BuG 214 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 21 februari 2014
 

BuG 214  on-line                            Printversie (5p)

Tabel Bijkomende vreemdelingen BelgiŽ 1999-2012
  
    
Na 50 jaar haken Marokkanen af naar BelgiŽ te komen
Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit van 1999 tot 2012

   
Zo zie je maar, op enkele dagen tijd vallen de nodige gegevens binnen om een van de belangrijkste overzichten te updaten, nl het aantal bijkomende vreemdelingen van 1999 tot 01/0/2013 in BelgiŽ en dit per nationaliteit. Het reeds bestaande overzicht kan in een klap met  2011 en 2012 aangevuld worden. Het betreft het exact aantal bijkomende vreemdelingen dat langs diverse wegen verblijfsrecht verkregen heeft in BelgiŽ, en dit voor alle 177 aanwezige nationaliteiten, zie tabel Bijkomende vreemdelingen BelgiŽ 1999-2012.

1. De "bijkomende vreemdelingen" omvatten volgende categorieŽn:

1. Het natuurlijk saldo bij de vreemdelingen die reeds in BelgiŽ verblijven, dwz het aantal geboorten
    min het aantal overlijdens
2. Het migratiesaldo van de vreemdelingen, dwz het aantal immigraties min het aantal emigraties
3. Het schrappingssaldo, dwz het aantal ambtelijke schrappingen min het aantal herinschrijvingen van
    wie vroeger geschrapt was
3. De erkenningen als vluchteling voor de diverse nationaliteiten
4. De regularisaties voor de verschillende nationaliteiten
5. De statistische aanpassingen na 1/03/ volgend op het jaar waarop het gegeven betrekking heeft, dwz
    de wijzingen die binnenkwamen nadat de gegevens voor een jaar al waren vastgelegd.

2010 was met 96.233 het topjaar wat bijkomende vreemdelingen betreft in BelgiŽ. In 2011 viel dat terug op 75.011, zoals voorgaande jaren en in 2012 is er met 64.448 bijkomende vreemdelingen een terugval tot op het niveau van 2006.Maar achter elke daling schuilt een stijging zo leert migrantenland.

De bijkomende vreemdelingen geven beter dan het migratiecijfer weer hoeveel vreemdelingen voor elke nationaliteit bijgekomen zijn, zonder rekening te houden evenwel met de asielvragers en de niet verblijfsgerechtigden, wel dus wie erkenning gekregen heeft als asielvrager of 'sans papier' langs regularisatie.

De gegevens zijn een uitgebreide(re) bespreking waard, maar het is ons aangezegd mails en BuG's best wat korter te maken zonder dat het twitterberichten worden. Zien wat dat geeft.

2. Wie is er in tegenstelling tot vorige jaren volledig weggebleven? (Cijfers tussen haakjes zijn van 2012)

Een vluchtige beschouwing leert dat, tot tevredenheid van Theo Francken en Carina Van Cauter, de Armeense (28), Kazachstaanse (6), Oezbekistaanse (0), Azerbeidzjaanse (4) en de Kosovaarse (67) instroom praktisch volledig opgedroogd is. En ook de Duitsers (83) zijn in 2012 weggebleven.

Elke nationaliteit heeft z'n eigen historiek, z'n eigen logica, z'n eigen periode, z'n eigen wegen om ondermeer in BelgiŽ te geraken of er niet meer te geraken of naar toe te gaan. De Marokkanen hebben er blijkbaar genoeg van. Of wachten ze tot 2015, wanneer de verhoogde leeftijdsgrens is doorlopen?

3. De 9 nationaliteiten met de grootste instroom in 2012 (cijfers tussen haakjes zijn van 2012)

Misschien wel het meest opvallende, na een jarenlange uitstroom tot 2005, zijn de Spanjaarden (3.871) opnieuw  in aantocht en rukken in de stand van meest binnenkomende vreemdelingen op naar de 6de plaats.


   
Na een fikse deuk in 2011 houden de Marokkanen (5.095) het in 2012 voor bekeken. Ze hadden in 2011 de Roemenen (9.261) al moeten laten voorgaan en worden nu zelfs afgetroefd door afkalvend Polen (6.178), die evenwel op een hoog niveau blijven toekomen. Houden de Marokkanen niet meer van BelgiŽ, juist nu ze zoveel te vieren hebben met het 50 jarig jubileum van de entree die de Belgische overheid voor hen in 1964 bereidt had en waar ze gretig gebruik van gemaakt hebben. Misschien kan de regering in de volgende legislatuur maatregelen nemen, om zoals in 1964, de instroom van Marokkanen uit de Rif weer wat aan te zwengelen. Le Soir van 14/02/2014 heeft er een mooi dossier van gemaakt, naast de reacties op PTB,-GO!, met Raoul Hedebouw en ook Stromae op de cover en de cijfers van npdata.be op de binnenbladzijde.
 
Het is dus al gezegd, de Roemenen (9.261) hebben, nog voor de volledige gelijkschakeling als EU-burger vanaf 01/01/2014 reeds in 2011 en 2012 de weg naar BelgiŽ gevonden. Maar nog geen Londense toestanden in Brussel waar men Roemenen van straat moet oprapen, ook al is Brussel de geliefkoosde plaats voor de Roemenen om te landen. Een overzicht per gewest kan dat duidelijk maken, maar dat is voor een volgende BuG, we houden ons woord gestand.
 
Frankrijk (4.322) neemt een rustpauze, evenals Nederland (3.260), maar constant bijkomen geeft op het einde het dikste resultaat.
 
En de Bulgaren (3.357). Die staan op de 7de plaats wat instroom betreft, maar daar heeft in feite alleen Gent mee van doen, die slaan het liefst daar hun tenten op. Maar Gent, als best gerecycleerde, visuele en  gezelligste stad in Europa en daarbij nog de hoofdstad van het oude Vlaanderen, weet daar wel weg mee. Alleen spijtig dat de rest van Vlaanderen maar sporadisch een Bulgaar te zien krijgt.
 
En ja, na Spanje komt ook Portugal (2.941), dank zij crisis, om het hoekje loeren. Zij vinden hier evenwel een oude migratie terug die hen goed de weg kan wijzen.
 
4. De 9de tot 17de nationaliteit volgens instroom in 2012

En ja, waar zijn de Turken (1.076) gebleven. Die hielden het, vroeger dan de Marokkanen, al langer voor bekeken in BelgiŽ. Ook bij hen is er, zoals bij de Marokkanen, een sterke terugval in 2011 die zich doorzet in 2012, zij staan nu maar op de 14de plaats van bijkomende vreemdelingen in 2012. Dat mocht natuurlijk geen reden zijn voor de VRT om het aantal van Turkse herkomst schromelijk te onderschatten, 150.000, zeg nu zelf, daar zal menige Turk eens hartelijk om gelachen hebben, behalve de imams van de Turkse moskees, die hun aandeel in het moslimhuis fors zagen dalen. Turkse herkomst staat voor minstens 230.000, op de VRT heeft men met minstens de helft onderschat. Misschien kan De Vadder daar eens iets over zeggen op de 7de dag.


   
Afghanen (1.560) hebben gestadig, stapje voor stapje, hun aantal verhoogd, een geduldig volk. En er kan van hen blijkbaar nog altijd eentje per eentje bij.
 
De Congolezen DR (1.426) zien de sinds 2003 constant groeiende instroom voor het 2de jaar op rij dalen. De burgemeesters van Denderleeuw, Asse, Liedekerke en Aalst kunnen misschien eens een bezoekje brengen aan Kinshasa of er een vriendenstad van maken. Zwart geeft kleur aan deze gemeenten.
 
En Kameroen (1.384) met een langzaam groeiende instroom, vanaf quasi 0 in 2000 tot 1.850 in 2010 heeft zich na Congo DR als 2de land uit Zwart Afrika gepositioneerd. En Guinee (1.188) volgt dicht in haar spoor, en ook Ghana (558) zit in de top 30.
 
Irak (934) ziet voor het eerst de instroom dalen in 2012. Tijdelijk of structureel?

In mindere mate dan Spanje hebben de Italianen (90) vanaf 2007 besloten om toch maar in BelgiŽ te blijven, misschien omdat een Italiaan eerste minister geworden is en zo veel weemoed heeft gekanaliseerd die met Rocco Granata en de film Marina  ook veruitwendigd is in 2013.

De Grieken (801) zijn de meest stabiele nationaliteit geweest de laatste tien jaar in BelgiŽ maar sinds 2010 is er toch een hogere maar geen massale instroom, ondanks het feit dat de jeugdwerkloosheid in Griekenland, die nu ook door de PTB-GO! kandidaten voor Europa schromelijk wordt overdreven,  60% van de jongeren zo zeggen zij (en veel anderen) terwijl het 60% van de 40% actieve jongeren in Griekenland betreft, dus 24% van de jongeren in Griekenland is er werkloos, erg maar nog overzienbaar. In Brussel zijn er dat trouwens ook maar 11%.

En dan zijn er nog de Russen (553), of moeten we de Tchechenen zeggen, ze zijn dus gekomen, massaal in 2006, 4.573 was hun top en daarna, met een kleine onderbreking in 2010 waar nog  3.010 binnenkomende Russen geteld werden, een terugval tot 553 in 2012. We hebben ze een beetje naar voor getrokken om ze nog in de grafiek op te nemen want ze staan eigenlijk maar op de 25ste plaats.

5. Tabel van de 29 meest instromende nationaliteiten in BelgiŽ 1999-2012

Voor de nationaliteiten van de 18de tot de 27ste plaats verwijzen we naar de tabel hieronder of de algemene tabel met alle nationaliteiten: Bijkomende vreemdelingen BelgiŽ 1999-2012

  

Bijkomende vreemdeling in BelgiŽ 1999-2012  in volgorde van hoogste aantal in 2012
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RoemeniŽ 490 460 1.038 1.165 873 1.281 2.297 3.084 5.612 6.573 5.342 7.612 9.178 9.261
Polen 605 532 2.511 2.019 1.602 2.822 4.458 5.685 7.710 6.110 7.167 7.398 6.808 6.178
Marokko 6.035 6.752 7.835 8.816 8.695 8.220 7.299 7.731 8.003 7.986 9.436 10.172 8.354 5.095
Frankrijk 2.490 3.030 2.849 2.747 2.604 3.186 4.023 5.281 6.343 6.909 4.380 5.762 5.360 4.322
Spanje -581 -281 -79 -268 -361 -333 -17 100 206 1.199 1.789 2.995 3.194 3.871
Nederland 1.784 3.542 4.349 4.728 4.579 4.943 6.186 7.170 7.152 7.459 3.914 4.885 3.893 3.760
Bulgarije 154 235 559 507 421 634 798 811 3.008 3.820 2.999 4.312 3.276 3.357
Portugal 128 296 395 598 971 811 831 989 1.360 2.119 1.917 1.240 1.783 2.941
Afghanistan 119 129 312 91 686 786 338 462 350 447 509 1.079 1.214 1.560
Congo (DR) 1.776 1.623 4.410 3.090 1.957 1.797 2.188 2.602 2.585 2.478 2.778 3.194 2.025 1.426
Kameroen 142 207 401 545 436 550 809 933 1.295 1.637 1.603 1.850 1.473 1.384
Guinee 89 73 222 260 288 332 332 660 705 946 1.288 1.465 1.484 1.188
Turkije 2.687 3.245 3.418 4.061 3.802 2.954 3.324 2.961 3.111 2.792 2.750 3.037 1.961 1.076
Irak 115 140 171 232 126 83 621 447 775 945 1.067 1.272 1.584 934
Italie -1.177 -1.045 -1.343 -1.430 -1.354 -1.735 -1.431 -1.220 -874 -309 -3 406 598 902
Griekenland -278 -114 -60 -6 87 -243 -37 -273 -127 4 28 145 401 801
India 319 420 743 813 711 656 841 742 813 1.004 639 1.188 1.009 771
BraziliŽ 137 202 240 286 260 400 467 751 732 847 902 1.180 852 766
China 298 490 975 1.822 1.129 681 468 749 570 482 674 1.176 853 722
TunesiŽ 220 315 437 459 446 380 413 459 506 585 537 640 724 672
Algerije 416 446 779 882 968 841 804 928 1.042 990 1.292 1.449 1.189 639
Hongarije 88 213 200 27 206 161 360 270 556 315 597 511 512 604
Pakistan 261 188 528 727 500 626 834 679 629 512 705 919 859 562
Ghana 224 264 566 825 435 235 545 446 437 539 493 674 804 558
Rusland 331 394 627 715 613 1.698 4.573 3.345 2.129 1.994 2.749 3.010 1.762 553
SyriŽ 141 108 225 189 153 303 415 358 312 333 414 588 321 537
OekraÔne 158 202 314 310 286 293 426 371 445 484 510 838 569 425
Filipijnen 267 308 532 486 314 261 279 353 340 352 373 492 543 425
AlbaniŽ 122 169 454 539 538 517 733 595 633 689 996 1.008 552 407

 
India (771) is het eerste Aziatische land na Turkije, met in haar spoor nog China (722), Pakistan (562), SyriŽ (537) en de Filippijnen (425) in de top 29. Wat de Filippijnen betreft gaat het in hoofdzaak allicht om een getolereerde huwelijksmigratie. China ziet haar aantal halveren in vergelijking met 2002 en SyriŽ maakt zich allicht op om de komende jaren forse aantallen te leveren, voorzover het volk en de vluchtelingen zelf niet in opstand komen tegen alle oorlogsvoerders.

BraziliŽ (766) is het eerste Midden/Zuid-Amerikaanse land. Het heeft al betere instroomcijfers gekend maar is in haar eigen carrousel verstrikt geraakt.  

TunesiŽ (672) en Algerije (639) vervolledigen het plaatje van de in BelgiŽ reeds lang ingeburgerde Maghreblanden, ze zijn een vaste waarde in de immigratie.

Na deze eerste toer valt het toch op dat naast RoemeniŽ, Polen en Bulgarije, en in mindere mate Hongarije (604), OekraÔne (425) en ook nog AlbaniŽ (407), geen andere Oost-Europese landen massaal aan de deur staan of verblijfsrecht kunnen bekomen in BelgiŽ. Alhoewel het te verwachten is dat dit in de toekomst wel zal toenemen. Toch als Europa verder extreem-rechtse opstoten zoals in OekraÔne gaat ondersteunen, zie DWM van 20/02/2014.
 
6. En ook subtotalen per continent en subcontinent zijn beschikbaar
    

Cont. Continent   Belgwordin-gen 1999-2012 Bijkomende vreemdelin-gen 99-2012 % Bijk Vr op totaal 1999-2012
  Algemeen totaal   536.009 694.895 100,02%
  1. Europa   135.176 315.058 45,35%
WE     West-Europa   71.628 125.720 18,10%
OE     Oost-Europa   63.548 189.338 27,25%
  2. AziŽ   131.015 130.583 18,80%
AT     Turkije   76.969 38.303 5,51%
AZ     Andere   54.046 92.280 13,28%
  3. Afrika   246.428 215.545 31,03%
Naf     Noord-Afrika   171.736 116.676 16,79%
Zaf     Zwart-Afrika   74.692 98.869 14,23%
  4. Amerika   15.633 23.856 3,43%
Naf     Noord-Amerika   2.415 1.932 0,28%
MA     Midden Amerika   3.492 4.363 0,63%
ZA     Zuid Amerika   9.726 17.561 2,53%
  5. OceaniŽ   237 479 0,07%

Hier worden de totalen voor  de gehele periode 1999-2012 gegeven, in de tabel Bijkomende vreemdelingen BelgiŽ 1999-2012 moet men gewoon het +je bovenaan opendoen (ook op tablet) om het detail voor elk jaar en de evolutie te zien. En als men het plusje linksboven de tabel opendoet kan men een selectie maken op subcontinent en zo de landen groeperen. Langs de kolomtitels kan men door op het pijltje te klikken verder in oplopende op aflopende zin sorteren.
 
Zo, hopelijk is het nu korter (en beter?).
   

BuG 214  on-line                            Printversie (4p)

Tabel Bijkomende vreemdelingen BelgiŽ 1999-2012

 
Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen, graag een RE met melding: uitschrijven aub