BuG 25 - Bericht uit het Gewisse 09/06/06  Immigratieportaal

Naast 72.000 immigranten (OESO) ook 40.791 emigranten 
Update en correctie emigratiegegevens voor
2003 en 2004
(14/08/06)

Vernieuwing immigratieportaal en update nieuwe immigratie in elk gewest per nationaliteit

De OESO, of wie er uit citeert, komt weer uit de hoek met een geÔsoleerd gegeven: 72.000 immigranten van vreemde afkomst in BelgiŽ in 2004. Probleem is dat de OESO voortgaat op cijfers die het NIS in BelgiŽ nog niet mag bekend maken omdat ze eerst in het staatsblad moeten verschijnen. Blijkbaar mag het OESO meer dan de Belgische administratie zodat zij de Belgische gegevens naar believen kunnen inkleuren, zonder ze in te kaderen of juist in te schatten en zo de Belgische administratie (en wetenschappers) voor schut zetten. Maar zo zit de wereld van de gegevensverzameling, wetenschappelijke bespreking en journalistieke berichtgeving blijkbaar momenteel in elkaar. Niet geklaagd, het is telkens een gelegenheid om de eigen kennis op te krikken en ze met anderen te delen. Want welk cijfer gaat nu weer achter dit van het OESO schuil?

Bij saldo, minder vreemdelingen in 2004 dan in 2003 naar BelgiŽ

In 2004 vestigden zich 72.000 mensen van vreemde nationaliteit zich in BelgiŽ. In feite zijn het er 72.440, volgens het NIS, dat intussen aan ons het exacte gegeven heeft bezorgd. Wat het OESO niet zegt is dat er in hetzelfde jaar 40.791 mensen met een vreemde nationaliteit BelgiŽ verlaten hebben, en er in feite dus een aangroei is geweest van het aantal 'vreemdelingen' met 31.649 (migratiesaldo of migratiebalans). In 2003 waren er 68.806 immigranten van vreemde nationaliteit maar toen zijn er maar 35.564 weggegaan zodat het saldo in 2003 33.242 vreemdelingen bedroeg. Het migrantensaldo van vreemdelingen is dus gedaald in 2004 in vergelijking met 2003, er zijn dus minder vreemdelingen in BelgiŽ gebleven dan in 2003, en dat geeft meteen een heel ander beeld dan het OESO met haar afgerond cijfer van 72.000 immigranten van vreemde afkomst wil doen verstaan.  Langs het vernieuwde immigratieportaal kunnen de tabellen, saldo's en grafieken van 1948 tot 2004 geŽxploreerd en afgehaald worden.

    

     

In deze lange tijdsreeks wordt duidelijk dat de instroom van vreemdelingen in 1998 van 50.883 gestegen is tot 72.440 in 2004, terwijl tezelfdertijd een verhoogde emigratie (uitstroom)  op gang komt van 31.199 in 2001 tot  40.791 in 2004. Het saldo is daardoor dalend geworden sinds 2002.

   
 
    

En hoe staat het met de migratie van (nieuwe) Belgen?

De OESO vertelt alleen maar een gedeelte van het migratieverhaal. Zij laten de cijfers van de immigratie (terugkeer) naar BelgiŽ en emigratie (vertrek) van Belgen uit BelgiŽ voor wat ze zijn. Maar hierin zullen meer en meer nieuwe Belgen voorkomen gezien de massale Belgwording van niet-Europese vreemdelingen en deze zullen zeker de migratiestromen van 'Belgen' mee beÔnvloeden.


  
 

Traditioneel vertrekken er meer Belgen uit BelgiŽ dan dat er naar terugkeren zodat er een negatief saldo ontstaat voor de Belgische bevolking van 9.088 in 2000, dat evenwel gehalveerd werd op vijf jaar tijd tot 4.724 in 2004, vooral door een verhoogde terugkeer van Belgen en een daling van de emigratie de laatste drie jaar.
  

Dalende migratiebalans in BelgiŽ sinds 2002 (migratiesaldo Belgen + Vreemdelingen)

 
  


Sinds 2002 is het migratiesaldo dalend, vooral door een verhoogde emigratie van vreemdelingen uit BelgiŽ. De mate waarin de relatieve stijging van immigranten van vreemde afkomst, zoals het OESO in the picture plaatst, beÔnvloed wordt door de tot  Nederlander, Fransman/vrouw, Duitser genaturaliseerde Marokkaan die naar BelgiŽ emigreert is onduidelijk. Vast staat dat de Marokkaanse Nederlander, als EU-burger met alle rechten, in Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde, Zemst, Turnhout, Lier, het straatbeeld mee kleurt en in perfect Nederlands en hypergeÔntegreerd, met assertieve kinderen voor een immigratieshot zorgen dat ook de inheemse Belgische Marokkaan kan ten goede komen. Zij zijn evenwel statistisch niet meer herkenbaar.

Nieuwe immigratie en nieuwe Belgen tussen 1990 en 2005 per gewest

Het OESO haalt in de marge van haar rapport de 'naturalisatie' aan, de nationaliteitsverwerving of Belgwording van vreemdelingen in BelgiŽ. In BuG 24 en BuG 24bis werd hierop reeds ten gronde ingegaan. Maar het immigratieportaal werd grondig herwerkt en aangevuld met
gegevens over de nieuwe immigratie en Belgwording per gewest voor de belangrijkste nationaliteiten en erkende vluchtelingen. Tevens werd naast de aantallen een % berekend van het aandeel van elke nationaliteit in de nieuwe immigratie, de Belgwording en het aantal vreemdelingen zoals op 1 januari 2005 in het Vlaams, Brussels, Waals gewest en in BelgiŽ  werd geteld.

Jan Hertogen, socioloog