BuG 218 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 15 maart 2014
 

Week-end BuG:     BuG 218 on-line    Printversie (3p)
 
Nu de regularisatie-onzin van Zuhal Demir doorprikt:
Slecht 15% van de bijkomende vreemdelingen
geregulariseerd
in de laatste 10 jaar,
4% vluchteling en 81% langs gewone weg

"De oorzaak dat Vlamingen migranten niet meer met open armen ontvangen, zoals 50 jaar gelegen", ligt volgens Zuhal Demir in DM van 15/03/2014,"bij de regularisaties en het beleid van linksprogressieve politici die massaal mensen hebben toegelaten. 88% daarvan was passieve migratie, van laaggeschoolden zonder diploma. 11% was zelfs analfabeet. Keer op keer werden die collectief geregulariseerd." Dat van die 'linksprogressieven" is dan met inbegrip van de Open-VLD, maar goed, dat van de impact van de regularisaties beantwoordt niet aan de werkelijkheid. Gaat Zuhal Ben Weyts achterna in het niet kunnen lezen van cijfers die nochtans voor alle politici zomaar voor het rapen liggen?

683.714 bijkomende vreemdelingen tussen 2004 en 2013

In BuG 217 werd het aantal bijkomende vreemdelingen in BelgiŽ in beeld gebracht per 5, 10, 25 en de laatste 50 jaar . Voor de laatste tien jaar, 2004-2013 waren dat er 683.714, meer dan het dubbele van de 311.211 die tussen 1994 en 2003 verblijfsrecht verkregen.
 


Upgrade van de oorspronkelijke grafiek in BuG 217


Regularisaties vormen maar 15% van de instroom van bijkomende vreemdelingen


Vanaf 2005 worden de regularisaties apart geteld van de andere bijkomende vreemdelingen, en voor 2004 heeft men een goede inschatting door de erkende vluchtelingen af te trekken van wie overgekomen is van het wachtregister asiel naar het vreemdelingenregister. Dus voor de periode 2004-2013 kan een exact beeld opgehangen van de aard van de bijkomende vreemdelingen:

- Erkenning als vluchteling
- Regularisaties
- Andere verblijfsgerechtigden
  

Bijkomende vreemdelingen naar aard 2004-2013
Jaar Vluchte-lingen Regula-risatie Andere redenen Bijkomen-de vreemd.
2004 2.280 4.025 39.024 45.329
2005 3.059 11.630 46.434 61.123
2006 1.922 10.207 51.419 63.548
2007 2.122 11.335 61.933 75.390
2008 2.537 8.369 56.666 67.572
2009 2.303 14.830 53.103 70.236
2010 2.818 24.199 69.216 96.233
2011 3.951 9.509 66.126 79.586
2012 4.419 4.412 55.839 64.670
2013 4.937 1.901 53.189 60.027
Totaal 30.348 100.417 552.949 683.714
   
Bijkomende vreemdelingen naar aard 2004-2013, %
Jaar Vluchte-lingen Regula-risatie Andere redenen Bijkomen-de vreemd.
2004 5% 9% 86% 100%
2005 5% 19% 76% 100%
2006 3% 16% 81% 100%
2007 3% 15% 82% 100%
2008 4% 12% 84% 100%
2009 3% 21% 76% 100%
2010 3% 25% 72% 100%
2011 5% 12% 83% 100%
2012 7% 7% 86% 100%
2013 8% 3% 89% 100%
Totaal 4% 15% 81% 100%

 
Van de 683.714 bijkomende vreemdelingen hebben er op 10 jaar tijd 100.417, of 15% verblijfsrecht gekregen langs regularisatie, 30.348, of 4% zijn er erkend als vluchteling en 552.949, meer dan een halfmiljoen zijn langs de gewone wegen als vreemdeling bijgekomen in BelgiŽ. De gewone wegen zijn erkende, dwz legale immigratie verminderd met de emigratie, geboorten bij vreemdelingen min de overlijdens bij vreemdelingen en herinschrijving als vreemdeling na schrapping in een voorgaand jaar min de schrappingen in het betreffende jaar.

In 'topjaar' 2010 waren 25% van de bijkomende vreemdelingen regularisaties

Zelfs in het 'topjaar' van regularisaties, met 25% van alle bijkomende vreemdelingen waren er toch nog 72% gewone bijkomende vreemdelingen. Het is dan ook een raadsel waarom Zuhal beweert dat het vooral de regularisaties, met 1/10 analfabeten dan nog, zijn die de Vlamingen in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Dat is de uitzondering ten onrechte uitvergroten om het geheel beter te kunnen aanvallen, een beproefde techniek van Theodore Dalrymple schijnt.
 
Een eenvoudige blik op de tabel leert dat in 2010 er een piek was van regularisaties na de regularisatiemogelijkheid eind 2009, die dan stilaan afgenomen is om in 2013 tot 1.901 te zakken, niet zozeer omwille van het beleid maar omdat de af te handelen aanvragen 2009 'op' waren en de 'medische redenen' strikter gehanteerd werden.

Grafische voorstellingen van de grondstroom in BelgiŽ: de 'gewone' weg

Behoudens de piek in 2010 is de gewone aangroei van vreemdelingen een vrij constant gegeven na 2006, de laatste 7 jaar dus. Los van deze gewone aangroei is er, ook in 2010, een piek van de regularisaties, logisch na de regularisatiemogelijkheid tussen september en december in 2009.
   


 

 

  

In het begin van de legislatuur is er nog op vraag  van Theo Vrancken een gesprek doorgegaan en was er een aanbod om hem/hen mee wegwijs te maken in de cijferbrij rond migratie, hetzelfde is trouwens gebeurd t.a.v. Jean-Marie De Decker, maar wie het beter weet komt nogal eens bedrogen uit.

Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen, graag een RE met melding: uitschrijven aub