De opwaartse evolutie van de werkloosheid in gezondheidsberoepen is maar gedeeltelijk toe te schrijven aan de conjunctuur - zie de relatief lagere stijging van de algemene vrouwelijke UVW-werkloosheid

Inhoud