BuG 131 - Bericht uit het Gewisse 16-06-2010 Printversie (4p)

Brussel, beste leerling klas voor daling criminaliteit in 2009
-8,9% op jaarbasis tegenover + 5,6% in Antwerpen en +8,4% in Gent,
In Charleroi daling met 1,9%, in Luik -2,6% en in Vilvoorde -12,7%.

Mechelen piekt met +14,3% tegenover 2008 en +45,1% tegenover 2006.

Brusselse criminaliteit daalt in 2009 onder het niveau van 2000.
 Op 10 jaar in Antwerpen +28%, Gent +37% en Mechelen +34%.
Charleroi daalt in deze periode met -5,1% en Luik met -10,0%

Met 1 verkozen 'allochtoon' in BHV op 34 mandaten zijn 'allochtonen'
zo goed als uitgesloten van de federale politiek en veiligheidsbeleid.
In BHV 1 allochtone vertegenwoordiger voor 368.311 stemgerechtigden
Zij hadden  13% van de kandidaten terwijl 37% van de stemgerechtigden
allochtonen waren, in Brussel apart genomen zelfs 57% in Brussel
terwijl de allochtonen 67% van de bevolking uitmaken in Brussel.
Buiten BHV zijn dat 10 allochtonen in de Kamer voor 657.459 stemger.

Gaan partijen de moed hebben langs coŲptatie hierin te corrigeren?
Of schatten zij de positieve veiligheidsevolutie in BHV pas nu goed in?
 

Documentatie

Politiestatistiek criminaliteit 2000-2009 voor BelgiŽ, gewesten, arrondissement en gemeenten
 
Het nieuws dat geen nieuws is: daling criminaliteit in Brussel in 2009 met 8,9%

 
Het nieuws dat tussen de plooien valt of onderbelicht wordt is niet meer bij te houden voor wie enige moeite doet om het  te verslaan en er verslag van te geven. Neem nu de politiestatistiek die op 15/06/2010 is gepubliceerd door fedpol voor 2009 en waar dus ook voor Brussel op jaarbasis de stand van zaken  kan opgemaakt worden.
 
Na een daling in het eerste halfjaar van 16%, van 12% na drie kwartalen is Brussel met een afname van de criminaliteit op jaarbasis met 8,9% de beste leerling van de klas in BelgiŽ. In tegenstelling tot Antwerpen +5,6% (minder dan tot nu toe altijd gezegd), Gent met +8,4% (meer dan tot nu toe gezegd) en Mechelen met +14,6% gaat Brussel volledig tegen de algemene trend in voor wat de globale cijfers betreft.

In detail en volgens aard van misdrijven zijn er zeker pijnpunten in Brussel en groei voor bepaalde misdrijven, al is het maar omwille van het grootstedelijk karakter van Brussel, maar dit mag het algemene beeld niet wegnemen of verdoezelen, zoals weer maar eens gebeurt door Erik De Raedt van de Federale politie in z'n eerste verslag in DS van 16/06/2010 (slechts enkele uren op de home-page van DS in the picture) waarop hij de nieuwe gegevens aankondigt. Niet om de zware criminaliteit te minimaliseren of de slachtoffers te miskennen, maar als men een kind of iemand die zich probeert te herstellen alleen maar wijst op de  fouten die hij maakt, nooit een positief woord over heeft voor een positieve evolutie, als men iemand alleen maar bevestigt in het negatieve beeld dat men van hem geeft, dan loopt het gegarandeerd mis.
 
De cijfers en evolutie voor elk van de 19  Brusselse gemeenten en enkele andere steden

Eigenlijk zou het groot nieuws moeten zijn: daling op jaarbasis met 2009 tegenover vorig jaar en laagste criminaliteitsaantal sinds de harmonisatie van de registratie 10 jaar geleden. In dit lange termijnperspectief en rekening houdend met een stijging van het aantal allochtonen in Brussel van 53,2% in 2000 tot 67,9% in 2008 is deze evolutie, in feite maar vooral ook in de geesten van de mensen en de 'perceptie' moeilijk te vatten. Vooral de positieve cijfers in de gemeente Brussel en Schaarbeek wegen door in het gehele beeld voor het Brusselse gewest. Ook al is de daling voor de meeste gemeenten tegenover vorig jaar een feit, dus ook voor Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, toch is de evolutie in de langere periode met respectievelijk +14,7% en + 4,9% in opgaande lijn, maar hier dient men de uitermate sterke bevolkingsgroei te verrekenen, die vooral de laatste drie jaar hoog was, periode waarin desalniettemin deze daling van de criminaliteit is gerealiseerd.

 
Evolutie criminaliteit 19 Brusselse en enkele andere gemeenten 2000-2009
1. Brussels Gewest 2000 2008 2009 08-09 00-09
  Anderlecht 12.919 15.715 14.813 -5,7% 14,7%
  Brussel 48.094 53.226 44.588 -16,2% -7,3%
  Elsene 11.841 13.977 11.887 -15,0% 0,4%
  Etterbeek 4.127 5.577 5.032 -9,8% 21,9%
  Evere 3.244 3.502 3.272 -6,6% 0,9%
  Ganshoren 1.836 1.984 1.917 -3,4% 4,4%
  Jette 3.900 4.783 4.307 -10,0% 10,4%
  Koekelberg 2.589 2.078 1.911 -8,0% -26,2%
  Oudergem 3.341 3.703 3.796 2,5% 13,6%
  Schaarbeek 14.231 14.174 13.287 -6,3% -6,6%
  Sint-Agatha-Berchem 1.903 2.282 2.198 -3,7% 15,5%
  Sint-Gillis 9.983 14.445 13.145 -9,0% 31,7%
  Sint-Jans-Molenbeek 8.996 10.336 9.441 -8,7% 4,9%
  Sint-Joost-ten-Node (*)   8.973 8.808 -1,8%  
  Sint-Lambrechts-Woluwe 5.048 4.818 5.051 4,8% 0,1%
  Sint-Pieters-Woluwe 3.129 2.676 2.857 6,8% -8,7%
  Ukkel 7.907 9.191 8.850 -3,7% 11,9%
  Vorst 5.321 5.976 6.356 6,4% 19,5%
  Watermaal-Bisvoorde 2.091 2.244 2.096 -6,6% 0,2%
  Totaal Brussels gewest 163.625 179.660 163.612 -8,9% -0,01%
2. Andere gemeenten          
  Antwerpen 64.807 76.628 80.901 5,6% 24,8%
  Gent 29.823 37.849 41.038 8,4% 37,6%
  Mechelen 10.757 12.621 14.461 14,6% 34,4%
  Vilvoorde 3.085 3.954 3.451 -12,7% 11,9%
  Charleroi 37.048 35.844 35.167 -1,9% -5,1%
  Luik 48.115 44.448 43.301 -2,6% -10,0%
  Andere gemeenten 646.096 631.290 639.968 1,4% -0,9%
  Totaal andere gemeenten 839.731 842.634 858.287 1,9% 2,2%
3. Totaal BelgiŽ 1.003.356 1.022.294 1.021.899 0,0% 1,8%
(*) Link Sint-Joost-ten-Node Fedpol niet actief - Aantal is afgeleid.

 
Brussel zorgt voor een stabilisatie van het criminaliteitscijfer in 2009 voor gans BelgiŽ

Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt de criminaliteit met 1,9%, door de daling van de Brusselse criminaliteit met 8,9% blijft de criminaliteitsevolutie in BelgiŽ stabiel tav 2008. Daarbij is goed te overwegen dat in 2009, zowel als in 2008 er een sterke bevolkingsgroei geweest is en dat dus ook de criminaliteit per inwoner gedaald is en dit ondanks het groeiende aandeel van de migratie, of moeten we zeggen, dank zij de groeiende migratie in de bevolkingsevolutie? De migranten en de migratie die zelf de zorg voor de veiligheid meer dan vroeger ter hand neemt. Het is niet toevallig dat de Brusselse politie met meer en meer succes kan tussenkomen omdat de bevolking de politie (vlugger) zal oproepen, dat zij zelf de daders achternagaan, vatten en aan de politie overleveren enz. Ook de positieve teneur die met het verloop van het Panorama porgramma, een week voor de verkiezingen over de Brusselse jeugd en de politieacties groeide, waarin het belangrijke en (on)dankbare werk van de Foyer naar het einde toe sterk aan bod kwam, wijst daarop. En de rappers die zelf de sanering van de 'Ribaucourt' ter hand nemen was daar ook een mooi voorbeeld van. De afsluiting door William Van Laeken mocht er zijn: er is toch een positief punt: tegenover vorig jaar is de criminaliteit in Molenbeek met 10% gedaald. De eerste en vooralsnog ťnige journalistieke mededeling van een hard feit dat nu door de federale politie voor 2009 on-line is gezet voor alle gemeenten in BelgiŽ.

Daling Brusselse criminaliteit onder het niveau van 2000: opmerkelijk

Wanneer andere stedelijke gemeenten in BelgiŽ in beeld komen krijgt het belang van deze positieve evolutie in Brussel pas echt profiel. Tegenover een daling van de criminaliteit in het Brussels hoofdstedelijk gewest onder het niveau van 2000 staat een stijging in Antwerpen met 24,8%, in Gent met 37,6% en Mechelen met 34,4% In Mechelen is daarbij iets eigenaardigs aan de hand, de moeite om het verslag met de grafieken eens ter hand te nemen, zie Politiestatistiek.

Mechelen, stad om te zoenen maar ook in de problemen

Tussen 2006 en 2009 is de geregistreerde criminaliteit in Mechelen gestegen met 45,1%. Daar mogen de echte specialisten eens iets over zeggen of is hier het mechanisme aan de gang, hoe groter de zorg, hoe groter de ziekte. Krijgt Mechelen, als stad met het grootste aantal Marokkanen, de rekening voorgelegd van haar afwijzing van 'categorale' migrantenwerkingen om zo alle burgers  'gelijk te schakelen' maar in feite de eigen verenigingsdynamiek van de allochtonen te bemoeilijken?
 
De omslag in het  4de kwartaal 2009 in Brussel: toevallig of niet?

Na een halfjaar stond de teller van de daling van de criminaliteit in Brussel op -16%, na drie kwartalen op 12% en op het einde van het 4de kwartaal op de nog steeds excellente -8,9%.

Evolutie criminaliteit in het 4de kwartaal 2008
  3de kw 4de kw Ev. 4de kw % op totaal
Brussels gewest 132.787 179.660 46.873 26,1%
Antwerpen 56.900 76.628 19.728 25,7%
Gent 27.648 37.849 10.201 27,0%
Mechelen 9.153 12.621 3.468 27,5%
Vilvoorde 2.868 3.954 1.086 27,5%
  
Evolutie criminaliteit in het 4de kwartaal 2009
  3de kw 4de kw Ev. 4de kw % op totaal
Brussels gewest 117.283 163.612 46.329 28,3%
Antwerpen 56.716 80.901 24.185 29,9%
Gent 30.604 41.038 10.434 25,4%
Mechelen 10.608 14.461 3.853 26,6%
Vilvoorde 2.559 3.451 892 25,8%
 
Evolutie criminaliteit na 3 kwartalen  kwartaal 2008-2009
  2008 2009 Ev 08-09 %
Brussels gewest 117.283 132.787 -15.504 -13,2%
Antwerpen 56.716 56.900 -184 -0,3%
Gent 30.604 27.648 2.956 9,7%
Mechelen 10.608 9.153 1.455 13,7%
Vilvoorde 2.559 2.868 -309 -12,1%
 
Evolutie criminaliteit in het 4de kwartaal 2008-2009
  2008 2009 Ev 08-09 %
Brussels gewest 46.873 46.329 544 1,2%
Antwerpen 19.728 24.185 -4.457 -22,6%
Gent 10.201 10.434 -233 -2,3%
Mechelen 3.468 3.853 -385 -11,1%
Vilvoorde 1.086 892 194 17,9%

  
Men kan zich ook de vraag stellen waarom na een positieve evolutie in het eerste halfjaar (-16%) en in het 3de kwartaal (-12%) er in het 4de kwartaal een stijging geweest is die ook in het 1ste kwartaal 2010 is doorgegaan en die atypisch is in vergelijking met de evolutie de vorige kwartalen. Belangrijk om zien is dat de criminaliteit in het 4de kwartaal apart genomen, gelijk gebleven is met deze van het vierde kwartaal van 2008, maar ze vermindert het positieve jaarcijfer aanzienlijk.

Mocht Brussel in 2009 misschien niet (te) goed scoren wat criminaliteit betreft en de verkiezingen konden zoals nogal eens wat extra aandacht voor criminaliteit en veiligheid gebruiken. Maar hoe dan ook staat de daling met 8,9% als een paal boven water. Met 163.612 criminele feiten zakt Brussel zelfs onder het niveau van 2000 met 163.625 feiten, sinds de harmonisatie van de politiestatistiek het laagste aantal ooit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deb‚cle verkiezing allochtonen BHV in het federale parlement

Over het volledig debacle van verkozen allochtonen in Brussel-Halle-Vilvoorde komen we in een volgend bericht terug: 1 van de 34 mandaten (3%) in BHV is als rechtstreeks verkozene naar een allochtoon gegaan terwijl zij 13% van de kandidaturen hadden en voor 37% aanwezig zijn bij de stemgerechtigde kiezers. Dit ene mandaat geldt dus ook voor Brussel waar 57% van de kiezers allochtonen waren en de bevolking is samengesteld uit 67% inwoners van vreemde afkomst.

Hoe kan een federaal veiligheidsbeleid of een leefbare financiering voor Brussel op poten gezet worden als dit in quasi volledige politieke afwezigheid is van 3/4 van de Brusselse bevolking. Het is niet voor niets dat de allochtoon niet aanwezig was in het politieke debat, hij is enkel stemvoer die zelfs van op kandidatenlijsten geen enkele kans maakt. De Sp.a had bv het hoogste aantal allochtonen op hun kieslijsten maar niemand is verkozen, enkel de CD&V met 1 allochtone verkozene, Groen met 2 en N-VA, jawel met hun 2 allochtone kandidaten alle beide verkozen, kunnen voor de rest van Vlaanderen, BHV niet meegerekend, de meubelen redden.
Gaan partijen de moed hebben langs coŲptatie hierin te corrigeren?

Jan Hertogen, socioloog