BuG 146 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 7 juli 2011 - Printversie ( 2p)
 
CommerciŽle bejaardenhomes lossen de rol in alle gewesten
   
Private vzw's kennen vooral in Vlaanderen en WalloniŽ een boost
Kuisen de vzw's in Vlaanderen commerciŽle bejaardenhomes al op?
Aandeel commerciŽle bejaardenhomes Vlaams gewest zakt tot 13,8%
Bejaardenhomes 2,4 miljard Ä waard voor Di Rupo of 18.183Ä per bed.

Overdracht bejaardenhomes: betere loonvoorwaarden verzorgenden!
  
Plooitabel bejaardenhomes 1996-2011
 
Opvolging BuG 145 -
Molenbeek, mon amour: Op pad met TV-Brussel
Brussel West, beste politiezone Brussel, zie Crimi-graad per zone (nieuw!)

Zomer BuG's - De bejaardenhomes
  
In de vakantie zullen met enkele zomer-BuG's verschijnen met updates van reeds verschenen materiaal of zoals nu, nieuw materiaal met actualiteitswaarde, zoals het aantal erkende bejaardenvoorzieningen en aantal bedden in een tijdsreeks van 1996 tot 2011. Dit materiaal is rechtstreeks af te halen van de site van het RIZIV: http://www.riziv.be/care/nl/residential-care/specific-information/stats.html maar wordt toegankelijk gemaakt en van %-ges voorzien door npdata, zie
Plooitabel bejaardenhomes 1996-2011.
 
Een vette vis, ook voor personeel?
 
De overdracht van de Bejaardenhomes naar de gewesten/gemeenschappen is een van de grootste operaties uit het rapport Di Rupo en het zorgt alleszins voor een grote personeelsoverdracht naar de gewesten/gemeenschappen. Met een klap wordt de Vlaamse non-profitsector aangedikt met minstens 50% (alle andere overgedragen sectoren inbegrepen). Hopelijk vergeten de politici de bijkomende kost niet die dit meebrengt omdat al deze personeelsleden aan de betere Vlaamse voorwaarden dienen betaald, of is er enkel overdracht van bevoegdheden maar betaling aan het oude federale niveau, nee toch.
  
De sputterende motor van de CommerciŽle bejaardenhomes

 
De commerciŽle bejaardenhomes bezitten een stevig marktaandeel. In het Brussels gewest bedienen zij 62,0% van de markt in 2011, maar zij komen van 63,0% in 2004 en in 2010 hadden zij nog 62,2% van de bedden. In WalloniŽ zakken zij met 49,2% beddenaandeel voor het eerst sinds 1998 onder de 50% grens, tegenover 52,0% in 2005 en 50,1% in 2010. In Vlaanderen is de commerciŽle sector maar goed voor een marginaal aandeel van 13,8% van de bejaardenbeddenmarkt in 2011, een drastische wending na de piek van 14,7% in 2010. In Vlaanderen daalt het aantal commerciŽle voorzieningen in 2011 met 21 van 294 in 2010 tot 273 in 2011. Dat kan het gevolg zijn van fusies maar ook van faillissementen  of overnames door de niet-commerciŽle sector. Zaak is dat de private vzw's hun aantal voorzieningen zien stijgen met 31 eenheden van 904 in 2010 tot 935 in 2011.
 
Tegen de perceptie in en ondanks een relatieve uitbouw van de commerciŽle bejaardenhomes zakt hun aandeel in alle segmenten en in alle gewesten, dwz dat ook in hun  'sterkste' segment, nl de ROB, RustOorden voor Bejaarden, zij in 2011 voor het eerst licht achteruitgaan en dit in alle gewesten, dus ook in Brussel en WalloniŽ. In Vlaanderen zetten zij niet door, in tegendeel, in aantal bedden gaan zij achteruit van 10.114 in 2010 naar 9.596 in 2011 met nog 13,8% van het totaal van 69.582 bedden in bejaardenhomes in het Vlaams gewest.
 
Vlaams gewest haalt stilaan achterstand bejaardenbedden in
 
In het Vlaams gewest liggen 52,2 % van de bejaardenbedden, dat is lager dan hun bevolkingsaandeel. Brussel daarentegen beschikt over 11,6% van de bedden en WalloniŽ 35,7%. In WalloniŽ is dit aantal de laatste 15 jaar stabiel gebleven, in Brussel is het evenwel dalend van 13,3% in 1998 tot 11,6% in 2011. Het is een aanduiding voor de erg verouderde bevolking in Brussel 2 decennia geleden en de noodzakelijke vervanging ervan door de migratie.
 
Overdracht bejaardenhomes: goede zaak voor verzorgenden, arbeiders en bedienden
 
Voor Di Rupo mogen de bejaardenhomes onder het beheer van de gewesten/gemeenschappen komen. Hij begroot gans dit pakket op 2,425 miljard Ä. Voortgaande op 133.370 erkende bedden, alle types (ROB, RVT, KV, Coma, CDV) komt dit neer op 18.183Ä per bed. Men kan al beginnen rekenen, als men maar niet vergeet de meerkost toe te voegen die automatisch dient gereserveerd voor de harmonisering van de wedden van het personeel in de bejaardenhomes dat nu aan de betere Vlaamse voorwaarden dient betaald op basis van het paritair komitee 331. Voor verpleegkundigen maakt dat geen verschil maar is vooral van belang voor de verzorgenden, arbeiders en bedienden. Zien of Vlaanderen zijn bejaardenhuispersoneel ook aan de 'Vlaamse' voorwaarden zal tewerkstellen of dat het 'Vlaamse bedden' worden maar met een betaling van personeel op het oude en lagere federale niveau.
 
Een unieke tabel met alle informatie over bejaardenhomes in BelgiŽ
 
In bijgaande tabel kan met enkele klikken elk gewenst aantal en percentage opgeroepen worden en dit voor elk type voorziening, het statuut van de voorziening (publiek, privaat vzw of privaat commercieel) en voor elk gewest. De %-ges worden zowel gegeven op het statuut van de voorziening als per gewest.

Plooitabel bejaardenhomes 1996-2011

Jan Hertogen, socioloog