BuG 149 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 3 augustus 2011 - Printversie ( 3p)
 
Brussel belangrijk in -2,4% criminaliteitsdaling BelgiŽ 2010
met -1,5% in Vlaams, -2,2% in Waals en -6,1% in Brussels gewest.
Sinds 2005 voor het eerst dalend aantal misdrijven in BelgiŽ.
Enkel Vlaams gewest ligt nog boven het criminaliteitsniveau 2000.

Zone West met voorsprong de veiligste politiezone in Brussels gewest.
Binnen zone West doen alle gemeenten het goed, Molenbeek op kop.
Veiligheid Molenbeek met 10,1 misdrijf /100 inwoners beter dan Hasselt.
Spectaculaire daling criminaliteit in de 'stationsgemeenten in Brussel:
-14,0% Sint-Gillis(Zuid), -7,1% Brussel(Centraal), -7,5% Schaarbeek (Noord).
Eindelijk stabilisering criminaliteit in Antwerpen, Gent en Mechelen.


Politiestatistiek alle gemeenten in BelgiŽ 2010: Fedpol.
Plooitabel criminaliteit Brussel 2010, zones, gemeenten
met vergelijking per gewest en enkele andere gemeenten.

Is Paul van Thielen nog niet gerodeerd, zijn de communicatiediensten van de politie vooral in de weer met de strijd om de politiemacht tussen Koekelbergh en Audenaert? Zaak is dat nu er voor het eerst sinds 2005 goed nieuws te vertellen is over evolutie van de criminaliteitsgraad in BelgiŽ iedereen z'n mond houdt. Meestal is de politie er vlug bij als een nieuw misdrijf of een opstoot van gewelddadigheid de statistieken kleurt. Of om een bevolkingsgroep ongegeneerd te stigmatiseren zoals Frits Coenen en Brice De Ruyver zonder enig weerwerk mogen doen als zij het over 'zigeuners' hebben, een nationaalsocialistische aanduiding die historisch de uitroeiing van deze bevolkingsgroep tot voorwerp had.
 
Publicatie positieve criminaliteitsstatistiek 2010 gebeurt in de grootste stilte

 
Enkele dagen geleden zijn de statistische overzichten 2010 op de
Fedpol-criminaliteitsstatistiek gepubliceerd met een rapport van gemiddeld 70 blz per gemeente met alle mogelijke details en doorlichting van alle misdrijven die in de officiŽle politiestatistiek voor elke gemeente zijn geregistreerd. De kwaliteit van deze statistiek is hoog, ook al is er altijd een 'dark number' maar men kan uitgaan van een gelijke spreiding van dit dark number over alle politiezones. Maar blijkbaar is goed nieuws geen nieuws.
 
Totaal voor BelgiŽ, gewesten en de politiezones en gemeenten in Brussel
 

In de
downloadbare plooitabel criminaliteit Brussel 2010, zones, gemeenten, opgemaakt door npdata, worden in een toegankelijk vorm de belangrijkste gegevens verwerkt voor BelgiŽ, het Vlaams en Waals gewest en voor Brussel de subtotalen per politiezone en voor elk van de 19 gemeenten.

Voor elk van deze lokaliteiten worden de bevolkingscijfers, het aantal misdrijven de de criminaliteitsgraad (aantal misdrijven per 100 inwoners per jaar berekend volgens de formule: misdrijven/bevolkingx100) weergegeven voor 2000, 2008, 2009, 2010 en de evolutie in % van bevolking, misdrijven en criminaliteitsgraad tussen 2000-2010, 2008 en 2009 en 2009 en 2010.
 
Daling criminaliteit in BelgiŽ en in alle gewesten:
 
1. De criminaliteit in BelgiŽ is voor het eerst sinds 2005, ook in absolute cijfers, terug dalend in 2010, en dit met -2,4% tav 2009.
2. BelgiŽ zakt in 2010 met  9,5 misdrijf per 100 inwoners onder het criminaliteitsniveau van 2000 dat toen 9,7 bedroeg. In 2000 werd de geÔntegreerde politiestatistiek werd gestart..
3. Elk gewest draagt bij tot deze criminaliteitsdaling in BelgiŽ in 2010 in vergelijking met 2009: Vlaams gewest met -1,5%, het Waals gewest met -2,2% en het Brussels gewest met -6,1%. In 2009 was er in het Vlaams en Waals gewest nog een criminaliteitsstijging met +2,4% in het Vlaams en +2,9% in  het Waals gewest tegenover toen al een daling in het Brusselse gewest met -4,1%.
4. Tav 2000 is er stijging van de criminaliteitsgraad in Vlaanderen met +3,9%, een afname in het Waalse gewest met -6,3% en een daling in het Brussels gewest met -8,9%.

Brussel levert dus de belangrijkste bijdrage in de criminaliteitsdaling in BelgiŽ.
 
Brussel West met voorsprong veiligste politiezone in Brussel
 
Met 9,4 misdrijven per 100 inwoners is Zone West in Brussel veruit de zone met de laagste criminaliteitsgraad, vůůr Montgomery met 10,1 en Schaarbeek/Sint-Joost/Evere met 11,1. Voor zone West is dat het resultaat van twee opeenvolgende forse dalingen, nl -7,8% in 2009 en -10,1% in 2010 in vergelijking met het voorgaande jaar. De daling in Sint-Jans-Molenbeek is volledig gelijklopend met de andere gemeente van de Zone West, nl in Koekelberg, Ganshoren, Jette en Sint-Agatha-Berchem, zie
plooitabel criminaliteit Brussel 2010, zones, gemeenten voor het detail.
 
Criminaliteitsdaling in 'stations'gemeenten
 
Ook in de Brusselse ďstations-gemeentenĒ Sint-Gillis (Zuid), Brussel stad (Centraal) en Schaarbeek (Noord) is een gevoelige daling waar te nemen in 2010: -14,0% in Sint-Gillis, -7,1% in Brussel stad, -7,5% in Schaarbeek. Deze daling was voor elk van deze gemeenten al ingezet in 2009 maar deze tendens heeft zich in 2010 versterkt. Ze is structureel te noemen.
 
Na drie kwartalen stijging voor het eerst criminaliteitsdaling Anderlecht in 2010
 
En ook goed nieuws uit Anderlecht. Na een daling van de criminaliteit in Anderlecht in 2009 met - 5,9% werd samen met invoering van de nul-tolerantie een stijging van de criminaliteit vastgesteld in het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2010. Voor de globale cijfers van 2010, dus met verrekening van het 4de kwartaal 2010, wordt een daling met -3,2% voor het ganse jaar vastgesteld van de criminaliteitsgraad in Anderlecht.

Vergelijking evolutie met andere 'grootsteden' in BelgiŽ

Antwerpen en ook Mechelen en Gent slagen er in 2010 in om de jarenlange stijging van de criminaliteit te stabiliseren. Op 10 jaar tijd was de criminaliteit er gestegen met +16,7% in Antwerpen, +23,3% in Mechelen en +27,7% in Gent. In 2009 zette deze stijging zich in deze 3 steden nog door met +5,5% in Antwerpen, +14,4% in Mechelen en +7,7% in Gent. 2010 is allicht een keerpunt: -1,3% in Antwerpen, -3,2% in Mechelen en -1,4% in Gent.

In 2009 en 2010  is de criminaliteitsdaling in Luik en Charleroi gestabiliseerd na een daling met -11,4% in Charleroi tav 2000 en  -4,2% in Luik.

Vergelijking criminaliteitsgraad Brussel en Molenbeek met enkele andere steden

Van alle grotere steden heeft het Brussels Gewest de laatste criminaliteitsgraad, 15,5 misdrijven per 100 inwoners tegenover 16,9 in Antwerpen, 17,0 in Gent, 17,6 in Mechelen en Charleroi en 22,9 in Luik.

Molenbeek sprint er in de gunstige zin in Brussel bovenuit met een criminaliteitsgraad van 10,1 misdrijven per 100 inwoners tegenover 31,9 misdrijven per 100 inwoners in Brussel-stad, 25,5 in Sint Gillis en 14,5 in Anderlecht. De criminaliteitsgraad in Molenbeek is zelfs lager dan in Hasselt waar 10,5 misdrijven geteld worden per 100 inwoners en veel lager dan de 17,1 in Leuven en 17,6 in Mechelen. Van de vergelijkbare gemeenten heeft enkel Genk, als een verzameling van eerder landelijke gemeenten, met 8,7 misdrijven per 100 inwoners een lagere criminaliteitsgraad dan Molenbeek.

En voor bijkomende inlichtingen zal de politie iedereen graag te woord staan.

Tot slot nog een tweetal technische overwegingen:

Er wordt nog geen rekening gehouden met pendel, studenten, toerisme en grote stations

Statistieken op jaarbasis geven een leef- en misdrijfcyclus voor een gans jaar en dat heeft het voordeel van volledigheid. Daarmee wordt evenwel ook duidelijk dat bepaalde fenomenen een impact hebben in Brussel-stad bv die niet aanwezig zijn in andere Brusselse of andere gemeenten. Het miljoen bezoekers van de kerstmarkt, in een stad van 1 miljoen inwoners, beinvloedt de criminaliteitscijfers in het 4de kwartaal.

De pendel in Brussel bedraagt dagelijks 372.000 werknemers die zich naar Brussel verplaatsen. Eigenlijk zouden deze tijdelijke verhogingen van de bevolking door pendel, studenten (voor Leuven en Gent bv), toerisme (voor Brussel, kust- en andere kunststeden bv), grote culturele manifestaties en zeker ook de aanwezigheid van grote stations (Brussel Noord, Centraal en Zuid) mee in de berekening van de criminaliteitsgraad dienen betrokken, door deze tijdelijke bijkomende bevolking om te zetten in een verhoogde bevolking op jaarbasis voor de criminaliteitsgraad berekend wordt.

Gemiddelde bevolking in een jaar nemen in plaats van bevolking op 01/01 van het jaar

Als noemer in de berekening van de criminaliteitsgraad wordt de bevolking genomen in het begin van het jaar. Best is evenwel de gemiddelde bevolking in een jaar te nemen, hetgeen vooral de criminaliteitsgraad beter in profiel brengt in steden waar er een fikse bevolkingsgroei is vast te stellen. De criminaliteitsgraad zoals berekend in 2010 zal dus in feite lager liggen in Brussel omdat met al deze hoger genoemde factoren nog geen rekening gehouden is.
    

Jan Hertogen, socioloog