BuG 253 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 22 januari 2015
  
BuG 253 on-line                                 Printversie (16p)

   Ik ben Charlie en heb er gelezen voor 07/01/2015,
ik ben Achmed en heb 3 Amazigh kleinkinderen,
ik ben moslim, jood, christen die alle respect verdienen,
ik ben burger en tegen laster, eerroof en belediging,
cfr de strafwet, een recht op belediging bestaat niet
zoals Fernand Keuleneer terdege uitlegt in
deredactie,
en de wet dient gelijk toegepast op iedereen zoals
ook Dyab Abou Jahjah in zijn
column in DS betoogt,
ik ben Wolinski, zie gedachtenis,
DWM van 08/01/2015.
Elsa Wolinski zegt op 11/01/2015 in
Le Point: "Stem niet
voor Le Pen want dan zijn ze voor niets gestorven"
.
Walter Zinzen stelt kritische vragen, met een statement
van Paul van Nevel, een schoolkameraad uit Hasselt.
600 extremisten is 0,01%
 
Verviers overleeft en heeft toekomst dankzij migratie

     
In de veelheid van meningen over de feitelijkheid laten we 10 voorafjes voor wat ze zijn en beperken we ons tot de volgende overweging(en):
 
Overweging 1. "Het nadeel van iets te voorkůmen is dat men nooit zal weten of het vůůrkomen ervan is voorkůmen door de actie die men gedaan heeft om het te voorkůmen. Het is de toekomstige wijze van het gezegde, als ik dat en dat gedaan had dan was het misschien niet gebeurd, nl het is niet voor gekomen omwillen van de actie om het te voorkomen. De essentie is de voorwaardelijkheid ervan die boven elke feitelijke check verheven is, dwz de waarheid en de onderliggende redenen kunnen nooit hard gemaakt en alles wat er uit voortkomt of als verantwoording wordt aangevoerd is op los zand gebouwd of democratisch niet meer te controleren. Het laatste stadium van deze dynamiek is dat het leger en politie de macht overnemen om in een land erger te voorkomen".
 

Overweging 2. De behoorlijk en terecht opgewonden Sellahatin KoÁak in DM van 18/01/2015 heeft gelijk als hij stelt dat "het onderwijs betere duiding moet geven over migratie". En dit zowel over de eigen migratiegeschiedenis als over die in het land van afkomst voegen we er aan toe.
 
Nieuwe gegevens en inzichten over migratie, toegepast op Verviers

 
In de feestperiode en met de gebeurtenissen van de laatste weken hebben we de tijd gehad (en genomen) om instrumenten op punt te stellen die toelaten het DNA van de migratie in elke gemeente te ontrafelen en de bevolkingsdynamiek in beeld te brengen voor de laatste 107 jaar. Stapsgewijze richten we daarbij ook de focus op de evolutie na WO2 en na 1989 zodat telkens de laatste halve eeuw en kwarteeuw onder ogen kunnen genomen.
 
Met BuG 237 dachten we al een belangrijke stap gezet te hebben met het beeld van de laatste kwarteeuw, maar dat is nonsens natuurlijk. Enkel binnen een historisch beeld van de bevolkingsevolutie in elke gemeente sinds het ontstaan van BelgiŽ, het natuurlijk saldo en de in- en uitwijking van de laatste eeuw kan enigszins de impact van de migratie in beeld komen en het belang ervan voor het voortbestaan van de steden.
 
Doordat we aanduidingen hebben van de vreemdelingen in BelgiŽ voor een aantal gemeenten na WO2, op basis van de volkstelling in 1947 kunnen we daarbij de evolutie van migratieachtergrond in elke gemeente na WO2 interpolleren tav de huidige situatie. Doordat deze evolutie ook voor de moslimbevolking berekend is vanaf 1989 kunnen we deze toevoegen aan dat beeld.
 
Een uitvoerige bespreking van deze nieuwe gegevens zou ons nu te ver voeren, dus komen we er nog op terug temeer ook omdat ze toelaten enkele hardnekkige mythes over de migratie, zowel bij de oorspronkelijk Belgische bevolking als bij de inwoners met migratieachtergrond te ontkrachten.
 
Toepassing nieuwe gegevens en grafieken op Verviers
 
De nieuwe, en nog niet of nergens anders gepubliceerde gegevens betreffen volgende datastocks:
 
- De bevolkingsevolutie en loop van de bevolking (natuurlijk saldo en In/Uitwijking) tussen 1907 en 2013
- De binnenlandse verhuis vanuit en naar Verviers van alle gemeenten in BelgiŽ in 2013
- De arbeidspendel naar en van Verviers en het statuut van de Vervierse bevolking van 15-64 jaar, 2012
 
1. Verviers: inwoners met migratieachtergrond en moslims
 
Verviers is een oude industriestad met in de 19de en begin 20ste eeuw een bloeiende laken- en textielindustrie. Ook de anarchisten met ondermeer Kropotkin waren thuis in Verviers, zie Humo van 20/01/2015 waar ook Claude Moniquet, van het ECISC uitvoerig aan het woord komt, voor een kritische noot bij deze man, zie Willy van Damme. Van ander, en geloofwaardiger kaliber is islamoloog MichaŽl Privot, directeur van het Europees Netwerk tegen Racisme. Privot is afkomstig van Verviers en is er 21 jaar geleden moslim geworden en heeft gedoctoreerd aan de Universiteit van Luik.
 
Privot heeft het over 15 tot 20% moslims en 130 nationaliteiten. De npdata-gegevens schatten het aantal moslims op 13,5% moslims op 01/01/2013, zoals ook in de Humo van 20/01/2015 overgenomen. 15% is dus een valied gegeven voor 2015. In plaats van 130 nationaliteiten zijn het er evenwel 'maar'  111, met hieronder de belangrijkste in volgorde van aanwezigheid in 2013.
 
In onderstaande tabel wordt per land van afkomst het aantal en % vreemdelingen weergegeven en het aantal met migratieachtergrond, dwz het aantal vreemdelingen + het aantal Belg geworden vreemdelingen + het natuurlijk- en migratiesaldo van deze Belg geworden vreemdelingen. Marokko, Turkije en ook ItaliŽ vormt de hoofdmoot, ze vormen de helft van alle 19.352 inwoners met migratieachtergrond of 34,7% op een totale bevolking van 55.733 in 2013 in Verviers.
    

Verviers: vreemdelingen en migratieachergrond en % 
Landen Vreemde-lingen Migratie-achter-grond % Migratie-achter-grond
Marokko 788 4.086 7,3%
Turkije 500 2.963 5,3%
ItaliŽ 854 2.405 4,3%
Rusland 456 942 1,7%
Congo (Dem. Rep.) 218 812 1,5%
Spanje 481 792 1,4%
Servie/Mont. 167 721 1,3%
Frankrijk 395 719 1,3%
Algerije 113 535 1,0%
Somalia 177 432 0,8%
Griekenland 199 417 0,7%
TunesiŽ 47 342 0,6%
Angola 133 296 0,5%
RoemeniŽ 215 256 0,5%
Rwanda 49 244 0,4%
Duitsland 127 220 0,4%
Nederland 134 205 0,4%
Pakistan 40 177 0,3%
Guinee 81 121 0,2%
Andere landen 1.121 2.668 4,8%
Totaal 6.295 19.352 55.733

   
Aanwezigheid moslims in Verviers naar land van afkomst, 01/01/2013. Het aantal moslims wordt berekend door het samen leggen van drie databases: aantal inwoners met migratieachtergrond naar land van afkomst in Verviers, het % moslims volgens het PEW-forum  en het % laÔciseringsgraad zoals blijkt uit een grootschalig Duits onderzoek van 2008. In Verviers kan het aantal moslims op 7.331 of 13,2% geschat worden op 01/01/2013
  

Verviers: schatting moslims aantallen %
Landen Moslims % Bevol-king
Marokko 3.074 5,5%
Turkije 2.189 3,9%
Algerije 397 0,7%
Somalia 334 0,6%
TunesiŽ 254 0,5%
Pakistan 129 0,2%
Rusland 88 0,2%
Guinee 84 0,1%
Iran 76 0,1%
Kosovo 70 0,1%
Niger 47 0,1%
Afghanistan 46 0,1%
Irak 33 0,1%
Azerbeid-zjan 32 0,1%
BosniŽ-Herzeg. 28 0,1%
Servie/Mont. 26 0,05%
Senegal 26 0,05%
Ivoorkust 23 0,04%
Andere landen 373 0,7%
Totaal 7.331 55.733

  

   
Andere gemeentelijke gegevens zijn ook terug te vinden in het document Verviers 2013.
 
2. Bevolkings-, natuurlijke en migratie-evolutie vanaf 1831 in Verviers
 
2.1.  Bevolkingsevolutie en aanwezigheid migratieachtergrond en moslims
 
Toelichting:
De bevolkingsevolutie weerspiegelt de 'welstand' of 'neergang' van een gemeente. Een bevolkingsdaling duidt meestal op een afname van de industriŽle bedrijvigheid en ontvolking. Maar het maakt vooral duidelijk dat er woningen vrijkomen. Ongeacht of er werk is zorgen deze ontvolking en het vrijkomen van woningen voor een een aantrek, aanzuigkracht voor migratie, dwz voor mensen op zoek naar een beter leven.
 
Migratie is dan het antwoord op de ontvolking van de steden en een herbevolking ervan, waarzonder deze steden verder zouden desintegreren en verschrompelen. Deze migratie zorgt uiteraard ook voor het aanwezig stellen en op peil houden van een minimaal potentieel aan arbeiders, niet ter vervanging van Belgen die deze arbeid niet meer willen uitvoeren maar om de minimale functies van een samenleving en industriŽle productie aan de gang of op peil te houden. Bij verdere economische ontwikkeling en demografische evolutie zorgt deze migratie voor het arbeidspotentiŽel essentiŽel voor de toekomst van een stad, regio of land.
 
Zo gezien is migratie in essentie het antwoord op een bevolkingsneergang in de steden, eerder dan een antwoord op een economische behoefte. Voorzover deze behoefte al speelt betreft het in wezen industrieŽn die al ten dode zijn opgeschreven, zoals het geval geweest is met de textiel, mijn- en metaalindustrie. Migratie, met inbegrip van de moslims is dus niet meer of niet minder de redding van Verviers geweest. De erkenning van deze eenvoudige feitelijkheid, die hierna in 6 grafieken zal geÔllustreerd worden, zou al veel spanning in en tussen gemeenschappen wegnemen.
 
Alle hierna verwerkte grafieken betreffen Verviers.
 
Grafiek 1: Bevolking 1831-2013, Migratieachtergrond 1945-2013, aantal moslims 1989-2013
    


    

Wat is nu af te leiden uit de, laat ons maar zeggen, weinig typische evolutie van Verviers? Zonder ons te verdiepen in de industriŽle geschiedenis van Verviers  duidt de bevolkingsevolutie op een sterke vertraging van de bevolkingsaangroei vanaf het einde van de 19de eeuw, een stabilisering begin 20ste eeuw en een eerst forse daling na WO1. Nadien heeft deze bevolkingsdaling zich alsmaar sterker en schoksgewijze doorgezet tot 2006 waarna voor het eerst een blijvende heropleving wordt ingezet, nadat in 1964 een korte heropleving had plaatsgevonden.
 
Langs de lijn van het groeiend en progressief toenemend aandeel inwoners met migratieachtergrond na WO2 is al duidelijk dat er sprake geweest is van inwijking uit het buitenland of van buitenlanders uit andere gemeenten die evenwel de constante daling van de bevolking niet heeft kunnen tegenhouden. De immigratie heeft meestal een tot twee decennia nodig om de bevolkingsdaling in te steden te vertragen en te stabiliseren voor er, samen met een stijgend natuurlijk saldo (dat op zich 20 tot 25 jaar nodig heeft om nieuwe gezinnen te vormen) na drie decennia opnieuw sprake is van bevolkingsstijging. Deze evolutie is in alle steden van BelgiŽ vast te stellen.
 
Pas in 2006 heeft de migratie de bevolkingsdaling in Verviers ingehaald. Of dit nu is door binnenlandse inwijking, buitenlandse, of een verhoging van het natuurlijk saldo (meer geboorten dan overlijdens) blijkt niet uit deze grafiek. Daarvoor moet in volgende grafieken dieper geboord worden.
 
Nog zeggen dat Verviers een oude textielstad is die in verval geraakt is en die niet kon terugvallen op mijnwinning of staalindustrie, ook al liggen ze niet zover van Luik. Verviers is wel een van de grotere steden in BelgiŽ die al na 1920 te maken kregen met bevolkingsafname en dus ook een diverse en zeer oude migratie heeft.
  
2.2. Bevolkingsevolutie met in- en uitwijking in de gemeenten en het natuurlijk saldo.
 

Toelichting: Door een vooruitziende medewerker van het AD SEI, het toenmaligen NIS, kregen we een databestand in handen dat nu pas kon gevaloriseerd worden. Het betreft de loop van de bevolking in elke voorfusiegemeente, 2.311 in totaal van 1907 tot 1988, dwz 80 jaar. Al de gegevens voor deze gemeenten dienden gehergroepeerd volgens de huidige fusiegemeenten. Na 1989 worden deze gegevens op een vergelijkbare wijze aangevuld met de loop van de bevolking tussen 1989 en 2013, zodat de gehele geobserveerde periode 106 jaar omvat.

Een beperking is wel het feit dat in- en uitwijking zowel de binnenlandse verhuisbewegingen als de migratie van en naar het buitenland omvat, er wordt dus geen detail gegeven. Enkel voor BelgiŽ geeft het een rechtstreeks beeld van de impact van migraties omdat hier de binnenlandse verhuizen in het saldo wegvallen. Maar dan nog geeft het nieuwe materiaal informatie over de dynamiek van de bevolkingsevolutie, het in-/uitwijksaldo en het natuurlijk saldo. Doordat de groei van inwoners met migratieachtergrond kon toegevoegd worden komt er een bijna wiskundig beeld tot stand hoe deze groei van migratieachtergrond zich verhoudt tot de samenstellende delen van de bevolkingsevolutie.

 
Deze schat aan informatie is nooit eerder ter beschikking gesteld en is naar ons weten nooit eerder wetenschappelijk verwerkt, begrijpe wie kan.

Vier basiscombinaties in aantrek migratie kunnen vooruit gezet worden

- verminderend natuurlijk saldo + Uitwijkingssaldo = daling van de bevolking
- verminderend natuurlijk saldo > Inwijkingssaldo = daling van de bevolking
- verhogend natuurlijk saldo < uitwijkingssaldo = daling van de bevolking
- verhogend natuurlijk saldo + Inwijkingssaldo = stijging van de bevolking

Variaties kunnen telkens bestaan uit gelijkblijvend natuurlijk saldo en of gelijkblijvend in/uitwijkingssaldo. Daar gaan we hier niet verder op in.


 
Vanaf 1907 wordt de bevolkingsevolutie uitgesplitst volgens natuurlijk saldo, (gele lijn), jaar na jaar samengeteld vanaf 1907 en het in/uitwijksaldo (lichtblauwe lijn), jaar na jaar samengeteld. Als de gele of lichtblauwe lijn daalt wijst dit op een verder zettend negatief saldo, als ze stijgt op een verhoging van het saldo in die jaren. De meting gebeurt dus tav de situatie in 1907 wat in een verdere grafiek verder geÔllustreerd en besproken wordt.
 
De daling van de bevolking in Verviers wijst op een dalend natuurlijk saldo (meer overlijdens dan geboorten), een stabilisatie in eind 70-tiger jaren en een stijging vanaf 1992. De lichte inwijkingsgroei van 1930 (Italliaanse immigratie?) met een piekje in 1950 (Italiaanse immigratie na nieuw akkoord in 1946?)  en 1964 (Marokkaanse en Turkse immigratie na akkoorden met deze landen) is er een continue uitwijking uit Verviers die enkel door immigratie geremd wordt maar die pas in 2006 bij machte is, samen met een stijgend natuurlijk saldo, de bevolkingsevolutie na 100 jaar verlies, te keren.
 
2.3. Bevolkingsevolutie, natuurlijk en in/uitwijksaldo na 1907, Verhuis- en migratiesaldo na 1989
 
Toelichting: Op deze algemene lijn van de bevolkingsevolutie zetten we nu ook het Verhuis- en Migratiesaldo uit vanaf 1989. Daarmee krijgen we een aanduiding over de mate waarin het migratiesaldo het verhuissaldo heeft kunnen neutraliseren of overstijgen.
 


 

Met het detail vanaf 1989 worden 2 zaken duidelijk:
 
- In- en uitwijkingssaldo zijn een samengaan van negatief verhuissaldo en positief migratiesaldo. De neergaande lijn vanaf 1967, versterkt vanaf 1979 duidt op een voortdurend weg trekken van de bevolking uit Verviers, en dus ook op het vrijkomen van woningen die door migratie worden ingenomen. In die periode is het natuurlijk saldo gelijk, dwz evenveel overlijdens als geboorten. Ook door overlijdens komen woningen vrij en geboorten gebeuren in reeds bewoonde huizen in Verviers. Deze dubbele werking, negatief verhuissaldo en overlijdens maken de ruimte vrij voor immigranten vanuit het buitenland voor een beter leven in BelgiŽ of ook voor migranten die vanuit een andere gemeente naar Verviers verhuizen, al of niet om zich te verbeteren of om met minder toch toe te komen.. En dat brengt ons bij punt 2.
- Deze ingrijpende inwijking na 1965 heeft er niet voor kunnen zorgen dat
tot 2005 de uitwijking groter was dan de instroom en dat dus bij gelijk natuurlijk saldo de bevolking in Verviers is blijven dalen. Pas na een stijging van het geboortesaldo, na 2 decennia immigratie dus de totstandkoming van een 2de generatie, en een omslag ten gunste van het inwijkingssaldo is de bevolkingsevolutie in Verviers gekeerd dank zij de aangroei tot 34,5% inwoners met migratieachtergrond, waaronder inwoners van verschillende religieuze overtuiging, ook 13,5% moslims.
 
Doordat het in Verviers een oudere migratie betreft is deze moslimgemeenschap goed ingebed in het gemeentelijke leven met moskees en verenigingen. Het is dan ook te begrijpen dat de politieactie in Verviers op enig ongeloof werd onthaald, zeker omdat de opzet van actie en reactie vanuit Brussel werd bedacht. De Vervierenaren lachen er in feite mee, Verviers als oud centrum van de anarchisten, nu het centrum van de Jihadis, dat Brussel z'n eigen problemen oplost en ze niet hier met duistere bedoelingen komt uitvechten. Verviers, de hoofdstad van het jihadisme, dat is zelfs niet meer grappig denkt de welmenende Vervierse allochtoon. De autochtoon heeft het daar allicht wat moeilijker mee.  "Ik zou Verviers geen bolwerk van jihadisme noemen" zo weet MichaŽl Privot.
 
2.4. Detail bevolkingsdynamieken vanaf 1907
 
Toelichting: In deze grafiek hernemen we de loop van de bevolking vanaf 1907, dwz in een periode van 106 jaar zodat ook de beide periodes voor en na WO2 duidelijker in beeld komen. Vooral na 1969 is deze evolutie veelzeggend voor Verviers, dalend In/Uitsaldo met vanaf 1989 het onderscheid tussen verhuis- en migratiesaldo. De bevolkingsdaling tot 1930 wijst op een teloorgang van de oude industrieŽn versterkt door een ineenstorting van het natuurlijk saldo juist voor en na WO1. Verviers opent zo z'n armen voor migratie die pas na WO2 een kleine opstoot krijgt met de akkoorden tussen BelgiŽ en ItaliŽ (1946) en Marokko en Turkije (1964).

 

 
Zoals reeds gezegd is er in Verviers een sterke bevolkingsdaling in de eerste helft van de 20ste eeuw, vooral door een laag natuurlijk saldo, enigszins gecompenseerd door een lichte groei van de inwijking. Na de 2de wereldoorlog vertraagt de afname van het natuurlijk saldo, en komen er kleine migratiepieken na het akkord met IataliÍ, Marokko en Turkije. Maar na 1968 loopt Verviers leeg en komen massaal woningen vrij die omeen meer intensieve migratie roepen. 
 
2.5. Detail bevolkingsdynamiek vanaf 1945
 
Toelichting: Omdat het soms moeilijk is een evolutie vanaf 1945 te zien in een overzicht vanaf  1907  geeft een overzicht met 1945 als beginpunt (0-punt) de bevolkingsdynamiek een duidelijker beeld. Zowel natuurlijk als in/uitsaldo zijn na 1945 licht negatief evoluerend maar in 1979 storten ze beiden ineen. En dat is de schreeuw van Verviers om migranten om de stad voor de ondergang te behoeden. En er is dus immigratie gekomen die 3 decennia nodig had om de bevolkingsvlucht te stoppen en om te keren in een aangroei die zich vanaf 2006, 100 jaar na het begin van de afgang, doorzet. Merk dat al in 1989 het natuurlijk saldo (gele lijn) positief was maar dat de uitstroom uit de stad, de verhuis uit Verviers toen nog toenam en nog altijd doorgaat, hetgeen vanaf 2006 meer dan volledig gecompenseerd en overtroffen dwordt oor inkomende migratie uit het buitenland.

   

 
Deze evoluties hebben het % inwoners met migratieachtergrond gebracht op 34,5%. Door een verder aanhoudende immigratie, een verder stijgend natuurlijk saldo dat in 2013 de neergang sinds 1945 al volledig heeft gecompenseerd en door het vermoedelijk toekomstig afzwakken van bevolkingsvlucht uit Verviers, zal Verviers binnen enkele jaren bestaan uit een stad met een jonge bevolking met meer dan de helft inwoners met migratieachtergrond. Het aantal moslims kan dan ingeschat worden op 20%.
 
Migratie als antwoord op de ontvolking van de Belgische steden.
 
De migratieovereenkomsten met ItaliŽ, Marokko en Turkije van na de 2de oorlog hebben maar een beperkt effect geressorteerd in Verviers, hetgeen nog maar eens aantoont dat migratie in wezen het opvullen van leegkomende woningen in steden betreft die een onderkomen bieden voor bevolkingen op zoek naar een beter leven. Dit in tegenstelling tot de mythe van de economische noodzaak als centrale motor van migratie (het is een motor maar een secundaire) en de mythe bij de migranten zelf dat zij de nakomelingen zijn van migranten die de economie van BelgiŽ hebben rechtgehouden, dat is voor een minderheid zo maar niet in het algemeen, migranten van de 2de, 3de en 4de generatie zijn vooral nakomelingen die de moed hadden op zoek te gaan naar een betere leven in landen die hen, vooral in de steden, woonmogelijkheden boden en toegang tot de tewerkstelling.
 
Hebben beleidsvoerders akkoorden gesloten om Belgische steden van de ondergang te redden?
 
Deze evolutie is zelfs van die aard geweest dat de vraag kan gesteld of de beleidsvoerders na de 2de wereldoorlog de 'economische noodzaak', ondermeer voor de mijnen die dan al ten dode opgeschreven waren, hebben voorgewend om de toen al voorzienbare ontvolking van de steden, Brussel en Antwerpen voorop, maar ook Verviers dus, tegen te gaan. De gezinshereniging die in elk van deze contracten voorzien was, moest daarbij ook het natuurlijk saldo opkrikken en was eigenlijk de kern van de politieke opzet.. Het zijn dus vooruitziende politici geweest die de absoluut noodwendige demografische dynamiek hebben laten tot stand komen die BelgiŽ na WO2 van emigratieland tot immigratieland heeft omgebouwd en die nu pas z'n volle impact en expansie kent.
 
Geert Bourgeois in Brussel Deze Week stelt dat "de fout die we jarenlang gemaakt hebben is dat er geen migratiebeleid geweest is. Er is al officieel een migratiestop sinds 1974 en sindsdien zijn er hier meer dan een miljoen mensen bijgekomen, hoofdzakelijk via asiel en gezinshereniging". Dat is dus een volledig miskennen van de migratiedynamiek zoals die na 1970 in BelgiŽ gespeeld heeft omdat vanaf toen de steden alsmaar meer ontvolkten en er woningen vrijkwamen die alsmaar sterker migranten zijn gaan aanzuigen. Verviers is daar ook een perfecte illustratie van. Bourgeois ontkent een (sociologische) grondregel van de politiek, nl dat er oplossingen komen in de werkelijkheid voor problemen die zich in de werkelijkheid stellen. Daarbij laat de demografie, met inbegrip van de migratie, zich maar in zeer beperkte mate beleidsmatig sturen hetgeen een vooruitziende politicus er best toe brengt hier ruimte voor te geven dan het proberen in te perken.

 
Ook Belgwording is een instrument van vooruitziende politici
 
Vooruitziende politici hebben mogelijk gemaakt om in 3 Belgwordingsmomenten, nl 1985, 1992 en 2000, de feitelijke integratie van nieuwkomers in BelgiŽ te bewerkstelligen en hen een zelfde rechtspositie te geven. Dat Belgworden is de echte consecratie van de integratie, integratie die trouwens enkel slaat op het vermogen van een samenleving om het nieuwe in zich op te nemen. Na de versterkte immigratie de laatste tien jaar is het alleen maar wachten op een volgend collectief moment van Belgwording, dat staat in de sterren geschreven.
  

     
In dit perspectief is de noodzakelijke erkenning van elke nieuwkomer, moslims inbegrepen, als gelijk voor de democratie en de Belgische wet, een essentieel en verder te bewerkstelligen objectief. Het hacken van rechts-extremisten van de islamgodsdienst voor fascistische doeleinden en de overtrokken en onhandige reacties van het Belgische beleid, zal maar een detail blijken in de verdere groei naar welvaart van een alsmaar diverser wordende bevolking, ook in Verviers. Na de ontvolking van de steden, zal binnen- en buitenlandse migratie de komende decennia ook een antwoord blijken voor de ontvolking van plattelandsgemeenten die er aan zit te komen.
 
2.6. Bevolkingsdynamiek vanaf 1989 met ook verhuis- en migratiesaldo
  
Toelichting:
En wij die dachten met de uitgebreide demografische analyse van een kwarteeuw migratie in
BuG 237 het nec plus ultra bereikt te hebben met een beeld voor alle gemeenten in 24 grafieken per gemeente, moeten nu een toontje lager zingen tegen de achtergrond van deze set van 6 voorgaande grafieken. Wie zich over migratie een beeld vormt voortgaande op de laatste 5 jaar, zoals het huidig beleid doet, en de reactie ertegen, die kan alleen maar zichzelf blaasjes wijsmaken zowel wat het verleden als wat de toekomst betreft en zal zich daarbij vastvaren in het heden.
   

 
Op 25 jaar tijd hebben 9.412 Vervierenaren (Belgen en vreemdelingen) Verviers verlaten en zijn 12.569 vreemdelingen bijgekomen langs immigratie, geboorten bij vreemdelingen, erkenningen als vluchteling en door regularisatie. Buiten de reguliere bevolking leven er in 2013 ook 841 asielzoekers in Verviers die wachten op een beslissing, dat is 1,5% tav de bevolking van 55.753 inwoners.
 
Het natuurlijk saldo is langzaam stijgend en is in 2013 gelijk aan het inwijksaldo dat lichtjes daalt omwille van de beperkte vermindering van de immigratie, zodat de bevolking afneemt met -270 tav van 2012.
 
Besluit: we noemden deze grafiekenset het DNA van de migratie, dat is wat overdreven natuurlijk, maar het geeft een unieke doorlichting van de bevolkingsbewegingen. Het laat alleszins toe de visie op migratie bij te stellen en enkel mythes over migratie in vraag te stellen. Door gemeenten onderling te vergelijken en gelijklopendheden naar voren te halen, komt heel wat analysemateriaal beschikbaar. In feite is deze grafiekenset per gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ een onmisbaar instrument om beleidsmatig, maatschappelijk of vanuit belangenverdediging actie te ondernemen. Wie geÔnteresseerd is in de set voor z'n gemeente kan een vraag stellen aan info@npdata.be. Momenteel zijn ze voor het Rijk, Provincies en 78 gemeenten en steden beschikbaar. Deze vormen ook voorwerp van een van de volgende BuG's.
 
3. Verhuis In en Uit Verviers
 
Zoals blijkt uit de laatste grafiek hierboven is er een alsmaar groeiend uitstroomsaldo uit Verviers, dwz meer  Verviernaren verhuizen naar andere gemeenten dan er naar toe komen, nl -9.142 in totaal op 24 jaar tijd. Het onderscheid tussen Belgen en Vreemdelingen laat zien dat het vooral 'Belgen' zijn, met inbegrip van de Belg geworden vreemdelingen, die meer uit Verviers verhuizen dan er naar toe komen vanuit andere gemeenten. Immigratie vanuit het buitenland is hier dus niet in begrepen. Zoals gezegd compenseert de immigratie vanuit het buitenland meer dan volledig dit verlies.
   

Verviers: Verhuis In en Uit, Belgen, Vreemdelingen en Totaal - 1989-2012 per jaar
Aantal Belgen Vreemdelingen Totaal
  Verhuis In Verhuis Uit Verhuis-saldo Verhuis In Verhuis Uit Verhuis-saldo Verhuis In Verhuis Uit Verhuis-saldo
1989 1.721 1.914 -193 242 221 21 1.963 2.135 -172
1990 1.720 1.928 -208 217 206 11 1.937 2.134 -197
1991 1.685 1.960 -275 237 210 27 1.922 2.170 -248
1992 1.745 1.871 -126 220 286 -66 1.965 2.157 -192
1993 1.750 2.107 -357 225 270 -45 1.975 2.377 -402
1994 2.066 2.110 -44 273 244 29 2.339 2.354 -15
1995 2.014 2.207 -193 238 259 -21 2.252 2.466 -214
1996 2.025 2.244 -219 232 251 -19 2.257 2.495 -238
1997 1.978 2.524 -546 219 305 -86 2.197 2.829 -632
1998 2.049 2.523 -474 235 293 -58 2.284 2.816 -532
1999 1.916 2.306 -390 301 250 51 2.217 2.556 -339
2000 1.894 2.406 -512 247 347 -100 2.141 2.753 -612
2001 1.957 2.401 -444 208 256 -48 2.165 2.657 -492
2002 2.053 2.439 -386 229 278 -49 2.282 2.717 -435
2003 2.076 2.356 -280 197 305 -108 2.273 2.661 -388
2004 2.025 2.348 -323 219 254 -35 2.244 2.602 -358
2005 2.186 2.509 -323 283 301 -18 2.469 2.810 -341
2006 2.221 2.468 -247 389 397 -8 2.610 2.865 -255
2007 2.076 2.356 -280 357 410 -53 2.433 2.766 -333
2008 2.235 2.680 -445 403 455 -52 2.638 3.135 -497
2009 2.211 2.650 -439 446 402 44 2.657 3.052 -395
2010 2.278 2.820 -542 529 501 28 2.807 3.321 -514
2011 2.273 2.747 -474 596 591 5 2.869 3.338 -469
2012 2.201 2.801 -600 569 488 81 2.770 3.289 -519
2013             2.735 3.358 -623

  

Verviers: Verhuis In en Uit,  Belgen, Vreemdelingen en Totaal - Cumul 1989-2012
Cumul Belgen Vreemdelingen Totaal
  Verhuis In Verhuis Uit Verhuis-saldo Verhuis In Verhuis Uit Verhuis-saldo Verhuis In Verhuis Uit Verhuis-saldo
1989 1.721 1.914 -193 242 221 21 1.963 2.135 -172
1990 3.441 3.842 -401 459 427 32 3.900 4.269 -369
1991 5.126 5.802 -676 696 637 59 5.822 6.439 -617
1992 6.871 7.673 -802 916 923 -7 7.787 8.596 -809
1993 8.621 9.780 -1.159 1.141 1.193 -52 9.762 10.973 -1.211
1994 10.687 11.890 -1.203 1.414 1.437 -23 12.101 13.327 -1.226
1995 12.701 14.097 -1.396 1.652 1.696 -44 14.353 15.793 -1.440
1996 14.726 16.341 -1.615 1.884 1.947 -63 16.610 18.288 -1.678
1997 16.704 18.865 -2.161 2.103 2.252 -149 18.807 21.117 -2.310
1998 18.753 21.388 -2.635 2.338 2.545 -207 21.091 23.933 -2.842
1999 20.669 23.694 -3.025 2.639 2.795 -156 23.308 26.489 -3.181
2000 22.563 26.100 -3.537 2.886 3.142 -256 25.449 29.242 -3.793
2001 24.520 28.501 -3.981 3.094 3.398 -304 27.614 31.899 -4.285
2002 26.573 30.940 -4.367 3.323 3.676 -353 29.896 34.616 -4.720
2003 28.649 33.296 -4.647 3.520 3.981 -461 32.169 37.277 -5.108
2004 30.674 35.644 -4.970 3.739 4.235 -496 34.413 39.879 -5.466
2005 32.860 38.153 -5.293 4.022 4.536 -514 36.882 42.689 -5.807
2006 35.081 40.621 -5.540 4.411 4.933 -522 39.492 45.554 -6.062
2007 37.157 42.977 -5.820 4.768 5.343 -575 41.925 48.320 -6.395
2008 39.392 45.657 -6.265 5.171 5.798 -627 44.563 51.455 -6.892
2009 41.603 48.307 -6.704 5.617 6.200 -583 47.220 54.507 -7.287
2010 43.881 51.127 -7.246 6.146 6.701 -555 50.027 57.828 -7.801
2011 46.154 53.874 -7.720 6.742 7.292 -550 52.896 61.166 -8.270
2012 48.355 56.675 -8.320 7.311 7.780 -469 55.666 64.455 -8.789
2013             58.401 67.813 -9.412

 
Na het overzicht per jaar worden in de 2de tabel jaar na jaar de aantallen samengeteld. Tot 2012, jaar van laatste detail vreemdelingen/Belgen, zien we dat het negatief verhuissaldo vooral voortkomt uit de Belgen, van welke afkomst ook. Merk ook dat op een kwarteeuw zowat het equivalent van de gehele Vervierse bevolking verhuisd is naar een andere gemeente.
 
Voor het eerst kunnen ook gegevens gepubliceerd worden over de gemeenten van waar en waartoe verhuisd wordt in Verviers. Zo 'n overzicht kan ook opgemaakt voor elke andere gemeente in BelgiŽ. Wie interesse heeft kan langs mail de eenvoudige vraag stellen, met opgave van de gemeente.

   

Verhuis in en uit andere gemeenten in aflopende orde - 2013
Verviers: verhuis In Uit Saldo % in % uit 
  Rijk 2.735 3.358 -623 100,0% 100,0%
  Vlaams Gewest 66 132 -66 2,4% 3,9%
  Brussels Gewest 145 137 8 5,3% 4,1%
  Waals Gewest 2.517 3.076 -559 92,0% 91,6%
     Antwerpen 21 19 2 0,8% 0,6%
     Vlaams-Brabant 15 19 -4 0,5% 0,6%
     West-Vlaanderen 13 51 -38 0,5% 1,5%
     Oost-Vlaanderen 12 19 -7 0,4% 0,6%
     Limburg 5 24 -19 0,2% 0,7%
     Brussels Gewest 145 137 8 5,3% 4,1%
     Waals-Brabant 16 31 -15 0,6% 0,9%
     Henegouwen 84 90 -6 3,1% 2,7%
     Luik 2.303 2.821 -518 84,2% 84,0%
     Luxemburg 55 77 -22 2,0% 2,3%
     Namen 59 57 2 2,2% 1,7%

 
In 2013 zijn er 3.358 personen uit Verviers verhuisd naar een andere gemeente, 2.735 zijn uit Verviers weggetrokken, hetgeen een negatief verhuissaldo geeft van -623. Van waar komen de nieuwe Vervierenaren en waar gaan ze naartoe? 3.076 verhuizen naar een Waalse gemeente, 137 gaan naar het Brusselse gewest en 132 naar een gemeente in het Vlaamse gewest. Daartegenover staan 66 Vlaamse inwoners die naar Verviers verhuizen, 145 Brusselaars en 2.517 uit Waalse gemeenten. Als het saldo gemaakt wordt is er enkel een klein overschot voor het Brussels gewest en wordt vooral aan ander Luikse gemeenten verloren.
 
Maar welke gemeenten zijn hier in spel? Uit welke gemeenten verhuisd men naar Verviers?

Verhuis in en uit  Verviers - 2013
  2013 Verhuis
Gemeente Bevolking In Uit Saldo uit
Dison                                    15.020 560 711 -151
Luik                                     195.931 247 298 -51
Pepinster                                9.746 224 263 -39
Herve                                    17.224 138 204 -66
Theux                                    12.037 129 145 -16
Jalhay                                   8.444 98 112 -14
Spa                                      10.487 90 118 -28
Limburg                                  5.819 89 120 -31
Soumagne                                 16.400 56 48 8
Welkenraedt                              9.753 55 64 -9
Seraing                                  63.732 51 59 -8
Thimister-Cl                      5.553 38 66 -28
Malmedy                                  12.316 33 47 -14
Herstal                                  38.997 33 35 -2
Flťron                                   16.329 33 30 3
Stavelot                                 7.051 30 19 11
Brussel                                  168.576 29 23 6
Trooz                                    8.109 27 22 5
Charleroi                                203.753 25 26 -1
Anderlecht                               113.462 24 20 4
Eupen                                    18.892 24 15 9
Schaarbeek                               130.587 23 21 2

   
Naar welke gemeenten trekken de Vervierenaren weg?
  

Verhuis in en uit  Verviers - 2013
  2013 Verhuis
Gemeente Bevolking In Uit Saldo uit
Dison                                    15.020 560 711 -151
Luik                                     195.931 247 298 -51
Pepinster                                9.746 224 263 -39
Herve                                    17.224 138 204 -66
Theux                                    12.037 129 145 -16
Limburg                                  5.819 89 120 -31
Spa                                      10.487 90 118 -28
Jalhay                                   8.444 98 112 -14
Thimister-Cl                      5.553 38 66 -28
Welkenraedt                              9.753 55 64 -9
Seraing                                  63.732 51 59 -8
Soumagne                                 16.400 56 48 8
Malmedy                                  12.316 33 47 -14
Saint-Nic.                            23.552 15 36 -21
Herstal                                  38.997 33 35 -2
Sprimont                                 14.087 15 32 -17
Flťron                                   16.329 33 30 3
Aubel                                    4.175 21 30 -9
Charleroi                                203.753 25 26 -1
Weismes                                  7.231 19 24 -5
Brussel                                  168.576 29 23 6
Trooz                                    8.109 27 22 5
Schaarbeek                               130.587 23 21 2

 
Er is een grote gelijklopendheid tussen gemeenten in en uit, vooral Dison is opvallend aanwezig als relatief kleine gemeente. Brussel en Schaarbeek figureren ook in de top 23.
 
4. Arbeidspendel van en naar Verviers en statuut bevolking 15-64 jaar
 
Een andere gegevensbank, opgemaakt door het Steunpunt Werk en Sociale Economie laat toe een gedetailleerd beeld te geven van de arbeidspendel van en naar Verviers, (en elke andere gemeente in BelgiŽ) en het statuut van de inwoners tussen 15 en 64 jaar weer te geven in aantallen en %. Voor het eerst worden al deze gegevens in grafieken gegoten waaruit we er hier enkele pikken.
 

  
Van de 55.835 inwoners van Verviers zijn er 35.750 tussen 15 en 64 jaar. Hiervan hebben er 15.070 loontrekkend werk. 6.358 hebben werk in Verviers zelf, 8.712 werken in een andere gemeente. Daarbij dienen nog 12.855 werkenden geteld die vanuit een andere gemeente in Verviers werken, zodat Verviers zelf werk verschaft aan 19.313 personen. In Verviers zijn ook 2.089 zelfstandigen actief.
 
Als werklozen, leefloners en niet-actieven in dit plaatje gepast worden dan ontstaat volgend beeld, eerst in aantal dan in % op de bevolking van 15-64 jarigen:
    

15-64 jarigen


 
In Verviers is dus 48% van bevolking tussen 15-64 jarigen werkend, dat is dus een werkzaamheidsgraad van 48%. Daarnaast zijn er 16,9% werklozen en 3,4% leefloners en 31,7% niet-actieven. Omgezet in een werkloosheidsgraad, dwz de 16,9% werklozen gedeeld door de beroepsbevolking (werkenden en werklozen samen) komt deze in Verviers op 26,0%.
 
De 15-24 jarigen apart genomen.
 
Deze grafieken kunnen voor elke gemeente opgemaakt worden met opdeling naar sectoren (primair, secundair, tertiair, quartair), geslacht en leeftijd (15-24 jaar, 25-49 jaar, 50-64 jaar). Hier geven we enkel nog 3 grafieken voor 15-24 jarigen.
 
715
jongeren van -25 jaar wonen en werken in Verviers, 905 werken in een andere gemeente en 1.047 komen vanuit een andere gemeente in Verviers werken.
 
21,3%
van de 15-24 jarigen in Verviers is loontrekkend, 1,2% is zelfstandig. Maar 61,4% is niet actief, dwz studeert of verblijft nog thuis zonder inkomen. Als je de 16,2% (lager dan het algemene gemiddelde) in verhouding stelt tot de beroepsbevolking (16,2+21,3%) krijg je de werkloosheidsgraad, die voor de Vervierse jongeren 42,% bedraagt. Dat is een hoog % omdat geen rekening gehouden wordt met de 61,4% niet-actieven, in hoofdzaak scholieren en studenten en anderen die thuis verblijven zonder inkomen. In feite is de werkloosheidgraad onbruikbaar om de jeugdwerkloosheid te meten, het % jeugdwerklozen van 16,2% is instrument dat beter beantwoord aan de werkelijkheid.

15-24 jarigen

 

  

 
In BuG 243 wordt het onderschei % werklozen en werkloosheidsgraad gronde uit de doeken gedaan. Hieronder een tabel en grafiek uit de tabel Werkloosheid per gemeente 2012 idie beschikbaar zijn voor elke gemeente. Hieronder gegevens voor Verviers:
 

Werkloosheid en Werkloosheidsgraad
Totaal - Werkloos
  %   Graad
15-17 0,1%   1,9%
18-19 12,8%   49,6%
20-24 25,6%   43,0%
25-29 25,4%   31,8%
30-34 21,2%   26,4%
35-39 18,2%   24,6%
40-44 16,8%   21,0%
45-49 14,8%   18,6%
50-54 17,1%   22,1%
55-59 16,0%   24,6%
60-64 3,4%   12,3%
Totaal 17,0%   25,6%
15-24 16,2%   42,0%

  

 

     
Er is een toekomst voor alle Vervierenaren
 
De komende 12 jaar gaan er van de 27.295 huidige loontrekkenden van Verviers of die er tewerkgesteld zijn  7.805 met pensioen omdat ze nu meer dan 50 jaar zijn, dat is dus 25,7% van alle loontrekkenden. Momenteel zijn 8.353 inwoners van Verviers tussen 7 en 18 jaar, dwz die nu in het basis- of secundair onderwijs school volgen. De komende 12 jaar kunnen dus perfect, bij constante tewerkstelling (en die zal hoe dan ook stijgen) alle afgestudeerden in 4 generaties bachelors, 3 generaties masters en afgestudeerden secundair onderwijs, deze vrijkomende jobs van de 50+ kwalitatief invullen. Deze transformatie van oud door jong zal in feite nieuwe binnen- en buitenlandse migratie vragen en zal de werkloosheid, ook in Verviers verregaand kunnen opslorpen.
 
Voor elke 65+er staat er in Verviers 1,17 -25 jarige gereed, voor BelgiŽ is dan ongeveer 1 op 1. En voor elke 50-64 jarige in Verviers staat er 1,13 15-29 jarige gereed, ook hier is het Belgisch gemiddelde 1 op 1.
 
In onderstaande grafieken wordt duidelijk in welke sectoren de 50+ nu aan het werk zijn in Verviers en in welke de 15-24 jarigen, en dit met onderscheid  naar pendelarbeid.

50-64 jarigen 

 15-24 jarigen

Uiteraard zonder de 61,2% studerenden en andere niet-actieven
die nog aan het studeren zijn en in de tewerkstelling zullen instromen.

De toekomst voor de jongeren is wat tewerkstelling betreft voor het komende decennium verzekerd. Wetende dat nu al de helft van de schoolbevolking in Verviers een migratieachtergrond heeft, mogen de doemdenkers wat minder hoog van de toren blazen en de migratie niet alleen dankbaar zijn omdat ze Verviers van de ondergang gered hebben in het verleden, maar er ook voluit de toekomst van zullen verzekeren.
  
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
        
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden