BuG 221 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 4 april 2014
  
BuG 221 on-line                                 Printversie (6p)
 
Toch 128.957 of 42,9% van de buitenlandse Belgen stemmen mee
Slechts 68.771 of 10,0% EU-vreemdelingen in BelgiŽ schreven in
 

1.269.567 of 15,9% stemplichtigen komen uit de migratie
Zij maken het verschil in Antwerpen (39%), Brussel (63%), Luik (43%),
Charleroi (36%), Mechelen (24%), Herstal (39%), La LouviŤre (39%) enz.
Gaat Bart De Wever met N-VA al onderuit in Antwerpen? zou kunnen.
En ook VRT's imitatie van Wilders, Migranten: minder, minder,minder

alsmede de uitreiking van 11 Zaagkabouters, gelardeerd met 11 iiits.
 
Tabel:
Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten
Tabel:
Belgen in het buitenland per land, 2013                
               


Zaagkabouter voor
Nabilla Aid Daoud, Prisma, Ivan De Vadder, Waals Parlement, Deschee-
maeckerPeter Dedecker, VRT-foto, Smeyers, Bart en Liesbeth, Swyngedouw/Abts, Vogels  
   
Bij elke zaagkabouter hoort een iiit:
een iiit is een statement van een A4-regel lang in Arial, 10p.

  
  1. Welk antwoord van Fatiha/LBC-NVK op de ridiculisering arbeidsstatuut door Nabila Aid Daoud?
  2. Ivan De Vadder in Fact-checker Koning Filip achterna: 1 op 4 ipv op 12 jongeren werkloos allez zeg
  3. Prisma opteert voor irrelevantie: geen gebeden meer in werkpauze in Mechelen, Anciaux heeft =
  4.  Waals Parlement weert hoofddoek: gaat PTB-GO! daar als enige partij openlijk tegen in?
  5.  "Wanneer vervanging schertzfiguren als Marc Descheemaecker en Jannie Haek" al in BuG 184    
  6.
Predictie in BuG 180: "Het ACW wordt het Stalingrad van de N-VA", een Arco-coŲperant
  7. VRT pseudo-onderzoek:
70% tegen ongecontroleerde migratie, dus '70% voor gecontroleerde!
  8. Sarah Smeyers' naturalisatie: Als je de mus doodt, blij met een dode mus, maar 40.000 tsilpen nog

  9. Voor de kraamzorg in Antwerpen staan nu Bart Bottineke en Liesbeth het Foorwijf (van CPeX) in
10. Wanneer einde aan het suggestief perceptieonderzoek, cfr Pacolet en Dewispelaere?
11. De moeilijke relatie van Mieke Vogels en vakbond, waarom het goed maken als het ook slecht kan?
 
Voornoot. "Legale migratie en mobiliteit moeten een boost krijgen", zo klonk het op 04/04/2014 op de top van Europese en Afrikaanse leiders in Brussel. Dat is wat de laatste 30 jaar in BelgiŽ is gebeurd en wat vele migranten gelukkig heeft gemaakt en waar ze dankbaar voor zijn. En dat zal zo blijven, ook voor de nieuwe migranten die de komende decennia hun plaats in de Belgische samenleving zullen krijgen of verwerven. Zeker ook de zwarte bevolking die eindelijk, zoals de oude koloniale gebieden in Nederland en Frankrijk, in BelgiŽ na-koloniale levensruimte krijgen. Geen 'tsunami' zoals Bart De Valck van de VVB gisteren op Terzake verschillende malen zei, vooral de 'tsunami' in de Brusselse randgemeenten was hem teveel - die is toevallig vooral zwart is -, of de 'toevloed' zoals Lieven Verstraete zich met de tong tussen de lippen liet ontvallen. Waarom toch die referentie naar watertoestanden, repliceerde Ching Lin Pan van de UIA, die goed haar streng trok. En ja wij zijn fier op 50 jaar migratie, daar mag op gevierd worden stelde ze voor een geconsterneerde Verstraete en De Valck.
 
En waarom wordt het evidente altijd verzwegen of niet onder de aandacht gebracht?
   
1. Dank zij de migratie zijn vooral de grote steden en daarmee ook de gewesten van de (demografische) ondergang gered en wordt de toekomst, ook van de sociale zekerheid, verzekerd.
2.Dank zij de migratie en de erg overzienbare en gerechtvaardigde deelname aan vervangingsinkomsten, werd de crisis in BelgiŽ gebufferd en met koopkracht bestreden, tot het profijt van allen.
3. In het Vlaams gewest is het beroep op vervangingsinkomens even hoog als in Brussel, ook al is het % met migratieachtergrond er 5x hoger. Dat wijst al op een serieus ondergebruik van vervangingsinkomsten in regio's met hoge migratieachtergrond.
4. In Vlaanderen is het beroep op publieke tewerkstelling even hoog als in WalloniŽ ook al is het aandeel met migratieachtergrond er 40% lager.
5. In Brussel is de ondertewerkstelling in publieke dienstverlening ronduit dramatisch. Opgedreven investeringsprogramma's in Brussel en regio's met hoge migratieaanwezigheid zijn de uitweg uit de ondertewerkstelling, de armoede en de maatschappelijke uitsluiting. Het is de migratie die de samenleving in BelgiŽ (terug) op het juiste spoor zal zetten. En dat wordt ook meer en meer vanuit de migratieachtergrond beseft, ze mogen wat feller uit de hoek komen.
5. En waarom zijn er in Brussel 40% van de inwoners die moeten leven van het inkomen van de 60% anderen, terwijl er in Vlaanderen maar 30% inwoners zijn zonder inkomen die van 70% van het inkomen van anderen leven? Kan daar ook eens een journalist (van de VRT) over nadenken? Voor alle cijfers zie BuG 216, inkomen bevolking per gewest.
 
Gelukkig liggen migranten niet wakker van de wetenschappelijke prietpraat
 
En het kan een troost zijn te weten dat 'migranten' niet wakker liggen van de resultaten van tendentieuze, suggestieve, opiniŽrende en perceptieonderzoeken, die daarbij nog een winstoogmerk nastreven zoals bij de de VRT-foto het geval is. De verregaande degeneratie van onderzoek waar ook Swyngedouw en Abs, met materiaal van 2010 hun bijdrage toe leveren, nodigt enkel uit nieuw, maatschappijbetrokken en wetenschappelijk onderzoek samen met de reguliere migratie een boost te geven. Zelfs de VRT journalisten voelen zich zichtbaar ongemakkelijk om zoveel onzin op het dagelijks brood van de kijker te smeren.
 
De kers op de taart van de degeneratie is de VRT Wilders-imitatie.
 
Wat wil je, zo werd gevraagd, meer pensioen, meer mobiliteit, meer gezondheidszorg, meer jobs, 12 keer meer van het goede en dan 1 keer minder, migratie. in feite wordt 'minder migratie' begrepen als minder migranten, en de Vlamingen zeggen onder leiding van de VRT-orkestmeester in koor: minder, minder, minder. Wie het in z'n hoofd haalt om 'migratie' als na te streven of te verwerpen fenomeen te bevragen devalueert z'n hele onderzoeksopzet. De volgende keer vragen of men voor of tegen zwangerschap is, voor of tegen eten, voor of tegen naar het toilet gaan.

  

    


Minder, minder, minder migranten, zegt het 'volk'.

  
De hocus pocus met de schaal van 7

 
En dan het eeuwige bedrog van opinies op een schaal van 7 alsof een opinie een 'glijdend' gegeven is, een 'waardeschaal': volledig akkoord, eerder akkoord, een beetje akkoord, zonder mening, een beetje niet akkoord, eerder niet akkoord, volledig niet akkoord. En dan gebeurt de hocus pocus: een beetje akkoord wordt samengenomen met eerder en volledig akkoord en krijgt het cachet van een tegensprekelijke uitspraak: akkoord maar dan zonder enige nuance, en hetzelfde aan de andere kant van de 'schaal': een beetje niet-akkoord wordt dan niet-akkoord. Dit is bezit nemen van de opinie van de mensen en ze meteen verkrachten. Zelfs als men tot dit soort bevragingen overgaat is de enige kennis die men er uit kan halen: volledig akkoord, en alle andere 6 categoriŽn zijn samengenomen niet-volledig akkoord, en omgekeerd: volledig niet akkoord en alle andere 6 zijn niet volledig niet-akkoord. elke andere verwerking is manipulatie en ontkracht de mening die men zogezegd wil bevragen. De enig mogelijke vraagstelling is: ben je, ja dan neen, akkoord met deze mening, opinie, uitspraak, met een 3de antwoordmogelijkheid ik weet niet.
 
Zijn VRT-journalisten kiekens zonder kop?

 
Op basis van deze geforceerde mening mag men, op de VRT-site, zichzelf spiegelen aan de 'Vlaamse opinie', nu heeft men evenwel maar 3 categorieŽn om te kiezen: akkoord, neutraal en niet-akkoord en kan men zelfs niet meer een genuanceerd antwoord geven, iets wat de bevraagden in de enquÍte wel konden. Waarom journalisten, toch gestudeerde mensen van over het algemeen licentiaatniveau, meespelen in dit bedrog is moeilijk te begrijpen. Evenals het feit dat een openbare instelling zowel de vraagstelling, de onderzoeksopzet, de analyse, de resultaten, de verwerking in reportages, de discussies en het grapje op het einde mag sturen? Is dat niet teveel monopolie, behoort dat wel tot haar opdracht, zeker als zij zich hiermee in de plaats zetten van andere door de overheid betoelaagde instituten zoals de universiteiten. En, op
Pacolet en Dewispelaere na, laten die het allemaal maar passeren. Misschien wat meer migranten in het wetenschappelijke onderzoek activeren?
 
1. Kiezers in het buitenland
 
1.1. Belgen in het Buitenland
 

Wie alles wil weten over kiezers in het buitenland vindt antwoorden op de Overheidssite Kiezers in het buitenland.
 
Potentieel gaat het om alle Belgen die in het buitenland zijn ingeschreven in de
bevolkingsregisters bijgehouden op de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. Dat betekent dat deze Belgen niet meer zijn ingeschreven in een bevolkingsregister in BelgiŽ. Uiteraard zijn er nog vele andere Belgen in het buitenland, op reis, bezoek, om er te werken of om bv te vechten in SyriŽ, zonder zich te melden bij het consulaat. Ook vele Belgen worden ambtelijk geschrapt omdat ze niet meer in BelgiŽ verblijven, of duiken daarna weer op en worden ambtelijk heringeschreven.
 
Keuze van referentiegemeente is niet meer vrij

 
In de aanloop van de verkiezingen krijgen al deze Belgen een brief met de vraag om deel te nemen aan de verkiezingen en zich hiervoor in te schrijven. Hierbij dienen ze, in tegenstelling tot 2010, opgave te doen van de gemeente waar zij het laatst in BelgiŽ gedomicilieerd waren, en indien dit niet het geval is de gemeente van hun geboorte. Zo wordt voorkomen dat men gemeenten koos omwille van politieke redenen zoals bv in de rand rond Brussel, bij een toen nog ongesplitst BHV.
 
Voortgaande op de lijst van Belgen van +18 jaar in het buitenland, zie tabel Belgen in het buitenland 2013 en het gepubliceerde aantal ingeschreven kiezers, zie
Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten zou 42,9% van de Belgen in het Buitenland zich ingeschreven hebben voor de Federale en regionale verkiezingen. Althans dat begrijpen wij uit het naast elkaar leggen van beide gegevens.
 
Waar wonen de Belgen in het buitenland naar geslacht en 18+
  

381.452 Belgen woonden op 01/01/2013 in het buitenland, zie ook het artikel in Mo van Kristof Clerix.   Ter info de landen waar Belgen in het buitenland met meer dan 1.000 zijn. Voor de volledige lijst, met ook het detail per 'post' in elk land, zie tabel Belgen in het buitenland 2013. In de tabel wordt opgave gedaan van het aantal 18+ en van de opdeling van man/vrouw met opvallend, het laag % mannen in ItaliŽ en Griekenland, en het hoog % in China (60%) en Thailand (71%).
    

Belgen woonachtig in het buitenland - 01/01/2013
Code Land % Man 18+ 18- %18+ Totaal
111 Frankrijk 49% 92.906 20.160 82% 113.066
129 Nederland 47% 27.260 5.363 84% 32.623
103 Duitsland 48% 20.974 3.660 85% 24.634
109 Spanje 49% 18.936 4.130 82% 23.066
402 Verenigde Staten 49% 17.484 4.920 78% 22.404
113 Luxemburg 52% 15.191 4.320 78% 19.511
112 Groot-BrittanniŽ 47% 13.517 5.329 72% 18.846
127 Zwitserland 48% 13.719 4.592 75% 18.311
401 Canada 51% 10.898 2.566 81% 13.464
256 IsraŽl 47% 5.593 2.792 67% 8.385
325 Zuid-Afrika 49% 6.586 1.526 81% 8.112
128 ItaliŽ 38% 5.532 1.512 79% 7.044
511 ArgentiniŽ 48% 4.553 1.335 77% 5.888
611 AustraliŽ 50% 4.117 1.052 80% 5.169
513 BraziliŽ 54% 3.177 716 82% 3.893
354 Marokko 55% 2.002 1.258 61% 3.260
306 Dem. Rep. Congo 58% 2.078 807 72% 2.885
262 Turkije 46% 1.736 842 67% 2.578
218 China 61% 1.751 803 69% 2.554
123 Portugal 49% 1.887 541 78% 2.428
235 Thailand 71% 1.793 581 76% 2.374
260 V.A.E. 56% 1.568 774 67% 2.342
114 Griekenland 41% 1.794 537 77% 2.331
105 Oostenrijk 49% 1.413 562 72% 1.975
416 Mexico 53% 1.167 454 72% 1.621
258 Libanon 51% 1.034 585 64% 1.619
357 TunesiŽ 50% 1.001 530 65% 1.531
518 Peru 52% 1.074 440 71% 1.514
514 Chili 51% 1.117 390 74% 1.507
126 Zweden 51% 896 396 69% 1.292
116 Ierland 52% 1.025 266 79% 1.291
205 Singapore 60% 733 438 63% 1.171
515 Colombia 50% 850 279 75% 1.129
411 Costa Rica 56% 741 286 72% 1.027
121 Noorwegen 49% 739 267 73% 1.006
  Ö.          
Totaal   50% 300.384 81.068 79% 381.452

   
1.2. Belgische kiezers in het buitenland per gemeente
 
De Belgische overheid heeft de bevolkingsaantallen 18+ per gemeente vastgelegd en gepubliceerd voor de Federale en Regionale verkiezingen en voor de Europese verkiezingen, voor dit laatste met inbegrip van de ingeschreven vreemdelingen die in BelgiŽ wonen en uit een EU-lidstaat komen.
 
Van de 300.384 ingeschreven Belgen in het buitenland zijn er 128.957 die hebben gemeld deel te nemen, aan de kiesverrichtingen voor de federale en regionale verkiezingen, dat is 42,9% van alle potentiŽle kiezers in het buitenland en 1,6% van alle stemplichtigen in BelgiŽ. Brussel springt er boven uit met 4,0%, met voor bepaalde kantons hoge % die voortkomen uit de gemeenten Sint-Lambrechts- en Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en de studentengemeenten Elsene en Etterbeek. WalloniŽ volgt met 1,8% en Vlaanderen met 1,2% Belgische stemmers in het buitenland.
    

    Kiezers
NIS-CODE Verkiezingen gewest Kiezers in BelgiŽ Kiezers in buiten-land % kiezers in buiten-land Totaal aantal kiezers
00000 R HET RIJK 7.871.501 128.957 1,6% 8.000.458
02000   G VLAAMS GEWEST 4.772.826 57.460 1,2% 4.830.286
10000      P ANTWERPEN 1.296.298 18.804 1,4% 1.315.102
22999      P VLAAMS-BRABANT 803.463 10.465 1,3% 813.928
30000      P WEST-VLAANDEREN 924.826 9.909 1,1% 934.735
40000      P OOST-VLAANDEREN 1.119.602 12.251 1,1% 1.131.853
70000      P LIMBURG 628.637 6.031 1,0% 634.668
01000   G BRUSSELS HFST. GEWEST 583.173 24.248 4,0% 607.421
21004        K ANDERLECHT 71.655 1.546 2,1% 73.201
21004        K BRUSSEL 80.794 3.361 4,0% 84.155
21009        K ELSENE 71.193 4.452 5,9% 75.645
21012        K SINT-JANS-MOLENBEEK 102.449 2.227 2,1% 104.676
21013        K SINT-GILLIS 19.769 896 4,3% 20.665
21014        K SINT-JOOST-TEN-NODE 81.674 4.863 5,6% 86.537
21015        K SCHAARBEEK 83.193 2.744 3,2% 85.937
21016        K UKKEL 72.446 4.159 5,4% 76.605
03000   G REGION WALLONNE 2.515.502 47.249 1,8% 2.562.751
24999      P BRABANT WALLON 276.720 7.759 2,7% 284.479
50000      P HAINAUT 911.293 14.528 1,6% 925.821
60000      P LIEGE 767.044 12.639 1,6% 779.683
80000      P LUXEMBOURG 198.345 6.712 3,3% 205.057
90000      P NAMUR 362.100 5.611 1,5% 367.711

   
Voor de Europese verkiezingen, dienen Belgen in het buitenland te verblijven in een EU-lidstaat. Hierover werden door de overheid geen cijfers meegedeeld.
 
2. EU-Vreemdelingen in BelgiŽ, slecht 10% ingeschreven
 
2.1. Aantal en % inschrijvingen op totaal EU-vreemdelingen

 
"En dan kunnen die vreemdelingen eens meestemmen, en dan nog voor Europa, en dan sturen ze nog hun kat." Stemplicht is ťťn en ondeelbaar, en mag geen voorwerp zijn van discriminatie. Ofwel heeft men stemplicht en is men automatisch ingeschreven ofwel is er geen stemplicht. Zo hebben de EU-vreemdelingen het terecht ook begrepen. Hun niet-inschrijving is een daad van opstand en rebellie tegen deze ondemocratische gang van zaken. Voor wanneer het einde aan de discriminatie tussen kiezers waarbij de ene zich moet inschrijven en de andere niet?

Voor de gegevens in alle gemeenten, zie
Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten
  

  Kiezers Europese verkiezingen
Verkiezingen gewest Belgissche kiezers in BelgiŽ Vreemdelin-gen EU in BelgiŽ Ingeschre-ven EU-vreemdel. % inschrij-ving EU-vreemdl.
R HET RIJK 7.871.504 686.370 68.771 10,0%
  G VLAAMS GEWEST 4.772.829 249.638 19.933 8,0%
     P ANTWERPEN 1.296.298 86.114 6.215 7,2%
     P VLAAMS-BRABANT 803.466 53.734 4.903 9,1%
     P WEST-VLAANDEREN 924.826 22.185 1.921 8,7%
     P OOST-VLAANDEREN 1.119.602 33.654 2.382 7,1%
     P LIMBURG 628.637 53.951 4.512 8,4%
  G BRUSSELS HFST. GEWEST 583.173 204.122 15.531 7,6%
  G REGION WALLONNE 2.515.502 232.610 33.307 14,3%
     P BRABANT WALLON 276.720 24.149 3.711 15,4%
     P HAINAUT 911.293 111.367 15.859 14,2%
     P LIEGE 767.044 69.573 9.505 13,7%
     P LUXEMBOURG 198.345 13.014 1.642 12,6%
     P NAMUR 362.100 14.507 2.590 17,9%

  
In WalloniŽ is er een hogere inschrijving omdat de Italianen hun beste beentje voorzetten gezien hun gebondenheid aan politiek activisme voor de socialistische partij en zij in grotere getale in WalloniŽ aanwezig zijn en daarbij nog vreemdeling gebleven zijn.
 
2. % migratieachtergrond Europese en Federale/gewestverkiezingen
 
Zoals te voorzien is is het % stemplicht voor kiezers met migratieachtergrond lichtjes hoger voor de Europese verkiezingen, maar het blijft erg beperkt omdat slecht 10% van de EU-vreemdelingen zich ingeschreven hebben.

   

  Europees Fed/reg. Aantal
Verkiezingen Stempllcht Migratie Achtergr. % met mi-gratieach-tergrond Stempllcht Migratie Achtergr.
R HET RIJK 16,6% 15,9% 1.269.567
  G VLAAMS GEWEST 10,0% 9,7% 467.321
     P ANTWERPEN 15,2% 14,8% 194.791
        A ANTWERPEN 21,5% 21,0% 151.442
               K ANTWERPEN 37,8% 37,4% 128.235
                   ANTWERPEN 39,3% 38,8% 127.472
                   ZWIJNDRECHT 4,7% 4,5% 661
               K BOOM 7,3% 7,1% 3.266
               K BRECHT 6,7% 6,1% 4.452
               K KAPELLEN 7,3% 6,8% 6.097
               K KONTICH 6,6% 6,3% 6.007
               K ZANDHOVEN 3,3% 2,9% 2.186
        A MECHELEN 9,1% 8,9% 22.870
        A TURNHOUT 6,4% 6,0% 20.121
     P VLAAMS-BRABANT 10,4% 9,9% 80.399
     P WEST-VLAANDEREN 3,9% 3,7% 34.774
     P OOST-VLAANDEREN 7,3% 7,1% 80.232
     P LIMBURG 12,7% 12,0% 76.382
  G BRUSSELS HFST. GEWEST 64,1% 63,2% 383.727
  G REGION WALLONNE 17,0% 15,9% 408.065
     P BRABANT WALLON 12,2% 11,0% 31.427
     P HAINAUT 21,4% 20,1% 186.000
     P LIEGE 20,4% 19,4% 151.476
     P LUXEMBOURG 8,0% 7,3% 14.880
     P NAMUR 7,1% 6,5% 23.835

 
3. Aantal kiezers met migratieachtergrond per gemeente
 
In de openplooibare tabel (op de +jes klikken voor verder detail) worden  alle subtotalen op gemeentelijk, kantonaal, arrondissementeel, provinciaal en gewest-niveau gegeven en het Rijk, zie Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten. In deze tabel wordt naast het % ook het aantal stemplichtigen met migratieachtergrond gegeven, 1.269.567 voor de federale en gewestverkiezingen in 2014. Op de cruciale plaatsen zullen zij, meer nog dan vroeger, het verschil maken, ook al zijn ze niet terug te vinden op de lijsten en in de programma's. Door keuze voor partijen en personen op de lijsten kunnen zij toch mee de uitslag bepalen.
  
Gaan PTB-GO!/PVDA+ nog een tandje bijsteken tav migranten?
 
En partijen als de PTB-GO! en PVDA+ beseffen best dat een hogere opkomst van de migrantenhuishoudens en hun ouderen in Brussel (20,5% niet gestemd), Antwerpen (17,0% niet gestemd)  en Luik (21,1% niet gestemd), hen forse winst kunnen opleveren zeker als dit samen zou gaan met een uitdrukkelijker affichering van hun standpunten mbt migratie, religie en hoofddoek, het zal hen geen windeieren leggen.
 
Een pandoering voor Bart De Wever in Antwerpen?
 
Als Bart De Wever in Antwerpen een pandoering krijgt, zal het aan de 127.472 stemplichtigen met migratieachtergrond in Antwerpen-stad gelegen hebben; 38,8% van het totaal aantal stemplichtigen. De uitslag in kanton Antwerpen, waar ze maar licht verdund wordt door deze van Zwijndrecht, zal meteen de lijn aangeven: N-VA onder de 30% bv  in kanton Antwerpen is dan wel 5% meer dan in 2010, maar 5% minder in vgl met de uitslag provincieraad in 2012. Wie is daar dan aan het winnen of verliezen? Iedereen zal natuurlijk gewonnen hebben (tav 2010) ook de verliezers (tav 2012). Minder dan 25,4% in Antwerpen, hun uitslag van 2010, is moeilijk denkbaar, behoudens als het Vlaams Belang er zich enigszins herneemt.
 
{Rechts en Extreem rechts} al in 2012 fors op de retour.
  
Er toch nog even aan herinneren dat het totaal {N-VA, VB en LDD} in 2012 al 6,29% lager lag in het Vlaams gewest dan het totaal voor deze partijen in 2010, Zie BuG 172 Rechts+Extreem Rechts 2010 en 2012. N-VA is maar sterk als het totaal van de rechts/extreem rechtse stemmen gelijk blijft of toeneemt, en dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. In de prognoses zaten de 'zwarte stemmen' (N-VA+VB+LDD) trouwens al fors in deficit, ook tav 2012. Zijn ze met de verkiezingen in 2014 al definitief uitgeteld?
  

BuG 221 on-line                                 Printversie (6p)
 
Tabel: Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten
Tabel:
Belgen in het buitenland per land, 2013                

  
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
 
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen, graag een RE met melding: uitschrijven aub