BuG 130 - Bericht uit het Gewisse 14-06-2010  Printversie (8 p)

Kiesuitslagen 2010 Brussel Halle-Vilvoorde gesplitst
FDF in Brussel van 31,96% in 2007 naar 27,08% in 2010
PS stijgt van 21,47% in 2007 naar 26,63% in 2010 of + 5,16%
Stemmen Vlaamse partijen licht stijgend in Brussels gewest

N-VA ook in Brussels gewest van 0,56% in 2009 naar 1,84% in 2010
Open VLD blijft grootste Vlaamse partij in Brussel voor Sp.a en N-VA
Vlaams Belang zakt verder weg van 1,96% in 2009 naar 1,65% in 2010
Parti Populaire haalt 3,47% in het Brussels gewest, Probruxsel 1,32%
PvdA van 0,74% naar 1,56%, Front des Gauches 0,81%, Egalité 1,1%
Met 3,47% komt door 'allochtone' stem perspectief voor 'Links'

De Franstalige stem in Halle-Vilvoorde stabiliseert op 23,13%
MR is met 9,03% grootste Franstalige voor de PS met 4,48%
alhoewel de MR met 1,78% achteruitgaat tegenover 2010.
In Lennik blijft CD&V met 28,13% grootste voor N-VA, 26,14%

Historische score VB in Antwerpen: met 18,56% in 6 jaar gehalveerd
Ook Open VLD gaat van 20,85% in 2003 naar 9,35% in Antwerpen
Allochtone stem verhindert 'Forza Flandria' in Antwerpen: 45,65%
Vergaat het N-VA als VB: 'nationalistische' stem politiek monddood?

Kieskantons Brussel 2003-2010 en
Kieskantons Halle-Vilvoorde 2004-2010

   
Stem allochtoon en migratie weegt, ondanks afwezigheid in campagne, debat en lijsten

Niet alleen het thema Migratie was volledig afwezig in het verkiezingsdebat, zoals de niet van het scherm weg te slaan Marc De Vos opmerkte, ook de 'allochtonen', waren met geen vergrootglas te bespeuren in de verkiezingshows of commentaren. Het is daarbij geen sinecure om het gewicht van de 'allochtone' stem te meten, laat staan de vraag of het nuttig is daar de aandacht op te richten. Guido Fonteyn vond het alleszins belangrijk om voor Brussel aan te geven dat de 'allochtone' stem structureel verankerd is en meer en meer het politieke veld zal beïnvloeden ondermeer in de score van de PS. Wij stellen daarbij een, zij het nog langzame teruggang van het FDF vast in Brussel en, wat verwondering kan baren, ook in de Brusselse Rand (kieskantons Halle-Vilvoorde), waar in het algemeen de stemmen op de Franstalige partijen stabiliseren. Is de verfransing over z'n hoogtepunt heen en kiezen de nieuwe uitgeweken Brusselaars voor integratie met inbegrip van een stem op 'Vlaamse' partijen. Het aantal stemmen op de Vlaamse partijen in Brussel stijgt daarbij lichtjes (zonder rekening te houden met de 'tweetalige lijsten' zodat hier een potentieel open ligt dat mede door de 'allochtone' stemt verder kan aangeboord worden.

Het Brussels gewest en Halle-Vilvoorde: de stemuitslagen 'gesplitst'

Mits enige (her)berekening van percentgages en optelling van de kieskantons in het Brussels gewest en de Kieskantons in Halle en Vilvoorde kan een gesplitst beeld opgehangen worden van de evolutie van het stemgedrag en de uitslagen van 2003 tot 2010 in de kiesarrondissementen Brussel enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds. Hieronder worden deze totalen gepubliceerd, voor het detail van elk kieskanton op deze tijdsreeks, zie link naar

Kieskantons Brussel 2003-2010 en
Kieskantons Halle-Vilvoorde 2004-2010

Het democratisch deficit: 26,2% van de Brusselse 18plussers mogen niet stemmen

In de opmaak van de tabellen worden nog twee extra gegevens toegevoegd: het 'democratisch deficit', dwz het % inwoners van Brussel dat geen stemrecht heeft en dus ook niet in de uitslagen terug te vinden is: 73,8% heeft stemrecht, 26,2% is uitgesloten van het stemrecht omdat zij vreemdeling zijn, in Brussel een extreem hoog percentage. Vooral in Sint-Gillis, het kleinste kieskanton in Brussel weegt dit zwaar door: 39,7% van de bevolking in Sint-Gillis boven de 18 jaar mag daar niet stemmen!.

Een twee achtergrondgegeven is het % stemgerechtigde nieuwe Belgen op het totaal aantal stemgerichtigden en de evolutie sinds 2003: in Brussel stijgt dit van 41,8% in 2003 naar 56,9% in 2010. In de fiche voor elk kieskanton zijn deze gegevens in de tabellen terug te vinden.
 
De totaaluitslag voor het Gewest Brussel tussen 2003 en 2010


N-VA maakt ook in Brussel een grote sprong voorwaarts, van 0,56% in 2009 naar 1,84% in 2010, allicht ook mede dank zij de  'allochtone' stem. Willen de Vlaamse Brusselaars hiermee Vlaanderen ook niet los laten? Open VLD blijft voor de Sp.a de grootste Nederlandstalige partij in Brussel. Het Vlaams Belang verschrompelt tot 1,65% of 1/3 van hun score in 2003, een zelfde evolutie die ook het FN meemaakt dat in 2010 0,98% behaalde.
  

Gewest Brussel
  2003 2004 2007 2009 2010
  Federaal Brussel Federaal Brussel Federaal
Bevolking 992.041 999.899 1.031.215 1.048.643 1.058.368
Bevolking 18+ 738.358 742.453 760.780 775.456 782.084
Stemrecht 562.914 564.182 570.505 574.793 576.919
Geldig Nl 73.316 62.516 52.700 51.818 51.938
Geldig Fr 388.087 391.216 411.530 408.870 407.655
Geldige stemmen 461.403 453.732 464.230 460.688 459.593
% stemrecht op 18+ 76,2% 76,0% 75,0% 74,1% 73,8%
Stemrecht Nieuwe Belgen 41,8% 44,4% 50,9% 54,8% 56,9%
CD&V 1,77%     1,67% 1,60%
N-VA 0,51%     0,56% 1,84%
CD&V NVA   2,31% 2,04%    
Vlaams Blok/Belang 5,93% 4,69% 3,14% 1,97% 1,65%
Open VLD (Vivant) 4,01% 2,74% 2,72% 2,60% 2,31%
Agalev/Groen! 0,82% 1,35% 1,13% 1,26% 1,56%
SP.a-spirit 2,76% 2,44% 1,92% 2,19% 2,05%
Lijst Dedecker     0,39% 0,42% 0,30%
VeiligBlauw 0,09%        
PVDA       0,13%  
LSP          
SLP       0,08%  
BUB   0,11%   0,10%  
Pro Bruxsel (N)       0,27%  
VDB   0,07%      
FIRE   0,06%      
PS 24,56% 28,75% 21,47% 23,29% 26,63%
CDH 9,51% 12,14% 14,47% 13,14% 12,19%
MR 30,95% 28,02% 31,96% 26,46% 27,08%
Ecolo 9,43% 8,35% 13,90% 17,94% 11,96%
PC-(PSL-LCR-PH)     0,36% 0,44%  
PTB+PVDA+ (Maria) 0,60% 0,49% 0,55% 0,74% 1,56%
CAP D'Orazio     0,26% 0,11%  
VÉLORUTION     0,25% 0,30%  
PH-HP 0,08% 0,07%      
Front des Gauches         0,81%
Egalité       0,93% 1,10%
Pirate Party         0,33%
Parti Populaire         3,47%
Pro Bruxsel (F)       1,48% 1,32%
FN 3,53% 4,67% 2,86% 1,69% 0,98%
FN B 0,30% 0,59% 0,21% 0,12%  
Wallonie d'abord         0,38%
RWF-RBF 0,47% 0,35% 0,37% 0,29% 0,25%
CDF 1,66% 0,86% 0,53% 0,39%  
FDB     0,12% 0,13%  
TREFLE     0,15%    
PCP 1,68% 0,72%      
PJM 0,00% 0,93% 0,89%    
Musulman.be       0,88%  
BELG.UNIE-BUB 0,33% 0,14% 0,29%   0,63%
UNIE       0,11%  
NATION 0,19%     0,10%  
LIB. APPEL 0,26%        
NOOR 0,17%        
TREFLE       0,09%  
P.S.H.       0,03%  
D.P.       0,06%  
Ludocratie   0,15%      
RDS-PC 0,38%        
Vlaamse Partijen 15,89% 13,78% 11,35% 11,25% 11,30%
Franstalige Part. 84,11% 86,22% 88,65% 88,75% 88,70%

Link naar de Uitslagen per kieskanton in Brussel 2003-2010

Samenstelling kieskantons Brussel gewest:
 
Kanton Anderlecht (Anderlecht + Sint-Agatha-Berchem)
Kanton Brussel (Brussel)
Kanton Elsene (Elsene, Oudergem, Watermael-Bosvoorde)
Kanton Schaarbeek (Schaarbeek, Evere)
Kanton Sint-Gillis (Sint-Gilis)
Kanton Sint-Jans-Molenbeek (Koekelberg, Jette, Ganshoren, Sint-J-Molenbeek)
Kanton Sint-Joost-ten-Node (Etterbeek, ST-Pieters-Woluwe, St-Lambrechts-Woluwe, Sint-Joost-ten-Node)
Kanton Ukkel (Ukkel, Vorst)
 
PS zet zich door in Alle Brussels kieskantons,
 
Het FDF verliest 4,88% in vergelijking met de federale verkiezingen van 2007, ook al herstellen zij met +0,62% licht in vergelijking met hun resultaat van 2009. Het FDF slaagt er dus in om vooralsnog de aangroei van de stemmen van de nieuwe Belgen te compenseren, vooral door het stemgedrag in de 'rijkere' Brusselse kieskantons zoals Sint-Joost-Ten-Node waar ook Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-Woluwe en Etterbeek toe behoort. Ecolo kan haar winst in 2009 niet vasthouden en gaat in het Brusselse gewest 5,98% achteruit in vergelijking met hun top-uitslag in 2009. CDH trapt in Brussel op haar adem en gaat in het Brusselse gewest met 2,28% achteruit, en zelfs nog 0,95% in vergelijking met 2009. Ppolitiek zijn er in de toekomst nog enkele (aard)verschuivingen te verwachten en het moment dat PS en Ecolo, samen met Sp.a en Groen!, en waarom niet, het zich opbouwend 'Links' dat nu al 3,47% haalt, een meerderheid zou kunnen verwerven in Brussel, zoals Rot-Rot in Berlin, is misschien niet meer ver weg.

Noch het FDF/MR noch de CDH kunnen met een communautair discours nog scoren in Brussel. Weet de PS de (allochtone) stemmen van Ecolo in te pikken of hoe is de neergang van Ecolo te begrijpen in vergelijking met 2009? Voor elk kieskanton ontstaat een apart beeld dat fundamenteel door de aparte samenstelling uit de verschillende gemeenten beïnvloedt wordt. Hieronder een beeld van de evolutie per kieskanton van de 4 belangrijkste Franstalige partijen.
  

% PS, Ecolo, MR (FDF), CDH in het Brusselse gewest per kanton 2003-2010
  2003 2004 2007 2009 2010 Evolutie Evolutie Evolutie
  Fed. Brussel Fed. Brussel Fed. 03-10 07-10 09-10
PS                
   Anderlecht 26,08% 30,02% 24,31% 26,43% 31,02% 4,94% 6,70% 4,58%
   Brussel 25,71% 31,30% 24,35% 26,80% 29,46% 3,76% 5,12% 2,66%
   Elsene 19,77% 24,14% 15,79% 16,74% 19,07% -0,70% 3,27% 2,33%
   Schaarbeek 28,37% 33,13% 25,34% 27,72% 32,45% 4,09% 7,11% 4,73%
   Sint-Gilis 40,80% 48,93% 34,25% 37,91% 37,88% -2,92% 3,63% -0,04%
   Sint-Jans-Molenbeek 27,12% 29,89% 25,12% 26,28% 31,05% 3,94% 5,93% 4,77%
   Sint-Joost-ten-Node 19,00% 21,28% 14,69% 15,38% 18,04% -0,95% 3,36% 2,66%
   Ukkel 21,79% 26,88% 17,04% 19,52% 21,69% -0,09% 4,65% 2,17%
   Totaal 24,56% 28,75% 21,47% 23,29% 26,63% 2,07% 5,16% 3,34%
Ecolo                
   Anderlecht 6,79% 5,50% 10,06% 14,48% 9,42% 2,63% -0,64% -5,06%
   Brussel 7,74% 6,93% 10,88% 15,10% 9,83% 2,09% -1,05% -5,27%
   Elsene 14,43% 12,85% 21,03% 24,38% 16,99% 2,56% -4,04% -7,39%
   Schaarbeek 9,70% 8,44% 13,63% 17,59% 11,89% 2,19% -1,74% -5,70%
   Sint-Gilis 14,57% 12,54% 19,80% 22,37% 16,61% 2,05% -3,18% -5,75%
   Sint-Jans-Molenbeek 6,15% 5,47% 9,98% 14,41% 9,20% 3,04% -0,78% -5,21%
   Sint-Joost-ten-Node 9,72% 9,05% 14,51% 18,59% 12,36% 2,64% -2,15% -6,23%
   Ukkel 10,64% 9,49% 16,50% 20,94% 13,63% 3,00% -2,87% -7,31%
   Totaal 9,43% 8,35% 13,90% 17,94% 11,96% 2,53% -1,94% -5,98%
MR (FDF)                
   Anderlecht 26,29% 24,21% 27,54% 21,08% 20,86% -5,43% -6,68% -0,22%
   Brussel 25,93% 21,18% 23,50% 18,88% 19,34% -6,59% -4,16% 0,46%
   Elsene 38,18% 36,47% 38,77% 34,32% 34,18% -4,00% -4,60% -0,14%
   Schaarbeek 26,89% 23,72% 29,55% 22,73% 23,23% -3,65% -6,31% 0,51%
   Sint-Gilis 17,85% 13,76% 18,44% 13,46% 14,53% -3,32% -3,91% 1,08%
   Sint-Jans-Molenbeek 25,87% 23,11% 26,49% 21,08% 20,96% -4,91% -5,53% -0,13%
   Sint-Joost-ten-Node 36,30% 35,34% 39,58% 35,70% 38,00% 1,70% -1,58% 2,29%
   Ukkel 40,92% 35,97% 42,53% 35,75% 37,01% -3,91% -5,52% 1,27%
   Totaal 30,95% 28,02% 31,96% 26,46% 27,08% -3,87% -4,88% 0,62%
CDH                
   Anderlecht 7,25% 9,54% 13,56% 13,12% 12,61% 5,36% -0,95% -0,51%
   Brussel 8,73% 11,64% 17,63% 14,75% 14,31% 5,59% -3,31% -0,43%
   Elsene 9,42% 10,48% 10,89% 9,92% 10,19% 0,76% -0,71% 0,26%
   Schaarbeek 8,98% 11,95% 14,02% 13,01% 11,18% 2,20% -2,85% -1,83%
   Sint-Gilis 6,14% 7,08% 12,61% 8,76% 9,93% 3,79% -2,69% 1,16%
   Sint-Jans-Molenbeek 8,81% 12,02% 15,23% 14,81% 13,36% 4,55% -1,87% -1,45%
   Sint-Joost-ten-Node 14,39% 16,90% 17,39% 15,31% 13,52% -0,87% -3,87% -1,79%
   Ukkel 9,07% 12,80% 12,25% 11,22% 10,20% 1,13% -2,04% -1,02%
   Totaal 9,51% 12,14% 14,47% 13,14% 12,19% 2,68% -2,28% -0,95%

Link naar de Uitslagen per kieskanton in Brussel 2003-2010

 
Aantal stemmen op Vlaamse Partijen in Brussel lichtjes stijgend in Brussel

De lichte stijging van   het aantal stemmen op Vlaamse partijen in Brussel wijst op een potentieel voor de Vlaamse partijen in Brussel, zo stelt Guido Fonteyn in een eerste commentaar op Brusselnieuws. In elk kieskantons stelt zich dat anders gezien de samenstelling van gemeenten, maar de fikse daling van de stemmen op Vlaamse partijen tussen 2003 en 2007 is voor het tweede jaar op rij gestopt en omgezet in een lichte groei ondermeer In Brussel, Sint-Gilles, Ukkel, Elsene en Sint Joost-ten-Node.
  

% Stemmen op Vlaamse lijsten in het Brusselse gewest per kanton 2003-2010
  2003 2004 2007 2009 2010 Evolutie Federaal Evolutie
  Fed. Brussel Fed. Brussel Fed. 03-07 07-09 09-10
   Anderlecht 22,33% 18,81% 15,41% 14,98% 14,37% -6,92% -0,43% -0,61%
   Brussel 21,59% 19,30% 16,40% 15,93% 16,18% -5,19% -0,46% 0,25%
   Elsene 10,47% 9,48% 7,73% 7,81% 7,89% -2,73% 0,08% 0,08%
   Schaarbeek 16,40% 13,35% 10,46% 10,65% 10,70% -5,94% 0,20% 0,04%
   Sint-Gillis 10,38% 9,45% 7,69% 8,05% 8,58% -2,69% 0,36% 0,53%
   Sint-Jans-Molenbeek 21,34% 18,38% 15,20% 14,78% 14,56% -6,14% -0,42% -0,22%
   Sint-Joost-ten-Node 11,21% 10,19% 8,57% 8,56% 8,69% -2,64% -0,01% 0,13%
   Ukkel 9,33% 7,94% 6,20% 6,20% 6,81% -3,13% 0,00% 0,62%
   Totaal 15,89% 13,78% 11,35% 11,25% 11,30% -4,54% -0,10% 0,05%

Deze evolutie is een onderschatting gezien de volgende 'tweetalige' partijen bij de Franstaligen werden geteld:
 
- PTB+ PVDA+ ((0,74% in 2003 en 1,56% in 2010)
- Nieuwe partij Front des Gauches (0,81%)
- ProBruxsel (1,32%) en
- BUB (0,63% in 2010, tegenover 0,29%in 2007)
 
In bovenstaand tabel wordt de evolutie van de stem op Vlaamse partijen 'sec' weergegeven en er wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. De vaststelling van een potentieel voor verdere groei van de stem op Vlaamse partijen wordt er enkel door versterkt.
 
MR veruit de grootste Frantsalige partij in Halle-Vilvoorde, dubbel van de PS
 
Met 9,04% is de FDF/MR de grootste Franstalige partij in Halle-Vilvoorde, vóór de 4,48% van de PS en de 2,90% van de CDH. Maar ook hier gaat de MR met 1,78% achteruit in vergelijking met 2007, en dat is toch opmerkelijk, terwijl de PS 0,56% wint.

Kiesarrondisementen Halle-Vilvoorde
  2003 2004 2007 2009 2010
  Federaal Brussel Federaal Brussel Federaal
Bevolking          
Bevolking 18+          
Stemrecht   416.992 422.822 425.157 427.100
Geldig Nl   315.636 285.199 314.019 281.079
Geldig Fr   40.283 84.388 44.491 84.694
Geldige stemmen   355.919 369.587 361.225 366.118
% stemrecht op 18+          
Stemrecht Nieuwe Belgen          
CD&V       17,51% 13,73%
N-VA       14,82% 25,39%
CD&V NVA   22,89% 25,18%    
Vlaams Blok/Belang   22,05% 17,83% 13,18% 9,33%
0pen VLD   21,02% 17,14% 15,38% 13,34%
Agalev/Groen!   7,00% 4,69% 7,75% 4,83%
SP.a-spirit   13,28% 8,50% 11,05% 7,95%
Lijst Dedecker     3,83% 5,63% 2,20%
VeiligBlauw          
Vrijheid       0,30%  
Belg. Alliantie       0,50%  
Belg. Unie-BUB   0,74%      
SoLiDe   0,21%      
FN   1,15%      
PVDA   0,34%   0,62%  
LSP       0,20%  
SLP          
U.F. (Union Francophone)   11,32%   12,32%  
PS     3,91%   4,48%
CDH     2,93%   2,90%
MR     10,82%   9,04%
Ecolo     2,77%   2,83%
PC-(PSL-LCR-PH)     0,13%    
PTB+PVDA+ (Maria)     0,23%   0,57%
CAP D'Orazio     0,15%    
VÉLORUTION     0,06%    
PH-HP     0,00%    
Front des Gauches         0,10%
Egalité         0,16%
Pirate Party         0,18%
Parti Populaire         1,35%
Pro Bruxsel (F)         0,27%
FN     0,77%   0,25%
FN B     0,08%    
Wallonie d'abord         0,25%
RWF-RBF     0,13%   0,09%
CDF     0,34%    
FDB     0,08%    
TREFLE     0,06%    
PCP     0,00%    
PJM     0,06%    
Musulman.be     0,00%    
BELG.UNIE-BUB     0,31%   0,67%
LIB. APPEL     0,00%    
NOOR     0,00%    
NATION     0,00%    
RDS-PC     0,00%    
Vlaamse Partijen   88,68% 77,17% 86,93% 76,77%
Franstalige Part.   11,32% 22,83% 12,32% 23,13%

   Kieskanton Halle-Vilvoorde 2004-2010.


Stemmen Franstalige partijen slechts licht stijgend in Halle-Vilvoorde

In de vergelijking 2004-2009 (Vlaamse parlementsverkiezingen) steeg het aandeel van stemmen op Franstalige partijen nog met 1%, in 2010 was dit maar 0,30% van 22,83% in 2007 tot 23,13% in 2010 voor de federale verkiezingen. Vaststelling blijft dat bijna 1/4 van de stemgerechtigde bevolking in Halle-Vilvoorde voor een Franstalige partij stemt in de federale verkiezingen. In het kieskanton Zaventem met de gemeente Overijse en Hoeilaart is dat meer dan 40%, in kieskanton Halle 34,26%. Daar zal een akkoord rond BHV een oplossing aan moeten bieden.
  

Franstalige stemmen Kiesarrondissementen Halle en Vilvoorde, 2003-2009
  2004 2007 2009 2010 Evolutie Evolutie
  Brussel Fed. Brussel Fed. 04-09 07-10
Kanton Asse 4,07% 13,13% 4,54% 13,17% 0,47% 0,04%
Kanton Halle 19,49% 33,32% 22,09% 34,26% 2,60% 0,93%
Kanton Lennik 1,55% 7,96% 1,85% 7,37% 0,30% -0,59%
Kanton Meise 9,48% 20,01% 10,86% 20,68% 1,38% 0,67%
Kanton Vilvoorde 5,12% 17,96% 5,62% 19,26% 0,50% 1,30%
Kanton Zaventem 25,62% 40,54% 25,88% 40,37% 0,26% -0,17%
Arrond. Halle-Vilvoorde 11,32% 22,83% 12,32% 23,13% 1,00% 0,30%

 
In het Kieskanton Lennik, met een een groot zichtbaar protest tegen de Franstalige stem, is het aandeel van de Franstalige partijen maar 7,37%. Daar wonen ook maar 2% stemgerechtigde 'allochtone' kiezers. en nog opvallend in Lennik is dat in dit kieskanton de CD&V met 28,13% meer stemmen behaalt dan de 26,14% van N-VA. Hier zijn specialisten nodig om daar een touw aan te knopen.

'Linkse stem' wurmt zich moeizaam aan de oppervlakte in Brussels gewest

De PTB+,PvdA+ verdubbelt haar score in het Brussels gewest van 0,74% naar 1,56%, waarin het grote aantal allochtone kandidaten op de lijst allicht een rol gespeeld heeft. Dit is zeker ook het geval bij de Egalité met de oude en afgezette leiding van de Partij van de Arbeid als drijvende kracht. Of zij samen met de PvdA en het nieuwe Front des Gauches hun gezamenlijk resultaat van 3,47% in de toekomst kunnen verzilveren in een effectief mandaat zal, zoals vele problemen in dit land, nog veel discussie vragen, maar het perspectief kan niet meer genegeerd worden.
 

% 'linkse' stemmen in het Brusselse gewest per kanton 2003-2010
  2003 2004 2007 2009 2010 Evolutie Evolutie Evolutie
  Fed. Brussel Fed. Brussel Fed. 03-10 07-10 09-10
PVDA       0,13%        
PTB+PVDA+ (Maria) 0,60% 0,49% 0,55% 0,74% 1,56% 0,96% 1,01% 0,82%
PC-(PSL-LCR-PH)     0,36% 0,44%        
CAP D'Orazio     0,26% 0,11%        
VÉLORUTION     0,25% 0,30%        
PH-HP 0,08% 0,07%            
Front des Gauches         0,81% 0,81% 0,81% 0,81%
Egalité       0,93% 1,10% 1,10% 1,10% 0,17%
Totaal 0,68% 0,56% 1,43% 2,67% 3,47% 2,79% 2,04% 0,80%

 
Allochtone stem verhindert 'Forza Flandria' in Antwerpen

Het Vlaams Belang wordt wakker in een nachtmerrie, voorbijgestoken door het N-VA stranden zij in Antwerpen op enkele %ges van de Forza Flandria waar Jurgen Verstrepen van droomde maar waar LDD in feite nu het ontbrekende stukje van geworden is. Dat het Vlaams Belang daarbij onder de 20% belandt in Antwerpen is vooral op rekening van de 'allochtone' stem te schrijven, het is een tussenstap in de verdere verschrompeling van deze partij. Het moet evenwel ook gezegd dat allicht ook 'allochtone' stemmen de N-VA score mee verklaren in Antwerpen. En dat Patrick Janssens Bart De Wever liefst als Premier ziet kan voor hem meteen het verschil maken voor de komende Burgemeestersverkiezingen in Antwerpen in 2012.

 
Kanton Antwerpen
  2003 2004 2007 2009 2010
  Federaal Vlaams Federaal Vlaams Federaal
Bevolking 18+ 363.204 364.759 370.944 375.386 377.535
Stemrecht 336.068 335.722 334.409 332.849 333.246
Geldige stemmen 294.674 284.033 287.122 281.253 276.559
% stemrecht op 18+ 92,5% 92,0% 90,2% 88,7% 88,3%
Stemrecht NB 17,3% 18,5% 23,3% 27,1% 28,9%
CD&V 10,60%     12,01% 9,35%
N-VA 3,48%     13,19% 25,37%
CD&V-NVA   14,07% 17,20%    
VB 30,46% 34,84% 28,43% 22,95% 18,56%
(Open) VLD (Viv) 20,85% 15,18% 14,75% 11,23% 9,75%
Groen! (Agalev) 5,26% 8,60% 8,71% 9,84% 11,09%
Sp.a-Spirit 24,88% 24,35% 23,55% 22,10% 19,70%
LDD     4,21% 3,80% 1,72%
CAP     0,42%    
PVDA+ (Resist) 2,32% 1,24% 2,55% 2,54% 4,13%
SLP       1,24%  
FF 33,95% 34,84% 32,64% 39,94% 45,65%


Het Vlaams nationalisme monddood, zoals het VB over migratie?

Vergaat het de N-VA zoals het Vlaams Belang? Door het verzamelen van de 'anti-migratiestem' maakte deze zich voor decennia lang politiek monddood. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met het  nationalistische streven waarbij Vlaanderen naar een 'apart land' zou evolueren. Als deze wens politiek niet hard kan gemaakt worden bestaat het risico dat, zoals het Vlaams Belang rond migratie, zij zich politiek isoleert en in zichzelf in feite ook monddood maakt. En wat schiet er dan over van Vlaanderenland: Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant, verzameld in de Republiek Vlaanderen, ontdaan van Wallonië en Brussel, zichzelf proberend van armoede en migratie te redden naast een vernieuwd socialistisch koninkrijk België, bestaande uit Wallonië en Brussel, waarnaar honderd duizenden Vlamingen zich verplaatsen om elke dag hun centen duur en zuur te verdienen.

Jan Hertogen, socioloog