BuG 241 – Bericht uit het Gewisse – 13 oktober 2014
  
BuG 241 on-line                                   Printversie (6p)

   
Vooraf: Optocht voor de vrede - Mechelen - "Enkele honderden gelovigen van verschillende religieuze gemeenschappen zijn zaterdag samen door Mechelen getrokken om te protesteren tegen het geweld van de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië en Irak. Ze wilden met hun serene optocht ook aantonen dat mensen met verschillende geloofsovertuigingen niet gedoemd zijn tot conflict maar dat ze vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Het was een verscheiden gezelschap dat deelnam aan de manifestatie. Armeens-apostolische christenen, Assyrisch-chaldeeuwse christenen, Syrisch-ortodoxe christenen, maar ook moslims, katholieken, protestanten, Koerden en Jezidi's stapten van de Ijzerenleen door het centrum van Mechelen naar de Kazerne Dossin. Ook burgemeester Somers was van de partij en drukte zijn waardering uit. De manifestatie werd afgesloten met een minuut stilte voor de slachtoffers van het geweld in Syrië en Irak", verschenen in De Zondag, 12/10/2014.
      

Dienstencheques: publieke dienstverlening voor wie al heeft,
zoals deze Matteüs-regering:
"Zij die al veel hebben zullen meer krijgen en
zij die niet hebben zal ontnomen worden wat ze verdienen
", Merton, 1968.
   

130.062 jobs of 3,5% van de loontrekkende tewerkstelling, deel van de
publieke tewerkstelling die 49,8% bedraagt, zie
BuG 238. In totaal 3 mia €
 overheidskost, of 40.000€ per VTE in 2013, inbegrepen subsidies aan werk-
gevers, andere lastenverminderingen voor laaggeschoolden, materiële
kosten, omkadering van het personeel en mindere inkomsten BTW.
De 3 Gewesten maken zich nu op om het verder te verkruimelen.
 

 
Voor alle hier verwerkte gegevens, zie tabel
Dienstencheques 05/2003-08/2014          
 
Evaluatierapport Idea Consult: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012                         
Rekenhof:
Dienstencheques, kostprijs en beheer - 2009                                                 
HIVA:
De werkelijke kostprijs van de dienstencheques - 2010                                           
HIVA:
De dienstencheque in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van de zorg? - 2011  
  
Grote aantrek maar zeer grote uitval bij dienstencheques gebruikers


   
Begin 2009 waren er 785.824 die ooit dienstencheques gebruikt hadden,
waarvan 558.157 de laatste 12 maanden, of 71%. In augustus 2014 waren
er 1.673.926 ooit-gebruikers waarvan 965.275 de laatste 12 maanden, of
57,7%. Dwz dat er 708.651 ooit gebruikers zijn op 08/2014 die het laatste
jaar geen gebruik gemaakt hebben van de dienstencheques.

Grote en zich vernieuwende aantrek gaat dus samen met grote uitval.
Gaan gebruikers opnieuw over op zwart werk wanneer zij enkele
dienstenchequeswerknemers kennen? Misschien kan Idea Consult of
het HIVA hier eens verder onderzoek naar doen.
  

 
In 2014 stagneert voor de eerste maal het gebruik en zakt terug op
het  niveau van 2012, zoals reeds het geval was 2de halfjaar 2013.
 

 
De aankoop dienstencheques was soms wisselvallig en soms anticiperend
op een verhoging van de prijs zoals in december 2008, 2012 en 2013. Maar
ook hier tekent zich een tendens van stabilisatie af in 2014. Er is ook
een grens aan de kuis en strijk, nu de mannen er meer aan doen.
 

    


Verwonderlijk toch dat Brussel met een een jonge bevolking waarvan 3/4
met migratieachtergrond de grootste gebruikers zijn. Iss het omdat in Brussel
dienstencheques ook gebruikt worden om kantoren en bureaus te kuisen?

De statistische gegevens van de RVA laten toe om per maand de instroom
van nieuwe gebruikers te berekenen alsmede de uitval van gebruikers,
dwz gebruikers die de laatste 12 maand geen cheques hebben aangekocht.
In drie grafieken wordt hier een beeld van gegeven: de nieuwe gebruikers
in elke maand, de weggevallen gebruikers en het saldo, dwz de evolutie.
 

   

   


 
In Waals gewest is er de laatste maanden een negatief saldo van gebruikers,
in Brussel de laatste 3 maanden,dwz dat er meer gebruikers zijn die de laatste
12 maand geen cheques meer gekocht hebben dan er nieuwe gebruikers zijn.
Zien  hoe dit na de communautarisering zal zijn.
  

 
Door het verhoogd aantal controles van de RVA is het aantal ondernemingen
in 2011 gestabiliseerd en vanaf 03/2012 in alle gewesten fors gedaald
 


Het gemiddeld aantal dienstencheques per gebruiker ligt in Brussel relevant
hoger dan in de andere gewesten, men kan zich afvragen waarom.
   

  8. Kost dienstencheques 
  Aantal DC Kost in waarvan And. Rsz Andere Niet-bet. Totale 
  gebruikt mio € jaar Gebruiker Belast. RSZ lasten kosten BTW kost
2003 222.936 5 1 0 3 0 26 1 31
2004 5.619.745 118 26 11 80 12 39 25 183
2005 17.215.123 362 81 35 246 37 68 76 507
2006 32.123.919 675 151 65 459 69 104 142 925
2007 48.929.287 979 229 98 651 100 140 206 1.326
2008 65.154.366 1.303 306 131 867 134 178 274 1.758
2009 78.908.951 1.641 414 178 1.049 168 218 345 2.195
2010 94.441.400 1.964 496 212 1.256 202 256 413 2.622
2011 105.771.744 2.232 555 254 1.423 229 283 469 2.958
2012 113.989.128 2.451 646 277 1.527 251 303 515 3.243
2013 120.887.550 2.664 822 308 1.534 273 334 560 3.523
Kost gebruiker (- belastingen): 514      Kost overheid 2013: 3.009

 
De totale kost van de dienstencheques in 2013 is 3.523 mio € waarvan
3.009 op overheidsbudget en 514 mio ten laste van de gebruiker of 14,5%.
  

  9. Aantal dienstenchequeswerknemers
  Gem. Jobtime Uren 1 VTE Aantal VTE Aantal jobs
2003 0,58 1.600 139 240
2004 0,58 1.600 3.512 6.056
2005 0,58 1.600 10.759 18.551
2006 0,58 1.600 20.077 34.616
2007 0,58 1.600 30.581 52.726
2008 0,58 1.600 40.721 70.209
2009 0,58 1.600 49.318 85.031
2010 0,58 1.600 59.026 101.769
2011 0,58 1.600 66.107 113.978
2012 0,58 1.600 71.243 122.833
2013 0,58 1.600 75.555 130.267

   
Een afgeleide berekening van het aantal jobs dat door de dienstencheques gecreëerd wordt komt uit op 75.555 VTE of 130.267 jobs van gemiddeld 0,58 jobtime. Het aantal jobs gaat voort op een toepassing van de arbeidswetgeving waarbij voor 1 effectief uur dienstencheques werk (een cheque) in 1,25 uur betaling wordt voorzien (1.600 arbeidsuren op 1976 betaalde uren), rekening houdend met feestdagen, verlof, klein verlet, ziekte enz.

De 'communautarisering' van de dienstencheques kan voor werknemers en vakbonden aanleiding zijn of een kans om de arbeidswetgeving nog strikter toe te passen en bv de tijdelijke werkloosheid voor dienstenchequeswerknemers te verbieden. Ook kan definitief een einde gesteld aan de 'opeenvolging van contracten' die voor de uitzendsector nog gemiddeld 15 contracten per in dienst genomen werknemer bedroeg in 2012, zie rapport Idea Consult 2012.
   

BuG 241 on-line               Printversie (7p)

tabel Dienstencheques 05/2003-08/2014


Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
     
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden