Deze BuG gaat over Roma,  maar eerst twee belgenmoppen
over Federgon's dienstencheques en 5,2% Brusselse Vlamingen

Federgon en Pricewaterhouse Cooper gaan het Belgisch budget redden, hoe meer dienstencheques hoe meer voordeel voor de staat. Los van het feit dat de uitzendsector al lang moest uitgesloten zijn als dienstenchequesonderneming wegens ongeoorloofd veelvuldig gebruik van opeenvolgende contracten om geen feestdagen, klein verlet, gewaarborgd loon enz te hoeven uitbetalen, mag nog eens gezegd dat 'terugverdieneffecten'  een budgettaire fictie zijn die weer eens als trukje aangewend worden niet aan de om de winsten van de commerciele dienstenchequesondernemingen te raken. Wanneer stuurt HIVA-ACV op basis van hun recente doorlichting dit soort volk en kromredeneringen terug naar af?

Vlaanderen versterkt met 5,2% z'n aandeel in de oude Belgen in Brussel, een acceptabel % als je het vergelijkt met de 26,8% oude Franstaligen in Brussel. Daar dienen nog de 67,9% Brusselaars van vreemde afkomst bij geteld, die Nederlands, Frans en zovele andere talen spreken. Als je de 5,3% oude Vlamingen uitzet als % op het totaal aantal oude Belgen (32,1%) dan kom je uit op 16,1% Vlamingen, een aandeel dat stijgende is gezien de oude Vlamingen niet zo vlug doodgaan als de oude Franstaligen, die daarbij op oude leeftijd vlugger Brussel ontvluchten, terwijl er procentueel meer jonge Vlamingen dan jonge Franstaligen naar Brussel komen. Alleen wordt dit groepje oude Belgen alsmaar kleiner: 20% in 2020, met dan 4,0% Vlamingen of omgerekend, 20% van de oude Belgen. In het onafhankelijk Vlaanderen van 2020 zullen nurkse Vlamingen samen leven met een alsmaar groter aandeel zich goed voelende migranten in Antwerpen, Gent, Mechelen, Lokeren, Kortrijk, Roeselare enz.

 
BuG 133
- Bericht uit het Gewisse 09
-09-2010  Printversie (8 blz)

Roma zijn volwaardige Europese Burgers,
waar wonen ze, welk % van de bevolking?

Documentatie:

De cijfergegevens over de Roma komen uit de Tagesspiegel van 22 augustus 2010. De achtergrondartikelen en analyse zijn echt wel de moeite waard voor wie het Duits machtig is: http://www.tagesspiegel.de/politik/roma-in-europa-abgestempelt-abgeschoben/1908458.html

In de Europese gemeenschap en hun websites is heel wat informatie, actie en folders te vinden, zie ondermeer
http://www.coe.int/t/dc/files/themes/roms/default_FR.asp?
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en


Voor Vlaanderen zie ondermeer het Vlaams Minderheden Centrum: http://www.vmc.be/thema.aspx?id=587
 
Roma's tegen wil en dank in the picture

Elke dag wordt een of ander feit, analyse of land waar Roma's onder druk komen te staan onder de aandacht geplaatst. In deze BuG wordt daar inhoudelijk niet verder op ingegaan. Wel over het aantal Roma dat in Europa leeft in de verschillende EU-landen, dus niet, op SloveniŽ na, in de andere landen van het oude JoegoslaviŽ, Zwitserland en Noorwegen. Ook iets over de spoken waar Barosso het over heeft en over het aantal Roemenen, Bulgaren en Slovaken in de Belgische gemeenten, waaronder allicht een aantal Roma.

Evenveel Roma in de EU als er joden waren in de EU-landen voor de WO-2

In 2010 leven er 6,2 millioen Roma in de 27 staten van de Europese Europese Unie, dat is evenveel als de 5,9 miljoen joden die voor WO-2 in dezelfde 27 Europese staten woonden, toch in de telling van de Duitse nationaal-socialisten die op 20 januari 2010 aan de Wannsee in Berlijn samenkwamen om te beslissen over de vernietiging van alle joden, Roma en Sinti in de bezette gebieden in Europa. Het was de aanzet, om na de 1,5 miljoen joden die met de kogel in het hoofd werden gedood vanaf 1941, in Chelmno, Treblinka, Sobibor en Belzec 1,5 miljoen joden uit het districkt Krakow, Lublin en L'viv industrieel te vernietigen. In maart 1942 waren er nog 80% van de joden in leven, en 20% reeds vermoord, 11 maanden later, in februari 1943 was dit percentage omgekeerd, zo is te lezen in het nieuwe en indrukwekkende museum in Belzec, voor wie eens aan die kanten komt.
 


Foto getrokken in de Villa Marlier aan de Wannsee die ingericht is als permanent museum.

 
Als Barosso er aan herinnert de spoken niet meer wakker te maken dan refereert hij uitdrukkelijk naar de systematische uitmoording van de bijna 6 miljoen joden en van minstens 500.000 Roma en de Sinti gedurende het 12 jarig bestaan van het nationaal-socialisme in Duitsland en Europa. De Roma zijn evenwel niet, zoals de joden, in grote aantallen weggetrokken uit Europa naar een speciaal voor hen gecreŽerd land, zij zijn in hoofdzaak in Europa gebleven en zijn nu met meer dan 10 miljoen waarvan 6,2 miljoen woonachtig in de 27 landen van de Europese Unie.
 
Roma, een algemene noemer van diverse bevolkingsgroepen

Roma is momenteel de verzamelnaam voor zowel Roma, Sinti als de deelgroepen die met verschillende namen aangeduid worden, Ashkali, Voyageur, Manoesj of Rom enz. Deze bevolkingsgroepen werden onder het nationaal-socialisme en nu nog met de eerder denigrerende naam 'zigeuners' aanduidt, een beetje zoals men nu nog altijd over 'negers' en 'negerinnen' heeft waar het over zwarten gaat. Zonder verder in te gaan op de actuele problemen die verschillende landen hebben om de Roma als volwaardige (Europese) burgers te erkennen en de racistische achter- of ondergrond in de stigmatisering van deze bevolkingsgroep, beperken wij ons hier tot een beeld van de aanwezigheid van Roma in de Europese bevolking, voortgaande op de gegevens uit het artikel in de Tagesspiegel van 22/08/2010. We voeger er evenwel de bevolkingsaantallen aan toe zodat het % Roma kan berekend worden op de totale bevolking in de verschillende landen.

Aanwezigheid van Roma in de 27 EU-landen

Bron: Tagesspiegel 22 augustus 2010

Landen van de Europese Unie volgens aantal en % Roma

Roma, als verzamelnaam, zijn evenmin als de joden, apart terug te vinden in bevolkingsstatistieken, zij worden ingeschreven met de nationaliteit van het land waartoe zij behoren. Toch bestaan er in Europa diensten die deze telling doen en de Tagespiegel is daar wegwijs in geworden. Het is dit materiaal dat verwerkt wordt, samen met de bevolkingsaantallen die bij het Europa van de 27 beschikbaar waren.

In enkele opeenvolgende tabellen wordt hetzelfde cijfermateriaal telkens anders geordend volgens
   - Landen, alfabetisch
   - Aantal Roma in de bevolking
   - % Roma in de bevolking
   - Aantal inwoners in de landen

Met de situering van de Roma in Europa kan men tevens kennismaken met de verschillende landen en hun bevolkingsaantal in het Europa van de 27 dat nu meer dan 500 miljoen inwoners telt, maar waar in de bevolkingsvooruitzichten om demografische redenen een drastische daling zal plaatsvinden. BelgiŽ maakt daar al een grote uitzondering op. Maar dat is een ander verhaal.

Alfabetische ordening 27 EU-landen

Aantal inwoners en Roma in 27 EU-landen  - 2010
Land Roma Inwoners % op totaal Per 1000
BelgiŽ 30.000 10.827.000 0,3% 3
Bulgarije 750.000 7.563.710 9,9% 99
Cyprus 1.250 798.045 0,2% 2
Denemarken 5.500 5.534.738 0,1% 1
Duitsland 105.000 81.802.257 0,1% 1
Estland 1.250 1.340.127 0,1% 1
Finland 10.500 5.351.427 0,2% 2
Frankrijk 420.000 64.713.762 0,6% 6
Griekenland 265.000 11.295.002 2,3% 23
Groot-BrittaniŽ 250.000 62.008.049 0,4% 4
Hongarije 700.000 10.013.000 7,0% 70
Ierland 35.500 4.455.780 0,8% 8
ItaliŽ 140.000 60.340.328 0,2% 2
Letland 14.000 2.248.374 0,6% 6
Litauen 3.500 3.329.039 0,1% 1
Luxemburg 300 502.066 0,1% 1
Malta 0 412.966 0,0% 0
Nederland 38.000 16.577.612 0,2% 2
Oostenrijk 25.000 8.375.290 0,3% 3
Polen 37.500 38.167.329 0,1% 1
Portugal 70.000 10.637.713 0,7% 7
RoemeniŽ 1.850.000 21.462.186 8,6% 86
Slovakije 490.000 5.424.925 9,0% 90
SloveniŽ 8.500 2.046.976 0,4% 4
Spanje 725.000 45.989.016 1,6% 16
Tsjechie 225.000 10.506.813 2,1% 21
Zweden 42.500 9.340.682 0,5% 5
Totaal 6.243.300 501.064.212 1,2% 12

EU-landen in orde van grootte van % Roma-bevolking

Aantal inwoners en Roma in 27 EU-landen  - 2010
Land Roma Inwoners % op totaal Per 1000
Bulgarije 750.000 7.563.710 9,9% 99
Slovakije 490.000 5.424.925 9,0% 90
RoemeniŽ 1.850.000 21.462.186 8,6% 86
Hongarije 700.000 10.013.000 7,0% 70
Griekenland 265.000 11.295.002 2,3% 23
Tsjechie 225.000 10.506.813 2,1% 21
Spanje 725.000 45.989.016 1,6% 16
Ierland 35.500 4.455.780 0,8% 8
Portugal 70.000 10.637.713 0,7% 7
Frankrijk 420.000 64.713.762 0,6% 6
Letland 14.000 2.248.374 0,6% 6
Zweden 42.500 9.340.682 0,5% 5
SloveniŽ 8.500 2.046.976 0,4% 4
Groot-BrittaniŽ 250.000 62.008.049 0,4% 4
Oostenrijk 25.000 8.375.290 0,3% 3
BelgiŽ 30.000 10.827.000 0,3% 3
ItaliŽ 140.000 60.340.328 0,2% 2
Nederland 38.000 16.577.612 0,2% 2
Finland 10.500 5.351.427 0,2% 2
Cyprus 1.250 798.045 0,2% 2
Duitsland 105.000 81.802.257 0,1% 1
Litauen 3.500 3.329.039 0,1% 1
Denemarken 5.500 5.534.738 0,1% 1
Polen 37.500 38.167.329 0,1% 1
Estland 1.250 1.340.127 0,1% 1
Luxemburg 300 502.066 0,1% 1
Malta 0 412.966 0,0% 0
Totaal 6.243.300 501.064.212 1,2% 12

In Bulgarije met 9,9% Roma, , Slovakije met 9,0%, RoemeniŽ met 8,6% en Hongarije met 7% vormen de Roma een grote minderheid in de bevolking, voor Griekenland, Tsjechie en Spanje met een aanwezigheid tussen 1,6% en 2,3%. Voor alle andere landen is de aanwezigheid minder dan 0,8%, in Frankrijk bv 0,8%, BelgiŽ 0,3%. Met 6.243.300 of 1,2% op meer dan een half miljoen EU-Europeanen vormen de Roma de grootste minderheid in het eengemaakte Europa.

EU-landen in orde van grootte van aantal Roma-bevolking

Aantal inwoners en Roma in 27 EU-landen  - 2010
Land Roma Inwoners % op totaal Per 1000
RoemeniŽ 1.850.000 21.462.186 8,6% 86
Bulgarije 750.000 7.563.710 9,9% 99
Spanje 725.000 45.989.016 1,6% 16
Hongarije 700.000 10.013.000 7,0% 70
Slovakije 490.000 5.424.925 9,0% 90
Frankrijk 420.000 64.713.762 0,6% 6
Griekenland 265.000 11.295.002 2,3% 23
Groot-BrittaniŽ 250.000 62.008.049 0,4% 4
Tsjechie 225.000 10.506.813 2,1% 21
ItaliŽ 140.000 60.340.328 0,2% 2
Duitsland 105.000 81.802.257 0,1% 1
Portugal 70.000 10.637.713 0,7% 7
Zweden 42.500 9.340.682 0,5% 5
Nederland 38.000 16.577.612 0,2% 2
Polen 37.500 38.167.329 0,1% 1
Ierland 35.500 4.455.780 0,8% 8
BelgiŽ 30.000 10.827.000 0,3% 3
Oostenrijk 25.000 8.375.290 0,3% 3
Letland 14.000 2.248.374 0,6% 6
Finland 10.500 5.351.427 0,2% 2
SloveniŽ 8.500 2.046.976 0,4% 4
Denemarken 5.500 5.534.738 0,1% 1
Litauen 3.500 3.329.039 0,1% 1
Cyprus 1.250 798.045 0,2% 2
Estland 1.250 1.340.127 0,1% 1
Luxemburg 300 502.066 0,1% 1
Malta 0 412.966 0,0% 0
Totaal 6.243.300 501.064.212 1,2% 12

In absolute aantallen is Roemenie het land dat met 1.850.000 het meeste Roma in haar bevolking telt, voor Bulgarije, Spanje en Hongerijke met 700.000 tot 750.000 Roma. Slovakije als een van de kleinere landen van Europa met 5,4 miljoen inwoners, telt 490.000 Roma op haar grondgebied, Frankrijk 420.000. Op te merken valt dat het niet zozeer de 400.000 Roma zijn die al jaar en dag in Frankrijk verblijven maar de verhoogde migratie naar Frankrijk van Roma waarvoor Sarkozy nu de uitwijzing organiseert, omdat de tijdelijke maatregelen voor RoemeniŽ en Bulgarije, zoals in BelgiŽ trouwens ook, van toepassing zijn die bijkomende voorwaarden op het vrije verkeer opleggen, maar vanaf 2014 of vroeger (afhankelijk van de landen) zullen verdwijnen. Dus denkt Sarkozy (en anderen) vlug nog even de slechtste te zijn, om na de verkiezingen opnieuw de beste te worden. Het is korte termijnpolitiek, kortzichtigheid en vooral in tegenspraak met de waarden, normen en regels van de Europese Unie.

EU-landen in orde van grootte van bevolkingsaantal

Aantal inwoners en Roma in 27 EU-landen  - 2010
Land Roma Inwoners % op totaal Per 1000
Duitsland 105.000 81.802.257 0,1% 1
Frankrijk 420.000 64.713.762 0,6% 6
Groot-BrittaniŽ 250.000 62.008.049 0,4% 4
ItaliŽ 140.000 60.340.328 0,2% 2
Spanje 725.000 45.989.016 1,6% 16
Polen 37.500 38.167.329 0,1% 1
RoemeniŽ 1.850.000 21.462.186 8,6% 86
Nederland 38.000 16.577.612 0,2% 2
Griekenland 265.000 11.295.002 2,3% 23
BelgiŽ 30.000 10.827.000 0,3% 3
Portugal 70.000 10.637.713 0,7% 7
Tsjechie 225.000 10.506.813 2,1% 21
Hongarije 700.000 10.013.000 7,0% 70
Zweden 42.500 9.340.682 0,5% 5
Oostenrijk 25.000 8.375.290 0,3% 3
Bulgarije 750.000 7.563.710 9,9% 99
Denemarken 5.500 5.534.738 0,1% 1
Slovakije 490.000 5.424.925 9,0% 90
Finland 10.500 5.351.427 0,2% 2
Ierland 35.500 4.455.780 0,8% 8
Litauen 3.500 3.329.039 0,1% 1
Letland 14.000 2.248.374 0,6% 6
SloveniŽ 8.500 2.046.976 0,4% 4
Estland 1.250 1.340.127 0,1% 1
Cyprus 1.250 798.045 0,2% 2
Luxemburg 300 502.066 0,1% 1
Malta 0 412.966 0,0% 0
Totaal 6.243.300 501.064.212 1,2% 12

Tot slot nog een tabel met de volgorde van de 27 EU-landen volgens de grootte van haar bevolking. Je kan denken dat Duitsland enigszins schatplichtig is aan bevolkingsgroepen die zij in vroegere tijden hebben uitgeroeid, het is daarna nog altijd niet echt goed gekomen. Misschien dat met de hogere druk die de migratie van Roma in de EU zullen meebrengen ook Duitsland haar % Roma zal zien stijgen. Maar zoals ook Polen mee grondig werk gemaakt heeft van de uitroeiing van joden en zigeuners, alsook Nederland, na Polen het land met de laagste overlevingskans van de joden,  is ook daar de drempel hoog om Roma levensruimte te geven. 0,1% Roma is toch een opvallend cijfers voor Polen en Duitsland als grote landen, 0,2% in Nederland. BelgiŽ heeft een lage Roma aanwezigheid met 0,3%

% inwoners van Sloveense, Roemeense en Bulgaarse afkomst in Belgische gemeenten

In rangorde van aanwezigheid in gewest en gemeenten, wordt het % gegeven van het aantal inwoners van Slovaakse, Roemeense en Bulgaarse afkomst. Dit zegt niets over de eventuele aanwezigheid van Roma in deze bevolking noch over het aantal niet als vreemdeling ingeschreven Roma, maar het kan wel een aanduiding zijn. "Van vreemde afkomst" omvat het aantal vreemdelingen, Belg geworden vreemdelingen en het natuurlijk- en immigratiesaldo van deze Belg gewordenen.

Localiteit Totale bevolking Slowakije RoemeniŽ Bulgarije Totaal
0 HET RIJK 10.666.866 0,0% 0,2% 0,1% 0,3%
1 BRUSSELS HOOFDST. GEWEST 1.048.491 0,1% 1,2% 0,3% 1,6%
2 VLAAMS GEWEST 6.161.600 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
3 REGION WALLONNE 3.456.775 0,0% 0,1% 0,0% 0,2%
SINT-JOOST-TEN-NODE 24.078 0,1% 1,7% 1,2% 3,0%
KOEKELBERG 19.020 0,0% 2,3% 0,2% 2,5%
SCHAARBEEK 116.039 0,1% 1,2% 0,9% 2,1%
BRUSSEL 148.873 0,1% 1,7% 0,4% 2,1%
ANDERLECHT 99.085 0,0% 1,6% 0,2% 1,8%
ETTERBEEK 42.902 0,3% 1,1% 0,4% 1,8%
GENT 237.250 0,5% 0,1% 1,0% 1,6%
SINT-GILLIS 45.235 0,0% 1,4% 0,1% 1,5%
SINT-JANS-MOLENBEEK 83.674 0,0% 1,4% 0,1% 1,5%
EVERE 34.727 0,1% 1,1% 0,2% 1,5%
ELSENE 79.768 0,1% 1,0% 0,3% 1,4%
VORST 48.906 0,0% 1,1% 0,2% 1,3%
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 49.261 0,3% 0,7% 0,3% 1,3%
JETTE 44.601 0,0% 1,0% 0,1% 1,1%
GANSHOREN 21.743 0,0% 0,8% 0,1% 1,0%
SINT-AGATHA-BERCHEM 20.976 0,0% 0,9% 0,0% 0,9%
UKKEL 76.732 0,0% 0,7% 0,2% 0,9%
OUDERGEM 30.086 0,1% 0,5% 0,2% 0,8%
SINT-PIETERS-WOLUWE 38.651 0,2% 0,4% 0,2% 0,7%
SANKT VITH 9.242 0,0% 0,5% 0,1% 0,6%
BORGLOON 10.339 0,1% 0,3% 0,3% 0,6%
LEUVEN 92.704 0,2% 0,3% 0,1% 0,6%
MESSANCY 7.620 0,0% 0,5% 0,0% 0,5%
TURNHOUT 40.070 0,0% 0,5% 0,1% 0,5%
HOOGSTRATEN 19.193 0,0% 0,5% 0,0% 0,5%
WATERMAAL-BOSVOORDE 24.134 0,1% 0,3% 0,1% 0,5%
ARLON 26.929 0,0% 0,4% 0,1% 0,5%
ZAVENTEM 29.500 0,1% 0,3% 0,1% 0,5%
DIEST 23.025 0,4% 0,1% 0,0% 0,5%
DROGENBOS 4.893 0,0% 0,5% 0,0% 0,5%
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 30.283 0,1% 0,4% 0,0% 0,5%
INCOURT 4.739 0,0% 0,4% 0,0% 0,5%

 
Vooral de Brusselse gemeenten zijn de woonplaats voor Roemenen, Slovaken en Bulgaren terwijl ook Gent voor deze laatste een thuishaven is, allicht niet zozeer de Roma maar de Turkse Bulgaren. Antwerpen komt in deze lijst niet voor omdat deze maar gemeenten vermeld tot 0,5% terwijl hun aandeel in Antwerpen 0,4 % is. Borgloon, Leuven, Turnhout, Hoogstraten, Zaventem en Diest (vooral Slowaken)zijn Vlaamse gemeenten met een iets hogere aanwezigheid uit de Roma-landen.
 
Slotoverweging
 
Europa en BelgiŽ staan nog voor aanzienlijke migratiebewegingen, ondermeer van alle Europese bevolkingen of bevolkingsgroepen die in andere landen een beter bestaan kunnen vinden. Ofwel wordt het voor iedereen goed ofwel wordt het voor iedereen slecht. Een vrije markt van goederen en diensten wordt binnen het Europe van de 27+x op termijn gecompleteerd door een vrije markt van personen. En ook hier zal  vraag en aanbod, immi- en emigratie mede bepalen wat het gemiddelde levensniveau en welvaartspeil van de Europese bevolking en BelgiŽ wordt in de toekomst.  De opdracht van de landen, EU en andere zal er in  bestaan de levensmogelijkhei, sociale zekerheid en levenskwaliteit voor iedereen een minimumstandaard te geven, en dit ook op wereldvlak mogelijk te maken. Intussen zullen de mensen ook in BelgiŽ toekomen en mede het evenwicht van een zo goed mogelijk leven en overleven bepalen voor elkeen. En Lukas van Slooveren heeft er op de vrt-website, wat de Roma in Jabbeke betreft, al een luciede impressie over gemaakt.
 
Het monument voor de 5.000 weggevoerde en vermoorde Roma in Lodz (Polen)

 
In Lodz, op een plaats die op geen enkele kaart of folder aangegeven staat vind je na lang zoeken een van de weinige specifieke monumenten of herinneringsplaten aan het lot van de Roma en Sinti in de door het nationaal-socialisme bezette gebieden. Op deze plaats werden 5.000 Oostenrijkse Roma in het Getto van Lodz opgesloten waar ook S.M. Arnoni verbleef, zie z'n boek: Moeder was niet Thuis op haar begrafenis). 500 van hen stierven in het Ghetto en de anderen werden gedeporteerd naar Chelmno ad Ner (Kulmhof am Ner) waar zij tussen 5 en 12 januari 1942 als eerste slachtoffers vielen in een proefopzet van massale vergassing door de uitlaatgassen van dieselmotoren in een afgesloten ruimte, hetgeen mede de basis vormde voor de beslissing in de Wannsee Conferentie van 20 januari tot totale vernietiging van de joden, Roma en Sinti in Europa. Dat spook waart nog altijd over Europa.

Jan Hertogen, socioloog