BuG 156 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  05 januari 2012 - Printversie (2p)
 
Criminaliteitsgraad Brussel 3de jaar dalend 1st sem.  2011
(Criminaliteitsgraad=aantal misdrijven/jaarbasis/100 inwoners in een locatie)
 
Criminaliteitsgraad Brussel was 18,1 in 2009 en 16,7 in 2011 (1ste sem),
en lager dan in Antwerpen, Charleroi, Gent, Leuven, Luik, Mechelen. 
Criminaliteitsgraad 9,3 in Molenbeek is voor het 1st lager dan BelgiŽ
Criminaliteitsgraad Antwerpen met 18,2 het dubbele van Molenbeek
Vlaams gewest +1,4%, Brussel HG -1,8% en WalloniŽ -1,3% t.a.v. 2010
Antwerpen, Genk +6,2%, Leuven +7,5%, Gent , Hasselt +2% t.a.v. 2010
Luik +1,5%, Charleroi - 2,2%, Mechelen -5,6% in 1ste sem. t.a.v. 2010
De criminaliteitsgraden tussen Brusselse gemeenten variŽren sterk:
Criminaliteitsgraad Brussel stad is 36,3 (-0,3%) en Sint-Gilis 28,4 (+7%),
Zone West 8,5 (-15%), Montgomery 9,7 (-10,2%) Sch/S.J/Ev. 12,2 (+3,8%)
 
Tabel criminaliteit 1ste semester 2011

 
Bron
: Criminaliteitsstatistiek federale politie
Veiligheidsmonitor 2008-2009  

 
Glenn Audenaert
is de eerste politiebaas die uitdrukkelijk het positieve criminaliteitsbilan van Brussel de laatste jaren in het licht stelt bij Jan Hautekiet (Radio 1, 05/01/2012, 11h-13h, Touchť). "Vroeger wees iedereen naar  Brussel als men wou zeggen dat het nog slechter kon, nu komt Brussel er goed uit maar niemand zegt het" zo stelde Audenaert. En gelijk heeft hij, voor het derde jaar op rij daalt de criminaliteitsgraad in Brussel, en dit gemeten na het 1ste halfjaar 2011. Het Brussels gewest heeft nu een lagere criminaliteitsgraad dan alle andere grote steden en centra in BelgiŽ, zie:
Tabel criminaliteit 1ste semester 2011
 
Maar Brussel ligt met de gekende ijver weer onder vuur. In DS 05/1/2012 stelt de Orde van de Vlaamse Balies evenwel: "De Orde van Vlaamse Balies  die alle Vlaamse advocaten groepeert, merkt op dat heel wat commentaren woensdag ten onrechte besluiten dat de nieuwe Salduz-wet leidt tot straffeloosheid. De omzendbrief die het Brusselse parket rondstuurde, maakt deel uit van het vervolgingsbeleid in de hoofdstad en in de randgemeenten van Halle-Vilvoorde, dat uitsluitend wordt bepaald door het parket... de omzendbrief bestond al vůůr de inwerkintreding van de Salduz-wet.
 
Ja
 
Ja, niet alle misdrijven worden aangegeven of genoteerd.
Ja, de criminaliteitsgraad misdrijven in verhouding stellen tot de bevolking is geen maatstaf  voor het criminele gedrag van deze bevolking of de mate waarin zij slachtoffer zijn.
Ja, een Marokkaan woonachtig in Mechelen die een misdrijf begaat in Brugge door iemand uit Erps-Kwerps te bestelen tijdens een rondvaart op de reien wordt op rekening van de Brugse bevolking geschreven.
Ja, misdrijven van rondtrekkende daders die vanuit andere landen opereren worden ingeschreven in de gemeente waar het slachtoffer zich bevond op het ogenblik van het misdrijf.
Ja, de veiligheidsmonitor  geeft een betere aanduiding over de mate waarin burgers voorwerp zijn van crimineel gedrag en van hun onveiligheidsgevoel. Deze Veiligheidsmonitor 2008-2009 is de moeite van het exploreren waard. Het betreft een grootschalige en tweejaarlijks opgezette enquÍte die het ganse land beslaat en resultaten geeft voor alle belangrijke steden en gemeenten.
 
Maar ook de criminaliteitsstatistiek telt
 
Het geÔntegreerde systeem om alle pv's in ťťn database op te slaan werd
onder meer door Prof. P.Ponsaers in de negentiger jaren ontwikkeld. Het geeft in real time alle info die politiediensten op pv's noteren mbt misdrijven. Op bepaalde momenten wordt deze database gefixeerd en verwerkt tot rapporten zoals nu weer gepubliceerd over het 1ste semester (halfjaar) van 2011. Laattijdige ingiftes hebben een beperkte invloed op de vastgestelde evoluties die bij een volgend afladen mee worden verrekend. Dat nu al een volledig overzicht gepubliceerd wordt over het 1ste halfjaar 2011 door de federale politie duidt op het uiterst actuele karakter ervan en, voor wie de moeite even doet, op het uiterst gedetailleerde karakter ervan, in de tijd, per gemeente, naar aard misdrijf en de bundeling ervan in bepaalde misdaadcategorieŽn: zie Criminaliteitsstatistiek federale politie
 
Het waardevolle van de criminaliteitsstatistiek
 
De criminaliteitsgegevens zijn en blijven zeer waardevol omdat zij binnen een gemeentelijke lokaliteit de aangegeven misdrijven registreert die op dit grondgebied gebeurd zijn, ongeacht de plaats waar de aangifte gebeurt. Er is dus eenheid van lokaliteit van het misdrijf, ten aanzien van de bevolking of vanuit een bevolking die demografisch evolueert, wisselt gedurende de dag langs pendel voor werk en scholing en het dagtoerisme en langduriger langs studenten en verblijfstoerisme. Tevens zijn er, zoals Audenaert in z'n interview met Hautekiet terecht aangeeft de knooppunten van het openbaar vervoer in metro, bus, tram- en treinstations, waarbij vooral Brussel stad, Schaarbeek en Sint-Gillis in het oog springen. En grote steden zijn labo's voor nieuwe misdaadvormen en worden altijd met enige vertraging bestreden. Maar ook hier staat Brussel in de bestrijding aan de wereldtop, zo zegt Audenaert fier.
 
Het ritme van deze bijkomende en tijdelijke volksbewegingen
blijft door de jaren heen vrij constant zodat het historische perspectief en de evolutie in de tijd de vaste structuur zijn waarin de criminaliteitscijfers en hun evolutie zeggingskracht krijgen binnen de gemeenten en tussen de gemeenten of gewesten onderling. Langs de criminaliteitsgraad wordt tevens de structurele en demografische bevolkingsevolutie mee verrekend.
 
Meting per kwartaal, halfjaar en jaar
 
Men kan zeggen dat het best is enkel per jaar te meten, maar de politiediensten geven de cijfers en de gedetailleerde statistiek per kwartaal, zodat een overzicht en evolutie per kwartaal en halfjaar een weliswaar tussentijdse maar essentiŽle info geeft.
 
De gegevens zijn te omvangrijk om ze gedetailleerd in beeld te brengen en te bespreken. Dat kan evenwel door elke burger, universiteit, studiedienst gebeuren op gemeentelijk, en elk ander geaggregeerd niveau (politiezone, arrondissement, provincie, gewest, BelgiŽ) en dit op basis van de 589 Belgische gemeenten met voor elk een rapport van 70 blz met groot detail.
 
Maar niet alleen het detail maar ook de globale evolutie is van belang en deze brengen we in beeld langs een overzichtelijke en open plooibare tabel: Tabel criminaliteit 1ste semester 2011. Langs de +jes links en bovenaan kan men de tabel open plooien en langs de -netjes sluiten.

Printversie (2p)  Tabel criminaliteit 1ste semester 2011

Met vriendelijke groeten,
 
Jan Hertogen