BuG 282 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 4 september 2015
   
BuG 282 on-line                                       Printversie (5p)

Inwoners met migratieachtergrond per gewest en nationaliteit
Vlaams gewest 38%, Brussel 32%, WalloniŽ 30% van migratieachtergrond,
voor de bevolking is dat 57%Vlaams, 10% Brussels en 33% Waals gewest
 
Deze %ges slaan op de verdeling migratieachtergrond tussen de gewesten.
In tabel
Migratieachtergrond per land en gewest - 2015 aantallen en %ges.
   

In Vlaams gewest wonen 80% van de Afghaanse, 72% Irakese, 67% Soma-
lese, 66% Armeense, 51% Syrische achtergrond, maar ook 87% uit Nepal,
80% Kenia, 79% Ghana, 75% Nigeria, 76% uit Thailand en 59% Filippijnen.
Brussels gewest op kop voor 52% van de Griekse, 51% Roemeense, 47% Zuid-
Amerikaanse en ook 47% Marokkaanse migratieachtergrond, 45% Spaanse
en Portugese, 43% Congolese (DR), 39% Poolse, 38% Franse, 24% Turks.
Waals gewest herbergt 62% van de Italiaanse migratieachtergrond, 52%
Algerijnse, 49% van de Franse, 42% Duitse, 37% Tunesische, 33% Rwanda.

Volledige lijst met verdeling alle nationaliteiten tussen de gewesten, zo-
wel in aantallen als  % op 01/01/2015 en voor alle factoren sorteerbaar:
Tabel:
Migratieachtergrond per land en gewest - 2015
  

De Gedachte 1: Is Michel de Trump van Belgie?
De Gedachte 2:
Wouter Beke: ten Oorlog!
De Gedachte 3:
"Alles komt in orde", Jan Leyers op Radio 1, 3/09/2015
De Gedachte 4: Wie zei ook alweer dat de Duitse demografie de aantrekpool voor migratie was?

1. Myria, de pas ontloken migratiebloem

De bekendmaking van Myria, de nieuwe naam voor het oude Federale Migratiecentrum, is een goed moment om ons steentje bij te dragen aan de migratiestatistiek, een van de kerntaken van dit vernieuwde centrum. Het telkens verrassende en diepgravende jaarrapport over migratie wordt meteen aan het publiek aangeboden, zie Migratie in cijfers en in rechten 2015. "Migratie begrijpen, de context van asiel schetsen", zo wordt het verslag omschreven. "Het omvat veel cijfers die inzicht geven in de aard en de evolutie van migratie: stromen, stocks, motieven voor de afgifte van verblijfstitels, internationale bescherming, economische en studiemigratie, regularisaties, detentie en verwijdering, toegang tot de nationaliteit Ö Door al die verschillende aspecten te analyseren hoopt Myria bij te dragen tot een betere kennis van het globale migratiefenomeen in al zijn complexiteit." Publicaties op Myria
 
Zaak is dat Myria en npdata voortgaan op de zelfde bron, nl. het AD SEI, maar dat Myria gemakkelijker kan putten uit het Rijksregister en andere overheidsbronnen, ze zijn niet voor niets een overheidsinstantie. Daarmee zijn zij ook iets trager in de verwerking van gegevens en heeft npdata een grotere vrijheid om wetenschappelijk verantwoorde en methodologisch onderbouwde toepassingen te maken in functie van maatschappelijke relevantie en belangenverdediging van de in migratie betrokken groepen. Zo geeft npdata in deze BuG de situatie op 01/01/2015 omdat het basismateriaal mbt 2015 beschikbaar is gekomen.

2. De aanloop voor het aantal en % Migratieachtergrond per gewest

Het beschikbare materiaal heeft ons toegelaten volgende updates te publiceren die essentieel zijn voor een goed begrip van de migratie en asielstromen, we zetten ze nog even op een rij:

2.1. In BuG 274 on-line wordt de demografie van alle landen in de wereld in beeld gebracht met zowaar een link naar samenvattende overzichten per land. Voor de tabel, zie VN-demografie aller landen 1950-2040.

2.2. In BuG 278 on-line wordt voor alle nationaliteiten de nieuwkomers in beeld gebracht tussen 1999 en 01/01/2015. Ook hier een link naar een samenvattend beeld per land. Voor de tabel zie Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2014. Dit zijn exacte gegevens, dwz geen berekening, en ze omvatten niet al de nieuwkomers langs immigratie, maar ook de erkenningen als vluchtelingen vanuit het wachtregister asiel, de regularisaties, de ambtelijke herinschrijvingen verminderd met de ambtelijke uitschrijvingen en de statistische aanpassing, dwz voor wijzigingen die na 1 maart van het jaar volgend op het geobserveerde door gemeenten in het Rijksregistersysteem worden ingebracht. Daarom wijken sommige aantallen en grafieken wat af van deze van Myria die enkel de 'immigratie' onder de loupe neemt.

2.3. In BuG 280 on-line wordt voor elke nationaliteit het aantal inwoners in BelgiŽ geÔndiceerd volgens migratieachtergrond per land. Naast de vreemdelingen worden ook de +Belg geworden vreemdelingen na WO2 en het natuurlijk en migratie saldo van deze nieuwe Belgen na hun Belgwording mee verrekend. Voor een samenvattende tabel, zie Alle gegevens nieuwkomers en migratieachtergrond tot 01/01/2005 (zie kolom GP voor totaal migratieachtergrond per land). In BuG 280 beloofden we een overzicht van migratieachtergrond per gemeente. Dat komt, maar eerst een overzicht per gewest.

In alle tabellen worden ook de subtotalen gegeven per provincie en gewest en voor de nieuwkomers grafieken per land voor de geobserveerde tijdsperiode 1999-2015.

3. Migratieachtergrond per gewest: een methodologische knoop

Op Belgisch niveau kan betrouwbaar en voor elke nationaliteit het aantal met migratieachtergrond berekend worden. Voor elke nationaliteit kan dan een x-factor, een vermenigvuldigingsfactor berekend worden die langs het aantal vreemdelingen een berekening van het aantal inwoners kan maken met inbegrip van Belgwording en nageslacht.

Moeilijker en problematischer wordt het wanneer deze x-factor toegepast wordt per gewest, provincie of gemeente. Want de instroom van vreemdelingen is per gewest verschillend, mťťr in Brussel dan de in andere gewesten, ook al is er een continue uitstroom vanuit Brussel naar andere gewesten de laatste decennia. Maar ook dit kan per nationaliteit anders liggen. Maar wat in Brussel door deze methode (licht) overschat wordt is evenzeer een lichte onderschatting voor de gewesten. Met deze beperking in het achterhoofd geeft een toepassing per gewest, en later per provincie en gemeente) een goede aanduiding van aantal met migratieachtergrond per geweest, en zeker de onderlinge verhouding tussen gewesten, en tussen de nationaliteiten. Hoe kleiner de aantallen hoe groter het verschil kan zijn maar 4% tav 3% Afghanen geeft een verschil van 25%, terwijl het toch relevant is om, zelfs binnen deze afwijking te spreken van 3 ŗ 4% Afghanen.

De proef op de som bestaat uit het proeven. en hier wordt een voorgerecht geserveerd dat goesting kan doen krijgen in het vervolg van het menu. Hoe verdelen zich de inwoners met migratieachtergrond per gewest,
Migratieachtergrond per land en gewest - 2015. Deze tabel onderscheidt zich dus van een overzicht van migratieachtergrond binnen elk gewest. Dat is voor een volgende keer.

4. Overzicht in volgorde van hoogste migratieachtergrond in BelgiŽ per land

In de tabel Migratieachtergrond per land en gewest - 2015 worden alle landen getoond en deze kunnen gesorteerd worden oplopend of aflopend op elke kolomtitel. Zo kan gemakkelijk voor het Vlaams gewest bv, het % aanwezigheid in aflopende orde zichtbaar worden, enz.
 

Verdeling migratieachtergrond in aantal en % naar gewest - 2015
Landen Vlaams Brussel Waals BelgiŽ Vl Br Wl Be
Marokko 159.736 218.870 90.081 468.687 34% 47% 19% 100%
ItaliŽ 67.113 91.590 299.749 458.452 15% 20% 65% 100%
Frankrijk 37.177 111.411 143.647 292.234 13% 38% 49% 100%
Turkije 122.078 58.486 61.569 242.133 50% 24% 25% 100%
Nederland 206.385 12.942 12.120 231.448 89% 6% 5% 100%
Spanje 27.712 44.451 25.566 97.729 28% 45% 26% 100%
Polen 48.463 35.030 6.623 90.116 54% 39% 7% 100%
Congo (Dem. Rep.) 23.223 35.528 23.546 82.296 28% 43% 29% 100%
RoemeniŽ 25.220 39.583 13.142 77.946 32% 51% 17% 100%
Duitsland 21.582 18.338 30.011 69.931 31% 26% 43% 100%
Portugal 17.100 25.316 12.831 55.247 31% 46% 23% 100%
Onbekend 24.964 12.078 17.457 54.499 46% 22% 32% 100%
Algerije 8.294 16.200 26.956 51.449 16% 31% 52% 100%
Verenigd Koninkrijk 19.699 15.218 7.591 42.508 46% 36% 18% 100%
TunesiŽ 11.783 13.189 14.645 39.617 30% 33% 37% 100%
Griekenland 9.047 17.895 7.435 34.376 26% 52% 22% 100%
Bulgarije 18.900 12.464 2.023 33.387 57% 37% 6% 100%
Rusland 18.104 4.945 7.618 30.667 59% 16% 25% 100%
India 17.173 9.943 2.221 29.337 59% 34% 8% 100%
China 13.290 5.611 5.155 24.056 55% 23% 21% 100%
Pakistan 9.938 8.442 4.435 22.815 44% 37% 19% 100%
Servie/Montenegro 11.968 3.909 4.501 20.378 59% 19% 22% 100%
Rwanda 6.194 6.955 6.563 19.711 31% 35% 33% 100%
Kameroen 4.879 6.519 7.902 19.300 25% 34% 41% 100%
Filipijnen 10.008 6.094 838 16.940 59% 36% 5% 100%
Iran 10.448 4.100 1.887 16.435 64% 25% 11% 100%
VSA 5.688 4.819 5.041 15.549 37% 31% 32% 100%
SyriŽ 6.995 4.956 1.894 13.846 51% 36% 14% 100%
BraziliŽ 4.525 6.941 2.016 13.482 34% 51% 15% 100%
Guinee 2.564 7.854 3.058 13.476 19% 58% 23% 100%
Afghanistan 10.436 1.542 1.071 13.049 80% 12% 8% 100%
Ghana 10.288 1.584 1.109 12.981 79% 12% 9% 100%
Irak 8.615 1.252 2.120 11.986 72% 10% 18% 100%
Luxemburg 1.357 2.779 7.492 11.628 12% 24% 64% 100%
ArmeniŽ 7.552 2.592 1.260 11.404 66% 23% 11% 100%
AlbaniŽ 5.061 4.150 2.119 11.330 45% 37% 19% 100%
Libanon 2.655 6.132 2.460 11.246 24% 55% 22% 100%
Thailand 8.363 1.018 1.617 10.999 76% 9% 15% 100%
Vietnam 3.924 3.528 2.611 10.063 39% 35% 26% 100%
Ö                
                 
Totaal Migratieacht. 1.165.640 983.274 926.541 3.075.455 38% 32% 30% 100%
Totale bevolking  6.444.127 1.175.173 3.589.744 11.209.044 57% 10% 32% 100%

  
Rechtsonder in de tabel wordt mooi de verdeling van immigratieachtergrond en van de bevolking in beeld gebracht. In WalloniŽ is dit gelijklopend, 30% migratieachtergrond en 32% bevolking. Daarin speelt de grote aanwezigheid van Italiaanse migranten een rol. Het Vlaams gewest vertoont het grootste deficit, 57% van de bevolking en 38% van de inwoners met migratieachtergrond. Dit deficit wordt evenwel volledig gecompenseerd door Brussel dat 32% van de inwoners met migratieachtergrond telt en 10% van de inwoners.
 
5. Overzicht in volgorde van hoogste migratieachtergrond in BelgiŽ per Continent
 

Niet alleen per land, maar ook onderscheiden naar Europa van de 15, de 13 andere landen, Europa van de 28, de andere Europese landen, en verder alle Europese landen samen en de niet-Europese landen apart.
 
Maar ook de subtotalen per continent en subcontinent. Voor Europa West- en Oost-Europa, AziŽ opgedeeld in Turkije en andere Aziatische landen, Afrika in Noord- en Zwart Afrika, Amerika in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en tenslotte OceaniŽ. Onbekend zijn deze inwoners waarvoor de statistiek aangeeft dat het land van herkomst onbekend is.
 
We geven hier de tabel met deze opdelingen in extenso. Asiel is geupdated voor 01/01/2015 dank zij het toezenden van het ontbrekend bevolkingsbestand, waarvoor dank.

Migratieachtergrond + asiel per gewest naar Europese opdeling, continent en subcontinent - 2015
    Vlaams Brussel Waals BelgiŽ Vl Br Wl Be
1. Totalen                
     MigratieAchtergr. 1.165.640 983.274 926.541 3.075.455 38% 32% 30% 100%
     Vreemdelingen 504.129 398.723 352.429 1.255.281 40% 32% 28% 100%
     Belgen 5.939.997 776.447 3.237.314 9.953.758 60% 8% 33% 100%
     Bevolking 6.444.127 1.175.173 3.589.744 11.209.044 57% 10% 32% 100%
2. Europa/niet-Europa                
     MiA - EU 15 413.590 350.247 548.867 1.312.704 32% 27% 42% 100%
     MiA - EU and. 13 108.078 99.390 25.118 232.586 46% 43% 11% 100%
     MiA - EU 28 521.668 449.637 573.985 1.545.290 34% 29% 37% 100%
     MiA and. Eur. 52.023 21.990 22.209 96.222 54% 23% 23% 100%
  Totaal Europa 573.691 471.626 596.194 1.641.512 35% 29% 36% 100%
  Totaal niet-Europa 591.949 511.647 330.347 1.433.943 41% 35% 23% 99%
  Totaal MiA 1.165.640 983.274 926.541 3.075.455 38% 32% 30% 100%
3. Continent                
    1. Europa 573.691 471.626 596.194 1.641.512 35% 29% 36% 100%
        West-Europa 415.729 352.744 550.403 1.318.876 32% 27% 42% 100%
        Oost-Europa 157.962 118.882 45.792 322.636 49% 37% 14% 100%
    2. AziŽ 263.226 129.389 97.046 489.660 54% 26% 20% 100%
        Turkije 122.078 58.486 61.569 242.133 50% 24% 25% 100%
        Andere AziŽ 141.148 70.903 35.477 247.527 57% 29% 14% 100%
    3. Afrika 265.264 333.412 197.280 795.955 33% 42% 25% 100%
        Noord-Afrika 183.594 251.387 132.494 567.476 32% 44% 23% 100%
        Zwart-Afrika 81.670 82.024 64.785 228.479 36% 36% 28% 100%
    4. Amerika 32.293 33.743 16.179 82.215 39% 41% 20% 100%
        Noord-Amerika 7.211 6.757 6.637 20.605 35% 33% 32% 100%
        Midden Amerika 6.504 4.608 2.503 13.615 48% 34% 18% 100%
        Zuid Amerika 18.578 22.378 7.039 47.995 39% 47% 15% 100%
    5. OceaniŽ 706 512 184 1.402 50% 36% 13% 100%
    Onbekend 24.964 12.078 17.457 54.499 46% 22% 32% 100%
  Algemeen totaal 1.165.640 983.274 926.541 3.075.455 38% 32% 30% 100%
4. Asielregister                
     Asiel 01/01/2015 18.177 11.731 16.407 46.315 39% 25% 35% 100%
     Asiel per 1.000 inw. 3 10 5 4        
     MiA + Asiel 2015 1.183.817 995.005 942.948 3.121.770        
  Bevolking + Asiel 6.462.304 1.186.904 3.606.151 11.255.359        

   
6. Migratieachtergrond en asiel

In BelgiŽ worden, tegen de Europese richtlijnen in, de asielzoekers buiten de bevolkingsstatistiek gehouden. Zij worden in een apart register geplaatst, het 5de register of Wachtregister Asiel. Door het 1ste en 2de bevolkingscijfer af te trekken van het totaal van alle registers per gemeente krijgt men een nauwgezet beeld van het aantal asielzoekers per gemeente. Tot 01/01/2014 hebben we dit gedaan, maar voor 01/01/2015 hebben we wel het 1ste en 2de register van het Rijksregister gedownload maar toen was nog maar enkel de algemene telling voor 01/12/2014 beschikbaar. En die van 01/01/2015 vergeten te downloaden. Na 2 vragen aan de helpdesk Belpic van het Rijksregister werd de tabel stat-t-t_n.pdf voor 01/01/2015 nog in extremis toegestuurd na publicatie van de BuG zodat de asielgegevens kunnen geupdated worden voor 01/01/2015. Zie BuG 219 on-line voor de methodologie en cijfers, zie ook tabel Wachtregister 2012-2014 per gemeente met evolutie van het wachtregister asiel in elke gemeente tussen 2012 en 2014.
 
Zie punt 4 van bovenstaande tabel. Vlaanderen vangt 39% van de asielzoekers op (situatie 2015), Brussel 25% en WalloniŽ 35%. Het Vlaams gewest staat op een historisch 'laagterecord' van 3 per 1000 inwoners, dat is 3x minder dan de asielopvang in Brussel, en bijna de helft minder dan in WalloniŽ.
 
Omdat het geheugen kort is hierbij nog eens de evolutie van het wachtregister asiel per gewest. Dit is een uniek overzicht dat met veel inspanning is opgemaakt op basis van materiaal van de studiedienst van de Vlaamse regering en waar ook Bert Anciaux z'n steentje toe bijgedragen heeft door er met succes een parlementaire vraag over te stellen. Maar nu is men blijkbaar als de dood om hierover cijfers per gemeente vrij te geven.
 

Wachtregister Asiel 31/12/1996-2015 naar gewest
op 01/01/ Vlaams  Brussels  Waals  BelgiŽ 
1997 7.424 5.845 7.083 20.352
1998 6.511 8.136 4.181 18.828
1999 11.939 17.438 4.119 33.496
2000 25.464 35.331 7.904 68.699
2001 37.704 39.285 11.397 88.386
2002 43.670 31.703 16.218 91.591
2003 42.761 34.855 18.061 95.677
2004 38.803 26.310 18.059 83.172
2005 41.780 28.592 20.547 90.919
2006 38.359 27.293 19.099 84.751
2007 34.096 20.806 17.137 72.039
2008 30.117 17.180 15.417 62.714
2009 26.967 13.997 13.895 54.859
2010 23.340 12.715 11.493 47.548
2011 22.471 13.151 10.690 46.312
2012 26.283 12.231 18.923 57.437
2013 27.555 13.100 22.054 62.709
2014 24.809 12.271 15.295 52.375
    2015(1) 18.177 11.731 16.407 46.315

(1) De cijfers voor 01/01/2015 werden bijgewerkt op basis van de op 04/09/2015 doorgestuurde gegevens vanwege het Rijksregister. 
  
En misschien kan BelgiŽ nog eens alles uit z'n kas halen om de 100.00 te halen, zoals in het 3de kwartaal 2003 (niet zichtbaar in de tabel omdat enkel de situatie op 01/01 gegeven wordt). Of beter nog, zoals Dyab Abou Jahjah suggereert in DS van 04/09/2015, 100.000 Syriers, als Duitsland er 800.000 aankan met een bevolking van 80 miljoen, kan BelgiŽ er ook 100.000 aan met 11 miljoen inwoners zo argumenteert hij. Dyab vergeet dan wel dat in Duitsland het negatief saldo op de generatiewisseling dubbel zo groot is als in BelgiŽ, zie BuG 267 on-line, Duitse economie staat voor fatale catastrofe. Dus laten we het in deze vergelijking houden op 50.000 Syriers.
 
Jan Hertogen,
socioloog
0487 335 552