BuG 245 – Bericht uit het Gewisse – 8 november 2014
  
BuG 245 on-line                                    Printversie (13p)
   
26,8% -25 jarigen van 'vreemde herkomst', 8,0% bij 50+
in het Vlaams gewest zijn er 3,4 x meer bij -25 dan bij 50plussers.
 
Antwerpen: 61,3% -25 jarigen 'vreemde herkomst', 17,% bij 50+   
Denderleeuw: 15,6% 'vreemde herkomst' met 1/2 zwart Afrika     
Gent: 43,8% 'vreemde herkomst' -25jarigen, 10,6% bij 50+            
Genk: 64,8% 'vreemde herkomst' -25 jarigen, 39,2% bij 50+          
Mechelen: 44,9% 'vreemde herkomst' -25 jarigen, 10,7% bij 50+  
Vilvoorde: 59,1% 'vreemde herkomst' -25 jarigen, 20,8% bij 50+  
Liedekerke: 29,0% 'vreemde herkomst' -25 jarigen, 3,2% bij 50+
Tienen: 24,0% 'vreemde herkomst' -25 jarigen, 3,0% bij 50+        
Wortegem-Petegem: 6,4% 'vreemde herk.' -25 jr., 0,2% bij 50+   
Spiere-Helkijn: 21,5% 'vreemde herkomst' -25 jr, 8,6% bij 50+     
Leuven: 37,5% 'vreemde herkomst' -25 jr, 7,8% bij 50+                
(met voor sommige gemeenten link naar integratiemonitor)
  
Bron: ABB/Studiedienst Vlaamse regering o.b.v. Rijksregister     
  
Drie nieuwe maatstaven om 'vreemde herkomst' te meten:
Verschilfactor -25.50+: (aantal 'vreemde herkomst' bij -25/50+)     
Belgwordingsgraad: (nieuwe Belgen/(vreemd.+nieuwe Belgen))
Procreatiegraad: (Kinderen nieuwe Belgen/nieuwe Belgen)        

De drie nieuwe factoren/graden voor het Vlaamse gewest zijn:
Verschilgraad -25.50+: 3,4 x meer 'vreemde herkomst' bij -25 dan 50+
Belgwordingsgraad: 43%is Belg geworden op het potentieel               
Procreatiegraad: 85% nieuwe Belgen zorgden voor 0,83 kind,            
in Antwerpen is dit maar 0,56% daar is nog werk aan de winkel.        

Dit alles in 4 grafieken en 1 tabelletje per gemeente: vraag ze aan.
 
Tabel:
'Vreemde herkomst' in gemeenten naar leeftijd , Bron Integratiemonitor
Tabel: Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013, Bron AD SEI             

 
Vooraf 1. 'Integratie' in geschiedenis en sociale verworvenheden - 'Integratie' van migranten is niet de waarden en normen van de samenleving overnemen maar het inzicht bijbrengen/verwerven dat sociale verworvenheden door de arbeidersbeweging zijn tot stand gekomen. Deelnemen aan werk, sociale- en bestaanszekerheid vraagt een engagement om mee deze verworvenheden te verdedigen. Een betoging met 130.000 is daarom de veruitwendiging van deze integratie in alle geledingen van de samenleving die vecht voor het resultaat van de honderdjarige arbeidersstrijd en de politieke conservering ervan. Provocatie detecteren en ontmantelen is deel van deze politieke strijd.

Vooraf 2. Wanneer een Non-Profit regeling voor minimumdiensten in de gevangenissen? Het getuigenis van een gevangene uit Beveren in het nieuws van VRT één op 07/11/2014 is volledig terecht en legt het vakbondsfalen volledig bloot. Het is uit het oogpunt van de rechten van de mens, ook van de gevangenen en hun familie, een 'schandaal' dat vakbonden geen minimale diensten willen leveren (wandeling, bezoek) voor de gevangene, hun familie, kinderen en omgeving. Het is alsof personeel van ziekenhuizen, bejaarden- of gehandicaptenhomes de patiënten en gebruikers volledig in plan laten en de zorg overlaten aan rode Kruis, politiek en vrijwilligers. Het is niet alleen een schande voor de vakbonden van de bewakers maar voor de gehele vakbeweging dat zij hun collega's er niet toe kunnen/willen brengen om deze minimale 'beschavingseis' in te lossen. Ze hoeven enkel maar een een half uurtje samen te zitten met hun collega's uit de Non-Profitsectoren, toch ook de belangenverdedigers van 650.000 werknemers in dit land met waarborg van minimumdiensten voor allen die zorg behoeven.
 
1. De hard core van de integratiemonitor

1.1. 'vreemde herkomst' bij -25 en +50 jarigen in de gemeenten: de -25.50+ factor

Definitie 'vreemde herkomst':
Voor de Integratiemonitor en de Studiedienst van de Vlaamse Regering is 'vreemde herkomst' de som van het aantal Vreemdelingen, Belg geworden vreemdelingen en inwoners met minstens één Belg geworden ouder. De resultaten zijn gelijklopend met deze van de npdata-berekening van inwoners met migratieachtergrond. Verschillen kunnen bv voorkomen omdat kinderen met grootouders die Belg geworden zijn niet worden meegeteld als van 'vreemde herkomst' door de Studiedienst Vlaamse regering, of een specifieke migratiegeschiedenis in een gemeente.

De uitzonderlijk interessante Integratiemonitor Vlaamse gemeenten laten toe voor elke gemeente het aantal en % -25 jarigen van 'vreemde herkomst' te berekenen, alsmede 'vreemde herkomst' bij 50+. Door de twee in verhouding te stellen kan een verschilfactor berekend, nl. hoeveel keren meer is 'vreemde herkomst' terug te vinden bij de -25 jarigen in een gemeente dan bij de 50 plussers. De integratiemonitor-rapporten geven ook informatie over het aantal en % baby's, peuters en kleuters (0-5 jarigen) het aantal en % in het basisonderwijs (6-11 jarigen), het aantal en % secundair onderwijs (12-17 jarigen) en het aantal jongeren 18-24 jaar en ook een verder detail na 25 jaar.

In gemeenten met een oude migratie zullen er zowel bij de jongeren maar ook 50+ een relatief hoog % van 'vreemde herkomst' voorkomen en zal de verschilfactor -25.50+ beperkt zijn zoals in de oude mijngemeenten in Limburg, of gemeenten met een aanzienlijke Nederlandse immigratie. In landelijke gemeenten met een zeer beperkte immigratie in het verleden zal het verschil groot zijn, bv in Wortegem-Petegem zijn er bij de 50 plussers 0,2% van 'vreemde herkomst' terwijl er nu reeds 6,4% van 'vreemde herkomst' zijn bij de -25 jarigen, een verschilfactor van 29 keer meer bij de -25 jarigen dan de 50+. En dit als gevolg van binnenlandse verhuis, niet vanuit het buitenland.
 
Uitgezet op een gemeentekaart is er een voorzienbare gelijklopendheid tussen 'vreemde herkomst' bij -25 jarigen en +50-jarigen. De verhouding tussen deze 2 geeft aan waar de 'nieuwe immigratie' pas het laatste decennium is doorgedrongen, waar men dus voor het eerst de 'vreemden' in het straatbeeld heeft zien aangroeien.

Maak zelf een kaartje of bekijk het hieronder.

Wie zelf z'n kaartjes wil samenstellen kan vertrekken van de tabel
Bevolking 'vreemde herkomst' in gemeenten naar leeftijd en eerst de kolom gemeentecodes copieren en daarna een kolom  %ges daarnaast plaatsen. Dit bestand bewaren en het langs verkenner met de muis in het betreffende vak in de home-page van de site www.gemeentekaart.be  deponeren, en klaar is kees. Hier het bestandje voor -25 jarigen, 50+ jarigen en de Verschilfactor, downloaden en het in de gemeentekaart home-page plaatsen.
 
1.1. 'vreemde herkomst' bij -25-jarigen - Op het beeld klikken voor vergroting, sluiten om terug te keren

1.2. 'vreemde herkomst' bij 50+jarigen - Op het beeld klikken voor vergroting, sluiten om terug te keren

Zoals gezegd tonen de kaartjes met 'vreemde herkomst' -25 en 50+ weinig verschil. Merk ook de uitgesproken aanwezigheid van Nederlandse herkomst in de Antwerpse en Limburgse grensstreek. De migratie-gemeenten zijn terug te vinden in Limburg, de Brussels rand, Antwerpen, Gent-Zelzate, Mechelen en enkele gemeenten rond Temse (oude Boelwerf).
 
1.3. Verschilfactor 'vreemde herkomst' -25 jarigen tav 50+ -
Op het beeld klikken voor vergroting.


Maar wanneer gekeken wordt naar het generatieverschil in 'vreemde herkomst', dus naar het aantal x dat 'vreemde herkomst' méér aanwezig is bij -25 jarigen dan bij 50 plussers komen andere regio's in beeld:
- 2de rand in Westelijke richting rond Brussel met het Pajottenland en de streek rondom 
- Zuid-Oost-Vlaanderen
- de streek rond Leuven en vooral ook Sint-Truiden, omwille van de uitdeining van de migratie als gevolg van de fruitteelt
- ook de Zuid-Antwerpse Kempen
Alle kregen ze het voorbije decennium in hogere mate 'vreemdelingen' over de vloer.

Een voorbeeld: Liedekerke

Op plaatsen waar ze decennialang geen gekleurde mens gezien hebben zitten deze nu in grote getale op de schoolbanken, zoals in het Pajottenland. Niet omdat migratie of asielzoekers vanuit het buitenland nu het Vlaamse platteland ontdekt hebben, maar omdat de reeds aanwezige migranten(families) het er rustiger wonen vinden, vooralsnog niet te veel andere migranten, de verbindingen met grotere steden er goed is, de huizenmarkt goedkoper en er plaats in de scholen is. Met de speciale betoelaging kunnen de scholen ook gepaste aandacht geven aan deze nieuwkomers, maar die toelage dreigt te sneuvelen als Crevits haar beleid kan doordrukken. Kijk bv naar Liedekerke, een gemeente van 12.610 inwoners in 2012.

 


Met 15,2% inwoners van 'vreemde herkomst' scoort Liedekerke hoog in het Pajottenland. Het betreft een recente migratie te zien aan de 29,0% -25jarigen en ook de 17,8% van tussen 25 en 49 jaar. Slechts 3,2% van de 50plussers is van 'vreemde herkomst', of een verschilfactor -25.50+ van 9,0. Het detail per leeftijdscategorie laat zien dat deze evolutie in de gemeente niet meer terug te draaien valt, integendeel jaar na jaar, decennium na decennium zal het aantal inwoners van 'vreemde herkomst' groeien. 35% van de inwoners  tussen 0 en 11 jaar is van vreemde afkomst in Liedekerke.Uit de tabel Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013 kan eenvoudig onderstaande grafiek gedistilleerd (de gemeente kiezen en naar de bladen 'grafieken gaan', met het samengeteld natuurlijk, migratie en verhuis- en bevolkingssaldo tussen 1989-2013, dat is al over 25 jaar:Sinds 1998 heeft Liedekerke een negatief natuurlijk saldo, dus meer overlijdens dan geboorten. Vanaf 1992 wordt de groeiende leegstand in Liedekerke meer en meer opgevuld door 'binnenlandse immigratie', dwz verhuis vanuit andere gemeenten of regio's. Deze instroom neemt een hogere vlucht vanaf 2006 en zet zich ook de laatste jaren verder door. Buitenlandse immigratie komt pas vanaf 2007 een beetje op gang, maar is amper genoeg om het negatief natuurlijk saldo op te vangen. Het is door de verhuis naar Liedekerke, allicht vanuit Brussel en met een goed deel inwoners van 'vreemde herkomst' dat de bevolkingsgroei in Liedekerke een stevige drive krijgt, +1.352 op 24 jaar tijd, waarvan 898 na 2006.

Alle grafieken zijn voor elke gemeente in Vlaanderen op een wip te betrekken uit tabel:
Bevolking 'vreemde herkomst' in gemeenten naar leeftijd en tabel Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013.

Gemeente in volgorde van hoge en lage verschilfactor -25 en 50+

Ter illustratie een lijst van gemeenten in volgorde van de hoogste Verschilfactor -25 tav 50+. Liedekerke springt er naar % uit, maar ook Tienen, dat bekendheid geniet omdat Ben Crabbé er van afkomstig is, op termijn is dat dus ook een aantrekkingspool geworden, maar ook Aalst vangt ondermeer Brusselaars op, 27% van de Aalstenaars is minder dan 25 jaar, 34,5%, dus meer dan 1/3 is tussen 0 en 5 jaar.

Alfabetische lijst gemeenten met -25 jarigen, 25-49 en 50+ en factor -25.50+. Hieronder volgt de kop en de staart van deze lijst gesorteerd naar hoge en lage verschilfactor.
 

Gemeente 0-24 jr 25-49 jr 50+ jr Totaal Fact. 25/50
PEPINGEN 9,9% 6,2% 0,3% 1,8% 30,6
WORTEGEM-PETEGEM 6,4% 4,8% 0,2% 1,5% 27,8
LIERDE 6,8% 4,2% 0,3% 1,5% 26,7
INGELMUNSTER 9,7% 7,4% 0,5% 3,1% 18,7
NEVELE 6,9% 5,4% 0,5% 2,5% 14,0
OOSTERZELE 6,4% 4,5% 0,6% 2,3% 11,6
HOOGLEDE 4,4% 5,3% 0,4% 1,9% 9,8
KORTENAKEN 9,3% 6,5% 1,0% 4,9% 9,1
LIEDEKERKE 29,0% 17,8% 3,2% 15,2% 9,0
GLABBEEK 6,6% 4,8% 0,8% 3,4% 8,0
TIENEN 24,0% 15,9% 3,0% 12,5% 8,0
WICHELEN 8,9% 6,1% 1,1% 4,9% 7,9
LEBBEKE 15,7% 10,0% 2,1% 8,6% 7,3
RUISELEDE 7,5% 6,2% 1,1% 4,6% 7,2
OPWIJK 13,0% 9,0% 1,9% 7,5% 7,0
MEULEBEKE 11,0% 9,6% 1,6% 7,0% 6,9
HERZELE 7,2% 4,6% 1,1% 4,0% 6,8
DENDERLEEUW 28,1% 17,3% 4,2% 15,6% 6,7
NIEUWERKERKEN 12,7% 7,6% 1,9% 6,6% 6,6
AALST 27,0% 17,8% 4,2% 14,9% 6,4
LANDEN 18,8% 12,4% 3,0% 10,3% 6,3
TIELT 13,2% 10,0% 2,1% 7,7% 6,3
HAMME 17,8% 12,4% 2,8% 10,4% 6,3
ARDOOIE 8,5% 5,8% 1,4% 4,7% 6,2
DEERLIJK 8,6% 6,0% 1,4% 4,9% 6,2
OOSTROZEBEKE 7,9% 6,2% 1,3% 4,9% 6,1
GOOIK 11,1% 7,4% 1,8% 6,3% 6,0
PUTTE 10,2% 7,2% 1,7% 5,7% 6,0
HOREBEKE 6,2% 3,0% 1,0% 3,1% 6,0
GALMAARDEN 11,4% 7,3% 1,9% 6,4% 6,0
AARSCHOT 11,7% 8,7% 2,0% 6,6% 6,0
HARELBEKE 14,6% 10,5% 2,4% 8,5% 6,0

 
Gemeenten met een lage verschilfactor zijn ook interessant omdat het duidt op een oude migratie en/of ook op een hoge aanwezigheid van Nederlandse migratie.

  

Gemeente 0-24 jr 25-49 jr 50+ jr Totaal Fact. 25/50
HAMONT-ACHEL 52,8% 52,4% 39,8% 47,3% 1,3
RAVELS 48,0% 44,0% 35,3% 41,8% 1,4
BAARLE-HERTOG 78,4% 68,5% 54,3% 66,3% 1,4
HOOGSTRATEN 43,8% 40,2% 30,2% 37,6% 1,5
OUD-TURNHOUT 23,5% 19,0% 16,0% 19,0% 1,5
NEERPELT 34,0% 31,3% 21,1% 28,0% 1,6
VOEREN 53,4% 47,6% 32,4% 42,8% 1,6
GENK 64,8% 60,0% 39,2% 53,8% 1,7
ESSEN 40,9% 35,5% 24,2% 32,9% 1,7
MAASMECHELEN 66,7% 59,9% 39,1% 54,1% 1,7
KINROOI 39,5% 34,5% 22,8% 31,4% 1,7
WUUSTWEZEL 20,1% 17,8% 11,1% 16,1% 1,8
KALMTHOUT 26,2% 20,9% 14,0% 19,8% 1,9
LANAKEN 54,1% 45,5% 28,7% 41,0% 1,9
KAPELLEN 24,4% 19,1% 12,6% 17,8% 1,9
KRAAINEM 56,3% 52,4% 28,9% 44,7% 1,9
SCHILDE 22,0% 16,8% 11,1% 15,6% 2,0
HEUVELLAND 18,5% 15,3% 9,2% 13,8% 2,0
STEKENE 16,9% 12,8% 8,2% 12,1% 2,1
HOUTHALEN-HELCHT. 54,5% 45,9% 26,4% 41,5% 2,1
HECHTEL-EKSEL 25,2% 20,2% 12,2% 18,7% 2,1
ZUTENDAAL 33,1% 26,8% 16,0% 24,2% 2,1
DE HAAN 12,1% 10,9% 5,8% 8,5% 2,1
BOCHOLT 25,7% 22,6% 12,3% 19,5% 2,1
LOMMEL 34,9% 28,7% 16,6% 25,7% 2,1
RETIE 17,7% 15,2% 8,4% 13,4% 2,1
OVERIJSE 41,2% 33,8% 19,3% 30,4% 2,1
TERVUREN 47,0% 39,2% 21,9% 35,2% 2,1
MOERBEKE 13,3% 10,1% 6,1% 9,5% 2,2
MAASEIK 35,0% 28,4% 16,1% 25,4% 2,2
ARENDONK 33,3% 27,2% 15,3% 25,0% 2,2
KEERBERGEN 16,8% 12,1% 7,7% 11,5% 2,2
WEZEMBEEK-OPPEM 48,4% 44,6% 21,9% 37,1% 2,2
AS 29,5% 26,5% 13,2% 22,5% 2,2

Na de 'Nederlandse' gemeenten komt Genk in beeld met 64,8% jongeren van 'vreemde herkomst' van -25 jaar en 39,2% bij de 50+, dat is een verschil van 1,7. Verder ook Houthalen-Helchteren, Overijse, Tervuren, Keerbergen en ook Wezembeek-Oppem met 48,4% 'vreemde herkomst' van -25 jarigen en 21,9% van 50+. Alle hebben ze maar een verschilfactor van minder dan 2,2. Vraag is welke impact deze aanwezigheid van oudere migranten heeft op de jongere generaties, ook al kan de nieuwe migratie uiteraard verschillen van de oude.

De spankracht tussen de generaties, ook in het verder detail naar leeftijd, geeft hier essentiële informatie en maakt van de integratiemonitor een gedroomd instrument om de ideeën meer te conformeren met de werkelijkheid zoals ze in de gemeenten aanwezig is. Aangevuld met de Loop van de bevolking tussen 1990 en 2013 geven ze een bijzonder en nergens anders aanwezige inkijk in de samenstelling én demografische evolutie in de gemeente zoals in de voorbeelden Denderleeuw en Antwerpen verderop zal geïllustreerd worden.
 
2. De Belgwordings- en procreatiegraad van alle gemeenten

Een andere maatstaf om na te gaan wat het potentieel is van vreemdelingen die desgevallend nog Belg kunnen worden is de Belgwordingsgraad. Om de procreatie, dwz het nageslacht na te gaan van wie al Belg geworden is, kan de Procreatiegraad berekend worden.

Belgwordingsgraad: uit de integratiemonitor is voor elke gemeente het % vreemdelingen bekend, het % dat Belg geworden is en het % kinderen van wie één van de ouders nieuwe Belg is. Door het aantal Belgwordingen te delen door het totaal vreemdelingen +nieuwe Belgen krijgen we een factor die aangeeft in welke mate vreemdelingen al Belg geworden zijn.
Procreatiegraad: Als we het aantal kinderen van nieuwe Belgen delen door het aantal nieuwe Belgen krijgen we de mate waarin deze nieuwe Belgen zich al geprocreëerd /voortgeplant hebben.

Om bij Liedekerke te blijven zien we een hoge Belgwordingsgraad, 58%, meer dan de helft van de potentiële groep vreemdelingen + nieuwe Belgen zijn Belg geworden. Daarbij hebben ze een vrij hoge graad van procreatie, nl 83%. Het betreft allicht gezinnen die in de migratiecontext gevormd zijn en dan met het ganse gezin naar Liedekerke verhuisd zijn. Gemeenten waarnaar verhuisd wordt vanuit het binnenland gebeurt allicht meer na de gezinsvorming, gemeenten en steden naar waar geïmmigreerd wordt vanuit het buitenland, hebben een lagere graad van gezinsvorming, dwz zij moeten nog kinderen krijgen en verhuizen uit de 'migratiegemeente' om zich elders in nhet land te vestigen. Antwerpen is daar een voorbeeld van zoals we verder zullen zien..   

    LIEDEKERKE Vlaanderen          
Belgwordingsgraad: 58% 43%          
Procreatiegraad: 83% 85%          
                 
Belgwordingsgraad: het aantal nieuwe Belgen op het toaal Vreemdeling+Belggewordenen  
Het geeft aan wie al de stap heeft kunnen/willen zetten naar de Belgwording worden in een gemeente.  
In de grafiek: het middenblauw gedeeld door de som van donker en middenblauw.    
                 
Procreatiegraad: het aantal kinderen bij nieuwe Belgen (een van de ouders) op Belggewordenen
Het geeft aan in welke mate Belg geworden inwoners al kinderen gekregen hebben.    
In de grafiek: het lichtblauw gedeeld door het middenblauw.        

 

Liedekerke, geeft dus een beeld dat redelijk overeenstemt met het Vlaamse, dwz een oudere en gestabiliseerde migratie onder de 50 jaar, voortkomend uit binnenlandse verhuis (vanuit Brussel). Ook Denderleeuw geeft daar een meer uitgesproken beeld van.
 
3. Denderleeuw
 

Alle grafieken, zoals voor elke gemeente trouwens, kunnen betrokken worden uit de tabellen:
 
- Bevolking 'vreemde herkomst' in gemeenten naar leeftijd en
-
Loop van de bevolking per gemeente 1989-2013.
 
 

  

    DENDERLEEUW Vlaanderen
Belgwordingsgraad: 56% 43%
Procreatiegraad: 78% 85%

 
Met een verschilfactor -25.50+ van 6,7, dwz  in Denderleeuw zijn er 6,7 keer meer -25 jarigen van 'vreemde herkomst' dan bij 50plussers. Dat duidt er op dat Denderleeuw een jonge binnenlandse immigratie (verhuis) kent, met relatief veel Belg geworden. Tevens is er ook een hoge procreatiegraad, dwz gezinnen met kinderen die naar Denderleeuw verhuizen. Denderleeuw is zo uitgegroeid tot een gemeente met 15,6% 'vreemde herkomst' waarvan de helft zwart-Afrikanen zijn. Voor een gemeente die tot voor een decennium nog geen zwarte mens gezien had kan dat tellen.

Deze demografische verandering, die mooi in beeld gebracht werd door Lieselot Terryn op het videoverslag in De Redactie 04/11/2014 (de achtergrond is hier interessanter dan de voorgrond), zegt alles over het aan de gang zijnde de bestuursconflict, maar blijkbaar zijn ook de media kleurenblind, al gaat het over wit en zwart.

Het natuurlijk, migratie, verhuis- en bevolkingssaldo 1990-2013 in Denderleeuw

Een grafiek uit de loop van de bevolking doet deze evolutie beter begrijpen:

   


Denderleeuw wordt vanaf 2004 uit haar slaap gewekt, langs de spoorverbinding die vroeger talrijke Oost-Vlamingen naar Wallonië bracht om er het zwarte goud te ontginnen. Nu komt het zwarte goud langs de spoorweg van Brussel, de valiezen in de ene, de kinderen aan de andere hand, naar Denderleeuw afgezakt. Na een stabilisatie van de bevolking met een groei van 500 tussen 1990 en 2004, komt er ineens een boom met 1.700 bijkomende inwoners op 10 jaar tijd, voor een gemeente van 17.110 inwoners in 2004 kan dat tellen. Zoals in Denderleeuw betreft de bevolkingsgroei in hoofdzaak een verhuis uit andere gemeenten. Daarnaast is er een erg langzaam stijgende immigratie vanuit het buitenland. In tegenstelling tot wat men kan fenken is het niet de gezinshereniging met immigratie vanuit het buitenland die hier voor de bevolkingsgroei en de groei 'vreemde herkomst' zorgt.

Zal Denderleeuw de eerste zwarte burgemeester kennen in Vlaanderen, daar mogen de inwoners al aan wennen. Met 28,1% inwoners van -25 jaar, en 33% tussen 0 en 11 jaar,  waarvan een meerderheid met roots in Zwart Afrika, zal de Leeuw pas echt zwart kleuren op de gele vlag in Denderleeuw..

4. Antwerpen

Buiten enkele gemeenten met veel Nederlandse immigratie springt Antwerpen er fors bovenuit wat aandeel van 'vreemde herkomst' van -25 jaar betreft, 61,8% of 93.460 van de 150.730 -25 jarigen zijn van 'vreemde herkomst', en dit op een totale bevolking van 506.208 inwoners in Antwerpen. Als ingezoomd wordt op de 0 tot 5 jarigen zijn er dat 68,3%. 

  

   

    Antwerpen Vlaanderen
Belgwordingsgraad: 44% 43%
Procreatiegraad: 57% 85%

 
Ook hier springt Antwerpen er bovenuit, dwz weinig mensen die al Belg geworden zijn, nl 44% of nog veel in wacht door enerzijds de instroom van nieuwe vreemdelingen en de beperktere uitstroom langs de Belgwording. Voor een stad met een belangrijke groep oudere migratie is een positionering op het Vlaamse gemiddelde laag, dwz er is nog een groot potentieel om langs de Belgwording in een gelijke rechtspositie te komen.

En dan is er nog de lage procreatiegraad, dwz de transfert van autochtoon naar allochtoon zal in Antwerpen nog decennialang worden verder gezet. De procreatiegraad in Antwerpen is 57% terwijl die voor Vlaanderen 83% is, dwz voor elke Belg geworden vreemdeling in Vlaanderen is er al 0,83 kind van een ouder die Belg geworden is, is Antwerpen is dat nog maar 0,56 kind.

Deze twee factoren, lage Belgwordingsgraad en lage Procreatiegraad duiden op een aanzienlijk transformatiepotentieel van autochtoon naar allochtoon, en dit in een situatie waar reeds 61,3% van de inwoners tussen 0 en 24 jaar van 'vreemde herkomst' zijn.

Verschilfactor -25 en 50+ 3,6


De verschilfactor is met 3,6 relatief hoog, gezien het grote volume van 'vreemde herkomst' bij -34 jarigen, tot die leeftijd is meer dan de helft van Antwerpen van 'vreemde herkomst'. De oudere migratie met 17,0% is wel degelijk aanwezig, maar deze heeft, in de specifieke situatie van Antwerpen geen tegengewicht kunnen vormen voor het ontstaan en de uitdeining van een extreem rechtse politieke verzameling tav de migranten en hun nakomelingen.
 
Natuurlijk, migratie, verhuis en bevolkingssaldo in Antwerpen 1990-2013

Het historische beeld van natuurlijk, migratie, verhuis- en bevolkingssaldo tussen 1990 en 2013 verduidelijkt de specifieke situatie in Antwerpen:
  


 

In de periode 1990-2013 zijn er 100.000 inwoners langs immigratie uit het buitenland bijgekomen in Antwerpen, dit is een saldo van immigratie uit en emigratie naar het buitenland. Het natuurlijk saldo, en dat zal verwondering wekken, is pas in 2004 positief geworden. Tot 2004 waren de overlijdens en geboorten gelijk, vanaf 2000 zijn de overlijdens gelijk gebleven maar zijn de geboorten toegenomen met een saldo van +20.000 tussen 2004 en 2013. Maar tussen 1990 en 2013 zijn er ook meer dan 100.000 inwoners uit Antwerpen naar andere gemeenten verhuisd. De migratie vanuit het buitenland is dus niet voldoende gebleken om de emigratie naar het binnenland (de verhuis uit Antwerpen) op te vangen. Enkel door een stijging van het natuurlijk saldo is in Antwerpen de bevolkingsevolutie vanaf 2007 positief geworden. Maar merk dat pas in 2000 de neergang van de bevolking sinds 1921 is kunnen gestopt worden in Antwerpen.

Een nieuwe bevolkingsboom in Antwerpen

Alle elementen wijzen er op dat Antwerpen voor een bevolkingsboom staat. Antwerpen zal pas het komende decennium een échte wereldstad worden, mét wereldhaven én multicultureel van samenstelling, zoals nergens anders in de Wereld, op Brussel na.

Antwerpen komt dan, met 15 jaar vertraging, op dezelfde bevolkingslijn als Brussel, die zulk een evolutie van verre niet heeft zien aankomen. Antwerpen wel en dat zal de zwarte erfenis van Vlaams Blok/Belang en hun recyclage in de N-VA zachtjes doen wegdeemsteren. District Antwerpen heeft trouwens nog leefruimte zat om de halvering van haar bevolking op 80 jaar tijd tussen 1920 en 2000 te herstellen. In 2013 is er nog plaats voor 100.000 nieuwe inwoners om op hetzelfde bevolkingsniveau te komen als in 1920.
  


 

5. Vraag deze gegevens voor je gemeente aan bij npdata.be

Wie graag de 4 grafieken eneen  tabel voor een Vlaamse gemeente in z(n bus krijgt kan de vraag langs E-mail stellen aan npdata.be. Het is slechts 3 minuten werk om hiervoor een antwoordmail gereed te maken.

6. Uitleiding: Het einde van een tijdperk - Hoe groter het % van 'vreemde herkomst' bij de -25jarigen hoe belangrijker de verschilfactor met 'vreemde herkomst' van 50+.  Het meest opvallende en een boks in de maag zijn de cijfers voor Antwerpen. 61,3% van de -25 jarigen in Antwerpen is van 'vreemde herkomst', 68,3% van de peuters en kleuters. Bij de Antwerpse 50 plussers is dit 17,0% en nemen we de 65+ apart dan is dit 9,8% van 'vreemde herkomst'. Voor iemand als De Wever is het een uitgemaakte zaak dat het de laatste maal is dat hij z'n kruid kan verschieten, in Antwerpen, in Vlaanderen, in België. Ook dat hij in schoonheid wil eindigen in de ogen van de economische en financiële macht en haar politieke vertegenwoordigers. Voor hem is als intellectueel en wetenschapper duidelijk dat het alternatief in de toekomst ligt, met de nieuwe gezamenlijkheid van Belgische- en Migratieachtergrond en de vakbonden die hun 3de adem terugvinden. Zij zullen de bevolking verder mobiliseren rond belastingen op de meerwaarde van aandelen, op andere vermogenswinsten en uiteindelijk ook op het vermogen. Niet alleen voor Piketty maar ook voor de gewone (nationalistisch) denkende man en vrouw mag er een einde komen aan het al decennia durende rijk van politici die het belang van de goed- en extreem verdienenden laten voorgaan op dit van het algemene belang. De Wever, spraakmakend, maar op het einde van een tijdperk.
 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
      
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden