BuG 260 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 11maart 2015
   
BuG 260 on-line                                 Printversie (7p)

Naturalisaties in BelgiŽ: het vat is nog niet af

Nog 30.931 inwoners met verblijfsrecht in BelgiŽ die een
aanvraag tot naturalisatie hebben ingediend wachten al
enkele jaren op de behandeling van hun dossier. Daar is
de commissie naturalisatie nog enkele jaren mee zoet.
Het aantal nieuwe aanvragen is herleid tot 0, wie wil er
nu nog Belg worden op basis van verdienste in sport, de
bankwereld, economie, politiek of wetenschap, zelfs
Depardieu verkiest Rusland en Eden Hazard is al Belg.
Of zal men dan maar de nationaliteit schrappen van
wie te weinig verdienste heeft, of te weinig verdient,
of zal men ontdoken belastingen 'naturaliseren'?


Niets zo moeilijk om doorheen de cijferbrij van Francken, Van Cauter, Smeyers, Jambon en Co het licht te zien. Hoe korter de periode waarop men terugkijkt, hoe beter de 'resultaten'. Nu zijn de repatriŽringen aan de orde: de eerste 2 maanden van 2015 liggen die hoger dan de laatste 2 maanden van 2014 zegt Francken fier, ook al zijn ze in 2014 gedaald tegenover 2013. Intussen is voor iedereen onduidelijk wat nu de telling is van de vrijwillige en gedwongen terugkeer in 2014, vergeleken met de 9.522 in 2013 en de 10.075 in 2012? Sinds de kwalitatief hoogstaande 'Nieuwsbrief' van Vluchtelingenwerk Vlaanderen verdween is het zoeken naar accuraat cijfermateriaal. Of kan iemand anders dat bezorgen, liefst in een tijdsperspectief?

De naturalisaties en de reductie van de aanvragen tot 0 brengt Van Cauter en Francken in alle staten van extase, alsof het er wat toe doet hoe en langs welke weg iemand de Belgische nationaliteit verwerft. "Deze personen Ďverdienení dus als het ware de Belgische nationaliteit, daar waar ze vroeger veeleer geschonken werd als recht zonder tegenprestatie.Ē is de commentaar van Carina Van Cauter bij de vermindering van het aantal Belgwordingen van 33.969 tot 25.738 in 2014, vooral als gevolg van de verblijfsvoorwaarde van 5 jaar of het hebben van werk. Zie haar vraag en antwoord van Koen Geens. Maar de tijd zal ook hier haar werk doen. Niet alleen de naturalisatie moet dus 'verdiend' worden, ook de gewone Belgwording.  
  


   

 


Van deze 25.738 Belgwordingen zijn er 3.305 naturalisaties (en niet 3.00 zoals verkeerdelijk vermeld staat in de cijfers van Van Cauter), dwz oude aanvragen die in 2013 door de naturalisatiecommissie werden behandeld. Dat zijn een goed stuk minder gunstige beslissingen dan de 8.122 van 2012 maar niet zo ver onder de aantallen van 2012, 2011 en 2010 en hoger dan de 2.121 naturalisaties in 2009. Het aantal naturalisaties blijft sinds 2009 op een relatief gelijk niveau, ook als% tav het totaal aantal Belgwordingen. Naturalisatie is van van (vele) wegen om de Belgische nationaliteit te verwerven. Zelfs in 2006 was ze maar goed voor 23% van de Belgwordingen, en ook nog eens in 2013, de andere jaren voor minder dan 15%. Bij de ganse heisa over de naturalisatie en de verwarring die men in standhoudt tussen de naturalisatie en de Belgwording kan men zich afvragen of het sop de politieke kool wel waard is. Tegen het moment dat het naturalisatievat leeg is zal er al een nieuwe regering aan de macht zijn.
    

Naturalisaties beslissingen 1996 tot 21/10/2014 per jaar en commissie (1)

Commis-sies

Gunstig

Verwor-     pen

Beslist

% Gun-   stig

Verdaagd

Voorstel tot verwerping

Niet beslist

Totaal behandeld

1996

2.472

118

2.590

95%

454

 

454

3.044

1997

7.494

682

8.176

92%

2.042

 

2.042

10.218

1998

10.001

829

10.830

92%

3.308

 

3.308

14.138

1999

7.169

1.128

8.297

86%

2.299

 

2.299

10.596

2000

11.543

1.968

13.511

85%

5.456

 

5.456

18.967

2001

9.352

768

10.120

92%

4.235

1.825

6.060

16.180

2002

6.207

2.885

9.092

68%

4.482

2.655

7.137

16.229

2003

5.906

2.088

7.994

74%

2.239

2.912

5.151

13.145

2004

5.258

2.449

7.707

68%

2.093

2.497

4.590

12.297

2005

6.802

3.310

10.112

67%

4.550

3.754

8.304

18.416

2006

4.591

2.205

6.796

68%

1.889

2.484

4.373

11.169

2007

7.191

1.022

8.213

88%

2.182

2.294

4.476

12.689

2008

10.194

4.616

14.810

69%

6.387

5.949

12.336

27.146

2009

2.121

1.473

3.594

59%

1.891

1.169

3.060

6.654

2010

3.958

1.779

5.737

69%

3.507

2.196

5.703

11.440

2011

4.208

1.596

5.804

73%

2.339

2.944

5.283

11.087

2012

4.838

4.461

9.299

52%

3.565

3.993

7.558

16.857

2013

8.122

3.440

11.562

70%

4.753

4.008

8.761

20.323

2014

3.305

1.748

5.053

65%

1.863

1.856

3.719

8.772

Totaal

120.732

38.565

159.297

76%

59.534

40.536

94.002

259.367

  
Het aantal gunstige naturalisatiebeslissingen blijf constant tussen de helft en 2/3. 65% van de aanvragen in 2014 werden gunstig beoordeeld,70% in 2013, 52% in 2012 en73% in 2011. Dat zal voor de toekomst niet anders zijn.


 

  
Het aantal toegekende naturalisaties hangt in feite af van de ijver van de commissie, en de timing ervan. Dat kan dan een fors verschil maken, zoals voor de cijfers van 2013 het geval was met de goedkeuring van 5.042 naturalisaties op 29/01/2013, dat scheelt een slok op een borrel voor de jaarstatistiek, en het staat dan schoon als in een volgend jaar weer een 'normaal' cijfer gehaald wordt, want dat is dan meer dan de helft minder, niet door politiek beleid maar door de data's van de commissies.
  

Samenvatting procedures 1/1/1996 - 21/10/2014

Commissie

Gunstig

Verda-gingen

Voorstel verwerp.

Verwer-pingen

Totalen

Gunstig wetten< 1/1/1996

Verwerp. wetten < 1/1/1996

7/05/1996

95

13

 

0

108

533

92

11/06/1996

244

49

 

4

297

174

76

25/06/1996

185

41

 

14

240

134

18

15/10/1996

905

197

 

12

1.114

1.406

14

26/11/1996

1.043

154

 

88

1.285

627

96

15/01/1997

1.251

267

 

68

1.586

389

52

5/03/1997

955

217

 

125

1.297

362

23

15/04/1997

526

106

 

119

751

357

38

27/05/1997

1.300

244

 

74

1.618

240

23

24/06/1997

522

207

 

65

794

284

16

15/10/1997

2.214

768

 

51

3.033

797

17

25/11/1997

726

233

 

180

1.139

368

53

28/01/1998

1.790

573

 

39

2.402

512

15

4/03/1998

1.618

531

 

135

2.284

333

33

12/05/1998

1.304

412

 

132

1.848

251

19

16/06/1998

1.804

441

 

114

2.359

75

45

14/10/1998

2.595

878

 

137

3.610

171

13

25/11/1998

890

473

 

272

1.635

73

26

27/01/1999

858

587

 

200

1.645

102

37

17/03/1999

1.720

416

 

411

2.547

63

58

7/10/1999

3.510

1.220

 

389

5.119

132

51

23/11/1999

1.081

76

 

128

1.285

23

9

25/01/2000

1.499

763

 

215

2.477

28

6

4/04/2000

2.048

1.809

 

304

4.161

55

6

30/05/2000

2.202

572

 

196

2.970

34

9

11/10/2000

3.241

1.729

 

996

5.966

30

8

13/12/2000

2.553

583

 

257

3.393

2

0

6/03/2001

1.857

629

 

414

2.900

6

25

2/05/2001

3.072

826

308

54

4.260

26

4

23/10/2001

2.652

781

484

0

3.917

6

0

11/12/2001

1.771

1.999

1.033

300

5.103

9

1

26/02/2002

2.229

1.277

421

316

4.243

14

10

13/06/2002

1.792

1.763

985

735

5.275

11

8

21/11/2002

2.186

1.442

1.249

1.834

6.711

9

12

20/02/2003

2.022

720

1.032

1.107

4.881

5

9

10/12/2003

3.884

1.519

1.880

981

8.264

7

5

17/02/2004

1.514

511

560

9

2.594

0

1

3/06/2004

1.310

622

587

1.421

3.940

1

4

28/10/2004

2.434

960

1.350

1.019

5.763

1

2

25/01/2005

1.593

527

966

128

3.214

0

0

20/04/2005

910

478

503

1.067

2.958

0

1

21/06/2005

1.712

958

1.029

809

4.508

0

1

29/11/2005

2.587

2.587

1.256

1.306

7.736

1

1

7/03/2006

1.122

535

806

65

2.528

1

0

16/05/2006

2.384

898

1.129

1.019

5.430

0

1

18/10/2006

1.085

456

549

1.121

3.211

1

0

9/01/2007

2.838

1.370

1.519

460

6.187

0

0

6/03/2007

4.353

812

775

562

6.502

1

0

5/03/2008

5.335

3.515

3.745

1.855

14.450

2

1

12/06/2008

2.547

1.392

1.368

77

5.384

1

1

3/12/2008

2.312

1.480

836

2.684

7.312

0

2

28/04/2009

2.121

1.891

1.169

1.473

6.654

0

0

2/03/2010

3.958

3.507

2.196

1.779

11.440

0

0

1/02/2011

687

845

749

1.014

3.295

0

0

28/06/2011

1.949

853

1.476

4

4.282

0

1

22/11/2011

1.572

641

719

578

3.510

0

1

6/03/2012

1.595

1.591

1.352

1.885

6.423

0

0

15/05/2012

1.346

933

1.337

682

4.298

0

0

21/11/2012

1.897

1.041

1.304

1.894

6.136

0

0

29/01/2013

5.042

2.415

2.595

328

10.380

0

0

21/05/2013

1.229

812

590

988

3.619

0

0

12/11/2013

1.851

1.526

823

2.124

6.324

0

0

20/02/2014

1.154

738

590

544

3.026

0

0

21/10/2014

2.151

1.125

1.266

1.204

5.746

0

0

Totalen

120.732

59.534

40.536

38.565

259.367

7.657

944

 
In de eerste commissievergadering van 2015 zijn er 2.151 naturalisatieaanvragen of 64%
positief beslist van de 3.355 die behandeld werden . Zo blijven er nog 30.931 te behandelen dossiers over, zo weet Nahima Lanjri te melden als lid van de naturalisatiecommissie, zie HLN van 13/01/2015.
  
Het vat is nog niet af

Twee jaar geleden stonden nog 50.000 dossiers in wacht of waren in voorbereiding, dwz dossiers die door het parket of politie nog dienden onderzocht. Een goed deel van die achterstand kwam voort uit de Antwerpse politie of gerechtelijke diensten die gedurende jaren weigerden om deze onderzoeken te doen en zo het dossier van de aanvragers te vervolledigen. Maar BelgiŽ is een rechtstaat en zolang een aanvrager voor naturalisatie z'n dossier niet intrekt zal het door de commissie naturalisaties behandeld worden en de toegekende naturalisaties in het staatsblad nominatief gepubliceerd.

Na de eerste commissievergadering met 3.355 behandelde dossier zijn er nog30.931
aanvraagdossiers voor naturalisatie in wacht zijn, allemaal mensen die maar wat graag Belg willen worden en daar jaren geduld voor opbrengen. Zij zijn al bij de dapperste onder de GalliŽrs, zonder Belg te zijn.

Men zal verder goochelen met cijfers van zoveel onder oude en zoveel onder de nieuwe naturalisatieregeling, die in feite niet meer bestaat, want zeg nu zelf, wie wil er nog Belg worden op basis van sportverdienste, geld, macht en aanzien? Zelfs Depardieu vond het beter Rus te worden dan Belg en Eden Hazard is al Belg, ook al vlucht hij voor de commercialisering van z'n bekendheid wegens belastingsvoordeel naar andere oorden. Wanneer 'nationaliseert' men eens alle belastingen die elders door Belgen ontdoken worden? Dat zou pas echte naturalisatie zijn.
 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
 
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden