BuG 248 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  1 december 2014
  
BuG 248 on-line                                      Printversie (3p)
   

20 jaar migratie in Europa, Zwitserland op kop
met +18,3% toename vreemdelingen, Spanje +14,2%, BelgiŽ
+10,3%, ItaliŽ +7,0%, Duitsland +5,8% en Nederland +5,3%.In tegenstelling tot de 'migratiecijfers' zoals verwerkt in de recente
Migration Outlook 2014 betreffen deze cijfers alle binnenkomende
vreemdelingen langs migratie, geboorten bij reeds residerende
vreemdelingen, erkenningen als vluchteling, geregulariseerden,
ambtelijk heringeschrevenen en dit voor alle Europese landen.

Opvallend is het stilvallen van toename vreemdelingen in Spanje van-
af 2009, ook de aftopping in ItaliŽ na continue langzame stijging, de
stabilisering op laag niveau in Nederland, de forse groei in Duitsland
vanaf 2010 en vooral Zwitserland dat op een continue wijze hťt immi-
gratieland is in Europa, gevolgd door BelgiŽ dat stabiliseert in 2012.

En ook nog over de (migratie)slag om Duitsland die begonnen is,
de Nederlandse zuinigheid wat immigratie betreft, de Spaanse en
Italiaanse 'migratiestop' en blijft BelgiŽ het schip in de branding?

Tabel
Demografische evolutie 6 landen 1993-2013    
Bron: Main tables OESO, zie Eurostat population

Deze BuG was op 01/12/2014 afgewerkt nog voor de info over
de nieuwe Migration Outlook 2014 van de OESO bekend was:

EssentiŽle linken naar de
Migration Outlook 2014 website:
Samenvatting
Migration-Outlook 2014 in het Nederlands
Interactieve website met
vergelijking tussen alle landen

 

Vooraf 1. Uit de Nederlandstalige samenvatting van het Oeso Migratierapport 2014: "Zorg ervoor dat de jonge kinderen van immigranten een uitstekend onderwijs en goede zorg genieten".

Vooraf 2. Volgens het OESO rapport is 1 op 7 inwoners in BelgiŽ van 'Vreemde Herkomst' dwz in het buitenland geboren., zie DS/Belga 01/12/2014.Best is dit aan te vullen met de vaststelling dat 1 op 4 inwoners een migratieachtergrond heeft met inbegrip van vreemdelingen die in BelgiŽ geboren zijn en van Belg geworden vreemdelingen die in BelgiŽ Belgische kinderen gekregen hebben. Het is meer dan journalistieke eerlijkheid om hierop te wijzen, zeker omdat het materiaal hierover zowel langs de studiedienst van de Vlaamse regering als npdata uitvoerig aanwezig is.

Vooraf 3. Het volledige detail van de migratiebewegingen en de loop van de bevolking voor BelgiŽ, met inbegrip van het asielregister, de gewesten, de provincies en alle Belgische gemeenten is terug te vinden in de Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013. Het zijn dezelfde officiŽle cijfers als waar de OESO zich op baseert. Alle cijfers van de OESO zijn trouwens met inbegrip van het asielregister, iets wat de Belgische overheid nog altijd weigert te doen voor haar cijfers voor 'Belgisch' gebruik.

Vooraf 4. Elkeen leest cijfers zoals hij of zij gebekt is. "De daling van de totale immigratie was grotendeels toe te schrijven aan de lagere toevloed van immigranten uit niet-Europese landen", zo luidt de tendentieuze weergave van een vaststelling uit het rapport in het Belga-bericht.

20 jaar migratie in Europa voor  6 landen

Het referendum in Zwitserland of er beperking moest komen van de migratie tot 0,2% per jaar, zeg maar 17.500 per jaar, werd door 73% van de bevolking verworpen. Immigratie vanuit Eu-landen was al enkele maanden geleden in een referendum beperkt door 50,3% van de stemmers. Daarom zal Zwitserland opnieuw bilaterale akkoorden met landen moeten afsluiten om quota te bepalen,iets wat sinds 2002 niet meer nodig was. Verwachting was dat de immigratie tot 8.000 per jaar zou beperkt blijven - ook al lag die in 20002 met 65.928 al een goed stuk hoger - maar het werd 80.000, zie DS 09/02/2014.
    

Toe en afname vreemdelingen/Evolutie per jaar 1993-2012 in enkele landen
  Zwitserland Spanje BelgiŽ (1) ItaliŽ Duitsland Nederland
1993 59.748 37.335 27.679 68.718 581.768 65.504
1994 53.563 30.942 27.557 -58.086 371.563 26.746
1995 47.280 38.409 13.560 76.155 496.996 39.702
1996 26.382 39.211 26.733 111.142 442.976 37.200
1997 22.382 70.829 22.926 154.358 323.560 58.030
1998 28.418 109.834 22.840 19.336 189.814 43.470
1999 79.082 100.239 29.383 31.630 264.817 51.225
2000 46.440 343.930 26.555 127.155 118.145 66.238
2001 50.766 396.908 47.209 -15.143 231.044 69.258
2002 65.928 628.489 49.760 197.425 184.235 54.882
2003 59.368 582.749 43.919 454.192 134.606 31.030
2004 59.441 599.432 45.329 431.138 73.313 23.337
2005 55.686 631.115 61.123 297.016 118.410 20.494
2006 59.326 603.965 63.548 303.674 91.366 19.664
2007 91.455 655.621 75.350 539.214 112.476 37.096
2008 111.987 388.873 75.317 512.340 24.996 -23.010
2009 87.729 12.557 76.556 403.133 41.120 44.806
2010 91.060 -351.081 144.400 401.196 172.627 47.322
2011 85.325 -76.414 92.082 311.409 320.402 53.104
2012 87.507 -163.350 67.610 -372.469 401.296 47.766
(1) Vanaf 2010 wordt het wachtregister asiel meegerekend.  


Omdat de main tables en de database van de OESO, zie Eurostat population, een update toeliet van het npdata-materiaal van BuG 148 met unieke tabellen over vreemdelingen, nationaliteitsverwerving en vooral het aantal en % bijkomende vreemdelingen in elk van de West- en Oost-Europese landen konden we niet weerstaan om voor enkele belangrijke landen de toename en soms afname van het aantal vreemdelingen in een tijdsperiode van 20 jaren weer te geven.
  
1. Exacte meting van de toe- en afname aantal vreemdelingen in een land

De unieke npdata-methode om het aantal bijkomende vreemdelingen in elke gemeente van BelgiŽ te berekenen, zie BuG 231, kan ook toegepast worden voor elk land in Europa, jawel. Daartoe zijn nodig: het bevolkingsaantal, het aantal vreemdelingen en het aantal nationaliteitsverwervingen in elk jaar van een bepaalde tijdsperiode.
De formule is eenvoudig: ((Aantal vreemdeling in jaar N+1) - (Aantal vreemdelingen in jaar N) + aantal Nationaliteitsverwervingen). Het resultaat geeft een exact beeld van het (Migratiesaldo + Natuurlijk saldo bij de vreemdelingen + Erkenningen als vluchteling + Geregulariseerden + saldo van ambtelijke uitschrijving en herinschrijving van vreemdelingen + Statistische aanpassing). Voor deze Eurostat-statistiek worden asielaanvragers in het vreemdelingenaantal meegerekend. Voor BelgiŽ is dat vanaf 2010 het geval hetgeen een extra stijging van het aantal vreemdelingen met rond 54.000 eenheden verklaart.

Doordat een historisch beeld over 20 jaar unieke informatie aandraagt zijn we op zoek gegaan naar deze gegevens in zo veel mogelijk Europese landen van 1992 tot 2013. En voor 6 kernlanden in Europa is dit gelukt, nl. Zwitserland, Spanje, BelgiŽ, ItaliŽ, Nederland en Duitsland.

2. Belang van de Nationaliteitsverwervingen.

Nationaliteit is geen al te best meetinstrument meer om de evolutie van het aantal binnenkomende (of uitgaande) vreemdelingen te meten. Het aantal nationaliteitsverwervingen per jaar in elk land geeft een essentiŽle aanvullende informatie. Het % nationaliteitsverwervingen in een jaar op het bevolkingsaantal laat toe de verschillende landen te vergelijken.

 


Wat verwondering wekt is het hoge % nationaliteitsverwervingen van de Zwitserse nationaliteit door vreemdelingen. Voor BelgiŽ ligt dat continue hoog met een forse piek bij Paars in 2001. Ook Spanje heeft haar vreemdelingengroei langs Spaans-wording geabsorbeerd. In Duitsland is de absorbering van vreemdelingen stilgevallen omdat vreemdelingen maar beperkt toegang kregen, in 2008 en 2009 praktisch 0. Evenzo voor Nederland met maar een beperkt aantal vreemdelingen dat toegang kreeg.

3. %  toename en afname vreemdelingen per jaar

Na 1999 is er in Spanje een echte migratiegolf geweest die tien jaar heeft aangehouden. Na de crisis in 2008 heeft die mede voor een enorme werkloosheid gezorgd en gemaakt dat vele vreemdelingen nu naar andere Europese landen uitwijken, ook al komt de uitwijking van Spanjaarden naar Marokko hier in de media in beeld. Op een recente Hiva-studiedag was te horen dat volgens de Spaanse dienst vreemdelingenzaken er bv in 2011 550 in Marokko geboren Spanjaarden naar BelgiŽ geŽmigreerd zijn en nog eens 2.350 Marokkanen met verblijfsrecht in Spanje die naar BelgiŽ verhuisd zijn. De ene migratie verbergt een andere zoals ook met de liefde soms het geval is.

 


   

% toe en afname vreemdelingen 1993-2012 per jaar in enkele landen
  Zwitserland Spanje BelgiŽ (1) ItaliŽ Duitsland Nederland
1993 0,9% 0,1% 0,3% 0,1% 0,7% 0,4%
1994 0,8% 0,1% 0,3% -0,1% 0,5% 0,2%
1995 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,3%
1996 0,4% 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,2%
1997 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4%
1998 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,3%
1999 1,1% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%
2000 0,6% 0,9% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4%
2001 0,7% 1,0% 0,5% 0,0% 0,3% 0,4%
2002 0,9% 1,6% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3%
2003 0,8% 1,5% 0,4% 0,8% 0,2% 0,2%
2004 0,8% 1,5% 0,4% 0,7% 0,1% 0,1%
2005 0,8% 1,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1%
2006 0,8% 1,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1%
2007 1,2% 1,6% 0,7% 0,9% 0,1% 0,2%
2008 1,5% 1,0% 0,7% 0,9% 0,0% -0,1%
2009 1,1% 0,2% 0,7% 0,7% 0,1% 0,3%
2010 1,2% -0,5% 1,3% 0,7% 0,2% 0,3%
2011 1,1% 0,1% 0,8% 0,5% 0,4% 0,3%
2012 1,1% -0,1% 0,6% -0,6% 0,5% 0,3%
(1) In 2010 is hetwachtregister asiel meegeteld    In 2002 is het aantal vreemdelingen en asielzoekers in ItaliŽ beginnen toenemen met een bruuske daling in 2012. Deze uit- of doorstroom van migranten zal nog enige tijd in andere Europese landen te voelen zijn, Duitsland op de eerste plaats, dat in Oost-Duitsland nog voor honderd duizenden migranten woon- en leefruimte heeft.

4. Overzicht per land. Zie tabel Demografische evolutie 6 landen 1993-2013

Een unieke en nergens anders gegenereerde grafiek brengt de toename/afname van vreemdelingen in een land in beeld, samen met de toenam/afname van de 'autochtonen' en het saldo, nl. de bevolkingsevolutie, en dit in een tijdspanne van 1993 tot 01/01/2013. Het betreft de 'samengetelde' gegevens vanaf 1993. Als 'autochtoon' worden hier beschouwd degenen die op 01/01/1993 de nationaliteit van het betreffende land hadden. Deze grafieken worden zowel in aantal als in % op de bevolking opgemaakt.
 
1. Zwitserland:

Toename/afname vreemdelingen per jaar
  
 
   

Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking


  

 
De migratie heeft er in Zwitserland voor gezorgd dat de bevolking met 1.081.022 is toegenomen en heeft de bevolkingsafname van 'autochtonen' met 187.851 vanaf 1999 gecompenseerd.

2. BelgiŽ:

Toename/afname vreemdelingen per jaar


   

Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking


 

 

In BelgiŽ is de bevolkingsgroei tot 2007 uitsluitend het gevolg van toename van het aantal vreemdelingen, anders zou er een bevolkingsafname geweest zijn. Vanaf 2010 herneemt de bevolkingsaangroei van 'autochtonen' op een zeer bescheiden wijze, terwijl vanaf 2010 het wachtregister asiel wordt meegeteld, iets waarvoor npdata al sinds enkele jaren de gegevens op het vlak van het rijk, gewesten en gemeenten ter beschikking stelt. Iets dat om moeilijk te begrijpen redenen niet gebeurt door de officiŽle diensten, zeker omdat voor Europa en Eurostat maar ťťn cijfer bestaat, dwz met inbegrip van het wachtregister asiel.
 
3. Spanje

 
Toename/afname vreemdelingen per jaarSamengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking


   

  

De Spaanse bevolking is op 20 jaar met 20% gegroeid, vooral door een forse immigratie en toename van aantal vreemdelingen tussen 1999 en 2009. Na een langzame groei van het aantal Spaanswordingen zijn deze vanaf 2009 gepiekt met een aangroei van het aantal Spanjaarden als gevolg maar ook een instroomsaldo van Spaanse 'nationals' en een uitstroom van 'vreemdelingen' die in een gezamenlijk effect vanaf 2011 toch tot een verdere bevolkingsstijging geleid heeft.

De Spaanse demografie zal verder uitdeinen naar andere landen van Europa, waarbij de Spaanse nationaliteitsverwerving, ondermeer door Marokkaanse vreemdelingen een dynamische functie zal vervullen.

4. ItaliŽ

Toename/afname vreemdelingen per jaar
 


Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking
 De uittocht van Italiaanse 'autochtonen' sinds 1995 is meer dan gecompenseerd door de toename van vreemdelingen met een piek in 2007 en een relatieve afname die geleid heeft tot een ineenstorting in 2012. Niet alleen daling van de immigratie maar allicht ook een forse stijging van de emigratie van vreemdelingen kunnen deze daling van het aantal vreemdelingen in ItaliŽ verklaren. Of dient dit later nog 'administratief' bijgewerkt?

5. Duitsland


De grote wedloop op Duitsland is begonnen. Wie was het eerst, de migranten of de asielzoekers. Dat is de echte revolutie die in Duitsland, na de Wende, begonnen is. Het stond in de sterren geschreven. In Duitsland zijn nu al woonplaatsen genoeg voor honderdduizende, vooral in het Oosten van Duitsland. Maar meer nog is er plaats voor miljoenen om de leegkomende arbeidsplaatsen ťn woningen te bevolken die de komende decennia vooral in West-Duitsland zullen vrijkomen.

Het zal een ware slag worden die, anders dan in de voorbije eeuw, Duitsland in het vizier zal nemen, zowel vanuit het Oosten, als vanuit het Westen. Voor demografen is het al langer dan vandaag duidelijk dat het 'lineaire' scenario van een afstervend Duitsland - van 82 miljoen nu tot 62 miljoen in de prognoses tot 2060 - niet zomaar z'n gang kon gaan. De migratie zou en zal daar een stokje tussensteken. Ook al is het nu nog maar een lucifer, het zal een knuppel worden. De (migratie)slag om Duitsland is begonnen.


Toename/afname vreemdelingen per jaarSamengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking


 


Merkel weet het en Rood Rood Groen wacht de komende decennia een mooie toekomst in Duitsland. De sterk afkalvende autochtone bevolking (zie de licht blauwe lijn), zal alsmaar grotere gaten slaan in de Duitse verouderende bevolking. In Duitsland heeft men tussen 1998 en 2010 de (buitenlandse)immigratie heeft kunnen afhouden. Het Westen van duitsland had al werk genoeg om al die overkomende Oost-Duitsers te ontvangen en te 'integreren'.

Maar nu ligt het veld open, vooral het Oost-Duitse veld dat dank zij de verder toenemende immigratie zich zal vernieuwen en in het spoor van Berlijn, Leipzig en met Halle an der Saale op kop, het nieuwe centrum van Europa zal worden, zo neemt men aan. Het zal de symbiose zijn van een ideologisch in het socialisme getrainde bevolking met alle weldaden van het West-Duitse Wirtschaftwunder dat nog altijd het geld aan het recycleren is dat met gulle handen door Amerika is rondgestrooid en daarna door schuldkwijtscheldingen is geconsolideerd. Duitsland, here we come, wordt nu al in duizenden migrantengezinnen rondgebazuind.

6. Nederland

Toename/afname vreemdelingen per jaar
  


Samengetelde aantallen en % toename/afname vreemdelingen, autochtonen, bevolking
In tegenstelling tot Duitsland heeft de 'autochtone' bevolking in Nederland, waaronder een goed aantal oudere migraties uit ex-kolonies, zich langzaam maar gestaag verder ontwikkeld. Is het de Nederlandse 'zuinigheid' die gemaakt heeft dat de vreemdelingen maar in gelijke mate zijn toegenomen of toegelaten? Is de Nederlandse administratie even secuur tewerk gegaan in het toelaten op eigen bodem van immigranten als in het verzamelen en deporteren van de joodse bevolking onder het nationaalsocialisme? In Nederland was de overlevingskans voor de joodse bevolking na Polen het laagst, 90% van de 120.000 Nederlandse joden werden gedeporteerd en slechts weinigen overleefden. Is de Nederlandse samenleving hierdoor nog altijd getraumatiseerd en komen zij dierdoor in hun relatie tot de migerende bevolking nog altijd niet in het reine?

Dat iedereen denkt dat Nederland hťt immigratieland is met vooral de Marokkaanse jongens als probleemexponent, heeft alles met beeldvorming en minder met de collectieve werkelijkheid te maken, die niet in verhouding staat tot het beeld dat men ervan heeft. Van alle West-Europese landen heeft Nederland zich de laatste decennia het minst ontwikkeld als migratieland.

En nu Duitsland het komende decennium een migratie-uitkomst biedt zal deze restrictie er in Nederland, en allicht in BelgiŽ met het nieuwe beleid, niet op verbeteren. Tot de Duitse geÔntegreerde migranten als Europese burgers, in een symbiose van socialistisch en westers denken, de komende decennia terug hun weg zullen vinden naar andere landen in West- en Oost-Europa, zoals Marx naar Brussel en Londen 170 jaar geleden.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
       
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden