Voor wie de publicatie aantal moslims van npdata 2010
per gemeente en nationaliteit in Le Soir gemist heeft, zie Home

BuG 137 - Bericht uit het Gewisse  30-11-2010 Printversie (6 p)

Daling asielvraag november 2010 na piek in oktober?
Asielzoekers moeten zich haasten om in 2010 aan 20.000 te komen
  

DM 18/11 en HLN 26/11 uit de bocht met alarmberichten

Asielzoekers in wachtregister op 01/07/2010 laagste ooit
Asielvragen 2010 zal aan dit ritme met amper 2.518 stijgen

Opdracht

We dragen deze BuG op aan Peter de Roo, federaal afgevaardigde opvangplaatsen asiel, die bij Kathleen Cools in Terzake op 30/01/2010 op z'n knieŽn smeekte voor een denktank migratie en asiel, VOKA, CEMIS en HIVA, konden hiervoor zorgen volgens hem, want politiek was men al 10 jaar zomaar wat aan het aanmodderen. Maar Kathleen was onverbiddelijk:"Gaan er vanavond weer kindjes in de kou moeten slapen terwijl Pieter de Crem hun bedjes al gemaakt heeft. Weet u waar die dutskes vanavond zullen slapen?". "Neen, dat weet ik niet", kon Peter nog juist, met tranen in de ogen, over z'n lippen krijgen.

De VN is op 30/11/2010 scherp voor de Belgische politiek ťn de bevolking: "Deze winter komt niet als een verrassing. De oplossingen zijn te laat ... Deze toestand is onaanvaardbaar voor een derdewereldland, laat staan voor Europa.'ĎDeze crisis zou er eigenlijk niet mogen zijn', zegt VN-woordvoerster Melita Sunjic. ĎTien jaar geleden kon BelgiŽ meer dan veertigduizend asielaanvragen verwerken. Nu slaagt men er niet in ongeveer de helft daarvan op te vangen ... ĎNiet ťťn Belg mag aanvaarden dat kinderen in de kou moeten slapen. Als burgemeesters voelen dat de inwoners van hun gemeentes afkerig staan tegenover asielzoekers, moeten ze maar denken aan de mensen die dreigen dood te vriezen."

Documentatie
 
- Alle cijfers van Fedasil
- Alle cijfers van het Commissariaat Generaal Vluchtelingen Staatlozen
- Alle cijfers van de
Raad voor vreemdelingenbetwistingen
- Wie zit allemaal in het wachtregister asiel en hoe geraakt men er uit (toelichting bij een discussie met het VCM)
-
BuG 90 -Spectaculaire daling asielzoekers wachtregister met lijst alle gemeenten naar opvang erkende vluchtelingen en geregulariseerden tussen 1998 en 2006
- John de Wit expertenpagina Asiel op GvA
- Gedetailleerd verslag regularisatie 2000 Illegaly Resident Third Country Residents in Belgium, DVZ, 2005, annex 1 (1,7 MB pdf)
- Een half uurtje onderdompelen in migratie en asiel: powerpointreportage npdata van 60 slides waaronder de resultaten regularisatie 2000
- Alle informatie over regularisering, asiel enz van het Vlaams MinderhedenCentrum en verdere linken
 
Een opwarmertje: DM en HLN zien in asielcijfers november 2010 stijging waar het daling is

De Morgen van 18/11/2010 en HLN van 26/11/2010 maken alarmerende titelbladzijden over uit de hand lopende asielcijfers voor november voortgaande op de nochtans correcte cijfers van de CGVS (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen).  2.010 asielaanvragen op 8 werkdagen in november 2010, zo titelt De Morgen van 18/11/2010. Die omvatten dan wel alle asielaanvragen tot en met 17november, dwz meer dan de helft van de maand november want 1, 2, 11, 12 en 15 november zijn voor de overheidsdiensten feest- of verplichte vrije dagen geweest. Dat verzwijgen en spreken over 8 werkdagen is misschien geen bedrog maar geeft de indruk van sterke stijging terwijl het juist een daling betreft gezien het met 1.010 minder dan de helft is dan de 2.076 van de voorgaande maand. Nog moeilijker wordt het als Het Laatste Nieuws van 26/11/2010 de telling maakt,  nogmaals voortgaande op de correcte CGVS-cijfers: 1.542 asielaanvragen op 14 werkdagen dagen of bijkomend  532 asielvragen in de 6 volgende werkdagen, dus van 126 asielaanvragen per werkdag tussen 1 en 17 november zakt dit naar 88 per dag de volgende 6 werkdagen, en toen waren er nog 4 werkdagen te gaan (25, 26, 29 en 30november) . Onmachtig tegenover zoveel onbegrip of misgebruik van cijfers heeft het CGVS op 26 november 2010 besloten geen dagcijfers meer te geven, maar npdata was nog juist op tijd om alle uitleg krijgen hoe het werkelijk zat, hetgeen ook elke journalist had kunnen vragen ťn begrijpen, nl dat aan dit novemberritme, gemeten op 17 en 24 november, de stijging van de asielaanvragen sinds april met een piek in oktober voor het eerst in november zouden kunnen dalen.

De asielzoekers moeten zich haasten om aan 20.000 te komen

Als de asielaanvragen van 1 tot 24 november geŽxtrapoleerd worden tot eind november dan zouden er de laatste 4 werkdagen van november nog 440 asielaanvragen bijkomen, behoudens als er nog twee bussen met Tsjechenen of Kosovaren toekomen, zo maande het CGVS tot voorzichtigheid, dus best even afwachten. Maar als deze zogezegd alarmerende maand z'n gewone gang gaat dan zullen er in november 1.981 asielaanvragen geteld worden zodat de teller op 30/11/20210 op 17.818 komt te staan. Om de 20.000 te bereiken zullen de asielzoekers in dit geval echt hun best moeten doen om zich  in december nog met minstens 2.182 aan te melden. En de 1,3 miljoen Albanezen die gereed staan (DM 27/10/2010) om half december hun familie te bezoeken kan de teller misschien helemaal doen doorslaan? In onderstaand overzicht wordt voor december 2010 de mogelijks positieve evolutie in november doorgetrokken zodat december uitkomt op 1.886 asielaanvragen en 19.704 voor 2010 in totaal of een stijging met 2.518 tegenover 2009, een mens mag toch af en toe van optimisme getuigen, of blijven bij dalende asielvraag eigenlijk nog meer mensen in de kou, figuurlijk dan, maar als ze naar hier komen staan ze dan weer letterlijk in de kou. Welke keuze moet je dan maken?
    


      

Maar genoeg gekheid op een stokje, een opfrissing van de cijfers en data rond asielaanvraag, asielzoekers, erkenningen, beroep, regularisatie en wachtregister, zo ver teruggaand in de tijd als mogelijk, is allicht nuttig voor de geesten en de pers helemaal op hol slaan, en anders ook. Waarmee niet gezegd is dat de opvang, procedures, afhandeling dossiers enz niet optimaler geregeld moet worden, maar liefst wel met een zo goed mogelijke inschatting van de (cijfer)werkelijkheid
  
De elementaria: alle cijfers over asiel en regularisatie bijeengebracht

 
Omdat asiel en regularisatie de gedachten blijven verwarren en het nog wel enige tijd zal duren eer de 'officiŽle' cijfers bekend zijn van de laatste regularisatieoperatie is het misschien nuttig al het 'bekende' over asiel, erkenning vluchtelingen, regularisatie en wachtregister eens op een rijtje te zeggen. Hierbij de update van de npdata basistabel. Alle cijfers zijn 'werkelijk' behalve de overgangen 'uit wachtregister' voor 2008 en 2009 die indicatief zijn (schuine druk) omdat nog altijd geen enkel detail over de loop van de bevolking in 2008 en 2009 gepubliceerd is door het AD SEI (vroegere NIS).

Asielzoekers, erkenning vluchteling (CGVS), betwisting, regularisatie, uit wachtregister
  Asielaan-vragen (1) Asielzoe-kers (1) Erkenning vlucht. (1) Vreemdel. betwist.(2) Regula-risatie(3) Uit wacht- register(4) Wacht-register(5)
1986 7.456            
1987 5.352            
1988 4.458   308        
1989 8.112   505        
1990 12.945 16.441 499        
1991 15.444 19.615 595        
1992 17.675 22.448 756        
1993 26.882 33.932 1.027        
1994 14.340 18.213 1.492        
1995 11.409 14.490 1.293        
1996 12.403 15.752 1.559       20.352
1997 11.668 14.819 1.707 142     18.828
1998 21.965 27.897 1.446 250   4.985 33.496
1999 35.778 45.440 1.238 280   5.275 68.699
2000 42.691 55.440 1.198 208   1.931 88.386
2001 24.549 31.542 898 259   10.262 91.591
2002 18.805 23.903 1.169 160   6.805 95.677
2003 16.940 21.138 1.202 183   4.871 83.172
2004 15.357 20.175 2.280 99   6.305 90.919
2005 15.957 20.502 3.059 671 11.630 14.989 84.751
2006 11.587 14.648 1.922 469 10.207 12.496 72.039
2007 11.115 14.051 2.122   11.335 9.828 62.714
2008 12.252 15.588 2.537   8.369 8.992 54.859
2009 17.186 22.785 2.307   14.830 12.245 47.548
2010 19.704       14.159   46.312
(1) Verslagen Commissariaat-Generaal Vluchteling en Staatslozen, 2010= schatting
(2) Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(3) Regularisties in het jaarverslag DVZ en overzichten staatssecretaris, 2010=halfjaar
(4) Uit de jaarlijkse overzichten loop van de bevolking, voor 2008/2009 indicatief
(5) Gegevens Rijksregister, op datum van 31/12 van het betreffende jaar/01/01 volgende jaar,
en 30/06 2010. Op 31/09/2003 was een piek van 100.073 in wachtregister.

Gegevens over vreemdelingenbetwistingen, dwz het beroep dat asielzoekers bij negatieve beslissing kunnen instellen is niet beschikbaar vanaf 2007, maar dit zijn niet de grote aantallen gezien het aantal erkenningen als vluchteling sinds jaar en dag minimaal is en stabiel blijft. Het aantal regularisaties lag in 2009 met 15.830 wat hoger allicht omdat het in 2008 met 8.369 erg laag was. In het eerste halfjaar 2010 is er de voorzienbare maar nog erg matige stijging van regularisaties tot 14.159 vooral omwille van de regularisatie eind 2009, bijkomende aan de gewone afhandelingen. In het tweede halfjaar zal het volume regularisaties stijgen, zeker als Monica De Coninck van haar hart een steen maakt en de duizenden asielvragen van Antwerpen toch eindelijk doorstuurt naar Brussel.
     

   
De grafische voorstelling van de tabelgegevens laat toe om de systematische vermindering van het wachtregister na 2004 te begrijpen vanuit de overgang van het wachtregister naar het vreemdelingenregister als gevolg ondermeer van de regularisering en de erkenning als vluchteling of staatsloze. De regularisatiemogelijkheid in 2000 heeft daarbij maar een beperkte impact op de asielaanvragen gehad, gezien de forse daling na 2000. De regularisatie 2000 is een antwoord geweest op de fors stijgende aansielaanvragen, het heeft geen boost van asielaanvragen uitgelokt na 2000, integendeel. Het heeft geleid tot een over enkele jaren gespreide overgang vanuit het wachtregister en ondermeer ook tot een drastische vermindering van de asielaanvragen. Deze evolutie wijst er ook op dat het vooral asielzoekers zijn die langs regularisatie hun verblijfstatuut verwerven (75 tot 80%), eerder dan "illegalen'', hetgeen ook bevestigd wordt door de administratie DVZ.

 


Om een beter zicht te krijgen op de evolutie van de elementen met beperktere aantallen worden deze hernomen in een aparte grafiek die vooral de fluctuatie van het uiteindelijk saldo van de uitstroom uit het wachtregister asiel laat zien, en een zeker samengaan ervan met het aantal regularisaties. Het is evenwel te vroeg om hier enige conclusie aan te verbinden. Ook duidelijk wordt dat het aantal erkenningen als vluchteling en staatsloze vanaf 2005 op een gelijk peil blijft en zich rond de 20% bevindt op het totaal erkende vluchtelingen + geregulariseerden samen genomen.

Een uniek overzicht van asielerkenning tav de asielzoekers
 
We maken van de gelegenheid gebruik om een nieuw en uniek grafisch overzicht voor te stellen van wat er met de asielaanvragen sinds 1996 tot en met 2009 is gebeurd. Het betreft 'cumulatieve' cijfers van aantal asielzoekers, dwz het aantal asielzoekers in een jaar telkens geteld bij dat van het vorige jaar enz. Het grafisch overzicht start op 01/01/1996 en loopt tot 31/12/2009/. Daartegenover staat de cumul van de erkenning asiel uit het wachtregister, zowel langs de erkenning als vluchteling als de regularisatie (regularisatie illegalen zijn hier niet inbegrepen).
 
- cumulatieve asielzoekers vanaf 1996 (bovenste lijn), merk de gevoelige stijging tussen 1998 en 2000
- cumul aantal asielzoekers uit het wachtregister die zijn overgegaan naar het vreemdelingenregister langs toekenning vluchtelingenstatuut en regularisatie (onderste vlak, donkerblauw)
- aantal asielzoekers dat nog aanwezig is in het wachtregister (middenste vlak) dat gestadig vermindert vanaf de piek in 2002 (zie ook aparte tabellen met opsplitsing per gewest hieronder)
- aantal asielzoekers die het land hebben verlaten of als illegaal nog in het land verblijven of desgevallend geregulariseerd zijn als illegaal zonder dat hun aantal bekend is maar naar schatting maximum 1/4 van de geregulariseerden omvat (bovenste vlak).

Voor wie er aan twijfelde, langs het donkerblauwe vlak in dit grafisch overzicht wordt duidelijk dat het gecumuleerd aantal asielvragers en geregulariseerden met asielvraag voortdurend stijgt maar dat zij in hoofdzaak uit het wachtregister komen, dwz dat het aantal regulariseringen van 'illegalen' alles bijeen beperkt is, volgens de insiders van Binnenlandse zaken minder dan 25%. In bovenstaande grafiek wordt het fenomeen duidelijk dat de regularisaties de wachtlijst opeten en dat de twee samengeteld maar een lichte stijging laten zien tussen 2005 en 2008 en een lichte verhoging in 2009. In feite blijkt hieruit dat migratie langs asiel een redelijk gecontroleerd gegeven is in BelgiŽ met voor 2010 een licht hogere instroom dan in 2009. Of is een verhoging met 2.600 asielaanvragen in een jaar tijd, in een land dat al een half jaar zonder regering zit, zo dramatisch? Niets dus om een crisis uit te lokken of om noodwendig over alarmtoestanden te spreken, zoals VN-woordvoerster Melita Sunjic terecht opmerkt, wel over een falende politiek en een onwillige bevolking die haar 'identiteit' maar erg moeizaam weet te verbinden met 'solidariteit' wat Bart de Wever daar weer enigszins provocatief in z'n DS-kolom van 30/11/2010 ook over zegt.
 
Stelselmatige afname van asielzoekers in het wachtregister tot 01/07/2010
 
De veelzeggende en uiterst actuele statistiek van het wachtregister asiel, ons met dank altijd bezorgd door de studiedienst van de Vlaamse regering, geeft per gewest ook een interessante evolutie.  Verdere info langs deze link over wie er allemaal in het wachtregister asiel zit en hoe men er uit geraakt. 

Voor een meer grondige beschouwing en analyse zie BuG 90 -Spectaculaire daling asielzoekers in wachtregister vanaf 2005 waarin ook het aantal inwoners per gemeente wordt in beeld gebracht tussen 1998 en 2006 dat uit het wachtregister in de gemeente wordt ingeschreven waar deze asielzoekers woonachtig was, dit in tegenstelling tot het wachtregister zelf waar een asielaanvragen ingeschreven wordt in de 'toegewezen' gemeente, dwz de gemeente die instaat voor de financiering van de opvang, dus niet voor de opvang zelf). Welke gemeenten heeft per 100 inwoners al het meest erkende asielzoekers ingeschreven? Echt wel interessant, met overzichten per gewest, de top-20 enz! Zie BuG 90 onderaan.
 

% wachtregister asielzoekers 1996-2010 per gewest (Rijksregister)
  Vlaams  Brussels  Waals  BelgiŽ 
1996 36% 29% 35% 100%
1997 35% 43% 22% 100%
1998 36% 52% 12% 100%
1999 37% 51% 12% 100%
2000 43% 44% 13% 100%
2001 48% 35% 18% 100%
2002 45% 36% 19% 100%
2003 47% 32% 22% 100%
2004 46% 31% 23% 100%
2005 45% 32% 23% 100%
2006 47% 29% 24% 100%
2007 48% 27% 25% 100%
2008 49% 26% 25% 100%
2009 49% 27% 24% 100%
jun/10 49% 28% 23% 100%
Bevolking 2010 58% 10% 32% 100%

In 1999 had het Brussels gewest nog de helft van het aantal asielzoekers in het wachtregister, half 2010 is dit nog 28%, dus praktisch gehalveerd maar toch nog 3x meer dan hun aandeel in de bevolking. Met de helft van de asielzoekers in het wachtregister blijft Vlaanderen toch nog een goed stuk onder haar aandeel in de bevolking, evengoed als WalloniŽ dat met 32% van de bevolking 23% van de asielzoekers in het wachtregister ten laste neemt. In WalloniŽ kunnen ze dus nog een tandje bijsteken, en met de kerst in aantocht zijn de Ardennen toch een erg aangenaam kader, ook voor asielzoekers.

Jan Hertogen, socioloog