BuG 246 – Bericht uit het Gewisse – 12 november 2014
  
BuG 246 on-line                                       Printversie (3p)
   
227 agenten wonen in de stad van burgemeester Mayeur
 
Slechts  28,0% van de in het Brusselse gewest werkzame agenten
woont er ook, dwz 1.722 van de 6.147 waarvan 227 bij Mayeur. De
andere 4.425 wonen in gemeenten buiten het Brussels gewest.
Doen zij een greep naar politionele/politieke macht in Brussel?

300, uitsluitend witte agenten protesterend tegen 'de burgemeester' zijn
meestal afkomstig van 'landelijke' gemeenten met aversie voor Brussel.
In welke mate speelt een politieke agenda tegen de PS, mogelijk gevoed
vanuit N-VA en MR-achtergrond en gericht op een destabilisering? Is het
daarom dat VSOA, ACV-politie (CCOD) en NSPV zich verre houden ?
 
G
rootstedelijke politie, een bezettingsleger in een vreemde stad?
   

Tabel:
Arbeidsplaats gemeentepersoneel 2012
Tabel:
Woonplaats gemeentepersoneel 2012   

   
Vooraf:
Is er sprake van een mediatieke ommekeer in de berichtgeving? zie Youssof Kobo
-
Autochtonen veroorzaken ravage in Marokkaanse wijk
- “Christelijke relschoppers veranderen Brusselse Hallepoortlaan in een oorlogszone
- “Radicale Vlamingen steken tientallen wagens in brand in Brusselse moslimwijk
- “Moslims weer het slachtoffer van blanke terreur na vakbondsbetoging
Zijn de hoofdredacteuren van kranten en visuele media massaal naar 'Image' gaan kijken?
 

Lokale politieagenten naar woonplaats en werkplaats - Brussel en enkele gemeenten
Gemeente Bevolking Woon-plaats Werk-plaats % woon/ werk Wonen/ 1.000 Werken/ 1.000
Brussels gewest 1.154.635 1.722 6.147 28,0% 1,5 5,3
Antwerpen 507.911 1.167 2.619 44,6% 2,3 5,2
Mechelen 82.602 187 363 51,5% 2,3 4,4
Gent 248.813 600 1.224 49,0% 2,4 4,9
Luik 195.931 385 1.150 33,5% 2,0 5,9
Charleroi 203.753 564 1.086 51,9% 2,8 5,3
België 11.099.554 34.608 34.608 100,0% 3,1 3,1

 
Voor de woonplaats/werkplaats in alle functies in de lokale besturen voor alle gemeenten in België, zie
t
abel Arbeidsplaats gemeentepersoneel 2012 en Woonplaats gemeentepersoneel 2012 (Bron RSZ-PPO).

Update: % lokale politieagenten naar woonplaats op gemeentekaart

Het zijn vooral Vlaamse gemeenten in de rand rond Brussel waar politieagenten wonen, minder in de Waalse rand. Verder wonen politieagenten graag aan de kust en in de Ardennen, maar dus vooral niet in de steden. Omwille van een mogelijk 'stockholmsyndroom'?


Als naar de weinig agenten die in Brussel wonen gekeken wordt valt vooral op dat zij vooral aanwezig zijn in 'Vlaamse' gemeenten aan de Oost-Noordrand.


 


1. De oproer van een gewapende macht in Brussel
 
Het kan niemand ontgaan zijn dat de manifesterende agenten op 11 november 2014 - uitgerekend op de dag van de bevrijding nota bene - gezonde uit de kluiten gewassen Vlaamse en Waalse bonken waren, die in werkkledij en in militaire slagorde onder leiding van hun 'oversten' bezit namen van de publieke ruimte in het gemeentehuis van Brussel, de hoofdstad van Belggië en Europa.
 
Als de VRT-journaliste hen op het VRT-journaal van 11/11/014 meldde dat zij ‘hun‘ burgemeester appelleerden op z'n "verwaandheid, laatdunkendheid en verachting" voor de inzet van z’n politiemensen, dan was dat een eufemisme, dwz deze agenten hadden niets met 'hun' burgemeester’ te maken, want dat is hij niet. Hij is wel het feitelijke hoofd van de politie samen met de leidende officieren van het politionele kader dat ervaring zat heeft met betogingen in Brussel. Interessant is dus zich af te vragen hoe er zo’n een slechte communicatie, vertrouwenbreuk en gebrek aan - help me even Natasha - erkenning kon tot stand komen.
 
Welke opstokers/drijvende krachten bij de politieagenten?

Deze opstoot van blank machisme in hartje Brussel had het uitzicht van een halve staatsgreep door een korps dat het geweldmonopolitie heeft in dit land en dat zich openlijk distantieert en in beroepskledij in verzet gaat tegen haar overheid. In elke privé organisatie en ambtenarij zonder geweldsmonopolie zou dit allicht tot onmiddellijke sancties leiden.

Het mag vragen doen stellen naar de opstokers of drijvende krachten achter deze oproer, de burgerlijke ongehoorzaamheid tav directe oversten en de publiek verkozen burgemeester, deze arrogante, door de 'officiële vakbonden niet (publiek) ondersteunde weerbarstigheid van een gewapende macht in dit land. En de allochtonen, zij stonden erbij en lachten ermee. Nu waren zij het niet, maar wel witte Antwerpse 'relschoppers', tegen witte agenten. En Antwerpse havenarbeiders die het ook al niet van Antwerpenaren met migratieachtergrond moeten hebben, als men naar het werkvolk in de haven kijkt. De witten tegen de witten en de politie die het stadhuis overneemt, dat was weer eens iets anders, daar kijken enkel de toeristen nog van op.

2. Een 'witte' macht voor een stad met 3/4 migratieachtergrond?

De Belgische publieke opinie mocht zich daarbij (on)gerust afvragen waarom bij deze goed geoliede en gedisciplineerd protesterende agenten (geef acht, in rust nu!) weinig vrouwen maar vooral geen enkele gekleurde, zwarte, allochtone agent met migratieachtergrond aanwezig was, toch in een stad waarvan 75% van de bevolking een migratieachtergrond heeft.
 
3. Slechts 1 op 4 Brusselse agenten wonen ook in het Brussels gewest

In Brussel werken 6.147 agenten bij de lokale politie. Daartegenover zijn er maar 1.722 agenten die er wonen, dat is 28,0%, dwz 3 op 4 van de agenten in Brussel hebben geen enkele van de 19 Brusselse burgermeesters als burgemeestervader. Slechts 227 van de 6.147 in het Brussels gewest werkzame agenten hebben Mayeur als burgemeester.
    

Politieagenten in Brussel - 2013
Gemeente Bevolking Woon-
plaats
Brussels gewest 1.154.635 1.722
Ganshoren 23.664 73
Sint-Agatha-Berchem 23.410 70
Jette 49.411 142
Evere 37.364 75
Watermaal-Bosvoorde 24.467 47
Sint-Lambrechts-Woluwe 52.592 98
Anderlecht 113.462 209
Ouderghem 32.350 56
Sint-Janbs-Molenbeek 94.653 155
Koekelberg 21.025 31
Sint-Pieters-Woluwe 40.535 56
Brussel 168.576 227
Schaarbeek 130.587 162
Vorst 54.024 66
Etterbeek 46.228 54
Ukkel 80.487 83
Elsene 84.216 65
Sint-Joost-ten-Node 27.207 20
Sint-Gillis 50.377 33

 

Komt daar het al of niet vermeende misprijzen van Mayeur vandaan, of het arrogante en driftige protest van deze Vlaamse en Waalse strebers. Hebben deze laatsten een politieke agenda, ingefluisterd door een in Vlaamse en Waals-Brabantse  N-VA en MR omkaderde anti-PS agenda? Is het daarom dat de officiële vakbonden hun handen ver houden van dit politieke politieprotest dat zich tegen de (Brussels) overheid keert, op de onafhankelijke 'politieke' vakbond Sypol na?

4. De in Brussel wonende agenten zijn een maximum.

Als we hier spreken over de 1.722 in het Brussels gewest wonende politieagenten, waarvan 227 in Brussel-stad dan zijn hierin begrepen de Brusselse agenten die desgevallend in andere politiezone werken buiten het Brussels gewest. Het voornoemde aantal is dus een absoluut maximum.

Dit lage cijfer is een aanduiding voor een absoluut dramatische situatie van ondertewerkstelling van Brusselaars in publieke functies hetgeen extreem het geval is bij de politionele diensten. En deze ondertewerkstelling bij de lokale politie wordt niet gecorrigeerd door de federale politie, slechts 1.075 van de 15.312 federale politieagenten of 6,9% woont in Brussel, terwijl Brussel 10,4% van de inwoners telt in België, zonder al rekening te houden met een hogere intensiteit aan veiligheidsopdrachten in Brussel.
 
Van de lokale politie woont 5,0% in het Brussels gewest, minder dan de helft dan haar % in de bevolking.
 
5. Vergelijking met andere gemeenten aantal wonende versus werkende agenten
 
Het Brussels gewest komt veruit het slechts uit een confrontatie met aantal wonende versus werkende agenten. Voor Mechelen, Gent, Charleroi schommelt dit rond 50%, Antwerpen 43% en Luik 33%. Ook voor deze steden staat het alarm op rood en is er een veel te grote afstand tussen de omgeving waar een agent woont (landelijk) en de plaats waar hij zijn beroep uitoefent. Zeker ook omdat geweten is dat het aantal inwoners met migratieachtergrond in Antwerpen bv 48% bedraagt en in Luik meer dan de helft van de bevolking.

In Antwerpen heeft nog geen 90 of 4% van de 2. 619 agenten een migratieachtergrond, dat is nog geen 1 op 10 in vergelijking met de aanwezigheid van migratieachtergrond in de bevolking. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, moest daar eens hartelijk om lachen bij z'n laatste bezoek aan Antwerpen, "ge zult uwe pere nog wel zien' was z'n commentaar in echt Vlaams.

Grootstedelijke politie: bezettingslegers in een vreemde stad?

IZijn in feite al de politiediensten in grootsteden bezettingslegers in een vreemde stad, die, zoals zij  zich nu in Brussel openlijk tonen, sterk genoeg wanen om de politionele/politieke macht te determineren of minstens te intimideren? Wanneer kom er een 'democratisch alarm'?
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
      
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden