BuG 250 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 14 december 2014
  
BuG 250 on-line                                     Printversie (19p)
   
Amuse-gueules over geboorte, dood en migratie in BelgiŽ,
natuurlijk, migratie-, verhuissaldo in gemeenten de laatste 25 jaar

Zie ook tabel
Demografie 1989-2014 alle gemeenten en 
Loop gemeenten 1989-2014 voor gegevens en grafieken   
voor alle gemeenten in BelgiŽ en opdeling per gewest.    

Vooraf 1: Enkel door zelf de minimale dienstverlening ter hand te nemen zal de vakbond, zoals de Non-Profit sector, haar 2de adem vinden en opnieuw duurzame resultaten kunnen boeken, zie artikel op DWM van 12/12/2014
Vooraf 2: Etienne Vermeersch is gesignaleerd als stand-up comedian in Saudi-ArabiŽ. Tot groot jolijt van de vrouwen daar treedt hij op met een Burka die hij dan in een beweging tot z'n hoofd optrekt zodat een Aalsters carnavalkostuum zichtbaar wordt met lingerie en blote borsten. VT4 is daar op uitgekomen en heeft vanuit Saoudi ArabiŽ Vermeersch een vraag kunnen doen stellen voor de Slimste Mens. Ach ja, is Etienne Vermeersch niet ooit verkozen tot slimste mens van Vlaanderen?
 
Het laatste greintje staatsmanschap verzwonden
  
Deze amuse-gueules zijn te veel eer voor Theo Francken, die het greintje staatsmanschap dat hij misschien nog over had te grabbel gooide door z'n uitval tegen Dyab Abou Jahjah bij een felle maar vriendelijke actie van Movement X waarvan ik samen met honderden anderen lid ben. Het deed me denken aan de minister die, toen ik met een aantal gehandicapten onze eisen kwam stellen aan z'n kabinet, naar beneden kwam en aan de deur fulmineerde dat hij er het schijt aan had dat ik altijd met die gehandicapten af kwam. Neen, het was niet Minister Steyaert en Ministerpresident Geens die ons in 1983 'hoofdelijk' ontvangen hadden en daarvoor speciaal hun aan de gang zijnde ministerraad onderbraken, zie Gehandicapten 1983 op Youtube.
   
Theo Franken naar af?
 
Een minster of staatssecretaris moet in alle omstandigheden zijn cool, z'n hoffelijkheid en beleefdheid bewaren. Z'n uitval naar Dyab zal hem alleszins een volgende ambtstermijn kosten of mee een factor worden moest hij verder nog in de knoei geraken. Update: Voor een verdere beschouwing ten gronde waar we volledig kunnen achterstaan, zie DWM 09/12/2014.
 
Dat de PS de migratie en asiel zou gedetermineerd hebben is een fatum, een racistische lezing van wat de Belgische migratiegeschiedenis is en waarin vooral de Open-VLD met Verhofstadt  en Didier Reynders als vice-premier aan het stuur stonden en een cruciale rol gespeeld hebben in 1999 op een ogenblik dat de CD&V lag te herstellen van haar knock-out door de kiekens. Migratie moet je kunnen lezen wil je het heden begrijpen en enige kans maken om de toekomst te beÔnvloeden.
 
Demografische ontwikkeling 1989-2014 in elke gemeente.
 
Vandaar deze amuse-geules, gebaseerd op een kwart eeuw migratie, van 01/01/1989 tot 01/01/2014, juist 25 jaar. Vertrekkend van het bevolkingsaantal op 01/01/1989 kan haarfijn nagegaan worden voor deze 25 jaar, per gemeente, hoeveel geboorten en overlijdens er geweest zijn, hoeveel immigranten er langs elke gemeente BelgiŽ zijn binnengekomen en hoeveel er uit zijn geŽmigreerd, hoeveel verhuizen er naar de gemeente gebeurd zijn en hoeveel vanuit een gemeente naar een andere gemeente. Voor elk van deze factoren kan het natuurlijk saldo, het migratiesaldo en het verhuissaldo berekend worden en uiteraard ook de bevolkingsevolutie, zoals gezegd, voor elke gemeente. Als kers op de taart kunnen vanaf 1999 ook de overgangen van het wachtregister asiel naar het bevolkingsregister in kaart gebracht worden en vergeleken worden met het % in het wachtregister asiel per gemeente.
 
Het gecumuleerd, dus samengeteld aantal geboorten, overlijdens, immi- en emigratie, verhuis in en uit wordt voor deze 25 jaar samengeteld en als % berekend tav de bevolkingssituatie op 01/01/2014 zodat de impact van elke factor zichtbaar wordt in elke gemeente.
 
Als deze %ges zijn terug te vinden in de tabel  Demografie 1989-2014 alle gemeenten. Ook is de basistabel ge-updated met toevoeging van een tiental grafieken die automatisch aangemaakt worden na selectie van de gemeente, zie tabel  Loop gemeenten 1989-2014. Langs gemeentekaarten en enkele grafieken wordt elke factor een amuse gueule.
 
De Belgische evolutie op 25 jaar, voor de basisgegevens zie tabel Loop gemeenten 1989-2014
   

   
Alle gemeenten samen had BelgiŽ op 01/01/1989 9.927.612 inwoners, op 01/01/2014 waren er dat 11.150.516 of 1.222.904 meer, een stijging met 12,3%. In onderstaande tabellen geven we het detail van deze uitbreiding voor het natuurlijk- en het migratiesaldo voor de 7 grote gemeenten en het totaal.

Voor het natuurlijk saldo van 376.766 waren op een kwarteeuw 2.994.059 geboorten nodig of 30,2% tav van de bevolking in 1989. Voor een migratiesaldo van 818.488 zijn er 2.733.781 immigranten naar BelgiŽ gekomen of 27,5% tav de bevolking in 1989. en 1.915.293 verlaten BelgiŽ. De erkende asielvragers, dwz die overkomen van het wachtregister asiel zijn reeds in de immigranten begrepen..
 
Natuurlijk saldo: geboorten - overlijdens

Geboorten, Overlijdens, Natuurl. saldo 1989-2014 in aantal, %
  Bevolking 01/01/1989 Geboor-
ten
Over-
lijden
Natuurlijk saldo
1. Aantallen        
     Brussels gewest 970.501 369.377 256.229 113.148
     Antwerpen 473.082 157.750 133.784 23.966
     Gent 230.822 73.923 61.767 12.156
     Brugge 117.100 29.487 30.340 -853
     Mechelen 75.352 25.983 20.146 5.837
     Luik 199.020 59.100 59.879 -779
     Charleroi 208.021 63.307 62.889 418
  Totaal 7 steden 2.273.898 778.927 625.034 153.893
  And. gemeenten 7.653.714 2.215.132 1.992.259 222.873
BelgiŽ 9.927.612 2.994.059 2.617.293 376.766
2. % op het totaal        
     Brussels gewest 9,8% 12,3% 9,8% 30,0%
     Antwerpen 4,8% 5,3% 5,1% 6,4%
     Gent 2,3% 2,5% 2,4% 3,2%
     Brugge 1,2% 1,0% 1,2% -0,2%
     Mechelen 0,8% 0,9% 0,8% 1,5%
     Luik 2,0% 2,0% 2,3% -0,2%
     Charleroi 2,1% 2,1% 2,4% 0,1%
  Totaal 7 steden 22,9% 26,0% 23,9% 40,8%
  And. gemeenten 77,1% 74,0% 76,1% 59,2%
BelgiŽ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3. % op de bevolking         
     Brussels gewest 100,0% 38,1% 26,4% 11,7%
     Antwerpen 100,0% 33,3% 28,3% 5,1%
     Gent 100,0% 32,0% 26,8% 5,3%
     Brugge 100,0% 25,2% 25,9% -0,7%
     Mechelen 100,0% 34,5% 26,7% 7,7%
     Luik 100,0% 29,7% 30,1% -0,4%
     Charleroi 100,0% 30,4% 30,2% 0,2%
  Totaal 7 steden 100,0% 34,3% 27,5% 6,8%
  And. gemeenten 100,0% 28,9% 26,0% 2,9%
BelgiŽ 100,0% 30,2% 26,4% 3,8%

 
Migratie saldo: immigratie - emigratie
   

Immigratie, emigratie, migratiesaldo 1989-2014 in aantal, %
  Bevolking 01/01/1989 Immi-
gratie
Emi-
gratie
Migratie saldo
1. Aantallen        
     Brussels gewest 970.501 845.817 527.472 318.345
     Antwerpen 473.082 235.258 137.854 97.404
     Gent 230.822 87.637 52.417 35.220
     Brugge 117.100 23.241 18.204 5.037
     Mechelen 75.352 19.827 13.824 6.003
     Luik 199.020 97.213 64.947 32.266
     Charleroi 208.021 45.541 27.886 17.655
  Totaal 7 steden 2.273.898 1.354.534 842.604 511.930
  And. gemeenten 7.653.714 1.379.247 1.072.689 306.558
BelgiŽ 9.927.612 2.733.781 1.915.293 818.488
2. % op het totaal        
     Brussels gewest 9,8% 30,9% 27,5% 38,9%
     Antwerpen 4,8% 8,6% 7,2% 11,9%
     Gent 2,3% 3,2% 2,7% 4,3%
     Brugge 1,2% 0,9% 1,0% 0,6%
     Mechelen 0,8% 0,7% 0,7% 0,7%
     Luik 2,0% 3,6% 3,4% 3,9%
     Charleroi 2,1% 1,7% 1,5% 2,2%
  Totaal 7 steden 22,9% 49,5% 44,0% 62,5%
  And. gemeenten 77,1% 50,5% 56,0% 37,5%
BelgiŽ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3. % op de bevolking         
     Brussels gewest 100,0% 87,2% 54,4% 32,8%
     Antwerpen 100,0% 49,7% 29,1% 20,6%
     Gent 100,0% 38,0% 22,7% 15,3%
     Brugge 100,0% 19,8% 15,5% 4,3%
     Mechelen 100,0% 26,3% 18,3% 8,0%
     Luik 100,0% 48,8% 32,6% 16,2%
     Charleroi 100,0% 21,9% 13,4% 8,5%
  Totaal 7 steden 100,0% 59,6% 37,1% 22,5%
  And. gemeenten 100,0% 18,0% 14,0% 4,0%
BelgiŽ 100,0% 27,5% 19,3% 8,2%

 
In dit overzicht wordt duidelijk dat 62,5%, bijna 2/3 van het migratiesaldo de laatste 25 jaar komt BelgiŽ binnen langs de 7 grote steden, 32,8% of 1/3 langs het Brusselse gewest. De immigratie is voor deze 7 steden maar goed voor 50%, hetgeen betekent dat vooral de immigratie die zich definitief in BelgiŽ vestigt langs deze 7 steden BelgiŽ binnenkomt.

Onderaan dit bericht wordt de bevolkingsdynamiek, met inbegrip van verhuis in, uit en -saldo elk in een aparte grafiek verduidelijkt.

Voor elke gemeente konden geboorten, overlijdens, natuurlijk saldo, immigratie, emigratie en migratiesaldo tussen 1989 en 2014, dus op 25 jaar of een kwarteeuw als % berekend worden tav 1989. Op deze basis wordt voor elk van deze elementen gemeentekaarten gegenereerd langs www.gemeentekaart.be.

1. Waar zijn het meeste kinderen geboren in BelgiŽ in een kwart eeuw

In BelgiŽ zijn op een kwarteeuw 30% geboorten geweest. Als dit % berekend wordt voor elke gemeente, dwz het aantal geboorten op een kwarteeuw in deze gemeente berekend als % tav de bevolkingsaantal op 01/01/1989 komt volgend beeld tot stand:
 

 
De verjonging van WalloniŽ op de centrale as, haaks op de oude industriŽle as, zal een grote troef worden de komende decennia en zal ook West-Vlaanderen en Limburg de nodige power geven om samen met de steden de nodige man- en vrouwkracht te leveren voor de behoeften van de economie en de samenleving. En de Ardennen worden het paradijs dat nu al meer en meer door de Nederlanders en de Duitsers wordt overgenomen. Belgisch Lotharingen combineert een fijne omgeving, een zacht klimaat en een internationale omgeving. Maar ook in West-Vlaanderen is het varkentje van Van Passel gepasseerd nadat het de vruchtbaarheid heeft aangewakkerd in Madonna, een verloren gemeente in West-Vlaanderen.


En in de banaan van Brussel worden nieuwe generaties klaargestoomd om de wereldstad bij uitstek te worden, die daarbij Vlaanderen ter hulp zal snellen zoals nu Vlaanderen al mee zorgt voor de uitbouw van kwalitatief onderwijs en een rijke cultuur in Brussel.
 


2.  Overlijdens in Belgische gemeenten de laatste kwarteeuw

Een, hoog geboortecijfer heeft maar een effect op de bevolking als het niet gecounterd wordt door een hoog sterftecijfer. Antwerpen is bv een gemeente, waar in tegenstelling tot Brussel, een relatief hoog sterftecijfer is, zodat de bevolkingsgroei er afgeremd wordt. Het beste moet nog komen voor Antwerpen.


De kuststreek en gans de Zuid-Oost flank van WalloniŽ, alsmede de oude industriŽle as Luik, Charleroi, Mons  en de Zuid-West-kern worden gekenmerkt door een hoog sterftecijfer. Vlaanderen en vooral Limburg moeten nog de babyboom van na de oorlog hun natjes en droogjes geven voor de man met de zeis massaal zal toeslaan en er allicht te weinig jongeren klaar staan om hun plaats in te nemen. Wordt Vlaanderen het toekomstig Charleroi van BelgiŽ.
 

     
In Brussel wordt duidelijk dat de  oude Vlaamse enclave met Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg en ook Jette in het Noord-Oostelijk deel haar kopje aan het leggen is en er ruimte zullen maken voor (nieuwe) Vlamingen en Brusselse interne migraties naar 'betere' buurten.

3. Het natuurlijk saldo, de beide kaartjes samengevoegd

Een eerder hoog geboortecijfer en eerder laag aantal overlijdens geeft een push op het natuurlijk saldo, en dat is het geval voor Noord Antwerpen en Noord-Limburg - heeft dat met de ingeweken Nederlanders te maken? - de Oost-kantons en de grens met Duitsland en Waals Brabant. Voor de stad Antwerpen en Gent moet de demografische boom eigenlijk nog komen en voor Mechelen is ze beginnend en in Brussel en  Leuven is ze volop aan gang.
 


4. De immigratie (asiel, regularisatie,  ambtelijke herinschrijving inbegrepen)

Bij immigratie is het, zoals bij geboorten, niet het saldo dat telt maar het aantal nieuwe mensen dat verblijfsrecht verwerft in een gemeente. Dat er ook andere inwoners weggaan en emigreren is in feite de zaak niet van de nieuwe immigranten. Het zijn ook deze nieuwkomers die door bevolking als nieuwe migranten ervaren wordt, en niet de anderen, die weggaan die men dus niet meer ziet.

Als immigratie op 25 jaar bekeken wordt kan het natuurlijk zijn dat er mensen tussen zijn die reeds vroeger al in BelgiŽ waren en teruggekeerd zijn.


BelgiŽ wordt in de binnengrenzen omsingeld door Nederlanders, Duitsers, Luxemburgers, Fransen en Engelsen, met uitschieters naar Mons, Hasselt en Antwerpen. De steden zijn vooral ook de aankomstplaats vanuit Oost-Europa en Brussel ook voor als verblijfplaats voor EU-landen. Ook Waals Brabant en de studentensteden Leuven, Louvain-La Neuve, Namen, en ook Gent en Antwerpen springen er bovenuit. De kuststreek over de ganse lijn en ook Brugge wordt door immigranten uitverkoren. Meer dan het Vlaams gewest is WalloniŽ een terre d'accueil voor immigranten.

 


Sint-Joost-ten-Node is al decennia de landingsplaats voor Brussel Migranten. Zelfs nu is bijnan 1/2 van de bevolking in Sint Joos 'vreemdeling'. Brussel stad, Elsene, Etterbeek, en verder in mindere mate Schaarbeek, Ukkel, Vorst en dan Anderlecht zijn de gemeenten waar migranten het laatste kwart-eeuw toegang tot BelgiÍ hebben verkregen.

5. De emigratie van Belgen en vreemdelingen naar het Buitenland de laatste 25 jaar
  

  
Vanuit Brussel en Waals-Brabant en de Belgisch-Franse grens, alsmede de andere grensgebieden zijn meer dan elders het terrein voor emigratie geweest de laatste 25 jaar. Vraag is waar migratie geleid heeft tot een toename van de bevolking langs het migratie-saldo dat voor BelgiŽ 8,2% bedraagt.

6. Migratiesaldo de laatste kwarteeuw

 


De Nederlandse immigratie domineert Antwerpen en Limburg en de Duitse de Oostkantons. Dat is in veel mindere mate zo met de Franse immigratie die blijkbaar ouder is en nu de overlijdenscijfers doet pieken. De steden, Brussel voorop vormen evenwel het levende hart van de immigratie ver weg van belastingsvoordelen of gemakkelijk ondernemen. De steden zullen mede door de migratie het stevig skelet vormen waarop BelgiŽ zich verder op de wereldkaart zet. Zeker als de migratie en haar kinderen meer en meer zal beseffen dat de vakbonden en de sociale organisaties zoals de mutualiteiten, de belangenverdedigers zijn van iedereen en zij mee in de tradities van sociale opbouw, lidmaatschap en militantisme zullen treden.

7. In welke gemeenten zijn asielzoekers erkend sinds 1999?

Wanneer iemand de overgang maakt van het wachtregister asiel naar het bevolkings/vreemdelingenregister wordt dit apart genoteerd en meegeteld met de immigratie. Zo kan ook een overzicht gegeven van het % tav de bevolking op 01/01/1999 van de erkenningen uit het wachtregister asiel.
 


Naast de steden in het ganse land is er vooral asielopvang geweest in WalloniŽ. Ook geeft de asielopvang een redelijk gespreid beeld. Zien of dit ook tot uiting komt in het % wachtregister asiel op de bevolking in elke gemeente. Het wachtregister asiel is tegenstelling tot de erkende asielzoekers niet meegeteld in de immigratie.





Toch een zekere gelijklopendheid van wie in het wachtregister asiel zit, met een grotere en gespreide opvang in WalloniŽ en de stedelijke opvang met West-Vlaanderen en Limburg wat sterker aanwezig.

8. Op een kwarteeuw is er een immense verhuis naar en uit gemeenten.

De verhuis van en naar gemeenten ligt meestal dicht bij elkaar. Voor sommige gemeenten negatief, voor anderen positief.

Verhuis naar de gemeente:
groen is weinig inkomende verhuis tot rood, hoge inkomende verhuis.

Waals Brabant en de Ardennen springen er bovenuit als geprefereerde gemeenten waar inwoners van BelgiŽ naar toe verhuizen. De oude industriŽle as wordt hier gemeden. Ook de kustgemeenten en enkele betere gemeenten in Noord-Antwerpen en in Vlaams Brabant genieten de voorkeur. Antwerpen, Mechelen en Gent alsmede West-Vlaanderen en Limburg en de Oostkantons hebben een laag % inkomend verhuis%.

  


9. Verhuis uit de gemeente: groen is lage uitgaande verhuis, rood, hoge uitgaande verhuis


Verhuis in heeft als spiegel verhuis uit in hoofdzakelijk dezelfde regio's. Mensen verhuizen in hoofdzaak van en naar omliggende gemeenten. En de steden vallen een beetje buiten deze verhuisregio's.

10. Verhuissaldo: groen is laag verhuissaldo, rood een hoog verhuissaldo

Vooral voor stedelijke gemeenten is er een groeiend negatief verhuissaldo, dwz dat er meer mensen uit dan naar de gemeente verhuizen. Voor deze steden gaat dat samen met relatief hoog migratie- en groeiend natuurlijk saldo.


In deze wat moeilijk vatbare dynamiek laat het verhuissaldo toch een duidelijker patroon zien: de kust en de 2de horizontale Waalse band, evenwijdig onder de oude industriŽle as die een negatief verhuissaldo heeft, men gaat er weg, evenals uit de steden in het ganse land. De steden zijn meer en meer transfertzones geworden voor migratie en geboorteoverschot, een evolutie die zich alsmaar verder zal voortzetten. Wie denkt de migratie te bemeesteren door de toegang van het buitenland naar de steden af te snijden, of door het natuurlijk overschot te beheersen, dwz conform te maken aan het aantal overlijdens, kan wel eens bedrogen uitkomen, los van de vraag of het nuttig is hier beleidsmatig energie in te steken.
 
Tot slot een grafiek met de bevolkingsdynamiek 1989-2014 voor het natuurlijk, migratie en verhuissaldo in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen, Luik en Charleroi en dit in % tav de bevolkingssituatie op 01/01/1989, juist een kwarteeuw geleden. Dat zijn pas echte amuse-gueules.

Brussels Gewest

 Antwerpen

Gent
 
Brugge

Mechelen
 
Luik

Charleroi


Opvallend in al deze steden is hetzelfde patroon, maar met verschillende volumes zoals uit de %ges blijkt. Op 25 jaar bekeken is de bevolkingsevolutie in Brussel het hoogst met meer dan 20%+, gevolgd door Mechelen, +9%, ook al zwakt dit de laatste jaren af. Antwerpen en Gent zijn zich nog aan het herstellen van hun negatieve bevolkingsevolutie en komen nu pas in hun bevolkingsexpansieve fase, die zich ook op het politieke vlak meer en meer zal doorzetten. Brugge was 'herstellend' mede dank zijn een groeiende migratie maar deze groei is stilgevallen. Luik en vooral Charleroi kunnen hun negatief verhuissaldo niet compenseren, noch met het erg laag natuurlijk saldo, noch met migratie.

Wie de waanidee verder koestert dat het aan de PS te wijten is dat de migratie zulk een vlucht genomen heeft in BelgiŽ geeft blijk van onvermogen om migratie en andere demografische gegevens te lezen. Wie uitspraken in die zin doet en negeert dat honderduizenden binnen de wettelijkheid verblijfsrecht kregen in BelgiŽ de laatste ť decennia maakt zichzelf te schande, eer dan deze immigranten, welke weg ze ook gevolgd hebben, te schandaliseren.

Luik en Charleroi lopen momenteel ten achter in de ratrace van socio-economische ontwikkeling doordat ze nog niet ten volle de kaart van de migratie hebben uitgespeeld. Een grotere tegenspraak met de PS die gans de migratieopzet zou geŽnsceneerd hebben bestaat niet. Zelfs zonder de PS aan het roer zal de migratie, ook in WalloniŽ de sleutel worden voor de Waalse heropstanding en tevens het cement leveren waarmee BelgiŽ sterker dan ooit tevoren aaneengesmeed wordt met Brussel als kloppend hart, zo blijkt uit deze analyse van 6 steden en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
       
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden