BuG 274 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 6 juli 2015
   
BuG 274 on-line                            Printversie (7p)

Demografisch profiel van alle landen in de wereld,
met 2 klikken een land begrijpen hoe het was, is en zal zijn
  

Tabel:
VN-demografie aller landen 1950-2040 

De gedachte 1: Toen het Griekse parlement het referendum beslistte liet ik er geen twijfel over bestaan, 63% zou Nee stemmen, en wel hierom: De KKE, Gouden Dageraad, Anel en Syriza waren samen al goed voor meer dan 53% van de stemmen in de laatste verkiezingen, het moest dus al serieus misgaan. Maar vooral de 20,2% 65+ en daarbij de  19,7% 50-64 jarigen zouden de Europese hardliners de das omdoen. 40% van de Griekse bevolking is 50+, het zijn vooral zij die rekenen op verdere conservering van wat in de pensioenen nog is kunnen behouden worden. Een beetje zielig hoe zowel politiek als media onvermogend waren om deze evidenties onder ogen te zien. Het geeft ook aan dat demografie een wezenlijk onderdeel is om de situatie in een land en de politieke stellingnamen te begrijpen. In deze BuG wordt iedereen op z'n wenken bediend.
De gedachte 2: Nu nog wachten op FranÁois Hollande om Merkel en Europa te redden van hun failliet.

  

Tabel: VN-demografie aller landen 1950-2040
 
Langs de tabel eenvoudig op te roepen maar langs onderstaande linken direct geserveerd: Grafiek 1 is een set van 6 grafieken met de generatiewisseling en algemene bevolkingsevolutie, Grafiek 2 geeft de bevolkingsevolutie binnen een aantal leeftijdscategorieŽn. Scherm sluiten om terug te keren.
  

Grafiek-1: link naar de set van 6 grafieken generatiewisseling, bevolking
    Wereld    
         
Europa Afrika AziŽ Noord-Amerika OceaniŽ
      Zuid-Amerika  
West-Europa Noord-Afrika      
Oost-Europa        
Noord-Europa        
Zuid-Europa        
         
AlbaniŽ Algerije Afghanistan ArgentiniŽ AustralliŽ
Belarus Angola ArmeniŽ BoliviŽ Nieuw-Zeeland
BelgiŽ Burkina-Faso Bangladesh BraziliŽ  
BosniŽ-Herzeg. Burundi Cambodja Canada  
Bulgarije Congo DR China Chili  
Cyprus Egypte Filippijnen Cuba  
Denemarken Erithrea GeorgiŽ Mexico  
Duitsland EthiopiŽ India Nicaragua  
Estland Ghana IndonesiŽ Venezuela  
Finland Ivoorkust Irak VSA  
Frankrijk Kameroen Iran    
Griekenland Marokko IsraŽl    
Hongarije Nigeria Japan    
Ierland Oeganda Kazakhstan    
Ijsland Rwanda Laos    
ItaliŽ Tsjaad MongoliŽ    
KroatiŽ TunesiŽ Myanmar    
Letland Zimbabwe Noord-Korea    
Litouwen Zuid-Afrika Palestina    
Luxemburg   Saoedi-ArabiŽ    
MacedoniŽ   SyriŽ    
Malta   Tajikistan    
MoldaviŽ   Thailand    
Montenegro   Turkije    
Nederland   Vietnam    
Noorwegen   Yemen    
OekraÔne   Zuid-Korea    
Oostenrijk        
Polen
Portugal
       
RoemeniŽ        
Rusland        
ServiŽ        
SloveniŽ        
Slovakije        
Spanje        
TsjechiŽ        
Verenigd Kon..        
Zweden        
Zwitserland        

      

Grafiek-2: link naar de set van 6 grafieken evolutie bevolkingscategorieŽn
    Wereld    
         
Europa Afrika AziŽ Noord-Amerika OceaniŽ
      Zuid-Amerika  
West-Europa Noord-Afrika      
Oost-Europa        
Noord-Europa        
Zuid-Europa        
         
AlbaniŽ Algerije Afghanistan ArgentiniŽ AustralliŽ
Belarus Angola ArmeniŽ BoliviŽ Nieuw-Zeeland
BelgiŽ Burkina-Faso Bangladesh BraziliŽ  
BosniŽ-Herzeg. Burundi Cambodja Canada  
Bulgarije Congo DR China Chili  
Cyprus Egypte Filippijnen Cuba  
Denemarken Erithrea GeorgiŽ Mexico  
Duitsland EthiopiŽ India Nicaragua  
Estland Ghana IndonesiŽ Venezuela  
Finland Ivoorkust Irak VSA  
Frankrijk Kameroen Iran    
Griekenland Marokko IsraŽl    
Hongarije Nigeria Japan    
Ierland Oeganda Kazakhstan    
Ijsland Rwanda Laos    
ItaliŽ Tsjaad MongoliŽ    
KroatiŽ TunesiŽ Myanmar    
Letland Zimbabwe Noord-Korea    
Litouwen Zuid-Afrika Palestina    
Luxemburg   Saoedi-ArabiŽ    
MacedoniŽ   SyriŽ    
Malta   Tajikistan    
MoldaviŽ   Thailand    
Montenegro   Turkije    
Nederland   Vietnam    
Noorwegen   Yemen    
OekraÔne   Zuid-Korea    
Oostenrijk        
Polen
Portugal
       
RoemeniŽ        
Rusland        
ServiŽ        
SloveniŽ        
Slovakije        
Spanje        
TsjechiŽ        
Verenigd Kon..        
Zweden        
Zwitserland        


We zeggen het niet vlug, maar dit is toch wel speciaal, iets waar we zelf graag in exploreren, ideaal om gelegen of zittend aan een strand op een tablet onder ogen te nemen, land per land, met een niet-eindigende keuze de wereld evoceren in haar demografische kenmerken, haar generatiewissels van 1950 tot 2040, haar bevolkingsgroei per jaar, opgedeeld in -15, 15-64 jarigen en 65+ om maar enkele elementen te noemen. En dit alles met 2 muisklikken: eentje om het land of (sub)continent te kiezen en eentje om naar de grafieken-blz te gaan, een beproefd recept voor wie al eens de moed had een excel van npdata aan te klikken.
 
Bron: De update van de Bevolkingstabellen van de Verenigde naties, waar ook Dewulf z'n bevolkingspyramides op baseerde. Door zelf naar het bron materiaal te gaan konden we in een beweging alle landen nemen in een meer uitgewerkte evocatie dan in voorgaande BuG's over de generatiewisseling. De VN-tabellen geven diverse scenario's naar de toekomst, lage, gemiddelde, hoge vruchtbaarheid, zero-migratie enz. Wij baseren ons op een gemiddelde vruchtbaarheid, met migratie, zoals ook de Bevolkingspyramides van Dewulf  waar ook een dynamisch beeld tot stand komt dat compatibel is met alle materiaal dat hier verwerkt is. In tegenstelling tot Dewulf gaan wij verder op de bevolkingsevoluties per jaar, en niet in categorieŽn van 5 jaar. De leeftijdscategorieŽn in groepen van 5 jaar laten toe zowel de evolutie van de generatiewisseling jaar per jaar te berekenen en enkele belangrijke nieuwe grafieken te ontwikkelen. Aantallen worden opgegeven in duizendtallen.
 
Welk 'exploratiemateriaal' bieden we aan over elk land in de wereld:

 
1. Generatiewisseling in de actieve bevolking.

Een bevolkingsevolutie is interessant maar belangrijker is te zien hoe binnen een bevolking de wisseling van de actieve generatie gebeurt, dwz hoeveel 10-24 jaren zullen de 50-64 jaren vervangen de komende 15 jaar, voortgaand op het feitelijk bevolkingsgegeven, de feitelijke migratie uit het verleden die geŽxtrapoleerd wordt. Door deze generatiewisseling vanaf 1950 te berekenen komt een uniek beeld tot stand dat het verleden beter doet begrijpen, de situatie in het heden klaar in beeld brengt gezien het de wisseling voor de komende 15 jaar verrekend, en dat naar de toekomst toe indicatief is. Deze generatiewisseling is nu voor elk land beschikbaar. Ze wordt in 3 grafieken in beeld gebracht.

Griekenland


Een stijgend aantal gepensioneerden, zij bepaalden in hoge mate de kiesuitslag, een stabiliserend aantal jongeren doen de generatiewissel in Griekenland dramatisch kantelen naar een arbeidstekort de komende 15 jaar. Zelfs een minimale economische relance zet Griekenland voor jaren comfortabel. Alleen de Grieken zelf beseffen dat blijkbaar nog niet zo goed.

Het saldo op de generatiewisseling, dwz de mate waarin de 50-64 jarigen de komende 15 jaar minder of meer vervangen worden door de instromende 10-24 jarigen, is als % interessant omdat hiermee verschillende landen kunnen vergeleken worden.

Griekenland


Het saldo op de generatiewisseling bouwt zich in Griekenland op naar meer dan 25% vanaf 2015 en meer dan 30% vanaf 2025. Uitgezet als % van de bevolking zie men beter de impact van dit saldo op de totale bevolking. Merk de extreem hoge instroom van jongerengeneraties in de actieve bevolking, zonder dat er ruimte vrijgekomen is door de uitstroom. Ook na 1995 was er nog een weliswaar dalend overschot van 25% dat pas in 2006 het perspectief opende op een groeiend negatief saldo de volgende 15 jaar na het jaar van de berekening.

Griekenland


Gezien de drastische verhoging van de uitstroom uit de actieve bevolking bedraagt het tekort op de generatiewisseling meer dan 5% van de bevolking in 2015 (berekend voor de komende 15 jaar) en meer dan 7% vanaf 2020. De komende decennia zal Griekenland een immigratieland worden, evenals Duitsland en Spanje, dwz dat immigratie richting deze landen zal gaan om te voldoen aan de arbeidsvraag.

En ook voor Zweden en Denemarken is een versterkte immigratie nodig om aan de arbeidsvraag te voldoen de komende 15 jaar. Op de grafiek is ook duidelijk dat er een sterke daling gebeurd is van de jongereninstroom, hetgeen zowel Zweden als Denemarken genoodzaakt heeft, om zuiver demografische redenen, de actieve bevolking onder druk te zetten om langer te werken, weliswaar met aandacht voor werkbaar werk. In BelgiŽ zet men de kar voor het paard, eerst onaangekondigd langer werken zonder ook maar een idee te hebben over werkbaar werk, zeker als men de Non-Profit-eindeloopbaanregeling onder de mat veegt.
 

Zweden

Denemarken


Merk ook de korte periode waarin Zweden zowel als Denemarken met deze steile terugval van jongeninstroom te maken hadden, terwijl ze vanaf 2000, dus 7 jaar vroeger dan BelgiŽ te maken kregen met een eerste negatief saldo op de generatiewisseling. Vanaf 2015 staan ze er opnieuw voor, weliswaar niet zo drastisch of langdurig als BelgiŽ en zeker niet als Duitsland dat onder de 40% negatief saldo duikt.
 
2. Bevolkingsevolutie onderscheiden voor -15 jarigen, 15-64 jarigen en 65+

Om bij Griekenland te blijven en de context te geven voor de generatiewissel, hierbij in een 'volume'grafiek de volumes van elke leeftijdsgroep die op de bovenste lijn de bevolkingsevolutie weergeeft.

Griekenland


Tot 2012 geeft deze grafiek de werkelijke situatie vanaf 2012, de projectie voortgaande op een gemiddelde vruchtbaarheid en gelijkblijvend migratiesaldo. In de VN-cijfers wordt voor al deze gegevens vooruitberekend tot 2100, wij beperken ons hier tot 2040.
 
Ook hier is een % op de bevolking van deze 3 leeftijdsklassen nuttig.

Griekenland


In de westerse en geÔndustrialiseerde landen ®ligt het aantal -15 jarigen tussen 10 en 20% en zijn de 65+ fors aanwezig, in de derde wereld situeert het aantal -15 jarigen zich tussen 40 en 50% en is het aantal 65+ minimaal. De projecties laten dan zien dat met een gemiddelde vruchtbaarheid het aantal-15 jarigen daalt, langzaam in Congo DR, forser in Afghanistan.

Congo DR

 Afghanistan


3. De bevolkingsevolutie, 15-64 jarigen, algemeen en binnen andere leeftijdscategorieŽn

M'n kop gebroken hoe de bevolkingsevolutie, en vooral ook de immigratie door de jaren heen in beeld te brengen. Eenvoud loont dan meestal nog het beste.

De bevolkingsevolutie als % tav de bevolking het voorgaande jaar is het centrale plaatje. Op dezelfde wijze wordt de bevolkingsevolutie, als % tav het voorgaande jaar weergegeven voor de 0-24 jarigen en 50-64 jarigen, dit zijn de centrale categorieŽn voor de berekening van de generatiewisseling. Voor een algemener beeld wordt de evolutie als % tav het voorgaande jaar weergegeven voor de -15 jarigen, de 15-64 jarigen en de 65+. Elke andere berekening is mogelijk voortgaande op de basisgegevens die voor alle landen in de tabel worden gepubliceerd.

In de set van 6 grafieken die voor elk land automatisch verschijnen in het blad Grafiek-1 van de tabel wordt de bevolkingsevolutie in beeld gebracht van de 15-64 jarigen. In het blad Grafiek-2 wordt de algemene bevolkingsevolutie en de andere grafieken, voor specifieke leeftijdsgroepen gegeven.

De schaal van de variatie in de grafiek wordt automatisch bepaald, dus in het oog houden hoe groot of hoe beperkt in feite de schommelingen zijn.

De bevolkingsdaling die in vele Europese landen vast te stellen is tussen 1980 en 1990 betreft de oorlogsgeneratie, hetgeen vooral bij 65+ tot uitdrukking komt, zie hiervoor de Grafiek-2 per leeftijdscategorie.

  Griekenland

Griekenland


Het betreft hier dus de actieve bevolking van 15 tot 64 jaar, met toch nog een alsmaar afnemende aangroei na WO-II, als gevolg van de emigratie en de militaire coup en dictatuur. Na 1976 een bevolkingsaangroei als gevolg van de val van het kolonelsregime, met vanaf 2000 de bevolkingsafname en vanaf 2010 de uitstroom van de babyboomgeneratie, met een alsmaar versterkende afnameprognose met een piek na 2030. Het is een spiegelbeeld van de erg negatieve generatiewissel die Griekenland te wachten staat en die, samen met een hernemende economie een positief perspectief zullen geven.

Voor elk land in de wereld en (sub)continenten worden na selectie van het land/continent automatisch naast de set van 6 grafieken in blad Grafiek-1, ook 6 grafieken aangemaakt met de bevolkingsevolutie. Hierop gaan we hier niet verder in.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
             
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden