BuG 216 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 28 februari 2014
 

BuG 216 on-line                  Printversie (7p)
 
Tabel Inkomens BelgiŽ en gewesten 2012
  
40,3% van de Brusselaars zonder inkomen, in Vlaanderen 30,7%
en in WalloniŽ 34,5%
. In Brussel leeft 40,3% van het inkomen van 59,7%, in
Vlaanderen 30,7% van het inkomen van 69,3% en WalloniŽ 34,5% van  65,5%.
Brussel heeft de hoogste "afhankelijkheidsgraad" voor inkomens, dwz
voor 100 inkomenstrekkers zijn er 68 andere die er moeten van leven,
in WalloniŽ is de afhankelijkheidsgraad 52% en in Vlaanderen 44%.

Inkomensverwerving in de 3 Belgische gewesten - 2012

Voor bronnen, methodologie en grafieken BelgiŽ, zie
BuG 210


Update:
correctie % werkend conform aan tabel.

In het Vlaams gewest is 43,1% van de bevolking aan het werk, in
Brussel maar 33,0%, dwz 10,1% haalt er minder z'n inkomen uit werk,
terwijl Vlaanderen evenveel
vervangingsinkomens heeft als Brussel.

Er is ook evenveel Vlaamse publieke tewerkstelling als in WalloniŽ:
15,5% van de bevolking haalt z'n inkomen uit publieke tewerkstelling
in WalloniŽ, in het Vlaams gewest is dat 15,2% en in Brussel 11,6%.
Daar ligt ondermeer de achterstelling van Brussel, dat is de echte
tijdbom, ook omdat er het hoogste publieke tewerkstellingsaanbod is,
    
Inkomsten uit werk en vervangingsinkomsten per gewest

In deze tabel wordt geen rekening gehouden met inkomsten uit roerend
of onroerend vermogen, noch met kinderbijslag of studiebeurzen. Alleen
wordt de categorie 'ondernemers' in de grafiek apart weergegeven
voortgaande op het aantal bestuurders of vennoten bij de RSVZ.

  Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
1. Bevolking 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2. Bevolking met inkomensverwerving 69,3% 59,7% 65,5% 66,9%
    1. Tewerkstelling 43,1% 33,0% 36,5% 40,0%
         1. Loontrekkenden 35,8% 26,1% 30,7% 33,2%
             - Niet- Publieke tewerkstelling 20,6% 14,5% 15,2% 18,2%
             - Publieke tewerkstelling 15,2% 11,6% 15,5% 14,9%
         2. Zelfstandigen  7,3% 7,0% 5,8% 6,9%
            - Zelfstandigen voor pensioen 6,6% 6,4% 5,2% 6,2%
            - Zelfstandigen na pensioen 0,8% 0,5% 0,7% 0,7%
    2. Vervangingsinkomen 26,1% 26,7% 29,0% 26,8%
        1. Sociale zekerheid 24,7% 22,9% 26,2% 24,8%
            1. Volledig werkloos 4,9% 8,2% 7,7% 6,0%
                 - NWVWZ 2,3% 6,5% 5,3% 3,7%
                 - Ander NWNWZ 0,3% 0,4% 0,6% 0,4%
                 - Oud stelsel +50 0,7% 0,7% 0,8% 0,7%
                 - Brugpensioen 1,2% 0,3% 0,8% 1,0%
                 - TBS-Onderwijs 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
                 - Tijdskrediet/LBO 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
            2. Volledig op ziekteverzekering 2,3% 2,0% 2,6% 2,3%
                 - Ziek op invaliditeit (+ 1 jaar) 2,0% 1,7% 2,2% 1,9%
                 - Vervr. pensioen med. redenen 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
            3. Pensioen 17,5% 12,7% 15,9% 16,5%
        2. Bestaanszekerheid - Voll. leefloon 0,2% 2,4% 0,9% 0,6%
        3. Inkomens gehandicapten 1,2% 1,4% 1,9% 1,5%
3. Bevolking zonder inkomensverwerving 30,7% 40,3% 34,5% 33,1%
    1. Niet werkende -18  19,5% 22,3% 21,1% 20,3%
    2. Studenten 18+ 4,4% 5,1% 4,7% 4,5%
    3. Andere niet-inkomenstrekkers 6,9% 12,9% 8,6% 8,3%

Het verschil tussen Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ligt ook in hun aantal dat
in de niet-publieke tewerkstelling werkt: 20,6% in Vlaanderen, 15,2% in WalloniŽ en
14,5% in Brussel: de teloorgang van de Waalse industrie is niet verteerd, evenmin de discriminatie van Brussel door de transformatie van autochtoon naar 75% allochtoon.
  
Detail van de bevolking per gewest in % in 12 grafieken
   
1. Niet inkomensverwervers                                        
2. Vervangingsinkomsten                                            
3.1. Werkende bevolking algemeen                           
3.2. Werkende bevolking, loontrekkend, zelfstandig  
  
Voor elk onderdeel wordt een grafiek getoond per gewest,
voor de Belgische grafieken, zie
BuG 210 - Inkomen Belgen

 

1. Detail niet-Inkomensverwervers per gewestBrussel heeft de jongste bevolking -18 en ook de meeste studenten 18+,
evenals een hoger aantal -niet actieven zonder inkomen, niet uit werk en
niet uit vervangingsinkomsten. Daar zit een groot potentieel zowel voor het
terugdringen van de armoede als het verhogen van de werkzaamheidsgraad.
  

2. Detail Vervangingsinkomsten per gewestDe werkloosheid in Brussel is structureel over de gehele loopbaan,
ook al ligt de jongerenwerkloosheid in WalloniŽ hoger. In Brussel
is dat uitsluitend omwille van het gebrek aan aangeboden werk.
Het pensioen en invaliditeit in Vlaanderen compenseert echter deze
hogere werkloosheid zodat het % in de bevolking dat van de vervan-
gingsinkomsten leeft in het Vlaams gewest gelijk is aan dat van Brussel.
 
Brussel overleeft dank zij het leefloon dat een minimaal inkomen
waarborgt aan de verblijfsgerechtigde inwoners en zo het koopkracht-
niveau en het economisch draagvlak van het gewest handhaaft.

Inkomen uit handicap en invaliditeit liggen lager in Vlaanderen
en in Brussel lager dan in WalloniŽ zonder extreme verschillen.
 

3. Detail Werkenden, algemeen,  per gewest 
Opvallend dat Vlaanderen evenveel publieke tewerkstelling heeft
als WalloniŽ, dwz evenveel publieke dienstverlening die met publieke
middelen wordt gefinancierd. En daar ligt juist het grootste deficit van
het Brussels gewest, want zowel in het Brusselse als het Waalse gewest
loopt de niet-publieke tewerkstelling, het 'private', zeg maar op winst
gerichte initiatief met 18% zeer ten achter op de 24,7% in het Vlaamse
gewest (loontrekkenden en zelfstandigen samen genomen). % onder-
nemers is verdeeld zoals zelfstandigen in hoofdbezigheid per gewest.

  
3.2. Detail Werkenden, loontrekkend en zelfstandig
publiek en niet-publiek                                Ook al zegt de 'mythe' over WalloniŽ als 'PS-staat'  het anders, in het
Vlaams gewest is evenveel loontrekkende publieke tewerkstelling
als het Waals gewest, alleen Brussel valt er tussenuit. En deze meting,
in % op de bevolking is de meest objectieve die men hier kan maken.

Voor verder detail, zie Tabel
Inkomens BelgiŽ en gewesten 2012

 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen, graag een RE met melding: uitschrijven aub