie weer van het aantal nieuwkomers. Evenmin doen de migratiecijfers dat omdat geen rekening gehouden wordt met ambtelijke uit- en herinschrijving, regulariseringen en erkenningen als vluchteling, geboorten bij vreemdelingen enz. Maar ook de vreemdelingen die de nationaliteit verworven hebben dienen in deze afgeleide berekening betrokken. Evolutie vreemdelingenaantal + het aantal vreemdelingen dat de nationaliteit verworven heeft = het aantal nieuwkomers, zo simpel is dat en het blijft een vraag waarom Eurostat dit gegeven niet in haar overzichten betrekt. Niet geklaagd, npdata geeft het aantal nieuwkomers voor alle Europese landen van 2000 tot 2014.

2. Welke gegevens zijn verwerkt?

Volgende gegevens zijn in de tabel aanwezig, in absolute aantallen, aantal per 1.000 of 10.000 inwoners, met soms de berekening van een index of evolutiepercentage en dit alles onderscheiden voor West-Europese en Oost-Europese landen.

- Bevolkingsaantal
- Vreemdelingenaantal
- Toekenningen nationaliteit
- Nieuwkomers
- Asielzoekers

Langs de +jes links en boven kan elk specifiek detail geopend worden. Hieronder een printscreen van de dichtgeplooide tabel Nieuwkomers en Asiel Europese landen 2000-2014.

   


De bevolkingsevoluties zijn leerrijk, zeker voor de Oost-Europese landen die met een aanhoudende bevolkingsdaling te maken hebben. Maar vooral met een zich alsmaar hoger negatief saldo op hun generatiewisseling van 50-64 jarigen door 10-24 jarigen de komende 15 jaar. Daarom zullen al deze landen nog op hun knieŽn smeken om migranten en asielzoekers. Dat zal dan de ironie van de geschiedenis zijn.
 
Maar om de tabel te illustreren grijpen we direct naar de Nieuwkomers, asiel inbegrepen. Voor BelgiŽ is het even wennen. In de Eurostat-statistieken dienen de asielvragers, voor BelgiŽ het wachtregister asiel, meegeteld. De in BelgiŽ gehanteerde bevolkingsaantallen wijken dus af van de enig juiste, die van Eurostat. Maar dat geeft alles bijeen een bijkomend kennisvoordeel:

Wachtregister asiel, de proef op de som

Het Eurostatgegeven is jaarlijks een toets van de npdata afleiding van het wachtregister asiel op basis  van Rijksregistergegevens. Want wie de Belgische bevolkingsgegevens (zonder wachtregister dus) aftrekt van de Eurostatgegevens (met Wachtregister asiel) krijgt het aantal in het wachtregister asiel. En deze liggen dus volledig in de lijn van de afgeleide gegevens van npdata, die dit gegeven ook nog eens voor de gewesten, provincies en gemeenten ter beschikking stelt. Maar voor de media, met inbegrip van Apache en DWM, is dat allemaal maar niets. Maar voor gemeenten en wie wat wil doen aan de opvang van asielzoekers of wie streeft naar een evenwichtige spreiding is dit gegeven goud waard, ook al is het lood in de handen van de professionele media.
 
3. De nieuwkomers in de Europese landen 2000-2014, asiel inbegrepen.
 

De cijfers geven de situatie weer op 01/01/2014 en betreffen dus de nieuwkomers in 2013. Voor elk land spelen specifieke factoren die deze evolutie beÔnvloeden. Voor 2014 en 2015 zal de verhoging van de asielvraag vooral in de toekomstige tabellen van de nieuwkomers tot uitdrukking komen. In de nieuwkomers zitten dus zowel degenen die langs de 'gewone' migratie bijkomend in een land geteld worden als de asielaanvragen, voorzover ze nog niet in een afwijzing geresulteerd hebben en de persoon niet meer ingeschreven is in het land, en ook niet meer in het wachtregister asiel dus, in BelgiŽ. Door de asielaanvragen in een jaar af te trekken van het aantal nieuwkomers kan een indicatie gegeven woorden van het aantal dat buiten het asiel voor een toename (of afname) van reguliere nieuwkomers zorgt.
 
3.1. Overzicht in aantallen
  

  Eind 2000 2005 2010 2011 2012 2013
    1. Nieuwkomers            
        1. West-Europa            
  Austria 36.597 57.141 35.215 46.431 58.905 67.098
  Belgium 26.555 61.123 144.400 92.082 67.610 45.326
  Cyprus 4.096 16.052 42.404 6.828 -37 -9.160
  Denmark 18.080 12.644 20.114 17.073 19.453 24.402
  Finland 6.371 11.189 16.338 19.628 21.640 21.331
  France   41.764 249.355 183.188 241.439 165.703
  Germany 118.145 118.410 172.627 320.402 401.296 568.465
  Greece     10.610 36.900 -96.774 22.079
  Iceland 1.881   -108 184 902 1.895
  Ireland 28.449 217.048 182.466 -814 19.760 26.139
  Italy   297.016 297.034 229.010 401.023 635.076
  Liechtenstein       256 312 296
  Luxembourg 684 8.754 9.317 12.570 13.654 12.634
  Malta 1.780 563 3.397 2.243 3.302 2.932
  Netherlands 66.238 20.494 47.322 53.104 47.766 46.684
  Norway 15.125 21.629 48.502 55.124 60.926 38.138
  Portugal 27.211   9.706 14.798 2.039 8.754
  Spain 360.673 673.975 -227.360 38.185 -69.208 -169.828
  Sweden 33.611 38.331 64.257 60.454 63.458 77.985
  Switzerland 46.440 55.686 91.060 85.325 87.507 101.403
  United Kingd. 280.008 520.700 313.881 493.252 321.263 325.439
        2. Oost-Europa            
  AlbaniŽ            
  Bulgaria     39.704 1.229 7.519 10.029
  Croatia            
  Czechiň -52.501 67.506 -6.597 7.867 1.067 14.544
  Estonia     -3.437 38 -8.078 -894
  Macedonia            
  Hungary -31.923 22.256 15.283 -45.523 16.376 8.357
  Kosovo            
  Latvia -14.577 -10.348 -45.691 -16.044 -5.090 -7.496
  Lithuania   970 -12.789 -912 -439 -462
  Montenegro            
  Poland   9.602 4.723 13.634 5.201 46.278
  Romania   831        
  Serbia            
  Slovakia   4.705 5.333 3.023 2.453 -13.567
  Slovenia 1.857 7.367 2.410 4.584 7.320 6.693


3.2. Overzicht in aantal per 1.000 inwoners
  

  1/jan 2000 2005 2010 2011 2012 2013
    3. Nieuwkomers-evolutie/1.000 inw.            
        1. West-Europa            
  Austria 4,6 7,0 4,2 5,5 7,0 7,9
  Belgium 2,6 5,9 13,3 8,4 6,1 4,1
  Cyprus 5,9 21,4 52,8 8,5 0,0 -10,6
  Denmark 3,4 2,3 3,6 3,1 3,5 4,4
  Finland 1,2 2,1 3,1 3,7 4,0 3,9
  France   0,7 3,9 2,8 3,7 2,5
  Germany 1,4 1,4 2,1 3,9 5,0 7,1
  Greece     0,9 3,3 -8,7 2,0
  Iceland 6,7   -0,3 0,6 2,8 5,9
  Ireland 7,5 52,8 40,8 -0,2 4,3 5,7
  Italy   5,1 5,0 3,9 6,8 10,6
  Liechtenstein       7,1 8,6 8,0
  Luxembourg 1,6 19,0 18,6 24,6 26,0 23,5
  Malta 4,7 1,4 8,2 5,4 7,9 7,0
  Netherlands 4,2 1,3 2,9 3,2 2,9 2,8
  Norway 3,4 4,7 10,0 11,2 12,2 7,6
  Portugal 2,7   0,9 1,4 0,2 0,8
  Spain 9,0 15,7 -4,9 0,8 -1,5 -3,6
  Sweden 3,8 4,3 6,9 6,4 6,7 8,2
  Switzerland 6,5 7,5 11,7 10,8 11,0 12,6
  United Kingd. 4,8 8,7 5,1 7,9 5,1 5,1
        2. Oost-Europa            
  AlbaniŽ            
  Bulgaria     5,2 0,2 1,0 1,4
  Croatia            
  Czech Republic -5,1 6,6 -0,6 0,7 0,1 1,4
  Estonia     -2,6 0,0 -6,1 -0,7
  Former YRMacedonia            
  Hungary -3,1 2,2 1,5 -4,6 1,6 0,8
  Kosovo            
  Latvia -6,1 -4,5 -20,3 -7,2 -2,5 -3,7
  Lithuania   0,28 -3,84 -0,28 -0,15 -0,16
  Montenegro            
  Poland   0,3 0,1 0,4 0,1 1,2
  Romania   0,04 0,0 0,0 0,0 0,0
  Serbia            
  Slovakia   0,9 1,0 0,6 0,5 -2,5
  Slovenia 0,9 3,7 1,2 2,2 3,6 3,3


In 2013 bleef het nog relatief kalm in de Middellandse Zeewateren, behoudens in ItaliŽ. Hongarije was nog een vreedzaam land. In Spanje was de 'aangroei' in afname omgekeerd.
 
3.3. Grafieken op maat zoveel men wil
 
Voortgaande op de tabel kan men zelf een grafische voorstelling maken van de evolutie in een bepaald land, of vergelijken met enkele andere landen, zowel in aantal als in het aantal per 1.000 inwoners. Men moet dan wel alle jaren openen (plusjes bovenaan aanklikken. Hieronder een voorbeeldje van evolutie aantal nieuwkomers per 1.000 inwoners voor enkele West-Europese landen.

 


Voor Duitsland en Oostenrijk stijgt het aantal nieuwkomers (reeds) in  2013. Voor BelgiŽ daalt het fors maar, nog niet zichtbaar in de tabel, stijgt het weer in 2014. Merk ook de extreem hoge groei in Spanje tussen 2001 en 2008 en de 'ineenstorting' van het aantal nieuwkomers en omzetting in een negatief saldo vanaf 2010. En ItaliŽ is de grootste stijger. Zwitserland trekt in 2013 nog altijd de kop van de nieuwkomers.

3.4. Asielzoekers, aantal en evolutie

De overzichten van asielaanvragen zijn de best bijgehouden statistiek in Europa. Zo werden voor alle landen de gegevens voor het 1ste semester 2015 reeds gepubliceerd. Ook al is het een onderschatting, voor Duitsland of een overschatting, voor Hongarije, door een verdubbeling van het 1ste semester wordt een extrapolatie gemaakt voor het gehele jaar 2015. Dit cijfer wordt in lijn gebracht met de evolutie vanaf 2000.

3.4.1. Asielvragers in aantal
   

    2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    1. Asielaanvragen               6 md x 2
      1. West-Europa                
  Austria 18.285 22.460 11.020 14.455 17.450 17.520 28.065 41.290
  Belgium 42.690 12.575 19.940 32.270 28.285 21.215 22.850 23.450
  Cyprus 650 7.715   1.770 1.635 1.255 1.745 1.540
  Denmark 10.345 2.280 4.970 3.985 6.075 7.230 14.715 8.160
  Finland 3.170 3.595 4.020 2.975 3.115 3.220 3.625 5.220
  France 38.745 49.735 47.790 57.335 61.455 66.265 64.310 64.310
  Germany 78.565 28.915 41.330 53.345 77.650 126.995 202.815 343.570
  Greece 3.085 9.050 10.270 9.310 9.575 8.225 9.435 12.480
  Iceland   85   75 120 170 170 160
  Ireland 10.940 4.305 1.940 1.290 955 945 1.450 2.960
  Italy 15.195 9.345 8.190 40.355 17.350 26.620 64.625 61.070
  Liechtenstein               110
  Luxembourg 625 800 750 2.155 2.055 1.070 1.150 1.140
  Malta 160 1.165   1.890 2.080 2.245 1.350 1.620
  Netherlands 43.895 12.345 13.330 14.600 13.100 13.095 24.535 19.490
  Norway 10.845 5.400 10.060 9.055 9.785 11.980 11.480 9.240
  Portugal 225 115 160 275 295 505 445 860
  Spain 7.925 5.050 2.740 3.420 2.565 4.495 5.615 9.430
  Sweden 16.285 17.530 31.820 29.710 43.945 54.365 81.325 57.970
  Switzerland 17.705 9.350 13.520 23.880 28.640 21.460 23.770 23.750
  United Kingd. 80.315 30.840 22.090 26.940 28.895 30.820 33.010 30.210
      2. Oost-Europa                
  Bulgaria 1.755 700 1.025 890 1.385 7.145 11.080 14.660
  Croatia           1.080 450 200
  Czech Rep. 8.790 3.590 460 755 755 710 1.155 1.560
  Estonia 5 10   65 75 95 155 230
  Macedonia                
  Hungary 7.800 1.610 2.460 1.695 2.155 18.900 42.775 133.570
  Latvia 5 20 65 340 205 195 375 310
  Lithuania 305 100 495 525 645 400 440 270
  Montenegro                
  Poland 4.660 5.240 6.540 6.890 10.755 15.245 8.025 8.260
  Romania 1.365 485   1.720 2.510 1.495 1.545 1.470
  Slovakia 1.555 3.550 540 490 730 440 330 210
  Slovenia 9.245 1.550 210 360 305 270 385 200

 
Als de asielvragen van alle Europese landen in een grafiek gegoten worden, dan wordt duidelijk waar de groei gebeurt, ook al is het detail niet naspeurbaar in de grafiek, wel in de tabel. Duitsland en Hongarije trekken ondubbelzinnig de kop in absolute aantallen. Daarmee is het al voorzienbaar dat Hongarije in aantal per 10.000 Duitsland voorbij zal steken. Voor Hongarije zijn het dus niet diegenen die door het land trekken zonder een reguliere asielvraag in te dienen, maar enkel het aantal dat een reguliere asielvraag doet in Hongarije.3.4.2. Asielvragers in aantal per 10.000 inwoners

Oostenrijk ziet haar asielvraag in 2015 verdubbelen, Duitsland verviervoudigen. Zwitserland en Zweden  blijfven op een constant hoog niveau. Denemarken halveert en BelgiŽ zakt verder weg uit de middenmoot. Opvallend toch dat ItaliŽ en Griekenland met 1 asielvraag per 1.000 inwoners precies niet meespelen in dit verhaal.

Maar Hongarije heeft 3x meer asielaanvragen (voortgaande op het eerste halfjaar 2015) per 10.000 dan Duitsland, en met dat besef kan Hongarije duidelijk niet leven.
  

    2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    2. Asielaanvragen/10.000 inwoners               6 md x2
      1. West-Europa                
  Austria 23 27 13 17 21 21 33 48
  Belgium 42 12 18 30 25 19 20 21
  Cyprus 9 103 0 22 19 14 20 18
  Denmark 19 4 9 7 11 13 26 14
  Finland 6 7 8 6 6 6 7 10
  France 6 8 7 9 9 10 10 10
  Germany  10 4 5 7 10 16 25 42
  Greece 3 8 9 8 9 7 9 12
  Iceland   3 0 2 4 5 5 5
  Ireland 29 10 4 3 2 2 3 6
  Italy 3 2 1 7 3 4 11 10
  Liechtenstein     0 0 0 0 0 29
  Luxembourg 14 17 15 42 39 20 21 20
  Malta 4 29 0 45 50 53 32 38
  Netherlands 28 8 8 9 8 8 15 12
  Norway 24 12 21 18 20 24 22 18
  Portugal 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,8
  Spain 2 1 1 1 1 1 1 2
  Sweden 18 19 34 32 46 57 84 59
  Switzerland 25 13 17 30 36 27 29 29
  United Kingd. 14 5 4 4 5 5 5 5
      2. Oost-Europa                
  Bulgaria 2 1 0 1 2 10 15 20
  Croatia 0 0 0 0 0 3 1 0
  Czech Rep. 9 4 0 1 1 1 1 1
  Estonia 0 0 0 0 1 1 1 2
  Macedonia       0 0 0 0 0
  Hungary 8 2 2 2 2 19 43 136
  Latvia       2 1 1 2 2
  Lithuania 1 0 0 2 2 1 1 1
  Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
  Poland 1 1 2 2 3 4 2 2
  Romania 1 0 0 1 1 1 1 1
  Slovakia 3 7 1 1 1 1 1 0
  Slovenia 47 8 1 2 1 1 2 1


Als we alle landen in een grafiek samenbrengen ziet de evolutie er zo uit, dus ervan uitgaande dat in Hongarije bv nog evenveel asielvragers zouden ingeschreven worden als het eerste halfjaar 2015 al het geval geweest is.
    


Hongarije wist niet wat er gebeurde, en viel op enkele primitieve reflexen terug. Blijkbaar heeft Hongarije, zoals Polen de culturele, politieke en economische aderlating van de jodenvernietiging nog altijd niet verteerd. Er is nooit een herstel kunnen gebeuren omdat er geen joden meer aanwezig waren. Voor Hongarije speelt daar nog bijkomend mee dat deze aderlating op enkele maanden tijd is gebeurd in 1944 toen de nationaalsocialisten van een half miljoen joodse inwoners naar Auschwitz hebben afgevoerd die gedurende eeuwen tot het Hongaarse patrimonium behoorden. Dat verlies kan nooit meer gecompenseerd worden, het kan wel meer dan nu mee verrekend worden in een poging om dit herstel ook cultureel en politiek vorm te geven of in gedachtenis te brengen. Deze historische dimensie is essentieel om Hongarije in haar huidig beleid te begrijpen, en de moeite die ze hebben om de boks, die ze met deze asiel in- en doorstroom, in de maag gehad hebben, meer dan elk ander land in Europa, hetgeen in deze grafiek geÔllustreerd wordt.

Maar er is zoveel meer te ontdekken in deze tabel: Nieuwkomers en Asiel Europese landen 2000-2014, en elkeen zal tot nadenken aangezet worden door de cijfers die hen mee naar de diepte van de actualiteit zullen brengen en die af en toe naar adem doen happen, maar die er ook zullen voor zorgen dat langzaam maar zeker de oever in zicht zal komen..

Jan Hertogen, socioloog