BuG 251 – Beste Wensen - Bericht uit het Gewisse – 31 december 2014
  
BuG 251 on-line                                                                 Printversie (4p)

Beste,

Enkele voorafjes als nieuwjaarswensen bij m’n BuG’s van 2015. Die zullen meer en meer bestaan uit ‘updates’ van reeds gepubliceerd materiaal, hetgeen passend is voor een ‘data’-site. Maar toch zal verder geboord worden naar het hoe en het waarom, ondermeer naar de mythes van de migratie zodat Theo Francken misschien in 2015 grond onder de voeten krijgt en stopt met zwalpen zoals de bootvluchtelingen bij
Lampedusa.

Voor wie niet veel tijd heeft, hierbij de nieuwjaarswensen in twitter-vorm:

1. Succes voor het vernieuwde museum in Sonnenburg, herdenking slachtoffers op 30/01/2015
2. Dat de familie van 562 gevangenen van Sonnenburg een spoor terugvinden van hun geliefden
3. Dat in 2015 de basis gelegd wordt voor een Museum van slachtoffers van het Nationaalsocialisme
4. Een politieke beslissing voor een Museum van de Immigratie zoals recent in Frankrijk ingehuldigd
5.Dat Movement X de slagkracht en resultaten verwerft zoals de Non-Profit in het verleden
6. Na Ramelow in Thüringen, in Griekenland een echt links bestuur met
Alexis Tsipras en Syriza
7. Een versterkte band ook van de Parti-Communist Wallonië-Bruxelles met Europees Links
8. Verbondenheid van PTB-GO!, langs de PC-WB en Europees links met Syriza in Griekenland
9. Dat PVDA-PTB op haar 9de congres verder bouwt aan Gauche d’Ouverture, ook in Vlaanderen
10. Een nieuw scenario voor de helpers van Sinterklaas op maat van een volwassen samenleving
11. Theo Francken met verontschuldigingen voor Dyab Abou Jahjah, onze vader volgens Adil El Arbi?
12.
Papegaai vloog over de Ijsel (of over Lubbeek), uittreksels uit een interview met Kader Abdolah

1. Vooreerst wensen we een geslaagde heropening van het vernieuwde Museum in Sonnenburg, het huidige Slonsk in Polen op 30/01/2015, zie
Museum Slonsk, VVN-BDA en Andreas Förster. Op die dag worden ook de duizenden gevangenen en honderden doden herdacht die er sinds 1933 verbleven, ondermeer Nobelprijswinnaar Carl von Ossietzky en later honderden Nacht und Nebelgevangen uit vooral België, Frankrijk en Nederland. 30 januari is niet toevallig gekozen omdat toen 819 gevangenen, 2 dagen voor de bevrijding van het kamp door het Rode Leger, in groepen van 10 geëxecuteerd werden. Hieronder bevonden zich 26 Belgen, waarvoor we als eerbetoon de namen weergegeven: André Camille, Barette Jean, Bonnenge José, Bosman Albert, De Lichtervelde Gaston, De Lichtervelde George, De Lichtervelde Jean, De Nayer Alexandre, De Ridder Judocus, Dejasse Camille, Delaide Gustave, Desauw Carlo, Gigot Jules, Grégoire Félicien, Jadin André, Jeanty Gustave, Lafont Henri, Meskens Louis, Peeters Willem, Ramonfosse Joseph, Roberechts Victor, Simonet Paul, Vandemert Martin, Vandergucht Robert, Wauters Gustave, Wierinck Roger.

2. In totaal kunnen we voor 562 Belgen documenteren dat zij in Sonnenburg/Slonsk gevangen zaten, waarvan minstens 120 er het leven gelaten hebben. Een lijst van deze gevangen is te vinden langs www.sonnenburg.be. We nodigen iedereen uit om na te gaan of er overlevenden zijn (3 zijn gekend, waaronder 2 weerstanders van de Zwarte Hand) of families die misschien voor het eerst weten dat familieleden gevangen zaten in Sonnenburg of er overleden zijn. Zij zijn hartelijk uitgenodigd, samen met een diplomatieke vertegenwoordiging van België – nog nooit aanwezig op een herdenking de voorbijë decennia – aanwezig te zijn op de herdenkingsplechtigheden op 30/01/2015 vanaf 10h in Slonsk.

3. Voor 2015 wensen we van harte dat er eindelijk een politiek initiatief genomen wordt voor de opbouw van een publieke database van alle slachtoffers van het nationaalsocialisme, met inbegrip van dwangarbeid, verzet, gevangenschap, deportatie en vernietiging . Ook dient er een  Museum van de misdaden van het nationaalsocialisme en het verzet ertegen te komen, bijkomend aan het bestaande Museum van de Jodenvernietiging
. Het zou de N-VA sieren moesten zij hiervoor mee de eerste steen leggen.

4. In Frankrijk werd het reeds in 2007 geopende Musée de l’Immigration in Parijs officieel geopend door de Franse president. De federale regering kan zich misschien hierdoor laten inspireren om het initiatief te nemen voor een Museum van de Immigratie in België waarbij de migratiegeschiedenis in al haar data, geuren en kleuren voor de eeuwigheid wordt behoedt. Welke politicus voelt zich aangesproken om hiervoor een project op punt te stellen en aan het parlement voor te stellen.

5. Dat Movement X het evenwicht vindt tussen activisme en opportunisme om zoals de Non-Profit in het verleden mobilisatiekracht aan dossierkennis te koppelen en daarmee de politiek en beleidsvoering te overrulen door antwoorden te vinden op problemen waar niemand een oplossing voor heeft.

6.
Voor Syriza, dat zij, na het minister-presidentschap van
Bodo Ramelow van die Linke in de deelstaat Thüringen, in Europa voor het eerst kunnen tonen wat het betekent als het volk democratisch voor een echt links alternatief kiest. De doorzichtige hetze tegen deze ‘extreem-linkse’ partij, gelegitimeerd door selectief gekozen ‘specialisten’, zal door het Griekse volk zelf  de grond worden ingeboord. Het zal een voorbeeld worden voor het links alternatief in andere landen. Niet vergeten dat Alexis Tsipras door Europees Links voorgedragen werd als kandidaat voorzitter van de Europese Commissie en dat hij in feite de woordvoerder is van alle echt linkse fracties in het Europese Parlement.

7. Hopelijk heeft de Parti Communist Wallonie-Bruxelles voldoende zelfrespect om haar effectief Lidmaatschap van Europees Links te valorizeren. Zij kunnen zich profileren als verbindingspartij op te tussen PTB-GO!, waar zij toe behoren met2 afgevaardigden in het Belgische federale Parlement, en Europees Links.

8. Dat meteen ook Raoul Hedebouw en  Marco Van Hees voldoende body hebben om alle deelnemers aan PTB-GO! te vertegenwoordigen, met inbegrip van de belangrijke band die zij langs de PC-Bruxelles Wallonie hebben met Syriza en Europees links. Er is altijd een tijd dat men moet zijn wat men is en dat men is waarvoor men staat en 2015 zal daar zeker de gelegenheid toe bieden.

9. Wij wensen voor het 9de congres van de PVDA-PTB een terugkeer naar de echte roots, en die liggen een paar jaar voor de tot standkoming van AMADA, nl bij Ford Genk in 1968 waar enkele studenten vanuit SVB gedurende 5 weken een actieve en door de vakbonden toen erkende steun waren voor de Fordarbeiders, en bij Mijnwerkersmacht in 1970, die een staking van meer dan 4 weken hebben ondersteund en mee georganiseerd, die door de vakbonden in het begin niet werd erkend. De ‘strijd tussen de twee lijnen’, heeft er toen voor gezorgd dat de deelname aan sociale actie op zich zonder waarde is. Ford en de mijnstaking behoren daarom niet tot de ‘partij’opbouw die pas enkele maanden later met AMADA is begonnen. Zien of met de jonge garde hier een historische correctie kan gebeuren door ook ‘klassestrijd’ zonder partijopbouw te valoriseren, zowel in het verleden als in het heden eerder dan zich te moeten uitspreken over het door de politiek en media opgedrongen debat om ondermeer de essentiële rol van de Sovjet-Unie in de bevrijding van Europa van het nationaalsocialisme buiten beeld te houden.
 
10. En jawel, voor Zwarte Piet wensen we niet zoals Tom Lanoye, dat hij zou verdwijnen. Wel dat Hugo Matthysen en co gevolg geven aan de bekommernis van de Sint dat de zwarte medeburgers, niet zoals Mia Doornaert, de boot moest zien toekomen in Antwerpen met de Sint omringd door 100 Mia Doornaertjes is allerhande kledij dansend uit de bol gaand. Aangekomen en met een huilende Mia Doornaert voor zich, bezwoer de Sint om met de keuze en outfit van zijn helpers nooit nog aanstoot te geven. Zie hier de volledige brief van de Sint aan Hugo Mathysen. En ook Bart Peeters in Nieuwe Feiten heeft het goed begrepen, want “black faces” is not done, zo heeft een groepslid van z’n band hem ingepeperd. Ben Crabbé met z’n  Piet-item in Blokken  was hem met enig sarcasme al voorgegaan. Het slotwoord laten we aan Eric Baranyanka op radio 1 waarvan we hopen dat z’n wens voor een nieuw verhaal rond de helper van Sinterklaas in 2015 volledig zal verwerkelijkt worden. En waarom Paul Beloy niet uitnodigen als eerste nieuwe Piet? Als resultaat van de eerste Move van Movement X kan dat tellen. En op de tweede is Theo Francken nog altijd aan het sjieken zoals blijkt uit z'n jaaroverzicht in DM van 30/12/2014.
 
11.
En dat Theo Francken z’n verontschuldigingen aanbiedt aan Dyab Abou Jahjah, voor z’n uitval op 08/12/2014 waarbij hij ook de Zweedse coalitie en Michel voor schut zette, zie DWM 09/12/2014. Hij kan zich hierbij laten inspireren door wat 2 bekenden over Dyab recent te zeggen hadden: voor Adil El Arbi, beter bekend als de Slimste Mens: "Voor veel Marokkanen is hij een beetje onze papa." Voor de buitenwereld neemt Abou Jahjah altijd sterke standpunten in en lijkt hij voor heel wat mensen een oproerkraaier. Maar El Arbi nuanceert dat beeld: "Dyab wordt in de media helemaal anders voorgesteld dan hoe hij in het echt is" HLN, . En dat weet ook nieuwsredacteur Bert De Vroey  van de VRT:” In plaats van de samenleving de rug toe te keren dagen zij die uit tot introspectie en debat. Om het met een boutade te zeggen: hoe groter de wervingskracht van de Abou Jahjah’s zal zijn, hoe minder succes de Belkacems zullen boeken. Dat betekent allerminst dat de nieuwe jonge Jahjah’s altijd en overal gelijk zullen hebben, maar ze hebben wel gelijk om aandacht te vragen en in discussie te gaan.” Maar Francken vindt nooit het juiste woord en is onvermogend om migratie in z’n essentie te vatten. We willen juist van de migratie weer een positief verhaal maken, zo stelt hij op 2/12/2014, alsof hij gedaan wil maken met het negatieve en de minderwaarde van honderdduizenden die de laatste decennia naar België in volle legaliteit geïmmigreerd zijn.
 
12. Tot slot enkele uittreksels uit een interview met
Kader Abdolah van 04/10/2014 in DM over z’n nieuwe boek Papegaai vloog over de Ijsel, het had evengoed Papegaai vloog over Lubbeek kunnen heten. Het is een uiterst interessante beschouwing om met een open geest 2015 aan te vatten:
 
"
Een asielzoeker die de waarheid vertelt, maakt geen kans. Ik garandeer u: 100 procent van alle asielzoekers vertelt een fictief verhaal gebaseerd op de realiteit. Met de realiteit raak je gewoon niet binnen. Je moet een uitstekend ineen getimmerd verhaal hebben. In landen als Irak, Iran en Turkije verzinnen mensen tegen betaling coherente verhalen. Ik ben vanuit Iran eerst naar Turkije gevlucht. Daar heb ik zelf honderden vluchtverhalen voor anderen verzonnen. Allemaal met succes.
 
"Natuurlijk vluchten mensen voor oorlog, natuurlijk zijn mijn broer en zus indertijd in Iran in de gevangenis beland, natuurlijk lag ik in de clinch met de ayatollahs. Dat is allemaal waar, maar in essentie zijn dat niet dé redenen waarom mensen migreren. Op dit moment vinden op veel plaatsen op aarde enorme volksverhuizingen plaats die we niet kunnen tegenhouden. Mensen trekken weg uit Irak, Iran, Afghanistan, Egypte, Syrië. Onze regeltjes houden hen niet uit Europa. Ze migreren niet omwille van economische of politieke motieven.
 
"Miljoenen migranten op weg naar Europa vallen als appels van de bomen. Niemand kan ze terug vastmaken aan een tak, zelfs niet met een gouden draadje, want ook dan zullen de appels rotten. Iets in het universum heeft hen aangeraakt waardoor ze willen migreren en niet langer meer aan hun boom kunnen blijven vasthangen. Dat komt vooral door de technologische veranderingen in de wereld: door de goedkope tickets voor vliegtuigen, gsm's, YouTube, Facebook, enzovoort. Mensen zien het leven in Europa, willen ernaartoe en kunnen er de middelen voor bijeen schrapen. Niemand kan dat stoppen: de ayatollahs niet, de Islamitische Staat niet, de Belgische regering niet, niemand. Dus moeten wij ons hier in Nederland en België daar geestelijk op voorbereiden en ons afvragen hoe we ermee omgaan.
 
"De man en de schrijver Kader Abdolah die hier voor u zit, had in Iran nooit kunnen worden wie hij nu is, en hij was dat ook nooit geworden als hij in Nederland geboren en getogen was. Ik ben het resultaat van een onderdompeling in een oude cultuur, gevolgd door een bad in een moderne cultuur. Ik ben een 'nieuwe mens', en we hebben nog veel meer 'nieuwe mensen' nodig.
 
"De toon is anders geworden. Iedereen lijkt ervan overtuigd te zijn dat we in slechtere tijden leven en dat het gevaarlijker geworden is. Ik ben het daar niet mee eens. De kindertijd van de migratie naar Europa is voorbij en nu zitten we in de volwassenheid. Je hoort nu constant zeggen dat migranten zich moeten aanpassen of anders maar moeten opkrassen. Degenen die dat zeggen, hebben niet door dat zowel de 'oude' als de 'nieuwe' Nederlanders en Belgen met dat proces van integratie aan het worstelen zijn en dat we er de voorbije jaren toch allemaal sterker door geworden zijn.

"U zal me niet horen zeggen dat er geen problemen zijn, integendeel. Toen ik in Nederland aankwam, was ik bij wijze van spreken een van de eersten van de 'grote migratie'. Nu komen er voortdurend families uit het verre buitenland in Europa aan. Lieve mama's en papa's met wolken van kinderen. Maar ook beschadigde papa's, getraumatiseerde mama's, kinderen die oorlog gezien en ervaren hebben. Niet één gezin, maar honderden, duizenden, miljoenen. In Nederland zijn de voorbije jaren meer dan één miljoen migranten binnengekomen; in heel Europa 35 miljoen.

"De ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Nederland en van jullie Dienst Vreemdelingenzaken willen immigranten per se onderverdelen in categorieën: politieke vluchtelingen, economische gelukzoekers, humanitaire vluchtelingen, et cetera. Al die termen klinken mooi, maar zijn inhoudsloos: zo denken de beleidsmakers grip te krijgen op de hele toestand. Maar de migratiegolf die we de laatste jaren meemaken, is niet onder controle te krijgen of te houden.

“De immigratie en integratie in de Lage Landen en in de rest van Europa is een problematisch proces, maar die problemen hoeven niet gevaarlijk of onoplosbaar te zijn. Samen leren leven heeft tijd nodig. Dat kun je niet forceren.

"Nu komen er miljoenen met andere religies en filosofieën uit alle windhoeken van de wereld. Wanhopigen, gelukzoekers, maar ook mensen met een overtuiging die haaks staat op die van mij of die van u. Bij de 'oude' Belgen en Nederlanders slaat daardoor de schrik om het hart. Maar dat is niet nodig, want ik voorspel: binnen honderd jaar leven we in een veel sterker België en in een veel sterker Nederland.

"Hoe meer immigratie we te verwerken krijgen, hoe groter de problemen worden, dat is zeker zo. Maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten laten verlammen. Integendeel, we moeten nog harder op zoek naar oplossingen om vreedzaam te kunnen samenleven. Het kan niet anders dan dat uit de huidige chaos een nieuwe samenleving zal ontstaan. Er is trouwens geen alternatief: we moéten allemaal samen dit lastige proces doorspartelen.
"

Voor het volledige interview, zie Kader Abdolah, De Morgen 04/10/2014. Misschien moet Theo Francken het boek eens van iemand cadeau krijgen.

En voor alle ontvangers en de enkele lezers van BuG’s, het allerbeste voor 2015. En ook voor de 3 miljoenste inwoner van België met migratieachtergrond die in 2015 in België zal toekomen, geboren worden, erkend worden als vluchteling,  individueel geregulariseerd zal worden om humanitaire redenen door staatssecretaris Francken of eenvoudigweg als kleinkind van Belg geworden grootouders, zoals ik in 2014 kon meemaken.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
       
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden