Onderwijs1997-2003, tewerkstelling +9% tot 357.650 hoofden
In- en uitstroom tav de blauwe lijn: tot 49 jaar instroom

Grillig patroon met forse ťn gespreide instroom vooral ook tussen 32 en 50 jaar - het Onderwijs slaagt er in om vroegere uitstroom of niet beginnen in onderwijs om te buigen naar vernieuwde instroom of heroriŽntatie op het onderwijs. Hiermee kon het doembeeld van een fikse veroudering (zie de top van de leeftijdscurve op 58 jaar) ombuigen in de middenleeftijd terwijl de instroom op jongere leeftijd toch werd gehandhaaft. De pensionering zal evenwel de komende 10 jaar het onderwijs decimeren.

Inhoud