BuG 138 - Bericht uit het Gewisse 20-12-2010 Printversie (10 p)

Tegen de verwachtingen en paniekvoetbal in:
migratiesaldo 2009 daalt na piek in 2008 en
Belgwordingen 2009 terug op niveau 2003

N-VA en Milquet slaan de bal mis met naturalisaties:
77,5% goedkeuringen voor de naturalisatiecommissie
in 1998-2010: 88,9% vůůr de 'snelbelg'wet, 73,3% erna
 
Documentatie: npdata-tabel bevolkingsevolutie 1990-2010 per gemeente voor elk jaar tussen 1990 en 2009 voortgaande op de AD SEI bevolkingsgegevens over 2008 en 2009 (voor de brongegevens, zie rechtermenu op de AD SEI website).

Voorgerecht:
% naturalisaties, zowel N-VA als Milquet slaan de bal duchtig mis

Met dank aan de N-VA om de technische tabellen ter beschikking te stellen die meteen duidelijk maken dat zijzelf er niets van begrepen te hebben en dat Milquet nog meer uit de bocht gaat, zijheeft zelfs nooit op de weg gezeten. Elk jaar dienen een aantal mensen een naturalisatieaanvraag in die na ťťn of enkele jaren voor de kamercommissie behandeld wordt. Het % gunstige beslissingen in een jaar berekenen op het aantal aanvragen in hetzelfde jaar is appelen met citroenen vergelijken zoals de N-VA doet, want zo houdt men bv geen rekening met het aantal mensen dat z'n dossier intrekt of de Belgwording langs andere wegen verwerft. Het % goedgekeurde beslissingen dient afgemeten aan het aantal dossiers waarover de commissie een effectieve uitspraak doet: gunstig of verworpen, en dat is 77,7% als de gehele periode 1998-2010 wordt meegerekend.

De dossiers die verdaagd worden of voorgesteld voor verwerping en zo uitgesteld worden tot een volgende zitting mogen uiteraard niet in de berekening meegeteld worden om het % gunstige beslissingen te bekomen.. Milquet neemt die evenwel allemaal mee en berekent het aantal gunstige beslissingen op het aantal "behandelde dossiers", verdaagde en verschoven dossiers inbegrepen, zodat haar percentage normaal op 45% zou uitkomen, maar zij spreekt van 35% wat nergens op terugslaat en in geen enkele officieel document van de administrtaie van de kamercommisszie terug te vinden is. De 52,1% van de N-VA is het % gunstige beslissingen in ťťn jaar berekend op het aantal aanvragen in datzelfde jaar, zonder rekening te houden met de uitval en zonder dat er een verband is tussen de het aanvraagdossier en de beslissing erover.

Tot spijt van wie het benijdt is het enige ťchte % gunstige beslissingen tussen 2000 en 2009 van de kamercommissie naturalisatie 77,5%, dus meer dan 3/4, hetgeen wijst op de gewetens- en respectolle behandeling van deze aanvragen tot nu toe. Waar de N-VA daarbij een punt dacht te maken door een vermeende stijging op de "snelbelg" wet te steken is het omgekeerde gebeurd. Vůůr de "snelbelg wet" die in mei 2000 van toepassing werd, en vanaf 2002 dossiers op de tafel van de kamercommissie deed belanden is het goedkeuringspercentage 88,9%, vanaf 2002 zakt dit naar 73,3% na de "snelBelg" wet dus die de "langzaamaanBelg" wet is geworden voor de naturalisatieprocedure.
 
 
Naturalisaties: comissies, aanvragen, dossiers, gunstig beslist... en % goedkeuring Ö 1998-2010
  Aan-
vragen
Aantal comm. Besprek. vr Comm. Verdaagd verschov. Beslist dr Commissie Goed-
keuring
% goed-
keuring
% tav aan-
vragen
% tav be-
handeling
1998 12,279 6 10,830 0 10,830 9,995 92.3% 81.4% 92.3%
1999 12,302 4 9,593 1,296 8,297 7,170 86.4% 58.3% 74.7%
2000 18,577 5 18,967 5,456 13,511 11,502 85.1% 61.9% 60.6%
2001 11,277 4 16,180 6,060 10,120 9,338 92.3% 82.8% 57.7%
2002 11,950 3 16,229 7,799 8,430 6,206 73.6% 51.9% 38.2%
2003 11,681 2 13,145 6,034 7,111 5,906 83.1% 50.6% 44.9%
2004 12,200 3 12,297 5,869 6,428 5,258 81.8% 43.1% 42.8%
2005 14,028 4 18,416 8,304 10,112 6,801 67.3% 48.5% 36.9%
2006 13,560 3 11,169 4,373 6,796 4,590 67.5% 33.8% 41.1%
2007 13,866 2 12,689 4,476 8,213 7,190 87.5% 51.9% 56.7%
2008 12,618 3 27,146 12,336 14,810 10,192 68.8% 80.8% 37.5%
2009 12,752 1 6,654 3,060 3,594 2,119 59.0% 16.6% 31.8%
2010   1 11,440 5,703 5,737 3,985 69.5%   34.8%
1998-2010 157,090 41 184,755 70,766 113,989 90,252 79.2% 57.5% 48.8%
2000-2009 132,509 30 152,892 63,767 89,125 69,102 77.5% 52.1% 45.2%
1998-2001 54,435 19 55,570 12,812 42,758 38,005 88.9% 69.8% 68.4%
2002-2010   22 129,185 57,954 71,231 52,247 73.3%   40.4%

    
De pijlen richten op een 'verstrenging" van de naturalisatieprocedure is onproductief, onrechtvaardig en enkel te begrijpen als pestgedrag tav de aanvragers. Door verdagingen en uitstel is het aantal dossiers in wacht momenteel gestegen tot 12.500 waaronder de 1.200 Antwerpse dossiers die alle dus pas in 2011 zullen behandeld worden. In 2010 is daarbij maar 1 commissievergadering  doorgegaan zijn, na de enige vergadering in 2010, wat op zich is al een dieptepunt voor de commissie en een kaakslag voor de duizenden die door politiek opbod hun Belgische nationaliteit nog eventjes door de neus geboord zien. Voor aantal commissievergaderingen per jaar zie 3de kolom in de tabel hierboven.
 
18 december 2010, dag van de migrant -
Audioverslag migratiedebat Radio Centraal
 
Internationale dag van de migrant, niets van gehoord, behalve dan op Radio Centraal in Antwerpen om 16u een migratiedebat met  Nahima Lanjri (CD&V), Meyrem Almaci (Groen!), Kristof Bossuyt (Open VLD),   Jan Hertogen (socioloog) en N-VA  (als ze iemand vinden die iets van de zaak afweet) zo luidde de aankondiging. Is de N-VA misschien bang om discussie te treden over een thema dat ze zelf zo in de aandacht brengen, zo luidde de openingsvraag van het anderhalf uren durende debat in Bar Nadar aan de kaaien in Antwerpen. Asiel en Migratie, de eeuwige thema's waar bij ontstentenis van N-VA, Lanjri en Almaci met elk hun interessante voorstellen elkaar in de haren konden zitten, Bossuyt op de gekende nagels kon kloppen en Hilde Geeraets van KMS/Amos de oorzaken van de migratie in het licht kon stellen. Het was voor ons een eerste gelegenheid om de op 15/12 gepubliceerde  AD SEI bevolkingsgegevens over 2008 en 2009 in het licht te stellen met de vraag geen paniekvoetbal te spelen rond asiel, Belgwording en migratie. BelgiŽ mag ten andere trots zijn op haar asielbeleid, wel even oppassen met voldoende opvang in winterse tijden zegt de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Bevolkingscijfers 2008 en 2009 eindelijk toegekomen: AD SEI bevolkingsgegevens over 2008 en 2009

Aan alle wachten komt een eind, voor wie er niet meer op gerekend had zijn de algemene bevolkingscijfers en loop van de bevolking 2008 en 2009 eindelijk gepubliceerd door het AD SEI (oude NIS). En daarmee kan al een eerste update gemaakt worden voor de algemene evoluties van de bevolking naar geboorten, overlijdens, migratie, impact asiel en regularisatie langs overgangen uit het wachtregister naar vreemdelingenregister en de ambtshalve uitschrijving en herinschrijving.

Bevolkingsevolutie per gemeente voor elk jaar tussen 1990 en 2010: Tabel bevolkingsevolutie 1990-2010

Voor de fijnproevers heeft npdata de bevolkingsevolutie in elke gemeente, arrondissement, provincie, gewest en het rijk aangevuld voor elk jaar tussen 1990 en 2010 in een gecomprimeerde Tabel bevolkingsevolutie 1990-2010 met evolutiepercentages per decennium, 1990-2000 en 2000-2010, per vijf jaar in het laatste decennium, per jaar in de laatste vijf jaar en gedurende de laatste drie jaar.

Langs de plusjes aan de linkerzijde kunnen gemeenten per provincie en arrondissement zichtbaar gemaakt worden, langs de plusjes aan de bovenzijde kunnen de bevolkingscijfers in groepen van vijf jaar per jaar zichtbaar gemaakt worden en de evolutie per decennium, per vijf jaar het laatste decennium, de laatste vijf jhaar apart en van de laatste drie jaar zichtbaar gemaakt worden.
 
Loop van de bevolking (of bevolking op de loop?): technische toelichting

De loop van de bevolking is als het kloppend hart van een land, het brengt de factoren in beeld die allen samen de bevolkingsevolutie in een gegeven periode verduidelijken:

1. Geboorten en overlijdens met als resultaat het natuurlijk saldo (geboorten - overlijdens)
2. Immigratie vanuit en emigratie naar het buitenland en migratiesaldo (immigratie - emigratie). Hierin zijn inbegrepen de geboorten bij vreemdelingen die reeds aanwezig zijn in BelgiŽ en de illegalen die langs regularisatie verblijfsrecht in BelgiŽ verkrijgen (aangenomen wordt dat dit maximum) 25% van de geregulariseerden zijn)
3. Binnenlandse migratie: verhuis naar en vanuit de gewesten binnen BelgiŽ
4. Overgang vanuit het wachtregister asiel naar het bevolkings/vreemdelingenregister door toekenning van het statuut van vluchteling of langs regularisatie.
5. Ambtshalve uitschrijving van inwoners met verblijfsrecht in BelgiŽ maar die na 3 controles niet meer aanwezig zijn op hun verblijfsadres en ook niet in  een andere gemeente in BelgiŽ zijn ingeschreven.
6. Ambtshalve herinschrijving van inwoners met verblijfsrecht die ambtshalve uitgeschreven waren maar die opnieuw opduiken en opnieuw ingeschreven worden in de bevolkingsregisters.
7. Statistische aanpassingen voor wijzigingen die na 1 maart van het volgende jaar worden doorgegeven aan het rijksregister.
8. Nationaliteitswijzigingen: aantal Belgen dat z'n nationaliteit wijzigt in  vreemdeling en aantal vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verwerven.

BelgiŽ: migratiesaldo en aantal Belgwordingen in 2009 naar omlaag

In onderstaande overzichten van 01/01/2007 tot 01/01/2010 voor BelgiŽ en de gewesten wordt een essentieel overzicht verkregen van de bevolkingsdynamiek die hier maar summier besproken worden. De komende maanden zullen deze overzichten onderscheiden worden voor Belgen en vreemdelingen zodat verder kan gefocust worden op alle factoren die de 'vreemdelingenevolutie' in beeld brengen hetgeen uiteraard ruimer is dan de immigratie en emigratie naar en van het buitenland en waar, voor alle duidelijkheid ook de migratie van Belgen inbegrepen is.
 

Parameters evolutie bevolking BelgiŽ van 01/01/2007 tot 01/01/2010 - In aantallen
   2006 2007 2008 2009
Bevolkingsaantal op 01/01 10,511,382 10,584,534 10,666,866 10,753,080
1. Inschrijving            
    1. Geboorten  121,382 120,663 128,049 127,297
    2. Geregistreerde immigratie  96,290 106,576 119,191 116,950
    3. Overkomst van wachtregister asiel 12,496 9,828 12,748 15,501
    4. Herinschrijving ambtshalve geschrapten 28,913 30,005 32,213 34,028
    5. Statistische aanpassing 3,821 6,970 0 1,276
    Totaal  262,902 274,042 292,201 295,052
2. Uitschrijving             
    1. Overlijdens  101,587 100,658 104,587 104,509
    2. Geregistreerde emigratie  45,518 47,458 53,862 52,056
    3. Ambtshalve geschrapten 42,645 43,594 46,413 51,662
    4 Statistische aanpassing 0 0 1,125 0
    Totaal  189,750 191,710 205,987 205,987
3. Saldo (zonder Belgwording)            
    1. Geboortesaldo  19,795 20,005 23,462 22,788
    2. Migratiesaldo na inschrijving en uitschrijving  50,772 59,118 65,329 64,894
    3. Erkenning asielzoekers uit wachtregister  12,496 9,828 12,748 15,501
    4. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschr. -13,732 -13,589 -14,200 -17,634
    5. Statistische aanpassing 3,821 6,970 -1,125 1,276
    Evolutiesaldo  73,152 82,332 86,214 86,825
4. Interne verhuis tussen gewesten        
    1. Inwijking        
    2. Uitwijking        
    Saldo migratie tussen gewesten 0 0 0 0
5. Statistische evolutie bevolking  73,152 82,332 86,214 86,825
Bevolkingsaantal op 31/12 10,584,534 10,666,866 10,753,080 10,839,905
6. Bevolkingsaantal projecties AD SEI/PB   10,655,423 10,730,029 10,807,396
    Afwijking tav de prognose   0.1% 0.2% 0.3%
7. Verandering van nationaliteit        
    1. Belg in vreemdeling 70 118 73 59
    2. Vreemdeling in Belg 31,860 36,063 37,710 32,767

 
Op Belgisch niveau treedt er een zekere stabilisatie van de bevolkingsgroei op in 2009 na een forse stijging van geboorten en vooral immigratie sinds 2006. Het is evenwel een stabilisatie op hoog niveau en zeker nog geen trend, daarvoor zullen de cijfers voor 2010 moeten afgewacht worden. De gestegen immigratie de laatste drie jaar vertaalt zich vooralsnog niet in een hoger aantal Belgwordingen, dat in 2009 ook dalend is en op het niveau van 2003 komt.
  

Het detail van de 23 wegen van Belgwording is nog niet gekend, maar voor een goed begrip: de verkrijging van de Belgische nationaliteit gebeurt langs de naturalisatieprocedure en de nationaliteitsverklaring, de toekenning van de nationaliteit gebeurt langs geboorte of adoptie.

Immigratie naar BelgiŽ stabiliseert op een piek sinds 2006

Het migratieoverzicht sinds 1948 kan enkel gemaakt worden door immigratie, inbegrepen erkenning vluchtelingen en regularisaties, te stellen tegenover de emigratie uit BelgiŽ, zonder rekening te houden met de ambtshalve uitschrijvingen en herinschrijvingen gezien hiervoor de gegevens van voor 1988 ontbreken.
    


  

Na een stijging van de immigratie sinds 2000 is er een forste groei in 2007 en 2008 waarna een stabilisatie gebeurt in 2009. Tegenover de immigratiegroei staat er maar een erg beperkte stijging van de emigratie.

Speciaal voor wie gefocust is op de bevolkingsevolutie langs migratie

In onderstaand overzicht 1988-2009 wordt de immigratie uitgezet tegen de emigratie volgens de nieuwe definitie die sinds 2009 van toepassing van is (zie Fiche studiedienst Vlaamse regering) met inbegrip van de optelling van ambtelijke uitschrijving bij emigratie en de ambtelijke herinschrijving bij immigratie. Hiermee wordt een realistisch(er) beeld gegeven van de migratiebewegingen terwijl het migratiesaldo hetzelfde blijft.

Hieronder een tabel en grafiek met de herberekende migratiegegevens volgens de nieuwe definitie van 1988 tot 2009
  

Migratiegegevens 1988-2009 volgens definitie 2009
  Immigratie Emigratie Saldo
1988 54,048 54,082 -34
1989 60,067 49,439 10,628
1990 68,929 49,246 19,683
1991 74,617 60,471 14,146
1992 75,940 50,551 25,389
1993 72,762 53,824 18,938
1994 75,621 57,987 17,634
1995 71,563 58,184 13,379
1996 70,581 57,867 12,714
1997 74,578 68,537 6,041
1998 83,812 72,087 11,725
1999 91,624 74,097 17,527
2000 89,388 75,320 14,068
2001 110,410 75,261 35,149
2002 113,857 75,960 37,897
2003 112,060 79,399 32,661
2004 117,236 83,895 33,341
2005 132,810 86,899 45,911
2006 137,699 88,163 49,536
2007 146,409 91,052 55,357
2008 164,152 100,275 63,877
2009 166,479 103,718 62,761
Bron: Ad SEI    

 
In mensentaal kunnen de migratiebewegingen voor 2009 als volgt geschetst worden: in 2009 zijn langs immigratie 116.950 personen vanuit het buitenland BelgiŽ binnengekomen. Het betreft zowel vreemdelingen die BelgiŽ binnenkomen als Belgen die naar BelgiŽ teruggekeerd zijn. Hierbij dienen nog de 15.501 personen gevoegd die al in BelgiŽ verbleven maar langs hun erkenning als vluchteling en regularisatie een verblijfsrecht verkregen hebben. Nog eens 34.028 personen met verblijfsrecht in BelgiŽ werden opnieuw ingeschreven in de Belgische bevolkingregister nadat zij er een van de voorgaande jaren uit geschrapt zijn omdat zij na verschillende controles niet meer in BelgiŽ aanwezig waren. In totaal zijn er dus langs deze wegen 166.479 personen bijgekomen in BelgiŽ in 2009. Tegenover deze bijkomende inschrijvingen in 2009 staan 103.718 uitschrijvingen door emigratie van zowel Belgen als vreemdelingen als ambtelijke uitschrijvingen van personen met verblijfsrecht maar die in 2009 na controles niet meer in BelgiŽ verblijven, zodat de bevolking uiteindelijk gegroeid is langs emigratiebewegingen met 62.761, hetgeen een lichte daling is in  vergelijking met 2008.

Elke andere voorstelling van deze migratiecijfers is tendentieus en streeft doeleinden na die niet conform zijn aan de werkelijkheid die met deze gegevens wordt uitgedrukt. Zoals nogal eens is het niet de werkelijkheid die soms een probleem stelt maar wel de ideeŽn die men erover heeft.
 
Brussels gewest: dalend migratiesaldo en Belgwording in 2009, 12.041 Brusselaars naar andere gewesten

Voor de gewestelijke overzichten vullen we de nieuwe gegevens voor 2008 en 2009 aan met deze van 2006 en 2007 zodat een zeker historisch perspectief tot stand komt. In komende BuG zal het historisch perspectief verder uitgebouwd worden van 01/01/1990 tot 01/01/2009 wanneer het detail voor Belgen en vreemdelingen apart ter beschikking is.

Ook in Brussel daalt het migratiesaldo lichtjes in 2009 na een forse stijging sinds 2006 en ook het aantal Belgwordingen volgt vooralsnog deze stijgende immigratie niet. Dat zal allicht de volgende jaren gebeuren zodat de politiek die Verhofstadt en Reynders met de 'snelBelgwet' voor ogen hadden in 1999 n.l. de integratie van vreemdelingen met langdurig verblijf in BelgiŽ (zie memorie van toelichting in deze wet), verder zal gerealiseerd worden.

De inter-gewestelijke dynamiek komt bij de gewestelijke overzichten in beeld: in 2009 kwamen 80.949 inwoners van de 2 andere gewesten naar Brussel en verhuisden 92.990 Brusselaars naar andere gewesten, een aantal dat de laatste jaren licht stijgend is. Als de twee van elkaar afgetrokken worden zien we dat er 12.041 mťťr uit Brussel verhuizen dan dat er van de twee andere gewesten binnenkomen, dus een negatief verhuissaldo. Brussel blijft dus ook voor de toekomst een zekere toegangspoort naar de andere gewesten.
   

Parameters evolutie bevolking in het Brussels gewest 01/01/2007-01/01/2010 - In aantallen
   2006 2007 2008 2009
Bevolkingsaantal op 01/01 1,018,804 1,031,215 1,048,491 1,068,532
1. Inschrijving           
    1. Geboorten  16,214 16,161 17,730 18,176
    2. Geregistreerde immigratie  31,972 34,992 42,245 42,515
    3. Overkomst van wachtregister asiel 3,519 2,589 3,388 3,388
    4. Herinschrijving ambtshalve geschrapten 6,457 6,430 7,007 7,558
    5. Statistische aanpassing 1,611 2,336   40
    Totaal  59,773 62,508 70,370 71,677
2. Uitschrijving             
    1. Overlijdens  9,545 9,151 9,517 9,434
    2. Geregistreerde emigratie  11,051 11,813 13,533 14,325
    3. Ambtshalve geschrapten 13,309 11,481 13,150 14,871
    4 Statistische aanpassing     1,535  
    Totaal  33,905 32,445 37,735 38,630
3. Saldo (zonder Belgwording)            
    1. Geboortesaldo  6,669 7,010 8,213 8,742
    2. Migratiesaldo na inschrijving en uitschrijving  20,921 23,179 28,712 28,190
    3. Erkenning asielzoekers uit wachtregister  3,519 2,589 3,388 3,388
    4. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschr. -6,852 -5,051 -6,143 -7,313
    5. Statistische aanpassing 1,611 2,336 -1,535 40
    Evolutiesaldo  25,868 30,063 32,635 33,047
4. Interne verhuis tussen gewesten        
    1. Inwijking 76,946 78,010 80,601 80,949
    2. Uitwijking 90,403 90,797 93,195 92,990
    Saldo migratie tussen gewesten -13,457 -12,787 -12,594 -12,041
5. Statistische evolutie bevolking 12,411 17,276 20,041 21,006
Bevolkingsaantal op 31/12 1,031,215 1,048,491 1,068,532 1,089,538
6. Bevolkingsaantal projecties AD SEI/PB   1,044,144 1,057,849 1,072,063
    Afwijking tav de prognose   0.4% 1.0% 1.6%
7. Verandering van nationaliteit        
    1. Belg in vreemdeling 17 43 32 21
    2. Vreemdeling in Belg 9,827 13,086 12,190 9,613

 
Alle factoren meegerekend vertraagt de bevolkingsaangroei in Brussel in 2009 met 21.006 na een sterke stijging sinds 2006 waar de aangroei 12.411 bedroeg. Op drie jaar tijd is er tevens een verhoogde aangroei vergeleken met de bevolkingsprojecties tot 2060 die 1,6% bedraagt, hetgeen erg aanzienlijk is en voortkomt uit een verhoging van het natuurlijk saldo en vooral migratiesaldo, ook al is er een stabilisatie in 2009.
 
Vlaams gewest: gevoelige daling migratiesaldo in 2009 tot onder het niveau 2007

In Vlaanderen is er een gevoelige vertraging van de bevolkingsaangroei sinds de aangroei in 2006, en dit als gevolg van een daling van het geboorte- ťn het migratiesaldo. Ook is er een lichte daling van het verhuissaldo uit andere gewesten in 2009 tegenover 2008.
 

Parameters evolutie bevolking in het Vlaams gewest 01/01/2007-01/012010 - In aantallen
   2006 2007 2008 2009
Bevolkingsaantal op 01/01 6,078,600 6,117,440 6,161,600 6,208,877
1. Inschrijving           
    1. Geboorten  65,655 65,689 69,928 68,925
    2. Geregistreerde immigratie  40,042 45,770 49,657 46,897
    3. Overkomst van wachtregister asiel 5,889 5,099 6,090 7,876
    4. Herinschrijving ambtshalve geschrapten 11,865 12,654 13,378 14,252
    5. Statistische aanpassing 1,441 2,890   470
    Totaal  124,892 132,102 139,053 138,420
2. Uitschrijving             
    1. Overlijdens  56,179 55,644 57,760 58,332
    2. Geregistreerde emigratie  19,580 20,700 22,864 22,261
    3. Ambtshalve geschrapten 16,670 17,750 18,063 20,990
    4 Statistische aanpassing     36  
    Totaal  92,429 94,094 98,723 101,583
3. Saldo (zonder Belgwording)            
    1. Geboortesaldo  9,476 10,045 12,168 10,593
    2. Migratiesaldo na inschrijving en uitschrijving  20,462 25,070 26,793 24,636
    3. Erkenning asielzoekers uit wachtregister  5,889 5,099 6,090 7,876
    4. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschr. -4,805 -5,096 -4,685 -6,738
    5. Statistische aanpassing 1,441 2,890 -36 470
    Evolutiesaldo  32,463 38,008 40,330 36,837
4. Interne verhuis tussen gewesten        
    1. Inwijking 249,253 254,803 265,546 263,289
    2. Uitwijking 242,876 248,651 258,599 257,020
    Saldo migratie tussen gewesten 6,377 6,152 6,947 6,269
5. Statistische evolutie bevolking 38,840 44,160 47,277 43,106
Bevolkingsaantal op 31/12 6,117,440 6,161,600 6,208,877 6,251,983
6. Bevolkingsaantal projecties AD SEI/PB   6,153,716 6,191,638 6,230,774
    Afwijking tav de prognose   0.1% 0.3% 0.3%
7. Wisseling van nationaliteit        
    1. Belg in vreemdeling 31 38 16 19
    2. Vreemdeling in Belg 13,264 14,105 14,609 14,037


T.a.v. de bevolkingsprognose is er een lichte stijging met 0,3% op drie jaar tijd. Het aantal Belgwordingen is met 14.037 in 2009 licht stijgend tav 2008, dit in tegenstelling tot Brussel en WalloniŽ. De erkenning van asielzoekers uit het wachtregister gaat in Vlaanderen verder in opgaande lijn, in tegenstelling tot Brussel waar het stabiliseert, met een zelfde aantal in 2008 als in 2009 (dit is dus geen tikfout).

Waals gewest: stijgend natuurlijk saldo en vooral migratie saldo houden bevolkingsevolutie op peil

In WalloniŽ is 2009 gekenmerkt door een licht stijgend natuurlijk saldo en een fors stijgend migratiesaldo zodat de bevolking er het sterkst toeneemt, maar toch nog, als enige gewest, onder de prognoses van het AD SEI/Planbureau blijft met -0,2% op drie jaar.
  

Parameters evolutie bevolking in het Waals gewest 2006-2009 - In aantallen
   2006 2007 2008 2009
Bevolkingsaantal op 01/01 3,413,978 3,435,879 3,456,775 3,475,671
1. Inschrijving           
    1. Geboorten  39,513 38,813 40,391 40,196
    2. Geregistreerde immigratie  24,276 25,814 27,289 27,538
    3. Overkomst van wachtregister asiel 3,088 2,140 3,270 4,237
    4. Herinschrijving ambtshalve geschrapten 10,591 10,921 11,828 12,218
    5. Statistische aanpassing 769 1,744 446 766
    Totaal  78,237 79,432 83,224 84,955
2. Uitschrijving             
    1. Overlijdens  35,863 35,863 37,310 36,743
    2. Geregistreerde emigratie  14,887 14,945 17,465 15,470
    3. Ambtshalve geschrapten 12,666 14,363 15,200 15,801
    4 Statistische aanpassing        
    Totaal  63,416 65,171 69,975 68,014
3. Saldo (zonder Belgwording)            
    1. Geboortesaldo  3,650 2,950 3,081 3,453
    2. Migratiesaldo na inschrijving en uitschrijving  9,389 10,869 9,824 12,068
    3. Erkenning asielzoekers uit wachtregister  3,088 2,140 3,270 4,237
    4. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschr. -2,075 -3,442 -3,372 -3,583
    5. Statistische aanpassing 769 1,744 446 766
    Evolutiesaldo  14,821 14,261 13,249 16,941
4. Interne verhuis tussen gewesten        
    1. Inwijking 179,017 181,271 188,669 187,994
    2. Uitwijking 171,937 174,636 183,022 182,222
    Saldo migratie tussen gewesten 7,080 6,635 5,647 5,772
5. Statistische evolutie bevolking (5)  21,901 20,896 18,896 22,713
Bevolkingsaantal op 31/12 3,435,879 3,456,775 3,475,671 3,498,384
6. Bevolkingsaantal projecties AD SEI/PB   3,457,563 3,480,542 3,504,559
    Afwijking tav de prognose   0.0% -0.1% -0.2%
7. Wisseling van nationaliteit        
    1. Belg in vreemdeling 22 37 25 19
    2. Vreemdeling in Belg 8,769 8,872 10,911 9,11

 
Ter afronding: Zo vlug als beschikbaar zal in ditzelfde format de loop van de bevolking verwerkt worden voor Belgen en vreemdelingen apart. Dan zal duidelijker worden welke heil- en onheilsscenario's de geesten kunnen verhitten en of de redelijkheid, realisme en menselijkheid het halen op de politieke agenda's die momenteel niet erg gehinderd worden door enige kennis van zaken.
 
Nabeschouwing
  
Na het Vlaams Blok/Belang en LDD trapt nu ook N-VA in de val van een uitvergroten van migratie en asiel als politiek trekpaard. Wie migratie en asiel in het centrum van zín politiek actie zet trekt zich een bovengrens, een glazen plafond waar men noodwendig tegen aanbotst en van waaraf het enkel nog bergaf kan. Dat speelt des te meer als men de beschikbare cijfers niet kan lezen, laat staan interpreteren of er beleid uit kan puren, zeker omwille van de smalle marges om met beleid migratie te beÔnvloeden - zelfs een volledig uitvoering van het Wildersprogramma in Nederland zou maximaal 15% impact hebben op de migratie, voor BelgiŽ berekenen wij dit op 10% - dwz dat alle toekomstige 'harde' maatregelen mbt migratie en Asiel maar een maximaal effect van 10% zullen ressorteren. Eerder de opvang en valorisering van migratie in tegenstelling tot de controle erop dienen daarom in de focus te staan.
 
Migratiecontrole is evenwel de val waarin het gemakkelijk in trappen is: veel beloven, een irreŽel perspectief creeŽren, op beleving en gevoel inspelen terwijl men geen politieke partners vindt die mee willen stappen. In het beste geval kan men nog juist de Ďanti-migratiestem' oppikken om, zoals het geval geweest is bij het VB, deze stem monddood te maken gezien geen politieke impact - of wordt dat de grote trigger voor een onafhankelik Vlaanderen?. De gok van de N-VA komt er op neer te hopen zich nog meer incontournable te maken door Vlaamse eigenheid en onafhankelijksheidsperspectief te verbinden met een controle op migratie, of erger, van migratie en 'de buitenlander' zoals Bart De Wever hen nog graag noemt, de zondebok te maken van het gebrek aan democratische attitudes bij de vlaamse mens: "Nieuwe internationale cijfers tonen aan dat onze leerlingen slecht scoren op democratische attitudes. Ze zouden intolerant zijn en terughoudend ten opzichte van de multiculturele samenleving en immigranten. In ťťn beweging werden de leerkrachten met de vinger gewezen omdat ze de democratische en sociale verworvenheden te weinig zouden verkopen. De realiteit is echter dat dit migratiebeleid onverkoopbaar is geworden. Uit de column van De Wever in DS 04/12/2010".
 
Volgens De Wever zijn het dus niet de attitude zelf maar de onverkoopbaarheid van migratie en de buitenlanders die het onmogelijk maken nog democratische attitudes te ontwikkelen bij de jongeren of ze door te geven langs de leerkrachten. Zit De Wever en Cį hiermee niet dicht bij een 'racistisch' discours?

Jan Hertogen, socioloog