De BH van Paars - Waar in 1997-2000 een serieuze curve naar onder getrokken werd (vooral door de sociale maribel) gaat de curve weer opwaarts tussen 2000 en 2004 door de sociale maribale op een kwart terug te brengen van haar potentieel. Van 18% van de lastenverminderingen in 1999 viel de non-Profit in 2003 terug op 9% - Het evenredig effect op de groeiende werkloosheid is hier zichtbaar.

Inhoud