BuG 153 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 9 december 2011

BuG 153 on-line   Printversie (3p)    Tabel asielvraag en -erkenning 2000-2011

Les 3 - Asielaanvragen 2000-2011 en -erkenning 2009-2011
  
Schakel oorlog en bombardementen uit en verreken de naweeŽn
van de door het Westen gewilde ontmanteling van het Oost-Europese
communisme
 en er blijft maar weinig over van asielaanvragen om
'economische redenen'. De asielinstroom in november 2011 is voor
95% 'politiek'
als gevolg van (Westerse) oorlogen en de implosie van
het Oost-Europese communisme. Maar met de verder schrijdende Europese
eenheid zal deze laatste asielvraag meer en meer 'geÔntegreerd' worden,
en de vorm aannemen van 'bijkomende vreemdelingen' (zie les 2)
 
Exceltabel les 3: Asielvraag en -erkenning 2000-2011

   Tabel les 1: Loop van de bevolking 1989-2010
   Tabel les 2:
Bijkomende vreemdelingen 1999-2009
   Tabel les 3: Asielvraag en -erkenning 2000-2011
  
Voor alle duidelijkheid, alle hier verwerkte gegevens komen van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en het door hen op onze vraag toegeleverde materiaal. De kwaliteit van de gegevens is uitmuntend en altijd up to date. Zie gegevensstock: Commissariaat Generaal Vluchtelingen Staatlozen.
 
Evenmin als in de vorige 2 lessen gaan we in op inhoudelijke vragen en de wijze waarop en waarom langs migratie en asiel mensen naar BelgiŽ komen. Wij focussen op de werkelijkheid zoals deze z'n neerslag vindt in cijfers met ondermeer het aantal inwoners die hetzij rechtsgeldig verblijf krijgen (zie les 1 en 2) en nu het aantal dat asiel aanvraagt (les 3), alsmede het aantal dat langs hun asielvraag verblijfsrecht verkrijgt door een positieve beslissing van het CGVS op basis van de conventie van GenŤve betreffende de status van de vluchtelingen of door toekenning van de "subsidiaire bescherming" - "Een asielzoeker die volgens het CGVS of de RvV niet beantwoordt aan de definitie van vluchteling, maar wel recht heeft op subsidiaire bescherming, krijgt in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht. Indien de situatie in het land van herkomst na vijf jaar nog niet duurzaam gewijzigd is, wordt dit omgezet in een definitief verblijfsrecht", zie Kruispunt Migratie-Integratie
 
Eens een positieve beslissing verdwijnen deze asielvragers uit het wachtregister asiel, naast anderen die langs regularisatie een verblijfstatuut krijgen, of voor enkele honderden per jaar die langs een Belgwording uit het wachtregister verdwijnen (zie tabel Belgen/uit wachtregister, les 1), door bv een huwelijk met een Belg, of de Belgwording van een reeds uit het wachtregister verdwenen asielvrager wiens vrouw of kinderen nog in het wachtregister aanwezig waren. Vandaar ook het belang om het aantal personen in het wachtregister, liefst ook nog met hun statuut, te kennen. Waar stelt de vraag aan Maggie De Block?
 
Aard van de gegevens asiel
 
-
Asielaanvragen voor alle landen tussen 2000 en november 2011
- Erkenningen asiel tussen 2009 en november 2011
- Bijkomende vreemdelingen tussen 2000 en 2009
 
Openplooibare exceltabel
Asielvraag en -erkenning 2000-2011 met aan de linkerkant (de rijen)
 
- 197 landen met inwoners in BelgiŽ. Niet uit alle landen komen asielzoekers maar het is van belang ook de landen te kennen van waaruit geen asielzoekers gekomen zijn  de laatste 10 jaar. Langs een +je kan men alle landen samenvoegen zodat het overzicht per continent overzichtelijker is.
  
- de samen telling per continent en deelcontinent:

Totaal
Europa

   - West-Europa
   - Oost-Europa 
Afrika
   - Noord-Afrika
   - Zwart Afrika
AziŽ
   - Turkije
   - andere AziŽ
Amerika
   - Noord Amerika
   - Midden en Zuid-Amerika
OceaniŽ
Andere

En aan de bovenkant (de kolommen) - Langs de pijltjes in de kolomhoofding kan een sortering gebeuren in oplopende- of aflopende zin van de gegevens van alle landen.

- Continent: Selectie/sorteermogelijk volgens continent zodat alle landen netjes gegroepeerd worden volgens continent en het gemakkelijk is een beeld per continent te krijgen.
 
+ Aantal asielaanvragen met opdeling in
   -  Aanvragen in 2000
   + Aanvragen tussen 2001 en 2010
   + Aanvragen 2011
      - Voor elke maand in 2011 het aantal asielaanvragen
      - Totaal voor 2011 van januari tot november
      - Extrapolatie van de eerste 11 maanden tot het gehele jaar 2011
 
+ % asielaanvragen van elk land op het totaal met opdeling
   -  Aanvragen in 2000
   + Aanvragen tussen 2001 en 2010
   + Aanvragen 2011
      - Voor elke maand in 2011 het aantal asielaanvragen
      - Totaal voor 2011 van januari tot november
      - Extrapolatie van de eerste 11 maanden tot het gehele jaar 2011
 
+ Evolutie aantal per maand in 2011
, dwz het verschil tav de vorige maand
+ Evolutie% per maand in 2011, dwz het verschil tav de vorige maand
 
+ Erkenning asielaanvragen 2009-2011
   + Aantal erkenning volgens conventie van GenŤve
   + Aantal subsidiaire erkenningen
   + Totaal aantal erkenningen door het CGVS
  
-  Totaal erkenningen met extrapolatie 2011
   - % erkenningen per land

+ Aantal erkenningen op aantal aanvragen - Gegevens per land zijn niet beschikbaar, de vergelijking wordt gemaakt over een periode van 3 jaar met een tussenpauze van 2 jaar.
   - Aantal aanvragen 2007-2009
   - Aantal erkenningen 2009-2011
   - % aantal erkenningen op aantal aanvragen
 
+ Evolutie van 2011 tav vorige jaren
   + Evolutie in aantallen
      - 2007-2011
      - 2008-2010
      - 2009-2011
      - 2010-2011
   + Evolutie in %
      - 2007-2011
      - 2008-2010
      - 2009-2011
      - 2010-2011
 
+ Asielvraag en bijkomende vreemdelingen
   + Bijkomende vreemdelingen 2000-2009
   + % asielvraag op bijkomende vreemdelingen

Noot:wij gaan voort, ondermeer voor de bijkomende vreemdelingen op de gegevens toegeleverd door het Ad SEI. Voor de ex-joegoslaviŽ landen, Kosovo enz, zijn soms 'onlogische' evoluties vast te stellen ßondermeer in 2000), met relatief weinig impact op het globale beeld.
 
Een
vaststelling
 
De tabel
Asielvraag en -erkenning 2000-2011 is bewaard met de landen in volgorde van afname van het aantal asielvragen in november 2011 in vergelijking met oktober 2011. De opmaak is zo dat onmiddellijk kan afgelezen worden met hoeveel % het aantal asielzoekers per land is afgenomen. In totaal is de afname in vergelijking met oktober 10,8%, maar voor AlbaniŽ is die afname 71,9%, voor Kosovo en MacedoniŽ 41,4%. Dat is een fors resultaat die ondermeer kan te maken hebben met de 'ontradingscampagne door de Belgische overheid. Maar ook China, ServiŽ, Bulgarije en Algerije verminderen sterk. Bij Afghanistan zet een licht dalende tendens zich door.
 
Een overweging
 
De Top 9 voor november 2011 bestaat uit Guinea, Afghanistan, Irak, Rusland, DR Congo, AlbaniŽ, Pakistan, Kosovo en ServiŽ. Men kan zelf de rekening maken, de westerse landen oogsten wat zij met oorlog en bombardementen zaaien.
 
Een 2de instroom is van de oud-communistische landen. 21 jaar na het imploderen van de Oost-Europese communistische staten en een gebrekkige of onvolledige integratie in de Europese Unie blijft een zekere asielstroom bestaan.
Het na de 2de wereld oorlog 'opgelegde' communisme in Oost-Europa werd in feite niet door de bevolkingen afgedwongen maar ondermeer om 'veiligheidsredenen' uitgevoerd.
 
De asielstroom naar BelgiŽ is voor 95% 'politiek'

 
Schakel oorlog en bombardementen uit
en verreken de naweeŽn van de door het Westen gewilde ontmanteling van het communisme en er blijft maar weinig over van asielaanvraag om 'economische redenen'. De asielinstroom in november 2011 is voor 95% 'politiek' als gevolg van (Westerse) oorlogen en implosie van het communisme. Maar met de verder schrijdende Europese eenheid zal deze laatste asielvraag meer en meer 'geÔntegreerd' worden, en de vorm aannemen van 'bijkomende' vreemdelingen.
 
De Arabische revoluties hebben wat BelgiŽ betreft geen enkel asielstroom op gang gebracht, en deze is allicht  ook niet te verwachten.
 
Toets aantal asielvragen en aantal bijkomende vreemdelingen
 
De toets van het aantal asielaanvragen en bijkomende vreemdelingenvoor elk jaar tussen 2000 en 2009 is in de tabel af te lezen (zie laatste onderdeel). Het geeft jaar per jaar aan hoe de asielvragen zich verhouden tot het reglementair verblijfsrecht krijgen in BelgiŽ. Hierin begrijpen zijn de erkende asielvragers, met enige vertraging opgenomen omdat zij dan zichtbaar worden als bijkomende vreemdeling..De combinatie van deze 2 gegevens, asiel en bijkomende vreemdeling, bevat een schat aan informatie voor wie er een nader oog op wilt werpen. Maar dat is buiten het bestek van deze laatste les waarvan we hopen dat het Maggie De Block, haar specialisten en experten, verder op weg heeft geholpen.
  
Ter beschikking voor toelichting, opmerkingen en correcties en
met vriendelijke groeten,
 
Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
 
www.npdata.be