BuG 28 - Bericht uit het Gewisse 1/08/06  Portaal verkiezingen  Inschrijvingen 2006  Inschrijvingen 2000  Belga/HLN

Inschrijving verkiezingen in 2006: 3x meer niet-Europeanen dan Europeanen Per gewest

Europese vreemdelingen die zich registreerden voor de  gemeenteraadsverkiezingen  2000 hebben automatisch kiesplicht in 2006. Zij kunnen bezwaarlijk meegeteld worden bij de 'inschrijvingen in 2006' want de indruk wordt zo gewekt dat de Europeanen zich, veel meer dan de niet-Europeanen als 'gewetensvolle burgers',  geÔnteresseerd of verantwoordelijk gedragen hebben in 2006. Niets is minder waar. 

De gegevens van het Rijksregister zijn gemeenzaam bekend. In september 2005 werden door het rijksregister 75.531 Europeanen geteld die reeds ingeschreven waren in 2000 en nog in BelgiŽ verbleven en dus zoals alle andere Belgen kiesplichtig waren. Van de 530.052 Europese vreemdelingen zijn er dus 454.521 die zich in 2006 nog konden inschrijven om stemgerechtigd te worden. 18.219 of 3,4% van hen hebben aan de gemeenten laten weten dat zij hun stem willen uitbrengen en dus kiesplichtig worden voor de rest van hun leven. 

Van de 108.804 kiesgerechtigde niet-Europese kiesgerechtigden zijn er 10.578 of 9,7% die zich ingeschreven hebben of 3x meer dan de Europeanen in 2006
 

Inschrijving voor verkiezingen in 2000 en 2006 van Europeanen en niet-Europeanen 29/07/06

BelgiŽ

Reeds in- geschreven

Inschrijvingen

Totaal 2000+2006

Totaal kiesrecht

% inschrijvingen verkiezingen

 

in 2000

in 2006

 

 

in 2000

in 2006

Totaal

Europeanen

75.531

18.219

93.750

530.052

14,2%

3,4%

17,7%

Niet-Europeanen

 

10.578

10.578

108.804

 

9,7%

9,7%

Totaal

75.531

28.797

104.328

638.856

 

4,5%

16,3%


Boycot

Er zijn vijf maal meer Europeanen (454.521) dan niet-Europeanen (108.804) die zich in 2006 (nog) konden inschrijven. Dat van dit potentieel slechts 4,5% zich inschrijft kan maar op ťťn manier begrepen worden: niet als 'desinteresse' of onverantwoordelijkheid', geen  gebrek aan informatie maar wel als boycot van een uitzonderingsprocedure die hen opgelegd werd. De democratie is ťťn en ondeelbaar en in BelgiŽ is dat de stemplicht zonder voorwaarden. De niet-inschrijving is het enige democratische middel om een signaal te geven dat men geen 'uitzonderingsburger' wil zijn. Het is goed te beseffen dat, meer nog dan de niet-Europese vreemdeling, het de Europese 'vreemdeling' is die massaal njet heeft gezegd aan de ridiculiteit van inschrijving om een elementair democratisch recht te kunnen uitoefenen. 

Als in 1948 het algemeen stemrecht voor de vrouw zou ingevoerd zijn met als voorwaarde zich in te schrijven en een loyauteitsverklaring te ondertekenen voor de man dan zouden de vrouwen dit kiesrecht massaal geboycot hebben. 

Mechelen

Mechelen is een goede illustratie van de 'boycot' van de verkiezingen door de nog als 'vreemdeling' ingeschreven burgers (situatie 29 juli 2006).
  

Inschrijving voor verkiezingen in 2000 en 2006 van Europeanen en niet-Europeanen

Mechelen

Reeds in- geschreven

Inschrij-vingen

Totaal 2000+2006

Totaal kiesrecht

% inschrijvingen verkiezingen

 

in 2000

in 2006

 

 

in 2000

in 2006

Totaal

Europeanen

147

7

154

1.322

11,1%

0,5%

11,6%

Niet-Europeanen

 

20

20

1.684

 

1,2%

1,2%

Totaal

147

27

174

3.006

 

0,9%

5,8%

      
In 2006 hebben zich in Mechelen 0,9% van de kiesgerechtigden ingeschreven voor de verkiezingen, tegenover 4,5% gemiddeld in BelgiŽ, dwz 7 Europese en 20 niet-Europese vreemdelingen zijn naar de gemeente gestapt om te kunnen deelnemen aan de consecratie van de democratie. In een stad waar iedereen de weg kent naar gelijk welke dienst kan de niet-inschrijving van 1.664 van de 1.684 niet-Europese vreemdelingen en 1.168 van de 1.322 Europese vreemdelingen (die van 2000 ook meegerekend) alleen maar begrepen worden als een welgemeend dankjewel voor de ongelijke behandeling wat democratische stemplicht betreft.


Deze globale boycot doet niets af van de kracht van stemmen waar 4,5% van de stemgerechtigden in 2006 zich toe verbonden hebben, misschien meer als vriendelijkheid voor de inspanningen die familie, vrienden, ambtenaren en vormingswerkers zich getroost hebben dan uit overtuiging.

Jan Hertogen, socioloog