BuG 261 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  20 maart 2015
   
BuG 261 on-line                                  Printversie (10p)
 
Leefloners zijn met 103.019 of 0,92% van de bevolking,
in het Vlaams gewest 0,39%, Waals 1,33%, Brussels gewest 2,58%

Volledige leefloners -25 jaar dalen tot 15.909 in 2014, 1/4 van totaal,
gedeeltelijke leefloners -25 jaar stijgen tot 16.492 of 1/2 van totaal.
 
Tabel:
Leefloners naar aantal en % in alle gemeenten in BelgiŽ met
gedeeltelijk/volledig, evolutie%, -25 jaar en 65+ van 2011 tot 2014.
Noot:
leefloon dient gesitueerd naast de  UVW-werkloosheid  eind 2014
per leeftijd en dit in elke gemeente, dat is voor een van volgende BuG's

    

Leefloners per gewest en provincie 2011-2014
  2011 2012 2013 2014
  Rijk 94.549 96.141 99.196 103.019
  Vlaams Gewest 23.417 23.367 23.948 25.193
  Brussels Gewest 27.187 27.795 28.912 30.301
  Waals Gewest 43.825 44.851 46.205 47.383
     Antwerpen 7.524 7.599 7.791 8.531
     Vlaams-Brabant 2.968 3.081 3.104 3.144
     West-Vlaanderen 3.768 3.861 3.988 3.969
     Oost-Vlaanderen 7.224 6.929 7.020 7.357
     Limburg 1.933 1.897 2.045 2.192
     Brussels Gewest 27.187 27.795 28.912 30.301
     Waals-Brabant 1.883 2.002 2.060 2.089
     Henegouwen 18.692 18.904 19.355 19.806
     Luik 16.457 16.720 17.315 17.837
     Luxemburg 1.881 2.032 1.972 1.958
     Namen 4.912 5.193 5.503 5.693

    
% Leefloners per gewest en provincie op bevolking 2011-2014

Totaal 2011 2012 2013 2014
  Rijk 0,86% 0,87% 0,89% 0,92%
  Vlaams Gewest 0,37% 0,37% 0,37% 0,39%
  Brussels Gewest 2,39% 2,41% 2,48% 2,58%
  Waals Gewest 1,24% 1,26% 1,30% 1,33%
     Antwerpen 0,42% 0,42% 0,43% 0,47%
     Vlaams-Brabant 0,27% 0,28% 0,28% 0,28%
     West-Vlaanderen 0,32% 0,33% 0,34% 0,34%
     Oost-Vlaanderen 0,50% 0,47% 0,48% 0,50%
     Limburg 0,23% 0,22% 0,24% 0,26%
     Brussels Gewest 2,39% 2,41% 2,48% 2,58%
     Waals-Brabant 0,49% 0,52% 0,53% 0,53%
     Henegouwen 1,41% 1,42% 1,45% 1,48%
     Luik 1,54% 1,56% 1,61% 1,65%
     Luxemburg 0,68% 0,73% 0,71% 0,70%
     Namen 1,03% 1,08% 1,14% 1,17%

   
Leefloon: bestaanszekerheid als teken van beschaving
 
Is het leefloon een maatstaf voor de graad van armoede van een gemeente, van de mate waarin de inwoners al of niet 'zelfbedruipend' zijn, zich kunnen redden, toegang gekregen hebben tot werk en sociale zekerheid. Leefloon is 'bestaans'zekerheid voor mensen die (nog) niet in het economische circuit meedraaien of die niet voldoende (meer) langs de sociale zekerheid een vervangingsinkomen verwerven. Voor wie dat gedeeltelijk lukt maar daarmee niet op het niveau van het leefloon geraakt, wordt bijgepast tot het niveau van het leefloon. Dan heet het 'gedeeltelijk' leefloon. Wanneer iemand geen enkel inkomen heeft dan krijgt hij/zij recht op een volledig leefloon. Men kan zich afvragen of zonder het leefloon het aantal bedelaars zou vertienvoudigen en de criminaliteit zou verdubbelen. Leefloon als bestaanszekerheid, een ultiem teken van beschaving.dwz dat niemand zonder inkomen valt, zeker omdat de sociale zekerheid niet sluitend is.
 
Het POD-MI, een performante overheidsdienst

De Programmatorische OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie, de POD-MI is wellicht een van de minst bekende maar niettemin statistisch een van de best uitgeruste overheidsdiensten. Vooral het leefloon behoort tot haar hardcore. Met de doorschuiving van sociale- naar bestaanszekerheid, van werkloosheid naar leefloon, ondermeer voor de afgestudeerden zonder werk is een telling en analyse van de gegadigden van het leefloon onvermijdelijk om nog het bos of het woud te zien waarin de vervangingsinkomenstrekkers terechtkomen op zoek naar een uitweg of simpelweg overleven. Voor verdere toelichting en statistieken vanuit de POD Maatschappelijke Integratie, zie het Statistisch rapport januari 2015.

1. Tabel met alle detailgegevens: Leefloners naar aantal en % in alle gemeenten in BelgiŽ

Voortgaande op de data zoals reeds drie opeenvolgende jaren bezorgd door de POD-MI is een tabel opgemaakt met de volledige tijdsreeks 2011-2014 voor alle gemeenten in BelgiŽ, en een samenvattend overzicht voor BelgiŽ, de gewesten en de provincies. In kolommen van links naar rechts, samen geplooid in de gekende +jes, zijn volgende gegevens te vinden:
 
1. NIS-code en naam gemeente
2. Bevolking op 01/01 van 2011 tot 2014, met extrapolatie voor 2015.
3. Aantal leefloners onderscheiden naar gedeeltelijk en volledig, en opgesplitst in -15 jarigen, 15-64 jarigen en 65+ voor 2011 tot 2014
4. Evolutieaantal per jaar 2011-2014
5. % evolutie tav het vorige jaar en voor de gehele periode 2011-2014, voortgaande op de aantallen
6. % -25 jarigen op het totaal leefloners, onderscheiden voor gedeeltelijk en volledig leefloon 2013-2014
7. % 65+ op het totaal leefloners, onderscheiden voor gedeeltelijk en volledig leefloon
8.% volledig leefloon op het totaal leefloon 2011-2014
 
De gemeenten kunnen voor elk van deze elementen langs het pijltje in de kolomtitel gesorteerd worden van hoge of lage waarde of omgekeerd.
 
2. Gedeeltelijk en Volledig leefloon per gewest en provincie

 
Het % volledige leefloners is 69,8% van het totaal en lichtjes afnemend. In het Vlaams gewest is het minder aanwezig dan in Brussel of WalloniŽ.
 

% Volledige leefloners op het totaal 2011-2014
Totaal 2011 2012 2013 2014
  Rijk 70,2% 70,1% 70,3% 69,8%
  Vlaams Gewest 66,3% 66,4% 66,1% 65,9%
  Brussels Gewest 73,4% 73,1% 73,6% 72,4%
  Waals Gewest 70,4% 70,3% 70,4% 70,2%
     Antwerpen 68,8% 69,2% 68,3% 67,2%
     Vlaams-Brabant 65,4% 65,6% 65,8% 65,6%
     West-Vlaanderen 65,4% 65,5% 64,8% 65,5%
     Oost-Vlaanderen 66,9% 65,9% 66,6% 66,9%
     Limburg 58,1% 59,8% 58,8% 59,1%
     Brussels Gewest 73,4% 73,1% 73,6% 72,4%
     Waals-Brabant 66,0% 66,4% 65,1% 63,0%
     Henegouwen 70,8% 70,7% 70,6% 70,6%
     Luik 71,2% 71,4% 71,9% 72,0%
     Luxemburg 65,5% 63,5% 65,6% 63,5%
     Namen 69,3% 69,3% 69,1% 68,2%

 
3. Aantal leefloners per leeftijd en gewest

Het aantal leefloners 65+ vormen maar 3% van het totaal, leefloon is een zaak van de bevolking op beroepsleeftijd. Het leeftijdsoverzicht is beperkt tot 15-65 jaar, met eerst het overzicht in aantallen en vervolgens de procentuele verdeling per leeftijd.
   


 

 
In elk gewest is er een piek van leefloners tussen 18 en 30 jaar. De aantallen zijn erg verschillend van gewest, maar de verdeling over de leeftijden heen is volledig gelijklopend in elk gewest. De mate van behoefte aan leefloon is verschillend per gewest maar de leeftijd waarop ze tot uiting komt is gelijklopend.
 
4. Aandeel -25 jarigen stijgt bij gedeeltelijk maar daalt licht bij volledig leefloon

In de Standaard van 11/03/2015 wordt gewezen op de stijging van het aantal -25 jarigen bij de leefloners; Deze stijging is vooral zichtbaar bij de gedeeltelijke leefloontrekkers waar ze de helft uitmaken, bij de volledige leefloontrekkers is het aantal minder dan een kwart en het is dalend in 2014. In absolute aantallen zijn de -25 jarige volledige leefloners in 2014 evenveel aanwezig als de gedeeltelijke.
 

Leefloners -25 jaar op totaal naar aard, 2013-2014
  Gedeeltelijk Volledig Totaal
Totaal 2013 2014 2013 2014 2013 2014
  Rijk 13.405 16.492 16.246 15.909 29.651 32.401
  Vlaams Gewest 3.189 3.886 3.571 3.503 6.760 7.389
  Brussels Gewest 3.486 4.591 4.949 4.820 8.435 9.411
  Waals Gewest 6.701 7.982 7.707 7.572 14.408 15.554
     Antwerpen 819 1.105 1.103 1.082 1.922 2.187
     Vlaams-Brabant 413 476 518 471 931 947
     West-Vlaanderen 660 719 643 646 1.303 1.365
     Oost-Vlaanderen 986 1.207 1.053 1.068 2.039 2.275
     Limburg 311 379 254 236 565 615
     Brussels Gewest 3.486 4.591 4.949 4.820 8.435 9.411
     Waals-Brabant 369 456 411 385 780 841
     Henegouwen 3.054 3.575 3.373 3.308 6.427 6.883
     Luik 2.133 2.543 2.512 2.530 4.645 5.073
     Luxemburg 311 357 332 314 643 671
     Namen 834 1.051 1.079 1.035 1.913 2.086

     

% Leefloners -25 jaar op totaal naar aard, 2013-2014
  Gedeeltelijk Volledig Totaal
Totaal 2013 2014 2013 2014 2013 2014
  Rijk 45,5% 53,0% 23,3% 22,1% 29,9% 31,5%
  Vlaams Gewest 39,2% 45,3% 22,6% 21,1% 28,2% 29,3%
  Brussels Gewest 45,6% 54,9% 23,3% 22,0% 29,2% 31,1%
  Waals Gewest 49,1% 56,6% 23,7% 22,8% 31,2% 32,8%
     Antwerpen 33,2% 39,5% 20,7% 18,9% 24,7% 25,6%
     Vlaams-Brabant 38,9% 44,1% 25,4% 22,8% 30,0% 30,1%
     West-Vlaanderen 47,0% 52,5% 24,9% 24,9% 32,7% 34,4%
     Oost-Vlaanderen 42,0% 49,5% 22,5% 21,7% 29,0% 30,9%
     Limburg 36,9% 42,3% 21,1% 18,2% 27,6% 28,1%
     Brussels Gewest 45,6% 54,9% 23,3% 22,0% 29,2% 31,1%
     Waals-Brabant 51,4% 59,1% 30,6% 29,2% 37,9% 40,3%
     Henegouwen 53,7% 61,4% 24,7% 23,7% 33,2% 34,8%
     Luik 43,8% 50,9% 20,2% 19,7% 26,8% 28,4%
     Luxemburg 45,8% 50,0% 25,7% 25,2% 32,6% 34,3%
     Namen 49,1% 58,1% 28,4% 26,6% 34,8% 36,6%

  
Deze tabel is een ijkpunt om na te gaan wat de evolutie is nadat de studenten in wachttijd na drie jaar geen recht meer hebben op werkloosheidsuitkering of wanneer de maximale termijn wordt overschreden.

5. % leefloners per gewest en provincie
 
Aantallen per gewest en provincie

Leefloners per gewest en provincie 2011-2014
  2011 2012 2013 2014
  Rijk 94.549 96.141 99.196 103.019
  Vlaams Gewest 23.417 23.367 23.948 25.193
  Brussels Gewest 27.187 27.795 28.912 30.301
  Waals Gewest 43.825 44.851 46.205 47.383
     Antwerpen 7.524 7.599 7.791 8.531
     Vlaams-Brabant 2.968 3.081 3.104 3.144
     West-Vlaanderen 3.768 3.861 3.988 3.969
     Oost-Vlaanderen 7.224 6.929 7.020 7.357
     Limburg 1.933 1.897 2.045 2.192
     Brussels Gewest 27.187 27.795 28.912 30.301
     Waals-Brabant 1.883 2.002 2.060 2.089
     Henegouwen 18.692 18.904 19.355 19.806
     Luik 16.457 16.720 17.315 17.837
     Luxemburg 1.881 2.032 1.972 1.958
     Namen 4.912 5.193 5.503 5.693% op de bevolking per gewest en provincie
  

% Leefloners per gewest en provincie op bevolking 2011-2014
Totaal 2011 2012 2013 2014
  Rijk 0,86% 0,87% 0,89% 0,92%
  Vlaams Gewest 0,37% 0,37% 0,37% 0,39%
  Brussels Gewest 2,39% 2,41% 2,48% 2,58%
  Waals Gewest 1,24% 1,26% 1,30% 1,33%
     Antwerpen 0,42% 0,42% 0,43% 0,47%
     Vlaams-Brabant 0,27% 0,28% 0,28% 0,28%
     West-Vlaanderen 0,32% 0,33% 0,34% 0,34%
     Oost-Vlaanderen 0,50% 0,47% 0,48% 0,50%
     Limburg 0,23% 0,22% 0,24% 0,26%
     Brussels Gewest 2,39% 2,41% 2,48% 2,58%
     Waals-Brabant 0,49% 0,52% 0,53% 0,53%
     Henegouwen 1,41% 1,42% 1,45% 1,48%
     Luik 1,54% 1,56% 1,61% 1,65%
     Luxemburg 0,68% 0,73% 0,71% 0,70%
     Namen 1,03% 1,08% 1,14% 1,17%

 


Evolutie % per gewest en provincie voortgaande op de aantallen.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met stijgende bevolking.
  

Evolutie % tav voorgaand jaar 2011-2014
Totaal 11/12 12/13 13/14 11/14
  Rijk 1,7% 4,4% 3,9% 9,0%
  Vlaams Gewest -0,2% 3,7% 5,2% 7,6%
  Brussels Gewest 2,2% 5,3% 4,8% 11,5%
  Waals Gewest 2,3% 4,2% 2,5% 8,1%
     Antwerpen 1,0% 3,6% 9,5% 13,4%
     Vlaams-Brabant 3,8% 1,1% 1,3% 5,9%
     West-Vlaanderen 2,5% 4,9% -0,5% 5,3%
     Oost-Vlaanderen -4,1% 1,9% 4,8% 1,8%
     Limburg -1,9% 12,3% 7,2% 13,4%
     Brussels Gewest 2,2% 5,3% 4,8% 11,5%
     Waals-Brabant 6,3% 4,3% 1,4% 10,9%
     Henegouwen 1,1% 3,3% 2,3% 6,0%
     Luik 1,6% 4,8% 3,0% 8,4%
     Luxemburg 8,0% -4,6% -0,7% 4,1%
     Namen 5,7% 8,2% 3,5% 15,9%

   

Vlaanderen beent een beetje bij, in de andere gewesten vertraagt de groei van het aantal leefloners.
 
6. Aantal en % leefloners per gemeente.

Het % leefloners op de bevolking in elke gemeente geeft het beste beeld van de locale en regionale impact van de bestaanszekerheid. Klikken op onderstaande gemeentekaart van BelgiŽ en de regio's maakt on-line een dynamische gemeentekaart vrij die kan vergroot en verkleind worden en die bij klikken van de muis op de gemeente het % weergeeft in decimalen. Van groen tot bruin/rood is het % leefloners stijgend.

Klikken op de kaart voor een dynamische kaart on-line. Sluiten om terug te keren.

  
WalloniŽ bloedt nog altijd van de industriŽle neergang in de 20ste eeuw. "De politiek heeft nooit geholpen om een kentering in WalloniŽ tot stand te brengen" zo stelt Pascal Verbeken in het schrijverscafť over Van Gogh in de Borinage op DS op 20/03/2015.

Omdat de kaarten opgemaakt worden van laagste tot hoogste waarden is de differentiatie binnen een gewest niet altijd optimaal zichtbaar. Door kaartjes per gewest aan te maken worden de verschillen binnen een gewest duidelijker. Door op onderstaande gewestelijke kaartjes te klikken wordt een dynamische gewestelijke kaart geopend. Sluiten om terug te keren.

  Op de kaartjes klikken voor een dynamische kaart - Sluiten om terug te keren
    
            Vlaams gewest                 Brussels gewest          Waals gewest


7. Rangorde van gemeenten in elk gewest volgens % leefloners 2011-2014

In deze BuG wordt enkel de top van rangorde weergegeven. In tabel: % leefloners in elke gemeente krijgt men alle gemeenten in alfabetische orde.
 
Vlaams gewest - Rangorde van hoogste % leefloners
  

Gemeente 2011 2012 2013 2014
GENT 1,50% 1,38% 1,45% 1,53%
OOSTENDE 0,91% 1,00% 1,09% 1,04%
ANTWERPEN 0,82% 0,81% 0,83% 0,90%
MECHELEN 0,68% 0,64% 0,65% 0,81%
TURNHOUT 0,61% 0,69% 0,68% 0,79%
LEUVEN 0,72% 0,73% 0,72% 0,74%
ROESELARE 0,54% 0,63% 0,68% 0,69%
KORTRIJK 0,71% 0,70% 0,63% 0,68%
SINT-NIKLAAS 0,72% 0,68% 0,60% 0,68%
WILLEBROEK 0,56% 0,57% 0,62% 0,67%
LIER 0,46% 0,51% 0,54% 0,66%
MIDDELKERKE 0,60% 0,65% 0,65% 0,64%
SPIERE-HELKIJN 0,57% 0,56% 0,66% 0,61%
BORSBEEK 0,56% 0,53% 0,68% 0,56%
BLANKENBERGE 0,70% 0,60% 0,63% 0,56%
MENEN 0,47% 0,52% 0,49% 0,55%
ZELZATE 0,57% 0,62% 0,56% 0,55%
TIENEN 0,47% 0,48% 0,50% 0,55%
MESEN 0,42% 0,41% 0,29% 0,55%
MACHELEN 0,47% 0,52% 0,54% 0,54%
GERAARDSBERGEN 0,54% 0,54% 0,55% 0,52%
EEKLO 0,60% 0,59% 0,63% 0,52%
ZWIJNDRECHT 0,43% 0,42% 0,50% 0,50%
WETTEREN 0,41% 0,49% 0,51% 0,50%
NINOVE 0,30% 0,36% 0,40% 0,49%
MORTSEL 0,53% 0,47% 0,38% 0,47%
GEEL 0,53% 0,49% 0,53% 0,46%
MERCHTEM 0,44% 0,50% 0,45% 0,45%
HASSELT 0,41% 0,37% 0,41% 0,44%
IZEGEM 0,39% 0,34% 0,38% 0,44%
AALST 0,45% 0,46% 0,39% 0,43%
MELLE 0,32% 0,33% 0,48% 0,42%
DE PANNE 0,49% 0,47% 0,39% 0,42%
TONGEREN 0,30% 0,35% 0,38% 0,40%
VILVOORDE 0,37% 0,35% 0,33% 0,40%
ASSE 0,40% 0,44% 0,46% 0,40%
GENK 0,30% 0,36% 0,38% 0,39%
BRUGGE 0,39% 0,38% 0,39% 0,39%
KONTICH 0,35% 0,33% 0,32% 0,39%
WEZEMBEEK-OPPEM 0,35% 0,29% 0,35% 0,38%
DENDERLEEUW 0,32% 0,35% 0,30% 0,38%
BEVEREN 0,38% 0,36% 0,39% 0,37%
NIEUWPOORT 0,45% 0,39% 0,44% 0,37%
LANDEN 0,44% 0,43% 0,30% 0,36%
SINT-GENESIUS-RODE 0,29% 0,32% 0,37% 0,35%
PEER 0,23% 0,29% 0,32% 0,35%
KRUIBEKE 0,34% 0,31% 0,31% 0,35%
OUDENAARDE 0,34% 0,33% 0,09% 0,35%
HERSELT 0,33% 0,33% 0,29% 0,35%

  
Vlaams gewest - Rangorde van hoogste % leefloners
 

Gemeente 2011 2012 2013 2014
HERSTAPPE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VLETEREN 0,08% 0,03% 0,14% 0,03%
PITTEM 0,06% 0,01% 0,06% 0,03%
LIERDE 0,02% 0,02% 0,05% 0,03%
ZOMERGEM 0,10% 0,10% 0,08% 0,04%
ZUIENKERKE 0,04% 0,04% 0,18% 0,04%
GLABBEEK 0,11% 0,11% 0,04% 0,04%
RUISELEDE 0,04% 0,02% 0,02% 0,04%
LICHTERVELDE 0,13% 0,11% 0,08% 0,05%
DAMME 0,06% 0,06% 0,06% 0,05%
TIELT-WINGE 0,17% 0,10% 0,09% 0,05%
BORGLOON 0,14% 0,09% 0,08% 0,05%
DE PINTE 0,10% 0,07% 0,05% 0,05%
ZONNEBEKE 0,06% 0,04% 0,10% 0,05%
HOREBEKE 0,05% 0,10% 0,10% 0,05%
KRUISHOUTEM 0,11% 0,05% 0,09% 0,05%
OUD-HEVERLEE 0,16% 0,09% 0,04% 0,05%
BEGIJNENDIJK 0,06% 0,11% 0,08% 0,06%
GINGELOM 0,23% 0,14% 0,10% 0,06%
BERTEM 0,11% 0,05% 0,05% 0,06%
ANZEGEM 0,09% 0,06% 0,07% 0,06%
MAARKEDAL 0,05% 0,05% 0,08% 0,06%
KAPRIJKE 0,11% 0,13% 0,10% 0,06%
BEKKEVOORT 0,07% 0,05% 0,10% 0,07%
PEPINGEN 0,09% 0,07% 0,09% 0,07%
DENTERGEM 0,08% 0,11% 0,10% 0,07%
KORTEMARK 0,14% 0,12% 0,10% 0,07%
BEERSE 0,14% 0,15% 0,07% 0,07%
OUDENBURG 0,09% 0,07% 0,07% 0,07%
ARDOOIE 0,07% 0,07% 0,05% 0,08%
HOOGLEDE 0,09% 0,09% 0,08% 0,08%
WORTEGEM-PETEGEM 0,05% 0,06% 0,16% 0,08%
RUMST 0,07% 0,07% 0,07% 0,08%
MOERBEKE 0,10% 0,06% 0,08% 0,08%
HOLSBEEK 0,08% 0,09% 0,09% 0,08%
OOSTERZELE 0,08% 0,07% 0,07% 0,08%
SINT-AMANDS 0,06% 0,07% 0,12% 0,08%
OUD-TURNHOUT 0,09% 0,07% 0,12% 0,08%
TERNAT 0,20% 0,17% 0,11% 0,08%
ZWEVEGEM 0,10% 0,10% 0,10% 0,09%
BALEN 0,13% 0,07% 0,06% 0,09%
WIJNEGEM 0,09% 0,11% 0,12% 0,09%
RAVELS 0,10% 0,08% 0,12% 0,09%
AALTER 0,10% 0,07% 0,10% 0,09%
LO-RENINGE 0,09% 0,03% 0,09% 0,09%
AFFLIGEM 0,13% 0,09% 0,11% 0,09%
SCHILDE 0,09% 0,09% 0,10% 0,09%
ZINGEM 0,10% 0,05% 1,02% 0,09%
JABBEKE 0,14% 0,16% 0,13% 0,09%
KLUISBERGEN 0,26% 0,14% 0,20% 0,09%

 
Brussels gewest - Gemeenten in volgorde van hoogste % leefloners
 

Gemeente 2011 2012 2013 2014
SINT-JOOST-TEN-NODE 4,61% 4,30% 4,47% 4,28%
SINT-JANS-MOLENBEEK 4,01% 4,01% 4,03% 4,22%
SCHAARBEEK 3,08% 3,18% 3,31% 3,63%
BRUSSEL 2,82% 2,83% 2,94% 3,13%
SINT-GILLIS 3,21% 3,07% 3,12% 3,11%
ANDERLECHT 2,82% 2,82% 2,88% 2,96%
EVERE 2,72% 2,66% 2,74% 2,94%
VORST 2,21% 2,57% 2,76% 2,75%
ETTERBEEK 2,70% 2,62% 2,49% 2,48%
KOEKELBERG 1,88% 1,81% 1,84% 2,02%
ELSENE 1,84% 1,81% 1,89% 1,96%
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 1,29% 1,40% 1,63% 1,66%
WATERMAAL-BOSVOORDE 1,23% 1,23% 1,44% 1,54%
JETTE 1,60% 1,59% 1,54% 1,46%
SINT-AGATHA-BERCHEM 1,21% 1,35% 1,36% 1,37%
UKKEL 0,98% 1,06% 1,14% 1,12%
OUDERGEM 1,03% 0,91% 0,93% 0,96%
SINT-PIETERS-WOLUWE 0,44% 0,51% 0,59% 0,67%
GANSHOREN 0,72% 0,71% 0,60% 0,67%


Waals gewest - Rangorde van hoogste % leefloners
  

Gemeente 2011 2012 2013 2014
LUIK 3,56% 3,61% 3,70% 3,84%
DISON 3,26% 3,36% 3,74% 3,56%
HOEI 2,60% 2,89% 2,95% 2,88%
VERVIERS 2,95% 2,83% 2,76% 2,87%
CHARLEROI 2,68% 2,54% 2,58% 2,61%
SERAING 2,07% 2,22% 2,36% 2,54%
BERGEN 2,36% 2,37% 2,41% 2,42%
FONTAINE-L'EVEQUE 1,63% 1,75% 1,95% 2,28%
LA LOUVIERE 1,82% 1,97% 2,17% 2,25%
CHATELET 2,16% 2,19% 2,20% 2,23%
NAMEN 1,96% 2,07% 2,13% 2,17%
FARCIENNES 1,78% 2,17% 2,30% 2,15%
EUPEN 1,82% 1,71% 1,75% 1,92%
DOORNIK 1,56% 1,67% 1,74% 1,85%
COUVIN 1,28% 1,45% 1,63% 1,73%
DINANT 1,54% 1,29% 1,66% 1,64%
QUAREGNON 1,84% 1,80% 1,57% 1,62%
CHIMAY 1,69% 1,80% 1,68% 1,61%
BOUSSU 1,90% 1,76% 1,71% 1,57%
COLFONTAINE 1,23% 1,31% 1,42% 1,54%
MANAGE 1,27% 1,38% 1,57% 1,54%
KELMIS 1,52% 1,58% 1,57% 1,52%
SPA 1,19% 1,28% 1,25% 1,50%
HERSTAL 1,40% 1,45% 1,51% 1,48%
SAINT-GHISLAIN 1,51% 1,47% 1,38% 1,39%
FRAMERIES 1,08% 1,15% 1,24% 1,38%
VIRTON 1,19% 1,27% 1,37% 1,38%
SAINT-NICOLAS (LUIK) 1,27% 1,32% 1,47% 1,36%
BOUILLON 1,35% 1,33% 1,18% 1,35%
AISEAU-PRESLES 1,26% 1,33% 1,45% 1,34%
SAMBREVILLE 1,15% 1,26% 1,25% 1,33%
FLORENNES 1,09% 1,08% 1,40% 1,33%
MOESKROEN 1,21% 1,23% 1,21% 1,31%
HERBEUMONT 0,77% 0,95% 0,88% 1,30%
MARTELANGE 1,05% 0,57% 0,68% 1,30%
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 1,11% 1,16% 1,17% 1,28%
VIROINVAL 1,05% 1,34% 1,40% 1,27%
ESTINNES 0,90% 1,10% 1,34% 1,27%
BINCHE 1,16% 1,21% 1,19% 1,26%
COURCELLES 1,03% 1,16% 1,26% 1,25%
WEZET 1,26% 1,27% 1,37% 1,25%
TROOZ 0,99% 0,96% 1,20% 1,23%
STAVELOT 1,09% 1,06% 1,11% 1,21%
CINEY 0,72% 0,80% 1,07% 1,20%

 
Waals gewest - Rangorde van laagste % leefloners
 

Gemeente 2011 2012 2013 2014
DONCEEL 0,14% 0,13% 0,10% 0,03%
DOISCHE 0,07% 0,07% 0,03% 0,10%
OPZULLIK 0,18% 0,15% 0,16% 0,12%
ETALLE 0,19% 0,19% 0,14% 0,12%
JURBEKE 0,10% 0,08% 0,15% 0,13%
BEVEKOM 0,07% 0,10% 0,17% 0,14%
ATTERT 0,17% 0,23% 0,23% 0,15%
INCOURT 0,16% 0,32% 0,18% 0,15%
HAVELANGE 0,42% 0,44% 0,26% 0,16%
MONT-DE-L'ENCLUS 0,28% 0,31% 0,25% 0,19%
ORP-JAUCHE 0,26% 0,34% 0,31% 0,19%
REMICOURT 0,26% 0,24% 0,24% 0,20%
B‹LLINGEN 0,31% 0,13% 0,18% 0,22%
AMEL 0,22% 0,15% 0,31% 0,22%
TERHULPEN 0,11% 0,11% 0,14% 0,22%
VERLAINE 0,28% 0,28% 0,20% 0,22%
EGHEZEE 0,20% 0,21% 0,24% 0,23%
ESTAIMPUIS 0,14% 0,20% 0,21% 0,24%
VAUX-SUR-SURE 0,32% 0,30% 0,24% 0,24%
NANDRIN 0,23% 0,17% 0,26% 0,24%
BRAIVES 0,20% 0,28% 0,21% 0,24%
ANTHISNES 0,27% 0,24% 0,22% 0,24%
BORGWORM 0,30% 0,28% 0,28% 0,25%
NEUPRE 0,36% 0,32% 0,26% 0,25%
LENS 0,05% 0,16% 0,14% 0,25%
CRISNEE 0,39% 0,29% 0,32% 0,25%
RAMILLIES 0,42% 0,34% 0,27% 0,26%
ASSESSE 0,18% 0,15% 0,25% 0,26%
HAM-SUR-HEURE-NALINNES 0,22% 0,29% 0,24% 0,26%
GRAVEN 0,12% 0,16% 0,18% 0,27%
ITTER 0,15% 0,15% 0,26% 0,27%
RUMES 0,31% 0,38% 0,21% 0,27%
PERWIJS 0,23% 0,21% 0,22% 0,27%
LEGLISE 0,25% 0,27% 0,34% 0,27%
B‹TGENBACH 0,17% 0,14% 0,18% 0,27%
LIJSEM 0,31% 0,37% 0,40% 0,27%
LA BRUYERE 0,15% 0,25% 0,24% 0,28%
NASSOGNE 0,60% 0,64% 0,48% 0,28%
BURG-REULAND 0,20% 0,30% 0,30% 0,28%
WATERLOO 0,35% 0,35% 0,30% 0,28%
KASTEELBRAKEL 0,24% 0,25% 0,33% 0,28%
FERNELMONT 0,19% 0,31% 0,29% 0,29%
TINTIGNY 0,30% 0,30% 0,24% 0,29%

 
Wie verder detail naar leeftijd voor een gemeente wil verkrijgen voor 2013 en 2014 kan dit altijd opvragen bij de betrokken dienst POD-Maatschappelijke Integratie of aan npdata.

8. Leefloon en Basisinkomen

Het leefloon is het Basisinkomen voor de have-nots. Het behoud en optrekken van de minima tot de armoedegrens is de eerste belangrijkste uitbouw van het Basisinkomen, kan Duch‚telet eens mee aan die kar trekken?  Het behoud van de werkloosheidsuitkering in de tijd is daarin een cruciaal gegeven om de hiŽrarchie van zekerheden te handhaven in BelgiŽ. De MR heeft dat blijkbaar goed begrepen en wenst zo te horen niet dat verder aan de Sociale Zekerheid en werkloosheid geraakt wordt. Het is ook de lakmoesproef of de CD&V zich  als "bewegingspartij" kan handhaven. Marc Justaert, als voorzitter van de CM de 2de belangrijkste functie na die van 1ste minister in dit land, heeft dit goed begrepen en geeft een signaal.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
           
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden