BuG 230 – Bericht uit het Gewisse – 30 juni 2014
  
BuG 230 on-line                            Printversie (8p)
 
Spoor-loos: het extreem verloederde personeelsbeleid
 
De helft van het spoorpersoneel is meer dan 50 jaar, een kwart is
min 35, een kwart tussen 35 en 50 jaar. Op 5 jaar tijd is het personeelsbe-
stand van het spoor met 5,4% geslonken tot 36.803, dat is 2.093 minder
dan in 2008. 0p 01/01/2014 wordt met 244 minder gewerkt dan 01/01/2013.De jaarlijkse aanwerving van 2.000 nieuwe werknemers gedurende 10
jaar is een quasi onmogelijk opdracht, alhoewel. Op 10 jaar tijd kunnen
3 generaties bachelors afstuderen, in Brussel bevindt zich een grote en
nog niet aangeboorde arbeidsreserve, nu woont  maar 3 van de 100
 spoormannen in Brussel. Dat is 3x minder dan hun gewicht in de bevol-
king, een flinterdun lijntje in de grafiek. Zoals Abou Jahjah stelt in z'n
nieuwe boek De stad is van ons, allochtonen en autochtonen die samen
werken kunnen dit varkentje van het spoor ook in Brussel wassen.Het is wiedes dat verlof en overuren niet kunnen opgenomen en gecom-
penseerd worden. Er is een Non-Profit-plan voor het spoor nodig waarin,
zoals bij de nood aan verpleegkundigen en zorgpersoneel, alle actoren
 dienen ingezet, de vakbonden voorop, die, zoals in de non-profit hun acties
met respect voor de minimumdiensten dienen op te zetten, zodat ook de
gebruikers meer dan nu het geval is zich achter de personele eisen en de
tewerkstelling gaan zetten. Misschien met Cornelis als assistent van Cornu?
 

1. Tewerkstellingsgegevens op 31/12/2013 van RSZ en RSZ-PPO

Ter documentatie en zonder veel commentaar volgen hieronder enkele tabellen die het bovenstaande ten overvloede illustreren. Alle gegevens komen uit de recent ter beschikking gestelde cijfers van de tewerkstelling op 31/12/2013 door RSZ en RSZ-PPO die toelaten per leeftijdsjaar de tewerkstellingsevolutie in beeld te brengen van 2008 tot 2013 en dit met detail voor alle 916 NACE2008 sectoren, voor mannen en vrouwen en per gewest. Een beleid of regeringsprogramma dat niet over deze gegevens beschikt of deze niet beheerst is gedoemd te mislukken of de mensen wat wijs te maken. Kortelings zal Npdata deze geactualiseerde tabellen, met aanduiding van de publieke dienstverlening publiceren. We kunnen nu al zeggen dat de publieke dienstverlening/tewerkstelling van 45,0% van de loontrekkende tewerkstelling in 2012 tot 45,6% in 2013 gestegen is.
 
2. Tewerkstelling spoor 31/12/2008 tot 31/12/2013 per leeftijd
  

Spoor - Personen en goederen - 31/12/2008-2013 - 15-64 jaar
Leeftijd 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 12 8 9 7 7 6
19 68 50 33 37 40 39
20 136 135 88 66 81 104
21 193 215 186 150 146 171
22 222 254 285 276 237 243
23 295 339 327 392 390 352
24 338 422 406 409 494 490
25 426 425 483 478 495 594
26 491 543 486 563 547 611
27 587 567 579 539 622 640
28 669 664 598 642 589 697
29 739 729 682 654 676 641
30 757 806 770 728 698 730
31 753 785 828 815 773 755
32 666 795 801 859 836 820
33 621 702 811 832 900 878
34 669 652 712 832 865 933
35 681 699 666 751 869 898
36 635 721 724 694 770 903
37 600 670 738 757 721 802
38 539 630 681 757 772 743
39 490 557 636 712 773 803
40 434 519 572 661 724 801
41 371 457 541 599 682 747
42 319 390 465 553 622 703
43 336 334 395 488 572 649
44 347 353 346 416 502 598
45 693 364 363 364 443 529
46 1.510 714 372 384 382 462
47 2.149 1.510 707 395 408 406
48 2.513 2.144 1.496 717 411 433
49 2.622 2.494 2.133 1.491 721 437
50 2.537 2.587 2.469 2.107 1.477 725
51 2.311 2.496 2.548 2.449 2.065 1.474
52 2.234 2.279 2.455 2.499 2.406 2.037
53 2.128 2.189 2.245 2.415 2.451 2.360
54 1.942 2.081 2.146 2.187 2.358 2.407
55 1.770 1.769 1.869 1.926 1.918 2.120
56 1.441 1.609 1.613 1.610 1.765 1.768
57 1.108 1.323 1.474 1.384 1.490 1.654
58 718 1.010 1.202 1.257 1.286 1.390
59 404 657 928 1.047 1.152 1.209
60 175 199 303 354 425 471
61 96 130 121 189 201 250
62 75 75 104 98 140 154
63 46 61 66 81 83 99
64 34 43 50 46 62 67
Totaal 38.900 39.155 38.512 37.667 37.047 36.803
15-34 7.642 8.091 8.084 8.279 8.396 8.704
35-49 14.239 12.556 10.835 9.739 9.372 9.914
50+ 17.019 18.508 19.593 19.649 19.279 18.185
55+ 5.867 6.876 7.730 7.992 8.522 9.182
60+ 426 508 644 768 911 1.041
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
15-34 19,6% 20,7% 21,0% 22,0% 22,7% 23,7%
35-49 36,6% 32,1% 28,1% 25,9% 25,3% 26,9%
50+ 43,8% 47,3% 50,9% 52,2% 52,0% 49,4%
55+ 15,1% 17,6% 20,1% 21,2% 23,0% 24,9%
60+ 1,1% 1,3% 1,7% 2,0% 2,5% 2,8%
Evolutie   255 -643 -845 -620 -244
Evol. %   0,7% -1,6% -2,2% -1,6% -0,7%
Op 5 jaar           -2.097
Ev.5 jaar           -5,4

 
 
3. Tewerkstelling spoor per gewest

Spoor - Personen en goederen - 2013 - Woonplaats
Leeftijd Vlaams Brussels Waals Buitenl. Totaal
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 4 0 2 0 6
19 27 0 12 0 39
20 66 2 35 1 104
21 117 2 52 0 171
22 145 5 91 2 243
23 200 13 138 1 352
24 286 15 185 4 490
25 317 24 252 1 594
26 330 31 249 1 611
27 336 39 260 5 640
28 357 49 286 5 697
29 358 43 236 4 641
30 413 47 264 6 730
31 438 32 279 6 755
32 468 38 308 6 820
33 478 35 358 7 878
34 505 44 378 6 933
35 482 50 361 5 898
36 462 34 403 4 903
37 397 27 371 7 802
38 355 29 352 7 743
39 379 38 381 5 803
40 423 28 340 10 801
41 396 29 320 2 747
42 373 30 292 8 703
43 350 40 256 3 649
44 329 28 241 0 598
45 315 26 184 4 529
46 262 18 181 1 462
47 248 17 139 2 406
48 267 21 141 4 433
49 268 20 148 1 437
50 406 19 296 4 725
51 796 25 637 16 1.474
52 1.072 39 902 24 2.037
53 1.245 39 1.058 18 2.360
54 1.262 36 1.076 33 2.407
55 1.131 39 921 29 2.120
56 940 30 773 25 1.768
57 905 30 696 23 1.654
58 789 24 562 15 1.390
59 727 19 458 5 1.209
60 215 16 234 6 471
61 106 6 134 4 250
62 64 7 82 1 154
63 39 9 49 2 99
64 31 8 27 1 67
Totaal 19.879 1.200 15.400 324 36.803
15-34 4.845 419 3.385 55 8.704
35-49 5.306 435 4.110 63 9.914
50+ 9.728 346 7.905 206 18.185
55+ 4.947 188 3.936 111 9.182
60+ 455 46 526 14 1.041
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
15-34 24,4% 34,9% 22,0% 17,0% 23,7%
35-49 26,7% 36,3% 26,7% 19,4% 26,9%
50+ 48,9% 28,8% 51,3% 63,6% 49,4%
55+ 24,9% 15,7% 25,6% 34,3% 24,9%
60+ 2,3% 3,8% 3,4% 4,3% 2,8%


Merk de uiterst beperkte tewerkstelling van Brusselaars bij het spoor, 1.200 op een totaal van 36.803. Brussel is nochtans geen onbelangrijk verkeersknooppunt voor de treinen. Bij het Brusselse spoorpersoneel is maar een goed kwart 50 +, dat is de helft minder dan in Vlaanderen en Wallonië. Hun jongerenpotentieel, zeker op termijn van een decennium dient aangesproken, of men zal z'n personeel uit het buitenland dienen te betrekken. En laat de druk op de personeelsaanwerving vooral geen argument zijn om het spoor te privatiseren, want dat zou pas een ramp zijn.
 
4. % tewerkstelling spoor per gewest
 

Spoor - Personen en goederen - 2013 - Woonplaats - %
Leeftijd Vlaams Brussels Waals Buitenl. Totaal
15          
16          
17          
18 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0%
19 69,2% 0,0% 30,8% 0,0% 100,0%
20 63,5% 1,9% 33,7% 1,0% 100,0%
21 68,4% 1,2% 30,4% 0,0% 100,0%
22 59,7% 2,1% 37,4% 0,8% 100,0%
23 56,8% 3,7% 39,2% 0,3% 100,0%
24 58,4% 3,1% 37,8% 0,8% 100,0%
25 53,4% 4,0% 42,4% 0,2% 100,0%
26 54,0% 5,1% 40,8% 0,2% 100,0%
27 52,5% 6,1% 40,6% 0,8% 100,0%
28 51,2% 7,0% 41,0% 0,7% 100,0%
29 55,9% 6,7% 36,8% 0,6% 100,0%
30 56,6% 6,4% 36,2% 0,8% 100,0%
31 58,0% 4,2% 37,0% 0,8% 100,0%
32 57,1% 4,6% 37,6% 0,7% 100,0%
33 54,4% 4,0% 40,8% 0,8% 100,0%
34 54,1% 4,7% 40,5% 0,6% 100,0%
35 53,7% 5,6% 40,2% 0,6% 100,0%
36 51,2% 3,8% 44,6% 0,4% 100,0%
37 49,5% 3,4% 46,3% 0,9% 100,0%
38 47,8% 3,9% 47,4% 0,9% 100,0%
39 47,2% 4,7% 47,4% 0,6% 100,0%
40 52,8% 3,5% 42,4% 1,2% 100,0%
41 53,0% 3,9% 42,8% 0,3% 100,0%
42 53,1% 4,3% 41,5% 1,1% 100,0%
43 53,9% 6,2% 39,4% 0,5% 100,0%
44 55,0% 4,7% 40,3% 0,0% 100,0%
45 59,5% 4,9% 34,8% 0,8% 100,0%
46 56,7% 3,9% 39,2% 0,2% 100,0%
47 61,1% 4,2% 34,2% 0,5% 100,0%
48 61,7% 4,8% 32,6% 0,9% 100,0%
49 61,3% 4,6% 33,9% 0,2% 100,0%
50 56,0% 2,6% 40,8% 0,6% 100,0%
51 54,0% 1,7% 43,2% 1,1% 100,0%
52 52,6% 1,9% 44,3% 1,2% 100,0%
53 52,8% 1,7% 44,8% 0,8% 100,0%
54 52,4% 1,5% 44,7% 1,4% 100,0%
55 53,3% 1,8% 43,4% 1,4% 100,0%
56 53,2% 1,7% 43,7% 1,4% 100,0%
57 54,7% 1,8% 42,1% 1,4% 100,0%
58 56,8% 1,7% 40,4% 1,1% 100,0%
59 60,1% 1,6% 37,9% 0,4% 100,0%
60 45,6% 3,4% 49,7% 1,3% 100,0%
61 42,4% 2,4% 53,6% 1,6% 100,0%
62 41,6% 4,5% 53,2% 0,6% 100,0%
63 39,4% 9,1% 49,5% 2,0% 100,0%
64 46,3% 11,9% 40,3% 1,5% 100,0%
Totaal 54,0% 3,3% 41,8% 0,9% 100,0%
15-34 55,7% 4,8% 38,9% 0,6% 100,0%
35-49 53,5% 4,4% 41,5% 0,6% 100,0%
50+ 53,5% 1,9% 43,5% 1,1% 100,0%
55+ 53,9% 2,0% 42,9% 1,2% 100,0%
60+ 43,7% 4,4% 50,5% 1,3% 100,0%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


5. In- en uitstroom spoorpersoneel op 1 jaar en op 5 jaar

Een grafisch beeld is soms sterker dan een tabel of cijfers. Neem nu dat het spoorpersoneel van 2012 in dienst zou gebleven zijn en er niemand bijgekomen in 2013, en we trekken deze grafiek 1 jaar verder op de leeftijdslijn. Wanneer we daartegenover dan de effectieve personeelsverdeling van 2013 uitzetten worden 2 zaken duidelijk:
- waar de grafiek van 2013 deze van 2012 overstijgt is er sprake van instroom, in feite het 'instroomsaldo' want ook dan kunnen er mensen uitgestroomd zijn, maar dan zijn er in die leeftijd meer in- dan uitgestroomd.
- waar de grafiek van 2013 onder deze van 2012 zakt is de uitstroom groter dan de instroom geweest.

5.1. Evolutie op 1 jaar: 2013 tav 2012+1 jaar 

Tussen 50 en 55 jaar gaat praktisch niemand weg bij het spoor, maar na 55 jaar en zeker op 60 jaar houdt het meeste spoorpersoneel het voor bekeken. Het aandeel 60+ stijgt wel maar dat is marginaal tegenover de noodzaak van enorme personeelsinstroom.

Als we deze evolutie omzetten in een % per leeftijd, dwz het effectief  in 2013 per leeftijd tav de theoretische aanwezigheid (2012+1 jr) en dit verschil als % projecteren op een lijn en het van 'bovenaf' bekijken krijgen we volgend beeld:
 

 
Boven de 0-lijn is er instroom die minimaal is tussen 30 en 50 jaar, eronder uitstroom, met op 60 jaar tot 60%. Ook hier kan haarfijn afgelezen worden waar en in welke mate er 'fuiten' zijn en waar instroom.

5.2. Evolutie op 5 jaar: 2013 tav 2008+5 jaar

Een zelfde oefening kunnen we doen door de personeelsbezetting op 2008 vijf jaar door te schuiven, dwz door er van uit te gaan dat niemand het spoor verlaten heeft of bijgekomen is in deze 5 jaar. Door dan de effectieve personeelsbezetting van 2013 daartegenover uit te tekenen zien we boven de de donkere lijn de instroom en onder de donkere lijn het volume uitstroom.


  
Ook hier kan de procentuele evolutie uitgezet worden op een 0-lijn. Op vijf jaar tijd bekeken is er een zekere instroom tussen 35 en 50 jaar. Maar vanaf 50 jaar is er een progressief versterkende uitstroom die vanaf 60 jaar 80% bedraagt als het effectieve aantal in 2013 vergeleken wordt met de vijf jaar jongere leeftijdsgroep in 2008.
  


Besluit: Elke manager die met zulk een personeelsverdeling moet werken zit met de handen in het haar. Maar de spoordirecties, vakbonden, beleid geeft met deze cijfers voor ogen geen kik. Het zou Michel Bouvy sieren als HR-manager om hierrond eens ten gronde duidelijkheid te verschaffen en een plan voor te leggen dat ook voor de vakbonden en gebruikers vertrouwen kan wekken. Of moet het van PTB-GO! komen met haar twee, als links front verkozen parlementairen, waarbij ik ook 1 van de 150 'personaliteiten' was/ben om hen te helpen een mandaat te bereiken/uit te voeren? Support die we even graag geven aan elke andere partij of politicus die er wat aan zou hebben.

  
BuG 230 on-line                            Printversie (8p)


Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
 
En nog dit: In gedachtenis ook aan Jean-Baptist met jaarlijkse feestdag op 24/06 - ook voor anderen een herinneringsmoment - m'n grootvader en treinreviseur in de treinwerkplaatsen van Schaarbeek 70 jaar geleden, van ondermeer de Koninklijke treinen. In augustus 1914 heeft hij rond Tienen als Belgische soldaat de Duitsers proberen tegen te houden, daarna naar Nederland getrokken en er geïnterneerd geweest, zoals vele tienduizenden andere Belgische soldaten. In mei 1915 werd het hem teveel en is hij terug naar Brussel getrokken (évadé, zo staat in z'n dossier), bij z'n vrouw en twee kinderen, waaronder m'n moeder die toen 16 maanden oud was. In september 1915 werd hij evenwel door de Duitsers op de tram aangehouden en als krijgsgevangene naar Alten Grabow gevoerd, een honderd kilometer voor Berlijn, waar hij pas in februari 1919 de toelating kreeg naar België terug te keren, ondermeer met 2 popjes, die allebei Germain heette, zo wist m'n tante fier te melden aan haar schoolkameraadjes, als 6-jarige had zij toen al leren lezen maar made in 'Germany' was haar nog niet bekend.

In Schaarbeek wordt momenteel gewerkt aan een treinmuseum ondermeer volgens concept en medewerking van de striptekenaar Schuiten. Het zal ook een huldebetoon zijn aan m'n grootvader en de honderdduizenden spoormannen- en vrouwen die sinds de eerste trein van Mechelen naar Antwerpen reed, in België gewerkt hebben, nog werken, en zullen werken.