BuG 110 - Bericht uit het Gewisse 21-01-200Printversie (7p)

Dienstencheques 2008 kosten 1.149 miljoen € aan overheid en RSZ
Naast 867 miljoen € RSZ-kost nog 135 miljoen € andere lastenverminderingen
en 135 miljoen € belastingskost door belastingsvrijstelling aan gebruiker.
Gebruiker betaalt 315 miljoen € of 21,5% van deze publieke dienstverlening.

Eind 2008 zijn er 76.739 met dienstencheques betaalde jobs, aan 0,6 jobtime.
Worden dienstencheques meer en meer geliefd betaalmiddel bestaande jobs?
Vooral in Brussel in 2008 een sterke stijging  van gebruikers, met 48,2%.
Ook in Brussel stijging van het aantal ondernemingen met 47% het sterkst.
Waals en Brussels gewest nog altijd op achterstand tav het Vlaams gewest .

Documentatie

   - Bron: RVA
   -
Technische fiche dienstencheques 2008
   - Intenties van Joëlle Milquet n.a.v. Evaluatie Idea-consult 2007
   -
Werkgelegenheidsplan 2009 - Dienstencheques, Joëlle Milquet)
   - Verslag Symposium Dienstencheques springplank of valstrik - Steunpunt Armoede - 27/05/08

Dienstencheques, een betalingsmiddel op hol?


Gesubsidieerde tewerkstelling een uitweg uit de crisis en de dienstencheques-tewerkstelling zou daar een goed voorbeeld van zijn. Maar dan liefst met een hoog rendement (dienstencheques slechts 57%) en met een veel grotere garantie op effectieve tewerkstellingscreatie. Sectoren zelf verantwoordelijk maken, zoals bij de Sociale Maribel in de Non-Profitsector, sluitende financiële controle en overgang naar dotaties en enveloppes zodat er een bodem in het gat komt.
  

Zaak is dat de povere elementen van resultaatmeting geannuleerd  werden (financiële audit PricewaterhouseCooper zoals nu blijkt definitief afgeschaft) of bemoeilijkt (uitstel enquête RVA voor werknemerstelling bij ondernemingen) en dat de dienstencheques een steeds grotere hap nemen uit het RSZ-budget voor een alsmaar kleiner tewerkstellingsrendement. Daarbj worden de alsmaar grotere materiële kosten zonder gène ten laste gelegd van de overheidsbetoelaging en niet van de gebruiker. Ook de stijgende omkaderingskosten, het management en niet in het minst het oiverschot of de winst worden verhaald op RSZ-geleden die uitsluitend bedoeld zijn voor de weddes van de dienstenchequeswerknemers, waar in feie slechts 57% van de uitgavne naar toe gaat. De gebruiker krijgt daarbij niet de rekening voorgelegd van de feitelijke materiële kosten, zeker niet  bij strijk en vervoer. 

Er bestaat ook geen enkele controle vanuit de paritaire comités die in wezen bevoegd moeten zijn voor de activiteit war het om gaat: het PC van de onderhouds-, de strijksector en vooral de Non-Profit paritaire comités. Dat de uitzendsector nog altijd enige verantwoordelijkheid mag dragen is een aberratie: voor 2008 is het te voorzien dat hun uitzendwerknemers voor dienstencheques een miljoen contracten werden aangeboden omdat zoveel mogelijk effectieve arbeid onder contract gebeurd zodat verlof, feestdagen, ziekte, klein verlet enz buiten het arbeidscontract vallen.

Intussen wordt de tewerkstelling door Federgon (uitzendsector) en het kabinet Milquet opgeblazen tot  90.000 jobs in 2008 en 132.000 dienstencheques-jobs in 2009, dat zou dan al gaan om 3,7% van de loontrekkende tewerkstelling, die toegevoegd aan de andere publieke dienstverlening, gefinancierd door de overheid, die nu al 42,1% bedraagt.. Zie Evaluatie 2007 Milquet   Intenties 2009 Milquet en Cijfers Federgon
 
De dienstencheques 2008 kosten in totaal 1.149 miljoen € aan de overheid

De dienstencheques 2008 kosten  867 miljoen € rechtstreeks aan de RSZ, 135 miljoen € wordt uitgegeven aan andere lastenverminderingen en 135 miljoen € is de kost omwille van minder inkomsten aan belastingen omwille van het belastingsvoordeel voor de gebruiker. De overheid neemt hiermee 78,5% van de totale uitgaven van de dienstencheques, die 1,5 miljard € in totaal bedragen op zich, de gebruiker 21,5%.

Effectieve kostprijs dienstencheques 2008

 

Effectieve kost 2008

% kost 2008

1. Kost overheid

 

 

   1. Langs sociale zekerheid

 

 

       Subsidies aan werkgever

867

59,2%

       Langs cumul lastenverminderingen

135

9,2%

       Totaal van RSZ-loontrekkenden

1.002

68,4%

   2. Belastingskost

135

9,2%

   3. Beheerskost (geschat)

12

0,8%

   Total kost overheid

1.149

78,5%

2. Gebruiker

315

21,5%

Totaal

1.464

100,0%

   

  
In 2008 werd met dienstencheques een jobvolume van 40.172 VTE betaald
 

Voortgaande op een totale aanwending van 65.154.366 miljoen cheques kan het tewerkstellingsvolume bepaald worden dat hieraan beantwoord. Voortgaande op de gemiddelde effectieve arbeidsduur van een voltijdse werknemer in België, nl 1.600 uren (dit is zonder rekening te houden met verlof, feestdagen, klein verlet, ziekte enz..), dan komen de ingebrachte dienstencheques in 2008 overeen met 65.154.366/1.600 = 40.172 Voltijdse Jobs. Indien dat gemiddelde van 1.600 lager zou liggen om over een voltijdse job te spreken zou de referentiewedde en het inkomen van de dienstencheques-werknemer (nog) lager komen te liggen en precairder worden. De werkgever heeft het volume van 1.600 effectieve arbeidsuren ook nodig om het totaal aantal arbeidsuren in de 38h week te kunnen betalen (1976 uren, verlof, ziekte enz inbegrepen).

In deze berekening gaat het in 2008 om een jobvolume van 40.721 eenheden, omgezet in een gemiddeld aantal jobs voor 2008 van 67.869 aan 0,6 jobtime. Maar het aantal jobs moet afgemeten worden aan het aantal op 31/12/2008
 
Eind 2008 zijn er 76.739 met dienstencheques betaalde jobs, aan 0,6 jobtime
 
De jobcreatie moet evenwel gemeten worden op het einde van het jaar. Gezien de laatste maand een onevenredig deel dienstencheques voor betaling worden binnengebracht door het afsluiten van het boekhoudkundig jaar is het best een gemiddelde te nemen voor het laatste kwartaal. Voortgegaan wordt om de gemiddelde jobtime zoals blijkt uit het laatste evaluatieonderzoek van Idea Consult, nl. 0,6. Het aantal betaalde jobs einde van 2008 bedraagt in deze berekening 76.739, hetgeen veraf ligt van de 90.000 waarmee Federgon en Minister Milquet zwaaiden voortgaande op een onbestaande 'telling' door de RVA. In vergelijking met 2008 steeg de jobbetaling met dienstencheques met 28%.

Volume en aantal jobs betaald met dienstencheques 2007 en 2008

 

Gegevens 2007

Gegevens 2008

Evolutie op 1 jaar

Aangewende dienstencheques

48.929.287

65.154.366

33,2%

Gemiddelde effectieve arbeidsprestatie

1600

1600

0,0%

Gecreeerd jobvolume in VTE

30.581

40.721

33,2%

Aantal jobs 0,60 jobtime (gemiddeld)

50.968

67.869

33,2%

Aantal jobs op 31/12

 

 

 

Gemiddelde per maand laatste kwartaal

4.796.066

6.139.121

28,0%

Jobvolume laatste kwartaal

35.970

46.043

28,0%

Aantal jobs 0,60 jobtime op 31/12 (Berekend)

59.951

76.739

28,0%

RVA-enquête 2007 - jobs op 31/12

61.851

 

 

Een vergelijking van de RVA-telling voor 2007, 61.851 en het berekend gegeven door npdata, 59.951 ligt in dezelfde lijn. 
 
Tot 2006 gebeurde de RVA-telling langs kwartaaloverzichten doorgestuurd door de werkgevers. Vanaf 2007 wordt een eenmalige enquête gehouden bij de werkgevers inde loop van januarie. Door de politieke perikelen is de opdracht om de enquête uit te voeren voor 2008 nog altijd niet toegekomen op de RVA, alhoewel dit nog een kwestie van dagen zou zijn. 


Overzicht Dienstencheques aankoop en gebruik 2008

Voortgaande op de technische fiche dienstencheques 2008 kan volgend beeld gegeven worden van de aanwending van dienstencheques voor nieuwe jobs en als betaalmiddel voor reeds bestaande jobs.
  

Dienstenchequesoverzicht 2006-december 2008 (Bron RVA)

Maand/

Aankoop

Gebruik

Gebruikers

Onderne-

jaar

 

 

cumul

mingen

jan-06

2.679.348

2.206.564

263.775

1.119

feb-06

2.470.501

1.893.360

275.284

1.157

mrt-06

2.801.232

2.659.733

289.375

1.167

apr-06

2.509.686

2.333.615

303.465

1.176

mei-06

2.909.896

2.657.626

314.931

1.215

jun-06

3.037.439

2.720.295

330.650

1.251

jul-06

2.513.859

2.763.696

342.748

1.289

aug-06

2.861.057

2.521.428

358.108

1.271

sep-06

3.374.258

2.527.689

375.315

1.356

okt-06

3.592.121

3.259.253

392.395

1.398

nov-06

3.674.219

3.283.737

407.461

1.450

dec-06

3.497.096

3.296.923

418.383

1.438

Totaal 2006

35.920.712

32.123.919

418.383

1.438

jan-07

4.076.315

4.212.002

433.561

1.465

feb-07

3.736.831

3.241.353

447.225

1.490

mrt-07

4.186.638

3.796.227

463.016

1.542

apr//07

4.254.435

3.566.249

477.480

1.571

mei-07

4.379.411

4.033.235

492.862

1.479

jun-07

4.676.499

4.118.299

509.358

1.503

jul-07

3.971.093

4.383.855

523.484

1.564

aug-07

3.897.306

3.637.390

539.819

1.560

sep-07

4.428.336

3.552.478

557.299

1.591

okt-07

5.405.804

4.875.931

575.765

1.665

nov-07

5.016.612

3.856.395

590.566

1.658

dec-07

5.150.638

5.655.873

598.375

1.720

Totaal 2007

53.179.918

48.929.287

598.375

1.720

jan-08

5.329.401

3.773.187

613.356

1.764

feb-08

5.340.820

4.931.019

627.740

1.807

mrt-08

5.386.603

5.705.801

640.192

1.877

apr-08

10.131.381

5.725.265

655.896

1.862

mei-08

3.748.419

4.796.967

669.458

1.925

jun-08

4.758.412

5.884.704

684.453

1.966

jul-08

4.547.010

6.175.016

698.113

1.994

aug-08

4.414.757

4.884.289

712.264

1.986

sep-08

5.936.471

4.860.754

730.882

2.050

okt-08

6.748.732

5.857.051

746.729

2.038

nov-08

5.875.080

5.689.808

759.489

2.092

dec-08

11.379.820

6.870.505

772.460

2.130

Evolutie op 1 mnd

93%

24%

2%

2%

Evolutie op 1 jaar

121%

21%

29%

24%

    Evol.  12 mnd

38%

33%

34%

25%

   


De twee pieken van aankoop dienstencheques vallen op telkens voor een verhoging van de prijs, voor 1 mei 2008 en voor 1 januari 2009. Los van deze pieken is de evolutie van de aankoop en gebruik dienstencheques telkens op een hoger niveau gelijklopend door de jaren heen.  

Groeiend aantal gebruikers 

Of aan een groeiend aantal gebruikers in dezelfde mate een groeiend aantal nieuwe jobs beantwoord is maar de vraag. Het is momenteel niet na te gaan in welke mate het gaat om gebruikers die de dienstencheques ontdekken of meer en meer aanwenden als een goedkoop en quasi gratis betaalmiddel voor bestaande tewerkstelling. Ook de publieke diensten op gemeentelijk niveau wenden zonder schroom dienstencheques aan als vervangende financiering voor het aanzienlijke GESCO-tewerkstelling. Zo kunnen deze laatste vrijgemaakt worden voor niet voorziene en door niemand (behalve gemeentelijk) meer te controleren aanwending. In feite zijn dienstencheques dan een vat zonder bodem.

Vooraal in Brussel is er ook in 2008 een sterke stijging geweest van gebruikers, nl met 48,2%, in het Vlaams gewest was dit met 25% nog aanzienlijk gezien zij reeds vroeger grootgebruiker waren. De stijging van het aantal gebruikers in Wallonië met 34,2% was niet van aard om hun aandeel in  de dienstenquesaankoop te verhogen (zie infra, hun aandeel in de dienstenchequesaankoop is stabiliseerd op 28%)

Jaar

Vlaams

Brussels

Waals

Totaal

2004

86.541

4.418

29.288

120.247

2005

178.467

9.971

62.744

251.182

2006

276.033

20.328

111.100

407.461

2007

388.851

36.204

173.320

598.375

2008

486.179

53.645

232.636

772.460

 1 mnd +

15.032

2.691

8.008

25.731

1 mnd %

3,1%

5,0%

3,4%

3,3%

1 jaar

25%

48,2%

34,2%

29,1%

 


Wanneer het aantal gebruikers als index uitgezet wordt tegenover de aangekochte dienstencheques dan is er een, behoudens de pieken, een grote gelijklopendheid, dwz dat er relatief weinig gebruikers wegvallen en dat de gemiddelde aankoop per gebruiker stabiel blijft.
  
Ook in Brussel was de stijging van het aantal ondernemingen met 47% het sterkst

In Vlaanderen stabiliseert het aantal ondernemingen met slechts 10% stijging.

Jaar

Vlaams

Brussels

Waals

Totaal

2004

497

42

246

785

2005

642

67

329

1.038

2006

833

142

463

1.438

2007

921

214

585

1.720

2008

1.016

315

799

2.130

%

48%

15%

38%

100%

Ev 07/08

10%

47%

37%

24%

 
Waals en vooral Brussels gewest nog altijd op achterstand t.a.v. het Vlaams gewest 
  

Vooral in het Brussels gewest zet een verhoging van de aankoop dienstencheques zich door, in Wallonië is de inhaalbeweging in 2008 gestopt.

Verdeling aankoop dienstencheques per gewest

Jaar

Vlaams

Brussels

Waals

Totaal

2003

91,8%

0,0%

8,2%

100%

2004

75,1%

2,4%

22,4%

100%

2005

72,0%

3,4%

24,6%

100%

2006

69,4%

4,6%

26,0%

100%

2007

65,6%

6,4%

28,0%

100%

2008

64,1%

7,7%

28,2%

100%

Totaal

66,9%

6,0%

27,0%

100%

 

Het Vlaams gewest blijft met 64,1% van alle aangekochte dienstencheques in 2008 vergeleken met haar bevolkingsaandeel van 57,9% grootgebruiker van een door de federale RSZ gefinancierde publieke dienst.
 

Jan Hertogen, socioloog