Is de de BH minder geaccentueerd in Vlaanderen?  Integendeel, hij zakt dieper terug wat aan het beleid tot 1999 toe te schrijven is, daarna gaat het stijl terug de hoogte in. In totaal zijn er, volgens de telling van de RVA 14.000 Uitkeringsgerechtigde Volledig Werklozen met een gezondheidsberoep.

Inhoud